Byla 2S-1757-265/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė teisėjas Almantas Padvelskis, kolegijos teisėjai Irma Čuchraj, Rimvida Zubernienė, kolegijos posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo A. N. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. N. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui dėl juridinę reikšmės fakto nustatymo,

Nustatė

2pareiškėjas A. N. pateikė teismui pareiškimą ir prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. N. pagal 2006-12-18 pastatų pirkimo-pardavimo sutartį Nr.2006/12/18 ir priėmimo - perdavimo aktą nuosavybės teise priklausančių statinių, plane žymimų indeksais 4K1/ž, 19K1/ž, 20K1/ž, 31K1/ž, pastatytų 1969m., esančių valstybiniame žemės sklype Kopų g.3, Palangos mieste, statybai pagal 1969 m. galiojusią tvarką tuometinių kompetentingų valstybinių institucijų buvo patvirtintas techninis projektas ir išduotas statybos leidimas, suteikiantis teisę statyti minėtus poilsio paskirties statinius valstybiniame žemės sklype ir pripažinti tinkamais naudoti bei, kad A. N. buvo leista šiuos statinius eksploatuoti, su tikslu įregistruoti viešajame nekilnojamojo turto registre daiktus ir daiktines teises į juos.

3Palangos miesto apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo A. N. pareikšimą suinteresuotam asmeniui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui dėl juridinę reikšmės fakto nustatymo ir jį grąžino padavusiam asmeniui. Nurodo, kad pareiškimas neatitinka CPK 111 straipsnio 2 dalies 4 punkte, 135 straipsnio 2 dalyje nustatytų formos ir turinio reikalavimų. Pareiškėjas nepateikė duomenų, kad kreipėsi į nekilnojamojo turto registrą dėl nuosavybės teisės įregistravimo ir pažymėjo, kad pateikdamas teismui pareiškimą, privalo pridėti įrodymus, patvirtinančius išdėstytas aplinkybes bei prie pareiškimo turi būti pridėti duomenys apie žyminio mokesčio sumokėjimą. Be to, nurodė, kad neteisminius sprendimus dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą priima Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas.

4Atskiruoju skundu pareiškėjas A. N. prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2010-08-09 nutartį ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Nurodo, kad byloje keliamas ginčas dėl nekilnojamojo daikto įregistravimo nekilnojamojo turto registre, todėl netaikytinos LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo 26 str. 2 d. nuostatos. Teismas neteisingai nustatė bylos kategoriją, kadangi byla yra dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, bet ne dėl daikto įregistravimo nekilnojamojo turto registre. Be to, pažymi, jei pareiškimas neatitiko įstatymų reikalavimo, teismas privalėjo nustatyti terminą trūkumams pašalinti. Taip pat teismas nenurodė kokiame įstatyme reglamentuota ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarka.

5Atskirasis skundas atmestinas.

6Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad pareiškimo dalykas yra reikalavimas dėl pripažinimo statybos teisėtumo su tikslu jį įregistruoti viešajame nekilnojamojo turto registre daiktus ir daiktines teises į juos pagal 2006-12-18 pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 2006/12/18 ir priėmimo–perdavimo aktą.

7Teismas ypatingosios teisenos tvarka nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis). Juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnio 1 dalis, 445 straipsnis). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme.

8Teisėjų kolegija pažymi, kad prašomas nustatyti faktas nesukels teisinių pasekmių, nes vien teismo sprendimo pagrindu negali būti atliekama nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių registracija viešajame nekilnojamojo turto registre. Tam, kad pastatų teisinė registracija būtų atlikta turi būti laikomasi tvarkos nustatytos LR statybos įstatyme bei Nekilnojamojo turto registro įstatyme.

9Be to, iš ieškinio matyti, kad pareiškėjas turi nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus t. y. 2006-12-18 pastatų pirkimo-pardavimo sutartį Nr.2006/12/18 ir priėmimo - perdavimo aktą, todėl dar kartą nustatyti šio fakto nėra pagrindo. Taip pat pažymėtina, kad LR CPK 444 str. 2 d. numato galimybę nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus dėl pareiškėjo išvardytų dokumentų t. y. techninio projekto, statybos leidimo, pripažinimo tinkamais naudoti ir eksploatuoti statinius, nes šie dokumentai išduodami, kaip minėta, LR statybos įstatymo bei Nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka.

10Taip pat pažymėtina, kad nėra ir trečios būtinos sąlygos juridinės reikšmės fakto nustatymui, nes pareiškėjas visus reikiamus dokumentus gali gauti jeigu yra pagrindas, įstatymų nustatyta tvarka.

11Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad nėra nei vienos sąlygos, kurioms esant galėtų būti nustatomas juridinę reikšmę turintis faktas, todėl toks pareiškimas nenagrinėtinas teisme ir teismas turi atsisakyti, jį priimti (CPK 137 str. 2 d. 1 p.). Atsižvelgiant į tai kolegija neturi pagrindo pasisakyti dėl nutarties ir atskirojo skundo motyvų dėl pareiškimo trūkumų ir išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, nes pareiškimą atsisakytina priimti LR CPK 137 str. 2 d. 1 p. pagrindu, o ne LR CPK 137 str. 2 d. 3 p.

12Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

14Palangos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai