Byla 2-419-514/2012
Dėl 4534,92 Lt skolos ir netesybų priteisimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „( - )“ ieškinį atsakovei M. V. dėl 4534,92 Lt skolos ir netesybų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 3699,64 Lt kredito, 762,48 Lt kredito mokesčio,

372,80 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011-04-22 tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, pagal kurią atsakovei ieškovas suteikė 5000 Lt kreditą 9 mėnesių terminui, o atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą ir sumokėti 2020 Lt kredito mokestį iki 2012-01-22 per devynis mėnesius įmokomis po 780 Lt. Atsakovės grąžintina suma pilnai neapmokėta iki šios dienos. Atsakovė pagal sutarties 2.6.1 p. įsipareigojo laiku grąžinti vartojimo kredito davėjui suteiktą vartojimo kreditą ir sumokėti vartojimo kredito mokestį, o neįvykdžius prievolės laiku sumokėti grąžintiną sumą įsipareigojo sumokėti kredito davėjui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos mokėtinos sumos dalies už kiekvieną uždelstą dieną (sutarties 5.1 p.). Atsakovė nesumokėjo mėnesinių įmokų 2011-11-22, 2011-12-22, 2012-01-22, todėl buvo skaičiuojami delspinigiai. Atsakovei buvo išsiųsti raginimai, tačiau į juos nereagavo, prievolės neįvykdė.

4Atsakovei procesiniai dokumentai atsakovui įteikti įstatymo nustatyta tvarka – asmeniškai (LR CPK 123 str. 1 d.). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas (LR CK 6.37, 6.59, 6.63, 6.71, 6.210, 6.256, 6.870, 6.873, 6.74 str.).

6Bylos medžiagos nustatyta, kad 2011-07-18 tarp ieškovo ir atsakovės sudaryta kredito išdavimo sutartis Nr. ( - ) (toliau – sutartis), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 5000,00 Lt kreditą 9 mėnesių terminui, o atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą ir sumokėti 2200 Lt kredito mokestį iki 2012-04-18 devyniomis mėnesinėmis įmokomis po 800 Lt iki kiekvieno mėnesio 18 dienos: 2011-08-18, 2011-09-18, 2011-10-18, 2011-11-18, 2011-12-18, 2012-01-18, 2012-02-18, 2012-03-18, 2012-04-18. Atsakovė įsipareigojo laiku grąžinti suteiktą vartojimo kreditą ir sumokėti vartojimo kredito mokestį pagal mokėjimo grafiką (sutarties 2.6.1 p.). Pagal sutarties 5.1 p., atsakovė įsipareigojo mokėti 0,05 procentų delspinigius nuo laiku negrąžintos mokėtinos sumos dalies už kiekvieną uždelstą dieną. Sutinkamai su sutarties 7.4 p. ieškovui buvo suteikta teisė nutraukti vartojimo kredito sutartį, kai atsakovė rašytiniu pranešimu yra informuota apie pradelstą mokėjimą, mokėjimas pradelstas ilgiau nei vieną mėnesį ir jo suma ne mažesnė nei 10 procentų negrąžintos vartojimo kredito sumos arba mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės, pradelstas mokėjimas nebuvo padengtas per dvi savaites nuo papildomo rašytinio pranešimo apie sutarties nutraukimą įteikimo atsakovei dienos. Atsakovei nevykdant sutartinių įsipareigojimų, ieškovas registruotu laišku 2012-01-24 išsiuntė atsakovei raginimą atsiskaityti, nurodė tikslią mokėtiną sumą. Atsakovė į raginimą nereagavo ir prievolių neįvykdė, 2012-02-08 atsakovei buvo išsiųstas pranešimas apie vartojimo kredito sutarties nutraukimą. Atsakovei nevykdant tarp šalių sudaryta sutartimi prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, susidaręs įsiskolinimas ieškovui sudaro 4534,92 Lt: 3699,64 Lt negrąžinto kredito, 762,48 Lt kredito mokesčio bei 72,80 Lt delspinigių.

7Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, darytina išvada, kad tarp šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu, ieškovas įgijo pareigą suteikti atsakovui kreditą, o atsakovė įsipareigojo nustatytu terminu grąžinti ieškovui tokią pat pinigų sumą bei mokėti kredito mokestį (CK 6.873 str. 1 d., 6.886 str. 1 d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus, kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (LR CK 6.38 str. 1, 3 d.). CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 str. 1 d. įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Ieškovas sutarties pagrindu atsiradusią prievolę vykdė tinkamai, o atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų šalių sudarytoje sutartyje numatytais terminais nevykdė, pažeidė prievolės, atsiradusios jai tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu, įvykdymo terminą, tokiais veiksmais pažeisdama sutartimi prisiimtą prievolę. Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad yra pagrindas atsakovei taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, tai yra ji turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovui atsiradusius nuostolius, sumokėti netesybas, sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nevykdymo, bei netesybas (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str., 6.205 str., 6.245 str. 1 d., 3 d., 6.256 str., 6.258 str., 6.886 str. 1 d.). Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, atsakovė priešpriešinių įrodymų nepateikė, ieškovo argumentų dėl skolos pagrįstumo, jos dydžio neginčijo, byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymą, įrodymų, kad ieškovas savo prievolę vykdė netinkamai ar kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškovu, byloje nėra. Formaliai įvertinus pateiktus įrodymus konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas yra pagrįstas, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 3699,64 Lt kredito, 762,48 Lt kredito mokesčio.

8Atsakovė sutarties 5.1 p. įsipareigojo mokėti 0,05 procentų delspinigius nuo laiku negrąžintos mokėtinos sumos dalies už kiekvieną uždelstą dieną. Pagal ieškovo delspinigių paskaičiavimą, delspinigiai sudaro 72,80 Lt už 182 dienų, t. y. po 0,05 procento nuo nesumokėtos 800 Lt sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Kadangi atsakovo sutartiniai įsipareigojimai ieškovo atžvilgiu nėra įvykdyti, o šalys vartojimo kredito sutartyje susitarė dėl šių netesybų mokėjimo sutarties pažeidimo atveju (CK 6.258 str.), iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 72,80 Lt delspinigių už laiku nesumokėtas kredito ir kredito mokesčio įmokas.

9Atsakovė vengia įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui, todėl iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Ieškovui iš atsakovės taip pat priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos: 136 Lt žyminio mokesčio, 726 Lt išlaidų už procesinių dokumentų parengimą, iš viso 862 Lt (CPK 80 str. 1 d. 7 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 286 straipsniu,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš M. V. 3699,64 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus devyniasdešimt devynis Lt 64 ct) kredito, 762,48 Lt (septynis šimtus šešiasdešimt du Lt 48 ct) kredito mokesčio, 72,80 (septyniasdešimt du Lt 80 ct) delspinigių, iš viso 4534,92 Lt (keturis tūkstančius penkis šimtus trisdešimt keturis Lt 92 ct), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-02-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 862 Lt (aštuonis šimtus šešiasdešimt du Lt) bylinėjimosi išlaidų UAB „( - )“.

14Atsakovė negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Plungės rajono apylinkės teismui

15pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai