Byla e2-46245-465/2015
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „GELVORA“ ieškinį atsakovei M. G. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas nurodė, kad 2003-07-22 UAB „TELE2“ ir atsakovė M. G. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį, pagal kurią UAB „TELE2“ atsakovei suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis už minėtas paslaugas sumokėti. UAB „TELE2“ už suteiktas paslaugas atsakovei išrašė ir pateikė apmokėti PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovė jų neapmokėjo. 2009-03-31 UAB „Gelvora“ ir UAB „TELE2“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „TELE2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises pagal PVM sąskaitas-faktūras atsakovės atžvilgiu. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 449,48 EUR skolos, 80,91 EUR delspinigių, 15,63 ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai įteikti 2013-10-01. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka, paskelbiant specialiame teismo internetiniame puslapyje. Per teismo nustatyta 14 dienų laikotarpį atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl sutinkamai su CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui teismas priima sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2003-07-22 tarp UAB ,,TELE2” ir atsakovės M. G. buvo sudaryta Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartis Nr. M12167612391B878 (e. b. l. 12-14), pagal kurią UAB ,,TELE2” įsipareigojo teikti klientui mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas ir už atitinkamą atlygį suteikti teisę naudotis mobiliojo ryšio techninėmis priemonėmis, o klientas įsipareigojo naudotis šiomis paslaugomis bei mokėti už paslaugas sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka mokesčius, nustatytus UAB ,,TELE2” patvirtintose vartojimo instrukcijose (sutarties 1 punktas). PVM sąskaitos faktūros patvirtina, kad UAB „TELE2“ suteikė atsakovei paslaugų už 449,48 EUR sumą (e. b. l. 14-15).

72009-03-31 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-21 (e. b. l. 4-7, 8), pagal kurią UAB „TELE2“ perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovę. Iš 2009-05-04 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą (e. b. l. 16).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1 dalį, klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovės sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, ieškovui iš atsakovės priteistina 449,48 EUR skola.

9Vadovaujantis sutarties 7.5 punktu, ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurie ieškovo paskaičiavimu už laikotarpį nuo 2015-01-02 iki 2015-07-01 sudaro 80,91 EUR (e. b. l. 9). CK 6.73 straipsnio 2 dalyje įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, vadovaudamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006).

10Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotoja, paslaugų teikimo sutartis sudaryta prisijungimo būdu, neturint galimybės derėtis, prašomi priteisti delspinigiai (0,1 proc.) vertintini kaip neadekvatūs ir aiškiai per dideli, todėl yra mažintini. Pastebėtina ir tai, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovei iki 2009-05-04 būtų buvę siunčiami pranešimai apie skaičiuojamus delspinigius. Atsižvelgiant į tai, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini, skaičiuojant po 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. Teismo paskaičiavimu, už 6 mėnesių maksimalų terminą (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.) paskaičiuoti delspinigiai nuo 449,48 EUR nesumokėtos sumos, sudaro 16,36 EUR sumą.

11Ieškovas pateikė skaičiavimą dėl patirtų 15,63 EUR ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų (b. l. 10), tačiau nenurodo minėtų išlaidų paskaičiavimo, nepateikia įrodymų, kuriais būtų grindžiamos minėtos išlaidos. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro darbo priemonės, užklausos, siuntimo išlaidos. Vertindamas šias išlaidas teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusioms su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkto prasme. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt). Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į tai, ieškovo prašymas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovo netenkintinas.

12Iš atsakovės priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2015-11-04, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 3 d.).

13Šioje byloje ieškovas sumokėjo 15,00 EUR žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p.). Ieškovui, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (teismas patenkino 85,32 proc. reikalavimų – 465,84 x 100 / 546,02), iš atsakovo priteistina 13,00 EUR žyminio mokesčio (15 x 85,32 proc., CPK 93 str. 2 d.).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 EUR dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

15Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 - 288 straipsniais, teismas,

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės M. G., a. k. ( - ) 449,48 EUR (keturis šimtus keturiasdešimt devynis eurus 48 ct) skolos, 16,36 EUR (šešiolika eurų 36 ct) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (465,84 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-11-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 13,00 EUR (trylika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „GELVORA“, į. k. 125164834, naudai.

18Likusią ieškinio dalį atmesti.

19Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovė turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 str. reikalavimus.

20Atsakovė negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

21Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė, rašytinio... 2. ieškovas nurodė, kad 2003-07-22 UAB „TELE2“ ir atsakovė M. G. sudarė... 3. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2003-07-22 tarp UAB ,,TELE2” ir atsakovės... 7. 2009-03-31 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-21 (e. b. l.... 8. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1... 9. Vadovaujantis sutarties 7.5 punktu, ieškovas prašo priteisti iš atsakovės... 10. Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotoja, paslaugų teikimo sutartis... 11. Ieškovas pateikė skaičiavimą dėl patirtų 15,63 EUR ikiteisminio skolos... 12. Iš atsakovės priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą... 13. Šioje byloje ieškovas sumokėjo 15,00 EUR žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1... 14. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo... 15. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 - 288 straipsniais, teismas,... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės M. G., a. k. ( - ) 449,48 EUR (keturis šimtus... 18. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 19. Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovė turi... 20. Atsakovė negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 21. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti...