Byla I-271-257/2011
Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos teisėjos Laisvutės Kartanaitės, kolegijos narių teisėjų Donato Daunio ir Žano Kubecko,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens A. K. prašymą pareiškėjai R. V. įmonei dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimu pareiškėjos R. V. įmonės atstovo advokato Arūno Koskaus skundą atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių žemėtvarkos skyriui ir trečiajam suinteresuotam asmeniui A. K. dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 „Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo“ papildymo“ panaikinimo atmetė kaip nepagrįstą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutartimi nutarta Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimą paliki nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

5Trečiasis suinteresuotas asmuo A. K. Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą dėl išlaidų atlyginimo, kuriame prašoma iš pareiškėjo priteisti 5205,70 Lt išlaidų, susijusių su administracinės bylos Nr. I-271-257/2011 nagrinėjimu Šiaulių apygardos administraciniame teisme.

6Pareiškėjos R. V. įmonės atstovas advokatas Arūnas Koskus pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog: 1.pagal LR ABTĮ 44 str. 5 d. numatyta, kad kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą. Minėtoje 44 str. 2 dalyje nustatytas baigtinis sąrašas išlaidų, kurių atlyginimo galima reikalauti, t.y. sumokėto žyminio mokesčio; išlaidų dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidų; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių - 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną- išlaidų. Kokios išlaidos laikomos susijusiomis su bylos nagrinėjimu numato LR ABTĮ 43 str. Pažymėtina, kad tokių A. K. reikalaujamų išlaidų kaip antstolio išlaidos dėl faktinių aplinkybių konstatavimo bei UAB „Verslovita" turto vertės nustatymo išlaidų atlyginimas pagal minėtus LR ABTĮ straipsnius nėra numatytas. Be to, pagal LR ABTĮ 44 str. 6 d. teisę į atstovavimo išlaidų atlyginimą turi tik proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas. Šiuo atveju proceso šalys buvo pareiškėjas ir atsakovai, todėl laikytina, kad trečiasis asmuo A. K. į 44 str. 6 d. nurodytų subjektų ratą nepatenka, todėl jo atstovavimo išlaidų atlyginimo įstatymas nenumato. 2. Tuo atveju, jeigu teismas laikytų, kad A. K. vis dėlto turi teisę į atstovavimo išlaidų atlyginimą, atkreiptinas dėmesys, kad reikalaujamas atstovavimo išlaidų dydis viršija LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio" (toliau - Rekomendacijos) numatytus maksimalius įkainius, o kai kurių išlaidų atlyginimo Rekomendacijos apskritai nenumato. A. K. be kita ko reikalauja priteisti jo advokato kelionės iš Vilniaus į Šiaulius išlaidas. Pagal Rekomendacijų 3 p. šios išlaidos iš šalies priteisiamos, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva, dėl teismingumo ypatumų, kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra ir kitais atvejais, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje būtinas. Šiuo atveju minėtų pagrindų nebuvo, todėl kelionės išlaidos negali būti priteistos. Be to, dalis reikalaujamų išlaidų advokato pagalbai apmokėti yra patirtos ne dėl A. K. atstovavimo Šiaulių apygardos administraciniame teisme, pavyzdžiui, santykiuose su antstoliu A. Blože. Taip pat pažymėtina, kad iš pareiškėjui pateiktų įrodymų nematyti, jog dalis atstovavimo išlaidų būtų realiai patirtos, kadangi prie prašymo pridėto AB „Hansabankas" kvito grafos tuščios.

7Šiaulių miesto savivaldybė 2012 m. liepos 30 d. (spaudas ant voko) Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo prašo priimti teismo nuožiūra.

8Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyrius 2012 m. rugpjūčio 1 d. pateiktame atsiliepime nurodė, kad neprieštarauja dėl trečiojo asmens pareikšto prašymo ir dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo prašo spręsti teismo nuožiūra.

9Trečiojo suinteresuoto asmens A. K. prašymas tenkintinas iš dalies.

10Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 5 dalimi, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą, t. y. trečiasis suinteresuotas asmuo, kaip ir pareiškėjas, turi teisę reikalauti atlyginti išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, transporto išlaidas, dienpinigių – 10 procentų patvirtintojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas, ir kitas ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatytas išlaidas.

11Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju A. K. į procesą trečiuoju suinteresuotu asmeniu buvo įtrauktas pareiškėjos iniciatyva. Trečiasis suinteresuotasis asmuo bylos nagrinėjimo eigoje su pareiškėjos reikalavimais nesutiko ir prašė pareiškėjos skundą atmesti (1 t., b.l.126-129). Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimu pareiškėjo R. V. įmonės atstovo advokato Arūno Koskaus skundą atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių žemėtvarkos skyriui ir trečiajam suinteresuotam asmeniui A. K. dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 „Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo“ papildymo“ panaikinimo atmetė kaip nepagrįstą (2 t., b.l.144-148). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutartimi nutarta Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti (3 t., b.l. 7-12). Konstatuotina, kad ginčas buvo išspręstas trečiojo suinteresuoto asmens A. K. naudai, todėl trečiasis suinteresuotas asmuo turėjo teisę pateikti prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

12Prie prašymo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas trečiasis suinteresuotas asmuo A. K. Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė 2007 m. rugpjūčio 24 d. antstolio kvitą Nr. 0696703, 2007 m. spalio 10 d. sąskaitą už suteiktas teisines paslaugas Nr. 10-196-T/05, 2007 m. spalio 16 d. nurodymą pervesti įmokėtus grynuosius pinigus, 2009 m. kovo 3 d. antstolio kvitą Nr. 7855091, 2007 m. lapkričio 7 d. sąskaitą už suteiktas teisines paslaugas Nr. 11-196-T/05, 2007 m. lapkričio 26 d. nurodymą pervesti įmokėtus grynuosius pinigus, 2008 m. birželio 10 d. sąskaitą už suteiktas teisines paslaugas Nr. 14-196-T/05, 2008 m. liepos 16 d. pinigų priėmimo kvitą Nr. 297170, 2010 m. gegužės 28 d. sąskaitą už suteiktas teisines paslaugas Nr. 2-T/10 ir 2010 m. gegužės 31 d. grynųjų pinigų pervedimo kvitą Nr. 412115769.

13LR ABTĮ 49 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalys savo interesus teisme gina pačios arba per atstovus; pačios šalies dalyvavimas byloje neatima iš jos teisės turėti šioje byloje atstovų. LR ABTĮ 49 straipsnio 3 dalis numato, jog įgaliotais atstovais (pagal pavedimą) paprastai būna advokatai. Advokato arba advokato padėjėjo įgaliojimai patvirtinami advokato arba advokato padėjėjo orderiu arba su klientu pasirašyta sutartimi. CPK 98 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo bei laiko sąnaudas, priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro (2004 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-85) kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku (2004 m. kovo 26 d. nutarimas) patvirtintose „Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (toliau – Rekomendacijos).

14Advokato Stasio Šedbaro teisę atstovauti trečiajam suinteresuotam asmeniui patvirtina 2007 n. rugpjūčio 21 d. teisinių paslaugų teikimo sutartis Nr.88 (1 t., b.l.163).

15Trečiasis suinteresuotas asmuo savo prašyme prašo priteisti 175 Lt už advokato Stasio Šedbaro atstovavimą 2007 m. spalio 9 d. teismo posėdyje. Kaip matyti iš bylos medžiagos, advokatas Stasys Šedbaras 2007 m. spalio 9 d. teismo posėdyje trečiąjį suinteresuotą asmenį atstovavo 40 min. Rekomendacijų 8.18 punkte numatyta, kad už vieną atstovavimo teisme valandą rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis yra 0,15 minimalios mėnesinės algos. Rekomendacijų 9 p. numato, kad atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos, neįskaitant pertraukų, ir vienoje byloje sumuojamas. Jeigu teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama su minutėmis, ji apvalinama: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Vadovaujantis Rekomendacijų 8.18 ir 9 punktu, priteistina 105 Lt (700 Lt (tuo metu buvusi patvirtinta minimali mėnesinė alga) x 0,15 (koeficientas) x 1 (valandų skaičius)).

16Sąskaitoje už suteiktas paslaugas Nr.11-196-T/05 (3 t., b.l.36) nurodoma, jog pasirengimas 2007 m. spalio 9 d. teismo posėdžiui 2007 m. spalio 8 d. užtruko 1,5 val. ir vertintinas 525 Lt. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika pasirengimas bylos nagrinėjimui, analogiškai kaip atstovavimas teisme, laikytinas tos pačios rūšies teisine paslauga (Rekomendacijų 8.18 p.) (2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-613/2008, 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63‑608/2008). Teisėjų kolegijos nuomone, sąskaitoje nurodyta pasirengimo teismo posėdžiui trukmė 1 val. 30 yra pagrįsta, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ bei Rekomendacijų 2, 7, 8.18, 10 punktais priteistina 210 Lt (700 Lt (tuo metu buvusi patvirtinta minimali mėnesinė alga) x 0,15 (koeficientas) x 2 (valandų skaičius)).

172007 m. lapkričio 7 d. sąskaitoje už suteiktas paslaugas Nr.11-196-T/05 (3 t., b.l.36) nurodoma, jog atsiliepimo į skundą parengimas truko 2,5 val. ir vertintinas 875 Lt. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ bei Rekomendacijų 2, 7, 8.2 punktais, konstatuotina, jog 875 Lt suma už 2007 m. rugsėjo 10 d. atsiliepimo į skundą (1 t., b.l.126-130) parengimą yra pagrįsta ir priteistina. Taip pat prašyme prašoma priteisti 5,7 Lt už registruotų dokumentų įteikimą teismui 2007 m. rugsėjo 7 d. Šiaulių apygardos administraciniame teisme 2007 m. rugsėjo 10 d. gautas atsiliepimas į skundą įteiktas per AB „Lietuvos paštas“ (siuntos numeris RN413641967LT) (2007 m. rugsėjo 7 d. spaudas ant voko, 1 t., b.l.148), tačiau 5,7 Lt suma nėra nurodyta teismui pateiktose sąskaitose už teisines paslaugas, taip pat pareiškėjas nepateikia kitų rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad trečiasis suinteresuotas asmuo patyrė 5,7 Lt išlaidas, todėl 5,7 Lt suma negali būti priteistina.

18Trečiojo suinteresuoto asmens prašyme prašoma priteisti 525 Lt už atskirojo skundo rengimą dėl reikalavimo priemonių panaikinimo. Pažymėtina, jog pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (bylos Nr. AS525-422/2009, AS8-83/2007, AS14-1/2007, AS11-53/2006) prašymas dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo nagrinėtinas apeliacinės instancijos teisme. Jei toks prašymas paduotas ne tiesiogiai apeliacinės instancijos, o pirmosios instancijos teismui, šis teismas prašymą turėtų persiųsti apeliacinės instancijos teismui. Pabrėžtina, jog nors, tiek teisės aktai, tiek teismų praktika teismo išlaidų atlyginimą sieja su ginčo išnagrinėjimu iš esmės, tokia aplinkybė nereiškia, kad teismo išlaidos, patirtos parengiant atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui, nelaikytinos išlaidomis, patirtomis bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme. Todėl, atsižvelgiant į nurodytą administracinių teismų praktiką, remiantis teisingumo ir protingumo principais, trečiojo suinteresuoto asmens prašymas dalyje dėl 2007 m. rugpjūčio 27 d. atskirojo skundo dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 27 d. nutarties panaikinimo (1 t., b.l.97-101) perduotinas nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

19Taip pat išlaidomis, patirtomis parengiant atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui, laikytinos išlaidos, patirtos apmokant 2007 m. rugpjūčio 24 d. antstolio kvitą Nr. 0696703 (t.3, b.l.32) už 2007 m. rugpjūčio 21 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr.28 (1 t., b.l.110-113) parengimą (atskirojo skundo priedas Nr.6).

20Pažymėtina, jog trečiojo suinteresuoto asmens prašyme nurodytos išlaidos dėl 2007 m. rugpjūčio 27 d. užklausos Juridinių asmenų registrui dėl R. V. įmonės likvidavimo procedūrų (175 Lt), užklausos Juridinių asmenų registrui ir priedo spausdinimo (4 Lt), 2007 m. rugpjūčio 27 d. užklausos Juridinių asmenų registrui įteikimo (10 Lt), 2007 m. rugpjūčio 31 d. užklausos registrų centru apmokėjimo (28 Lt) nepagrindžiamos rašytiniais įrodymais. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, jog jo minėta užklausa asmenų registrui dėl R. V. įmonės likvidavimo procedūrų yra administracinės bylos 2 tomo 25 lape. Konstatuotina, jog trečiojo suinteresuoto asmens nurodytame administracinės bylos 2 tomo 25 lape yra valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo 2007 m. lapkričio 17 d. raštas Nr.G-2242(4.3-2040/05), kuris yra adresuotas Šiaulių miesto apylinkės teismui bei kitiems asmenims (trečiajam suinteresuotam asmeniui ar jo atstovui raštas nėra adresuojamas). Kita vertus, pateikdamas atskirąjį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo pateikė valstybės įmonės Registrų centras viešai skelbiamos informacijos apie juridinius asmenis išrašą, išspausdintą 2007 m. rugpjūčio 27 d. (b.l.105).

21Pažymėtina, kad ABTĮ 45 straipsnyje įtvirtinti bendrieji reikalavimai, keliami prašymo dėl išlaidų atlyginimo turiniui. Tačiau prašymui atlyginti bylinėjimosi išlaidas taip pat taikomi ir bendrieji teisės principai. Vienas tokių principų, tai – protingumo principas, reikalaujantis, kad kiekvienas asmuo elgtųsi apdairiai, rūpestingai, bei sąžiningumo principas, iš kurio turinio pareiškėjui (šiuo atveju trečiajam suinteresuotam asmeniui), prašančiam atlyginti bylinėjimosi išlaidas, kyla teisinis imperatyvas aiškiai išreikšti valią dėl tokio reikalavimo, jį suformuluoti konkrečiai ir tiksliai, nedviprasmiškai, pateikti tokį reikalavimą patvirtinančius įrodymus. Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjas dėl 2007 m. rugpjūčio 27 d. užklausos Juridinių asmenų registrui dėl R. V. įmonės likvidavimo procedūrų (175 Lt) pateikė netikslius duomenis, o dėl užklausos Juridinių asmenų registrui ir priedo spausdinimo (4 Lt), 2007 m. rugpjūčio 27 d. užklausos Juridinių asmenų registrui įteikimo (10 Lt), 2007 m. rugpjūčio 31 d. užklausos registrų centrui apmokėjimo (28 Lt) nepateikė jokių rašytinių įrodymų, patirtos išlaidos negali būti vertintinos, teismui nepateikta rašytinių įrodymų, kuriais remiantis būtų galima aiškiai atriboti ar trečiojo suinteresuoto asmens patirtų išlaidų klausimas turėtų būti spręstinas pirmosios instancijos teisme, negalimas jų pagrįstumo ir priteisimo vertinimas.

22Trečiojo suinteresuoto asmens prašyme prašoma priteisti 10 Lt suma už atsiliepimo į skundą įteikimą teismui 2007 m. rugpjūčio 28 d. (2007 m. lapkričio 7 d. sąskaita už suteiktas teisines paslaugas Nr.11-196-T/05). Susipažinus su bylos medžiaga matyti, kad Šiaulių apygardos administraciniam teismui 2007 m. rugpjūčio 28 d. buvo įteiktas ne atsiliepimas į skundą, o atskirasis skundas (1 t., b.l. 97), todėl klausimas dėl išlaidų, susijusių su atskirojo skundo įteikimu, nespręstinas pirmosios instancijos teisme ir perduotinas nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

23Prašyme prašoma bei 2007 m. lapkričio 7 d. sąskaitoje už teisines paslaugas Nr.11-196-T/05 (3 t., b.l.36) nurodyta 175 Lt suma už 2007 m. spalio 17 d. bendravimą ir rašto antstoliui A.Bložei dėl sprendimo vykdymo parengimą negali būti priteistina, nes trečiasis suinteresuotas asmuo nepateikė rašytinių įrodymų, pagrindžiančių šias išlaidas.

24Trečiojo suinteresuoto asmens prašyme prašoma priteisti 150 Lt už UAB „Verslavita“ parengtą 2006 m. kovo 23 d. apžiūrėjimo ir preliminarios vertės nustatymo aktą Nr.N-06-63 (1 t., b.l.133-145). Pabrėžtina, jog bylinėjimosi išlaidos gali būti laikomos pagrįstomis tik tada, kai nurodomos išlaidos ne tik realiai yra patirtos, bet jos patirtos būtent dėl konkrečios bylos nagrinėjimo teisme. Todėl proceso šalis, prašanti priteisti jai bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, turi pateikti konkrečius įrodymus, patvirtinančius, jog ji patyrė atitinkamas išlaidas būtent dėl procesinių veiksmų, atliktų toje konkrečioje byloje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinė byla Nr. AS525-135/2012). Įvertinus tai, jog minėtas aktas buvo parengtas 2006 m. kovo 23 d., o pareiškėjos skundas Šiaulių apygardos administraciniame teisme buvo gautas 2007 m. liepos 12 d. (1 t., b.l.2), skundo su priedo nuorašas trečiajam suinteresuotam asmeniui buvo išsiųstas 2007 m. rugpjūčio 10 d. (1 t., b.l.67), negali būti laikytina, jog išlaidos dėl minėto akto parengimo yra patirtos būtent šioje byloje, todėl 150 Lt suma nepriteistina.

25Trečiojo suinteresuoto asmens prašyme prašoma priteisti patirtas išlaidas už kopijų tvirtinimą 2007 m. spalio 3 d. (15 Lt), dokumentų dauginimą 2007 m. spalio 3 d. (14 Lt), dokumentų dauginimą 2007 m. spalio 8 d. (6 Lt), už kopijų tvirtinimą 2007 m. spalio 8 d. (12 Lt). Minėtų išlaidų sąrašas nurodomas 2007 m. lapkričio 7 d. Stasio Šedbaro advokatų kontoros parengtoje sąskaitoje už suteiktas teisines paslaugas Nr.11-196-T/05 (3 t., b.l.36).

26Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausio administracinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS143-31/2012 išsakytą išplėstinės teisėjų kolegijos poziciją, konstatuotina, jog dokumentų kopijų darymas ir tvirtinimas nelaikyti savarankiškomis (atskiriamomis nuo atstovavimo) paslaugomis, todėl laikytinos sudėtine kitų trečiajam suinteresuotam asmeniui suteiktų teisinių paslaugų dalimi dėl ko aukščiau nurodytos sumos už tokio pobūdžio išlaidas negali būti priteistinos.

27Trečiojo suinteresuoto asmens prašyme bei 2007 m. lapkričio 7 d. sąskaitoje už suteiktas teisines paslaugas Nr. 11-196-T/05 (3 t., b.l.36) advokato kelionė iš Vilniaus į Šiaulius įvertinta 200 Lt. Atkreiptinas dėmesys, jog pagal Rekomendacijų 3 punktą advokato dėl atvykimo teikti teisines paslaugas į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turėtos išlaidos, taip pat gyvenamosios patalpos nuomos ir kelionės išlaidos atlyginamos papildomai pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šios išlaidos iš šalies priteisiamos, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva, dėl teismingumo ypatumų, kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra ir kitais atvejais, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje būtinas. Vadovaudamasi šia teisės norma teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju nebuvo nustatyta, jog advokato Stasio Šedbaro dalyvavimas byloje buvo būtinas, todėl kelionės išlaidos nepriteistinos.

28Trečiąjį suinteresuotą asmenį taip pat atstovavo advokato padėjėja Jūratė Galdikienė, kurios teisės atstovauti trečiajam suinteresuotam asmeniui patvirtinimui buvo pateiktas 2008 m. gegužės 7 d. advokato orderis (1 t., b.l.193).

29Kaip matyti iš bylos medžiagos, advokato padėjėja Jūratė Galdikienė teismo posėdžiuose teisme iš viso trečiąjį suinteresuotą asmenį atstovavo 1 val. 20 min. (2008 m. gegužės 7 d. posėdyje – 20 min. (1 t., b.l.200-201).; 2008 m. gegužės 27 d. posėdyje – 1 val.) (1 t., b.l.211-212). Rekomendacijų 8.18 punkte numatyta, kad už vieną atstovavimo teisme valandą rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis yra 0,15 minimalios mėnesinės algos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2008 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga yra 800 Lt. Taigi už advokato padėjėjos Jūratės Galdikienės dalyvavimą teismo posėdžiuose, vadovaujantis Rekomendacijų 5, 8.18 ir 9 punktu, priteistina 96 Lt (800 Lt (tuo metu buvusi patvirtinta minimali mėnesinė alga) x 0,15 (koeficientas) x 1 (valandų skaičius) x 0,8 ).

30Trečiojo suinteresuoto asmens prašyme bei 2008 m. birželio 10 d. sąskaitoje už suteiktas paslaugas Nr.14-196-T/05 (3 t., b.l.38) nurodoma, jog pasirengimas 2008 m. gegužės 7 d. teismo posėdžiui 2008 m. gegužės 7 dieną iš viso užtruko 1 val. ir vertintinas 350 Lt; pasirengimas 2008 m. gegužės 27 d. teismo posėdžiui 2008 m. gegužės 27 dieną užtruko 30 min. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika pasirengimas bylos nagrinėjimui, analogiškai kaip atstovavimas teisme, laikytinas tos pačios rūšies teisine paslauga (Rekomendacijų 8.18 p.) (2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-613/2008, 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63‑608/2008). Teisėjų kolegijos nuomone, trečiojo suinteresuoto asmens prašyme bei 2008 m. birželio 10 d. sąskaitoje numatytos pasirengimo teismo posėdžiams trukmės yra pagrįstos, todėl už pasirengimą 2008 m. gegužės 7 d. ir 2008 m. gegužės 27 d. teismo posėdžiams vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ bei Rekomendacijų 2, 5, 7, 8.18, 10 punktais priteistina 192 Lt (800 Lt (tuo metu buvusi patvirtinta minimali mėnesinė alga) x 0,15 (koeficientas) x 2 (valandų skaičius) x 0,8 ).

31Trečiojo suinteresuoto asmens prašyme bei 2008 m. birželio 10 d. sąskaitoje už suteiktas teisines paslaugas Nr. 14-196-T/05 (3 t., b.l.38) trečiojo suinteresuoto asmens atstovės kelionės išlaidos iš Vilniaus į Šiaulius įvertintos 200 Lt (2008 m. gegužės 7 d.) ir 228 Lt (2008 m. gegužės 27 d.) Kaip jau buvo minėta pagal Rekomendacijų 3 punktą advokato dėl atvykimo teikti teisines paslaugas į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turėtos išlaidos, taip pat gyvenamosios patalpos nuomos ir kelionės išlaidos atlyginamos papildomai pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šios išlaidos iš šalies priteisiamos, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva, dėl teismingumo ypatumų, kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra ir kitais atvejais, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje būtinas. Vadovaudamasi šia teisės norma teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju nebuvo nustatyta, jog advokato padėjėjos Jūratės Galdikienės dalyvavimas byloje buvo būtinas, todėl kelionės išlaidos nepriteistinos.

32Pažymėtina, jog trečiasis suinteresuotas asmuo nepateikė jokių rašytinių įrodymų, pagrindžiančių jo turėtas 350 Lt išlaidas dėl jam suteiktų teisinių atstovės paslaugų 2008 m. gegužės 19 d. (3 t., b.l.30). 2008 m. birželio 10 d. sąskaitoje (3 t., b.l.38) nurodoma, jog 2008 m. gegužės 19 d. buvo parengtas raštas Šiaulių apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui dėl pastato teisinio išregistravimo, tačiau šis raštas Šiaulių apygardos administraciniam teismui nebuvo pateiktas, todėl 350 Lt suma už 2008 m. gegužės 19 d. rašto parengimą nepriteistina. Taip pat teismui nebuvo pateikti rašytiniai įrodymai, patvirtinantys 20 Lt išlaidas dėl 2008 m. gegužės 20 d. registruoto laiško išsiuntimo dėl ko minėta 20 Lt išlaidų suma negali būti priteista.

332008 m. birželio 10 d. sąskaitoje (3 t., b.l.38) nurodomos dokumentų kopijavimo ir kopijų tvirtinimo išlaidos (9 Lt), remiantis jau nurodytomis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje formuojamomis nuostatomis, šios išlaidos laikytinos sudėtine kitų trečiajam suinteresuotam asmeniui suteiktų teisinių paslaugų dalimi, todėl negali būti priteistinos kaip savarankiškos kategorijos išlaidos.

342010 m. gegužės 26 d. Šiaulių apygardos administraciniam teismui buvo pateiktas advokatės Jūratės Galdikienės 2010 m. gegužės 26 d. advokato orderis Nr. 843022 (2 t., b.l.74).

352010 m. gegužės 28 d. sąskaitoje už suteiktas teisines paslaugas Nr.2-T/10 (3 t., b.l.41) nurodoma, jog už advokatės J.Galdikienės pasirengimą administracinės bylos nagrinėjimui ir atstovavimą teismo posėdyje trečiasis suinteresuotas asmuo sumokėjo 276, 50 Lt.

36Kaip matyti iš bylos medžiagos, advokatė Jūratė Galdikienė trečiąjį suinteresuotą asmenį 2010 m. gegužės 26 d. teismo posėdyje atstovavo 1 val. (2 t., b.l.82-83). Rekomendacijų 8.18 punkte numatyta, kad už vieną atstovavimo teisme valandą rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis yra 0,15 minimalios mėnesinės algos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2008 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga yra 800 Lt. Už advokatės Jūratės Galdikienės dalyvavimą teismo posėdyje, vadovaujantis Rekomendacijų 8.18 ir 9 punktu, galėtų būti priteistina 120 Lt (800 Lt (tuo metu buvusi patvirtinta minimali mėnesinė alga) x 0,15 (koeficientas) x 1 (valandų skaičius), todėl sąskaitoje nurodoma trečiojo suinteresuoto asmens sumokėta 100 Lt yra pagrįsta ir priteistina.

372010 m. gegužės 28 d. sąskaitoje už suteiktas paslaugas Nr.2-T/10 (3 t., b.l.38) nurodoma, jog pasirengimas 2010 m. gegužės 28 d. teismo posėdžiui užtruko 30 min. ir vertintinas 100 Lt. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika pasirengimas bylos nagrinėjimui, analogiškai kaip atstovavimas teisme, laikytinas tos pačios rūšies teisine paslauga (Rekomendacijų 8.18 p.) (2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-613/2008, 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63‑608/2008). Teisėjų kolegijos nuomone, 2010 m. gegužės 28 d. sąskaitoje (3 t., b.l.41) numatyta pasirengimo teismo posėdžiui trukmė yra pagrįsta, už pasirengimą 2010 m. gegužės 28 d. teismo posėdžiui vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ bei Rekomendacijų 2, 7, 8.18, 10 punktais galėtų būti priteistina 120 Lt (800 Lt (tuo metu buvusi patvirtinta minimali mėnesinė alga) x 0,15 (koeficientas) x 1 (valandų skaičius)), todėl sąskaitoje nurodoma trečiojo suinteresuoto asmens sumokėta 100 Lt yra pagrįsta ir priteistina.

382010 m. gegužės 10 d. sąskaitoje už suteiktas teisines paslaugas Nr. 2-T/10 (3 t., b.l.41) trečiojo suinteresuoto asmens atstovės 2010 m. gegužės 28 d. kelionės išlaidos iš Vilniaus į Šiaulius ir iš Šiaulių į Vilnių įvertintos 130 Lt. Vadovaujantis Rekomendacijų 3 p. ir atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamu atveju nebuvo nustatyta, jog advokatės Jūratės Galdikienės dalyvavimas byloje buvo būtinas, todėl kelionės išlaidos nepriteistinos.

39Prašyme nurodoma, jog trečiasis suinteresuotas asmuo sumokėjo 4 Lt ir 3,5 Lt už kopijas. Iš bylos medžiagos matyti, kad trečiasis suinteresuotas asmuo 2008 m. gegužės 30 d. pateikė prašymą išduoti 2008 m. gegužės 10 d. ir 2008 m. gegužės 7 d. vykusių teismo posėdžių protokolus (1 t., b. l. 219). Trečiasis suinteresuotas asmuo 4 Lt išlaidas už minėtų protokolų kopijų padarymą pagrindė 2008 m. gegužės 30 d. nurodymu pervesti įmokėtus pinigus (1 t., b. l. 220).

40Taip pat 2008 m. rugpjūčio 13 d. trečiasis suinteresuotas asmuo pateikė prašymą leisti išduoti jam 2008 m. liepos 2 d. vykusio teismo posėdžio protokolo nuorašą (2 t., b. l. 2). Trečiasis suinteresuotas asmuo 3,5 Lt išlaidas už minėto protokolo nuorašą pagrindė 2008 m. rugpjūčio 13 d. nurodymu pervesti įmokėtus pinigus (2 t., b. l. 3).

41Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, tokio pobūdžio išlaidos laikytinos išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu, todėl trečiajam suinteresuotam asmeniui priteistina 7,5 Lt (4 Lt+3,5 Lt) išlaidų, turėtų dėl dokumentų kopijų darymo.

42Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytus paskaičiavimus, mano, jog iš pareiškėjos R. V. įmonės trečiajam suinteresuotam asmeniui A. K. priteistinos teismo išlaidos, viso 1685,5 Lt.

43Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR ABTĮ 44 str., 45 str., 105-107 str. teisėjų kolegija

Nutarė

44Trečiojo suinteresuoto asmens A. K. prašymą tenkinti iš dalies.

45Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui A. K. iš pareiškėjos R. V. įmonės 1685,5 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus aštuoniasdešimt penkis litus penkiasdešimt centų) teismo išlaidų.

46Trečiojo suinteresuoto asmens A. K. prašymo dalį dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, priteisimo perduoti nagrinėti pagal kompetenciją Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui

47Nutartis per 7 d. nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens A. K.... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimu... 5. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. K. Šiaulių apygardos administraciniam... 6. Pareiškėjos R. V. įmonės atstovas advokatas Arūnas Koskus pateikė... 7. Šiaulių miesto savivaldybė 2012 m. liepos 30 d. (spaudas ant voko) Šiaulių... 8. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių... 9. Trečiojo suinteresuoto asmens A. K. prašymas tenkintinas iš dalies.... 10. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 5 dalimi, kai išnagrinėjus bylą yra... 11. Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju A. K. į procesą... 12. Prie prašymo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas trečiasis... 13. LR ABTĮ 49 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalys savo interesus... 14. Advokato Stasio Šedbaro teisę atstovauti trečiajam suinteresuotam asmeniui... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo savo prašyme prašo priteisti 175 Lt už... 16. Sąskaitoje už suteiktas paslaugas Nr.11-196-T/05 (3 t., b.l.36) nurodoma, jog... 17. 2007 m. lapkričio 7 d. sąskaitoje už suteiktas paslaugas Nr.11-196-T/05 (3... 18. Trečiojo suinteresuoto asmens prašyme prašoma priteisti 525 Lt už atskirojo... 19. Taip pat išlaidomis, patirtomis parengiant atskirąjį skundą apeliacinės... 20. Pažymėtina, jog trečiojo suinteresuoto asmens prašyme nurodytos išlaidos... 21. Pažymėtina, kad ABTĮ 45 straipsnyje įtvirtinti bendrieji reikalavimai,... 22. Trečiojo suinteresuoto asmens prašyme prašoma priteisti 10 Lt suma už... 23. Prašyme prašoma bei 2007 m. lapkričio 7 d. sąskaitoje už teisines... 24. Trečiojo suinteresuoto asmens prašyme prašoma priteisti 150 Lt už UAB... 25. Trečiojo suinteresuoto asmens prašyme prašoma priteisti patirtas išlaidas... 26. Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausio administracinio teismo 2012 m. balandžio... 27. Trečiojo suinteresuoto asmens prašyme bei 2007 m. lapkričio 7 d. sąskaitoje... 28. Trečiąjį suinteresuotą asmenį taip pat atstovavo advokato padėjėja... 29. Kaip matyti iš bylos medžiagos, advokato padėjėja Jūratė Galdikienė... 30. Trečiojo suinteresuoto asmens prašyme bei 2008 m. birželio 10 d. sąskaitoje... 31. Trečiojo suinteresuoto asmens prašyme bei 2008 m. birželio 10 d. sąskaitoje... 32. Pažymėtina, jog trečiasis suinteresuotas asmuo nepateikė jokių rašytinių... 33. 2008 m. birželio 10 d. sąskaitoje (3 t., b.l.38) nurodomos dokumentų... 34. 2010 m. gegužės 26 d. Šiaulių apygardos administraciniam teismui buvo... 35. 2010 m. gegužės 28 d. sąskaitoje už suteiktas teisines paslaugas Nr.2-T/10... 36. Kaip matyti iš bylos medžiagos, advokatė Jūratė Galdikienė trečiąjį... 37. 2010 m. gegužės 28 d. sąskaitoje už suteiktas paslaugas Nr.2-T/10 (3 t.,... 38. 2010 m. gegužės 10 d. sąskaitoje už suteiktas teisines paslaugas Nr. 2-T/10... 39. Prašyme nurodoma, jog trečiasis suinteresuotas asmuo sumokėjo 4 Lt ir 3,5 Lt... 40. Taip pat 2008 m. rugpjūčio 13 d. trečiasis suinteresuotas asmuo pateikė... 41. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, tokio pobūdžio išlaidos... 42. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytus paskaičiavimus,... 43. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR ABTĮ 44 str., 45 str., 105-107 str.... 44. Trečiojo suinteresuoto asmens A. K. prašymą tenkinti iš dalies.... 45. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui A. K. iš pareiškėjos R. V.... 46. Trečiojo suinteresuoto asmens A. K. prašymo dalį dėl išlaidų, turėtų... 47. Nutartis per 7 d. nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti...