Byla 2A-1593-392/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko (pranešėjo) Virginijaus Kairevičiaus, teisėjų Dalios Kačinskienės ir Andrutės Kalinauskienės, sekretorė D. S., dalyvaujant ieškovo AB DnB NORD bankas atstovui K. B., apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB DnB NORD bankas apeliacinį skundą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1336-181/2010 pagal ieškovo AB DnB NORD bankas ieškinį atsakovams J. B., I. U.-B., G. U. ir I. L. dėl 37.111,76 Lt skolos, 7,16 proc. metinių palūkanų, 3.519,04 Lt bylinėjimosi išlaidų, įskaitant žyminį mokestį, priteisimo. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

2Ieškovas AB DnB NORD bankas pareikštu ieškiniu teismo prašė priteisti solidariai iš atsakovų J. B., I. U.-B., G. U. ir I. L. ieškovui 37.111,76 Lt dydžio skolą, 7,16 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3.519,04 Lt bylinėjimosi išlaidų, įskaitant žyminį mokestį.

3Nurodė, kad ieškovas ir atsakovai 2008-04-08 sudarė kreditavimo sutartį Nr. 4400-2008-3.9746, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovams 34.500,00 Lt dydžio vartojimo kreditą su 7,16 proc. metine palūkanų norma terminui iki 2013-03-31. Už laiku negrąžintą kreditą, nesumokėtas palūkanas ir kitas įmokas atsakovai įsipareigojo mokėti ieškovui 0,08 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Atsakovai tinkamai ir laiku nevykdė kreditavimo sutarties, todėl ieškovas sutartį vienašališkai nutraukė. Atsakovų skola ieškovui sudaro 37.111,76 Lt ir yra solidariai priteistina iš atsakovų.

4Atsakovai J. B., I. U.-B. ir G. U. su ieškiniu sutiko, tačiau prašė teismo atidėti skolos sumokėjimą, kadangi dėl susiklosčiusios labai sunkios materialinės padėties, jie negali šiuo metu sumokėti nei dalimis, nei visą iš karto ieškovo prašomą priteisti sumą. Be to, jie turi būsto paskolą, kuri jiems yra atidėta iki 2013 m. Atsakovas I. L. į teismo posėdį neatvyko,

5Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Priteisė solidariai iš atsakovų J. B., I. U.-B., G. U. ir I. L. ieškovo AB DnB NORD banko naudai 31.011,01 Lt įsiskolinimo, 2.717,21 Lt nesumokėtų palūkanų, 3.383,54 Lt delspinigių, 7,16 proc. metinių palūkanų nuo priteistos 37.111,76 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme, 2010-07-09, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2.341,04 Lt bylinėjimosi išlaidų, įsiskolinimo sumokėjimą atidedant dvejiems metams, skaičiuojant nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

6Teismas nurodė, kad ieškovo reikalavimas dėl skolos priteisimo yra pagrįstas byloje surinktais įrodymais, todėl tenkintinas. Atsakovo I. L. gaunamos pajamos siekia minimumą. Atsakovei I. U.-B. nuo 2009-12-03 yra suteiktas bedarbės statusas, jos gaunama motinystės pašalpa siekia 655,63 Lt, ji turi kreditorinių įsipareigojimų kitam bankui. Atsakovo J. B. gaunama nedarbo išmoka per mėnesį siekia 650,00 Lt. Teismas, atsižvelgdamas į didelį atsakovų įsiskolinimą ieškovui, kurio šiuo metu dėl susiklosčiusios labai sunkios materialinės padėties jie negali padengti, vadovaudamasis LR CPK 271 str. 1 d., 284 str., nusprendė atidėti atsakovams ieškovo prašomo priteisti įsiskolinimo sumokėjimą dvejiems metams. Teismas padarė išvadą, kad tokiu būdu atsakovai bus pajėgūs pilnai įvykdyti teismo sprendimą, nes atsakovas J. B. turi specialybę, kuria vertėsi iki 2010 m. (statybininkas), I. L. išvyko į užsienį tam, kad užsidirbtų, nes Lietuvoje nerado darbo, I. U.-B. grįš į darbą po vaiko priežiūros atostogų. Teismas pažymėjo, kad ieškovas, suteikdamas atsakovams vartojimo kreditą, prisiėmė su tuo susijusią riziką, todėl ieškovui tenka nepasisekimo, nuostolių atsiradimo ar jų padidėjimo našta. Teismas, atsižvelgdamas į civilinės bylos sudėtingumą, nereikalaujantį didelių advokato darbo ir laiko sąnaudų, nedidelę prašomą priteisti sumą, teismo posėdžių skaičių, sumažino ieškovo prašomų priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį ir priteisė iš atsakovų ieškovui 1.000,00 Lt išlaidų už advokato padėjėjo pagalbą ir 1.113,00 Lt žyminį mokestį.

7Apeliaciniu skundu ieškovas AB DnB NORD bankas prašė Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2010-12-22 sprendimą dalyse dėl 1.000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo dvejiems metams panaikinti ir šiose dalyse priimti naują sprendimą – priteisti iš atsakovų J. B., I. U.-B., G. U. ir I. L. ieškovo AB DnB NORD bankui visas jo turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme (2.178,00 Lt) bei atmesti atsakovų prašymą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo. Ieškovas nurodė, kad vertinant, ar atsakovų turtinė padėtis yra tokia, dėl kurios teismo sprendimo vykdymas turėtų būti atidėtas, turėtų būti įvertinta atsakovų turtinė padėtis, o ne vien kokias atsakovai gauna pajamas. Tačiau jokių įrodymų apie savo turimą ar neturimą nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, turtines teises atsakovai nepateikė. Atsakovai taip pat nepateikė ir jokių įrodymų, kad jų padėtis po dviejų metų pagerės. Be to, atsakovų turto atžvilgiu yra taikomos užtikrinimo priemonės (pritaikytas antstolės J. J. areštas sąskaitai (duomenys neskelbitini), todėl teismas, atidėdamas teismo sprendimo šioje byloje vykdymą, iš esmės nustatė ieškovui diskriminacines sąlygas kitų kreditorių atžvilgiu. Teismo sprendimas negali būti pagrįstas prielaidomis apie bylos aplinkybes, tačiau, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl sprendimo vykdymo atidėjimo, vadovavosi prielaidomis. Ieškovas nesutiko su teismo teiginiu, kad turi pats prisiimti atsakomybę ir riziką dėl galimo atsakovų nemokumo, nes tai pačių atsakovų prisiimta rizika. Ieškovo nuomone, teismas nepagrįstai sumažino priteistinas sumas už advokato teisinę pagalbą nuo 2.178 Lt iki 1.000 Lt. Prašomos priteisti išlaidos advokato pagalbai neviršijo Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakyme Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytos maksimalios atlygio sumos. Aplinkybė, kad į teismo posėdį atvyko ieškovo interesams atstovaujančios advokatų kontoros advokato padėjėjas, o ne advokatas, neturėtų įtakoti bylinėjimosi išlaidų dydžio, kadangi ieškovo atstovas nagrinėjamoje byloje yra advokatų kontora. Teismas, sumažindamas ieškovui priteistinas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, nepagrįstai neįvertino specialiųjų žinių reikalingumo šioje byloje būtinybės. Be to, neįvertinta tai, kad ieškovo atstovas į abu teismo posėdžius vyko iš Vilniaus. Nors byla ir nėra priskirtina sudėtingų bylų kategorijai, tačiau priteistos 1.000 Lt dydžio išlaidos advokato pagalbai apmokėti neatlygina realiai šioje byloje advokato atlikto darbo.

8Atsakovai J. B., I. U.-B., G. U. ir I. L. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

11Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.

12Dėl sprendimo vykdymo atidėjimo

13LR CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Aiškindamas ir taikydamas šią proceso teisės normą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-10-04 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004). Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra LR CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-17 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006). Spręsdamas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo, teismas turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį, taip pat į kitas svarbias aplinkybes, į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

14Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis byloje pateiktais duomenimis apie atsakovų turtinę padėtį, pagrįstai padarė išvadą, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas atidėti priimto teismo sprendimo įvykdymą. Byloje nustatyta, kad ieškovas yra finansiškai stipri kredito įstaiga (bankas), todėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimas ieškovui neturėtų sukelti didelių neigiamų pasekmių. Be to, bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas nurodė, kad neprieštarautų dėl priimto teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo. Tuo tarpu byloje esantys įrodymai (b.l. 71-80) patvirtina, kad atsakovai, išskyrus atsakovą I. L., yra bedarbiai, gauna minimalias pajamas ir turi įsipareigojimų kitoms kredito įstaigoms. Atsakovai bylos nagrinėjimo metu paaiškino (b.l. 66-69, 81-83), kad yra viena šeima, visi kartu ir dar du nepilnamečiai vaikai gyvena atsakovui I. L. priklausančiame name, kuris šiuo metu vienas išlaiko visą šeimą; ieškovas paskolą suteikė tuo metu, kai atsakovai dirbo, tačiau dėl prasidėjusio ekonominio sunkmečio darbo nei Lietuvoje, nei užsienyje susirasti atsakovams nepavyksta; atsakovai tikisi, kad netrukus darbą susiras ir taps pajėgūs įvykdyti priimtą teismo sprendimą, todėl prašė jo įvykdymą atidėti dvejiems metams; atsakovai nesutiko su priimto teismo sprendimo įvykdymo išdėstymu, nes bus nepajėgūs sprendimą įvykdyti dalimis. Byloje nėra duomenų apie atsakovų turimą kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, šio klausimo teismo posėdžio metu ginčo šalys nekėlė, todėl teigtina, kad atsakovai tokio turto neturi. Tuo tarpu ieškovas teismui nepateikė šią aplinkybę paneigiančių įrodymų. Bylos duomenimis atsakovų sąskaitos kredito įstaigose yra areštuotos, o tai leidžia teigti, kad lėšų kredito įstaigose atsakovai neturi. Įvertinusi visas šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad jeigu priimtas teismo sprendimas priverstinai būtų vykdomas šiuo metu, išieškojimas būtų nukreiptas tik į atsakovų gaunamas minimalias pajamas, tokiu būdu pažeidžiant ne tik atsakovų, bet ir su jais kartu gyvenančių nepilnamečių vaikų interesus. Dėl nurodytų aplinkybių atmestini ieškovo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo atidėti priimto teismo sprendimo įvykdymo dvejiems metams.

15Dėl išlaidų advokato pagalbai dydžio

16LR CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato (advokato padėjėjo) pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato (advokato padėjėjo) darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose. Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatyti maksimalūs dydžiai yra tik rekomenduojami, tačiau teismui neprivalu besąlygiškai į juos atsižvelgti. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteistinas išlaidas advokato pagalbai sumažino nuo 2.178 Lt iki 1.000 Lt. Byla nėra sudėtinga, ieškovo atstovo praktikoje dažnai pasitaikanti (atstovas ieškovui nuolat teikia teisines paslaugas), atsakovai ieškovo keliamus reikalavimus pripažino, o bylos nagrinėjimo metu buvo sprendžiamas tik klausimas dėl priimto teismo sprendimo vykdymo išdėstymo ar atidėjimo, todėl darytina išvada, kad didelių ieškovo atstovo darbo ir laiko sąnaudų byla nepareikalavo. Tuo tarpu teismo ieškovui priteistų išlaidų advokato pagalbai suma viršija minimalią mėnesinę algą ir laikytina teisingu patirtų išlaidų atlyginimu.

17Esant nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti ar keisti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

18Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

19Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai