Byla N2-381-884/2011

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Skaistė Valinskytė,

2sekretoriaujant Zentai Seduolytei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei O. P.,

4atsakovei M. Ž.,

5trečiojo asmens Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovei Vaidai Satkevičiūtei,

6uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieškinį atsakovei M. Ž., tretieji asmenys Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl viešojo intereso gynimo ir

Nustatė

7ieškovas prašė pripažinti, jog neveiksnios motinos N. Ž., a. k. ( - ) globėjos M. Ž., a. k. ( - ) nesutikimas įvaikinti N. Ž. nepilnametį sūnų V. Ž., gim. ( - ), prieštarauja prioritetiniam be tėvų globos likusio vaiko interesui augti pilnavertėje šeimoje ir leisti pradėti vykdyti ikiteisminę nepilnamečio V. įvaikinimo procedūrą, nesant neveiksnios motinos N. Ž. globėjos M. Ž. sutikimo įvaikinti V., patvirtinto teisme, pagal Civilinio kodekso 3.212 straipsnio 2 dalį.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti, paaiškino, kad turi būti ieškoma alternatyvių galimybių, kad vaikas augtų šeimoje, globos namuose vaikui nėra sąlygų visapusiškai ir darniai fizinei bei psichinei raidai. Be atsakovės sutikimo ikiteisminio įvaikinimo procedūra yra negalima, nėra galimybės įtraukti V. Ž. į įvaikinimui skirtų vaikų apskaitą. Siekiant rasti šeimų, norinčių įsivaikinti vaikus, mėnesio pabaigoje yra siunčiami sąrašai su vaikais Vaiko teisių apsaugos skyriams. Tokia šeima buvo ieškoma Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje, rasti tokią šeimą galimybės nėra, nes atsakovė nesutinka.

9Teismo posėdžio metu atsakovė su pareikštu ieškiniu nesutiko, paaiškino, kad V. turi augti namuose, kur ir gimė, paugino tris vaikus, gali ir V. prižūrėti, jo nelankė, nes neturėjo galimybės.

10Tretysis asmuo Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius atsiliepime į ieškinį su reikalavimais sutiko, nurodė, kad Vaiko teisių apsaugos skyrius ieškojo šeimų, kurios galėtų paimti globoti į savo šeimą V., tačiau tokių šeimų neatsirado. M. Ž. yra įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą, globoti anūką šeimoje nėra jokių galimybių ir sąlygų.

11Teismo posėdžio metu atstovas palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus.

12Tretysis asmuo Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai atsiliepime į ieškinį su reikalavimais sutiko, nurodė, kad V. Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose auga nuo 2007-03-02. 2007-02-27 Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-77 V. nustatyta laikinoji globa Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, Skuodo rajono apylinkės teismo 2008-02-22 nutartimi nustatyta nuolatinė globa Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. M. Ž. nė karto anūko neaplankė, jo sveikata, priežiūra, ugdymu nesidomėjo, išlaikymo jam neteikė. Berniukas nei močiutės, nei mamos nėra matęs ir nepažįsta, yra visiškai išlaikomas valstybės. Bylą prašė nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant.

13Ieškinys tenkintinas.

14Bylos medžiaga nustatyta, kad V. Ž. gimė ( - ) vienišos motinos N. Ž. šeimoje, tėvas nežinomas. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-02-27 įsakymu Nr. A1-77 V. nustatyta laikinoji globa nuo 2007-03-01 ir vaiko globėju paskirti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Skuodo rajono apylinkės teismo 2007-12-13 sprendimu motina N. Ž. pripažinta neveiksnia ir globėja paskirta jos motina M. Ž., kuri yra nepilnamečio V. Ž. senelė. Skuodo rajono apylinkės teismo 2008-02-22 nutartimi nepilnamečiui V. nustatyta nuolatinė globa, vaiko globėju paskirti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai (23-30 b. l.). Liudytojos A. P. parodymais, trečiojo asmens Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovės paaiškinimu nustatyta, kad nuo 2001 m. M. Ž. šeima buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą, nuo 2007 metų su šeima dirbo socialinė darbuotoja, šeimoje trūksta elementarios tvarkos, piktnaudžiaujama alkoholiu ( 89, 90 b. l.), Minėtos aplinkybės rodo, kad V. augti biologinėje šeimoje nėra galimybių. Šeimos santykių teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje grindžiamas prioritetinėmis vaikų teisių ir interesų gynimo apsaugos ir gynimo, vaikų auklėjimo šeimoje (CK 3.3 str. 1 d.). Kad likęs be tėvų vaikas turėtų sąlygas augti šeimos aplinkoje, jis gali būti įvaikinamas (Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo

1526 str. 1 d.). V. tėvas nežinomas, motina pripažinta neveiksnia, todėl V. įvaikinamui būtinas jo motino globėjos M. Ž. rašytinis sutikimas, patvirtintas teismo (CK 3.212 str. 2 d.). M. Ž. nesutinka, kad V. būtų įvaikinamas, nurodė, kad vaikas turi augti ten, kur ir gimė, tai yra savo namuose, tačiau pati nė karto anūko neaplankė, jo sveikata, priežiūra, ugdymu nesidomėjo, išlaikymo jam neteikė, berniukas nei močiutės, nei mamos nėra matęs ir nepažįsta (59 b. l.). Nei atsakovė, nei jos globojama vaiko motina N. Ž. ar kitas šeimos narys V. gyvenime nedalyvauja, tarp jų nėra emocinio ryšio. Atsakovės nesutikimas įvaikinti V. yra nemotyvuotas, todėl pripažintina, kad toks nesutikimas prieštarauja vaiko interesui augti pilnavertėje šeimoje ir leistina pradėti vykdyti ikiteisminę nepilnamečio V. įvaikinimo procedūrą, nesant neveiksnios motinos globėjos M. Ž. sutikimo jį įvaikinti, patvirtinto teisme, pagal Civilinio kodekso

163.212 straipsnio 2 dalį.

17Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais

Nutarė

18pripažinti, jog neveiksnios N. Ž., a. k. ( - ) globėjos M. Ž., a. k. ( - ) nesutikimas įvaikinti N. Ž. nepilnametį sūnų V. Ž., gim. ( - ), prieštarauja prioritetiniam be tėvų globos likusio vaiko interesui augti pilnavertėje šeimoje.

19Leisti pradėti vykdyti ikiteisminę V. Ž. įvaikinimo procedūrą be jo neveiksnios motinos N. Ž. globėjos M. Ž. sutikimo, patvirtinto teisme.

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai