Byla I-256-342/2009
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aušrelės Mažrimienės, kolegijos teisėjų Dalios Gumuliauskienės, Irmos Čuchraj, sekretoriaujant Jurgitai Žvilauskienei, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Klaipėdos tranzito centras“atstovui Visvaldui Petrylai, atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės atstovui Vaidotui Jasui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Klaipėdos tranzito centras“ skundą atsakovei Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Klaipėdos apskrities viršininko administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,

Nustatė

3pareiškėja skundu teismo prašo panaikinti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimą Nr. T11-500 ir įpareigoti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybą tvirtinti detaliojo plano projektą, kuriuo numatoma UAB „Klaipėdos tranzito centras“ išperkamosios nuosavybės teise valdomuose žemės sklypuose (kadastrinis Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ); Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - )), esančiuose ( - ), Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą, gyvenamąją teritoriją, padalinti juos į sklypus mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai.

4Nurodo, kad jų užsakymu UAB „Almontus“ parengė ir suderino su atitinkamomis institucijomis detaliojo plano projektą, kuriuo numato UAB „Klaipėdos tranzito centras“ išperkamosios nuomos teise valdomuose žemės sklypuose (kadastriniai Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - )), esančiuose ( - ), Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, gyvenamąją teritoriją, padalinti juos į sklypus mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai. Klaipėdos apskrities viršininko administracija įstatymų nustatyta tvarka patikrino minėtą detalųjį planą ir pateikė teritorijų planavimo dokumento 2008-05-14 patikrinimo aktą Nr. PL-199 (14.16) su teigiama išvada. Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2008-09-25 priėmė sprendimą Nr. Tl 1-500, kuriuo nuspręsta netvirtinti UAB „Klaipėdos tranzito centras“ minėtų žemės sklypų detaliojo plano, atsižvelgiant į Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2008-05-1 1 patikrinimo akto Nr. PI.-199-( 14J 6) išvadą. Su tokiu sprendimu nesutinka, nes pagal Teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 5 dalį, detalusis planas tvirtinti neteikiamas, jeigu valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijos išvada dėl detaliojo plano tvirtinimo yra neigiama, o Klaipėdos apskrities viršininko administracijos išvada šiuo atveju yra teigiama. Klaipėdos rajono savivaldybės meras minėtą detalųjį planą teikė Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai 2008-09-25 tvirtinimui, tik neaišku dėl kokių priežasčių Klaipėdos rajono savivaldybės taryba jo nepatvirtino, todėl mano, kad Tarybos priimtas sprendimas yra neteisėtas.

5Pareiškėjos UAB „Klaipėdos tranzito centras atstovas Visvaldas Petryla prašo skundą tenkinti jame išdėstytų motyvų pagrindu.

6Atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybės taryba atiliepimu su skundu nesutinka. Nurodo, kad pareiškėjas pateikė žemės sklypų kadastrinis Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ); Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), esančių ( - ), Sendvario seniūnijoje detalųjį planą ir Klaipėdos apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. PL-199-(14.6) su teigiama išvada bei siūlymu detalųjį planą tvirtinti nustatyta tvarka, pasibaigus Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 5 straipsnyje numatyta terminui ( 5 metams nuo žemės įsigijo dienos). Klaipėdos rajono savivaldybės taryba vadovaudamasi teritorijų planavimo įstatymo 26 straispnio 5 dalimi bei atsižvelgdama į Klaipėdos apskrities viršininko administracijos siūlymą, nusprendė netvirtinti pareiškėjo detaliojo plano ir apie tai jį informavo raštu įstatymo nustatyta tvarka.

7Atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos atstovas Vaidotas Jasas prašo skundo netenkinti atsiliepime išdėstytų motyvų pagrindu.

8Tretysis suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities viršininko administracija atsiliepimu į skundą nesutinka su pareiškėjo skundu. Nurodo, kad atsakovė pagrįstai atsisakė netvirtinti pareiškėjo žemės sklypų detaliojo plano, nes jį patvirtinus būtų pažeistas įstatymo nustatytas draudimas keisti tikslinę žemės naudojimo paskirtį ankščiau kaip praėjus 5 metams nuo įsigijimo dienos. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2008-05-13 patikrinimo akte Nr. PL-199-(14.16) siūloma detaliojo plano projektą tvirtinti nustatytąja tvarka, pasibaigus Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo ir žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2006-07-27, Nr. 82-3259) numatytam terminui. Bendrąja tvarka pridedama pastaba, kad patikrinimo aktas galioja vienerius metus nuo jo patvirtinimo dienos. Nesant galimybei patvirtinti teritorijų planavimo dokumento per vienerius metus, dokumentas turi būti tikrinamas pakartotinai, išduodant naują patikrinimo aktą.

9Trečiojo suinteresuotos asmens Klaipėdos apskrities viršininko administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.

10Byla nagrinėjama trečiajam suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo / (toliau - ABTĮ) 78 straipsnio 3 dalis /.

11Skundas atmestinas kaip nepagrįstas (LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12Pareiškėja patikslintu skundu prašo panaikinti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008 09 25 sprendimą Nr. T11-500 ir įpareigoti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybą patvirtinti detaliojo plano projektą, kuriuo numatoma UAB „Klaipėdos tranzito centras“ išperkamosios nuosavybės teise valdomuose žemės sklypuose (kadastriniai Nr. ( - ), . ( - ), . ( - ), . ( - )), esančiuose Klemiškės II kaime, Klaipėdos rajone, pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą, gyvenamąją teritoriją, padalinti į sklypus mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai.

13Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008 09 25 sprendimu Nr. T11-500 nuspręsta netvirtinti UAB „Klaipėdos tranzito centras“ žemės sklypų, kadastriniai Nr. . ( - ), . ( - ), . ( - ), . ( - ), esančių . ( - ), Sendvario seniūnijoje, detalaus plano (planavimo tikslai – žemės sklypo paskirties pakeitimas į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba, padalinimas į sklypus), atsižvelgiant į Klaipėdos apskrities viršininko patikrinimo 2008-05-11 akto Nr. PL-199-(14.16) išvadą (b.l. 47, 70-72), kuria siūloma detaliojo plano projektą tvirtinti nustatytąja tvarka, pasibaigus Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo ir žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymo pakeitimo įstatymo 5 straipsnyje numatytam terminui (b.l. 44). Pareiškėja sutinka Klaipėdos apskrities viršininko administracijos priimta išvada, tačiau ginčija. atstovės Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimą, nurodydama, kad pareiškėjai apribojimai dėl žemės ūkio paskirties pakeitimo negali būti taikomi, nes žemės sklypus įsigijo ne iš valstybės, o iš privačių asmenų pagal pirkimo – pardavimo sutartis, todėl nebuvo žinoma apie apribojimų taikymą, kadangi nei pirkimo – pardavimo sutartyse, nei VĮ Registrų centro pažymose tokios sąlygos nebuvo įrašytos. Tokie pareiškėjo argumentai laikytini nepagrįstais.

14Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 5 straipsnio 6 dalį asmenys, pagal šį įstatymą pasinaudoję pirmumo teise įsigyti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, teisę keisti pagrindinę tikslinę šios žemės naudojimo paskirtį įgyja ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo šios žemės įsigijimo dienos. Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pirkimo–pardavimo sutartyje įrašoma sąlyga, kad nustačius, jog pagal šį įstatymą pirmumo teise įgyta valstybinė žemės ūkio paskirties žemė naudojama ne pagal paskirtį, valstybė įgyja teisę atpirkti šią žemę už tą pačią kainą, už kurią ji buvo įsigyta iš valstybės. 2005 04 21 Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimis P. R. įsigijo iš valstybės žemės ūkio paskirties žemę, esančią . ( - ), Klaipėdos rajono savivaldybėje, kadastrinis adresas . ( - ), . ( - ) . ( - ) k.v., 2005 04 28 V. A. žemės ūkio paskirties žemę, esančią . ( - ), Klaipėdos rajono savivaldybėje, kadastrinis adresas . ( - ) . ( - ) k.v (b.l. 140-143, 153-156, 160-163). Šių sutarčių 3.2 punkte nurodyta, kad pirkėjams Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 5 straipsnio turinys yra žinomas, kad pirkėjas pagal šį įstatymą pasinaudojęs pirmumo teise įsigyti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, teisę ją perleisti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims arba keisti pagrindinę tikslinę šios žemės naudojimo paskirtį įgyja ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo šios žemės įsigijimo dienos( b.l. 141, 154, 161). 2004 08 30 Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi E. A. įsigijo iš valstybės žemės ūkio paskirties žemę, esančią . ( - ), Klaipėdos rajono savivaldybėje, kadastrinis adresas . ( - ), kurios sutarties 14 punkte nurodyta, kad pirkėjai Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 5 straipsnio turinys yra žinomas ( b.l. 147 ). Dėl žemės sklypų (kadastrinis Nr. . ( - ), Nr. . ( - ), Nr. . ( - ); Nr. . ( - ), Nr. . ( - ), Nr. . ( - )), esančių . ( - ), Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, tarp UAB „Hansą Lizingas“ ir UAB „Klaipėdos tranzito centras“ sudarytos išperkamosios nuomos sutartys (b.l. 36-39).

152006 10 17 pagal pirkimo pardavimo sutartį UAB „Hansa Lizingas“, UAB „Klaipėdos tranzito centras“ iš V. K. ir J. K. įsigijo 0,700 ha unikalus Nr. . ( - ), kadastrinis Nr. . ( - ) . ( - ) k.v, 2000 ha unikalus Nr. . ( - ), kadastrinis Nr. . ( - ) . ( - ) k.v., 03700 ha unikalus Nr. . ( - ), kadastrinis Nr. . ( - ) Gindulių k.v., 0,2900 ha unikalus Nr. . ( - ), kadastrinis Nr. . ( - ) . ( - ) k.v.žemės sklypus, esančius . ( - ), Klaipėdos rajono savivaldybėje. Šios sutarties 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 punktuose nurodyta, kad žemės sklypo paskirtis- žemės ūkio. Pareiškėja teismui nepateikė V. K. ir J. K. aukščiau nurodytų žemės sklypų įsigijimo dokumentų, nors pareiškėja 2008 12 03 teismo nutartimi buvo įpareigota pateikti įrodymus, kuriais grindžia savo reikalavimus (b.l. 51-52), todėl laikytina, kad šios sutartys nebuvo teismui pateiktos siekiant nuslėpti tam tikrus faktus, numatytus sutartyse.

16Asmenims, kurie įsigijo ginčo žemės sklypus iš valstybės yra numatyti apribojimai, kad pasinaudoję pirmumo teise įsigyti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, teisę keisti pagrindinę tikslinę šios žemės naudojimo paskirtį įgyja ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo šios žemės įsigijimo dienos. Tai reiškia, kad apribojimas nekeisti tam tikrą laiko tarpą tikslinės žemės paskirties pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą taikomi išskirtinėmis sąlygomis įsigytam valstybiniam žemės sklypui, o ne to žemės sklypo savininkui, todėl šio žemės sklypo paskirties, pagal aukščiau minėto įstatymo nuostatas, savininkas negalės keisti žemės sklypams : kadastrinis Nr. . ( - )iki 2010 04 21, kadastrinis Nr. ( - ) iki 2009 08 30, , kadastrinis Nr. ( - ) iki 2010 04 21, kadastrinis Nr. ( - ) iki 2010 04 28, nepriklausomai nuo to kam ir kiek kartų jie buvo parduoti, nors sutartyse buvo numatyti apribojimai draudžiantys šį turtą 5 metus perleisti kitiems asmenims (b.l. 140-142, 146-148, 153-155, 160-162). Pareiškėja teigia, kad jam nebuvo žinoma apie apribojimų taikymą, nes nei pirkimo – pardavimo sutartyje, nei VĮ Registrų centro pažymose tokios sąlygos nebuvo įrašytos. Toks pareiškėjos teiginys yra klaidingas, nes iš byloje pateikto nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų matyti, kad žemės sklypai yra žemės ūkio paskirties ir įsigyti iš valstybės (b.l.10-17). Iš valstybės įsigytiems nuosavybės teise žemės sklypams yra taikomas Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 5 straipsnio nustatytas terminas. Šio įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nustatyta, kad asmenys, pagal šį įstatymą pasinaudoję pirmumo teise įsigyti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, teisę ją perleisti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims arba keisti pagrindinę tikslinę šios žemės naudojimo paskirtį įgyja ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo šios žemės įsigijimo dienos. Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pirkimo–pardavimo sutartyje įrašoma sąlyga, kad pagal šį įstatymą pasinaudojusio pirmumo teise įsigyti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę asmens prašymu arba nustačius, kad tokiu būdu įsigyta valstybinė žemės ūkio paskirties žemė naudojama ne pagal paskirtį, valstybė įgyja teisę atpirkti šią žemę. Kadangi apribojimai numatyti įstatymu, todėl įsakmus apribojimų neišvardijimas nekilnojamojo turto registre ar sutartyje esmės nekeičia. Įstatymai yra skelbiami viešai ir su jais gali susipažinti kiekvienas asmuo. Šalys savo susitarimu negali pakeisti, apriboti ar panaikinti imperatyviųjų teisės normų galiojimo ir taikymo, nepaisant to, kokia teisė-nacionalinė ar tarptautinė- šias normas nustato ( CK 6.157 straipsnio 1 dalis).

17Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 4 punkte nurodyta, kad Detalusis teritorijų planavimas – tai savivaldybės teritorijos dalių planavimas žemės sklypo riboms nustatyti, naudojimo ir veiklos jame plėtojimo sąlygoms nustatyti, pakeisti arba panaikinti. Detaliųjų planų rengimo procedūros, jų atlikimo tvarka, detaliųjų planavimo dokumentų sudėtis yra numatyta minėtame įstatyme. Šio įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad detalusis planas tvirtinti neteikiamas, jeigu valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijos išvada dėl detaliojo plano tvirtinimo yra neigiama. Tais atvejais, kai siūloma detalųjį planą tvirtinti, savivaldybės taryba ar jos įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius, atsisakę detalųjį planą tvirtinti, privalo planavimo organizatoriui pateikti motyvuotą atsakymą per 20 darbo dienų nuo plano pateikimo dienos. Jei savivaldybės taryba ar administracijos direktorius detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtino ir nepateikė motyvuoto atsakymo dėl plano netvirtinimo, planavimo organizatoriaus prašymu arba savo iniciatyva Vyriausybės atstovas turi atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje. Šiuo atveju 2008-05-14 Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. PL-199-(14.16) duota teigiama patikrinimo išvada, tačiau tvirtinančiai institucijai pasiūlyta detaliojo plano projektą tvirtinti nustatytąja tvarka, pasibaigus Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo ir žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymo 5 straipsnyje numatytam terminui. Todėl 2008 09 25 Klaipėdos rajono savivaldybės taryba pagrįstai ir teisėtai, atsižvelgdama į Klaipėdos apskrities viršininko administracijos patikrinimo akto išvadą, šiai dienai netvirtino UAB „Klaipėdos tranzito centras“ žemės sklypų (kadastrinis Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ); Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - )), esančių ( - ), Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, detalaus plano (planavimo tikslai – žemės sklypo paskirties pakeitimas į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba, padalinimas į sklypus), kol dar nėra pasibaigęs šiam žemės sklypui taikytinas apribojimas – draudimas 5 metus nuo šios žemės įsigijimo dienos nekeisti pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

18Teismas daro išvadą, kad skundžiamas 2008 09 25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T 11-500 yra teisėtas, priimtas nepažeidžiant Teritorijų planavimo įstatymo bei kitų teisės aktų, nustatančių specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, reikalavimus, todėl naikinti atsakovo priimto administracinio akto nėra pagrindo. Nepanaikinus Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008 09 25 sprendimo Nr. T 11-500, nėra pagrindo įpareigoti atsakovą Klaipėdos rajono savivaldybės tarybą atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, t.y. tvirtinti detaliojo plano projektą, kuriuo numatoma UAB „Klaipėdos tranzito centras“ išperkamosios nuosavybės teise valdomuose žemės sklypuose (kadastrinis Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ); Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - )), esančiuose ( - ), Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą, gyvenamąją teritoriją, padalinti juos į sklypus mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai.

19Išdėstytų faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu pareiškėjos reikalavimai nepagrįsti skundas atmestinas kaip nepagrįstas, nes teismas nenustatė skundžiamo akto panaikinimo pagrindų, kuriais atsakovo sprendimas turėtų būti naikinamas (LR ABTĮ 88 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 89 straipsnis).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23pareiškėjo UAB „Klaipėdos tranzito centras“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

24Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniams teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,... 3. pareiškėja skundu teismo prašo panaikinti Klaipėdos rajono savivaldybės... 4. Nurodo, kad jų užsakymu UAB „Almontus“ parengė ir suderino su... 5. Pareiškėjos UAB „Klaipėdos tranzito centras atstovas Visvaldas Petryla... 6. Atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybės taryba atiliepimu su skundu... 7. Atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos atstovas Vaidotas Jasas... 8. Tretysis suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities viršininko administracija... 9. Trečiojo suinteresuotos asmens Klaipėdos apskrities viršininko... 10. Byla nagrinėjama trečiajam suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant (Lietuvos... 11. Skundas atmestinas kaip nepagrįstas (LR Administracinių bylų teisenos... 12. Pareiškėja patikslintu skundu prašo panaikinti Klaipėdos rajono... 13. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008 09 25 sprendimu Nr. T11-500... 14. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo... 15. 2006 10 17 pagal pirkimo pardavimo sutartį UAB „Hansa Lizingas“, UAB... 16. Asmenims, kurie įsigijo ginčo žemės sklypus iš valstybės yra numatyti... 17. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 4 punkte... 18. Teismas daro išvadą, kad skundžiamas 2008 09 25 Klaipėdos rajono... 19. Išdėstytų faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu pareiškėjos... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85... 23. pareiškėjo UAB „Klaipėdos tranzito centras“ skundą atmesti kaip... 24. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...