Byla 2-157-759/2013
Dėl nepilnamečiui vaikui M. R. G.paskirto globėjo bei gyvenamosios vietos pakitimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė Bielskienė,

2sekretoriaujant Jūratei Gritienei,

3dalyvaujant pareiškėjo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Justinai Batulevičiūtei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams, Pabradės socialinės globos namams dėl nepilnamečiui vaikui M. R. G.paskirto globėjo bei gyvenamosios vietos pakitimo,

Nustatė

5Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas pakeisti nepilnamečiui M. R. G. globėją ir nauju globėju skirti Pabradės socialinės globos namus, pakeisti 2010-02-04 Ukmergės rajono apylinkės teismo sprendimu nustatytą nepilnamečio M. R. G. gyvenamąją vietą ir naują gyvenamąją vietą nustatyti Pabradės socialinės globos namuose, pakeisti priteistų vaiko lėšų tvarkytoją uzufrukto teise paskirtus Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus į nuolatinį vaiko globėją- Pabradės socialinės globos namus.

6Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-06-05 įsakymu Nr. 13-738 nepilnamečiui M. R. G., gim. ( - ), nustatyta laikinoji institucinė globa, vaikas apgyvendintas Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Nurodė, kad nepilnamečio M. R. motinai R. G. Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-02-04 sprendimu neterminuotai apribota motinos valdžia, sprendimu nustatyta nuolatinė institucinė globa, priteistas išlaikymas. M. R. G. tėvystė nenustatyta. Nurodė, kad nepilnametis vaikas iki šiol gyvena Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, tačiau atsižvelgiant į vaiko sveikatos būklę- 2010-07-15 berniukui nustatytas sunkus neįgalumo lygis, todėl vaikas negali toliau augti minėtoje institucijoje. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2012-10-11 sprendimu Nr. S15-286, M. R. G. nutarta skirti ilgalaikę socialinę globą Pabradės socialinės globos namuose. Pareiškėjo atstovė teismo posėdžio metu prašo pareiškimą tenkinti pilnai.

7Suinteresuotas asmuo- Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad M. R. G. nustatytas sunkus neįgalumo lygis, berniukas nekontaktiškas, žvilgsnio nefiksuoja, yra visiškai priklausomas ir jam reikalinga nuolatinė slauga. Nurodo, kad vaikui jau 6 metai, todėl palaiko pareiškėjo pareiškimą ir prašo atleisti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus nuo nuolatinio globėjo pareigų ir perkleti berniuką tolimesnei priežiūrai ir slaugai į socialinės globos paslaugas teikiančią įstaigą – Pabradės socialinius globos namus. Suinteresuoto asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką tinkamai pranešta, prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

8Suinteresuoto asmens Pabradės socialinės globos namai pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašo pareiškimą patenkinti ir bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Byloje nustatyta, kad Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-06-05 įsakymu Nr. 13-738 (b.l. 13) nepilnamečiui M. R. G. buvo nustatyta laikina institucinė globa Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. 2010 m. vasario 4 d. Ukmergės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-121-759/2010 R. G. buvo neterminuotai apribota motinos valdžia nepilnamečio sūnaus M. R. G. atžvilgiu, nepilnamečiui nustatyta nuolatinė institucinė globa, globos funkcijos pavestos vykdyti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams ir globos institucijoje nustatyta jo nuolatinė gyvenamoji vieta, iš R. G. priteistas išlaikymas nepilnamečiui sūnui M. R. G. po 200,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės (b.l. 11-12). Nepilnametis M. R. G. gimė 2006-10-14, jo tėvystė nenustatyta (b.l. 14, 15). Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išdavė M. R. G. neįgalumo lygio pažymą (b.l. 6), kuriame nustatytas sunkus neįgalumo lygis, vaikui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (b.l. 8). Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai kreipėsi į Ukmergės rajono savivaldybės administraciją (b.l. 5) dėl M. R. G. perkėlimo į socialinės globos paslaugas teikiančią įstaigą, kadangi nepilnamečiui jau suėję šešeri metai, o berniukas visiškai priklausomas, jam reikalinga nuolatinė slauga. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose globojami vaikai iki šešerių metų amžiaus, nepilnamečiui M. R. G. pakeistinas institucinis globėjas, atleidžiant Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus nuo globėjo pareigų ir paskirtos M. R. G. nuolatinės institucinės globos funkcijas pavesti vykdyti Pabradės socialinės globos namams, nepilnamečio gyvenamoji vieta nustatytina Pabradės socialinės globos namuose.

11Kadangi keičiamas nepilnamečio M. R. G. globėjas ir jo nuolatinė gyvenamoji vieta, pakeistinas ir 2010-02-04 Ukmergės rajono apylinkės teismo sprendimu iš vaiko motinos R. G. priteistų išlaikymui skirtų lėšų tvarkytojas. Pareiškėjas prašo išlaikymo lėšų tvarkytoją uzufrukto teise skirti globėją Pabradės socialinės globos namus. Vadovaujantis LR CK 3.275 str., globojamam vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis disponuoja vaiko globėjas (rūpintojas) ir tik vaiko interesais LR CK ketvirtosios knygos normų, reglamentuojančių turto administravimą, nustatyta tvarka. Kadangi nepilnamečiui M. R. G. nustatyta institucinė globa, jam 2010-02-04 Ukmergės rajono apylinkės teismo sprendimu priteistų išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoju LR CK 3.275 str. pagrindu skirtinas globėjas Pabradės socialinės globos namai.

12Pareiškimas tenkintinas Lietuvos Respublikos CK 3.248 str., 3.249 str., 3.251 str., 3.256 str., 3.257 str., 3.263 str., 3.264 str., 3.265 pagrindu.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 502 str., 503 str., 504 str.,

Nutarė

14Pareiškimą tenkinti.

15Atleisti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus, į.k. 191645111, buv. Žolyno g. 47, Vilnius, nuo nepilnamečio M. R. G., gim. ( - ), globėjo pareigų, paskirtų 2010 m. vasario 4 d. Ukmergės rajono apylinkės teismo sprendimu.

16Nekeičiant nepilnamečiui M. R. G., gim. ( - ), Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-02-04 sprendimu nustatytos globos rūšies ir formos, pakeisti vaiko globėją ir nauju globėju paskirti Pabradės socialinės globos namus, į.k. 190797664, buv. Klevų g. 27, Pabradė, Švenčionių r.

17Nepilnamečio M. R. G., gim. 2006-10-14, gyvenamąją vietą nustatyti Pabradės socialinės globos namuose.

18Pakeisti 2010 m. vasario 4 d. Ukmergės rajono apylinkės teismo sprendimu iš nepilnamečio M. R. G. motinos R. G. , a.k. ( - ) priteistų išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoją ir nuo nutarties priėmimo dienos, priteistų lėšų tvarkytoju skirti Pabradės socialinės globos namų administraciją.

19Vaiko globos pašalpą mokėti globėjui Pabradės socialinės globos namų administracijai.

20Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai