Byla 2S-62-464/2013
Dėl teismo sprendimo nevykdymo, suinteresuoti asmenys išieškotojas A. M., skolininkas 130-oji daugiabučio namo Geležinio Vilko g. 9 savininkų bendrija

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko 130-osios daugiabučio namo Geležinio Vilko g. 9 savininkų bendrijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 9 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal antstolės N. L. pareiškimą dėl teismo sprendimo nevykdymo, suinteresuoti asmenys išieškotojas A. M., skolininkas 130-oji daugiabučio namo Geležinio Vilko g. 9 savininkų bendrija, ir

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4antstolė N. L. 2012-08-14 kreipėsi į Vilniaus m. 3-ąjį apylinkės teismą, prašydama spręsti klausimą dėl baudos skolininkui 130-ajai daugiabučio namo Geležinio Vilko g. 9 savininkų bendrijai skyrimo. Pateikė teismui sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą.

5Skolininkas 130-oji daugiabučio namo Geležinio Vilko g. 9 savininkų bendrija atsiliepimu (b.l. 21-25) prašė atmesti pareiškimą dėl baudos skyrimo. Nurodė, kad A. M. buvo pateikti dokumentai, kuriuose tiksliai ir išsamiai parašyta, kodėl cirkuliacinio vandens mokestis yra nekompensuojamas, t.y. minėtuose dokumentuose yra pažymėta, kad cirkuliacinis vandens mokestis yra kompensuojamas, kai suvartoto šilumos kiekio šalto vandens pašildymui ir karšto vandens temperatūros palaikymui ne didesni už LR Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo nustatytus normatyvus, išlaidų dalis, viršijanti 5 proc. bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus m. 3-asis apylinkės teismas 2012-09-09 nutartimi (b.l. 46-49) skyrė skolininko 130-osios daugiabučio namo Geležinio Vilko g. 9 savininkų bendrijos vadovui – bendrijos pirmininkui L. J. 500 Lt baudą už teismo sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti tam tikrus veiksmus, nevykdymą, išieškotojo A. M. naudai.

8Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad antstolė N. L. vykdo Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2010-05-26 sprendimą, kuriuo skolininkas 130-oji daugiabučio namo Geležinio Vilko g. 9 savininkų bendrija buvo įpareigota išieškotojui A. M. pateikti dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas dokumentų kopijas. Byloje yra skolininko raštas antstolei N. L. dėl įpareigojimo vykdymo, kuriame bendrija nurodo, kad A. M. buvo papildomai paaiškinta kada yra kompensuojamas cirkuliacinis vandens mokestis taip, kaip apibrėžta Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme. Skolininkas rašte nurodė, kad A. M. įteiktas paaiškinimas savo turiniu atsako į klausimą, kad kai A. M. išlaidos už suvartotą šilumos kiekį šalto vandens pašildymui ir karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacinis vandens mokestis pagal A. M. pavadinimą) neviršija 5 proc. A. M. pajamų, mokestis nekompensuojamas. Tačiau teismas iš minėtų pranešimų sprendė, jog išieškotojas A. M. iš skolininko išsamios ir aiškios informacijos dėl cirkuliacinio vandens mokesčio nekompensavimo negavo. Skolininko deklaratyvus nurodymas, jog bendrija neatlieka ir negali atlikti įstatymų ir kitų teisės aktų aiškinimo funkcijos, bendrija nepriima ir negali priimti sprendimų dėl cirkuliacinio vandens mokesčio kompensavimo, neatleidžia skolininko nuo konkrečios informacijos išieškotojui pateikimo apie tai, kodėl cirkuliacinio vandens mokestis ieškovui yra nekompensuojamas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Skolininkas 130-oji daugiabučio namo Geležinio Vilko g. 9 savininkų bendrija atskiruoju skundu (b.l. 60-63) prašo panaikinti Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismas 2012-09-09 nutartį ir antstolio pareiškimą atmesti.

11Teigia, jog kartu su atsiliepimu teismui buvo pateikti dokumentai, patvirtinantys, jog išieškotojui A. M. jau yra pateikta informacija, kad cirkuliacinio vandens mokestis jam yra nekompensuojamas. Bendrijos paaiškinime Nr. 306 taip pat buvo yra su tuo įsisijusi informacija. Bendrija išieškotojui pateikė informaciją, kodėl šiam cirkuliacinis vandens mokestis yra nekompensuojamas. Pareigos aiškinti individualaus pobūdžio teisės akto, t.y. kodėl savivaldybė A. M. neskiria kompensacijos dėl cirkuliacinio vandens mokesčio, bendrija neprivalo, ji tik apskaičiuoja savivaldybės paskirtas kompensacijas. Pirmosios instancijos teismo nurodytas išsamumas ir aiškumas yra vertinamojo pobūdžio sąvokos, iš kurių nėra galimybės nustatyti, kokios konkrečios informacijos išieškotojui trūksta. Be to, nebuvo nurodyti motyvai, kodėl bendrijos pateikta informacija yra neišsami.

12Išieškotojas A. M. atsiliepimu (b.l. 69-70) prašo atmesti atskirąjį skundą ir Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismas 2012-09-09 nutartį palikti nepakeistą.

13Nurodo, jog skolininkui nepagrįstai buvo atnaujintas terminas atskirajam skundui paduoti. Bendrija, pateikdama informaciją, rėmėsi ne atskiru įstatymo straipsniu, o įstatymo sistemine analize, konkrečiai straipsnių neįvardindama. Įstatyme tokios nuorodos, kaip aiškina bendrija, nėra. Pažymėjo, jog bendrijos nėra prašoma, kad ši priimti sprendimus dėl kompensacijos už cirkuliacinį vandens mokestį skyrimo, kuriuos priima savivaldybė. Išieškotojui neaišku, ar nekompensuojamas cirkuliacinis vandens mokestis todėl, kad A. M. išlaidų dalis, viršijanti 5 proc. pajamų, didesnė, negu nustatyti normatyvai. Neįvardijama kokių išlaidų dalis ir nepasisakoma, kokie yra nustatyti normatyvai. Nėra aišku, ar bendrija negauna iš savivaldybės sprendimų, nors tokie sprendimai ir teisė į išlaidų kompensavimą yra nuo 2002 m. Todėl mano, jog jam nebuvo pateiktas atsakymas, kodėl jam nėra kompensuojamos cirkuliacinio vandens mokestis.

14Antstolė N. L. atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkintinas.

17Nagrinėjamoje byloje apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria buvo patenkintas antstolės prašymas dėl baudos skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą.

18Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Vykdymo proceso stadijoje byloje priimtas rezultatas įgauna materialią išraišką, t. y. šalys gali realiai gauti tai, dėl ko jos bylinėjosi. Bylą laimėjusi šalis vykdymo procese tampa išieškotoju, o pralaimėjusi – skolininku (CPK 633 str. 1 d.). Išieškotojas – tai asmuo, kurio naudai išduotas vykdomasis dokumentas, o skolininkas – asmuo, kuris privalo atlikti vykdomajame dokumente nurodytus veiksmus arba susilaikyti nuo vykdomajame dokumente nurodytų veiksmų atlikimo (CPK 638 str. 1 d., 642 str. 1 d.). Nepiniginio pobūdžio sprendimų vykdymo ypatumus reglamentuoja CPK LVII skyrius. CPK 771 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu neįvykdytas teismo sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą ir perduoda priėmusiam sprendimą teismui spręsti sprendimo neįvykdymo klausimą. Teismas nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą išieškotojo naudai (CPK 771 str. 5 d.).

19Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0062/11/02510 medžiagos nustatyta, kad Vilniaus m. 2-asis apylinkės teismas 2010-05-26 sprendimo pagrindu 2011-08-01 išdavė vykdomąjį raštą Nr. 2-83-817/2010, įpareigojantį skolininką (atsakovą) 130-ąją daugiabučio namo Geležinio Vilko g. 9 savininkų bendriją pateikti išieškotojui (ieškovui) vykdomajame rašte išvardintus dokumentus ar teisės aktų nustatyta tvarka jų patvirtintas kopijas (v.b.l. 8). Dėl dalies šių įpareigojimų įvykdymo ginčo nėra. Antstolė 2012-08-09 surašė sprendimo neįvykdymo aktą, kuriame konstatuota, kad skolininkas neįvykdė teismo sprendimo dalies ir kreipėsi į teismą dėl baudos skolininkui skyrimo (b.l. 1-2).

20Tarp šalių ginčas kilo dėl dokumento (informacijos), įvardintos vykdomojo rašto 5 p., pateikimo netinkamumo jo turinio aspektu. Minėtame punkte skolininkas (apeliantas) įpareigotas pateikti išieškotojui raštą, kuriame būtų išdėstyta - informacija apie tai, kokia nustatyta tvarka atsakovas (išieškotojas) skaičiuoja cirkuliacinio vandens mokestį, prie kokios paslaugos jis yra priskirtas, kodėl cirkuliacinis vandens mokestis ieškovui yra nekompensuojamas. Tiek atsiliepime į antstolės pareiškimą, tiek atskirajame skunde apeliantas tvirtina įvykdęs antstolės įpareigojimus ir pateikęs ginčo informaciją išieškotojui, su kuo pastarasis nesutinka. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sprendimo įvykdymo faktą privalo įrodyti skolininkas, šiuo atveju apeliantas (CPK 12 str., 178 str.). Aplinkybę dėl ginčo informacijos pateikimo apeliantas grindžia 2012-04-25 išieškotojui įteiktu paaiškinimu Nr. 318, 2012-05-25 paaiškinimu Nr. 119, 2011-10-01 paaiškinimu Nr. 306 (v.b.l. 118, 142, 144). Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su minėtų paaiškinimų turiniu, sutinka su apelianto pozicija, jog šis išieškotojui tinkamai paaiškino, kokiomis sąlygomis cirkuliacinis vandens mokestis yra kompensuojamas, pateikė nuoroda į šio mokesčio kompensavimą reglamentuojantį teisės aktą bei nurodė, jog išieškotojui toks mokestis yra nekompensuojamas. Į šią civilinę bylą pateikti apelianto procesiniai dokumentai taip pat leidžia daryti išvadą, kad sprendimo dėl kompensacijos skyrimo išieškotojui nėra priėmusi būtent savivaldos institucija, todėl bendrija neturi pagrindo jos išieškotojui apskaičiuoti.

21Išieškotojo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti argumentai, jog jam bendrija neįvardino konkrečių teisės akto straipsnių, nepagrįsti ir nepaneigiantys jo paties pareigos bei galimybių susipažinti su jam aktualiu teisės aktu, taip pat nesudarantys teisinių prielaidų skirti baudą apeliantui už sprendimo neįvykdymą, kadangi teismo sprendimu apeliantui nenustatyta pareiga teikti išieškotojui teisines konsultacijas. Išieškotojo keliami klausimai, susiję su kompensacijos skyrimo sąlygomis, reglamentuojami Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatyme. Teisė į kompensaciją numatyta minėto įstatymo 7 str., kurio 1 d. numatyta, jog gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka visus šiuos reikalavimus: 1) bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto šio įstatymo 14 str., vertė neviršija turto vertės normatyvo; 2) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šio įstatymo 8 str. nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą; 3) įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį (sutartis) dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą. Minėto straipsnio 2 d. numatyta, jog bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, pagal šio straipsnio 1 dalį turintiems teisę į kompensacijas, kompensacijos skiriamos, jeigu laikotarpiu, už kurį kompensacijos apskaičiuojamos: 1) būsto šildymo išlaidos, kai naudingasis būsto plotas ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ne didesni už šio įstatymo 12 str. nustatytus normatyvus, viršija 20 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio arba (ir), 2) geriamojo vandens, kurio kiekis ne didesnis už šio įstatymo 12 str. nustatytą normatyvą, išlaidos viršija 2 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba (ir), 3) karšto vandens, kurio kiekis ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni už šio įstatymo 12 str. nustatytus normatyvus, išlaidos viršija 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų. Be to, aptariamo įstatymo 20 str.–21 str. yra reglamentuota ir kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos tvarka ir jos skyrimas. Dėl piniginės socialinės paramos bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją arba savivaldybės, kurios teritorijoje nuomojamas būstas, administraciją, o jei bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo gyvenamosios vietos neturi, – į savivaldybės, kurios teritorijoje jie gyvena, administraciją (Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo 20 str.). Minėto teisinio reglamentavimo kontekste apeliacinės instancijos teismas pripažįsta teisingais apelianto skunde nurodytus argumentus, jog šis, nebūdamas atsakingas už kompensacijų skyrimą, negali išieškotojui ir pateikti tokios informacijos, kodėl šiam kompensacija yra neskiriama. Tokiu atveju paneigiamos pirmosios instancijos teismo padarytos išvados dėl teismo sprendimo dalies neįvykdymo.

22Apibendrindamas išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, patenkindamas antstolės pareiškimą ir skirdamas skolininko 130-osios daugiabučio namo Geležinio Vilko g. 9 savininkų bendrijos vadovui – bendrijos pirmininkui L. J. 500 Lt baudą, netinkamai įvertino nagrinėjamos bylos duomenis ir teismo nustatyto apeliantui įpareigojimo turinį, todėl skundžiama nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės - antstolės pareiškimas atmestinas.

23Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

24Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartį panaikinti.

25Antstolės N. L. pareiškimą dėl baudos paskyrimo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko 130-osios daugiabučio namo... 3. I.Ginčo esmė... 4. antstolė N. L. 2012-08-14 kreipėsi į Vilniaus m. 3-ąjį apylinkės teismą,... 5. Skolininkas 130-oji daugiabučio namo Geležinio Vilko g. 9 savininkų bendrija... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus m. 3-asis apylinkės teismas 2012-09-09 nutartimi (b.l. 46-49) skyrė... 8. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad antstolė N. L. vykdo Vilniaus m.... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Skolininkas 130-oji daugiabučio namo Geležinio Vilko g. 9 savininkų bendrija... 11. Teigia, jog kartu su atsiliepimu teismui buvo pateikti dokumentai,... 12. Išieškotojas A. M. atsiliepimu (b.l. 69-70) prašo atmesti atskirąjį... 13. Nurodo, jog skolininkui nepagrįstai buvo atnaujintas terminas atskirajam... 14. Antstolė N. L. atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas tenkintinas.... 17. Nagrinėjamoje byloje apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 18. Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi... 19. Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0062/11/02510 medžiagos nustatyta,... 20. Tarp šalių ginčas kilo dėl dokumento (informacijos), įvardintos vykdomojo... 21. Išieškotojo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti argumentai, jog jam... 22. Apibendrindamas išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 23. Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p.,... 24. Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartį panaikinti.... 25. Antstolės N. L. pareiškimą dėl baudos paskyrimo atmesti....