Byla 2S-559-601/2017
Dėl santuokos nutraukimo ir kt. Teismas

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Ž. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Ž. M. ieškinį atsakovei G. M. ir pagal atsakovės G. M. priešieškinį Ž. M. dėl santuokos nutraukimo ir kt. Teismas

Nustatė

3Ginčo esmė

4Kauno apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo Ž. M. patikslintą ieškinį atsakovei G. M. ir pagal atsakovės G. M. priešieškinį Ž. M. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, bendravimo tvarkos nustatymo, turto bei prievolių padalijimo, bei kitų su santuokos nutraukimu susijusių klausimų. Ieškovas pateikė teismui prašymą išreikalauti iš atsakovės papildomus įrodymus – UAB „( - )“ veikloje naudojamo trumpalaikio ir ilgalaikio turto sąrašą, motyvuodamas tuo, kad turtas, kuris naudojamas UAB „( - )“ veikloje, yra įgytas už santuokines lėšas, kaip jis yra nurodęs patikslintame ieškinyje. Ieškovas tokių įrodymų gauti negali, nes rašytinė panaudos sutartis su UAB „( - )“ sudaryta nebuvo, o atsakovė yra šios įmonės direktorė, todėl ji gali pateikti UAB „( - )“ veikloje naudojamo turto sąrašą. Ieškovas taip pat prašė išduoti teismo liudijimą, leidžianti atlikti kadastrinius matavimus ir įregistruoti nekilnojamojo turto registre kiemo statinį – tvorą prie pastato, esančio Raseinių raj., ( - ).

5Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 6 d. nutartimi ieškovo Ž. M. prašymą dėl įrodymų išreikalavimo ir teismo liudijimo išdavimo atmetė (b. l. 33-34). Teismas nurodė, kad ieškovas, teikdamas prašymą dėl įrodymų išreikalavimo, nenurodė, o taip pat neįvardijo, koks konkretus už santuokines lėšas įgytas turtas yra perduotas UAB „( - )“, taip pat nenurodė turto perdavimo laikotarpio bei kokiu konkrečiu pagrindu tas turtas buvo perduotas, tik nurodė, kad rašytinė panaudos sutartis sudaryta nebuvo. Teismas sprendė, kad nėra jokio objektyvaus pagrindo teigti, kad atsakovė G. M. turi ieškovo prašomus išreikalauti įrodymus. Teismas pažymėjo, jog neabejoja ieškovo teiginiu, kad atsakovė, kaip UAB „( - )“ direktorė, galėtų pateikti UAB „( - )“ veikloje naudojamo trumpalaikio ir ilgalaikio turto sąrašą, tačiau tokiu atveju ieškovas turėtų prašyti išreikalauti rašytinius įrodymus ne iš atsakovės, o iš UAB „( - )“, taip pat turėtų pagrįsti, kodėl reikalingas viso bendrovės veikloje naudojamo trumpalaikio ir ilgalaikio turto sąrašas, o ne duomenys apie konkretų dalintino turto sąraše išvardintą turtą. Teismas vertino, kad ieškovo prašymas išreikalauti iš atsakovės UAB „( - )“ veikloje naudojamo trumpalaikio ir ilgalaikio turto sąrašą yra nepagrįstas, todėl atmestinas. Ieškovas taip pat prašė išduoti teismo liudijimą, leidžiantį atlikti kadastrinius matavimus ir įregistruoti nekilnojamojo turto registre kiemo statinį – tvorą prie pastato, esančio Raseinių raj., ( - ). Tačiau šio prašymo ieškovas niekaip nemotyvavo ir nepagrindė, patikslintame ieškinyje nenurodė, kad sieks atlikti kadastrinius matavimus, tik nurodė, jog šio neįregistruoto statinio vertei nustatyti prašys skirti ekspertizę. Pažymėjo, kad santuokos nutraukimo byloje negali būti keliamas ir sprendžiamas su statinio įregistravimu susijęs klausimas, tuo labiau vadovaujantis CPK teisės normomis, reglamentuojančiomis įrodymų išreikalavimą, teismo liudijimų išdavimą ar įrodymų užtikrinimą.

7Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas Ž. M. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutarties dalį dėl teismo liudijimo išdavimo ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti ieškovo prašymą – išduoti ieškovui Ž. M. teismo liudijimą, suteikiantį teisę atlikti kadastrinius matavimus ir įregistruoti nekilnojamojo turto registre kiemo statinį –tvorą prie pastato, esančio Raseinių raj., ( - ) (b. l. 36-37).

9Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais: nagrinėjamoje byloje patikslintu ieškiniu ieškovas reiškia reikalavimą dėl ½ dalies pastato – gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), su kiemo statiniu - tvora, esančio Raseinių r. sav. ( - ), priteisimo. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovė vengia atlikti kadastrinius matavimus ir įregistruoti turto registre kiemo statinį – tvorą prie pastato, esančio Raseinių raj., ( - ), o teismui atsisakius tenkinti ieškovo prašymą dėl teismo liudijimo išdavimo, užkerta kelią nustatyti tikrąją santuokos metu įgyto turto apimtį, jį įvertinti, bei jį teisingai padalinti. Ieškinyje turi būti aiškiai nurodyti ieškinio pagrindas (faktinis ir teisinis) bei ieškinio dalykas (materialiniais teisiniai reikalavimai), tačiau nebūtinai turi būti nurodyti visi procesiniai prašymai, kadangi reikalingumas pareikšti prašymą gali kilti ir bylos nagrinėjimo metu, todėl teismo motyvas, jog toks reikalavimas ar prašymas nebuvo suformuluotas patikslintu ieškiniu, yra nepagrįstas ir ribojantis ieškovo teisę į greitą ir operatyvų bylos išnagrinėjimą. Netenkinus prašymo dėl kadastrinių matavimų ir leidimo įregistruoti nekilnojamojo turto registre kiemo statinį – tvorą prie pastato, esančio Raseinių raj., ( - ), ieškovas neturės galimybės reikšti prašymo dėl ekspertizės skyrimo tvoros vertei nustatyti, kadangi ekspertizės metu turi būti vertinami Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys. Pažymėjo, kad buvo priimta 2016 m. rugsėjo 13 d. nutartis, kurioje buvo taikytos įrodymų užtikrinimo priemonės. 2016 m. rugsėjo 13 d. nutartimi teismas leido atsakovei atlikti namo, stovinčio ant ieškovui priklausančio žemės sklypo, kadastrinius matavimus. Teismas

konstatuoja:

10Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris (kuri) pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų priėmimui (CPK 338 str.). Ieškovas teikė teismui prašymą, vadovaujantis CPK 199 straipsniu išreikalauti iš atsakovės G. M. papildomus įrodymus. Taip pat prašė išduoti teismo liudijimą, leidžiantį atlikti kadastrinius matavimus ir įregistruoti nekilnojamojo turto registre kiemo statinį – tvorą prie pastato, esančios Raseinių raj. ( - ). Taigi ieškovas prašė taikyti CPK 199 straipsnio nuostatas. Kauno apylinkės teismas skundžiama nutartimi ieškovo prašymą dėl įrodymų išreikalavimo ir teismo liudijimo išdavimo atmetė (netaikė CPK 199 straipsnio nuostatų). Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje ir CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kiekvieno asmens, manančio, kad jo teisė ar įstatymo saugomi interesai yra pažeisti, teisė kreiptis į teismą. Šios teisės įgyvendinimas detaliai reglamentuotas CPK normomis ir jų reikalavimai yra privalomi kiekvienam besikreipiančiam į teismą. CPK 334 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) šio kodekso numatytais atvejais ir 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Taigi, įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs, jog pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo CPK numatytais atvejais ir kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d. 1 p.). Dėl kitų, pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.). Rašytinių įrodymų išreikalavimas ar teismo leidimo išdavimas yra susijęs su įrodymų rinkimu. CPK nenumato galimybės apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį, priimtą įrodymų rinkimo klausimu, taigi ir dėl įrodymų išreikalavimo (CPK 199 str.). Be to, priimta nutartis iš esmės neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. Nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas tolesnis procesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-11-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1758/2010). Šiuo atveju nagrinėjama situacija neturi aukščiau nurodytų požymių. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, paaiškėjo CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta aplinkybė, jog atskirasis skundas paduotas dėl teismo nutarties, kuri pagal įstatymą negali būti apeliacinio apskundimo objektu, todėl apeliacinis procesas pagal atsakovo Ž. M. atskirąjį skundą nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d., 338 str.).

12Vadovaudamasis CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 331 str., 336 str., 338 str., 339 str., teismas

Nutarė

13Apeliacinį procesą pagal ieškovo Ž. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutarties nutraukti.

14Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai