Byla 2-1724-879/2011
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Daina Vaidachavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo L. Ž. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, VĮ Registrų centrų centrui , Ukmergės rajono savivaldybės administracijai , dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

Nustatė

2pareiškėjas L. Ž. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis įgijo nuosavybėn garažą, unikalus numeris ( - ), 38,91 kv.m. bendro ploto, pažymėtą indeksu ( - ), pagal įgyjamąją senatį.

3Pareiškėjas nurodė, kad Ukmergės rajono LDT vykdomojo komiteto 1989-09-19 sprendimu Nr. 170 buvo įkurtas autogaražų statybos kooperatyvas „Vairas“, ( - )ir patvirtintas autogaražo statybos kooperatyvo „Vairas“ narių sąrašas. Pareiškėjo eilės numeris buvo devynioliktas. Pareiškėjas autogaražą pasistatė samdos būdu, t.y. pats, tačiau nuosavybės teisių į jį neįregistravo. Nurodo, kad 10 metų autogaražą valdė atvirai, nepertraukiamai ir sąžiningai, garažas nėra registruotas kito asmens vardu. Valstybės įmonė Registrų centras 2011-09-02 sprendimu Nr. RS-1611 atsisakė įregistruoti daiktines teises į garažą, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )) nekilnojamojo turto registre. Pareiškėjas nurodo, kad Civiliniame kodekse numatytų apribojimų nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą nėra.

4Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras Vilniaus filialas pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo į garažą , kuriame nurodė, kad su pareiškimu sutinka, jei bylos nagrinėjimo metu bus įrodyta, kad pareiškėjas atvirai, nepertraukiamai ir sąžiningai valdė garažą 10 metų. Suinteresuoti asmenys VĮ Registrų centras, Ukmergės rajono savivaldybės administracija teismui atsiliepimų nepateikė, pranešimai įteikti 2011-10-07 tinkamai. Prieštaravimų dėl pareiškimo patenkinimo taip pat negauta.

5Iš suinteresuotų asmenų nėra gauta prieštaravimų dėl pareiškimo tenkinimo, todėl byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos CPK 533 str. 1 d.).

6Pareiškimas tenkintinas.

7Pateiktas Ukmergės r. Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1989-09-19 sprendimas Nr. 179 (b.l. 3-5) bei priedėlis Nr.1 patvirtina, kad pareiškėjas L. Ž. tapo autogaražų kooperatyvo S.Daukanto gatvėje nariu. Baigtų statybų priėmimo 1993-04-30 aktas patvirtina, kad garažo esančio ( - )bokso statytojas yra L. Ž. (b.l. 6-9). Iš pateiktų rašytinių įrodymų (b.l. 13-23) matyti, kad buvo atlikti garažo, unikalus numeris ( - )esančio ( - )., kadastriniai matavimai. VĮ Registrų centro Vilniaus filialo sprendime nurodoma, kad pareiškėjo L. Ž. prašymas įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą – garažą, unikalus numeris ( - ), esančio ( - ). - nebuvo patenkintas (b.l. 11). VĮ registrų centras centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad nuosavybės teisės į garažą unikalus numeris ( - ), esantį ( - ) kitų asmenų nėra įregistruotos.( b.l.36-37). Byloje nustatyta, kad pareiškėjas L. Ž. garažą, unikalus numeris ( - ), esantį ( - ) įgijo sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdė daugiau nei dešimt metų, todėl teismas mano, kad pareiškėjas L. Ž. įgijo nuosavybės teisę į šį daiktą.

8Apie bylos nagrinėjimą buvo skelbiamas pranešimas nacionalinės teismų administracijos internetinėje svetainėje www.teismai.lt. Per nustatytą terminą į teismą suinteresuoti asmenys dėl jų įtraukimo dalyvauti procese nesikreipė.

9Esant tokioms aplinkybėms, kurios nėra paneigtos jokiais kitais byloje esančiais įrodymais, pareiškimas tenkintinas Lietuvos Respublikos CK 4.68 - 4.71 straipsnių pagrindu.

10Bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 11,44 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, priteistinos iš pareiškėjo valstybei Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 88 str., 96 str. pagrindu.

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str., 530 – 533 str. teismas,

Nutarė

12pareiškimą tenkinti.

13Nustatyti pareiškėjui L. Ž. a.k. ( - ) gyv. ( - ), nuosavybės teisės į garažą, kadastrinių matavimų byloje pažymėtą Nr. 3G1/p-2, unikalus numeris ( - ), esantį ( - ). įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą.

14Priteisti iš pareiškėjo L. Ž. 11,44 Lt (vienuolika litų 44 centus) pašto išlaidų valstybei.

15Informuoti pareiškėją, jog bylinėjimosi išlaidos valstybei sumokamos į išieškotojo - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke Swedbank, AB, banko kodas 73000, nurodant įmokos kodą 5660.

16Faktas nustatytas daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą įregistravimui.

17Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai