Byla e2S-863-253/2019
Dėl dviejų asmenų mirties momento fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys R. T. Z., E. Z., D. Z., Klaipėdos miesto 5-ojo biuro notarė R. K

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. Z. (A. Z.) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. vasario 18 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. Z. pareiškimą dėl dviejų asmenų mirties momento fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys R. T. Z., E. Z., D. Z., Klaipėdos miesto 5-ojo biuro notarė R. K..

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė nustatyti faktą, kad O. Z. ir D. Z. mirė tuo pačiu metu.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

102.

11Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2019 m. vasario 18 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo A. Z. pareiškimą dėl dviejų asmenų mirties momento fakto nustatymo kaip nenagrinėtiną teisme. Teismo motyvai:

122.1.

13Nurodė, kad teismas nagrinėja bylas: dėl gimimo, įvaikinimo, santuokos sudarymo ar nutraukimo, mirties įregistravimo fakto nustatymo ar kitų civilinės būklės aktų; dėl asmens mirties tam tikru laiku ir tam tikromis aplinkybėmis fakto nustatymo, jeigu civilinės metrikacijos įstaigos atsisako įregistruoti mirtį. Pažymėjo, kad pareiškėjas pateikė O. Z. medicininį mirties liudijimą, D. Z. mirties įrašą, kuriuose nurodyta šių asmenų mirties data ( - ). Civilinės metrikacijos įstaiga neatsisakė įregistruoti šių asmenų mirčių ir nurodyti mirties laiko. Įstatyme nėra numatyta, kad teismas nustatinėją faktą dėl kelių asmenų mirties tuo pačiu metu, jeigu negalima nustatyti, kuris iš jų mirė pirmiau. Šiuo atveju, nesant galimybės nustatyti, kuris iš asmenų mirė pirmiau, vadovaujamasi įstatymu - CK 5.3 straipsnio 2 dalimi, kurioje nustatyta, kad jeigu negalima nustatyti, kuris iš dviejų ar daugiau asmenų mirė pirmiau, visi jie laikomi mirusiais tuo pačiu metu ir teisių perėmimo tarp jų neatsiranda.

14III.

15Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

163.

17Pareiškėjas A. Z. (toliau - apeliantas) pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. vasario 18 d. nutartį panaikinti ir pareiškimo priėmimo klausimą išspręsti iš esmės. Skundo motyvai:

183.1.

19Nurodo, kad LR CPK 444 str. 2 d. 9 p. numato, kad teismas nagrinėja bylas ir dėl kitokių, neišvardintų LR CPK 444 str. 2 d. 1 - 8 p. p., juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, jeigu įstatymai nenumato jiems nustatyti kitokios tvarkos. Kelių asmenų mirties momento nustatymas yra fakto klausimas, kurio pats notaras negali nustatyti, nes juridinę reikšmę turinčius faktus nustato, o taip pat faktus patvirtina LR CPK XXXIX skyriaus nustatyta tvarka tik teismas.

204.

21Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

22Teismas

konstatuoja:

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

245.

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

266.

27CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios medžiagos.

287.

29Byloje nagrinėjamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo prašymą, yra teisėta ir pagrįsta.

308.

31Bylos duomenimis nustatyta, kad ( - ) per ( - ) jūroje, apie 1 jūrmylę nuo Klaipėdos uosto vartų, siaučiant audrai įvyko nelaimingas atsitikimas, kurio metu už borto iškrito jachtos „( - )“ ( - ) O. Z. ir įgulos narys jo sūnus D. Z. ir abu žuvo (nuskendo), tai matyti iš medicininio mirties liudijimo ir civilinės metrikacijos skyriaus mirties įrašo (I t., b. l. 4-5)

329.

33CPK 444 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Teisiniai faktai – tai tokie realios tikrovės reiškiniai, su kuriais teisės normos sieja teisinio santykio atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą. Pareiškėjas nagrinėjamu atveju siekia nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad O. Z. ir D. Z. mirė tuo pačiu metu.

3410.

35Apeliantas nurodo, kad LR CPK 444 str. 2 d. 9 p. numato, kad teismas nagrinėja bylas ir dėl kitokių, neišvardintų LR CPK 444 str. 2 d. 1 - 8 p. p., juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, jeigu įstatymai nenumato jiems nustatyti kitokios tvarkos. Kelių asmenų mirties momento nustatymas yra fakto klausimas, kurio pats notaras negali nustatyti, nes juridinę reikšmę turinčius faktus nustato, o taip pat faktus patvirtina LR CPK XXXIX skyriaus nustatyta tvarka tik teismas.

3611.

37Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK XXVI skyriaus nuostatas teismas juridinę reikšmę turinčius faktus gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme (CPK 444, 445 straipsniai) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010).

3812.

39Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, kad tiek O. Z. medicininiame mirties liudijime, tiek D. Z. mirties įraše yra nurodyta šių asmenų mirties data ( - ). Civilinės metrikacijos įstaiga neatsisakė įregistruoti šių asmenų mirčių ir nurodyti mirties laiko, taigi byloje yra dokumentai, patvirtinantys šį juridinę reikšmę turintį faktą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad nesant galimybės nustatyti, kuris iš asmenų mirė pirmiau, vadovaujamasi įstatymu - CK 5.3 straipsnio 2 dalimi, kad visi jie laikomi mirusiais tuo pačiu metu ir teisių perėmimo tarp jų neatsiranda.

4013.

41Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti teisines pasekmes, ir ne dėl kiekvieno fakto nustatymo gali būti pradedama ir nagrinėjama civilinė byla. Esminis reikalavimas, kad būtų galimas teisminis procesas dėl fakto nustatymo, jog šis faktas būtų kvalifikuotas kaip turintis juridinę reikšmę, t. y. jis turi būti realus materialios tikrovės reiškinys ir toks reiškinys, kuris sukelia ne bet kokius, o būtent teisinius padarinius. Prašymas nustatyti faktą reiškia, kad pareiškėjas žino arba bent turi žinoti, kokia materialioji teisė prašomam nustatyti faktui suteikia juridinę reikšmę ir kokios jo asmeninės ar turtinės teisės atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia bei koks teisės aktas prašomam nustatyti faktui suteikia juridinę reikšmę.

4214.

43Apeliantas nurodo, kad tokio fakto nustatymas sukels teisines pasekmes, nes notaras paveldėjimo liudijimą į O. Z. turtą išduos tik pareiškėjui, nes nustačius tokį faktą bus laikoma, kad teisių perėmimo tarp O. Z. (tėvo) ir D. Z. (sūnaus) nėra. Tokiu atveju suinteresuoti asmenys (O. Z. vaikaičiai E. Z. ir D. Z.) neteks teisės paveldėti O. Z. turtą atstovavimo teise, o visą turtą paveldės tik apeliantas.

4415.

45Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CK 5.12 straipsnyje nustatyta, kad palikėjo vaikaičiai ir provaikaičiai paveldi pagal įstatymą kartu su paveldinčiais atitinkamai pirmos arba antros eilės įpėdiniais, jeigu palikimo atsiradimo metu nebėra gyvo to iš jų tėvų, kuris būtų buvęs įpėdinis. Jie lygiomis dalimis paveldi tą dalį, kuri būtų priklausiusi mirusiam jų tėvui ar motinai paveldint pagal įstatymą. Taigi, nagrinėjamu atveju O. Z. ir D. Z. mirties momentas (t. y. ar jie mirė vienu metu, ar kažkuris iš jų anksčiau) nėra aktualus, todėl, kad O. Z. palikimo atsiradimo metu, jo vaikaičiai E. Z. ir D. Z. paveldi pagal įstatymą kartu su paveldinčiais atitinkamai pirmos arba antros eilės įpėdiniais, nes palikimo atsiradimo metu nebėra gyvo jų tėvo D. Z.. Todėl pareiškėjo prašomas fakto nustatymas nesukels jo nurodomų teisinių pasekmių, kadangi vadovaujantis CK 5.3 straipsnio 2 d. ir laikant, kad O. Z. ir D. Z. mirė tuo pačiu metu, reiškia, kad sutampa ir O. Z. palikimo atsiradimo momentas ir D. Z. mirties momentas.

46Dėl procesinės bylos baigties

4716.

48Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino bei taikė civilinio proceso teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

49Vadovaudamasis CPK 335 straipsniu, 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

50Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. vasario 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė nustatyti... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 2.... 11. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2019 m. vasario 18 d.... 12. 2.1.... 13. Nurodė, kad teismas nagrinėja bylas: dėl gimimo, įvaikinimo, santuokos... 14. III.... 15. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. 3.... 17. Pareiškėjas A. Z. (toliau - apeliantas) pateikė atskirąjį skundą, kuriuo... 18. 3.1.... 19. Nurodo, kad LR CPK 444 str. 2 d. 9 p. numato, kad teismas nagrinėja bylas ir... 20. 4.... 21. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.... 22. Teismas... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 24. 5.... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 26. 6.... 27. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 28. 7.... 29. Byloje nagrinėjamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria... 30. 8.... 31. Bylos duomenimis nustatyta, kad ( - ) per ( - ) jūroje, apie 1 jūrmylę nuo... 32. 9.... 33. CPK 444 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas nustato faktus, nuo kurių... 34. 10.... 35. Apeliantas nurodo, kad LR CPK 444 str. 2 d. 9 p. numato, kad teismas nagrinėja... 36. 11.... 37. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK XXVI skyriaus nuostatas... 38. 12.... 39. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, kad tiek O. Z.... 40. 13.... 41. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad prašomas nustatyti faktas turi... 42. 14.... 43. Apeliantas nurodo, kad tokio fakto nustatymas sukels teisines pasekmes, nes... 44. 15.... 45. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CK 5.12 straipsnyje nustatyta,... 46. Dėl procesinės bylos baigties... 47. 16.... 48. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad pirmosios... 49. Vadovaudamasis CPK 335 straipsniu, 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1... 50. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. vasario 18 d....