Byla 2-2173/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo ir pirkimo sąlygų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Sostena“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-5659-640/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sostena“ ieškinį atsakovui Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimo ir pirkimo sąlygų panaikinimo.

3Teisėja

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ginčas byloje yra kilęs dėl viešojo pirkimo sąlygų teisėtumo.

6Atskirajame skunde keliamas teismo procesinio sprendimo – atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

7Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Sostena“ pareiškė ieškinį, kuriame prašė panaikinti atsakovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo pirkimo komisijos 2014 m. rugsėjo 1 d. priimtą sprendimą – atmesti ieškovo pretenziją ir palikti nepakeistus viešojo konkurso „Automobilių nuomos pirkimas“ (toliau – ir Konkursas) techninės specifikacijos II dalies „Patruliniai automobiliai“ 14, 18 punktus, III dalies „Kriminalinei policijai arba administraciniams padaliniams skirti automobiliai“ 13, 15 punktus; taip pat ieškovas prašė pripažinti neteisėtomis Konkurso techninės specifikacijos II dalies 14 ir 18 punktų sąlygas, III dalies 13 ir 15 punktų sąlygas bei jas pakeisti pagal jo siūlymą. Ieškovas nurodė, kad Konkurso techninėje specifikacijoje nustatytos sąlygos yra diskriminacinės ir jomis sudarytos sąlygos Konkursą laimėti konkrečiam automobiliui – Škoda Octavia.

8Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –sustabdyti Konkurso procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo momento.

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartimi ieškovo prašymo netenkino. Teismas nurodė, kad pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones būtų nesilaikoma šalių interesų pusiausvyros, galėtų būti pažeistas viešasis interesas (pirkimas didelės vertės, o siekiami išsinuomoti automobiliai bus naudojami viešosios tvarkos užtikrinimui).

102014 m. spalio 6 d. ieškovas padavė naują prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutarties iki įsiteisės teismo sprendimas. Jis paaiškino, kad neoficialiais duomenimis yra išrinktas Konkurso laimėtojas, t. y. Škoda markės automobilį pasiūlęs tiekėjas. Atsakovui pasirašius su laimėtoju pirkimo sutartį, būtų panaikintos galimybės ieškovui dalyvauti Konkurse. Tik pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo sustabdymas užtikrintų ieškovo teisių ir interesų apsaugą, nes kitos priemonės – reikalavimo atlyginti žalą reiškimas, yra sunkiai įgyvendinamos ir neefektyvios. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešasis interesas nebūtų pažeistas, nes byla bus išnagrinėta per trumpą laiko tarpą, o organizuodamas Konkursą automobilius ieškovas siekė išsinuomoti tik administracinėms reikmėms.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 8 d. nutartimi ieškovo prašymo netenkino.

13Teismas nurodė, kad prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas neįvardijo naujų, 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartyje neaptartų aplinkybių, kurios suponuotų esant grėsmę teismo sprendimo įvykdymui.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Atskirajame skunde ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti jo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Skunde teigiama, kad:

16Skundžiama nutartis yra nemotyvuota. Teismas ne tik neišnagrinėjo visų prašymo argumentų, bet ir neišreikalavo iš atsakovo duomenų apie Konkurso laimėtoją. Jeigu jis yra automobilių Škoda tiekėjas, akivaizdu, kad Konkursas vykdytas pažeidžiant viešųjų pirkimų principus, nes techninės sąlygos teisę dalyvauti pirkime suteikė tik vienam asmeniui. Teismas nepagrįstai vertino abu ieškovo prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones analogiškais: skiriasi prašymų faktiniai pagrindai ir dalykai. Taip pat teismas nesprendė, kuriam viešajam interesui suteikti prioritetą, t. y. ar pirkimo procedūrų operatyvumui, ar jų skaidrumui. Iš teismo motyvų nėra aišku, kaip būtų pažeistas viešasis interesas stabdant pirkimo procedūras, nes jos nėra susijusios su Europos Sąjungos fondų lėšomis.

17Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime, atsikertant į skundo argumentus, teigiama, kad:

18Vykdant ginčo pirkimą siekiama išsinuomoti automobilius, reikalingus užtikrinti policijos paslaugų teikimą. Sprendžiant, ar yra poreikis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, svarbu tai, kad ieškovas preliminariai nepagrindė ieškinio reikalavimų. Jei išnagrinėjus bylą, bus nustatyti Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) pažeidimai vykdant Konkursą, teismas turės teisę taikyti alternatyvias sankcijas.

19Teisėja

konstatuoja:

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Šioje byloje pareikštame ieškinyje kvestionuojamas perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo konkurso dokumentuose nustatytų pirkimo objektus kvalifikuojančių kriterijų teisėtumas bei jų atitikimas proporcingumo bei nediskriminavimo principams. Nustatyta, kad ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas pirmiausia prašė pirmosios instancijos teismo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdyti Konkurso procedūras. Pirmosios instancijos teismas 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartimi atsisakė stabdyti Konkurso procedūras remdamasis tuo, kad laikinųjų apsaugos priemonių teikiamą naudą nusvertų jų taikymo sukeltos neigiamos pasekmės: tikėtiną policijos vykdomų funkcijų sutrikdymą. Be kita ko, teismas nurodė, kad ieškovas savo teises – iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos užbaigus Konkursą, galės ginti reikalaudamas atlyginti jam padarytą žalą.

22Tokio teismo procesinio sprendimo ieškovas apeliacine tvarka neskundė, tačiau pateikė naują prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones: įpareigoti perkančiąją organizaciją (atsakovą) nesudaryti pirkimo sutarties iki įsiteisės teismo sprendimas. Prašymą ieškovas grindė jo turimais neoficialiais duomenimis apie išrinktą Konkurso laimėtoją ir argumentais, panašiais, bet ne identiškais, tiems, kuriais motyvuotas pirmasis jo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. pirkimo procedūrų teisėtumo ir skaidrumo bei jo teisės į teisminę gynybą užtikrinimo poreikiu. Konstatavęs prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų esminį tapatumą, pirmosios instancijos teismas pakartotinai atsisakė tenkinti ieškovo prašymą pateikdamas nuorodą į 2014 m. rugsėjo 26 d. nutarties motyvuojamoje dalyje išdėstytus argumentus. Toks procesinio sprendimo motyvavimas, atsižvelgiant į faktą, kad ieškovo prašymo argumentai buvo panašūs, bet ne visiškai identiški išdėstytiems ieškinyje (pirmame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo) – papildomai įvardytos aplinkybės dėl Konkurso finansavimo šaltinio, negali būti laikomas teisiškai nepriekaištingu. Vis dėlto motyvų lakoniškumas neužkirto kelio ieškovui suprasti teismo procesinio sprendimo turinio (priežasčių, kodėl netenkintas jo prašymas) ir pasinaudoti apeliacijos teise. Taigi nustatytas teismo pareigos motyvuoti nutartį pažeidimas yra formalus (CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Iš nustatytų aplinkybių aišku, kad pirmosios instancijos teismas de jure nutarė nestabdyti Konkurso procedūrų, be kita ko, pirkimo sutarties pasirašymo, kadangi, jo manymu, dėl to būtų pažeistas viešasis interesas – tikėtinai apsunkintas policijos funkcijų vykdymas.

23Nors ieškovas su pirmosios instancijos teismo pozicija ginčo klausimu kategoriškai nesutinka, tačiau atskirojo skundo argumentai neteikia pagrindo pripažinti jį pagrįstu. Išnagrinėjus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio svarstymui pateiktus įrodymus, nustatyti du savarankiški faktai, suponuojantys atskirojo skundo atmetimą. Pirmiausia pažymėtina, kad CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo norma, pagal kurią, nustačius, jog ieškinys yra tikėtinai (lot. prima facie) pagrįstas, sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimas. Dėl šių pagrindinių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų išskirtina, kad ieškinio tikėtino pagrįstumo nustatymo procedūra atliekama pirmiau. Jeigu preliminariai įvertinus ieškinio reikalavimus konstatuojamas jo nepagrįstumas CPK 144 straipsnio 1 dalies prasme, tai yra savarankiškas procesinis pagrindas netaikyti prašomų laikinųjų apsaugos priemonių ir neanalizuoti kitų faktų, galimai pagrindžiančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį. Ši taisyklė aktuali ir sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose (CPK 4237 straipsnis).

24Aiškindamas / plėtodamas ieškinio tikėtino pagrįstumo doktrinos turinį Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą konstatavęs, kad ieškinys turėtų būti pripažįstamas prima facie nepagrįstu tais atvejais, kai ieškovui nepalankus pirmosios instancijos teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nors šis sprendimas dar nėra įsiteisėjęs (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „G4S Lietuva“ v. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, bylos Nr. 2-1682/2012; 2013 m. gegužės 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje IĮ „Viešųjų pirkimų sprendimai“ v. Ukmergės rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 2-1372/2013). Tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismo, iki klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėjimo apeliacine tvarka, priimtas sprendimas atmesti ieškinį sudaro savarankišką procesinį pagrindą atmesti atskirąjį skundą, kuriuo prašoma pripažinti neteisėtu pirmosios instancijos teismo atsisakymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis šioje byloje ieškovui nepalankų sprendimą Vilniaus apygardos teismas priėmė 2014 m. lapkričio 17 d. (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

25Kita aplinkybė, sudaranti savarankišką pagrindą atskirojo skundo atmetimui, – tai viešojo pirkimo sutarties sudarymas (VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 1 punktas). Teikdamas atskirąjį skundą ieškovas siekė, kad jį patenkinus būtų pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė, t. y. įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (CPK 4237 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Nustatyta, kad centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – ir CVP IS) atsakovas apie viešojo pirkimo sutarties sudarymą paskelbė 2014 m. spalio 31 d.[1] Skelbime nurodyta, kad sutartis su pirkimo laimėtoju pasirašyta 2014 m. spalio 22 d. Vadinasi, ieškovo prašomo įpareigojimo atsakovui nustatymas nesukeltų jokių teisinių pasekmių.

26Esant aptartoms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, atskirasis skundas negali būti tenkinamas. Dėl to apskųsta pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo atsakovo uždarosios... 3. Teisėja... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ginčas byloje yra kilęs dėl viešojo pirkimo sąlygų teisėtumo.... 6. Atskirajame skunde keliamas teismo procesinio sprendimo – atsisakyti taikyti... 7. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Sostena“... 8. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartimi ieškovo prašymo... 10. 2014 m. spalio 6 d. ieškovas padavė naują prašymą taikyti laikinąsias... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 8 d. nutartimi ieškovo prašymo... 13. Teismas nurodė, kad prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Atskirajame skunde ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014... 16. Skundžiama nutartis yra nemotyvuota. Teismas ne tik neišnagrinėjo visų... 17. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašo skundą atmesti kaip... 18. Vykdant ginčo pirkimą siekiama išsinuomoti automobilius, reikalingus... 19. Teisėja... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Šioje byloje pareikštame ieškinyje kvestionuojamas perkančiosios... 22. Tokio teismo procesinio sprendimo ieškovas apeliacine tvarka neskundė,... 23. Nors ieškovas su pirmosios instancijos teismo pozicija ginčo klausimu... 24. Aiškindamas / plėtodamas ieškinio tikėtino pagrįstumo doktrinos turinį... 25. Kita aplinkybė, sudaranti savarankišką pagrindą atskirojo skundo atmetimui,... 26. Esant aptartoms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, atskirasis skundas... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 28. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....