Byla B2-2676-527/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Apogon“

1Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo T. S. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Apogon“,

Nustatė

2ieškovas pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo (b. l. 1–4) prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Apogon“, bankroto administratore paskirti UAB „Adminova“. Bendrovės direktorius nurodė, kad įmonė yra nemoki ir tęsti jos veiklą toliau netikslinga.

32014-10-21 nutartimi (b. l. 53) klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2014-10-10 13.15 val., apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (b. l. 57). 2014-11-10 nutartimi (b. l. 68–69) pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme terminas pratęstas iki 2014-12-11, civilinė byla dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo paskirta nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2014-11-24 13.00 val.

4Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas, atsakovės bankroto administratore skirtina UAB „Adminova“.

5Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

6VĮ Registrų centro duomenimis (b. l. 6–7) nustatyta, kad atsakovė finansinę atskaitomybę teikė tik už 2010 metus. Iš atsakovės įmonės direktoriaus kartu su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo pateikto 2014-06-30 balanso (b. l. 10) duomenų matyti, kad atsakovės įmonėje minėtai dienai buvo apskaitoma turto iš viso už 1 614 Lt, kurį iš esmės sudaro tik trumpalaikis turtas. Beveik visą minėto turto dalį, t. y. 1 149 Lt, sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys. Ilgalaikis įmonės turtas yra 6 Lt, o 459 Lt sudaro pinigai ir jų ekvivalentai. Įmonės pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams balanso duomenimis minėtai dienai sudarė 114 530 Lt. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktais duomenimis (b. l. 64), atsakovė 2014-10-28 turi 8 356 Lt mokestinę nepriemoką. VSDFV informacinės sistemos duomenys (b. l. 65) patvirtina, kad valstybiniu socialiniu draudimu apdraustųjų asmenų įmonėje nėra, atsakovės įsiskolinimas VSDFV biudžetui 2014-11-04 sudarė 623,79 Lt. Iš šių duomenų spręstina, jog įmonė, kurioje atleisti visi darbuotojai, veiklos nevykdo. Apibendrinant išdėstytus argumentus bei išanalizavus byloje pateiktus finansinius duomenis, teismas mano, jog atsakovės turtinė padėtis nėra stabili, priešingai, pačios atsakovės pateiktas duomenų paketas patvirtina, jog įmonė susiduria su rimtais finansiniais sunkumais, kurie nėra laikino pobūdžio. Remiantis aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, spręstina, jog įmonėje apskaityto turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų kreditoriams santykis bei negalėjimas įvykdyti savo finansinių prievolių kreditoriams patvirtina aplinkybę, kad ši įmonė yra nemoki. Aplinkybę apie faktinį UAB „Apogon“ nemokumą pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo patvirtino ir atsakovės direktorius.

7Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir išanalizavus pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad bankroto byla keltina ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintu pagrindu, t. y. konstatuojant, kad įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

8ĮBĮ 131 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais teismas gali priimti nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą, kuris negali trukti ilgiau kaip vienerius metus nuo nutarties taikyti supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos.

92014-10-10 nutartyje (b. l. 68–69) teismas, įvertinęs ieškovo pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus, darė pakankamai pagrįstą prielaidą, kad atsakovė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, todėl tam, kad civilinė byla dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo būtų nagrinėjama supaprastinto bankroto proceso tvarka, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 1 punktu, pasiūlė ieškovui į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 8 000 Lt sumą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovas nurodytą sumą į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą įmokėjo. Nurodytos aplinkybės, remiantis ĮBĮ 131 straipsnio 1 dalimi, sudaro pagrindą taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą.

10Iškėlus atsakovei UAB „Apogon“ bankroto bylą, jos bankroto administratore skirtina ieškovo pasiūlyta šias paslaugas atlikti UAB „Adminova“, atitinkanti ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies reikalavimus administratoriaus kandidatūrai, ir kuri suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (ĮBĮ 11 str. 2 d.) (b. l. 62). Kitų pasiūlymų dėl administratoriaus kandidatūros teismas negavo.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu, 131 straipsnio 1 ir 3 dalimis,

Nutarė

12iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Apogon“ (juridinio asmens kodas 300619144, registracijos adresas Kauno m. sav., Kauno m., Pagėgių g. 17) ir taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą.

13Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Apogon“ administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Adminova“ (juridinio asmens kodas 302582837, registracijos adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Rygos g. 17-54, veiklos adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Jakšto g. 2, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 197).

14Nurodyti, jog uždarosios akcinės bendrovės „Apogon“ (juridinio asmens kodas 300619144) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui Kauno apygardos teismo 2014-10-21 nutartimi uždėtas areštas galioja iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

16Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Apogon“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

17Apie bankroto bylos iškėlimą atsakovei supaprastinto bankroto proceso tvarka nedelsiant pranešti šalims ir administratorei.

18Pavesti administratorei atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte ir 131 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytus veiksmus.

19Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose atsakovei apreikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai ar teismams, jeigu baubiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jei baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas.

20Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt; pranešti antstolių kontoroms, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš atsakovės turto ar dėl jos turto arešto.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovas pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo (b. l. 1–4) prašo... 3. 2014-10-21 nutartimi (b. l. 53) klausimas dėl bankroto bylos atsakovei... 4. Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas, atsakovės bankroto... 5. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1... 6. VĮ Registrų centro duomenimis (b. l. 6–7) nustatyta, kad atsakovė... 7. Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir išanalizavus pateiktus rašytinius... 8. ĮBĮ 131 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje... 9. 2014-10-10 nutartyje (b. l. 68–69) teismas, įvertinęs ieškovo pateiktus... 10. Iškėlus atsakovei UAB „Apogon“ bankroto bylą, jos bankroto... 11. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 12. iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Apogon“ (juridinio asmens... 13. Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Apogon“ administratore paskirti... 14. Nurodyti, jog uždarosios akcinės bendrovės „Apogon“ (juridinio asmens... 15. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 16. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Apogon“ valdymo organai nė... 17. Apie bankroto bylos iškėlimą atsakovei supaprastinto bankroto proceso tvarka... 18. Pavesti administratorei atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies... 19. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti kitiems teismams, nagrinėjantiems... 20. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...