Byla 2A-471-360/2009
Dėl skolininko sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu bei atsakovų E. G. ir A. B. apeliacinį skundą dėl Šilalės rajono apylinkės teismo 2008-12-09 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Savinijaus Katausko, kolegijos teisėjų Erikos Misiūnienės ir Broniaus Valiaus, sekretoriaujant Zitai Mockuvienei, dalyvaujant ieškovės V. Kliučiaus personalinės įmonės „Vidkolina“ atstovui V. K., apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. Kliučiaus personalinės įmonės „Vidkolina“ ieškinį atsakovams E. G., A. B., trečiajam asmeniui VĮ Registrų centrui dėl skolininko sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu bei atsakovų E. G. ir A. B. apeliacinį skundą dėl Šilalės rajono apylinkės teismo 2008-12-09 sprendimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovė V. Kliučiaus personalinė įmonė „Vidkolina“ prašė: pripažinti atsakovų E. G. ir A. B. sudarytą 2007-05-16 žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) pirkimo–pardavimo sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo momento, taikyti restituciją – perkelti atsakovės E. G. reikalavimo teisę į žemės sklypą, iš dalies patenkinant 47 645,50 Lt dydžio piniginį reikalavimą, priteisti iš atsakovų E. G. ir A. B. bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007-03-08 Vilniaus m. 2-asis apylinkės teismas iš atsakovės E. G. priteisė 43 750 Lt skolą, 875 Lt palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė iš antstolio sužinojo, kad 2007-05-16 atsakovė E. G. perleido broliui A. B. žemės sklypą, kuris yra ( - ). Atsakovė nevykdo teismų sprendimo, nesumoka ieškovei skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų, slepiasi ir slepia savo turtą. Atsakovė E. G. ir atsakovas A. B. yra vienos motinos vaikai.

4Šilalės rajono apylinkės teismas 2008-12-09 sprendimu ieškinį tenkino: pripažino atsakovų E. G. ir A. B. pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą 2007-05-16 dėl 0,9800 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, esančio ( - ), patvirtintą Vilniaus m. 14-ojo notarų biuro notarės Rasos Birutienės, negaliojančia nuo jos sudarymo momento; taikė restituciją: perkėlė atsakovės E. G., reikalavimo teisę į 0,9800 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį ( - ), ir perdavė ieškovei V. Kliučiaus personalinei įmonei „Vidkolina“ nuosavybės teisę į šį žemės sklypą, iš dalies patenkinant 47 645,50 Lt dydžio piniginį reikalavimą; priteisė solidariai iš atsakovų E. G. ir A. B. ieškovės V. Kliučiaus personalinės įmonės „Vidkolina“ naudai 484,50 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė solidariai iš atsakovų E. G. ir A. B. 27,20 Lt valstybės naudai teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Nurodė, kad atsakovė E. G., sudarydama sandorį su broliu po to, kai teismas iš jos priteisė ieškovei skolą, elgėsi nesąžiningai, jos elgesys buvo nukreiptas paslėpti nekilnojamąjį turtą, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas ir patenkintas iš dalies kreditoriaus (ieškovės) reikalavimas, todėl ginčijamas sandoris pažeidė kreditoriaus (ieškovės) teises. Atsakovė (skolininkė) E. G. neprivalėjo sudaryti žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties. Skolininkė E. G. neturėjo teisinės pareigos perleisti žemės sklypą broliui A. B. ir buvo nesąžininga, nes žinojo, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus (ieškovės) teises. Trečiasis asmuo (atsakovas) A. B., sudaręs atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Atsakovas A. B. laikytinas skolininkės E. G. artimu giminaičiu (LR CK 3.135 str.). Kadangi žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis pažeidžia kreditoriaus (ieškovės) interesus, todėl pripažintina negaliojančia, išieškojimą pagal kreditoriaus (ieškovės) reikalavimą nukreipiant į perduotą pagal skolininkės (atsakovės) sudarytą sandorį turtą.

5Atsakovai E. G. ir A. B. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šilalės rajono apylinkės teismo 2008-12-09 sprendimą ir ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovai nėra brolis ir sesuo. Pažymi, kad atsakovė E. G. turi pakankamai turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, t. y. atsakovės 299 760 Lt turtinis išperkamosios nuomos (lizingo) įnašas, atsakovės E. G. perimti kreditiniai reikalavimai, kurių suma keletą kartų viršija ieškovės reikalavimą, registruoti automobiliai, kurių vertė apie 25 000Lt. Paaiškina, kad atsakovės turimas nekilnojamasis turtas sudaro apie 800 000 Lt, o turimi piniginio pobūdžio kreditiniai reikalavimai – apie 200 000 Lt. Nurodo, kad atsakovės gaunamas darbo užmokestis sudaro apie 6 500 Lt, tačiau į jį taip pat nebuvo nukreiptas išieškojimas. Apeliantų nuomone, skundžiamu sprendimu pasisakoma ir dėl E. S. teisių ir pareigų, nors jis nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą. Nurodo, kad dėl žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo su atsakovu A. B. atsakovė E. G. netapo nemoki ir jos mokumas nesumažėjo. Paaiškina, kad su atsakovu A. B. buvo sudarytas atlygintinis sandoris, be to, jie nelaikytini broliu ir seserimi. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas sprendime nenustatė visų sąlygų, būtinų dėl actio Pauliana taikymo, todėl nepagrįstai sudarytą sutartį pripažino negaliojančia.

6Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Šilalės rajono apylinkės teismo 2008-12-09 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovai elgėsi nesąžiningai, kai Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2007-03-08 sprendimu iš atsakovės E. G. priteisė skolą. Pažymi, kad atsakovai laikytini artimais giminaičiais, be to, dėl sudaryto sandorio atsakovė E. G. tapo nemoki. Pažymi, kad atsakovė kito turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, neturi.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Iš bylos duomenų nustatyta, kad Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2007-03-08 sprendimu iš atsakovės E. G. ieškovei V. K. personalinei įmonei priteista 43 750 Lt skolos, 875 Lt palūkanos, 1 312,50 Lt žyminis mokestis, 2 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Vilniaus apygardos teismo 2007-10-17 nutartimi išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti sumažintos iki 1 000 Lt, kita sprendimo dalis palikta nepakeista. Pagal antstolio Vytenio Stungurio 2008-02-06 raštą nustatyta, kad skolininkė 2007-05-16 pirkimo–pardavimo sutartimi pardavė žemės sklypą, esantį Šilalės r., Dargalių k., A. B., kito realaus turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas, nenustatyta. Iš 2007-05-16 privačios žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties (b. l. 143–146) nustatyta, kad E. G. pardavė A. B. 0,9800 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį ( - ), už 2 000 Lt. Pagal Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM pažymas nustatyta, kad atsakovės E. G. ir atsakovo A. B. motina yra Z. B.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

10Nagrinėjamu atveju siekiant tinkamai išspręsti kilusį ginčą būtina nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė actio Paulina reglamentuojančias teisės normas. LR CK 6.66 str. įtvirtintas vienas iš kreditoriaus interesų gynimo būdų – kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius – actio Pauliana. Šio instituto taikymas susijęs su sutarties laisvės principo ribomis, todėl pripažinti sandorį negaliojančiu šiuo pagrindu bei taikyti teisines pasekmes galima tik esant LR CK 6.66 str. nustatytų sąlygų visetui, kad būtų užkirstas kelias galimam kreditoriaus piktnaudžiavimui šiuo institutu ir nepagrįstam skolininko teisių suvaržymui. Išskirtinos šios Actio Pauliana instituto taikymo sąlygos: kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti.

11Pagal bylos duomenis, ieškovei Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo sprendimu priteista skola. Šis sprendimas yra įsiteisėjęs, todėl pagal LR CPK 18 str. vykdytinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Darytina išvada, kad minėto sprendimo pagrindu ieškovė turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę.

12Teisėjų kolegija nurodo, kad LR CK 6.66 str. 1 d. pateiktas sąrašas atvejų, iš kurių įrodžius bent vieną pripažintina, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, t. y. dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus, skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Šioje byloje ieškinys grindžiamas atsakovės E. G. nemokumu. Dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus, kai dėl šio sandorio nebeturi realios galimybės atsiskaityti su kreditoriumi ir įvykdyti sutartinių įsipareigojimų arba kai yra reali grėsmė, kad dėl sudaryto sandorio įsipareigojimai nebus įvykdyti. Šioje byloje iš antstolio rašto nustatyta, kad tarp atsakovų buvo sudaryta žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis, kito realaus turto, į kur būtų galima nukreipti išieškojimą, antstolis nenustatė. Apeliantė nesutinka su tokia antstolio išvada ir nurodo, kad turi turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas. Tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovė atliko LR CPK 644 str., 645 str. nustatytas pareigas ir, pateikusi duomenis apie turimą turtą, bendradarbiavo sus antstoliu ir nurodė, į kurį turtą pirmiausia pageidautų nukreipti išieškojimą. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovė neįrodė, kad turi pakankamai turto, iš kurio ieškovė galėtų patenkinti savo reikalavimo teisę. Teisėjų kolegijos nuomone, byloje pateikti duomenys apie atsakovės turtinę padėtį yra nevienareikšmiai, t. y. atsakovė nurodo, kad turi turto už 1 000 000 Lt, o antstolio raštas, Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2008-08-14 sprendimas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų patvirtina, kad atsakovė neturi nei turto, nei pajamų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teisėjų kolegijos nuomone, apeliacinio skundo argumentai dėl atsakovės mokumo laikytini nepagrįstais, o pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė E. G. neturi realaus turto, iš kurio ieškovas galėtų patenkinti savo reikalavimą, laikytina pagrįsta.

13Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad nėra praleistas vienerių metų ieškinio senaties terminas (LR CK 6.66 str. 3 d.), nes ieškovui reikalavimo teisė atsirado nuo teismo sprendimo priėmimo, t. y. nuo 2007-03-08, o ginčijamas sandoris sudarytas 2007-05-16.

14Pagal byloje esančius duomenis, atsakovai neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio, nes privalėjimas sudaryti sandorį yra asmens pareiga, kurią gali nustatyti įstatymas ar teismas. Šių aplinkybių pagal bylos duomenis teisėjų kolegija nenustatė, darytina išvada, kad ginčijamo sandorio atsakovai neprivalėjo sudaryti.

15Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl atsakovų nesąžiningumo. Pagal LR CK 6.67 str. 1 p. preziumuojama, kad kreditoriaus teisėtus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos, jeigu skolininkas sudarė sandorį su savo sutuoktiniu, vaikais, tėvais ar kitais artimaisiais giminaičiais. LR CK 3.135 str. įtvirtinta, kad artimaisiais giminaičiais pripažįstami tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai, t. y. tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, bei šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai – broliai ir seserys. Iš Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM pažymos matyti, kad atsakovės E. G. ir atsakovo A. B. motina yra Z. B., t. y. atsakovai laikytini netikru broliu ir seserimi. Išaiškintina, kad teisinių padarinių požiūriu tiek tikrieji, tiek netikrieji broliai ir seserys turi tokias pat teises ir pareigas kaip tikrieji. Darytina išvada, kad LR CK 6,67 str. nustatyta nesąžiningumo prezumpcija taikoma ir netikriems broliams ir seserims. Byloje nėra duomenų, galinčių paneigti nustatytą prezumpciją, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė šalių nesąžiningumą. Nustačius šali nesąžiningumą, neturi teisinės reikšmės sudaryto sandorio pobūdis, t. y. jis buvo atlygintinis ar ne.

16Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė restituciją, tačiau netiksliai nustatė jos tvarką, t. y. sandorį pripažinus negaliojančiu taikoma restitucija natūra, todėl atsakovui A. B. pirmosios instancijos teismas turėjo priteisti 2007-05-16 pirkimo–pardavimo sutartimi sumokėtą sumą už žemės sklypą, esantį ( - ), t. y. 2 000 Lt. Pažymėtina, kad pritaikęs restituciją, pirmosios instancijos teismas turėjo nurodyti, kad turtas perduodamas ne ieškovės nuosavybėn, bet skiriamas actio Pauliana pareiškusio kreditoriaus reikalavimui patenkinti, išaiškinant, kad patenkinus ieškovo reikalavimą likusi turto dalis (jei jo bus) turi būti grąžinta atsakovei

17E. G.

18Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantų argumentus dėl pirmosios instancijos teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžio, nes jos pagrįstos byloje esančiais duomenimis (b. l. 161–164). Tačiau pirmosios instancijos teismas bylinėjimosi išlaidas turėjo paskirstyti kiekvienam atsakovui, o ne priteisti solidariai. Išaiškintina, kad solidarios prievolės yra nustatytos įstatymo ar sutarties. Civilinio proceso įstatymas nenumato galimybės priteisti bylinėjimosi išlaidas solidariai iš byloje dalyvavusių asmenų, darytina išvada, kad šiuo atveju turi būti taikomos dalinės prievolės taisyklės, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tikslintina nurodant, kad iš kiekvieno atsakovo priteistina ieškovei po 242,25 Lt, valstybei – po 13,60 Lt.

19Atmetus apeliacinį skundą atsakovams bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (LR CPK 93 str.

201 d. 3 d.).

21Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta anksčiau, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino actio Pauliana reglamentuojančias materialines teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą (LR CPK 328 str.), kurį apeliacinio skundo motyvais keisti ar naikinti nėra teisinio pagrindo (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.), todėl iš esmės sprendimas paliktinas nepakeistas, patikslinant teismo rezoliucinę dalį dėl restitucijos taikymo bei bylinėjimosi išlaidų padalijimo.

22Vadovaudamasi LR CPK 320–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

23Šilalės rajono apylinkės teismo 2008-12-06 sprendimą iš esmės palikti nepakeistą.

24Sprendimo rezoliucinę dalį dėl restitucijos taikymo patikslinti: priteisti iš atsakovės

25E. G. atsakovui A. B. 2 000 Lt sumą, sumokėtą pagal 2007-05-16 pirkimo–pardavimo sutartį už žemės sklypą, esantį ( - ), skirti ieškovės V. Kliučiaus personalinės įmonės „Vidkolina“

2647 645,50 Lt reikalavimui patenkinti; patenkinus ieškovės reikalavimą, likusią turto dalį (jei jo liks) grąžinti atsakovei E. Gabriūnaitei.

27Sprendimo rezoliucinę dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo patikslinti: priteisti iš atsakovų E. G. ir A. B. ieškovei V. Kliučiaus personalinei įmonei „Vidkolina“ po 242,25 Lt bylinėjimosi išlaidų, valstybei – po 13,60 Lt teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. ieškovė V. Kliučiaus personalinė įmonė „Vidkolina“ prašė:... 4. Šilalės rajono apylinkės teismas 2008-12-09 sprendimu ieškinį tenkino:... 5. Atsakovai E. G. ir A. B. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šilalės rajono... 6. Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Šilalės rajono apylinkės... 7. Apeliacinis skundas atmestinas.... 8. Iš bylos duomenų nustatyta, kad Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų... 10. Nagrinėjamu atveju siekiant tinkamai išspręsti kilusį ginčą būtina... 11. Pagal bylos duomenis, ieškovei Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo... 12. Teisėjų kolegija nurodo, kad LR CK 6.66 str. 1 d. pateiktas sąrašas... 13. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė,... 14. Pagal byloje esančius duomenis, atsakovai neprivalėjo sudaryti ginčijamo... 15. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl atsakovų... 16. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 17. E. G.... 18. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantų argumentus dėl... 19. Atmetus apeliacinį skundą atsakovams bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos... 20. 1 d. 3 d.).... 21. Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta anksčiau, apeliacinės instancijos... 22. Vadovaudamasi LR CPK 320–331 straipsniais, teisėjų kolegija... 23. Šilalės rajono apylinkės teismo 2008-12-06 sprendimą iš esmės palikti... 24. Sprendimo rezoliucinę dalį dėl restitucijos taikymo patikslinti: priteisti... 25. E. G. atsakovui A. B. 2 000 Lt sumą, sumokėtą pagal 2007-05-16... 26. 47 645,50 Lt reikalavimui patenkinti; patenkinus ieškovės reikalavimą,... 27. Sprendimo rezoliucinę dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo...