Byla e2A-780-275/2019
Dėl nuosavybės teisės į patalpą pripažinimo ir žalos atlyginimo, tretieji asmenys V. K. ir uždaroji akcinė bendrovė „Romantalis“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija susidedanti iš Onos Gasiulytės, Ritos Kisielienės ir Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto N. D. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 2 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovo N. D. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Anreka“, bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Vikanda“ ir A. K. dėl nuosavybės teisės į patalpą pripažinimo ir žalos atlyginimo, tretieji asmenys V. K. ir uždaroji akcinė bendrovė „Romantalis“, ir

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovas N. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti jam nuosavybės teisę į patalpą, esančią adresu ( - ), netenkinus ieškinio reikalavimo dėl nuosavybės teisės pripažinimo, priteisti iš atsakovės A. K. 28 962 Eur žalos atlyginimą.

62.

7Nurodė, kad tarp jo ir atsakovės UAB „Vikanda“ 2014 m. gegužės 26 d. buvo sudaryta Preliminarioji buto pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią šalys įsipareigojo ateityje sudaryti buto, esančio statomame gyvenamajame name adresu ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį, parduodamo buto kaina – 28 962 Eur (100 000 Lt), kuri yra galutinė ir negali būti pakeista.

83.

9Pažymėjo, kad jis pagal sutartį buvo įsipareigojęs sumokėti visą buto kainą avansu iki 2014 m. rugpjūčio 18 d., atitinkamai sumokant 23 169,60 Eur (80 000 Lt) iki 2014 m. gegužės 27 d. ir 5 792,40 Eur (20 000 Lt) – iki 2014 m. rugpjūčio 18 d. (Sutarties 5 punktas). Sutartyje buvo numatyti trumpi terminai visos buto kainos sumokėjimui, nes jis atliko nepastatyto dar buto statybos finansuotojo funkcijas, o atsakovė UAB „Vikanda“ veikė kaip užsakovė tokio buto statybai. Taip pat pažymėjo, jog sutarties 3 punkte atsakovė UAB „Vikanda“ pareiškė ir patvirtino, kad turtas jai priklauso pagal statybos sutartį; nėra niekam parduotas ar kitaip perleistas, nėra išnuomotas ar areštuotas, į jį nėra nukreipti jokie trečiųjų asmenų reikalavimai ir jis nėra apsunkintas (suvaržytas) jokia trečiojo asmens teise; nėra jokių trečiųjų asmenų pretenzijų į turtą nei ginčų teisme dėl turto, tokiais pareiškimais patvirtindama savo nuosavybės teisę į statomą butą. Paaiškino, kad sutarties pasirašymo metu atsakovės UAB „Vikanda“ direktorė A. K. jam aiškino, kad namo statybos darbai sparčiai vyksta ir yra reikalingos apyvartinės lėšos statybai, be to, yra paskirtas rangovas UAB „Anreka“; taip pat parodė dokumentus, iš kurių matėsi kad analogiškos sutartys yra sudarytos tarp UAB „Vikanda“ ir kitų fizinių asmenų, perkančių butus name ( - ), taip pat rodė atliktų darbų aktus ir kitus statybos dokumentus, kurie sukėlė pasitikėjimą atsakove ir tuo pačiu įmone UAB „Vikanda”.

104.

11Nurodė, kad jis tinkamai ir laiku atsiskaitė su atsakove, apmokėjo visą perkamo ir statomo buto kainą – laikotarpiu nuo 2014 m. gegužės 26 d. iki 2014 m. spalio 17 d. dalimis įnešė 28 962 Eur (100 000 Lt) sumą į UAB „Vikanda“ kasą grynaisiais pinigais, tuo tarpu atsakovė UAB „Vikanda“ nustatytu terminu, t. y. iki 2014 m. rugpjūčio 18 d., nei per metus nuo sutarties sudarymo momento nesudarė pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties, tačiau pabrėžė, jog nė viena iš šalių nesiėmė jokių veiksmų dėl sutarties nutraukimo, nes buvo tikimasi vėliau nei sutarties 7 punkte nustatytu terminu sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį.

125.

13Pažymėjo, kad atsakovė delsė sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį motyvuodama tuo, kad namas, esantis adresu ( - ), nėra perduotas eksploatacijai (nėra užbaigta statyba), todėl pagrindinė buto pirkimo-pardavimo sutartis bus pasirašyta tik po statybos užbaigimo akto įregistravimo viešame registre. Paaiškino, jog nepaisant to, butą atsakovė UAB „Vikanda“ jam valdyti faktiškai perdavė (perduoti patalpų raktai) 2015 metų liepos mėnesį ir nuo to laiko iki ieškinio pareiškimo jis faktiškai valdo šį butą.

146.

15Nurodė, jog kilus įtarimams dėl delsimo sudaryti buto pagrindinę pirkimo – pardavimo sutartį, apie 2016 metų balandžio mėnesį kreipėsi į VĮ „Registrų centras“, kur sužinojo, kad remiantis 2015 m. lapkričio 20 d. Statybos užbaigimo aktu nuo 2016 m. kovo 8 d. buvo įregistruota UAB „Anreka“ nuosavybės teisė į jo valdomą butą. Paaiškino, kad pabandžius susisiekti su atsakovės UAB „Vikanda“ atstovais jokio atsakymo nebuvo sulaukta, todėl nuvyko į UAB „Anreka“ buveinę, kur jam buvo paaiškinta, kad atsakovė UAB „Vikanda“ neva iki galo darbų objekte neatliko, todėl nuosavybės teisė buvo įregistruota būtent UAB „Anreka“ vardu. Taip pat paaiškino, jog papildomai jam buvo pateikta 2014 m. rugpjūčio 7 d. tarp UAB „Anreka“ ir UAB „Vikanda“ sudaryta Statybos sutartis, pagal kurią UAB „Vikanda” (užsakovė) ir atsakovė UAB „Anreka“ (statytoja) susitarė, kad UAB „Anreka“ pastatys UAB „Vikanda“ 38,38 kv. m butą, esantį adresu ( - ), o atsakovė UAB „Vikanda” įsipareigojo už tokio buto statybą atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

167.

17Ieškovo manymu, 2014 m. gegužės 26 d. Preliminariosios buto pirkimo-pardavimo sutarties 3 punkte buvo nurodyta būtent aukščiau nurodyta Statybos sutartis. Šios sutarties 5.8 ir 6.4 punktais, statytoja (UAB „Anreka”) įsipareigojo perduoti patalpą, esančią adresu ( - ), o užsakovė (UAB „Vikanda”) įsipareigojo patalpą priimti, sutartimi taip pat sulygta, jog tuo atveju, jei UAB „Vikanda” nepasirašo patalpos priėmimo-perdavimo akto, laikoma, kad užsakovė priėmė patalpą be jokių trūkumų, taip pat laikoma, kad patalpos priėmimo-perdavimo aktas pasirašytas namo statybos užbaigimo akto įregistravimo VĮ „Registrų centras” dieną.

188.

19Nurodė, kad 2015 m. lapkričio 20 d. Statybos užbaigimo aktas buvo įregistruotas VĮ „Registrų centras” nuo 2016 m. kovo 8 d., todėl neturint kitų duomenų apie Statybos sutarties vykdymą, laikytina, kad užsakovei (UAB „Vikanda”) patalpa buvo perduota 2016 m. kovo 8 d. ir tokiu būdu UAB „Vikanda“ turėjo įgyti nuosavybę į minėtą patalpą. Pažymėjo, jog dėl jam nežinomų priežasčių nuosavybės teisė į butą buvo įregistruota UAB „Anreka” vardu, o jis, faktiškai finansavęs nurodyto objekto statybą ir sumokėjęs visą parduodamo objekto kainą, nurodytą objektą valdydamas ir juo naudodamasis jo savo nuosavybės teise įregistruoti negali.

209.

21Papildomai paaiškino, kad Vilniaus apygardos teismo nutartimi atsakovei UAB „Vikanda” buvo iškelta bankroto byla, kurioje patvirtintas jo 28 962 Eur (100 000 Lt) dydžio kreditorinis reikalavimas. Atsižvelgiant į susiklosčiusius sutartinius santykius su atsakove UAB „Vikanda”, į tai, kad yra visiškai apmokėjęs nekilnojamojo turto įsigijimo kainą ir faktiškai finansavo tokio objekto statybą, 2014 m. gegužės 26 d. Preliminarioji buto pirkimo-pardavimo sutartis turi būti pripažinta pagrindine buto pirkimo-pardavimo sutartimi, o jam pripažintina nuosavybės teisė į šį butą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.401 straipsnio 5 dalies pagrindu.

2210.

23Pasisakydamas dėl žalos atlyginimo iš atsakovės A. K. ieškovas nurodė, kad sutarties sudarymo metu (2014 m. gegužės 26 d.) UAB „Vikanda“ direktorė ir vienintelė akcininkė buvo atsakovė A. K., kuri sudarė ir 2014 m. rugpjūčio 7 d. Statybos sutartį su įmone UAB „Anreka“ bei prisiėmė šia sutartimi nustatytus įsipareigojimus. Ieškovo manymu, būtent atsakovė A. K., būdama UAB „Vikanda“ direktore, tiek Preliminariosios sutarties, tiek Statybos sutarties sudarymo metu, vertino tokių sutarčių sudarymo riziką ir realaus įvykdymo galimybes, taip pat, kaip UAB „Vikanda“ direktorė ir akcininkė buvo atsakinga už savalaikį ir tinkamą sutartinių įsipareigojimų laikymąsi. Pastebėjo, kad pasirašant 2014 m. gegužės 26 d. Preliminariąją sutartį dėl buto sutarties 3 punkte buvo nurodytas iš esmės tikrovės neatitinkantis UAB „Vikanda“ patvirtinimas, kad minėtas butas įmonei priklauso pagal statybos sutartį, pažymėjo, jog statybos sutartis buvo sudaryta jau po 2014 m. gegužės 26 d. sutarties sudarymo - 2014 m. rugpjūčio 7 d., kas reiškia, kad UAB „Vikanda“ buto sutarties sudarymo metu nuosavybės teise neturėjo. Pažymėjo, kad atsakovė UAB „Vikanda“ iš ieškovo gavusi visą sutarties kainą privalėjo panaudoti buto statybai pagal statybos sutartį, tačiau tikėtina, kad gautas pinigines lėšas panaudojo kitiems tikslams.

2411.

25Ieškovo teigimu, atsakovė A. K., būdama UAB „Vikanda” direktore ir akcininke, sudarydama 2014 m. gegužės 26 d. sutartį bei statybos sutartį galimai neįvertino UAB „Vikanda“ realių galimybių tokias sutartis įvykdyti, dėl ko neįvykdė sutarties jo atžvilgiu ir neperdavė jam nuosavybės teise buto, dėl to ji yra asmeniškai atsakinga už nurodytais sandoriais padarytą žalą, todėl teismui nusprendus netenkinti reikalavimo dėl nuosavybės teisės pripažinimo į butą, turėtų būti tenkintas alternatyvus ieškinio reikalavimas dėl žalos atlyginimo iš atsakovės A. K..

2612.

27Bylos nagrinėjimo metu ieškovas 2018 m. balandžio 3 d. pateikė į bylą pareiškimą dėl ieškinio pagrindo pakeitimo dalyje dėl ginčo buto perdavimo jam faktiškai valdyti ir nurodė, jog minėtą butą jam faktiškai valdyti perdavė ne UAB „Vikanda“, bet UAB „Anreka“ atstovas 2015 m. liepos mėnesį. Nurodė, jog minėtos faktinės aplinkybės jam paaiškėjo tik susipažinus su BUAB „Vikanda“ dokumentais. Minėtame pareiškime ieškovas taip pat nurodė, jog iš bankroto administratoriaus pateiktų dokumentų jam tapo žinoma, jog jis buvo apgautas ir jam žala buvo padaryta dėl BUAB „Vikanda“, UAB „Anreka“ ir UAB „Romantalis“ bendro veikimo.

2813.

29Atsakovės BUAB „Vikanda“ bankroto administratorius atsiliepime į ieškinį nurodė, kad 2016 m. gruodžio 14 d. bankroto administratorius gavo ieškovo prašymą įtraukti jį į bankrutavusios įmonės kreditorių sąrašą su 30 410 Eur finansiniu reikalavimu, kurį grindė preliminarios buto pirkimo-pardavimo sutarties neįvykdymu. Pažymėjo, jog Vilniaus apygardos teismas 2017 m. sausio 30 d. nutartimi patvirtino ieškovo 30 410 Eur finansinį reikalavimą bendrovei. Mano, jog pasikreipęs į bankroto administratorių su prašymu įtraukti jį į bendrovės kreditorių sąrašą, ieškovas jau pasirinko savo pažeistų teisių gynimo būdą. Taip pat nurodė, kad tarp perduotų buhalterinių bendrovės dokumentų nerado jokių su šiuo ginču susijusių dokumentų, todėl galutinę poziciją dėl pareikšto ieškinio galės suformuoti po to, kai bylos šalys pateiks į bylą savo procesinius dokumentus, kuriuose nurodys savo poziciją, faktines ginčo aplinkybes ir pridės pagrindžiančius dokumentus.

3014.

31Atsakovė A. K. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Pažymėjo, kad tarp UAB „Anreka” ir UAB „Vikanda” buvo sudarytos statybos sutartys, kuriomis buvo įformintas UAB „Anreka” įsipareigojimas perleisti UAB „Vikanda” nuosavybėn butus / patalpas, pastatytus objekte – daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame adresu ( - ). Paaiškino, kad toks atsiskaitymo natūra įforminimas buvo pasirinktas, nes tai leido atlikti priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, konkrečiai UAB „Anreka” finansiniai įsipareigojimai, kylantys iš Statybos rangos sutarties sumokėti UAB „Vikanda” už atliktus statybos rangos buvo susitarti įskaityti su UAB „Vikanda” finansiniais įsipareigojimais sumokėti UAB „Anreka” butų / patalpų kainą, nustatytą statybos sutartyse.

3215.

33Pažymėjo, kad kaip ir su ieškovu sudaryta 2014 m. gegužės 26 d. Preliminarioji buto pirkimo-pardavimo sutartis, buvo sudarytos ir kitos analogiškos preliminariosios sutartys su kitais fiziniais asmenimis bei buvo visiškai įvykdytos, t. y. butai / patalpos buvo perleistos fizinių asmenų nuosavybėn.

3416.

35Pasisakydama dėl Statybos sutartimi sutarto buto perleidimo UAB „Vikanda” nuosavybėn ir atitinkamai jo pardavimo ieškovui, nurodė, kad jos turimais duomenimis UAB „Vikanda” pažeidė sutartinius įsipareigojimus, prisiimtus Statybos rangos sutartimi, dėl ko UAB „Anreka” taikė UAB „Vikanda” atžvilgiu sankcijas – baudą. Dėl UAB „Anreka” pritaikytos baudos, sumažėjo jos įsipareigojimų suma UAB „Vikanda” už atliktus statybos rangos darbus, kas atitinkamai sąlygojo, jog vienas iš pastatytų butų / patalpų, konkrečiai butas, į kurį ieškovas ieškiniu siekia pripažinti savo nuosavybės teisę, nebuvo perduotas UAB „Vikanda” nuosavybėn. Nepaisant to, kad UAB „Anreka” neperleido UAB „Vikanda” nuosavybės teisės į ginčo butą, todėl UAB „Vikanda” neturėjo galimybės perleisti butą ieškovo nuosavybėn, UAB „Vikanda” dėjo maksimalias pastangas tikslu išspręsti kilusią situaciją bei apginti ieškovo teises, o būtent UAB ‚Vikanda” ir UAB „Anreka” susitarė, kad UAB „Vikanda” atliks papildomus statybos rangos darbus už analogišką baudos dydžiui sumą, bei tokiu būdu įgis teisę Statybos sutartimi perimti ginčo butą nuosavybėn, taip pat buvo sutarta, kad ginčo butas faktiškai bus perduotas valdyti ieškovui, ką patvirtino ir pats ieškovas pateiktame ieškinyje; dar daugiau, ieškovui buvo žinomos visos aukščiau nurodytos aplinkybės bei tai, kad buto nuosavybės teisių perleidimas yra tik laiko klausimas.

3617.

37Nurodė nesutinkanti su alternatyviu reikalavimu atlyginti 28 962,00 Eur dydžio žalą ir paaiškino, jog neginčija to, kad statybos sutartis buvo pasirašyta vėliau nei preliminarioji sutartis, tačiau mano, jog tai nesudaro pagrindo teigti, kad sudarant preliminariąją sutartį ieškovui buvo suteikta iš esmės tikrovės neatitinkanti, melaginga informacija. Pažymėjo, kad sudarant preliminariąją sutartį su ieškovu UAB „Vikanda” ir UAB „Anreka” jau buvo susitarusios dėl buto perleidimo UAB „Vikanda” nuosavybėn bei statybos sutarties sudarymo, o nesavalaikį Statybos sutarties pasirašymą sąlygojo ilgos užsitęsusios šalių derybos dėl statybos sutarties sąlygų. Mano, jog tai, kad UAB „Vikanda” neturėjo tikslo apgauti ieškovo bei nurodė teisingą informaciją apie UAB „Vikanda” teises į butą, pagrindžia paties ieškovo kartu su ieškiniu pateikta statybos sutartis, kurios pagrindu UAB „Anreka” buvo įsipareigojusi perleisti UAB „Vikanda” nuosavybėn butą bei kuri pagrindžia, kad UAB „Vikanda” turėjo teises į butą, pagrįstai tikėjosi įgyti jį nuosavybėn, o vėliau perleisti ieškovo nuosavybėn.

3818.

39Atsakovės manymu vien tai, kad Statybos sutartis, kurios pagrindu kilo UAB „Vikanda” teisės į butą, buvo pasirašytinai įforminta vėliau nei preliminarioji sutartis, negali būti vertinama kaip aplinkybė, sąlygojusi žalos atsiradimą ieškovui. Be to, ši aplinkybė, neįrodo jos veiksmų neteisėtumo, nes nepaisant to, kad preliminariosios sutarties sudarymo metu statybos sutartis dar pasirašyta nebuvo, ji buvo pasirašyta vėliau, t. y. UAB „Vikanda” realiai įgijo ir turėjo teises į butą, dėl to statybos sutarties pasirašymas po preliminariosios sutarties pasirašymo neturėjo jokios įtakos ieškovo teisėms ir interesams, niekaip ieškovo teisių neapribojo ir neapsunkino.

4019.

41Pastebėjo, jog net tuo atveju, jei statybos sutartis būtų sudaryta iki Preliminariosios sutarties sudarymo, faktinė bei teisinė situacija dėl UAB „Vikanda” ir ieškovo teisių į butą niekaip nepasikeistų. Kartu pažymėjo, kad ji neatliko jokių veiksmų, kuriais būtų veikusi tyčia ar ypač neatsargiai, turėdama tikslą sukelti žalą ieškovui, nes nei statybos sutartis, nei preliminarioji sutartis nebuvo sudarytos siekiant sukelti žalą įmonei ar ieškovui, juolab iš anksto numatant jos atsiradimą. Taip pat nurodė, jog jos, kaip UAB „Vikanda” vadovės, veiksmuose nematyti ūkinės komercinės rizikos akivaizdaus peržengimo, aiškaus aplaidumo ar kitokio pobūdžio esminio neapdairumo verslo sprendimų rizikų vertinimo cikle, o susiklosčiusi situacija pripažintina kaip itin nepasisekusi, kurią nulėmė aplinkybės, verslo praktikoje pripažintinos įprasta verslo rizika.

4220.

43Atsakovė A. K. 2018 m. gegužės 18 d. pateikė į bylą rašytinius paaiškinimus, kuriuose papildomai nurodė, kad UAB „Vikanda“ ir UAB „Anreka“ sutartis dėl ginčo buto jos vadovavimo UAB „Vikanda“ laikotarpiu apmokėta nebuvo, tačiau nutraukta taip pat nebuvo ir šią aplinkybę patvirtina į bylą pateiktas 2014 m. spalio 31 d. tarpusavio užskaitos aktas, kuriame nurodyta, kad (...) UAB „Vikanda“ skolinga UAB „Anreka (...)...(...)už statomą patalpą, pagal statybos sutartį >. Pažymėjo, jog ši sutartis nebuvo nutraukta ir 2015 m. lapkričio 16 dienai, ką patvirtina į bylą pateiktas 2015 m. lapkričio 16 d. trišalis tarpusavio užskaitos aktas, kuriame nurodyta, kad (...) UAB „Vikanda“ skolinga UAB „Anreka (...) už statomą patalpą pagal statybos sutartį–33 306,30 EUR.

4421.

45Paaiškino, kad priežastys, kurios lėmė, kad 2014 m. spalio 31 d. tarpusavio užskaitos aktu nebuvo įskaityta UAB „Vikanda“ skola UAB „Anrekai“ už statomą patalpą buvo tos, kad pagal 2014 m. balandžio 14 d. statybos rangos sutarties sąlygas, statybos rangos darbus buvo vėluota atlikti daugiau kaip tris mėnesius, atitinkamai tarp šalių tarpusavio užskaitos, arba kitaip tariant atsiskaitymas už atliktus darbus bei prisiimtas prievoles atsiskaityti už statomas patalpas, vėlavo ir buvo įtakotos einamųjų įsipareigojimų.

4622.

47Nurodė, jog nuo 2014 m. lapkričio 27 d. UAB „Vikanda“ direktoriumi tapus V. K., tarp UAB „Romantalis“ ir UAB „Vikanda“ 2015 m. vasario 25 d. buvo sudaryta statybos rangos sutartis dėl Daugiabučio namo ( - ), kuria susitarta atlikti II korpuso konstruktyvo nuo pirmo aukšto iki išlipimo ant stogo, kaminėlių ir parapetų imtinai įrengimo darbus, sumontuojant visas reikiamas mūrines sienas, kolonas, sijas ir perdangas, bei vagų ir nišų užmurinimo po inžineringo sumontavimo, darbus už bendrą 750 054,06 Eur sumą.

4823.

49Paaiškino, jog UAB „Vikanda“ pagal aukščiau nurodytą sutartį darbus buvo įsipareigojusi atlikti iki 2015 m. rugpjūčio 31 d., tačiau darbų užbaigimas vėlavo, tad UAB „Vikanda“ pagal sutartį privalėjo mokėti po 3 000 EUR baudą už vienos laiptinės parapetų ir kaminėlių įrengimo vėlavimą vieną savaitę ne ginčo tvarka už kalendorinio grafiko terminų pažeidimą. Nurodė, jog siekiant suvaldyti prievolę sumokėti augančią baudą, 2015 m. lapkričio 4 d. UAB „Romantalis“ ir UAB „Vikanda“ pasirašė papildomą susitarimą prie 2015 m. vasario 25 d. statybos rangos sutarties, kuria buvo pakeista sutartinė darbų kaina ir nustatyta 640 500,00 Eur, t. y. UAB „Vikanda“ gautina už statybos rangos darbus numatyta suma sumažinta beveik 110 000,00 Eur. Šį statybos rangos sutarties kainos pakeitimą atsiliepime vadino baudos įmonei skyrimu.

5024.

51Atsakovė UAB „Anreka” atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir dėl akivaizdžiai neteisėto reikalavimo nuslepiant nuo teismo esminius bylos teisingam išsprendimui įrodymus ir faktus bei sąmoningai iškraipant faktines aplinkybes prašė ieškovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 95 straipsnio 2 dalies pagrindu skirti 2 000 Eur baudą, pusę šios sumos skiriant atsakovei.

5225.

53Nurodė, kad UAB „Vikanda“, su kuria sudaryta sutartimi ieškovas kildina savo menamą nuosavybės teisę į patalpą, niekada neturėjo teisės ir nebuvo patalpos statytoja, nes niekada neturėjo statybos leidimo statyti patalpą, todėl ieškovas teiginio apie tai, kad neva tai UAB „Vikanda“ buvo ginčo patalpos statytoja ir ieškovas dėl to iš jos įsigijo patalpą, nepagrindė jokiais įrodymais. Pastebėjo, kad statybos leidimas statyti patalpą buvo išduotas ne UAB „Vikanda“, bet UAB „Anreka“ vardu, todėl patalpos statytojas visą laiką nuo 2014 m. kovo 21 d. statybos leidimo išdavimo buvo tik UAB „Anreka“, todėl tik su UAB „Anreka‘ ir buvo galima sudaryti patalpos statybos sutartį, tačiau ieškovas to niekada nepadarė. Taip pat pažymėjo, jog 2015 m. lapkričio 20 d. statybos užbaigimo akto 4 punkte taip pat nurodyta, jog statytojas yra UAB „Anreka“, o ne UAB „Vikanda“, ką nepagrįstai teigia ieškovas.

5426.

55Kartu nurodė, jog ieškovo su UAB „Vikanda“ 2014 m. gegužės 26 d. sudaryta sutartis yra sudaryta tik tarp šių dviejų šalių, o UAB „Anreka“ nebuvo šios sutarties šalimi ir pagal šią sutartį niekada neprisiėmė jokių įsipareigojimų ieškovo atžvilgiu. Paaiškino, jog UAB „Vikanda“ su ieškovu 2014 m. gegužės 26 d. sudarė sutartį dėl patalpos, kuri niekada nepriklausė UAB „Vikanda“ ir kurios UAB „Vikanda“ jokia forma neturėjo nei teisės, nei galimybės perleidinėti ieškovui, todėl minėta sutartis nesukūrė jokios prielaidos atsirasti ieškovo nuosavybei į visiškai kitam asmeniui, t. y. UAB „Anreka“, priklausančią patalpą.

5627.

57Taip pat paaiškino, jog pagal jos ir UAB „Vikanda“ sudarytą 2014 m. rugpjūčio 7 d. statybos sutartį UAB „Vikanda“ nesumokėjo nė vieno euro, ši sutartis nustojo galioti 2014 m. spalio 15 d., kas nurodyta sutarties 12.1 punkte ir tą ieškovas puikiai žinojo dar iki ieškinio pateikimo, todėl UAB „Vikanda“ ir pagal 2014 m. rugpjūčio 17 d. sutartį negalėjo ir niekada nebuvo įgijusi nuosavybės teisės į patalpą.

5828.

59Pažymėjo, kad ieškovas su ja (UAB „Anreka“) 2016 m. rugpjūčio 28 d. sudarė preliminarią sutartį (apie kurią ieškovas nesąžiningai nutylėjo), pagal kurią ieškovas ginčo patalpą įsipareigojo nupirkti už 33 306,30 Eur būtent iš teisėto jos savininko ir kas paneigia visus ieškovo ieškinio teiginius apie tai, kad jis neva patalpą įsigijo iš UAB „Vikanda“. Ieškovas pradėjo vykdyti 2016 m. rugpjūčio 28 d. sudarytą preliminarią sutartį ir sumokėjo jai 4 000 Eur patalpos kainos dalį, nors savo 2017 m. birželio 22 d. prašyme teismui nurodo tikrovės neatitinkančius teiginius, kad jis šios sutarties neva tai visiškai nevykdė. Ieškovas nesąžiningai elgdamasis klaidina teismą, kad patalpą jam naudotis perdavė UAB „Vikanda“ ir jis ja naudojasi kaip savininkas.

6029.

61Pažymėjo, jog ne UAB „Vikanda“, o ji - UAB „Anreka“, vykdydama ieškovo su ja pasirašytos preliminarios sutarties 4.2. punktą, 2016 m. rugsėjo 29 d. pasirašė su ieškovu patalpos perdavimo ieškovui naudotis aktą. Nurodė, kad ieškovas nesumokėjo 29 306,30 Eur dalies kainos pagal 2016 m. rugsėjo 28 d. preliminariąją sutartį laiku, t. y. vėliausiai iki 2016 m. gruodžio 23 d. kaip buvo numatyta sutarties 3.2.-3.4 punktuose, todėl, remiantis preliminarios sutarties 5.8. punktu, preliminarioji sutartis pasibaigė ir negalioja nuo 2016 m. gruodžio 23 d., todėl nuo šios dienos ieškovas neteisėtai naudojasi patalpa.

6230.

63Ieškovas po 2016 m. gruodžio 23 d. ne kartą buvo prašomas ir raginamas išsikelti iš patalpos, nors ieškovas nuolat žadėjo sumokėti 2016 m. rugpjūčio 28 d. preliminarioje sutartyje sutartą patalpos kainos likutį bei delspinigius, tačiau savo pažadų neįvykdė, dėl ko 2017 m. birželio 9 d. pateikė jam reikalavimą atlaisvinti patalpą, tačiau jis to nepadarė.

6431.

65Taip pat nurodė, kad ieškovas klaidina teismą ieškinyje nurodydamas, kad ginčo patalpa tariamai yra gyvenamosios paskirties butas, kadangi pagal jo paties pateiktą Nekilnojamojo turto registro išrašą patalpa yra negyvenamoji administracinės paskirties patalpa – ofisas. Dėl to, ieškovo nurodomas ieškinio teisinis pagrindas – CK 6.401 straipsnis ginčo atveju negali būti taikomas. Pažymėjo, kad ieškovas prieš 2014 m. gegužės 26 d. sutarties sudarymą privalėjo patikrinti tiek UAB „Vikanda“ teisę būti statytoja, tiek UAB „Vikanda“ teises pagal Statybos sutartį, o to nepadaręs pretenzijas gali teikti išimtinai tik UAB „Vikanda“. Ieškovo pasirašymas su ja 2016 m. rugpjūčio 28 d. preliminarios sutarties įrodo, kad jis žinojo, jog patalpos statytoja yra ne UAB „Vikanda“.

6632.

67Kartu pažymėjo, kad ieškovas jau pasirinko savo 2014 m. gegužės 26 d. su UAB „Vikanda“ sudarytoje sutartyje nurodytą gynybos būdą: jis laikė, kad ši sutartis nebegalioja ir šios sutarties 14 punkto pagrindu pareikalavo UAB „Vikanda“ sumokėti 1 448 Eur (5 000 Lt) dydžio baudą, kuri mokama tik 2014 m. gegužės 26 d. sutartį nutraukus ir nustojus jai galioti. Tą patvirtina jo būtent 30 410 Eur dydžio patvirtintas kreditorinis reikalavimas BUAB „Vikanda“ bankroto byloje, kuris susideda iš 28 962 Eur UAB „Vikanda“ pagal 2014 m. gegužės 26 d. sutartį sumokėtos visos kainos (100 000 Lt) ir ieškovo pareikalautos sumokėti 1 448 Eur baudos nutraukus sutartį. Kadangi pats ieškovas pasirinko laikyti 2014 m. gegužės 26 d. sutartį nutraukta ir pareikalavo baudos už tai, bei jo reikalavimai patenkinti - įsiteisėjusia nutartimi patvirtinti jo reikalavimai bankroto byloje, todėl akivaizdu, kad jis nutrauktos ir nebegaliojančios sutarties nebegali reikalauti įvykdyti dar ir natūra, dėl ko jo reikalavimas pripažinti jam nuosavybės teisę į patalpą yra akivaizdžiai nepagrįstas ir akivaizdus piktnaudžiavimas procesu.

6833.

69Trečiasis asmuo V. K. atsiliepime į ieškinį su juo nesutiko. Nurodė, kad UAB „Vikanda“ direktoriaus pareigas ėjo laikotarpiu nuo 2014 m. lapkričio 27 d. iki 2016 m. rugsėjo 12 d. Paaiškino, jog UAB „Anreka”, kaip užsakovas, ir UAB „Romantalis”, kaip generalinis rangos, sudarė statybos rangos sutartį, kurios pagrindu UAB „Romantalis” vykdė statybos rangos darbus užsakovo UAB „Anreka“ naudai objekte, tuo tarpu UAB „Romantalis”, kaip generalinis rangovas, ir UAB „Vikanda”, kaip subrangovas, sudarė Subrangos sutartį, kurios pagrindu UAB „Vikanda” atliko subrangos sutartimi sutartus statybos rangos darbus minėtame objekte. UAB „Romantalis” už UAB „Vikanda” atliktus statybos rangos darbus įsipareigojo atsiskaityti natūra - butais/patalpomis, kurie bus pastatyti objekte ir kurių bendra vertė bus lygiavertė UAB „Vikanda” atliktų statybos rangos darbų kainai.

7034.

71Pažymėjo, kad UAB „Anreka”, kaip užsakovas, tokiam atsiskaitymo būdui neprieštaravo, nes analogiškas atsiskaitymas, t. y. natūra - butais buvo sutartas ir tarp generalinio rangovo UAB „Romantalis” ir užsakovo UAB „Anreka”, t. y. UAB „Anreka” su UAB „Romantalis” atsiskaitydavo butais, o UAB „Romantalis” jam perduotais butais atsiskaitydavo su UAB „Vikanda” už pastarosios atliktus statybos rangos. Pažymėjo, jog sutarta atsiskaitymo forma (natūra - butais) šalims leido atlikti vienarūšių reikalavimų įskaitymą, t. y. atsiskaitymai statybos rangos sutarties pagrindu ir subrangos sutarties pagrindu vyko pastatytais butais objekte. Šiuo tikslu tarp UAB „Romantalis” ir UAB „Vikanda” buvo sudarytos statybos sutartys, kuriomis buvo įformintas UAB „Romantalis” įsipareigojimas perleisti UAB „Vikanda” nuosavybėn butus/patalpas, pastatytus objekte ir UAB „Anreka” tokiam atsiskaitymui neprieštaravo, o kelios sutartys dėl butų perleidimo UAB „Vikanda” nuosavybėn, net buvo sudarytos tiesiogiai tarp užsakovo UAB „Anreka” ir subrangovo UAB „Vikanda”.

7235.

73Visos sutartys, išskyrus šios civilinės bylos ginčo objektu esančią sutartį, buvo tinkamai ir visiškai įvykdytos, t. y. UAB „Romantalis“ perdavė UAB „Vikanda“ nuosavybės teises į sutartus butus, ko pasakoje, UAB „Vikanda“ nuosavybės teise įgytus butus realizavo, parduodama butus kitiems tretiesiems asmenims. Nurodė, jog su ieškovu sudaryta sutartis nebuvo įvykdyta dėl verslo nesėkmės, negalėjimą sąlygojo objektyvios aplinkybės, kurių sutarties sudarymo metu objektyviai nebuvo įmanoma numatyti.

7436.

75Taip pat nurodė, jog šiuo konkrečiu atveju ieškovas neturi teisės reikšti tiesioginį ieškinį bankrutavusios UAB „Vikanda” buvusiai vadovei A. K., nei kitiems UAB „Vikanda“ vadovams, nes neįrodė tokio ieškinio specifinių sąlygų. Su ieškovu sudaryta sutartis yra normali verslo praktika ir jos sudarymo metu UAB „Vikanda” buvo visiškai pajėgi įvykdyti preliminariąja sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ką ir pagrindžia kitos įvykdytos preliminariosios sutartys. Atitinkamai sudaryta su ieškovu sutartis nebuvo neįprastai rizikingas sandoris, kadangi UAB „Vikanda” vykdė statybos rangos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus UAB „Anreka” naudai, todėl pagristai tikėjosi esančių susitarimų ir Statybos sutarties pagrindu įgyti nuosavybėn butą. Ieškovas neįrodė priežastinio ryšio tarp atsiradusios žalos ir neva neteisėtų veiksmų, pasireiškusių tuo, jog preliminarios sutarties sudarymo metu dar nebuvo pasirašyta buto statybos sutartis su UAB „Anreka“. Situacija nepasikeistų, jei statybų sutartis būtų pasirašyta prieš preliminarios sutarties sudarymą, nes preliminarios sutarties neįvykdymą lėmė UAB „Romantalis“ UAB „Vikandos“ atžvilgiu pritaikytos sankcijos.

7637.

77Trečiasis asmuo UAB „Romantalis“ atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė.

7838.

79Apklaustas byloje liudytoju K. D. teismui paaiškino, jog tiek jis tiek jo motina pirko butą adresu ( - ) ir abiem atvejais preliminarios sutartys buvo sudarytos su UAB „Vikanda“, o vėliau pirkimo – pardavimo sutartys sudarytos su UAB „Anreka“. Paaiškino, jog už savo butą UAB „Vikanda“ sumokėjo 80 000 Lt avansą, kurį vėliau V. K. grąžino ir visą 205 000 Lt buto kainą sumokėjo UAB „Anreka“. Paaiškino, jog jam buvo žinoma, kas yra statytojas, nes jis pats tuo metu dirbo UAB „Vilniaus kranai“, tačiau abejonių dėl sutarties sudarymo su UAB „Vikanda“ nekilo, nes sutartyje yra punktas, jog nesudarius pagrindinės sutarties iki tam tikros datos – avansas grąžinamas.

8039.

81Liudytojas E. Z. teismui paaiškino, jog apie butų ( - ) pardavimą sužinojo iš internetinio puslapio Aruodas, paskambinus atsiliepė Oberhouse vadybininkė, kuri pokalbio metu paminėjo, kad sutartį reikės sudaryti ne su UAB „Anreka“ ir tai sukėlė įtarimų, tačiau susisiekus su UAB „Anreka“, atstovas A. Š. paaiškino, kad parkingą parduos UAB ‚Anreka“, o butą – UAB „Vikanda“. Kadangi taip nurodė statytojas, nemanė, kad kažkas yra ne taip. Nuvyko į „Anreka“ ir pasirašė parkingo sutartį, o vėliau į UAB „Vikanda“ – ten buvo pasirašyta preliminari buto sutartis. Pagal pastarąją sumokėjo 13 000 avansą ir laukė. Nurodė, jog 2015 m. spalio mėnesį jam davė raktus nuo buto ir leido daryti remontą, o 2016 m. sausį paskambino, kad galima sutvarkyti parkingo dokumentus. Liudytojas pažymėjo, jog įregistravus nuosavybę į parkingo vietą, pasidarė neramu dėl buto. Kadangi apmokėjimui už butą reikėjo imti kreditą iš banko, paprašė buto kadastrinių matavimų bylą. Ją gavęs atliko buto vertinimą ir iš vertinimo sužinojo, kad buto statytojas yra UAB „Anreka“, ne UAB „Vikanda“. Nurodė, jog pradėjo skambinti ir aiškintis, tuomet jam buvo pasakyta, jog jei nori pirkti, reikia pirkti iš naujo iš Anrekos. Paaiškino, jog buvo jau patyręs išlaidų dėl remonto padarymo, todėl teko sutikti, o dėl sumokėto avanso kreipėsi į teismą.

82II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8340.

84Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. liepos 2 d. sprendimu ieškinį atmetė bei priteisė iš ieškovo atsakovės UAB „Anreka“ naudai 3 235,42 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas.

8541.

86Priimdamas sprendimą teismas pažymėjo, jog tai, kad ieškovo kreditorinis reikalavimas dėl pagal Preliminarią sutartį sumokėtų 28 962 Eur (100 000 Lt) sutartinės kainos ir 1 448 Eur (5 000 Lt) baudos buvo patvirtintas bankroto byloje, neįtakoja ieškovo teisės savo pažeistas teises ginti kitu gynimo būdu šioje byloje.

8742.

88Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, jog ieškovo ir UAB „Vikanda“ sudarytos Preliminarios sutarties pagrindu susiklosčiusiems sutartiniams santykiams netaikytinas CK 6.401 straipsnio reglamentavimas, nes sutartis buvo sudaryta ne su asmeniu turinčiu teisę pačiam ar pasitelkus kitus asmenis pastatyti ginčo patalpas - ne su statytoju, o su rangovu; sutarties dalykas – negyvenamos patalpos; sutarties tikslas: sudarydamas sutartį ieškovas nesiekė patenkinti savo poreikio į gyvenamąją patalpą, jis gyvenamąjį būstą jau turėjo ir siekė investuoti lėšas. Iš nustatytų aplinkybių viseto teismas taip pat nustatė, jog nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo ieškovo ir UAB „Vikanda“ Preliminarios sutarties pripažinti būsimo buto preliminaria buto pirkimo – pardavimo sutartimi ir taikyti CK 6.401 straipsnio nuostatas. Kartu pažymėjo, jog minėta sutartis buvo sudaryta tarp dviejų šalių: ieškovo ir atsakovės UAB „Vikanda“, todėl sutiko su atsakovės UAB „Anreka“ pozicija, jog jai negali kilti jokie įsipareigojimai iš sutarties, kurios šalimi ji nėra. Teismo vertinimu, ieškovo reikalavimo patenkinimas nagrinėjamu atveju ne tik neatitiktų CK 6.401 straipsnio nuostatų, bet ir prieštarautų šalių sudarytos sutarties uždarumo principui. Atsižvelgiant į tai, teismas ieškinio reikalavimą pripažinti nuosavybės teises į ginčo patalpas atmetė, pažymėdamas, jog šiuo atveju aplinkybės, kad ginčo patalpose ieškovas įrengė gyvenamąjį butą, neturi jokios teisinės reikšmės, nes kaip nustatyta, susiklostę teisiniai santykiai neatitinka kitų CK 6.401 str. taikymo sąlygų. Be to, byloje nustatyta, jog pasirašydamas Preliminarią sutartį ieškovas suvokė, kad ginčo patalpos nėra gyvenamosios paskirties, todėl ieškovo poziciją, kad nuo pat pradžių ieškovas turėjo lūkestį įsigyti gyvenamąjį būstą, teismas vertino kritiškai, kaip gynybinę poziciją CK 6.401 straipsnio taikymui pagrįsti.

8943.

90Spręsdamas dėl žalos iš atsakovės A. K. priteisimo, teismas iš byloje nustatytų aplinkybių, sprendė, jog ieškovui nuo pat pradžių buvo žinoma, jog UAB „Vikanda“ Preliminarios sutarties sudarymo metu jokių teisių į ginčo patalpas neturi ir tik galimai jas įgys ateityje. Pažymėjo, jog šių aplinkybių bylos nagrinėjimo metu neginčijo ir pats ieškovas, o ieškovo atstovas baigiamosiose kalbose nurodė, jog dėl turėtos patirties perkant butą per UAB „Vilgersta“ ieškovui susiformavo lūkesčiai, kad ir šiuo atveju viskas pavyks sėkmingai. Ieškovo elgesys kuomet suėjus terminui sudaryti ginčo patalpų Statybos sutartį, t. y. tai, jog po 2014 m. rugpjūčio 18 d. ieškovas nereikalavo grąžinti sumokėto avanso ir sutartį nutraukti, tačiau tęsė sulygtos kainos dalių mokėjimą bei jokių reikalavimų nereiškė iki pat bankroto bylos UAB „Vikanda“ iškėlimo, teismo vertinimu, byloja apie tai, jog ieškovui buvo žinoma faktinė situacija, kam priklauso ginčo patalpos ir kokias teises į jas turėjo ir/ ar galėjo turėti UAB „Vikanda“, todėl Preliminariosios sutarties nuostatos jo nesuklaidino.

9144.

92Kartu pažymėjo, jog ieškovas nėra vienintelis kreditorius, kuriam UAB „Vikanda“ neįvykdė savo įsipareigojimų pagal pasirašytas preliminarias sutartis – iš patvirtinto bendrovės kreditorių sąrašo matyti, jog ir liudytojas Z. yra įtrauktas į trečios eilės kreditorių sąrašą dėl pagal preliminarią sutartį sumokėto ir negrąžinto avanso. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir remdamasis tikimybių pusiausvyros principu teismas padarė išvadą, jog nagrinėjamu atveju tiesioginis ieškinys negalėjo būti reiškiamas, nes neįrodytas UAB „Vikanda“ tuometinės vadovės nesąžiningumas sudarant Preliminarią sutartį su ieškovu, be to, identiškos preliminarios sutartys buvo sudarytos ir su kitais asmenimis, kurie šiuo metu yra bendrovės kreditoriai, todėl nėra pagrindo konstatuoti ieškovo individualiai žalai, atitinkamai ieškinį ir šioje dalyje atmetė.

93III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9445.

95Apeliantas N. D. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 2 d. sprendimo ir prašo panaikinti skundžiamą sprendimą bei priimti naują sprendimą- ieškinį tenkinti ir pripažinti ieškovo nuosavybės teisę į butą, esantį adresu ( - ), o netenkinus ieškinio reikalavimo dėl ieškovo N. D. nuosavybės teisės pripažinimo į butą, priteisti ieškovo naudai 28 962 Eur žalos atlyginimą iš atsakovės A. K., taip pat priteisti iš atsakovų ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

9645.1.

97Nurodo, jog tam, kad būtų tinkamai įvertintas ieškovo ir UAB „Vikanda” 2014-05-26 sudarytos preliminariosios sutarties tikslas ir esmė, svarbu buvo išsiaiškinti ir nustatyti aplinkybes, kurios įrodo, kad atsakovai UAB „Anreka”, UAB „Vikanda” ir trečiasis asmuo UAB „Romantalis” vykdė bendrą jungtinę veiklą ir būtent šių įmonių išankstinis susitarimas ir veikimo schema lėmė specifinį butų pardavimą. Ieškovo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančius duomenis ir padarė klaidingą išvadą, kad visos trys ginčo objekto statybose vienokiu ar kitokiu būdu dalyvavusios bendrovės veikė savarankiškai.

9845.2.

99V. K. patvirtino, kad su UAB „Anreka“ ir UAB „Romantalis“ dirba kelerius metus, dirba tuo pačiu principu t. y. įmonė UAB „Vilgersta“ (bankrutavusi), kurios vadovu buvo V. K., taip pat veikė kaip rangovas UAB „Anreka“ ir susijusių įmonių (GNSB „Pavilionių vizija“, kuriai vadovavo dabartinis UAB „Anreka“ darbuotojas A. Š.) statomuose objektuose, ieškojo naujų butų pirkėjų ir su jais sudarydavo preliminarias sutartis, analogiškai dirbo ir įmonė UAB „Vikanda“, kuriai tam tikru laikotarpiu taip pat vadovavo V. K., pastarasis nurodė, kad bendras veikimo modelis buvo nusistovėjęs per ne vienerius metus.

10045.3.

101K. D. ir E. Z. nurodė, kad abu sudarė preliminarias butų pirkimo-pardavimo sutartis su UAB „Vikanda”, nes kitokios galimybės paprasčiausiai nebuvo - tokiu principu būdavo pardavinėjami butai minėtame name. Liudytojas E. Z. nurodė, kad buto ieškojo interneto skelbimuose, portale aruodas.lt, kur butų pardavimo agentu buvo nurodytas UAB „Ober- Haus” nekilnojamasis turtas. Būtent šio nekilnojamojo turto agento atstovė E. Z. dėl buto pirkimo nukreipė į UAB „Vikanda“ ir V. K.. Pabrėžtina, kad pagrįsta išvada, jog UAB „Ober-Haus“ nekilnojamasis turtas, kaip nekilnojamojo turto pardavėjo atstovas, veikė pagal namo statytojo t. y. UAB „Anreka“ nurodymą ir susitarimą dėl butų pardavimo. Kadangi UAB „Ober-Haus“ nekilnojamojo turto agentai dėl buto pirkimo E. Z. nukreipė į UAB „Vikanda“, tai reiškia, kad UAB „Ober-Haus“ nekilnojamasis turtas veikė statytojo t. y. UAB „Anreka“ nurodymu ir tik šio nurodymo pagrindu galėjo potencialius pirkėjus nukreipti į UAB „Vikanda“. Šios aplinkybės įrodo buvus UAB „Anreka“ ir UAB „Vikanda“ išankstinį susitarimą, kad UAB „Vikanda“ turi teisę dėl butų sudaryti preliminarias sutartis su potencialiais pirkėjais ir iš jų gautas lėšas naudoti minėto namo statyboms t. y. finansuoti rangos darbus. Pagrįsta išvada, kad UAB „Anreka“ savo, kaip tiesioginio butų statytojo ir pardavėjo teises įgyvendino per įmonę UAB „Vikanda“, būtent UAB „Anreka“ valia ir susitarimo su UAB „Vikanda“ ir UAB „Ober-Haus“ pagrindu UAB „Vikanda“ turėjo teisę sudaryti butų preliminarias pirkimo-pardavimo sutartis.

10245.4.

103V. K. ir A. K. patvirtino, kad nė vienas butas name nebuvo įgytas UAB „Vikanda“ nuosavybėn. Iš minėtų liudytojų paaiškinimų, tiek iš byloje esančios medžiagos, tiek iš UAB „Anreka“ paaiškinimų seka pagrįsta išvada, kad taip UAB „Anreka“ ir UAB „Vikanda“ sudarytos butų statybos sutartys realiai nebuvo įvykdytos ir visos buvo nutrauktos, kas reiškia, kad nurodytų statybos sutarčių tikroji paskirtis buvo UAB „Vikanda“ vykdoma butų rezervacija potencialiems pirkėjams, su kuriais UAB „Vikanda“ sudarinėdavo preliminarias butų pirkimo-pardavimo sutartis.

10445.5.

105V. K. patvirtino, kad pagal iš anksto aptartą ir nusistovėjusią tvarką, gavus iš potencialaus buto pirkėjo avansą ar visą buto kainą potencialus pirkėjas būdavo nukreipiamas į UAB „Anreka“, su kuria sudarydavo perkamo buto Statybos sutartį, kurios pagrindu, įregistravus namo statybos užbaigimą, įregistruodavo savo nuosavybės teisę į butą.

10645.6.

107UAB „Vikanda“ namo statybos darbus vykdė Statybos rangos sutarčių, sudarytų su UAB „Romantalis“, pagrindu. Atliktus statybos darbus priimdavo UAB „Romantalis“, kaip generalinis rangovas, o UAB „Vikanda“ už atliktus statybos darbus išrašydavo UAB „Romantalis“ PVM sąskaitas- faktūras, tačiau nėra duomenų, kad UAB „Romantalis“ būtų už tokius darbus mokėjęs. Tarpusavio atsiskaitymai už atliktus darbus vykdavo tarp UAB „Anreka“, UAB „Romantalis“ ir UAB „Vikanda“ sudarant užskaitos aktus, kurių pagrindu UAB „Vikanda“ užskaitydavo tam tikras sumas už atliktus darbus UAB „Romantalis“, UAB „Anreka“ atitinkamą sumą užskaitydavo UAB „Vikanda“ ir tokiu būdu sumažėdavo UAB „Anreka“ kreditorinis įsiskolinimas UAB „Romantalis“, kaip generaliniam rangovui. Taigi, šios aplinkybės patvirtina, kad nurodytos įmonės veikė bendrai ir iš anksto susitarę pagal butų statybos ir jų pardavimo schemą. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad nurodytos įmonės veikė savarankiškai ir ieškovo bei UAB „Vikanda“ sudaryta preliminari sutartis negali įtakoti UAB „Anreka“ teisių ir pareigų.

10845.7.

109Pirmosios instancijos teismas taip pat visiškai nepagrįstai konstatavo, kad ieškovo ir UAB „Vikanda“ sudaryta preliminari buto pirkimo-pardavimo sutartis negali turėti įtakos UAB „Anreka“ teisėms ir pareigoms. Iš byloje esančių duomenų ir ieškovo pateiktų įrodymų apie butų name pirkimo-pardavimo modelį, galima pagrįstai spręsti, kad UAB „Vikanda“ sudarinėjo preliminarias butų pirkimo-pardavimo sutartis UAB „Anreka“ interesais ir naudai.

11045.8.

111Apeliantas pabrėžia, kad ieškovas N. D. sumokėjo visą ginčo buto kainą ir tai patvirtina byloje esantys įrodymai. Šią buto kainą N. D. sumokėjo UAB „Vikanda” naudai, su kuria sudarė buto pirkimo-pardavimo preliminarią sutarti. Ieškovo sumokėtos lėšos buvo panaudotos ginčo buto statybai, taigi tokiu būdu UAB „Vikanda”, naudodama šias lėšas, vykdė savo įsipareigojimus UAB „Romantalis” ir UAB „Anreka”. Ieškovas pateikė antstolio D. K. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriame buvo užfiksuotas buto vaizdas ir fiksuota nuotrauka ieškovo mobiliojo ryšio telefone (2016-02-23), kurioje matėsi jau suremontuoto ginčo buto vaizdas, tai įrodo, kad ginčo butas buvo faktiškai perduotas N. D. valdyti ir naudotis 2015 m. liepos mėn., nors UAB „Anreka”, pateikusi 2016-09-28 preliminarią sutartį ir 2016-09-29 patalpos priėmimo- perdavimo aktą įrodinėjo, kad butas neva perduotas tik 2016-09-29. Ginčo buto raktus ieškovui perdavė UAB „Anreka“ darbuotojas A. Š.. Taigi, ieškovas ginčo butą įrengė kaip gyvenamąją patalpą, šia gyvenamąja patalpa naudojasi nuo 2015 m. liepos mėn., ką patvirtina byloje esantys įrodymai.

11245.9.

113Nurodytos aplinkybės reiškia, kad dėl priežasčių, kurių tiksliai negalėjo įvardyti nei UAB „Anreka“, nei V. ir A. K., nebuvo įvykdytas tik vienas UAB „Anreka“ ir UAB „Vikanda“ veikimo modelio elementas t. y. tarp UAB „Anreka“ ir ieškovo N. D. nebuvo pasirašyta ginčo buto Statybos sutartis, kurios pagrindu ieškovas būtų galėjęs įregistruoti savo nuosavybės teisę į ginčo butą. Ieškovas negali būti laikomas atsakingu už UAB „Anreka“ ir UAB „Vikanda“ veiksmus. Pabrėžtina ir tai, kad būstą tuometinė ieškovo draugė A. T. įsigijo ne iš UAB „Vilgersta” bet iš GNSB „Pavilionių vizija”, sudarius su šia bendrija Statybos sutartį, kas tik patvirtina UAB „Anreka” ir UAB „Vikanda” nusistovėjusią veikimo schemą.

11445.10.

115Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad nagrinėjamu atveju susiklosčiusiems teisiniams santykiams negali būti taikomas LR CK 6.401 straipsnis. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas susipažino su namo projektu. Ieškovas nurodė, kad V. K. jam pateikė tam tikrą namo planą, kuriame buvo nurodyti butai, iš kurių jis ir išsirinko jam tinkamiausią. Pabrėžtina, kad byloje nėra pilno namo projekto, jokie byloje esantys duomenys nepatvirtina, kad ieškovas suvokė, jog pagal preliminarią sutartį perka negyvenamąsias patalpas, nėra iki galo aišku, ką ir kaip renkantis butą rodė V. K., nėra pateikti jokie ieškovui rodyti prieš preliminariosios sutarties sudarymą dokumentai, be to, jokie įrodymai nepatvirtina, kad ieškovas turėjo tikslą pirkti kitokios nei gyvenamosios paskirties patalpas. Priešingai, byloje esantys įrodymai tik patvirtina tai, kad ieškovas planavo įsigyti gyvenamosios paskirties patalpą - butą, tokį butą įrengė kaip gyvenamąją patalpą jau 2015 metais, faktiškai dar iki namo statybos užbaigimo įregistravimo. Buto, kaip gyvenamosios patalpos įrengimą patvirtina byloje pateiktos nuotraukos. Pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino, kad tarp UAB „Vikanda“, UAB „Anreka“ ir ieškovo susiklostė vartojimo santykiai. Pirmosios instancijos teismas padarė byloje esantiems duomenims prieštaraujančias išvadas, kad preliminarios sutarties pagrindu susiklosčiusiems santykiams netaikytinas LR CK 6.401 straipsnio reglamentavimas, nes sutartis buvo sudaryta ne su asmeniu turinčiu teisę pačiam ar pasitelkus kitus asmenis pastatyti ginčo patalpas - ne su statytoju, o su rangovu, tačiau akivaizdu, kad iš byloje esančių įrodymų ir liudytojų paaiškinimų matyti, jog butą asmuo galėjo įsigyti tik sudaręs preliminarią sutartį su UAB „Vikanda“, o vėliau sudaręs Statybos sutartį su UAB „Anreka“ registruoti nuosavybės teisę. Byloje nėra įrodymų, kad ieškovas būtų išreiškęs valią įsigyti negyvenamą patalpą, preliminari sutartis taip pat buvo dėl buto pirkimo-pardavimo, o jei tokios sutarties pavadinimas galėjo suklaidinti ieškovą, kaip vartotoją, dėl perkamo buto paskirties, už tai jis negali būti atsakingas ir faktas, kad po statybos užbaigimo 2015-11-20 ginčo butas buvo įregistruotas kaip negyvenamosios patalpos - ofisas, negali būti panaudotas prieš ieškovą, kaip vartotoją. Ieškovas sužinojo tikrąją ginčo buto paskirtį tik gavęs byloje esantį Nekilnojamojo turto registro išrašą, pažymėtina, kad ieškovas niekaip negalėjo įtakoti ginčo buto teisinės registracijos, nes tai darė UAB „Anreka“.

11645.11.

117Pirmosios instancijos teismas padarė visiškai nepagrįstą išvadą, kad nagrinėjamu atveju ieškovas negalėjo reikšti tiesioginio ieškinio A. K., nes nėra pagrindo konstatuoti individualiai ieškovo žalai. Pabrėžtina, kad teismas nustatė, jog UAB „Vikanda” preliminariose sutartyse esanti sąlyga apie butų turėjimą nuosavybės teise suklaidino ne vieną asmenį, o būtent šios aplinkybės konstatavimas iš esmės ir reiškia A. K. neteisėtų veiksmų atlikimą. Tokie neteisėti veiksmai buvo nukreipti į asmenį, su kuriuo tokia preliminari sutartis sudaroma. Nurodytina, kad atsakovė A. K. pati pripažino, kad su ieškovu „negražiai gavosi“, pripažino, kad žinojo, jog nei preliminariosios sutarties sudarymo metu, nei vėliau ginčo buto UAB „Vikanda” neįgis nuosavybėn, tačiau, nepaisant to, preliminariojoje sutartyje nurodė klaidinančius duomenis. Taigi, pirmosios instancijos teismas konstatavo neteisėtų veiksmų atlikimo faktą, kuris ir lėmė individualios žalos atsiradimą ieškovui.

11845.12.

119Pirmosios instancijos teismas, vertindamas ieškovo elgesį tiek jo būsimai sutuoktinei perkant būstą iš „Pavilionių vizija”, tiek nagrinėjamu atveju ieškovui sudarius preliminarią sutartį su UAB „Vikanda”, vertino ieškovą kaip lygiavertį asmenį su UAB „Vikanda”. Ieškovas yra fizinis asmuo, atsakovas UAB „Vikanda“ buvo profesionalus verslininkas, besiverčiantis nekilnojamojo turto statyba bei prekyba, todėl ieškovo pozicija su atsakovai UAB „Vikanda” ar kita įmone UAB „Vilgersta” negali būti laikoma lygiaverte, nes ieškovas šiuo atveju yra vartotojas ir jam turi būti taikomos vartotojų teises ginančios teisės normos.

12045.13.

121Teismas padarė prieštaringas išvadas t. y. iš pradžių konstatavo, kad preliminariojoje sutartyje buvo nurodyta klaidinanti informacija, o toliau nurodė, kad tokiuose veiksmuose nebuvo atsakovės A. K. nesąžiningumo. Šiuo atveju itin svarbu įvertinti tą aplinkybę, kad nesąžiningumas pasireiškė ne tik klaidinančios informacijos preliminariojoje sutartyje nurodymu, bet ir tuo, kad atsakovė A. K. ieškovui niekada neatskleidė tikrosios preliminariosios sutarties pasirašymo paskirties ir neatliko jokių veiksmų, kurie būtų leidę ieškovui įgyti/ tinkamai įforminti nuosavybės teisę į ginčo butą. Ieškovui buvo nuolat teikiama klaidinanti informacija iki pat UAB „Vikanda“ bankroto.

12245.14.

123Byloje taip pat nebuvo įvertinta, kad atsakovė A. K., net ir perdavus ieškovui ginčo butą faktiškai valdyti ir naudotis iki pat UAB „Vikanda“ bankroto bylos iškėlimo neteikė jokios aktualios informacijos apie ginčo buto statusą ir teisinę registraciją, neteikė informacijos apie namo statybos užbaigimą ir pan. Aplinkybė, kad ieškovas iki pat bankroto bylos iškėlimo nereiškė reikalavimų UAB „Vikanda“ negali būti laikoma įrodymu apie tai, kad ieškovui galėjo būti žinoma tam tikra „faktinė situacija“.

12445.15.

125Apeliantas taip pat nurodo, kad atsakovės A. K. pozicija nebuvo nuosekli viso bylos nagrinėjimo metu, ji nuolat keitė poziciją, išdėstytą atsiliepime j ieškinį bei nurodė tikrovės neatitinkančius faktus, siekdama išvengti atsakomybės klaidino teismą neva su ieškovu sudaryta preliminari sutartis buvo neįvykdyta dėl verslo nesėkmės ar tam tikros UAB „Anreka“ skirtos baudos, tačiau bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad nė vienas toks argumentas neatitiko tikrovės. Pabrėžia, kad A. K. veiksmuose yra visos ieškinyje nurodytos civilinės atsakomybės sąlygos, dėl ko netenkinus ieškinio reikalavimo dėl nuosavybės teisės pripažinimo, turi būti patenkintas ieškovo reikalavimas dėl žalos atlyginimo.

1262.

127Atsakovas BUAB „Vikanda“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, kaip nepagrįstą, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

12846.1.

129Nurodo, kad ginčo nagrinėjimui svarbi aplinkybė yra tai, kad ieškovas sudarė preliminarią buto pirkimo – pardavimo sutartį, ne su asmeniu, kuris įsipareigojo pats ar pasitelkęs kitus asmenis pastatyti preliminarioje sutartyje numatytą gyvenamąjį butą, t. y. ne su UAB „Anreka“, o su genrangovo UAB ,,Romantalis“ pasamdytu subrangovu UAB „Vikanda“. Šiai įmonei niekada nepriklausė nuosavybė į ginčo patalpas, todėl būsto statytojui UAB „Anreka“ nekyla jokios teisės ir pareigos iš tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Vikanda“ sudarytos preliminarios buto pirkimo – pardavimo sutarties, taigi šiam atvejui negali būti taikomos CK 6.401 str. nuostatos. Pirmos instancijos teismas nustatė, kad tiek UAB „Anreka“, tiek UAB „Romantalis“, tiek UAB „Vikanda“ namo statybose veikė savarankiškai, o tai kaip vyko atsiskaitymai tarp šių šalių neįtakojo UAB „Anreka“ teisių ir pareigų, nes UAB „Vikanda“, sudarydama preliminarią buto pirkimo – pardavimo sutartį su ieškovu, neturėdama nuosavybės teisės į butą, pati prisiėmė riziką. Byloje pateikti duomenys, kad UAB „Vikanda“ bankroto byloje yra patvirtintas ieškovo finansinis reikalavimas bendrai 30 410 Eur sumai.

13046.2.

131Be to, sutinkamai su skundžiamu sprendimu, byloje nustatytos faktinės aplinkybės įrodo, kad preliminarios sutarties pagrindu susiklosčiusiems sutartiniams santykiams netaikytinas CK 6.401 str. reglamentavimas dar ir todėl, kad sutarties pagrindu buvo įgytas ne gyvenamasis butas, o negyvenamos patalpos – ofisas. Ši aplinkybė ieškovui buvo žinoma, nes bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad ieškovas, prieš pasirašydamas preliminarią buto pirkimo – pardavimo sutartį, susipažino su namo projektu ir suvokė, kad įgyja negyvenamą patalpą. Dar daugiau, ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, kad įsigytose patalpose gyventi neketino, tuo metu jis jau turėjo nuosavą gyvenamąjį būstą ir tik norėjo investuoti turimas lėšas. Tai rodo, jog ieškovas veikė ne kaip vartotojas, o kaip verslininkas, todėl jo teisės negali būti ginamos CK 6.401 str. nustatyta tvarka. Be to, kaip buvo nustatyta byloje, ieškovas su UAB „Vikanda“ direktoriumi palaikė gan artimus, pasitikėjimu grįstus santykius, turėjo patirties perkant kitus butus. Net jei ir būtų laikoma, jog ieškovas patalpą įgijo savo poreikiams tenkinti, CK 6.401 str. vis tiek negalėtų būti taikomas, nes, kaip jau minėta, ieškovas preliminarią buto pirkimo – pardavimo sutartį sudarė ne su statytoju.

1323.

133Atsakovas UAB „Anreka“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo reikalavimą pripažinti ieškovui nuosavybės teisę į negyvenamąją patalpą-ofisą, esančią adresu ( - ), atmesti; Likusi apeliacinio skundo reikalavimo dalis dėl žalos atlyginimo nėra susijusi su UAB „Anreka“ interesais, todėl dėl jos UAB „Anreka“ nepasisako ir prašo spręsti teismo nuožiūra taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.

13447.1.

135Nurodo, kad UAB „Vikanda“, su kuria ieškovas sudarė 2014-05-26 preliminariąją sutartį, kuri, ieškovo teigimu, jam suteikė menamą nuosavybės teisę į patalpą, niekada neturėjo teisės ir nebuvo patalpos statytoja, nes niekada neturėjo statybos leidimo statyti patalpą, todėl ieškovas savo „sukurto“ teiginio apie tai, kad neva tai UAB „Vikanda“ buvo ginčo patalpos statytoja ir ieškovas dėl to iš jos galėjo įsigyti ir įsigijo patalpą LR CK 6.401 straipsnio pagrindu nepagrindė nei vienu įrodymu.

13647.2.

137Statybos leidimas statyti pastatą ( - ) ir jame esančią patalpą 2014-03-21 buvo išduotas ne UAB „Vikanda“, bet UAB „Anreka“, todėl patalpos statytojas ir vienintelis savininkas visą laiką nuo 2014-03-21 statybos leidimo išdavimo buvo tik UAB „Anreka“. Atitinkamai tik su UAB „Anreka“ kaip statytoju buvo galima sudaryti patalpos statybos sutartį, tačiau ieškovas to niekada nepadarė ir dėl šios priežasties neturėjo ir neturi jokių lūkesčių iš UAB „Anreka“ įgyti nuosavybės teisę į patalpą. Paties ieškovo su ieškiniu pateiktame 2015-11-20 statybos užbaigimo akto 4 punkte aiškiai nurodyta, jog Patalpos statytojas ir vienintelis savininkas buvo ir yra UAB „Anreka“, o ne UAB „Vikanda“, todėl ieškovas niekada negalėjo turėti jokių lūkesčių iš UAB „Vikanda“ įsigyti patalpą.

13847.3.

139UAB „Anreka“ nebuvo šios 2014-05-26 sutarties šalimi, todėl UAB „Anreka“ pagal šią sutartį niekada neprisiėmė jokių įsipareigojimų nei ieškovo, nei UAB „Vikanda“ atžvilgiu. Dar daugiau, 2014-05-26 sutarties sudarymo metu UAB „Anreka“ nežinojo apie šios sutarties sudarymo faktą, nežinojo, kad yra toks ieškovas, kuris pageidauja įsigyti patalpą, nežinojo apie UAB „Vikanda“ ketinimus dėl jai nepriklausančios patalpos sudarinėti sutartį su ieškovu ir UAB „Anreka“ nebuvo davusi leidimo ar sutikimo UAB „Vikanda“ sudaryti tokią sutartį su ieškovu ar bet kuriuo kitu asmeniu. UAB „Vikanda“ niekada nebuvo „įgaliotas“ atstovas perleidinėti UAB „Anreka“ priklausančias patalpas, kaip nepagrįstai išsigalvoja ieškovas savo apeliaciniame skunde savo išgalvotų teiginių nepagrįsdamas nei vienu kitokiu įrodymu.

14047.4.

141Po ieškovo su UAB „Vikanda“ sudarytos sutarties, UAB „Anreka“ ir UAB „Vikanda“ tik tarpusavyje sudarė dvišalę 2014-08-07 statybos sutartį, pagal kurią UAB „Vikanda“ įsipareigojo finansuoti patalpos statybą ir sumokėjusi visą patalpos kainą galėtų įsigyti patalpą UAB „Vikanda“ (bet ne ieškovo) nuosavybėn. Sudarant 2014-08-07 sutartį UAB „Anreka“ nieko nežinojo apie anksčiau tarp ieškovo ir UAB „Vikanda“ sudarytą 2014-05-26 sutartį ir šį faktą patvirtino V ir A. K. teismo posėdžiuose bei pats ieškovas pripažinęs, kad jis į UAB „Anreka“ dėl patalpos kreipėsi tik 2016 m. vasarą.

14247.5.

1432014-08-07 sutartimi UAB „Anreka“ neprisiėmė jokių įsipareigojimų ieškovo atžvilgiu, todėl ieškovas ir pagal šią 2014-08-07 sutartį jokių teisių į UAB „Anreka“, o UAB „Anreka“ jokių pareigų ieškovui dėl patalpų perdavimo, neįgijo. UAB „Vikanda“ pagal 2014-08-07 sutartį už patalpą nesumokėjo nei vieno euro, todėl 2014-08-07 sutartis UAB „Vikanda“ nesumokėjus patalpos kainos dėl UAB „Vikanda“ kaltės ir vadovaujantis sutarties 12.1. punktu nustojo galioti 2014-10-15 dieną. UAB „Vikanda“ pagal 2014-08-07 sutartį niekada nefinansavo patalpos statybos ir todėl negalėjo ir neįgijo nuosavybės teisės į patalpą.

14447.6.

145Ieškovas už patalpą išimtinai savo rizika ir pasirinkimu, už kurį UAB „Anreka“ nėra atsakinga, nusprendė 100 000 Lt sumokėti ir juos sumokėjo UAB „Vikanda“ pagal 2014-05-26 sutartį, UAB „Anreka“ nesukūrė jokių įpareigojimų ieškovo atžvilgiu tiesiogiai ieškovui perduoti patalpos nuosavybę, kadangi nei ieškovo UAB „Vikanda“ sumokėtų 100 000 Lt, nei jokių kitų pinigų UAB „Vikanda“ niekada neperdavė/nesumokėjo UAB „Anreka“ vykdydama įsipareigojimus pagal 2014-08-07 sutartį, todėl ir pagal 2014-08-07 sutartį ieškovas jokių teisių reikšti reikalavimą tiesiogiai UAB „Anreka“ reikalaudamas ieškovui perduoti patalpas neįgijo ir neturėjo.

14647.7.

147Svarbu įvertinti ir ieškovo nesąžiningą elgesį teisminio nagrinėjimu metu, kai ieškovas prieš ieškinio pareiškimą savo veiksmais buvo pripažinęs, jog vienintelis ir teisėtas patalpos savininkas yra UAB „Anreka“, šį faktą, piktnaudžiaudamas teise, nuslėpė nuo teismo nesąžiningai siekdamas sudaryti įspūdį, kad jis neva tai turi nuosavybės teisę į patalpą pagal su UAB „Vikanda“ sudarytą 2014-05-26 sutartį. Ieškovas tiesiogiai su UAB „Anreka“ 2016-09-28 sudarė patalpos preliminariąją pirkimo – pardavimo sutartį, apie kurios sudarymą teikdamas ieškinį nesąžiningai nutylėjo. Pagal šią 2016-09-28 preliminariąją sutartį ieškovas ginčo patalpą įsipareigojo nupirkti iš UAB „Anreka“ kaip vienintelio šios Patalpos savininko už 33 306,30 Eur (115 000 Lt), kas paneigia visus ieškinio ir apeliacinio skundo teiginius apie tai, kad jis neva tai patalpą įsigijo pagal 2014-05-26 sutartį ar kad jam galėtų atsirasti kažkokios teisės į patalpas pagal 2014-08-07 sutartį, nors tokio reikalavimo ieškovas nesuformavo ir jo nereiškia byloje.

14847.8.

149Ieškovas 2016 metais vasaros pabaigoje kreipėsi į UAB „Anreka“ pateikdamas 2014-05-26 sutartį ir mokėjimus ir tik tada UAB „Anreka“ sužinojo apie šį sandorį ir ieškovo mokėjimus UAB „Vikanda“. UAB „Anreka“ sutiko padėti ieškovui ir leido jam įsigyti Patalpą ne už Patalpos realią rinkos kainą 2016 m. rugsėjo dienai (virš 40 000 Eur), bet už 2014-08-07 sutartyje nurodytą 115 000 Lt kainą/33 306,30 Eur ir ieškovas su UAB „Anreka“ sudarė 2016-09-28 preliminariąją sutartį. Po to ieškovas pradėjo vykdyti 2016-08-28 sudarytą preliminarią sutartį ir sumokėjo UAB „Anreka“ 4 000 Eur Patalpos kainos dalį, nors savo 2017-06-22 prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių teismui vėl nurodė melagingus tikrovės neatitinkančius teiginius, kad jis neva tai suklydo sudarydamas šią 2016-09-28 preliminariąją sutartį, ką turėtų patvirtinti faktas, jog ieškovas jos visiškai nevykdė. Tačiau ieškovas nesumokėjo 2016-09-28 preliminariosios sutarties likusios 29 306,30 Eur Patalpos kainos iki sutartyje numatyto termino paskutinės dienos 2016-12-23, todėl 2016-09-28 preliminarioji sutartis vadovaujantis 5.8. ir 6.2. punktais nustojo galioti 2016-12-23 dieną ir nuo 2016-12-23 dienos ieškovas neteisėtai naudojasi patalpa.

15047.9.

151UAB „Anreka“ patvirtina, kad jos atstovas A. Š. perdavė patalpą ieškovui tik pagal 2016-09-29 perdavimo aktą ir niekada faktiškai ir be akto neperdavė ieškovui patalpos anksčiau iki jo nurodytos 2016-02-23 datos. Ieškovas patalpa faktiškai naudojosi neteisėtai ir be UAB „Anreka“ sutikimo ir žinios visą laiko tarpą iki 2016-09-29 perdavimo akto sudarymo dienos, nes kaip paaiškino V. K. paskutiniame teismo posėdyje jis perdavė „statybinius raktus“, kuriuos UAB „Vikanda“ turėjo vykdydama subrangos darbus pastate, nuo patalpos ieškovui, nors tam neturėjo jokio teisėto pagrindo, nes UAB „Vikanda“ nebuvo sumokėjusi už patalpą UAB „Anreka“ nei vieno euro ir UAB „Anreka“ nebuvo perdavusi UAB „Vikanda“ nei patalpos nuosavybės, nei jokios kitos naudojimosi patalpa teisės.

15247.10.

153Ieškovas pripažino, kad į UAB „Anreka“ dėl patalpos kreipėsi tik 2016 metais vasarą-rudenį po to, kai 2016 metais patikrino Nekilnojamojo turto duomenis ir sužinojo, kad patalpa įregistruota vienintelio teisėto savininko UAB „Anreka“ vardu, kas akivaizdžiai paneigia jo pakeitus pirmosios instancijos teisme duotus parodymus teikiamus naujus paaiškinimus, jog neva tai UAB „Anreka“ patalpą perdavė 2015 metų vasarą ar laikotarpyje iki 2016-02-23. Ieškovas nepateikė jokio tarp jo ir UAB „Anreka“ iki 2016-02-23 pasirašyto patalpos perdavimo akto, kas visiškai paneigia jo išgalvotą versiją apie menamą UAB „Anreka“ patalpos perdavimą iki 2016-09-29 perdavimo akto pasirašymo dienos.

15447.11.

155Apeliacinio skundo teiginiai, kad ieškovo išimtinai tik subjektyvus pageidavimas, kad patalpa būtų gyvenamosios paskirties arba jo faktinis neteisėtas patalpos naudojimas kaip gyvenamosios patalpos, o ne pagal jos teisėtą paskirtį, kuri yra negyvenamosios paskirties ofisas, negalėjo sukurti ieškovui jokių teisėtų lūkesčių patalpą laikyti gyvenamosios paskirties butu. Patalpa projekte buvo suprojektuota ir nuo statybos leidimo gavimo 2014-03-21 iki pat jos statybų pabaigos buvo tik negyvenamosios paskirties ofisas, UAB „Anreka“ statė, galėjo statyti ir pastatė tik negyvenamosios paskirties ofisą, kuris 2015-11-20 statybos užbaigimo aktu buvo pripažintas kaip negyvenamosios paskirties ofisas ir kuris įregistruotas Nekilnojamojo turto registre kaip negyvenamosios paskirties ofisas. Pažymėtina, kad Nekilnojamojo turto registro duomenys yra prima facie įrodymas ir galioja tol, kol nenuginčyti teisme, o ieškovas šių duomenų ir patalpos paskirties kaip ofiso neginčija, todėl vien dėl šios priežasties jo pamąstymai, kad ieškovas „galvojo ir tikėjosi įsigyti butą“ yra nepagrįsti.

15647.12.

157Apeliacinio skundo teiginiai, kad nėra pateikti dokumentai, ką ir kaip parodė V. K. dėl patalpos paskirties iki 2014-05-26 sutarties sudarymo, todėl ieškovas „galėjo tikėtis įsigyti butą“ yra sunkiai suprantami, nes šiuos dokumentus galėjo ir privalėjo pateikti būtent ieškovas, jeigu jis bando teigti, kad neva tai jam rodė dokumentus, kuriuose patalpa buvo gyvenamosios paskirties, juo labiau, kaip šie dokumentai turi būti privaloma sudėtinė LR CK 6.401 straipsnyje, kuriuo savo apeliacinį skundą grindžia atsakovas, numatytos sutarties dalis.

15847.13.

1592014-05-26 sutarties 1 punkte nurodyta, kad sutartis sudaroma ne dėl buto, o dėl patalpos, esančios adresu ( - ), todėl ieškovui net šioje sutartyje nebuvo suformuotas lūkestis, kad jis įsigis butą.

16047.14.

161Apeliacinio skundo teiginiai, kad ieškovas neva tai yra vartotojas ir jis neatsakingas už tai, kad 2014-05-26 sutarties pavadinimas ir sutarties 1 punktas prieštarauja vienas kitam, nesudaro jokio pagrindo pripažinti patalpą jo nuosavybe, kadangi už šiuos prieštaravimus ar netikslumus tikrai neatsakinga UAB „Anreka“.

16247.15.

163Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo ir teisingai netaikė LR CK 6.401 straipsnio, kuris taikomas tik gyvenamajai patalpai, ką patvirtina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, pavyzdžiui, 2012-04-20 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-197/2012.

16447.16.

1652014-05-26 sutartis negali būti laikoma LR CK 6.401 straipsnyje numatyta sutartimi, nes ji neatitinka ir dar vieno privalomo šio straipsnio 4 dalies imperatyvaus reikalavimo: „neatskiriama preliminariosios sutarties dalis yra gyvenamojo namo ar buto projektas, jo sąmata ir kiti dokumentai“. Prie 2014-05-26 sutarties nėra jokio namo ir patalpos projekto, nėra ir joje nurodytos Statybos sutarties, kurios pagrindu neva tai UAB „Vikanda“ priklauso patalpa. Ieškovo nepagrįstas ir Nekilnojamojo turto registro duomenims prieštaraujantis išimtinai subjektyvus teiginys apie jo pageidavimą įsigyti gyvenamosios paskirties patalpą bei argumentas, kad jis faktiškai neteisėtai naudoja patalpą kaip gyvenamąją pažeisdamas Statybų įstatymo 47 str. 1 dalies 1 punkte įtvirtintą pareigą nesudaro pagrindo taikyti LR CK 6.401 straipsnio ginčo atvejui, kadangi LR CK 6.401 straipsnis taikomas išimtinai tik gyvenamųjų patalpų atžvilgiu kai ginčo patalpa visada buvo ir yra negyvenamosios paskirties administracinės patalpos, o neteisėtas patalpos naudojimas ne pagal jos paskirtį yra neteisėti veiksmai, kurie niekada negali sukurti pažeidėjui ginamos teisės (ex iniuria non oritur ius).

16647.17.

167Ieškovas pripažino, jog iki 2014-05-26 sutarties tarp ieškovo ir UAB „Vikanda“ sudarymo ieškovas jokia forma (nei žodžiu, nei raštu) nebuvo bendravęs su UAB „Anreka“ dėl šios patalpos įsigijimo ir jos įsigijimo sąlygų, kas reiškia, jog UAB „Anreka“ neturėjo net teorinės galimybės kaip nors suklaidinti ieškovą sudarant su UAB „Vikanda“ 2014-05-26 sutartį ar suteikti jam kokių nors „lūkesčių“, kad jis 2014-05-26 sutarties pagrindu galės įsigyti patalpą nuosavybėn nesumokėjęs už ją UAB „Anreka“.

16847.18.

169Apeliaciniame skunde ieškovas teigia, kad jis tikėjosi įsigyti patalpą pagal tą pačią jo įvardijamą „schemą“ kaip ir tame pačiame pastate esančių butų Nr. 82, 100 ar 121 įgijėjai. Šis teiginys nesukuria jam jokios teisės įgyti nuosavybę į patalpą iš UAB „Anreka“, nes UAB „Anreka“ niekaip nėra atsakinga už ieškovo „subjektyviai susikurtas nepagrįstas viltis“. Dar daugiau, šį ieškovo argumentą paneigia elementarios logikos taikymas, kadangi apie tai, kas įsigijo 82, 100 ar 121 butus ir kokiomis sąlygomis ir kokių sutarčių pagrindu šie butai buvo įsigyti ieškovas sužinojo tik teisminio nagrinėjimu metu 2018 metais, o iki to laiko jis nežinojo nei butų Nr. 82, 100 ar 121 įgijėjų, nei šių butų įsigijimo sąlygų, nei buvo skaitęs šių butų įsigijimo dokumentus. Ieškovui sudarant 2014-05-26 sutartį ir ją vykdant 2014 metais neįmanoma tikėtis įsigyti patalpą pagal tokią pačią „butų Nr. 82, 100 ar 121 butų įsigijimo schemą“, apie kurią iki 2018 metų ieškovas absoliučiai nieko nežinojo. Pačios sutartys dėl butų Nr. 82, 100 ar 121 įsigijimo buvo sudarytos gerokai vėliau po 2014-05-26 sutarties sudarymo. Šiame punkte nurodytas apeliacinio skundo teiginys nepagrįstas ir todėl, kad nepriklausomai nuo to kokios buvo tik ieškovo su UAB „Vikanda“ sudarytos 2014-05-26 sutarties ar UAB „Anreka“ su UAB „Vikanda“ sudarytos 2014-08-07 sutarties sąlygos, UAB „Anreka“ jai priklausančius kitus butus (tame tarpe butą Nr. 82, 100 ar 121) turėjo nevaržomą teisę perleidinėti laisvai tik jos nuožiūra pasirinktomis bet kuriomis sąlygomis, kurios neprivalėjo būti tokios pačios ar panašios į 2014-08-07 sutarties ar kitų sutarčių dėl butų ar patalpų perleidimo sąlygas, arba atvirkščiai, todėl butų Nr. 82, 100 ar 121 perleidimo sąlygos neprivalėjo būti taikomos ieškovui, jo sudarytai 2014-05-26 sutarčiai arba 2014-08-07 sutarčiai.

17047.19.

171Palyginus butų 82, 100 ar 121 įsigijimo tvarką ir eigą, kuria apeliaciniame skunde ieškovas bando grįsti savo reikalavimą į patalpą, ir ieškovo vykdyto bandymo įsigyti patalpą eigą, akivaizdu jog jos yra skirtingos, dėl ko ieškovas negalėtų įgyti nuosavybės teisės į patalpą ne ir tuo būdu, kuris buvo taikytas butų 82, 100 ar 121 savininkams.

17247.20.

173Pagal ieškovo nurodytų butų Nr. 82 ir 100 statybos sutartis UAB „Vikanda“ atsiskaitė visoje apimtyje sumokėdami visą kainą UAB „Anreka“. Tuo tarpu pagal UAB „Anreka“ ir UAB „Vikanda“ sudarytą 2014-08-07 Statybos sutartį dėl patalpos UAB „Vikanda“ nesumokėjo UAB „Anreka“, dėl ko ieškovo situacija ir dėl šios priežasties nėra panaši į butų Nr. 82 ar 100 ar 121 įsigijimo situaciją.

17447.21.

175Ieškovo dėstoma versija apie menamą „neteisėtą schemą pasisavinti butus“ nepagrįsta jokia teisės norma, o susiklosčiusios faktinės aplinkybės patvirtina UAB „Anreka“ sąžiningumą ir faktą, jog ieškovas rizikavo sudarydamas 2014-05-26 sutartį ir privalėjo suprasti jo galimo neįvykdymo iš UAB „Vikanda“ pusės pasekmes, todėl šių pasekmių atsiradimo rizika tenka išimtinai tik ieškovui ir/ar UAB „Vikanda“, bet ne UAB „Anreka“.

17647.22.

177Pažymi, kad UAB „Anreka“ pardavinėja statomame name patalpas bet kuriam jas įsigyti pageidaujančiam asmeniui, tame tarpe sudarant Statybos sutartis (kurias ieškovas visiškai neapgrįstai bandė tapatinti su subrangos sutartimis nepagrįstai laikydamas, kad jos abi sukelia tokias pačias pasekmes), pagal kurias butą/patalpą statomame name pageidaujantis įsigyti asmuo įsipareigoja statytojui, t. y. UAB „Anreka“, sumokėti pageidaujamos įsigyti patalpos vertę statybos metu (iš dalies finansuoja namo ir jo pageidaujamos įsigyti patalpos statybą), todėl tokiam užsakovui sumokėjus visą patalpos vertę jis įgyja nuosavybės teisę į apmokėtą patalpą. UAB „Vikanda“ buvo viena iš tokių užsakovų, kuri pageidavo šiame name įsigyti tris butus Nr. 82, 100 ir 121 ir patalpą, todėl UAB „Anreka“ su UAB „Vikanda“ sudarė statybos sutartis, pagal kurias būtent UAB „Vikanda“ ( ne jai kaip pagal subrangos sutartis) įsipareigodavo UAB „Anreka“ sumokėti sutartą pageidaujamo įsigyti buto ar patalpos kainą, o UAB „Anreka“ įsipareigodavo tik sumokėjus visą kainą butą ar patalpą perduoti UAB „Vikanda“ nuosavybėn.

17847.23.

179Pažymėtina ir tai, kad UAB „Anreka“ pasirašydama byloje esančius tarpusavio užskaitymo aktus su UAB „Romantalis“ ir UAB „Vikanda“ nežinojo apie ieškovo egzistavimą, jo sudarytą 2014-05-26 sutartį ar jo pagal 2014-05-26 atliktus mokėjimus UAB „Vikanda“, todėl UAB „Anreka“ sudarydama šiuos užskaitymo aktus neveikė ir net teoriškai negalėjo veikti prieš ieškovo interesus. Už kuriuos butus ar patalpą atsiskaityti su UAB „Anreka“ sprendė ir nurodė UAB „Vikanda“, ką patvirtino ir V. K. paskutiniame teismo posėdyje nurodęs, kad UAB „Vikanda“ kaip butų ir patalpos įgijėjas pirmiausiai siekė atsiskaityti už butus ir tik vėliau už negyvenamąją patalpą, todėl apeliacinio skundo pamąstymai, kad neva UAB „Anreka“ turėjo priimti atsiskaitymus kažkokia kita tvarka negu nurodyta užskaitos aktuose, t. y. pirmiausiai už patalpą, yra nepagrįsti. Jeigu ieškovas pageidavo dėl kažkokio kitokio atsiskaitymo užskaitymo eiliškumo tarp UAB „Anreka“ ir UAB „Vikanda“ sudarytų sutarčių, tai jis privalėjo susitarti tiesiogiai su UAB „Anreka“ dėl atsiskaitymo už patalpą eiliškumo, o ieškovas dėl to nesikreipė į UAB „Anreka“ ir tokio susitarimo nesudarė.

18047.24.

181UAB „Anreka“ nėra UAB „Vikanda“ akcininkė, nekontroliavo UAB „Vikanda“ veiklos, niekada nebuvo ir nėra atsakinga už UAB „Vikanda“ sprendimus ar įsipareigojimus ieškovo atžvilgiu. UAB „Anreka“ nėra UAB „Romantalis“ akcininkė ir negali kontroliuoti šios bendrovės sprendimų. Šios bendrovės tėra nepriklausomi vienas nuo kito verslo subjektai, kurie derybų būdu sudarė tarpusavyje teisėtus sandorius. Ieškovo apeliaciniame skunde sukurta versija, kad neva tai UAB „Anreka“, UAB „Romantalis“ ir UAB „Vikanda“ yra „kontroliuojama tarpusavyje ir susijusi grupuotė, kurios tikslas buvo apgauti vienintelį ieškovą yra nepagrįsti nei vienu įrodymu.

18247.25.

183Ieškovo nuomone, ta aplinkybė, jog UAB „Vikanda“ (ne UAB „Anreka“) nusamdė UAB „Ober-haus“ pardavinėti butą Nr. 121 ir D. Z. butą surado per UAB „Ober-haus“ leidžia ieškovui daryti išvadą, kad UAB „Ober-haus“ veikė statytojo UAB „Anreka“ vardu, o tai ieškovo nuomone, tarimai patvirtina buvus išankstinį susitarimą tarp UAB „Vikanda“ ir UAB „Anreka“, pagal kurį neva tai tik UAB „Vikanda“ gali UAB „Anreka“ vardu rinkti pinigus iš jos surastų asmenų ir juos naudoti savo veikloje ar namo ( - ) subrangos darbams UAB „Romantalis“ pavedimu atlikti. Visuose ieškovo šiame punkte įvardytuose veiksmuose UAB „Anreka“ nedalyvavo, todėl ieškovo daroma išvada, kad šios aplinkybės neva tai gali pagrįsti, kad už visa tai atsakinga UAB „Anreka“, kuri neva tai sukūrė kažkokią tai „neteisėtą schemą butams nusavinti“ yra absurdiška. Tuo tarpu kokias lėšas naudojo UAB „Vikanda“ atlikdama UAB „Romantalis“ pavedimu subrangos darbus yra tik UAB „Vikanda“ reikalas ir atsakomybė, o jeigu ieškovas teigia, kad jo UAB „Vikanda“ pagal 2015-05-26 sutartį sumokėtas lėšas UAB „Vikanda“ panaudojo namo statybai, tai dėl šio priežasties ieškovas įgyja tik teisę šias lėšas atgauti iš UAB „Vikanda“, nes UAB „Anreka“ nebuvo susitarusi su ieškovu, kad už jo UAB „Vikanda“ sumokėtas lėšas UAB „Anreka“ perduos ieškovui patalpą.

18447.26.

185Ieškovo reikalavimas įvykdyti 2014-05-26 sutartį natūra ir pagal ją perduoti jam patalpą nuosavybėn negali būti tenkinamas ir dėl tos priežasties, kad ši 2014-05-26 sutartis ieškinio pateikimo metu jau buvo negaliojanti, o negaliojanti sutartis negali būti vykdoma natūra. 2014-05-26 sutarties 2 ir 7 punkte nurodyta, kad ši sutartis skirta tik tam, kad ateityje sudaryti kitą pagrindinę sutartį – Statybos sutartį ir tą reikia padaryti iki 2014-08-18 dienos. Akivaizdu, kad 2014-05-26 sutartis yra preliminarioji sutartis su galiojimu laiku iki joje nurodytos 2014-08-18 dienos sudaryti pagrindinę Statybos sutartį, todėl 2014-08-18 dieną ji nustojo galioti nesudarius pagrindinės sutarties – Statybos sutarties.

18647.27.

187Ieškovas taip pat pasirinko savo 2014-05-26 ieškovo su UAB „Vikanda“ sudarytoje sutartyje nurodytą gynybos būdą: jis laikė, kad ši sutartis nebegalioja dėl UAB „Vikanda“ kaltės ir šios sutarties 14 punkto pagrindu pareikalavo UAB „Vikanda“ ne tik grąžinti sumokėtą 100 000 Lt sumą, tačiau papildomai sumokėti 5000 Lt (1448 Eur) dydžio baudą, kurios reikalauti gali ir kuri mokama tik tuo atveju, jeigu 2014-05-26 sutartis nustojo galioti dėl šalies (UAB „Vikanda“) kaltės. Šį faktą įrodo, jog ieškovas pateikė buvo patvirtintas būtent 30 410 Eur dydžio kreditorinis reikalavimas BUAB „Vikanda“ bankroto byloje (kreditorinio reikalavimo patvirtinimo faktą pagrindė ir bankroto administratorius savo atsiliepime bei pridėtoje teismo nutartyje tvirtinti kreditorių reikalavimus), kuris susideda iš 28 962 Eur UAB „Vikanda“ pagal 2014-05-26 sutartį sumokėtos visos kainos (100 000 Lt) ir ieškovo pareikalautos sumokėti 1 448 Eur baudos, kurios reikalaujama tik nutraukus sutartį. Kadangi pats ieškovas pasirinko laikyti 2014-05-26 sutartį nebegaliojančia ir pareikalavo baudos už tai bei jo reikalavimai patenkinti įsiteisėjusia nutartimi patvirtinti jo reikalavimą bankroto byloje, todėl akivaizdu, kad jis nutrauktos ir nebegaliojančios sutarties nebegali reikalauti įvykdyti dar ir natūra, dėl ko jo reikalavimas pripažinti jam nuosavybės teisę į patalpą yra akivaizdžiai nepagrįstas.

18847.28.

189Ieškovas reikalaudamas žalos atlyginimo iš A. K., nes būtent A. K. neteisėtais veiksmais suklaidino ieškovą sudarydama 2014-05-26 sutartį ir pagal ją priimdama pinigus, kuriuos panaudojo ne pagal paskirtį, pats pripažįsta, kad UAB „Anreka“ jo atžvilgiu jokių neteisėtų veiksmų neatliko ir todėl jo reikalavimas UAB „Anreka“ atžvilgiu dėl patalpos nuosavybės teisės perdavimo yra akivaizdžiai nepagrįstas.

1904.

191Atsakovė A. K. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

19248.1.

193Nurodo, kad ji nei procesiniuose dokumentuose, nei apklausiama teisme nepripažino, jog neva tyčia suklaidino ieškovą, nes neva iš anksto žinojo, kad ieškovas negalės įgyti ginčo patalpų nuosavybėn. Ieškovas tyčia iškreipia atsakovės teisme duotus parodymus bei nesąžiningai savo paties poziciją pristato, kaip neva atsakovės duotus parodymus, siekdamas tokiu būdu suklaidinti apeliacinės instancijos teismą apie bylos esmę ir sudaryti neigiamą teismo nuomonę apie atsakovę.

19448.2.

195Atsakovė paaiškina, kad ji, teisme duodama parodymus, laikėsi nuoseklios ir aiškios pozicijos apie tai, jog negalėjimą perleisti ginčo patalpas ieškovo nuosavybėn lėmė elementari verslo nesėkmė, tačiau jokio išankstinio tikslo apgauti ieškovą nebuvo. Atsakovė pažymėjo, kad kalbantis su ieškovu bei preliminariojoje sutartyje galimai neaiškiai išsireiškė, teigdama ir nurodydama, kad ginčo patalpos priklauso UAB „Vikanda”, nes ginčo patalpas UAB „Vikanda” turėjo įgyti nuosavybėn po to, kai įvykdys atsiskaitymą pagal Statybos sutartį, kurios pagrindu ir įgytų savo nuosavybėn ginčo patalpas, o vėliau jas perleistų ieškovui.

19648.3.

197Akivaizdu, kad preliminarios sutarties sąlyga apie tai, kad ginčo patalpos UAB „Vikanda“ priklauso Statybos sutarties pagrindu realiai negalėjo iš esmės suklaidinti ieškovo bei jokiu būdu nebuvo nukreipta į tyčinį siekį apgauti ieškovą, ką objektyviai įrodo faktinės aplinkybės, kurios buvo ištirtos šioje byloje apie tai, kad dar iki preliminariosios sutarties sudarymo, ieškovas su būsima sutuoktine kreipėsi į kitą V. K. vadovaujamą bendrovę „Vilgersta“ ir analogiškomis sąlygomis įgijo nuosavybėn butą, esantį adresu ( - ). Konkrečiai, preliminari sutartis dėl buto, esančio adresu ( - ), buvo sudaryta tarp ieškovo sutuoktinės ir rangovo (UAB „Vilgersta), o tik vėliau su statytoju. Minėtų aplinkybių bylos nagrinėjimo metu neginčijo ir pats ieškovas.

19848.4.

199Tokios faktinės aplinkybės bei ieškovo paaiškinimai neabejotinai pagrindžia, kad jam buvo žinoma visa esminė informacija apie preliminariąja sutartimi įgytas patalpas, jų teisinę būklę ir registraciją. Taip pat šios faktinės aplinkybės paneigia ieškovo teiginius apie neva atsakovės neteisėtus veiksmus, teikiant tikrovės neatitinkančią informaciją apie Patalpas bei neva egzistavusią tyčią jį apgauti.

20048.5.

201Faktą, jog nebuvo jokio išankstinio tikslo apgauti ieškovą pagrindžia byloje nustatytos faktinės aplinkybės apie tai, kad UAB „Vikanda” buvo realiai atlikusi visus būtinus veiksmus tam, kad ateityje įgytų teises į ginčo patalpas bei pagrįstai tikėjosi ateityje jas įgyti nuosavybės teise. Šiuos atsakovės teiginius įrodo byloje esanti 2014-08-07 Statybos sutartis, kurios pagrindu UAB „Anreka” įsipareigojo pastatyti 38,38 m2 bendro plotą patalpą Nr. 161, adresu ( - ), o UAB „Vikanda” už statomas patalpas įsipareigojo UAB „Anreka” naudai iki 2014-10-15 sumokėti 115 000,0 LT. Būtent šias patalpas UAB „Vikanda” Preliminariąja sutartimi įsipareigojo perleisti ieškovo nuosavybėn.

20248.6.

203Dar daugiau, pirmosios instancijos teismui buvo pateikti dokumentai, pagrindžiantys kad UAB „Vikanda” piniginė prievolė sumokėti ginčo patalpų kainą turėjo būti įskaityta atlikus tarpusavio atsiskaitymų užskaitymą – UAB „Romantalis” už statybos rangos darbus atsiskaitydavo su UAB „Vikanda” trišaliais tarpusavio užskaitymo aktais. Atlikus trišalį vienarūšių reikalavimų įskaitymą buvo laikoma, kad UAB „Romantalis” atsiskaitė su UAB „Vikanda” už atliktus statybos rangos darbus, o UAB „Vikanda” sumokėjo dalį statomų butų kainos.

20448.7.

205Taip pat pirmosios instancijos teismui buvo pateikti dokumentai, pagrindžiantys, kad UAB „Vikanda” realiai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus UAB „Romantalis” naudai, t. y. atliko statybos rangos darbus, todėl akivaizdu, kad jokio išankstinio žinojimo, jog neva patalpos negalės būti perleistos ieškovo nuosavybės nebuvo, atitinkamai nebuvo išankstinio tikslo apgauti ieškovą.

20648.8.

207Iš pirmosios instancijos teismui pateiktų tarpusavio užskaitymų aktų akivaizdžiai matyti, kad ginčo patalpos buvo įtrauktos į nekilnojamojo turto sąrašą, kurį UAB „Vikanda” turėjo įgyti nuosavybėn atlikusi statybos rangos darbus UAB „Romantalis” naudai. Taigi, priešingai nei teigia ieškovas, byloje esantys dokumentai įrodo, kad visos sutartys buvo realiai vykdomos, tačiau dėl iškilusių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma iš anksto numatyti, UAB „Vikanda” reikalavimo teisė į UAB „Romantalis” sumažėjo, ko pasekoje UAB „Vikanda” negalėjo realizuoti savo teisių į ginčo patalpas pagal Statybos sutartį.

20848.9.

209Atsiliepimo teiginius taip pat patvirtina byloje apklausto D. paaiškinimai, kuris nurodė, kad pirkėjams aplinkybės apie tai, kas yra ketinamų pirkti butų statytojas ir faktinis savininkas preliminariųjų sutarčių pasirašymo metu buvo žinomos ir suprantamos, bei tokios preliminariosios sutartis su rangovu (UAB „Vikanda“) buvo sudaromos tikslingai bei suvokiant visas jų sąlygas, tikslu nekilnojamąjį turtą įgyti pigiau – galutiniams pirkėjams buvo žinoma, jog rangovui (UAB „Vikanda”) statytojas (UAB „Anreka”) taiko nuolaidas ir butą galima tokiu būdu įsigyti nuo 3 iki 9 procentų pigiau.

21048.10.

211Ieškovas, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, neginčijo preliminarios sutarties, kaip nesąžiningos jo, kaip vartotojo atžvilgiu, nekėlė reikalavimo pripažinti preliminarią sutartį negaliojančia. Ieškovas alternatyviu reikalavimu prašė priteisti žalą iš atsakovės, kaip buvusios UAB „Vikanda” vadovės, todėl yra visiškai neaišku ir nesuprantama, kodėl pirmosios instancijos teismas tokį ieškovo reikalavimą turėjo vertinti CK normų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą, prasme.

21248.11.

213Dar daugiau, apeliaciniame skunde dėstomi tikrovės neatitinkantys teiginiai apie tai, jog sprendime pirmosios instancijos teismas neva ieškovą vertino kaip lygiavertį asmenį su UAB „Vikanda”. Pirmosios instancijos teismas tik akcentavo faktines aplinkybes, kurios paneigia ieškovo teiginius, jog jis neva tyčia buvo apgautas, esą net neketinant jam perduoti ginčo patalpų nuosavybėn. Sprendime iš esmės akcentuota tik tai, jog ieškovas tikslingai kreipėsi į V. K. dėl nekilnojamojo turto įsigijimo, nes turėjo analogiškos patirties kartu su sutuoktine identiškomis sąlygomis įsigyjant gyvenamąjį būstą – butą esantį adresu ( - ), iš kitos V. K. atstovaujamos bendrovės UAB „Vilgersta”. Šią faktinę aplinkybę pirmosios instancijos teismas akcentavo paneigiant ieškovo teiginius, jog jam neva nebuvo žinoma tikroji patalpų teisinė būklė, jų teisinė registraciją ir pan.

21448.12.

215Atsakovė nemelavo teigdama, kad UAB „Vikanda” atžvilgiu buvo taikytos netesybos ir tai lėmė negalėjimą atsiskaityti su patalpų statytoju UAB „Anreka”, o vėliau patalpas perleisti ieškovo nuosavybėn. Atsakovė neginčija faktinės aplinkybės, kad jos pateiktame procesiniame dokumente – atsiliepime - buvo nurodytos ne visos netesybų skyrimo aplinkybės ir detalės. Tačiau paaiškina, kad pateikiant teismui atsiliepimą, atsakovė negalėjo tiksliai įvardyti visų netesybų skyrimo, jų suvaldymo aplinkybių, nes ji nedisponavo įmonės dokumentais, be to didžioji dalis sprendimų vyko jau atsakovei išėjus iš UAB „Vikanda” direktorės pareigų, todėl visos įvykių detalės jai nebuvo žinomos.

21648.13.

217Ieškovo teiginius apie tai, kad jam neva nebuvo teikta jokia informacija paneigia paties Ieškovo elgesys, kuomet suėjus preliminariojoje sutartyje nustatytam terminui sudaryti patalpų statybos sutartį, t. y. po 2014-08-18 ieškovas nereikalavo grąžinti sumokėto avanso ir preliminariąją sutartį nutraukti, tačiau tęsė sulygtos kainos dalių mokėjimą bei nereiškė jokių reikalavimų iki pat bankroto bylos UAB „Vikanda“ iškėlimo. Pagrįstai teigtina, kad toks ieškovo elgesys įrodo, kad jam buvo žinoma faktinė situacija apie tai, kam priklauso ginčo patalpos ir kokias teises į jas turėjo ir/ ar galėjo turėti UAB „Vikanda“.

21848.14.

219Kartu pastebėtina, kad nei atsakovės vadovavimo bendrovei laikotarpiu, nei vėliau, UAB „Vikanda” nebuvo praradusi teisės įgyti ginčo patalpas nuosavybėn. Dar daugiau, iš byloje esančių dokumentų matyti, kad UAB „Vikanda” visais įmanomais būdais siekė suvaldyti iškilusią situaciją bei įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus ieškovo naudai.

2205.

221Tretieji asmenys V. K. ir UAB „Romantalis“ atsiliepimų į apeliacinį skundą per teismo nustatytą terminą nepateikė.

222IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

223Apeliacinis skundas dalinai tenkintinas.

2246.

225Nustatyta, kad atsakovui UAB „Vikanda“ 2016 m rugpjūčio 24 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo iškelta bankroto byla. Šiuo metu bendrovės likvidavimo procedūra yra pratęsta teismo nutartimi iki 2020 m. gegužės 9 d. Atsakovė UAB „Vikanda“ , su kuria ieškovas buvo sudaręs preliminarią buto pirkimo-pardavimo sutartį, nėra įgijusi nuosavybės teisės į ginčo patalpą, todėl ieškovo reikalavimas pripažinti jam nuosavybės teisę į šį butą preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, negali būti tenkinamas. Kadangi ieškovas nereiškia ieškinio sutartinių santykių dėl buto įsigijimo su atsakove UAB „Anreka“ pagrindu, jis negali reikalauti įgyti šios atsakovės turto, nesant jokio įsipareigojimo šios atsakovės ieškovui 2014-05-26 preliminarioje buto pirkimo pradavimo sutartyje dėl turto perleidimo. Kitų sutarčių, t.y. sudarytų su UAB „Anreka“ pagrindu ieškovas nereiškia byloje reikalavimo. Ieškovas nereiškia netiesioginio ieškinio pripažinti nuosavybės teisę į ginčo patalpą BUAB „Vikanda“, todėl aplinkybės, ar atsirado pareiga bendrovei „ Anreka“ perduoti ginčo patalpą bendrovei „ Vikanda“, nenagrinėjamos. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais dalyje, kuria atmestas ieškovo reikalavimas pripažinti jam nuosavybės teisę į butą, todėl jų nekartoja.

2267.

227Dalyje dėl reikalavimo atsakovei A. K., kolegija daro išvadą, kad ieškovas turi pagrindo reikšti netiesioginį ieškinį BUAB „Vikanda“ interesais, reikalaudamas priteisti jai žalą, padarytą atsakovės A. K., kuri 2014 m. gegužės 26 d. preliminarios sutarties pasirašymo metu buvo UAB „Vikanda“ direktorė ir vienintelė akcininkė. Tai, kad ieškovo sumokėtos pagal preliminarią sutartį sumos buvo panaudotos ne ginčo patalpų įsigijimui, bet kitiems tikslams, ta aplinkybė būtų pagrindu vertinti atsakovės veiksmą kaip nesąžiningą, tačiau byloje turi būti nustatyta aplinkybė, kam buvo panaudotos gautos iš ieškovo sumos, ar toks panaudojimas pateisinamas bendrovės veiklos vykdymu, ar lėšų nepagrįstas naudojimas kitiems, nei jos buvo gautos tikslams, padarė žalą bendrovei ir kartu ieškovui. Atsakovė A. K. nurodė, kad įvykus verslo nesėkmei, atsiradus objektyvioms aplinkybėms su ieškovu sudaryta sutartis nebuvo įvykdyta, tačiau tai nėra paaiškinimu, kam buvo panaudotos ieškovo sumokėtos lėšos. CK 2.50 straipsnio 3 dalis numato, jog tuo atveju, kai juridinis asmuo negali įvykdyti savo prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę subsidiariai. Kaip bendrovės akcininkė atsakovė būtų atsakinga pagal reiškiamą reikalavimą, esant pagrindui daryti išvadai dėl jos nesąžiningumo. Preziumuojama, kad gautų pinigų iš ieškovo panaudojimas ne buto įsigijimo, o kitiems tikslams, yra atsakovės nesąžiningu elgesiu, be to, įvertinama tai, kad sudarytoje sutartyje atsakovė nurodė, jog įsipareigoja parduoti butą, kurios statytoju buvo kita bendrovė, t.y. įsipareigojo parduoti bendrovei nepriklausantį butą, todėl jos pareiga teikti byloje įrodymus, kad jos elgesio pripažinti nesąžiningu nėra pagrindo. Teismas turėjo pasiūlyti atsakovei pateikti įrodymus dėl gautų pinigų panaudojimo fakto, nustatyti aplinkybes, dėl kokios priežasties bankrutavusi bendrovė neįsigijo buto, kurį buvo įsipareigojusi parduoti ieškovui. Nustačius atsakovės A. K., kaip akcininkės ar kaip direktorės veiksmus , kaip atliktus nesąžiningai , nerūpestingai, jos veiksmai vertintini kaip kalti, padarę žalą bendrovei ir ieškovo reikalaujamos sumos tuo atveju galėtų būti priteisiamos bendrovei ši atsakovės A. K.. Apeliacinės instancijos teismas neturi galimybės iš byloje esančių įrodymų padaryti išvados dėl atsakovės veiksmų neteisėtumo, todėl byla dalyje grąžinama naujam nagrinėjimui.

228Teismas, vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktu,

Nutarė

229Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. liepos 2 d. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovo reikalavimas priteisti 28 962 Eur žalos atlyginimą iš atsakovės A. K., panaikinti ir bylą šioje dalyje perduoti nagrinėti iš naujo tam pačiam teismui. Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija susidedanti iš Onos Gasiulytės,... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas N. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti jam... 6. 2.... 7. Nurodė, kad tarp jo ir atsakovės UAB „Vikanda“ 2014 m. gegužės 26 d.... 8. 3.... 9. Pažymėjo, kad jis pagal sutartį buvo įsipareigojęs sumokėti visą buto... 10. 4.... 11. Nurodė, kad jis tinkamai ir laiku atsiskaitė su atsakove, apmokėjo visą... 12. 5.... 13. Pažymėjo, kad atsakovė delsė sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo... 14. 6.... 15. Nurodė, jog kilus įtarimams dėl delsimo sudaryti buto pagrindinę pirkimo... 16. 7.... 17. Ieškovo manymu, 2014 m. gegužės 26 d. Preliminariosios buto... 18. 8.... 19. Nurodė, kad 2015 m. lapkričio 20 d. Statybos užbaigimo aktas buvo... 20. 9.... 21. Papildomai paaiškino, kad Vilniaus apygardos teismo nutartimi atsakovei UAB... 22. 10.... 23. Pasisakydamas dėl žalos atlyginimo iš atsakovės A. K. ieškovas nurodė,... 24. 11.... 25. Ieškovo teigimu, atsakovė A. K., būdama UAB „Vikanda” direktore ir... 26. 12.... 27. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas 2018 m. balandžio 3 d. pateikė į bylą... 28. 13.... 29. Atsakovės BUAB „Vikanda“ bankroto administratorius atsiliepime į... 30. 14.... 31. Atsakovė A. K. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Pažymėjo, kad... 32. 15.... 33. Pažymėjo, kad kaip ir su ieškovu sudaryta 2014 m. gegužės 26 d.... 34. 16.... 35. Pasisakydama dėl Statybos sutartimi sutarto buto perleidimo UAB „Vikanda”... 36. 17.... 37. Nurodė nesutinkanti su alternatyviu reikalavimu atlyginti 28 962,00 Eur... 38. 18.... 39. Atsakovės manymu vien tai, kad Statybos sutartis, kurios pagrindu kilo UAB... 40. 19.... 41. Pastebėjo, jog net tuo atveju, jei statybos sutartis būtų sudaryta iki... 42. 20.... 43. Atsakovė A. K. 2018 m. gegužės 18 d. pateikė į bylą rašytinius... 44. 21.... 45. Paaiškino, kad priežastys, kurios lėmė, kad 2014 m. spalio 31 d. tarpusavio... 46. 22.... 47. Nurodė, jog nuo 2014 m. lapkričio 27 d. UAB „Vikanda“ direktoriumi tapus... 48. 23.... 49. Paaiškino, jog UAB „Vikanda“ pagal aukščiau nurodytą sutartį darbus... 50. 24.... 51. Atsakovė UAB „Anreka” atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir... 52. 25.... 53. Nurodė, kad UAB „Vikanda“, su kuria sudaryta sutartimi ieškovas kildina... 54. 26.... 55. Kartu nurodė, jog ieškovo su UAB „Vikanda“ 2014 m. gegužės 26 d.... 56. 27.... 57. Taip pat paaiškino, jog pagal jos ir UAB „Vikanda“ sudarytą 2014 m.... 58. 28.... 59. Pažymėjo, kad ieškovas su ja (UAB „Anreka“) 2016 m. rugpjūčio 28 d.... 60. 29.... 61. Pažymėjo, jog ne UAB „Vikanda“, o ji - UAB „Anreka“, vykdydama... 62. 30.... 63. Ieškovas po 2016 m. gruodžio 23 d. ne kartą buvo prašomas ir raginamas... 64. 31.... 65. Taip pat nurodė, kad ieškovas klaidina teismą ieškinyje nurodydamas, kad... 66. 32.... 67. Kartu pažymėjo, kad ieškovas jau pasirinko savo 2014 m. gegužės 26 d. su... 68. 33.... 69. Trečiasis asmuo V. K. atsiliepime į ieškinį su juo nesutiko. Nurodė, kad... 70. 34.... 71. Pažymėjo, kad UAB „Anreka”, kaip užsakovas, tokiam atsiskaitymo būdui... 72. 35.... 73. Visos sutartys, išskyrus šios civilinės bylos ginčo objektu esančią... 74. 36.... 75. Taip pat nurodė, jog šiuo konkrečiu atveju ieškovas neturi teisės reikšti... 76. 37.... 77. Trečiasis asmuo UAB „Romantalis“ atsiliepimo į ieškinį per teismo... 78. 38.... 79. Apklaustas byloje liudytoju K. D. teismui paaiškino, jog tiek jis tiek jo... 80. 39.... 81. Liudytojas E. Z. teismui paaiškino, jog apie butų ( - ) pardavimą sužinojo... 82. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 83. 40.... 84. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. liepos 2 d. sprendimu ieškinį... 85. 41.... 86. Priimdamas sprendimą teismas pažymėjo, jog tai, kad ieškovo kreditorinis... 87. 42.... 88. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, jog ieškovo ir... 89. 43.... 90. Spręsdamas dėl žalos iš atsakovės A. K. priteisimo, teismas iš byloje... 91. 44.... 92. Kartu pažymėjo, jog ieškovas nėra vienintelis kreditorius, kuriam UAB... 93. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 94. 45.... 95. Apeliantas N. D. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės... 96. 45.1.... 97. Nurodo, jog tam, kad būtų tinkamai įvertintas ieškovo ir UAB „Vikanda”... 98. 45.2.... 99. V. K. patvirtino, kad su UAB „Anreka“ ir UAB „Romantalis“ dirba... 100. 45.3.... 101. K. D. ir E. Z. nurodė, kad abu sudarė preliminarias butų pirkimo-pardavimo... 102. 45.4.... 103. V. K. ir A. K. patvirtino, kad nė vienas butas name nebuvo įgytas UAB... 104. 45.5.... 105. V. K. patvirtino, kad pagal iš anksto aptartą ir nusistovėjusią tvarką,... 106. 45.6.... 107. UAB „Vikanda“ namo statybos darbus vykdė Statybos rangos sutarčių,... 108. 45.7.... 109. Pirmosios instancijos teismas taip pat visiškai nepagrįstai konstatavo, kad... 110. 45.8.... 111. Apeliantas pabrėžia, kad ieškovas N. D. sumokėjo visą ginčo buto kainą... 112. 45.9.... 113. Nurodytos aplinkybės reiškia, kad dėl priežasčių, kurių tiksliai... 114. 45.10.... 115. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad nagrinėjamu atveju... 116. 45.11.... 117. Pirmosios instancijos teismas padarė visiškai nepagrįstą išvadą, kad... 118. 45.12.... 119. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas ieškovo elgesį tiek jo būsimai... 120. 45.13.... 121. Teismas padarė prieštaringas išvadas t. y. iš pradžių konstatavo, kad... 122. 45.14.... 123. Byloje taip pat nebuvo įvertinta, kad atsakovė A. K., net ir perdavus... 124. 45.15.... 125. Apeliantas taip pat nurodo, kad atsakovės A. K. pozicija nebuvo nuosekli viso... 126. 2.... 127. Atsakovas BUAB „Vikanda“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį... 128. 46.1.... 129. Nurodo, kad ginčo nagrinėjimui svarbi aplinkybė yra tai, kad ieškovas... 130. 46.2.... 131. Be to, sutinkamai su skundžiamu sprendimu, byloje nustatytos faktinės... 132. 3.... 133. Atsakovas UAB „Anreka“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 134. 47.1.... 135. Nurodo, kad UAB „Vikanda“, su kuria ieškovas sudarė 2014-05-26... 136. 47.2.... 137. Statybos leidimas statyti pastatą ( - ) ir jame esančią patalpą 2014-03-21... 138. 47.3.... 139. UAB „Anreka“ nebuvo šios 2014-05-26 sutarties šalimi, todėl UAB... 140. 47.4.... 141. Po ieškovo su UAB „Vikanda“ sudarytos sutarties, UAB „Anreka“ ir UAB... 142. 47.5.... 143. 2014-08-07 sutartimi UAB „Anreka“ neprisiėmė jokių įsipareigojimų... 144. 47.6.... 145. Ieškovas už patalpą išimtinai savo rizika ir pasirinkimu, už kurį UAB... 146. 47.7.... 147. Svarbu įvertinti ir ieškovo nesąžiningą elgesį teisminio nagrinėjimu... 148. 47.8.... 149. Ieškovas 2016 metais vasaros pabaigoje kreipėsi į UAB „Anreka“... 150. 47.9.... 151. UAB „Anreka“ patvirtina, kad jos atstovas A. Š. perdavė patalpą... 152. 47.10.... 153. Ieškovas pripažino, kad į UAB „Anreka“ dėl patalpos kreipėsi tik 2016... 154. 47.11.... 155. Apeliacinio skundo teiginiai, kad ieškovo išimtinai tik subjektyvus... 156. 47.12.... 157. Apeliacinio skundo teiginiai, kad nėra pateikti dokumentai, ką ir kaip... 158. 47.13.... 159. 2014-05-26 sutarties 1 punkte nurodyta, kad sutartis sudaroma ne dėl buto, o... 160. 47.14.... 161. Apeliacinio skundo teiginiai, kad ieškovas neva tai yra vartotojas ir jis... 162. 47.15.... 163. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo ir teisingai netaikė LR CK... 164. 47.16.... 165. 2014-05-26 sutartis negali būti laikoma LR CK 6.401 straipsnyje numatyta... 166. 47.17.... 167. Ieškovas pripažino, jog iki 2014-05-26 sutarties tarp ieškovo ir UAB... 168. 47.18.... 169. Apeliaciniame skunde ieškovas teigia, kad jis tikėjosi įsigyti patalpą... 170. 47.19.... 171. Palyginus butų 82, 100 ar 121 įsigijimo tvarką ir eigą, kuria apeliaciniame... 172. 47.20.... 173. Pagal ieškovo nurodytų butų Nr. 82 ir 100 statybos sutartis UAB... 174. 47.21.... 175. Ieškovo dėstoma versija apie menamą „neteisėtą schemą pasisavinti... 176. 47.22.... 177. Pažymi, kad UAB „Anreka“ pardavinėja statomame name patalpas bet kuriam... 178. 47.23.... 179. Pažymėtina ir tai, kad UAB „Anreka“ pasirašydama byloje esančius... 180. 47.24.... 181. UAB „Anreka“ nėra UAB „Vikanda“ akcininkė, nekontroliavo UAB... 182. 47.25.... 183. Ieškovo nuomone, ta aplinkybė, jog UAB „Vikanda“ (ne UAB „Anreka“)... 184. 47.26.... 185. Ieškovo reikalavimas įvykdyti 2014-05-26 sutartį natūra ir pagal ją... 186. 47.27.... 187. Ieškovas taip pat pasirinko savo 2014-05-26 ieškovo su UAB „Vikanda“... 188. 47.28.... 189. Ieškovas reikalaudamas žalos atlyginimo iš A. K., nes būtent A. K.... 190. 4.... 191. Atsakovė A. K. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o... 192. 48.1.... 193. Nurodo, kad ji nei procesiniuose dokumentuose, nei apklausiama teisme... 194. 48.2.... 195. Atsakovė paaiškina, kad ji, teisme duodama parodymus, laikėsi nuoseklios ir... 196. 48.3.... 197. Akivaizdu, kad preliminarios sutarties sąlyga apie tai, kad ginčo patalpos... 198. 48.4.... 199. Tokios faktinės aplinkybės bei ieškovo paaiškinimai neabejotinai... 200. 48.5.... 201. Faktą, jog nebuvo jokio išankstinio tikslo apgauti ieškovą pagrindžia... 202. 48.6.... 203. Dar daugiau, pirmosios instancijos teismui buvo pateikti dokumentai,... 204. 48.7.... 205. Taip pat pirmosios instancijos teismui buvo pateikti dokumentai,... 206. 48.8.... 207. Iš pirmosios instancijos teismui pateiktų tarpusavio užskaitymų aktų... 208. 48.9.... 209. Atsiliepimo teiginius taip pat patvirtina byloje apklausto D. paaiškinimai,... 210. 48.10.... 211. Ieškovas, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, neginčijo... 212. 48.11.... 213. Dar daugiau, apeliaciniame skunde dėstomi tikrovės neatitinkantys teiginiai... 214. 48.12.... 215. Atsakovė nemelavo teigdama, kad UAB „Vikanda” atžvilgiu buvo taikytos... 216. 48.13.... 217. Ieškovo teiginius apie tai, kad jam neva nebuvo teikta jokia informacija... 218. 48.14.... 219. Kartu pastebėtina, kad nei atsakovės vadovavimo bendrovei laikotarpiu, nei... 220. 5.... 221. Tretieji asmenys V. K. ir UAB „Romantalis“ atsiliepimų į apeliacinį... 222. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 223. Apeliacinis skundas dalinai tenkintinas. ... 224. 6.... 225. Nustatyta, kad atsakovui UAB „Vikanda“ 2016 m rugpjūčio 24 d. Vilniaus... 226. 7.... 227. Dalyje dėl reikalavimo atsakovei A. K., kolegija daro išvadą, kad ieškovas... 228. Teismas, vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1... 229. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. liepos 2 d. sprendimo dalį, kuria...