Byla eI-1922-821/2017
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Iveta Pelienė, dalyvaujant pareiškėjos BUAB „Sitibalt“ atstovo UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ atstovui bankroto administratoriui E. K., atsakovo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovei Z. P., trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus teritorinės muitinės atstovei J. M.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos BUAB „Sitibalt“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, skundą atsakovui Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus teritorinė muitinė dėl sprendimo panaikinimo.

3Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,

Nustatė

4Pareiškėja BUAB „Sitibalt“ (toliau – ir pareiškėja) pateikė teismui skundą (b. l. 1–3), prašydama panaikinti atsakovo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų reikalų ministerijos (toliau – ir Muitinės departamentas) 2016-11-23 sprendimą Nr. 1A-382 „Dėl BUAB „Sitibalt“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ prašymo“ (toliau – ir Sprendimas) ir įpareigoti Muitinės departamentą patenkinti pareiškėjos 2016-10-17 prašymą „Atnaujinti terminą skundui dėl Vilniaus teritorinės muitinės 2016-08-24 Supaprastinto patikrinimo ataskaitos Nr. 6VM191188S“ (toliau – ir Prašymas).

5Pareiškėja paaiškino, kad Vilniaus teritorinė muitinė trečią kartą atliko pareiškėjos supaprastintą mokestinį patikrinimą dėl iš Rusijos įmonės OAO Refservis importuotų prekių – vagonų, deklaruotų elektroninėse importo deklaracijose, muitinės vertės nustatymo bei importo mokesčių apskaičiavimo teisingumo ir 2016-08-24 priėmė Supaprastinto patikrinimo ataskaitą Nr. 6VM191188S (toliau – ir Ataskaita), kurios pagrindu nuspręsta įtraukti į apskaitą pareiškėjai apskaičiuotą 7 511,10 Eur muitų sumą, 51,00 Eur muitų delspinigių ir 10 185,00 Eur baudos. Pareiškėjai teismo nutartimi, kuri įsiteisėjo 2016-09-24, iškeltas bankrotas, o paskirtam pareiškėjos bankroto administratoriui visi pareiškėjos dokumentai buvo perduoti tik 2016-10-10. Nurodė, kad 2016-10-24 kreipėsi į Muitinės departamentą su Prašymu atnaujinti terminą ir kartu pateikė patį skundą dėl Vilniaus teritorinės muitinės Ataskaitos, tačiau Muitinės departamentas, pareiškėjos nuomone, nevisiškai ištyręs Prašyme išdėstytus argumentus, neobjektyviai įvertinęs termino praleidimo priežastis, atsisakė atnaujinti terminą skundui dėl Ataskaitos paduoti. Pareiškėjos nuomone, Muitinės departamentas neįvertino, kad pareiškėja Ataskaitos priėmimo metu turėjo ribotas galimybes ginti savo teisėtus interesus dėl teisme tuo metu nagrinėjamo bankroto bylos iškėlimo klausimo. Taip pat neįvertino bankroto instituto tikslo – apsaugoti nemokaus skolininko kreditorių teises ir interesus, viešąjį interesą, kuris vyrauja bankroto bylose. Pareiškėja nesutiko su Muitinės departamento išvada, kad pareiškėjos bankroto administratorius laikytinas nerūpestingu, neatidžiu ir neoperatyviu. Nurodė, kad pareiškėjos bankroto administratorius Prašymą pateikė per optimalų 20 dienų terminą nuo sužinojimo apie priimtą Patikrinimo ataskaitą.

6Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovo UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ atstovas bankroto administratorius E. K. (toliau – ir bankroto administratorius) palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė teismo skundą tenkinti visiškai. Nurodė, kad nors Vilniaus teritorinės muitinės Ataskaita bankroto administratoriui buvo perduota 2016-10-04 (23 segtuvas), tačiau atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos vadovas be minėtą dieną gautų 39 segtuvų su pareiškėjos dokumentais, dar 2016-10-10 papildomai pateikė 154 segtuvus, nurodytas 23 segtuvas su Patikrinimo ataskaita buvo rastas dar vėliau nei 2016-10-04. Pažymėjo, kad bankroto administratoriui nebuvo pateiktas atskiras ikiteisminių ginčų bylų sąrašas, dėl ko sužinojimo laikas apie priimtą Ataskaitą prailgo. Atkreipė teismo dėmesį į didelį dokumentų kiekį, kuris rodo, kad pareiškėja buvo didelė įmonė, turinti įsipareigojimų ne tik Vilniaus teritorinei muitinei, bet ir kitiems kreditoriams. Dėl to bankroto administratorius objektyviai negalėjo per trumpesnį laiko tarpą nei kreipėsi su Prašymu atnaujinti terminą pateikti skundo dėl Vilniaus teritorinės muitinės Ataskaitos. Pažymėjo, jog ginčo metu, pareiškėjos padėtis buvo kritinė, vyko ginčai tarp akcininkų, pareiškėjos darbuotojams atlyginimai nebuvo mokami jau nuo 2016 m. gegužės mėn., todėl darbuotojai nedirbo darbo vietoje, buvo rasti pradelsti mokėjimai už nuomą, iš esmės dirbo tik vienas vadovas, kuris turėjo vienas suvaldyti visą bankroto procedūros pradžią. Pažymėjo, jog teismų praktikoje aplinkybė, kai keičiasi įmonės vadovas, atstovas, advokatas, pripažįstama kaip ekstraordinari, kurios pagrindu galima pratęsti praleistus terminus. Pažymėjo, jog pagal Įmonių bankroto įstatymą iškėlus bankroto bylą bankroto administratoriui yra nustatyta daug pareigų, kurias reikia atlikti per nustatytus terminus. Apibendrindamas termino praleidimo aplinkybes, bankroto administratorius nurodė, jog mokestinis ginčas sudėtingas, keliami mokestiniai klausimai yra nauji, buvo atliktas ne vienas mokestinis patikrinimas, Vilniaus teritorinės muitinės sprendimai buvo panaikinti, tai rodo neužtikrintą Muitinės departamento poziciją, pareiškėjos vadovas netinkamai susitvarkė su procedūriniais terminais, todėl buvo tikimasi, kad bankroto administratorius padės apginti kreditorių interesus ir jų pagrindu inicijuos teisminius procesus, kreditorių įsiskolinimai yra dideli, kuriuos būtų galima padengti pripažinus, kad Vilniaus teritorinės muitinės Ataskaita nustatyta bauda yra nepagrįsta. Pažymėjo, jog nurodytos aplinkybės susiklostė savaime ir negali būti vertinamos kaip priklausančios nuo pareiškėjos bankroto administratoriaus valios, t. y. yra neobjektyvios.

7Muitinės departamentas atsiliepime (b. l. 49–51) į pareiškėjos skundą prašė teismo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Paaiškino, kad pareiškėjai Patikrinimo ataskaita registruota pašto siunta buvo išsiųsta 2016-09-31 ir įteikta 2016-09-05, todėl nesutikdama su gauta Ataskaita, pareiškėja galėjo ją apskųsti Muitinės departamentui ir skundą pateikti iki 2016-09-26. Nutartis dėl pareiškėjos bankroto įsiteisėjo tik 2016-09-24, todėl pareiškėja, būdama apdairi ir rūpestinga, turėjo pakankamai laiko apskųsti Ataskaitą. Muitinės departamento nuomone, nelaikytinas rūpestingu, apdairiu ir operatyviu ir pareiškėjos bankroto administratorius, kuris pareiškėjos dokumentus, kartu su Ataskaita gavo 2016-10-04, tačiau skundą dėl Patikrinimo ataskaitos išsiuntė tik 2016-10-24. Teigė, kad nėra pagrindo pripažinti pareiškėjos bankroto administratoriaus aktyviai ginančiu bankrutuojančios įmonės interesus, o aplinkybė, kad jam 2016-10-04 tapo žinoma apie Patikrinimo ataskaita nelaikytina svarbia jos apskundimo termino praleidimo priežastimi ir pakankamu pagrindu jį atnaujinti.

9Teismo posėdžio metu Muitinės departamento atstovė Z. P. palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė teismo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad teisės aktai nenumato jokių išimčių bankrutuojančių bendrovių atžvilgiu. Pažymėjo, jog pareiškėjos vadovas dirbo viso Ataskaitos apskundimo termino metu ir turėjo visas galimybes apskųsti minėtą Ataskaitą. Pareiškėja buvo tinkamai informuota ir žinojo apie patikrinimą bei priimtus sprendimus. Nurodė, kad objektyvių aplinkybių, trukdančių pateikti skundą Muitinės departamentui, nėra pateikta. Pažymėjo, kad pareiškėjos bankroto administratorius galėjo pateikti skundą, kurį vėliau būtų galima pildyti.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus teritorinė muitinė atsiliepime (b. l. 88–90) į pareiškėjos skundą prašė teismo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Nurodė, kad pareiškėja, gavusi Ataskaitą jos neapskundė, nors iki bankroto bylos iškėlimo dar buvo pakankamai laiko, atsižvelgiant į tai, kad Ataskaitoje nagrinėjami klausimai dėl pažeidimų vyko nuo 2014 m., todėl pareiškėjai buvo gerai žinomi. Atkreipė dėmesį, kad pati pareiškėja sutinka, kad paduoti skundą dėl Ataskaitos pavėlavo. Nurodė, kad pareiškėja nepateikė jokių objektyvių, nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių, dėl kurių ji, elgdamasi sąžiningai ir rūpestingai, neturėjo galimybės laiku pateikti skundo dėl Ataskaitos. Pažymėjo, jog vertinant termino atnaujinimo klausimą, įstatymai jokių išimčių bankrutuojančioms įmonėms nenustato, todėl bankroto administratorius, laiku nepateikęs skundo, nelaikytinas pakankamai rūpestingu. Vilniaus teritorinės muitinės nuomone, nėra pagrindo naikinti skundžiamą Sprendimą.

12Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovė J. M. palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, sutiko su Muitinės departamento pozicija ir prašė teismo pareiškėjos skundą atmesti. Nurodė, kad pareiškėjas nenurodė objektyvių priežasčių, kodėl terminas turi būti atnaujinamas. Pažymėjo, kad teisę apskųsti pareiškėja turėjo, tačiau ją privalėjo realizuoti teisės aktų nustatyta tvarka.

13Teismas

konstatuoja:

14Byloje ginčas kilo dėl Muitinės departamento Sprendimo (b. l. 38–39), kuriuo atsisakyta patenkinti pareiškėjos Prašymą atnaujinti terminą skundui dėl Vilniaus teritorinės muitinės Ataskaitos paduoti, teisėtumo ir pagrįstumo.

15Byloje nustatyta, kad Vilniaus teritorinė muitinė 2016-08-24 priėmė Ataskaitą, kuria nuspręsta skirti pareiškėjai 10 185 Eur baudą už mokėtinų mokesčių sumažinimą (b. l. 6–15). Pareiškėja apie priimtą Ataskaitą buvo informuota Vilniaus teritorinės muitinės 2016-08-30 raštu Nr. (9.37/46)-2V-13884 (b. l. 5). Pagal Lietuvos pašto duomenis (b. l. 74–77), pareiškėjai nurodyti dokumentai išsiųsti 2016-08-31, o juos pareiškėja gavo 2016-09-05. Vilniaus apygardos teismo 2016-09-13 nutartimi pareiškėjai iškelta bankroto byla, pareiškėjos bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, o pareiškėjos valdymo organai per 10 dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo įpareigojami perduoti pareiškėjos bankroto administratoriui visus pareiškėjos dokumentus ir turtą pagal balansą (b. l. 20–22). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos teismo 2016-09-13 nutartis įsiteisėjo 2016-09-24. Pareiškėjos bankroto administratorius 2016-10-24 pateikė per Vilniaus teritorinę muitinę Muitinės departamentui Prašymą atnaujinti praleistą terminą, kartu pateikdamas ir skundą (b. l. 72). Muitinės departamentas skundžiamu Sprendimu nusprendė netenkinti pareiškėjos bankroto administratoriaus Prašymo, o 2016-10-21 skundą dėl Vilniaus teritorinės muitinės Patikrinimo ataskaitos laikyti nepaduotu bei grąžinti jį pareiškėjos bankroto administratoriui.

16Byloje nėra ginčo dėl faktinių bylos aplinkybių, t. y. pareiškėja neginčija, kad yra praleidusi terminą pateikti skundą dėl Vilniaus teritorinės muitinės Patikrinimo ataskaitos. Ginčas kilo dėl praleisto termino skundui dėl Vilniaus teritorinės muitinės Ataskaitos atnaujinimo.

17Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Mokesčių administravimo įstatymas (aktuali ginčui redakcija, galiojanti nuo 2015-05-01iki 2016-12-31) (toliau – ir MAĮ), kurio 152 str. 1 d. nustatyta, kad skundas centriniam mokesčių administratoriui turi būti paduodamas raštu ne vėliau kaip per 20 dienų po to, kai mokesčių mokėtojui buvo įteiktas vietos mokesčių administratoriaus sprendimas, kurį mokesčių mokėtojas skundžia. MAĮ 152 str. 3 d. be kita ko nustatyta, kad mokesčių mokėtojui, praleidusiam skundo padavimo terminą dėl priežasčių, kurias ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija pripažįsta svarbiomis, šis terminas minėtos institucijos sprendimu gali būti atnaujintas, o kartu su prašymu atnaujinti skundo padavimo terminą turi būti paduodamas ir skundas, kurio padavimo terminas yra praleistas.

18Visų pirma atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjos argumentas, jog Muitinės departamentas, spręsdamas klausimą dėl termino apskųsti Vilniaus teritorinės muitinės Ataskaitą atnaujinimo neanalizavo kartu su Prašymu pateikto skundo, nėra teisinis pagrindas atnaujinti praleistą terminą. Pažymėtina, kad Vilniaus teritorinės muitinės Ataskaitos teisėtumas ir pagrįstumas nėra šios nagrinėjamos administracinės bylos dalykas. Sprendžiant praleisto termino atnaujinimo klausimą, nėra analizuojamas ginčo teisinis santykis iš esmės, t. y. ar pagrįstai nagrinėjamu atveju Vilniaus teritorinė muitinė apskaičiavo mokestinę nepriemoką ir iš to kylančias teisines pasekmes. Teismo nagrinėjamos administracinės bylos dalykas yra Sprendimo, kuriuo buvo atsisakyta pareiškėjai atnaujinti Viliaus teritorinės muitinės Ataskaitos apskundimo terminą, teisėtumas ir pagrįstumas.

19Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, terminas pareiškėjos skundui dėl Vilniaus teritorinės muitinės Ataskaitos pateikti suėjo 2016-09-26. Pareiškėjos bankroto administratorius Prašymą ir skundą per Vilniaus teritorinę muitinę pateikė 2016-10-24 (b. l. 72), t. y. terminas skundui dėl Vilniaus teritorinės muitinės Ataskaitos buvo praleistas 28 kalendorines dienas.

20Muitinės departamentas skundžiamu Sprendimu netenkino pareiškėjos bankroto administratoriaus Prašymo atnaujinti terminą, nes svarbia Vilniaus teritorinės muitinės Ataskaitos apskundimo termino praleidimo priežastimi nelaikė to, kad pareiškėjos bankroto administratorius tik 2016-10-04 sužinojo apie Vilniaus teritorinės muitinės priimtą Ataskaitą. Nurodė, jog aplinkybė, kad apie Vilniaus teritorinės muitinės Ataskaitą bankroto administratorius 2016-10-04 sužinojo, o skundą su Prašymu pateikė tik 2016-10-24 įrodo, kad bankroto administratorius laikytinas nerūpestingu, neatidžiu ir neoperatyviu.

21Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) savo praktikoje yra nustatęs, kad MAĮ nėra pateiktas sąrašas aplinkybių, kurioms esant būtų suteikta galimybė atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti. Tai ikiteisminei mokestinį ginčą nagrinėjančiai institucijai įstatymų leidėjo suteikta diskrecijos teisė. Viešojo administravimo subjektas, atsižvelgdamas į pateiktus įrodymus, nurodytas aplinkybes, nagrinėja, ar yra pakankamas pagrindas suteikti teisę, kuria nepasinaudota per nustatytą laiką, t. y. teisę apskųsti mokesčių administratoriaus sprendimą ir taip pradėti mokestinį ginčą. Tai turi būti atliekama pagal vidinį viešojo administravimo subjekto įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir objektyviu visų aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais, paisant administracinių teismų formuojamos praktikos šios kategorijos arba analogiškose bylose (2010-11-08 sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-1154/2010, 2014-06-19 nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1488/2014, 2016-12-20 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-3590-575/2016).

22Pareiškėja skunde nurodo, kad Muitinės departamentas, priimdamas skundžiamą Sprendimą, kuriuo neatnaujino termino skundui dėl Vilniaus teritorinės muitinės Ataskaitos paduoti, neįvertino pareiškėjos ribotų galimybių ginti savo teises ir teisėtus interesus dėl bankroto bylos iškėlimo ir į tai, kad pareiškėjos bankroto administratorius apie Vilniaus teritorinės muitinės Ataskaitą sužinojo tik 2016-10-04. Teismo posėdžio metu pareiškėjos bankroto administratorius papildomai nurodė, kad pareiškėjos darbuotojai dėl nemokamų atlyginimų jau ilgą laiką nedirbo, todėl visus procesus turėjo suvaldyti vienas pareiškėjos vadovas, kuris po bankroto bylos iškėlimo nutarties bankroto administratoriui pateikė didelį kiekį pareiškėjos dokumentų (193 segtuvus). Nurodė, kad bankroto administratoriui, kuriam, kaip ne mokesčių teisės specialistui, mokestiniai ginčai yra pakankamai sudėtingi, prireikė laiko, siekiant tinkamai įvertinti skundžiamą Vilniaus teritorinės muitinės Ataskaitos turinį, jos nepagrįstumą bei parengti skundą ir patį Prašymą atnaujinti terminą.

23Vadovaujantis MAĮ 152 str. 3 d., mokesčių mokėtojui, praleidusiam skundo padavimo terminą dėl priežasčių, kurias ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija pripažįsta svarbiomis, šis terminas minėtos institucijos sprendimu gali būti atnaujintas. Taigi, būtina sąlyga praleistam terminui atnaujinti yra tai, jog turi egzistuoti svarbios priežastys, kurios sutrukdė asmeniui nustatytu laiku paduoti skundą dėl atitinkamo mokesčių administratoriaus sprendimo. Teismų praktikoje svarbiomis termino praleidimo priežastimis yra pripažįstamos tokios aplinkybės, kurios asmeniui sudaro kliūtis laiku įgyvendinti savo valią atlikti tam tikrus veiksmus. Sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, taip pat yra atsižvelgiama į svarbių aplinkybių atsiradimo momentą, jų egzistavimo trukmę. Be to, vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai (žr., pvz., LVAT 2007 m. rugsėjo 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-573/2007, 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-757/2010 ir kt.). Kaip minėta, vadovaujantis LVAT praktika, pripažindama termino praleidimo priežastis svarbiomis, ginčą nagrinėjanti institucija turi vadovautis protingumo ir teisingumo kriterijais. Nurodytų kriterijų taikymas ginčą nagrinėjančiai institucijai suponuoja jos pareigą spręsti termino atnaujinimo klausimą ne formaliai ir visas atsiradusias abejones traktuoti mokesčių mokėtojo naudai (žr., pvz., LVAT 2011-07-08 sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-2218/2011, 2017-02-28 nutartis administracinėje byloje Nr. A-1315-575/2017). LVAT taip pat yra pažymėjęs, kad kiekvieną kartą sprendžiant klausimą dėl praleisto termino atnaujinimo yra atsižvelgiama į aplinkybes, kuriomis yra grindžiamas prašymas atnaujinti praleistus terminus, ar minėtos aplinkybės galėjo užkirsti kelią asmeniui laiku ir tinkamai realizuoti šią teisę, į svarbių aplinkybių atsiradimo momentą, jų egzistavimo trukmę, taip pat, ar po to, kai minėtos aplinkybės išnyko, asmuo kreipėsi į teismą per protingą laiko tarpą (pvz., LVAT 2008-05-20 nutartis administracinėje byloje Nr. A438-798/2008). Teismo vertinimu, sprendžiant klausimą dėl termino atnaujinimo, turi būti įvertintos teisinės pasekmės ir atsižvelgta į tai, jog nepagristai atnaujinus terminą, gali būti pakenkta susiklosčiusiam teisinių santykių stabilumui, tačiau nepagrįstai atsisakius terminą atnaujinti, gali būti užkirstas kelias į teisminę gynybą.

24Byloje pareiškėjos bankroto administratorius kvestionuoja skundžiamo Sprendimo pagrįstumą, teigdamas, jog terminas buvo praleistas dėl aplinkybių, priklausiusių ne nuo bankroto administratoriaus valios, o dėl kompleksinių buvusio pareiškėjos vadovo veiksmų bei pareiškėjos finansinės bei organizacinės padėties.

25Nustatyta, kad pareiškėjos bankroto bylos iškėlimo nutartis įsiteisėjo 2016-09-24, o terminas Vilniaus teritorinės muitinės Patikrinimo ataskaitos apskundimui suėjo 2016-09-26. Matyti, kad visą apskundimo termino laiką buvęs pareiškėjos vadovas ėjo savo pareigas, todėl teismas laiko, jog, sprendžiant klausimą dėl pareiškėjos bankroto administratoriaus pateikto Prašymo atnaujinti terminą, negalima neatsižvelgti į aplinkybę, jog buvęs pareiškėjos vadovas, o ne bankroto administratorius netinkamai vykdė savo pareigas ir nesilaikė nustatytų procesinių terminų apskųsti Vilniaus teritorinės muitinės Ataskaitą. Nurodyta aplinkybė, teismo vertinimu, yra laikoma objektyvia ir nepriklausančia nuo bankroto administratoriaus valios, todėl turi būti vertinama bankroto administratoriaus naudai, sprendžiant klausimą dėl termino atnaujinimo. Vilniaus apygardos teismo 2016-09-13 nutartimi (b. l. 20–22), kuria pareiškėja buvo pripažinta bankrutavusia, konstatuota, jog dėl įsiskolinimų ir priverstinio išieškojimo procedūrų pareiškėja iš esmės veiklos nevykdo nuo 2016 m., o nuo 2016 m. balandžio mėnesio pareiškėja vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokesčius ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Teismo posėdžio metu bankroto administratorius nurodė, kad pats turėjo atleisti 7 darbuotojus, o kiti darbuotojai įmonėje nedirba dėl vėluojamų mokėti darbo užmokesčių. Iš byloje pateiktų 2016-10-10 Dokumentų perdavimo – priėmimo aktų (b. l. 23–27) ir 2010-10-04 Dokumentų perdavimo – priėmimo aktų (b. l. 28 – 29) matyti, kad buvęs pareiškėjos vadovas pareiškėjos bankroto administratoriui 2016-10-04 ir 2016-10-10 dienomis perdavė viso 193 segtuvus su pareiškėjos dokumentais, kurių tarpe buvo ir Vilniaus teritorinės muitinės Ataskaita (23 segtuvas). Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjai iškėlus bankrotą, Įmonių bankroto įstatymo (ginčui aktuali redakcija, galiojanti 2016-09-30 iki 2017-01-01) 10 str. yra nustatytos pagrindinės bankroto administratoriaus teisės ir pareigos, dėl kurių apimties Bankroto departamentas bankroto administratoriams yra netgi viešai paviešinęs reikalaujamų atlikti veiksmų atmintinę (http://www.bankrotodep.lt/assets/Paslaugos/Bankrotas/Aiskinamoji-medziaga/schema2.pdf), perduotas dokumentų kiekis ir aptartos aplinkybės, susijusios su pareiškėjos darbuotojais, lemia tai, kad buvęs pareiškėjos vadovas laiku nepateikė skundo dėl Vilniaus teritorinės muitinės Ataskaitos. Bankroto administratorius, perėmęs pareiškėjos dokumentus, turėjo skirti papildomai laiko dokumentų peržiūrai, sisteminimui, pareiškėjos finansinės padėties, rizikų, galimų teisminių procesų įvertinimui ir procedūrinių veiksmų pradėjimui (pvz., apskųsti mokesčio administratoriaus sprendimą teisme ir kt.). Pagal nusistovėjusią panašiose bylose dėl termino atnaujinimo kai mokesčių mokėtojus atstovauja bankroto administratoriai formuojamą administracinių bylų praktiką (žr. LVAT 2008-02-21 nutartį administracinėje byloje Nr. A-261-115-08, 2010-08-30 nutartį administracinėje byloje Nr. A-438-757/2010, 2016-12-20 nutartį administracinėje byloje Nr. eA-3590-575/2016), bankroto administratoriaus argumentas, jog jis nėra mokesčių teisės specialistas ir jam buvo sunku parengti skundą, nėra pagrindas atnaujinti praleistą terminą, nes toks argumentas vertinamas kaip subjektyvaus pobūdžio bei nesusijęs su aplinkybėmis, kurios galėjo sudaryti kliūtis, nepriklausančias nuo bankroto administratoriaus valios, pateikti skundą nustatytu terminu. Tačiau, teismas, vertindamas kiekvieną atvejį individualiai, atsižvelgdamas į visas byloje nustatytas bei išdėstytas faktines aplinkybes ir įvertinęs tai, kad esant aptartoms aplinkybėms, kurios nepriklausė nuo bankroto administratoriaus valios, terminas pateikti skundą buvo praleistas tik 28 kalendorines dienas (toks laiko tarpas, lyginant su nurodytais LVAT tirtais atvejais, yra sąlyginai nedidelis), daro išvadą, kad Muitinės departamentas nepagrįstai, neatsižvelgęs į visas aktualias aplinkybes, trukdžiusias bankroto administratoriui laikytis nustatyto Vilniaus teritorinės muitinės Ataskaitos apskundimo termino, neatnaujino pareiškėjai termino skundui dėl minėtos Ataskaitos paduoti. Atitinkamai, atsižvelgiant į faktinių bylos aplinkybių visumą, teismas nesutinka su Muitinės departamento argumentu, jog bankroto administratorius veikė nerūpestingai, neatidžiai ir neoperatyviai. Teismo vertinimu, bankroto administratorius, 2016-10-04 gavęs didelį kiekį pareiškėjos dokumentų, Prašymą dėl termino atnaujinimo ir patį skundą dėl Vilniaus teritorinės muitinės Ataskaitos parengė ir per Vilniaus teritorinę muitinę Muitinės departamentui pateikė per protingą terminą (20 dienų).

26Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas laiko, kad Muitinės departamentas, nagrinėdamas pareiškėjos 2016-10-17 prašymą „Atnaujinti terminą skundui dėl Vilniaus teritorinės muitinės 2016-08-24 Supaprastinto patikrinimo ataskaitos Nr. 6VM191188S“, netinkamai įvertino prašyme nurodytas aplinkybes ir nepagrįstai svarbia nepripažino aplinkybės, jog pareiškėjos bankroto administratorius tik 2016-10-04 sužinojo apie Vilniaus teritorinės muitinės 2016-08-24 Supaprastintą patikrinimo ataskaitą Nr. 6VM191188S. Teismas sprendžia, jog skundžiamas Muitinės departamento 2016-11-23 sprendimas Nr. 1A-382 „Dėl BUAB „Sitibalt“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ prašymo“ nėra pagrįstas, todėl pareiškėjos 2016-10-17 prašymas „Atnaujinti terminą skundui dėl Vilniaus teritorinės muitinės 2016-08-24 Supaprastinto patikrinimo ataskaitos Nr. 6VM191188S“ yra tenkintinas. Atitinkamai, pareiškėjos skundas tenkintinas visiškai.

27Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 str., 86–87 str., 88 str. 2 p., 132 str.1 d. ir 133 str.,

Nutarė

28Pareiškėjos BUAB „Sitibalt“ skundą patenkinti.

29Panaikinti atsakovo Muitinės departamento 2016-11-23 sprendimą Nr. 1A-382 „Dėl BUAB „Sitibalt“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ prašymo“.

30Atnaujinti BUAB „Sitibalt“ terminą skundui dėl Vilniaus teritorinės muitinės 2016-08-24 Supaprastinto patikrinimo ataskaitos Nr. 6VM191188S paduoti.

31Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Iveta Pelienė, dalyvaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,... 4. Pareiškėja BUAB „Sitibalt“ (toliau – ir pareiškėja) pateikė teismui... 5. Pareiškėja paaiškino, kad Vilniaus teritorinė muitinė trečią kartą... 6. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovo UAB „Bankroto administravimo... 7. Muitinės departamentas atsiliepime (b. l. 49–51) į pareiškėjos skundą... 8. Paaiškino, kad pareiškėjai Patikrinimo ataskaita registruota pašto siunta... 9. Teismo posėdžio metu Muitinės departamento atstovė Z.... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus teritorinė muitinė atsiliepime (b.... 11. Nurodė, kad pareiškėja, gavusi Ataskaitą jos neapskundė, nors iki bankroto... 12. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovė 13. Teismas... 14. Byloje ginčas kilo dėl Muitinės departamento Sprendimo (b. l. 38–39),... 15. Byloje nustatyta, kad Vilniaus teritorinė muitinė 2016-08-24 priėmė... 16. Byloje nėra ginčo dėl faktinių bylos aplinkybių, t. y. pareiškėja... 17. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Mokesčių administravimo įstatymas... 18. Visų pirma atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjos argumentas, jog Muitinės... 19. Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, terminas pareiškėjos... 20. Muitinės departamentas skundžiamu Sprendimu netenkino pareiškėjos bankroto... 21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) savo... 22. Pareiškėja skunde nurodo, kad Muitinės departamentas, priimdamas... 23. Vadovaujantis MAĮ 152 str. 3 d., mokesčių mokėtojui, praleidusiam skundo... 24. Byloje pareiškėjos bankroto administratorius kvestionuoja skundžiamo... 25. Nustatyta, kad pareiškėjos bankroto bylos iškėlimo nutartis įsiteisėjo... 26. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas laiko, kad Muitinės... 27. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 str.,... 28. Pareiškėjos BUAB „Sitibalt“ skundą patenkinti.... 29. Panaikinti atsakovo Muitinės departamento 2016-11-23 sprendimą Nr. 1A-382... 30. Atnaujinti BUAB „Sitibalt“ terminą skundui dėl Vilniaus teritorinės... 31. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...