Byla e2-1509-228/2016
Dėl skolos priteisimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui D. K. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas UAB „Bendras finansavimas“ prašė priteisti iš atsakovo 753,42 EUR negrąžintos paskolos, 211,40 EUR palūkanų, 44,27 EUR administravimo mokesčio, 76,05 EUR delspinigių, 82,87 EUR vėlavimo palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2014-12-09 atsakovas, kaip kredito gavėjas, elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_01621 portale www.savy.lt, kuris yra administruojamas ieškovo, tikslu, kad būtų sudaryta kredito sutartis su portale registruotu skolintoju 868,86 EUR sumai. Po atsakovo pateiktos Vartojimo kredito paraiškos (ofertos) įvyko skolintojų aukcionas, kuriam pasibaigus atsakovui buvo suformuotas Vartojimo kredito mokėjimų grafikas, taip pat įskaityti pinigai iš skolintojų sąskaitų į atsakovo sąskaitą, t. y. tarp atsakovo ir skolintojų buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 01621, kurios pagrindu atsakovui skolintojai suteikė 868,86 EUR dydžio paskolą, kurią atsakovas privalėjo skolintojams grąžinti grafike numatyta tvarka. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovas, įgijęs skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2016-04-07 pateikė atsakovui pranešimą „Dėl Paskolos sutarties oferta _01621 (sutartis) sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius“. Atsakovas iki šios dienos nėra įvykdęs savo sutartinių įsipareigojimų ieškovui. Atsakovo įsiskolinimas yra 1 168,01 EUR, kurį sudaro: 753,42 EUR negrąžintos paskolos, 211,40 EUR palūkanų, 44,27 EUR administravimo mokesčio, 76,05 EUR delspinigių, 82,87 EUR vėlavimo palūkanų.

6Atsakovas D. K. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovas 2014-12-09 ieškovo administruojamame portale www.savy.lt elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_01621 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais) 868,86 EUR sumai; vartojimo kredito grąžinimo terminas – 24 mėn.; vartojimo kredito metinės palūkanos – 30 proc. Tarp atsakovo, skolintojų ir ieškovo (organizatoriaus) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 01621, kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktas 868,86 EUR kreditas, kurį, mokėdamas kartu su palūkanomis (bendra vartojimo kredito kaina), jis įsipareigojo grąžinti dalimis pagal grafiką iki 2016-09-15.

9Sutartimi atsakovas taip pat įsipareigojo ieškovui kas mėnesį mokėti 1,91 EUR kasmėnesinį sutarties administravimo mokestį (ofertos 2.4 p., sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 p.).

10Atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovas 2016-04-07 pateikė atsakovui pranešimą „Dėl Paskolos sutarties oferta _01621 (sutartis) sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius“.

11Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) nuostatas prievolės, kylančios iš sutarties (LR CK 6.2 str.), turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str., 6.200 str.), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (LR CK 6.59 str.), o sutarties nevykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.).

12Atsakovas jam pagal sutartį tekusios prievolės laiku ir tinkamai mokėti kredito sumas pagal mokėjimų grafiką bei grąžinti visą paskolą nedelsiant, neįvykdė (LR CK 6.881 str. 1 d.), tuo padarė ieškovui nuostolius, todėl atsakovo atžvilgiu taikytina civilinė sutartinė atsakomybė (LR CK 6.245 str. 3d., 6.246 str. 1d., 6.247 str., 6.248 str., 6.249 str.) ir iš atsakovo priteistina ieškovui 753,42 EUR negrąžintos paskolos, 211,40 EUR palūkanų, 44,27 EUR administravimo mokesčio.

13Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 82,87 EUR vėlavimo palūkanų ir 76,05 EUR delspinigių už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos paskaičiavimo lentelės, palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovo pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 p.), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 p.). Iš skolinimosi portale pateikiamos palūkanų ir mokesčių lentelės nustatyta, kad paskolos gavėjui vėluojant sumokėti paskolos grąžinimo įmoką, taikomos 0,5 procentų dydžio vėlavimo palūkanos ir 0,05 procentų dydžio delspinigiai per dieną. Palūkanos pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, taigi abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12- 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (LR CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovo apskaičiuotos prašomos priteisti palūkanos yra didesnės, todėl ieškovo prašomi priteisti delspinigiai įskaitytini į prašomų priteisti palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos tik 82,87 EUR palūkanos, o ieškovo reikalavimas dalyje dėl 76,05 EUR delspinigių atmestinas.

14LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. LR CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, jeigu sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Ieškinį patenkinus iš dalies (ieškinys patenkintas 93 proc.), paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos: iš atsakovo ieškovui priteistina 24 EUR žyminio mokesčio ir 60,50 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti (LR CPK 79 str., 80 str., 93 str.).

16Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263-265 straipsniais, 268- 270 straipsniais,

Nutarė

17Ieškovo ieškinį patenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo D. K., asmens kodas ( - ), ieškovo UAB „Bendras finansavimas“, įmonės kodas 303259527, buveinės adresas Vokiečių g. 20, Vilnius, naudai: 753,42 EUR negrąžintos paskolos, 211,40 EUR palūkanų, 44,27 EUR administravimo mokesčio, 82,87 EUR vėlavimo palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1 091,56 EUR sumą už laikotarpį nuo 2016-05-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 24 EUR žyminio mokesčio, 60,50 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai