Byla 2-90-213/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant Nijolei Blaževič, dalyvaujant ieškovo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktoriui Gintarui Abaravičiui, atsakovų Trakų rajono savivaldybės tarybos ir Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovui Leonardui Urbanovič, atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovei Eglei Izokaitytei, atsakovo VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo atstovui Almantui Masioniui, trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos atstovams Viktorijai Gadeikienei ir Gediminui Juciui, trečiojo suinteresuoto asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovei Nijolei Vaitiekūnaitei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos patikslintą ieškinį su papildomais patikslinimais atsakovams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Trakų rajono savivaldybės tarybai, Trakų rajono savivaldybės administracijai, VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos valstybinei kultūros paveldo komisijai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, dėl VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo, Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir Trakų rajono savivaldybės tarybos aktų panaikinimo ir atsakovų Trakų rajono savivaldybės administracijos ir Trakų rajono savivaldybės tarybos priešieškinius ieškovui Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, atsakovams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir VĮ Registrų centras Vilniaus filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl turto, priklausančio Trakų rajono savivaldybei, sunaikinimo, ir

Nustatė

3ieškovas, patikslinęs savo reikalavimus, prašo panaikinti:

4- 2006 m. kovo 1d. perdavimo – priėmimo aktą Nr. 2256-79 dalyje dėl prieplaukų perdavimo Trakų rajono savivaldybei;

5- Trakų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27d. sprendimą Nr. S1-5 „Dėl turto perdavimo iš Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos balanso į Trakų rajono savivaldybės administracijos balansą ir Trakų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių prieplaukų ir lieptų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 p. toje dalyje, kuria iš Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos balanso į Trakų rajono savivaldybės administracijos balansą yra perduodamos ginčo objektais esančios prieplaukos:

  • prieplauka, unikalus Nr. ( - ), 85 kv.m. ploto, esanti ( - )
  • prieplauka, unikalus Nr. ( - ), 105 kv.m. ploto, esanti ( - )
  • prieplauka, unikalus Nr. ( - ), 55 kv.m. ploto, esanti ( - ) prieplauka, unikalus Nr. ( - ), 25 kv.m. ploto, esanti ( - )
  • prieplauka, unikalus Nr. ( - ), 60 kv.m. plot, esanti ( - ) prieplauka, unikalus Nr. ( - ), 60 kv.m. ploto, esanti ( - )
  • prieplauka, unikalus Nr. ( - ), 450 kv.m. ploto, ir tiltas, unikalus Nr. ( - ), 155 kv.m. ploto, esantys ( - )

6- pripažinti neteisėta Trakų rajono savivaldybės tarybos nuosavybės teisių į nekilnojamuosius daiktus – prieplauką, unikalus Nr. ( - ), 85 kv.m. ploto, esančią ( - ) registro įrašo Nr. 44/570737, prieplauką, unikalus Nr. ( - ), 105 kv.m. ploto, esančią ( - ) registro įrašo Nr. 44/570777, prieplauką, unikalus Nr. ( - ), 55 kv.m. ploto, esančią ( - ) registro įrašo Nr. 44/570774, prieplauką, unikalus Nr. ( - ), 25 kv.m. ploto, esančią ( - ) registro įrašo Nr. 44/570771, prieplauką, unikalus Nr. ( - ), 60 kv.m. ploto, esančią ( - ) registro įrašo Nr. 44/570751, prieplauką, unikalus Nr. ( - ), 60 kv.m. ploto, esančią ( - ) registro įrašo Nr. 44/570785, prieplauką, unikalus Nr. ( - ), 450 kv.m. ploto, ir tiltą, unikalus Nr. ( - ), 155 kv.m. ploto, esančius ( - ) registro įrašo Nr. 44/570742, - teisinę registraciją;

7- pripažinti negaliojančiomis VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo parengtas kadastrinių matavimų bylas: prieplaukos, unikalus Nr. ( - ), 85 kv.m. ploto, esančios ( - ) bylos Nr. 10/227628, prieplaukos, unikalus Nr. ( - ), 105 kv.m. ploto, esančios ( - ) bylos Nr. 10/227623, prieplaukos, unikalus Nr. ( - ), 55 kv.m. ploto, esančios ( - ) bylos Nr. 10/227636, prieplaukos, unikalus Nr. ( - ), 25 kv.m. ploto, esančios ( - ) bylos Nr. 10/227625, prieplaukos, unikalus Nr. ( - ), 60 kv.m. ploto, esančios ( - ) bylos Nr. 10/227626, prieplaukos, unikalus Nr. ( - ), 60 kv.m. ploto, esančios ( - ) bylos Nr. 10/227624, prieplaukos, unikalus Nr. ( - ), 450 kv.m. ploto, ir tilto, unikalus Nr. ( - ), 155 kv.m. ploto, esančių ( - ) bylos Nr. 10/227627.

8Ieškovo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktorius iš esmės palaikė ieškinio reikalavimus ir motyvus, išdėstytus ieškininiuose pareiškimuos ir ieškinių patikslinimuose ir papildomai parodė, kad tai, kas yra surašyta ieškinyje ir yra pati esmė. Ginčijamų prieplaukų teisinė registracija atlikta neturint teisinio pagrindo, nes jos nenumatytos Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemoje ir todėl jokia statyba negalima. Iš išvestinių dokumentų matyti, kad prieplaukos bus remontuojamos, tvarkomos, o tai saugomose teritorijoje neleidžiama daryti. Be to, nėra jokių dokumentų, patvirtinančių ginčijamų prieplaukų statybų teisėtumą. Parodė, kad Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatuose pasakyta, kad ši institucija dėl pažeidimų turi teisę kreiptis į teismą. Saugomų teritorijų įstatymas, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, Teritorijų planavimo įstatymas, Statybos įstatymas taip pat reglamentuoja ieškovo teisę kreiptis į teismą. Parodė, kad ginčo prieplaukos yra Galvės hidrografinio draustinio teritorijoje, todėl yra keliami specialūs reikalavimai. Buvo parengtas ir suderintas Užutrakio dvaro sodybos specialusis planas, kuriame buvo numatyta, kad prieplauka įregistruota adresu ( - ), turi būti nugriauta, su Trakų rajono savivaldybe taip pat buvo suderintas ir specialusis planas, iš kurio matyti, kad minėta prieplauka turėjo būti nugriauta, viskas buvo derinama 2001 metai ir 2002 metais, t.y. iki prieplaukos teisinės registracijos Trakų rajono savivaldybės tarybos vardu. Nurodė, kad Trakų rajono savivaldybės taryba atlikdama teisinę registraciją, padarė pažeidimą, apskaitydama prieplaukas kaip savo turtą nesant tam teisinio pagrindo ir apskaitė kaip svetimą turtą. Todėl laiko, kad tai yra pažeidimas. Prieplauka adresu ( - ) yra, tačiau iš šiuo atveju atliekant teisinę registraciją padarytas pažeidimas, ieškovo nuomone, ši prieplauka visu pirma turėjo būti pripažinta bešeimininkiu turtu teismine tvarka ir tik tuomet Trakų rajono savivaldybės taryba turėjo galimybę ją įsiregistruoti savo vardu arba ja naudotis iki registracijos, tačiau šia prieplauka nesinaudojo, bet priėmė, laiko, kad šiuo atveju taip pat padarytas pažeidimas, nes apskaitė turtą pažeidžiant visus reikalavimus. Ieškovas taip pat nurodė, kad prieplaukų, esančių adresu ( - ) realiai nėra, jos turėtų būti pilies salos teritorijoje, tačiau prieplauka adresu ( - ) teturi kelis kuolus, o prieplauka adresu ( - ) iš viso neegzistuoja. Kitos prieplaukos, įregistruotos adresais ( - ) yra, tačiau jos visos yra Trakų salos ir pusiasalio pilių kultūriniame rezervate, o tai yra konservacinės paskirties zona, kuri negali būti naudojama komerciniais tikslais. Nurodė, kad ginčijamos prieplaukos yra išimtinai valstybės nuosavybė, jos ir turėtų likti valstybės nuosavybėje. Jeigu valstybė nutartų, kad jomis patikėjimo teise turėtų rūpintis Trakų istorinis nacionalinis parkas, tai direkcija ir rūpintųsi jomis. Jos galėtų būti perduotos ir Trakų rajono savivaldybei. Todėl ir turėtų būti tenkinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos visi ieškininiai reikalavimai, nes jie yra pagrįsti.

9Ieškovas papildomai taip pat nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkiu 1991-12-16 995P Trakų istoriniam nacionaliniam parkui nuolatiniam naudojimui buvo perduota 3545. 4 ha teritorija ir Galvės ežeras, Trakų miesto septyni sklypai ir Totoriškių ežeras su viskuo. Laiko, kad 360,74 ha ploto Galvės ežero teritoriją perdavė kartu su prieplaukomis, o visos prieplaukos yra Galvės ežere. Nurodė, kad šis turtas buvo realiai perduotas, turėtų būti perdavimo - priėmimo aktas, visą šį turtą Trakų istorinis nacionalinis parkas valdo patikėjimo teise, tačiau abejoja, ar yra išlikęs 1991 metų dokumentas, tuo metu buvo miesto valdyba, ar viskas buvo tinkamai perduota, taip pat nurodyti negalėjo. Parodė, kad Galvės ežere esančios salos bus apskaitytos, jos turi savo pavadinimus ir plotus, t.y. miškas. Parodė, kad pagrindas Trakų mieste yra Trakų istorinio nacionalinio parko schema, kurioje nėra pažymėti statiniai, tik atskiros zonos, kaip pavyzdžiui gyvenamoji zona, draustinis rezervatas, nustatyti reikalavimai. Todėl savivaldybė negalėjo privatizuoti arba perimti prieplaukų, jas perdavė Gibas o perėmė Trakų meras, tačiau jis negalėjo perimti prieplaukų, nes Trakų rajono savivaldybė jomis nesinaudojo ir nevaldė jo patikėjimo teise. Nurodė, kad Registrų centras negalėjo įregistruoti prieplaukų, nes nebuvo pateikti statinio projektas, statinio leidimas. Nurodė, kad turtas buvo apskaitytas kadastrinių matavimų pagrindu, buvo įregistruotos neegzistuojančios prieplaukos.

10Ieškovas prašė pateiktus priešieškinius atmesti, nurodydamas, kad yra ginčijamas leidimas, kurį Trakų istoriniam nacionaliniam parkui išdavė Kultūros vertybių apsaugos departamentas (dabar Kultūros paveldo departamentas) prie Kultūros ministerijos, bet nenurodo, kas jame blogai. Ką gali pažeisti leidimas, kuris remiasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. Nėra aišku, kas yra pažeista – ar detalusis planas ar specialusis planas. Tas leidimas yra galiojantis, nenuneigtas. Be to, terminas nugriautos prieplaukos atstatymui yra nustatytas per trumpas, nes tai neįmanoma, procedūra gana ilga ir galima tai padaryti per trys metus. Nurodė, kad reikalavimas yra nepagrįstas, be to, laiko, kad Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija nėra priešieškinio subjektas.

11Atsakovai Trakų rajono savivaldybės administracija ir Trakų rajono savivaldybė pateikė iš esmės analogiškus priešieškinius, kuriais prašo

12- pripažinti 2008-12-17 leidimą atlikti kultūros paveldo objekto tvarkomuosius paveldosaugos darbus Nr. 36, išduotą Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio, leidžiantį demontuoti prieplauką, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ) priklausančią Trakų rajono savivaldybei kaip pažeidžiantį Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius nuosavybės teisių gynimą ir kaip pažeidžiantį Trakų rajono savivaldybės interesus;

13- įpareigoti ieškovą Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją iki 2012-05-01 atstatyti sugriautą prieplauką, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - )

14Trakų rajono savivaldybės administracijos ir Trakų rajono savivaldybės atstovas Leonid Urbanovič nurodė, kad su ieškiniu ir jo patikslinimais nesutinka ir prašė juos atmesti, o priešieškinius prašė pilnai tenkinti. Nurodė, kad reikalavimas panaikinti 2006 m. kovo 6d. priėmimo – perdavimo aktą, nepagrįstas, mano, kad ieškovo teiginiai yra nenuoseklūs, yra aplinkybių, kurios neturėtų būti tiriamos šioje byloje, kad yra tik prieplaukų likučiai, kaip tos prieplaukos panaudojamos, klausimai dėl nuomos mokesčių. Nurodė, kad ieškovas teigia, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-12-16 potvarkiu Nr. 995 P direkcijai buvo perduota teritorija ir Galvės ežeras su priklausiniais, o 1995 07-27 potvarkiu Nr. 1052 Dėl turizmo bazės likvidavimo taip pat buvo perduotos prieplaukos. Nurodė, kad nėra tiksliu duomenų, kad ieškovo nurodyta teritorija iš tikrųjų yra perduota Trakų istoriniam nacionaliniam parkui, o Galvės ežero statiniai negali būti jo priklausiniai, taip pat ir prieplauka negali būti priklausinys. Nurodė, kad pats Galvės ežeras savivaldybei nėra perduotas, tačiau ginčijamos prieplaukos taip pat nebuvo perduotos Trakų istoriniam nacionaliniam parkui, o jos yra savivaldybės nuosavybė, nurodė, kad savivaldybė taip pat tvarko krantines. Nurodė, kad visas prieplaukas savivaldybė valdo nuosavybės teise, kuri buvo įregistruota 2006 metų kovo 1d. perdavimo – priėmimo akto pagrindu. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 13d. nutarimu Nr.870 savivaldybėms buvo perduodami savivaldybių patikėjimo teise valdomi objektai. Nurodė, kad pagal Turto perdavimo savivaldybėms įstatymą savivaldybėms galėjo būti perduoti vandens telkinių statiniai. Po to savivaldybė atliko ginčijamų prieplaukų kadastrinius matavimus, po ko duomenis pateikė Vilniaus apskrities viršininko administracijai, ko pasėkoje buvo sudarytas perdavimo – priėmimo aktas ir atlikta teisinė registracija. Nurodė, kad iki 1998 metų šios prieplaukos apskaitytos nebuvo. Nurodė, kad ginčijamų prieplaukų teisinė registracija buvo atlikta 2006 m. birželio 22d., po perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, adresus prieplaukoms suteikė savivaldybė. Nurodė, kad nurodant prieplauką esančią ( - ), buvo padaryta klaida, nurodant gatvės pavadinimą Užutrakio, ši klaida dokumentuose nėra ištaisyta iki šios dienos. Laiko, kad savivaldybė inventorizuodama turtą, esantį Trakuose, elgėsi teisingai, visus tolimesnius veiksmus taip pat atliko teisingai, buvo vadovautasi LR Valstybės turto perdavimo įstatymo 6 str. 1 p. Nurodė, kad prieš inventorizuojant prieplaukas, jos buvo apžiūrėtos, nustatyta, kad turtas yra reikalingas valstybės savivaldybės funkcijai vykdyti, todėl laiko, kad šį turtą valdė patikėjimo teise, nors tokio dokumento neturi, tai yra įstatymo imperatyvios normos. Daug turto buvo inventorizuota ir ši imperatyvi nuostata galioja šiuo atveju. Nurodė, kad savivaldybė valdė tą turtą, nes jis buvo reikalingas žmonėms gelbėti, turizmui, poilsiui organizuoti, tačiau kaip buvo viskas organizuojama pasakyti negali. Nurodė, kad savivaldybė neturi teisės užsiimti ūkine-komercine veikla, o dėl prieplaukų remonto pateikė dokumentus. Nurodė, kad Pilies saloje esančioje prieplaukoje nieko nėra, tačiau priežiūra nėra šio ginčo dalykas, be to prieplaukų priežiūra vykdoma ir iki šiol. Trakų miestas yra saugoma teritorija, teisės aktai nereikalauja pagal įstatymą derinimo, jeigu valstybė perduoda. Tiltas į pilį irgi buvo savivaldybės bet vėliau perduotas Trakų istoriniam nacionaliniam parkui, o kodėl prieplaukos nėra perduotos, pasakyti negali. Vyriausybės nutarimas nenustato reikalavimo, išlygos, kreiptis į saugomos teritorijos administraciją, prieplaukų perdavimo aktą pasirašė vyriausybės atstovas, Vilniaus apskrities viršininkas buvo tinkamas vyriausybės atstovas, nes prieplaukų perdavimas lietė viešąjį interesą. Turto perdavimo įstatymo 6 str. numato būdus, kaip turtas gali būti perduotas. Antras perdavimo būdas – vyriausybės nutarimas. Laiko, kad tinkamos šalys pasirašė ginčijamą minėtą perdavimo – priėmimo aktą.

15Trakų rajono savivaldybės ir Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovas nurodė, kad pateikti priešieškiniai yra pagrįsti ir turi būti patenkinti, nes abu pateikti reikalavimai tarpusavyje yra susiję, be to, savivaldybė nėra tikra, ar yra leidimas griauti prieplauką. Prieplauka nugriauta neteisėtai, nes nėra sprendimo nugriauti prieplauką. Nurodė, kad yra pažeistos teisės išduodant tą leidimą, o leidimą išdavė Kultūros paveldo departamentas. Nurodo, kad prieplaukos griauti ieškovas neturėjo teisės, nes tam yra atskira procedūra. Nurodė, kad pirmo reikalavimo patenkinimas sukels moralinę satisfakciją, o leidimo nenorėjo naikinti, nes tada tektų stabdyti visą leidimą dėl Užutrakio dvaro sodybos tvarkymo. Nurodė, kad su savivaldybe nebuvo suderintas klausimas dėl prieplaukos nugriovimo, be to iš pateiktų dokumentų nėra aišku, kokią prieplauką reikėjo demontuoti-išardyti, laiko, kad Trakų rajono savivaldybės taryba buvo suklaidinta. Nurodė, kad prieplauka nebuvo Užutrakio dvaro sodybos priklausinys, be to nugriauta prieplauka nebuvo pažymėta plane. Nurodė, kad statiniai esantys prie ežerų valdomi patikėjimo teise, tačiau tokio dokumento, kuris reglamentuotu, kad savivaldybė valdo turtą patikėjimo teise neturi.

16Atsakovo VĮ Registrų centro Vilniaus filialo atstovas Almantas Masionis prašė ieškinį atmesti visiškai, o priešieškinio reikalavimus paliko spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad palaiko savo poziciją išdėstytą atsiliepime, pateiktame teismui (I t., b.l. 51-54, II t., b.l. 23-24). Nurodė, kad turėjo teisę atlikti kadastrinius matavimus, nes tai reglamentuoja Žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymas. Trakų rajono savivaldybė 2005 m. birželio 16d. raštu kreipėsi su prašymu į Registrų centrą dėl kadastrinių matavimų atlikimo, buvo pateikti objektų adresai. Nurodė, kad kadastrinių matavimų pagrindas yra nekilnojamojo turto savininko ar naudotojo ir kadastrinius matavimus atliekančio juridinio asmens susitarimas ir toks susitarimas buvo įformintas minėtu Trakų rajono savivaldybės administracijos minėtu raštu ir Teritorinio registratoriaus 2005-07-05 Užsakymų tvarkymo apskaitos sistemoje užfiksuotu prašymu. Gavus užsakymą, visada yra patikrinama, ar tokiu adresu nėra įregistruotos nuosavybės teisės. Nurodė, kad savivaldybė nepateikė jokių dokumentų, įrodančių nuosavybės teises į prieplaukas, bet prašė suformuoti kadastrines bylas, kad vėliau galėtų atlikti teisinę registraciją. Nurodė, kad savivaldybė yra viešas asmuo, todėl toks gautas prašymas nekėlė jokių abejonių, be to, nebuvo reikalaujama visų reikalingų dokumentų, kadangi ginčijamos prieplaukos ne tik neįregistruotos bet ir neinventorizuotos. Ar darant kadastrines bylas reikalingi visi dokumentai, išvardinti taisyklėse, sprendžia registratorius kiekvienu atveju individualiai, tačiau tam tikrų dokumentų nebuvimas nebūna kliūtis atlikti kadastrinius matavimus. Nurodė, kad paskirtas darbuotojas vyksta su užsakovu į vietą, renka reikalingus duomenis kadastro bylai suformuoti, atliekami išmatavimai, nurodoma jų paskirtis, pastatymo metus paprastai nurodo užsakovas, šiuo atveju prieplaukų pastatymo datas nurodė Savivaldybės atstovas. Nurodė, jeigu statinio nėra, jo išmatuoti negalima, tačiau Registrų centras atliekant prieplaukų matavimus 2005 metais neturėjo duomenų, kad kelių prieplaukų nėra. Nurodė, kad formuojant bylas tuo atveju dalyvavo užsakovas, jis parodė visas vietas, kur buvo prieplaukos. Atliekant matavimus tai reglamentuojančios nuostatos pažeistos nebuvo, o duomenų apie tai, kad yra parengtas detalusis ir specialusis planas, Registrų centras neturėjo, o kas liečia prieplaukas, tai buvo atliekami pirminiai jų matavimai. Nurodė, kad Užutrakio gatvę pakeitė į Užtrakio, nes matė, kad tai akivaizdi techninė klaida. Laiko, kad Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija nepateikė jokių įrodymų dėl jų daiktinės teisės į ginčo objektus, dokumento, patvirtinančio tą aplinkybę, kad Galvės ežeras perduotas ieškovui Registrų centre taip pat nėra. Nurodė, kad registro tvarkytojas yra atsakingas už teisingų duomenų įrašymą ir yra atsakingas už duomenų įrašymą pateiktų dokumentų pagrindu, jam nėra suteikta teisė ir nenumatyta pareigos tikrinti teikiamų dokumentų teisėtumą ir pagrįstumą. Laiko, kad ginčijami objektai buvo pagrįstai įregistruoti Trakų rajono savivaldybės tarybos vardu. Nurodė, kad atliekant turto registraciją saugoma teritorija nėra išskiriama. Nurodė, kad specialiosios naudojimo sąlygos yra numatytos žemei ir miškui, o ne statiniams (Prieplaukoms) ir kad jam nebuvo pateikti jokie dokumentai ar duomenys, kad Prieplaukoms yra taikomos specialiosios naudojimo sąlygos ar jie priskirti nekilnojamosioms kultūros vertybėms, o VĮ „Registrų centras“ nėra įgaliotas ir įpareigotas tokius duomenis rinkti ir registruoti savo iniciatyva, todėl ir registruojant Prieplaukas nebuvo nurodytos specialiosios jų naudojimo sąlygos. Nurodė, kad prieplaukos buvo įregistruotos kaip statiniai, kadangi dokumentų dėl statinių statybos metų nebuvo, tai šie duomenys buvo užrašyti iš užsakovo žodžių.

17Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovė Eglė Izokaitytė parodė, kad klausimą dėl ieškininių reikalavimų palieka spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad ginčijamame akte, du teisiniai pagrindai. Visu pirma, dėl asmens, kuriam suteikta pasirašyti tokį perdavimo – priėmimo aktą. Tuo metu galiojo dvi įstatyminės normos, kurios reglamentavo, kad turto perdavimo – priėmimo aktą galį pasirašyti meras-administracijos sekretorius. Bet tai, kad ginčijamą aktą pasirašė meras, nėra klaida. Nurodė, kad nuo 1994 metų savivaldybėse buvo daug neinventorizuoto turto, kurio inventorizaciją galėjo atlikti savivaldybės. Tas turtas oficialiai nebuvo registruotas, ir nuo 1994 pakeitus civilinį kodeksą, turtas buvo perduodamas. Įsigaliojus įstatymui dėl turto perdavimo savivaldybėms, buvo svarbūs du momentai – ar tas turtas buvo valdomas patikėjimo teise, ar buvo faktinis turto valdymas. Šiuo atveju – dar kita situacija - vandens telkiniai. Statiniai automatiškai nebuvo priskiriami savivaldybėms. Savivaldybė turėjo įrodinėti valdymo faktą, o per valdymo faktą įrodinėti patikėjimo teisę. Nurodė, kad buvo sudaromi turto sąrašai, identifikuojami, pakeliami balansai ir sudarius bylą, pateikiami Vilniaus apskrities viršininko administracijai. Tai formalus dalykas, visko valstybė negalėjo žinoti ir tik sudarius kadastrines bylas ir inventorizavus turtą, valstybė galėjo žinoti situaciją. Nurodė, kad Trakų rajono savivaldybei pateikus prieplaukų kadastrines bylas Vilniaus apskrities viršininko administracijai, nebuvo pagrindo abejoti, kad tai yra kažkas blogai, todėl laiko, kad pati procedūra buvo atlikta teisingai. Ar savivaldybė valdė prieplaukas patikėjimo teise, palieka spręsti teismui. Nurodė, kad prieplaukų perdavimo momentu nekilo jokių abejonių, o ieškovas nurodė, kad jau 1997 metais kelių prieplaukų nebuvo, tačiau yra sunku vertinti, nes tuo metu Vyriausybės atstovas savo veiksmus atliko formaliai. Nurodė, kad Nacionalinio parko kompetencija numatyta jos nuostatuose, laiko, kad gali būti ieškovu, jeigu surado suinteresuotumą ir įrodo, kad tos prieplaukos buvo jų. Nurodė, kad toks ginčas yra pirmas Lietuvoje, neaiškus valdymo pagrindas, taip pat jeigu bus įrodyta, kad dviejų prieplaukų realiai nebuvo, tai valstybės atstovas jų negalėjo perduoti ir dėl jų negalėjo būti ginčo. Nurodė, kad priešieškiniai turėtų būti atmesti, nes nepakanka įrodymų. Dėl pirmo reikalavimo: nesukeliantis teisinių padarinių, leidimo neprašo pripažinti negaliojančiu, pažeidžiančių interesus faktų konstatavimas nėra teisminis nagrinėjimas. Laiko, kad pirmas reikalavimas suformuluotas netiksliai. Nurodo, kad antras reikalavimas dėl prieplaukos atstatymo taip pat nėra pagrįstas, nėra įrodymo, kad prieplauka nugriauta neteisėtai, nėra ginčijami jokie dokumentai, kurių pagrindu buvo atliekami prieplaukos demontavimo darbai.

18Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos atstovas Gediminas Jucys parodė, kad su pareikštu ieškiniu visiškai sutinka ir prašė jį tenkinti, dėl priešieškinio nurodė, kad galimas ieškinys dėl žalos.

19Lietuvos Respublikos Valstybinės kultūros paveldo komisijos atstovė Viktorija Gadeikienė nurodė, kad su ieškiniu pilnai sutinka, su priešieškiniu – nesutiko, nes jo pirmas reikalavimas visiškai nesukels teisinių pasekmių. Dėl prieplaukos atstatymo nesutiko, nes planavimo schemoje ji nepažymėta ir jos atstatyti negalima. Nurodė, kad laikosi atsiliepime išdėstytų motyvų (I t., b.l. 42-43, II t., b.l. 83-83a). atsiliepime į ieškinį nurodė, kad Užutrakio dvaro sodybai yra suteiktas ne tik nekilnojamosios kultūros vertybės statusas, bet taip pat ji paskelbta kultūros paminklu. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai perdavė Užutrakio dvaro sodybą ir jai tiesiogiai pavestas jo saugojimas, tvarkymas ir priežiūra. Taip pat nurodė, kad Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai nuolatiniam naudojimui „miškams ir vandenims pasaugoti“ perduota 3545,4 ha teritorija, taip pat ir Galvės ežeras. Nurodė, kad tuo metu galiojusiame Žemės įstatyme įtvirtinta, jog apskrities viršininkas yra apskrities teritorijoje esančios valstybinės žemės patikėtinis, išskyrus žemę, kuri patikėjimo teise perduota kitiems įstatymų nustatytiems subjektams bei Vyriausybės nutarimais – kitiems patikėtiniams. Todėl Vilniaus apskrities viršininkas viršijo savo kompetenciją perduodamas Trakų rajono savivaldybei Prieplaukas, kurios tuo metu patikėjimo teise jau buvo valdomos Trakų istorinio nacionalinio parko.

20Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovė Nijolė Vaitiekūnaitė nurodė, kad ieškinį palaiko pilnai, motyvai išdėstyti atsiliepime (I t., b.l. 44-45, II t., b.l. 22, 100-102). Priešieškiniai atmestini abu, abu reikalavimai nepagrįsti. Motyvai tie patys, nenurodo kas yra pažeista, leidimas išduotas, tačiau savivaldybė nenurodo, kokios jų nuosavybes teisės yra pažeistos, tai neteisminis ginčas. Prieplauka demontuota teisėtai, buvo išduotas leidimas, parengtas specialusis planas ir detalusis planas, plane yra teisingai paženklinta demontuotos prieplaukos vieta. Savo atsiliepime į ieškinį pažymėjo, kad Užutrakio dvaro sodyba yra paskelbta kultūros paminklu. Sutiko su ieškovo nurodytais teisės aktų pažeidimais, padarytais priimant Ginčijamą aktą. Pažymėjo, kad įregistravus Prieplaukas nėra nurodytos specialiosios jų naudojimo sąlygos, nors jos patenka į Trakų istorinio nacionalinio parko teritoriją, kurios apsauga yra reglamentuota.

21Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime į ieškinį (I t., b.l. 70) nurodė, kad ieškinį palaiko ir prašė jį tenkinti, atsiliepimo į priešieškinius nepateikė. Teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad prieplauka, esanti ( - ), yra kultūros paminklo Užutrakio dvaro sodybos teritorijoje. Buvo priimti atitinkami dokumentai dėl jos likvidavimo, todėl Trakų rajono savivaldybė neturėjo teisės savavališkai perimti šios prieplaukos, dėl kurios likvidavimo valstybės institucijos jau buvo susitarusios.

22Ieškinys ir priešieškiniai atmestini.

23Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai

24Trakų rajono savivaldybės tarybai priklauso Prieplaukos, į kurias Trakų rajono savivaldybės tarybos nuosavybės teisės įregistruotos 2006-03-01 priėmimo – perdavimo akto Nr. 2256-79 pagrindu (toliau – Ginčijamas aktas) (b.l. 39, 96, 124, 130, 136, 142, 148, 154, 160). Ginčijamas aktas buvo surašytas Vilniaus apskrities viršininko administracijai Trakų rajono savivaldybei perduodant objektus, nurodytus Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 3 str. 1, 2, 3 ir 4 punktuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 870 (administracinė byla Nr. I-1714/2010m., b.l. 15-16).

25Ieškovas prašo panaikinti Ginčijamą aktą, kadangi jį surašant buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai. Nurodo, kad ieškinį pateikė gindamas viešąjį interesą.

26Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos teisės reikšti ieškinį viešajam interesui apginti

27Įstatymų numatytais atvejais valstybės ir savivaldybių institucijos ir kiti asmenys gali pareikšti ieškinį ar pareiškimą viešajam interesui ginti (CPK 49 str. 2 d.).

28Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatų patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-04-04 nutarimu Nr. 388 (toliau – Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatai) 1 p. numato, kad Trakų istorinis nacionalinis parkas skirtas Lietuvos valstybingumo istoriniam centrui Trakuose – pilių kompleksams, Trakų miesto ir jo apylinkių kultūros ir gamtos vertybėms, kitiems objektams ar jų kompleksams, istorinio nacionalinio parko kraštovaizdžiui, etnokultūriniam paveldui saugoti, tvarkyti ir naudoti. Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatų 5 p. yra išvardijami Trakų istorinio nacionalinio parko uždaviniai, o 14 p. numato, kad Trakų istorinio nacionalinio parko naudojimu pagal paskirtį ir apsauga rūpinasi ir veiklą organizuoja biudžetinė įstaiga – istorinio nacionalinio parko direkcija. Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatų 15 p. numato, kad Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija užtikrina šiose nuostatuose nurodytų uždavinių įgyvendinimą, nustatytąja tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl žemės, miško, vandenų, rekreacinės infrastruktūros naudojimo, nustato istorinio nacionalinio parko teritorijos, draustinių ir rezervatų lankymo tvarką, kontroliuoja fizinių ir juridinių asmenų ūkinę (taip pat ir rekreacinę) veiklą visoje istorinio nacionalinio parko ir apsaugos zonos teritorijoje, teikia ieškinius dėl šių nuostatų, teritorijos ir apsaugos zonos naudojimo pažeidimų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos nuostatų patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-06-22 įsakymu Nr. ĮV-260 (toliau – Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos nuostatai) 7.6. p. numato, kad Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, teikia ieškinius dėl Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatų, teritorijos ir apsaugos (buferinės) zonos naudojimo pažeidimų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

29Taigi, teisės aktuose įtvirtinta ieškovo teisė pareikšti ieškinį, ginant valstybės interesus, kai tai susiję su Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatų, teritorijos ir apsaugos (buferinės) zonos naudojimo pažeidimais. Kitaip tariant, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija įpareigota ginti viešąjį interesą, jei jis susijęs su jo funkcijų vykdymu.

30Dėl viešojo intereso pažeidimo

31CPK 49 str. 1 d. sąvoka „viešasis interesas“ turi būti aiškinama atsižvelgiant į įstatymų leidėjo ketinimus ir aptariamos normos tikslus. Įstatymų leidėjas, suteikdamas teisę prokurorui inicijuoti civilines bylas, kai to reikalauja viešasis interesas, nepateikė viešojo intereso sampratos. Tai reiškia, kad įstatymų leidėjas viešąjį interesą supranta plačiai ir suteikia teisę prokurorui teisę spręsti, yra konkrečiu atveju viešasis interesas inicijuoti civilinę bylą ar ne. Dėl to kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka, gindamas viešąjį interesą, prokuroras gali visais atvejais, nustatęs tokį teisės aktų pažeidimą, kurio pobūdis, prokuroro nuomone, turi esminės reikšmės asmenų, jų grupių, valstybės ir visuomenės teisėms bei teisėtiems interesams ir sudaro pagrįstas prielaidas prokuroro reiškiamam materialiniam teisiniam reikalavimui patenkinti. Galutinai apie viešojo intereso buvimą ar nebuvimą sprendžia teismas, nagrinėjantis civilinę bylą, iškeltą pagal prokuroro ieškinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. balandžio mėn. 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-291/2006).

32Įstatyme neatskleista viešojo intereso samprata. Tai reiškia, kad įstatymų leidėjas viešąjį interesą supranta plačiai ir suteikia teismui teisę konkrečiu atveju vertinti ir spręsti, ar šalys pažeidžia viešąjį interesą ar ne. Galutinai apie viešojo intereso buvimą ar nebuvimą sprendžia teismas, nagrinėjantis civilinę bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. liepos mėn. 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2009).

33Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Prieplaukos šiuo metu priklauso Trakų rajono savivaldybės tarybai, į kurias jos nuosavybės teisės buvo įregistruotos Ginčijamo akto pagrindu.

34Prieplauka ir tiltas, esantys ( - ), ir keturios prieplaukos, esančios ( - ), yra Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijos Trakų salos ir pusiasalio pilių kultūriniame rezervate, o prieplauka, esanti ( - ), ir prieplauka, esanti ( - ), yra Galvės ežero hidrografiniame draustinyje, kurie yra Trakų istorinio nacionalinio parko konservacinės paskirties zonoje (I t., b.l. 123). Šių aplinkybių šalys neginčijo.

35Ieškovas nurodo, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 31 str. ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 str., rezervatų žemė yra išimtinė valstybės nuosavybė. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1991-12-16 potvarkiu Nr. 995p Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai nuolatiniam naudojimui miškams ir vandenims apsaugoti perdavė 3545,4 ha teritoriją, tame tarpe ir Galvės ežerą, kas reiškia, jog bet kokia veikla, tame tarpe ir nekilnojamojo turto perleidimas savivaldybės nuosavybėn, turėjo būti atliekami su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos žinia. Nurodė, kad atsižvelgiant į šias aplinkybes, Prieplaukoms, esančioms konservacinės paskirties teritorijoje, negalėjo būti atlikti kadastriniai matavimai, negalėjo būti pasirašytas Ginčijamas aktas, VĮ „Registrų centras“ neturėjo teisės jų įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

36Teismas sutinka su ieškovo nuomone, jog, vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 31 str. ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 str., rezervatų žemė yra išimtinė valstybės nuosavybė, tačiau pažymėtina, kad šioje byloje yra keliamas ne žemės priskirtos Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijai perdavimo savivaldybės nuosavybėn teisėtumo klausimas, o Prieplaukų, kurios yra kitas nekilnojamasis turtas.

37Ieškovas nurodo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1991-12-16 potvarkiu Nr. 995p Trakų istorinio nacionalinio parkui perdavus Galvės ežerą, kartu jam buvo perduotos ir jame esančios prieplaukos. Su tokia ieškovo pozicija teismas nesutinka, kadangi ji nėra pagrįsta jokiais įrodymais (CPK 178 str.), nes šiame potvarkyje nurodoma, kad perduodamas Galvės ežeras, apie jame esančių prieplaukų perdavimą nėra užsimenama, kituose teisės aktuose nėra nurodoma, kad prieplaukos yra ežerų priklausinys. Be to, šias ieškovo nurodytas aplinkybes paneigia Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 3 str. 3 d. 3 p. d pp., kuris numato, kad savivaldybių nuosavybėn perduodami vandens telkinių statiniai ir įrenginiai, prie kurių neabejotinai galimas priskirti ir Prieplaukas.

38Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 4 str. 6d. numato, kad vandens telkinių statiniai ir įrenginiai perduodami neatsižvelgiant į tai, kada atlikta jų techninė inventorizacija. Techninės inventorizacijos duomenys tikslinami po turto perdavimo. Jeigu techninė inventorizacija iš viso nebuvo atlikta, turtas inventorizuojamas prieš jo perdavimą savivaldybių nuosavybėn.

39Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-07-13 nutarimo Nr. 870 „Dėl valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn tvarkos“ 4 p. numato, kad miestų, rajonų merai pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotiems asmenims parengtus valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn dokumentus.

40Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad Prieplaukos nebuvo inventorizuotos, nebuvo atlikti jų kadastriniai matavimai, jos nebuvo kieno nors žinioje ir nebuvo prižiūrimos, todėl tvarkant turtą savivaldybėje buvo nuspęsta jas inventorizuoti, atlikti kadastrinius matavimus ir tuo tikslu buvo kreiptasi į Vilniaus apskrities viršininko administraciją dėl jų perdavimo savivaldybės nuosavybėn. Atsakovo atstovas paaiškino, kad atkūrus nepriklausomybę, Trakų rajono savivaldybėje buvo daug panašaus turto kaip Prieplaukos, kuris nebuvo apskaitytas, prižiūrimas, todėl toks turtas buvo palaipsniui tvarkomas, įteisinamas ir lygiai taip pat buvo nuspęsta įregistruoti Prieplaukas kaip savivaldybei priklausanti turtą, nurodydamas, kad ginčo objektus savivaldybė valdė patikėjimo teise, nors tokio dokumento neturi, tačiau tai yra įstatyminė nuostata. Pažymėtina, jog ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad Prieplaukos buvo apskaitomos Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos, kad buvo jos prižiūrimos ar naudojamos, buvo jai perduotos valdyti patikėjimo teise ar kitokiu pagrindu.

41Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 7 str. numato, kad turto perdavimo – priėmimo aktas yra teisinis pagrindas įstatymų nustatyta tvarka registruoti perduotą turtą turto registre, todėl kaip nepagrįsti atmestini ieškovo argumentai, kad VĮ „Registrų centras“ neturėjo teisės registruoti Prieplaukų Nekilnojamojo turto registre.

42Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad Prieplaukos kaip valstybei priklausantys turtas, remiantis Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo nuostatomis, galėjo būti perleistos Trakų rajono savivaldybės tarybos nuosavybėn, nes tikėtina, jog Trakų rajono savivaldybė šį turtą valdė, jį prižiūrėjo, juo rūpinosi.

43Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 1998-05-12 įstatymo Nr. VII-729 81 str. numato, kad valstybės ir savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis šiais principais: 1) visuomeninės naudos; šis principas reiškia, kad valstybės ir savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama rūpestingai, siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą; 2) efektyvumo; šis principas reiškia, kad sprendimais, susijusiais su valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, turi būti siekiama maksimalios naudos visuomenei; 3) racionalumo; šis principas reiškia, kad valstybės ir savivaldybių turtas turi būti tausojamas, nešvaistomas ir racionaliai tvarkomas; 4) viešosios teisės; šis principas reiškia, kad sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais.

44Taigi, analizuojant šio įstatymo nuostatas dėl valstybės ir savivaldybių turto valdymo matyti, kad tiek valstybės turtas, tiek savivaldybės turtas naudojamas siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą, sprendimais, susijusiais su valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, turi būti siekiama maksimalios naudos visuomenei, turi būti tausojamas, nešvaistomas ir racionaliai tvarkomas. Įstatymas neišskiria valstybės ir savivaldybių turto valdymo, valdant šį turtą yra taikomi vienodi kriterijai, tiek valstybės institucijoms, tiek savivaldybės institucijoms, joms keliami analogiški reikalavimai, todėl tam tikro turto priklausančio valstybei perdavimas savivaldybės nuosavybėn, negali būti vertintinas kaip viešojo intereso pažeidimas, kadangi kaip jau buvo minėta tiek valstybei priklausantis turtas, tiek savivaldybei valdomas, naudojamas ir juo disponuojama išimtinai siekiant užtikrinti visuomenės interesų užtikrinimą.

45Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog Ginčijamu aktu Trakų rajono savivaldybės tarybai perdavus Prieplaukas viešas interesas pažeistas nebuvo.

46Be to, pažymėtina, kad ieškovas teismo posėdžio metu pats pripažino, jog patenkinus ieškinį ir panaikinus Ginčijamą aktą, Prieplaukų nuosavybės klausimas turėtų būti sprendžiamas iš naujo ir neatmetė tos galimybės, kad gali būti priimtas sprendimas jas pakartotinai perduoti nuosavybės teise Trakų rajono savivaldybės tarybai. Ieškovo atstovas akcentavo Prieplaukų Trakų rajono savivaldybės tarybos nuosavybėn perdavimo momentu padarytus teisės aktų pažeidimus, nors jų ir neįrodė.

47Ieškovas nurodo, kad Trakų rajono savivaldybės taryba, pažeisdama Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 2 str. 29 dalį. numatančią, kad rezervatams nustatoma konservacinė pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nutraukiant jose ūkinę veiklą, vykdo ūkinę veiklą ribojančią trečiųjų asmenų teises, t.y. leidžia nuomoti Prieplaukas už nustatytą nuomos mokestį. Teismas konstatuoja, kad šios ieškovo nurodytos aplinkybės nėra susijusios su viešo intereso pažeidimu perduodant Trakų rajono savivaldybės tarybai Prieplaukas. Pažymėtina, kad ieškovas dėl tokių pažeidimų, kaip institucija ginanti viešąjį interesą, vadovaujantis jo veikla reglamentuojančių Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos nuostatų 7.6 p., gali kreiptis į teismą, tačiau tokie su Trakų rajono savivaldybės tarybai perduoto nuosavybėn turto, esančio Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje, naudojimo pažeidimai nesudaro pagrindo Ginčijamo akto panaikinimui.

48Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju Ginčijamu aktu perduodant Trakų rajono savivaldybės tarybos nuosavybėn Prieplaukas viešas interesas pažeistas nebuvo, o Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija ginčydama šį aktą neįrodė, kad šiuo aktu buvo padaryti Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatų, teritorijos ir apsaugos (buferinės) zonos naudojimo pažeidimai, todėl reikalavimas dėl Ginčijamo akto panaikinimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

49Atmetus ieškovo reikalavimą dėl Ginčijamo akto panaikinimo, atmestini ir kiti ieškinio reikalavimai, kurie yra išvestinio pobūdžio ir teismas dėl jų nepasisako, t.y. 1. Panaikinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27d. sprendimą Nr. S1-5 „Dėl turto perdavimo iš Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos balanso į Trakų rajono savivaldybės administracijos balansą ir Trakų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių prieplaukų ir lieptų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 p. toje dalyje, kuria iš Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos balanso į Trakų rajono savivaldybės administracijos balansą yra perduodamos ginčo objektais esančios prieplaukos: prieplauka, unikalus Nr. ( - ), 85 kv.m. ploto, esanti ( - ) prieplauka, unikalus Nr. ( - ), 105 kv.m. ploto, esanti ( - ) prieplauka, unikalus Nr. ( - ), 55 kv.m. ploto, esanti ( - ) prieplauka, unikalus Nr. ( - ), 25 kv.m. ploto, esanti ( - ) prieplauka, unikalus Nr. ( - ), 60 kv.m. plot, esanti ( - ) prieplauka, unikalus Nr. ( - ), 60 kv.m. ploto, esanti ( - ) prieplauka, unikalus Nr. ( - ), 450 kv.m. ploto, ir tiltas, unikalus Nr. ( - ), 155 kv.m. ploto, esantys ( - ) 2. Pripažinti neteisėta Trakų rajono savivaldybės tarybos nuosavybės teisių į nekilnojamuosius daiktus – prieplauką, unikalus Nr. ( - ), 85 kv.m. ploto, esančią ( - ) registro įrašo Nr. 44/570737, prieplauką, unikalus Nr. ( - ), 105 kv.m. ploto, esančią ( - ) registro įrašo Nr. 44/570777, prieplauką, unikalus Nr. ( - ), 55 kv.m. ploto, esančią ( - ) registro įrašo Nr. 44/570774, prieplauką, unikalus Nr. ( - ), 25 kv.m. ploto, esančią ( - ) registro įrašo Nr. 44/570771, prieplauką, unikalus Nr. ( - ), 60 kv.m. ploto, esančią ( - ) registro įrašo Nr. 44/570751, prieplauką, unikalus Nr. ( - ), 60 kv.m. ploto, esančią ( - ) registro įrašo Nr. 44/570785, prieplauką, unikalus Nr. ( - ), 450 kv.m. ploto, ir tiltą, unikalus Nr. ( - ), 155 kv.m. ploto, esančius ( - ) registro įrašo Nr. 44/570742, - teisinę registraciją; 3. Pripažinti negaliojančiomis VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo parengtas kadastrinių matavimų bylas: prieplaukos, unikalus Nr. ( - ), 85 kv.m. ploto, esančios ( - ) bylos Nr. 10/227628, prieplaukos, unikalus Nr. ( - ), 105 kv.m. ploto, esančios ( - ) bylos Nr. 10/227623, prieplaukos, unikalus Nr. ( - ), 55 kv.m. ploto, esančios ( - ) bylos Nr. 10/227636, prieplaukos, unikalus Nr. ( - ), 25 kv.m. ploto, esančios ( - ) bylos Nr. 10/227625, prieplaukos, unikalus Nr. ( - ), 60 kv.m. ploto, esančios ( - ) bylos Nr. 10/227626, prieplaukos, unikalus Nr. ( - ), 60 kv.m. ploto, esančios ( - ) bylos Nr. 10/227624, prieplaukos, unikalus Nr. ( - ), 450 kv.m. ploto, ir tilto, unikalus Nr. ( - ), 155 kv.m. ploto, esančių ( - ) bylos Nr. 10/227627.

50Atmetus ieškovo ieškinį nenustačius, jog Ginčijamu aktu perduodant Trakų rajono savivaldybės tarybai Prieplaukas, buvo pažeistas viešas interesas, teismas neanalizuoja ir plačiau nepasisako dėl ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių, kad Prieplaukos negalėjo būti formuojami kaip savarankiški nekilnojamojo turto objektai, kad Prieplaukos turėjo būti apskaitomos kaip bešeimininkis turtas, neanalizuoja ieškovo nurodytų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr. 522 patvirtintų „Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ padarytų pažeidimų, atliekant Prieplaukų kadastro duomenų matavimus, nepasisako dėl neteisingai nurodyto vienos iš Prieplaukų adreso ir kitų, kaip nesusijusių su viešojo intereso pažeidimu. Pažymėtina, kad tokio pobūdžio pažeidimų nustatymas, nesudaro pagrindo Ginčijamo akto panaikinimui.

51Dėl priešieškinio

52Kaip jau buvo minėta, atsakovai Trakų rajono savivaldybės administracija ir Trakų rajono savivaldybės taryba pateikė iš esmės analogiškus priešieškinius, kuriais prašo pripažinti 2008-12-17 leidimą atlikti kultūros paveldo objekto tvarkomuosius paveldosaugos darbus Nr. 36, išduotą Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio, leidžiantį demontuoti prieplauką, unikalus Nr. ( - ), esančią Užutrakio g. 17A, Trakų m., Trakų r. sav., priklausančią Trakų rajono savivaldybei kaip pažeidžiantį Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius nuosavybės teisių gynimą ir kaip pažeidžiantį Trakų rajono savivaldybės interesus; įpareigoti ieškovą Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją iki 2012-05-01 atstatyti sugriautą prieplauką, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - )

53Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.). Civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, neviršydamas savo kompetencijos, CK 1.138 str. nustatytais būdais. Kokiu šioje normoje nustatytu būdu ginti savo teisę ar įstatymų saugomą interesą pasirenka ieškovas, ieškinyje nurodydamas reikalavimą (ieškinio dalykas) ir aplinkybes, kuriomis grindžia šį reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas) (CPK 135 str. 1 d. 2 ir 4 p.). Teismas negali peržengti pareikštų reikalavimų, išskyrus CPK numatytus atvejus (CPK 265 str. 2 d.).

54Taip pat teismas pažymi, kad priimtas teismo sprendimas bylą išnagrinėjus iš esmės šalims sukelia teisines pasekmes. Vadovaujantis CPK 18 str. įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

55Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinęs atsakovų priešieškiniuose reiškiamą reikalavimą dėl aukščiau nurodyto 2008-12-17 leidimo pripažinimo kaip pažeidžiantį Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius nuosavybės teisių gynimą ir kaip pažeidžiantį Trakų rajono savivaldybės interesus, teismas daro išvadą, jog tokio reikalavimo patenkinimas nesukels jokių teisinių pasekmių, neaišku kaip toks sprendimas būtų vykdomas. Šis atsakovų reikalavimas galėtų būti nagrinėjamas kaip vienas iš motyvų, sprendžiant šio leidimo pripažinimo negaliojančiu kaip prieštaraujančio imperatyvioms įstatymo nuostatoms klausimą, tačiau jis negali būti tinkamas formuluojant patenkinto priešieškinio turinį (CPK 270 str. 5 d.).

56Pažymėtina, kad teisminio bylos nagrinėjimo metu atsakovams buvo siūloma tikslinti jų pareikštus priešieškinius reikalavimus, aiškinamasi, kokių teisinių pasekmių sukėlimo siekia atsakovai pareiškę tokį reikalavimą, tačiau Trakų rajono savivaldybės administracijos ir Trakų rajono savivaldybės tarybos atstovas tik pabrėžė, kad ginčijamas leidimas pažeidžia šių institucijų interesus.

57Atsižvelgiant nurodytas aplinkybes, reikalavimas dėl leidimo pripažinimo pažeidžiančiu Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius nuosavybės teisių gynimą ir Trakų rajono savivaldybės interesus atmestinas kaip nesukeliantis teisinių pasekmių.

58Teismas vertindamas priešieškinio reikalavimą dėl ieškovo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos įpareigojimo iki 2012-05-01 atstatyti sugriautą prieplauką, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ) pažymi, kad neaišku, kokiu teisiniu pagrindu yra reiškiamas šis reikalavimas ir kodėl jis yra reiškiamas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, jeigu pirmu reikalavimu yra ginčijamas Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio išduotas leidimas, kuriuo pagrindu Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai buvo pavesta tik atlikti demontavimo darbus. Kitaip tariant, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija buvo tik demontavimo darbu vykdymo organizatorė, ji nepriėmė sprendimo griauti aukščiau nurodytos prieplaukos ir tuo labiau neatliko tų veiksmų savavališkai, neesant tam jokio pagrindo. Atsižvelgiant nurodytas aplinkybes, šis reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas.

59Dėl bylinėjimosi išlaidų

60Kadangi šalys nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo atleistos, bylinėjimosi išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų (CPK 96 str. 4 d.).

61Teismas, vadovaudamasis CPK 92 str., 96 str., 259 str., 263 str., 264 str., 268 str., 269 str., 270 str., 279 str.,

Nutarė

62Trakų istorinio nacionalinio parko ieškinius su patikslinimais atmesti

63Trakų rajono savivaldybės tarybos priešieškinį atmesti.

64Trakų rajono savivaldybės administracijos priešieškinį atmesti.

65Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Trakų... 3. ieškovas, patikslinęs savo reikalavimus, prašo panaikinti:... 4. - 2006 m. kovo 1d. perdavimo – priėmimo aktą Nr. 2256-79 dalyje dėl... 5. - Trakų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27d. sprendimą Nr. S1-5... 6. - pripažinti neteisėta Trakų rajono savivaldybės tarybos nuosavybės... 7. - pripažinti negaliojančiomis VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo... 8. Ieškovo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktorius iš esmės... 9. Ieškovas papildomai taip pat nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 10. Ieškovas prašė pateiktus priešieškinius atmesti, nurodydamas, kad yra... 11. Atsakovai Trakų rajono savivaldybės administracija ir Trakų rajono... 12. - pripažinti 2008-12-17 leidimą atlikti kultūros paveldo objekto... 13. - įpareigoti ieškovą Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją iki... 14. Trakų rajono savivaldybės administracijos ir Trakų rajono savivaldybės... 15. Trakų rajono savivaldybės ir Trakų rajono savivaldybės administracijos... 16. Atsakovo VĮ Registrų centro Vilniaus filialo atstovas Almantas Masionis... 17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovė Eglė Izokaitytė parodė,... 18. Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos atstovas... 19. Lietuvos Respublikos Valstybinės kultūros paveldo komisijos atstovė... 20. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovė Nijolė... 21. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija į teismo posėdį neatvyko, apie... 22. Ieškinys ir priešieškiniai atmestini. ... 23. Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai... 24. Trakų rajono savivaldybės tarybai priklauso Prieplaukos, į kurias Trakų... 25. Ieškovas prašo panaikinti Ginčijamą aktą, kadangi jį surašant buvo... 26. Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos teisės reikšti ieškinį... 27. Įstatymų numatytais atvejais valstybės ir savivaldybių institucijos ir kiti... 28. Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatų patvirtintų Lietuvos Respublikos... 29. Taigi, teisės aktuose įtvirtinta ieškovo teisė pareikšti ieškinį, ginant... 30. Dėl viešojo intereso pažeidimo... 31. CPK 49 str. 1 d. sąvoka „viešasis interesas“ turi būti aiškinama... 32. Įstatyme neatskleista viešojo intereso samprata. Tai reiškia, kad įstatymų... 33. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Prieplaukos šiuo metu priklauso Trakų... 34. Prieplauka ir tiltas, esantys ( - ), ir keturios prieplaukos, esančios ( - ),... 35. Ieškovas nurodo, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų... 36. Teismas sutinka su ieškovo nuomone, jog, vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 37. Ieškovas nurodo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1991-12-16 potvarkiu Nr.... 38. Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn... 39. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-07-13 nutarimo Nr. 870 „Dėl... 40. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad Prieplaukos nebuvo... 41. Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn... 42. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad Prieplaukos kaip... 43. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir... 44. Taigi, analizuojant šio įstatymo nuostatas dėl valstybės ir savivaldybių... 45. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog Ginčijamu aktu... 46. Be to, pažymėtina, kad ieškovas teismo posėdžio metu pats pripažino, jog... 47. Ieškovas nurodo, kad Trakų rajono savivaldybės taryba, pažeisdama Lietuvos... 48. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog nagrinėjamu... 49. Atmetus ieškovo reikalavimą dėl Ginčijamo akto panaikinimo, atmestini ir... 50. Atmetus ieškovo ieškinį nenustačius, jog Ginčijamu aktu perduodant Trakų... 51. Dėl priešieškinio... 52. Kaip jau buvo minėta, atsakovai Trakų rajono savivaldybės administracija ir... 53. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka... 54. Taip pat teismas pažymi, kad priimtas teismo sprendimas bylą išnagrinėjus... 55. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinęs atsakovų... 56. Pažymėtina, kad teisminio bylos nagrinėjimo metu atsakovams buvo siūloma... 57. Atsižvelgiant nurodytas aplinkybes, reikalavimas dėl leidimo pripažinimo... 58. Teismas vertindamas priešieškinio reikalavimą dėl ieškovo Trakų istorinio... 59. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 60. Kadangi šalys nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo atleistos, bylinėjimosi... 61. Teismas, vadovaudamasis CPK 92 str., 96 str., 259 str., 263 str., 264 str., 268... 62. Trakų istorinio nacionalinio parko ieškinius su patikslinimais atmesti... 63. Trakų rajono savivaldybės tarybos priešieškinį atmesti.... 64. Trakų rajono savivaldybės administracijos priešieškinį atmesti.... 65. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...