Byla 2-8175-901/2013

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolio R. K. pareiškimą UAB „La Cossta“ vadovės N. S. patraukimo atsakomybėn už antstolio reikalavimų nevykdymą, suinteresuoti asmenys UAB „Stolvika“, UAB „La Cossta“ ir N. S.,

Nustatė

2A. R. Kudrauskas kreipėsi į teismą su prašymu vadovaujantis CPK 585 str. skirti baudą vykdymo procese UAB „La Cossta“ vadovei N. S. po 1000 Lt už kiekvieną nevykdymo dieną skaičiuojant nuo 2013-09-28 už antstolio reikalavimų nevykdymą vykdomojoje byloje Nr. 98-3884/13 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagal 2013-09-11 Šiaulių apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-7596-901/2013. 2013-09-17 antstolis išsiuntė UAB „La Cossta" įpareigojimą vykdyti minėtą teismo nutartį, t.y. šiai bendrovei perduotą krovinį, gabentą pagal UAB „Stolvika" su „MS-ALIANS" 2013-07-05 sudarytą krovinio (20 tonų česnakų) pervežimo sutartį Nr. 45, ir pagal papildomą „MS-ALIANS" pranešimą krovinį pristatytą UAB „La Cossta", perduoti saugoti išieškotojui UAB „Stolvika". Antstolis įpareigojimą UAB „La Cossta" siuntė registruotos buveinės adresu Ežero g. 7-2,Šiauliai, ir faktinės buveinės adresu Basanavičiaus g. 144A, Šiauliai (kur 2013-09-18 įpareigojimas įteiktas), įpareigojant įvykdyti teismo nutartį ir sumokėti vykdymo išlaidas iki 2013-09-27. Be to raginimas-įpareigojimas 2013-09-24 patalpintas internetinėje svetainėje www.antstoliai.lt. Iki 2013-09-27 antstolis neturi informacijos apie įpareigojimo įvykdymą, susisiekti su UAB „La Cossta" vadove N. S. nepavyko. 2013-09-11 Šiaulių apylinkės teismo nutartis neįvykdyta iki šiol.

3Suinteresuoti asmenys UAB „Stolvika“, UAB „La Cossta“ ir N. S. iki teismo posėdžio atsiliepimų/rašytinių paaiškinimų teismui nepateikė. Išieškotojui UAB „Stolvika“ teismo pranešimas su antstolio pareiškimu įteiktas CPK 123 str. 4 d. nustatyta tvarka, teismo pranešimas su antstolio pareiškimu išsiųsti UAB „La Cossta“ faktinės buveinės adresu Basanavičiaus g. 144A, Šiauliai, o šios bendrovės vadovei N. S. Juridinių asmenų registre nurodytu ir Gyventojų registre deklaruotu jos gyvenamosios vietos adresu ( - ).

4Kadangi teismas antstolio pareiškimą turi išnagrinėti per 7 dienas nuo prašymo skirti baudą vykdymo procese priėmimo dienos (pareiškimas priimtas 2013-10-04), todėl pranešus apie teismo posėdį teismui žinomais adresais, antstolio pareiškimas nagrinėtinas remiantis antstolio pateiktu pareiškimu ir jo priedais bei vykdomąja byla (CPK 593 str.).

5Antstolio pareiškimas tenkintinas iš dalies.

6Nustatyta, kad antstolis R. K. priėmė vykdymui 2013 m. rugsėjo 11 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo civilinėje byloje Nr. 2-7596-901/2013 atsakovui UAB „La Cossta“ (vykdomoji byla Nr. 98-3884/13). Šia nutartimi, kuri vykdytina skubiai, atsakovas UAB „La Cossta" įpareigotas šiai bendrovei perduotą krovinį, gabentą pagal UAB „Stolvika" su „MS-ALIANS" 2013-07-05 sudarytą krovinio (20 tonų česnakų) pervežimo sutartį Nr. 45, ir pagal papildomą „MS-ALIANS" pranešimą krovinį pristatytą UAB „La Cossta", perduoti saugoti UAB „Stolvika", kuri įpareigota iki ieškinio padavimo ir galutinio sprendimo šioje byloje priėmimo dienos ar iki laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo arba panaikinimo saugoti šį krovinį tinkamomis sąlygomis. Sutinkant su apelianto (atsakovo) atskirojo skundo argumentais ir prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartimi pasinaikino 2013-09-11 nutarties pirmą dalį, kuria atsižvelgiant į ieškovo UAB Stolvika“ prašymą UAB „La Cossta“ taikytas minėtas įpareigojimas, UAB „La Cossta" perduotą krovinį iki galutinio sprendimo šioje byloje priėmimo dienos paliekant saugoti tinkamomis sąlygomis ūkininkui F. Š., ūkio kodas 7151115, adr. Velžių kaimas, Radviliškio raj. (kaip ir prašė apeliantas). Pats apeliantas UAB „La Cossta", po ieškovo UAB „Stolvika" ieškinio priėmimo teismui ieškinio sumai areštavus atsakovo turtą ir pinigines lėšas, šią nutartį dėl 2013-09-11 apsaugos priemonių pakeitimo 2013-09-25 apskundė, atskirasis skundas teismo priimtas, išsiųstas kitai šaliai atsiliepimui.

7Reikia pažymėti, kad nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra vykdoma skubiai, atskirųjų skundų padavimas šios nutarties vykdymo nesustabdo (CPK 152 str. 1 d., 3 d.), todėl nutarties, kurią antstolis vykdo apskundimas niekaip neatleidžia UAB „La Cossta" ir jos vadovės nuo pareigos vykdyti 2013-09-11 nutartį, kuri šiai dienai galiojanti, bei vykdyti teisėtus antstolio reikalavimus.

8Sutinkamai su CPK 585 straipsnio 1 dalimi antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Juridinio asmens, kuris nevykdo antstolio reikalavimų ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus (o nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tokia ir yra), vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną; antstolis kliūtims pašalinti kviečia policiją (CPK 585 str. 2 d., 3 d., 587 str. 4 p.).

9Iš Šiaulių apylinkės teismas 2013-09-25 nutarties, kuria pakeistos 2013-09-11 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, turinio matyti, kad UAB „La Cossta" pripažįsta, kad česnakų krovinio ieškovui UAB Stolvika“ neperdavė ir prašė teismo palikti krovinį saugoti atsakovo žinioje, o konkrečiai - pas ūkininką F. Š..

10Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad UAB „La Cossta" antstolis 2013-09-17 antstolio įpareigojimą UAB „La Cossta" iki 2013-09-27 įvykdyti 2013-09-11 teismo nutartį, 2013-09-18 įteikė šiai bendrovei faktinės buveinės adresu Basanavičiaus g. 144A, Šiauliuose (9, 12 v.b.l.). Be to raginimą-įpareigojimą 2013-09-24 antstolis patalpino internetinėje svetainėje www.antstoliai.lt (13-14 v.b.l.).

11Nenustatyta, kad UAB „La Cossta" antstolio R. K. reikalavimus nustatytu laiku būtų įvykdžius, jokio paaiškinimo, kodėl nevykdoma teismo nutartis ir teisėti antstolio reikalavimai, UAB „La Cossta" antstoliui iki šiol nepateikė. Taip pat ir teismui šioje byloje dėl baudos skyrimo nepateikti jokie rašytiniai paaiškinimai.

12Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo administracija, kurios veiklai vadovauja administracijos vadovas, šiuo atveju – UAB „La Cossta" direktorė (LR Akcinių bendrovių įstatymo 29 str. 1 d., 4 d.). Už antstolio reikalavimų tinkamą vykdymą yra atsakingas juridinio asmens vadovas (CPK 585 str. 2 d., LR Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 1 d., 6 d.,37 str. 1d., 10 d., 12 d.). Tai, kad UAB „La Cossta" 2013-09-23 pateikė teismui atskirąjį skundą dėl 2013-09-11 teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o 2013-10-09 pateikė teismui atskirąjį skundą dėl 2013-09-25 teismo nutarties, kuria apsaugos priemonės pakeistos, šioms nutartims neįsiteisėjus niekaip neatleidžia UAB „La Cossta" vadovės nuo atsakomybės už teisėtų antstolio reikalavimų nevykdymą.

13Juridinių asmenų registro duomenimis nuo 2013-06-18 UAB „La Cossta" vadove (direktore) yra N. S..

14Nenustatyta, kad UAB „La Cossta“ ar šio bendrovės vadovė N. S. būtų įvykdę teismo nutartyje nustatytus įpareigojimus, kad nustatytu terminu būtų įvykdę antstolio reikalavimus perduoti išieškotojui UAB „Stolvika" saugoti česnakų krovinį. Tokiais veiksmais UAB „La Cossta“ sutrukdė antstoliui įstatymų nustatyta tvarka vykdyti 2013 m. rugsėjo 11 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „La Cossta“ civilinėje byloje Nr. 2-7596-901/2013, taip pat pažeidė CPK 585 str. reglamentuotą antstolio patvarkymų ir reikalavimų privalomumo principą.

15Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, atsižvelgiant į pažeidimų sunkumą, t.y. krovinys, dėl kurio saugojimo sąlygų tinkamumo kyla ginčas, faktiškai išieškotojui nebuvo perduotas, tuo pačiu nebuvo užtikrinti išieškotojo interesai, atsižvelgiant į kad atsakovas UAB „La Cossta“ nebendradarbiavo su antstoliu, į tai kiek laiko antstolio įpareigojimai nebuvo vykdomi, į tai, kad už įpareigojimų nevykdymą šioje vykdomojoje byloje UAB „La Cossta“ vadovė dar nebuvo bausta, į tai, kad laikinosios apsaugos priemonės teismo buvo pakeistos, o Teismų duomenų bazės LITEKO duomenimis išieškotojas iki šiol teismui nėra pateikęs skundo dėl šių apsaugos priemonių pakeitimo, t.y. dėl krovinio saugotojo pakeitimo, teismas UAB „La Cossta“ vadovei skiria konkretaus dydžio (ne už kiekvieną dieną) baudą – 1000 Lt.

16Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 106 str., 585 str., 593 str.,

Nutarė

17A. R. K. pareiškimą tenkinti iš dalies.

18Skirti UAB „La Cossta“ vadovei N. S., a.k. ( - ) 1000 Lt (vieno tūkstančio litų) baudą už antstolio R. K. reikalavimų nevykdymą.

19Kitoje dalyje antstolio pareiškimą atmesti.

20Išsiųsti nutarties kopijas antstoliui ir suinteresuotiems asmenims.

21Įsiteisėjus nutarčiai, grąžinti antstoliui teismui pateiktą vykdomąją bylą.

22Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, rašytinio proceso... 2. A. R. Kudrauskas kreipėsi į teismą su prašymu vadovaujantis CPK 585 str.... 3. Suinteresuoti asmenys UAB „Stolvika“, UAB „La Cossta“ ir N. S. iki... 4. Kadangi teismas antstolio pareiškimą turi išnagrinėti per 7 dienas nuo... 5. Antstolio pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 6. Nustatyta, kad antstolis R. K. priėmė vykdymui 2013 m. rugsėjo 11 d.... 7. Reikia pažymėti, kad nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 8. Sutinkamai su CPK 585 straipsnio 1 dalimi antstolio reikalavimai vykdyti... 9. Iš Šiaulių apylinkės teismas 2013-09-25 nutarties, kuria pakeistos... 10. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad UAB „La Cossta" antstolis... 11. Nenustatyta, kad UAB „La Cossta" antstolio R. K. reikalavimus nustatytu laiku... 12. Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo administracija, kurios veiklai... 13. Juridinių asmenų registro duomenimis nuo 2013-06-18 UAB „La Cossta" vadove... 14. Nenustatyta, kad UAB „La Cossta“ ar šio bendrovės vadovė N. S. būtų... 15. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, atsižvelgiant į pažeidimų... 16. Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 106 str., 585 str., 593 str.,... 17. A. R. K. pareiškimą tenkinti iš dalies.... 18. Skirti UAB „La Cossta“ vadovei N. S., a.k. ( - ) 1000 Lt (vieno... 19. Kitoje dalyje antstolio pareiškimą atmesti.... 20. Išsiųsti nutarties kopijas antstoliui ir suinteresuotiems asmenims.... 21. Įsiteisėjus nutarčiai, grąžinti antstoliui teismui pateiktą vykdomąją... 22. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo gali būti skundžiama atskiruoju...