Byla e2-6133-946/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėjas Arūnas Purvainis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovei S. B. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Bendras finansavimas“ pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės S. B. 816,42 Eur negrąžintos paskolos, 261,95 Eur nesumokėtų palūkanų, 53,97 Eur administravimo mokesčio, 35,64 Eur mokėjimo palūkanų, 11,91 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovei S. B. adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti atsakovei viešo paskelbimo būdu, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje numatytos tvarkos, 2018 m. vasario 21 d. paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklalapyje, todėl laikytina, kad jie įteikti atsakovei tinkamai. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį, todėl teismas priima sprendimą už akių, ginčą spręsdamas pagal ieškovės pareikštą reikalavimą ir jos nurodytas aplinkybes, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 ir 286 straipsniai).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas tokį sprendimą priimti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Atlikus formalų įrodymų tyrimą byloje nustatyta, kad atsakovė, kaip vartojimo kredito gavėja, tarpusavio skolinimo platformoje „SAVY“ (toliau – Platforma), adresu www.gosavy.com, siekdama sudaryti vartojimo kredito sutartį su Platformoje registruotais asmenimis, elektroniniu būdu 2016 m. spalio 14 d. pateikė vartojimo kredito paraišką Nr. ( - ), kurios pagrindu sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), kuria atsakovei suteikta 900,00 Eur dydžio paskola. Sutartimi atsakovė įsipareigojo suteiktą paskolą grąžinti per 24 mėn. terminą, mokėti 32 proc. metines palūkanas, sumokėti administravimo mokestį, o netinkamai vykdant Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus – mokėti delspinigius (Bendrųjų sąlygų 8.1.1., 8.1.2. p.). Atsakovė savo prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl 2017 m. lapkričio 3 d. ieškovė vienašališkai nutraukė Sutartį ir pareikalavo nedelsiant grąžinti skolą, sumokėti palūkanas ir delspinigius.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sudarytą sutartį šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią, o sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.189 straipnsio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Atsakovės skola, ieškovės apskaičiavimu, yra 816,42 Eur negrąžintos paskolos, 261,95 Eur nesumokėtų palūkanų, 53,97 Eur administravimo mokesčio, 35,64 Eur mokėjimo palūkanų, 11,91 Eur delspinigių. Duomenų, kad atsakovė su ieškove atsiskaitė, byloje nėra.

9Atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, t. y. laiku nemokėjo kredito įmokų, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 816,42 Eur negrąžintos paskolos ir 261,95 Eur nesumokėtų palūkanų (CK 1.138 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.870 straipsnis, 6.872 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis).

10Sutartimi atsakovė įsipareigojo ieškovei kas mėnesį mokėti 2,4 Eur Sutarties administravimo mokesčio (Sutarties specialiųjų sąlygų 2.4 p., Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 p.), todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 53,97 Eur administravimo mokesčio.

11Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 35,64 Eur mokėjimo palūkanų ir 11,91 Eur delspinigių. Ieškovės pateikta paskaičiavimo lentele nustatyta, kad mokėjimo palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovės pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos Sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 p.), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 punktai). Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

12Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y., netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, tai priteisiant pagal tokius reikalavimus – mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra mažesni, todėl jie įskaitytini į priskaičiuotų vėlavimo palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovės priteistinos 35,64 Eur mokėjimo palūkanos, o ieškovės reikalavimas dėl 11,91 Eur delspinigių priteisimo atmestinas.

13Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio (5 proc. metines) palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tuo remiantis iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. sausio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškovės ieškinį patenkinus iš dalies (97,76 proc. patenkintų reikalavimų), ieškovei iš atsakovės priteistina 26,00 Eur žyminio mokesčio ir 349,07 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1, 2 dalys).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 93 straipsnio 1, 2 dalimis, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš S. B., a. k. ( - ) 816,42 Eur (aštuonis šimtus šešiolika eurų 42 ct) negrąžintos paskolos, 261,95Eur (du šimtus šešiasdešimt vieną eurą 95 ct) nesumokėtų palūkanų, 53,97 Eur (penkiasdešimt tris eurus 97 ct) administravimo mokesčio, 35,64 Eur (trisdešimt penkis eurus 64 ct) mokėjimo palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2018 m. sausio 29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 375,07 Eur (tris šimtus septyniasdešimt penkis eurus 7 ct) bylinėjimosi išlaidų UAB „Bendras finansavimas“, į. k. 303259527, naudai.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovė S. B. per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos sprendimą už akių priėmusiems Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmams turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2-3 dalių reikalavimus. Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

20Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Bendras finansavimas“ per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai