Byla 2-2442-570/2012
Dėl išieškojimo iš įkeisto kilnojamojo, rašytinio proceso tvarka

1Marijampolės rajono apylinkės teismo hipotekos teisėja Rūta Neveckienė, pagal pareiškėjo AB ,,Citadele“ banko pareiškimą skolininkui/įkeistų daiktų savininkui UAB ,,Lignumex“ dėl išieškojimo iš įkeisto kilnojamojo, rašytinio proceso tvarka

Nustatė

2Skolininkui UAB ,,Lignumex“, juridinio asmens kodas 300648847, nevykdant sutartinių įsipareigojimų, kreditorius AB Parex bankas (pavadinimas pakeistas į AB ,,Citadele“ bankas) kreipėsi į hipotekos skyrių dėl išieškojimo iš sutartinio įkeitimo lakštu 06220070002333 įkeistų kilnojamųjų daiktų ir įspėjimo skolininkui/įkeistų daiktų savininkui įteikimo.

3Įspėjimas dėl įkeisto daikto perdavimo kreditoriui skolininkui/įkeistų daiktų savininkui buvo įteiktas 2009-07-28 o hipotekos registre uždėta žyma 06220090001522.

4Pareiškimas paliktinas nenagrinėtu.

5Sutinkamai su Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 559 str. 2 d., jeigu skolininkas gavęs kreditoriaus įspėjimą dėl išieškojimo, nustatytu terminu jam turto neperduoda, kreditorius turi teisę kreiptis į hipotekos teisėją su pareiškimu įpareigoti įkaito davėją perduoti šiuos reikalavimus kreditoriui.

6Teisės akto, kuris reglamentuotų terminus, per kuriuos būtina atlikti minėtus teisinius veiksmus, šiuo metu nėra. Tokiu atveju, taikytina įstatymo analogija, t.y. panašius santykius reglamentuojančių teisės aktų normos (LR CK 1.8 straipsnio 1 dalis)

7Vadovaujantis LR CPK 558 str. 3 d., jeigu nuo įspėjimo skolininkui ir įkeisto daikto savininkui įteikimo dienos praėjus dviem mėnesiams hipotekos kreditorius nesikreipė dėl skolos išieškojimo arba teisės administruoti įkeistą daiktą suteikimo, hipotekos teisėjas priima nutartį panaikinti įkeisto daikto areštą ir išregistruoja nutartį areštuoti įkeistą daiktą iš turto arešto aktų registro. Todėl taikant analogiją, šie terminai skaičiuotini ir dėl išieškojimo iš įkeisto kilnojamojo turto.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad įspėjimas skolininkui/daiktų savininkui įteiktas 2009-07-28, o kreditorius per įstatymo nustatytą terminą su pareiškimu dėl jų areštavimo ir priverstinio perdavimo nesikreipė.

9Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjo pareiškimas dėl išieškojimo iš įkeisto kilnojamojo turto paliktinas nenagrinėtu, išaiškinant, kad po žymų įkeistam daiktui panaikinimo pakartotinai kreipiantis dėl išieškojimo, iš naujo turi būti atliekami visi LR CPK 559 str. 1 d. numatyti veiksmai (Vilniaus apygardos teismo 2009-07-01 nutartis, c.b. Nr. 2S-762-464/2009), t.y. pirmiausia reikia kreiptis į Hipotekos skyrių dėl įspėjimo skolininkui/daikto savininkui įteikimo.

10Kreditoriaus pareiškimą palikus nenagrinėtu, naikinama žyma dėl įspėjimo, išregistruojant ją iš hipotekos registro.

11Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje susidariusios 9,30 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš pareiškėjo valstybei nepriteistinos.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 17 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291 str., 292 str., 296 str. 1 d. 12 p., 334 str., 335 str., 544 str., 545 str., 558 str. 3d., 559 str., teisėja

Nutarė

13Pareiškėjo (kreditoriaus) AB Parex banko (pavadinimas pakeistas į AB ,,Citadele“ bankas) pareiškimą dėl išieškojimo iš įkeisto kilnojamojo turto palikti nenagrinėtu.

14Panaikinti sutartinio įkeitimo lakšte kodas 06220070002333 įregistruotą žymą apie įspėjimą kodas 06220090001522.

15Išaiškinti kreditoriui, jog ši nutartis neužkerta kelio iš naujo kreiptis su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo.

16Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjui (kreditoriui) AB ,,Citadele“ bankui, skolininkui/įkeistų daiktų savininkui UAB ,,Lignumex“, CHĮ Filialui – hipotekos skyriui prie Marijampolės rajono apylinkės teismo žymos apie įspėjimo panaikinimą hipotekos registro duomenų bazėje padarymui.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Marijampolės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai