Byla 2S-602-823/2015
Dėl antstolio I. G. veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis I. G., BUAB „Žirmuva“, UAB „Deforta“, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „MSBB“ ir S. L

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal antstolio I. G. ir suinteresuoto asmens UAB „Deforta“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo AS Reverta skundą dėl antstolio I. G. veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis I. G., BUAB „Žirmuva“, UAB „Deforta“, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „MSBB“ ir S. L.,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Pareiškėjas AS Reverta pateikė skundą dėl 2013 m. vasario 11 d. antstolio patvarkymo Nr. 38 8 2013 02 20 5/13-1 dėl turto arešto ir jo įkainojimo, kuriuo antstolis areštavo skolininkui UAB „Žirmuva“ nuosavybės teise priklausantį turtą – valymo įrenginius, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), bei turto arešto aktu įkainojo juos 21 325 Lt suma, taip pat 2013 m. vasario 28 d. antstolio patvarkymo Nr. 50 8 2013 02 28 5/13-1 dėl varžytynių paskelbimo ir 2013 m. vasario 28 d. antstolio patvarkymo Nr. 50 8 2013 02 28 5/13-1 dėl varžytynių atšaukimo, kuriuo antstolis paskelbtas varžytynes atšaukė, gavęs skolininko prašymą turtą parduoti jo siūlomam pirkėjui UAB „MSBB“. Skundu AS Reverta prašė skolininko pasiūlytam pirkėjui UAB „MSBB“ grąžinti sumokėtus 24 800 Lt, panaikinti areštą valymo įrenginiams (unikalus Nr. ( - )), esantiems ant valstybinės žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), kurio nuomos teisė yra įkeista pareiškėjui AS Reverta, ir išieškojimą nukreipti į kitą skolininko turtą; nepanaikinus arešto valymo įrenginiams, įpareigoti antstolį I. G. pasiūlyti AS Reverta prisijungti prie išieškojimo vykdomojoje byloje, o AS Reverta antstoliui I. G. pateikus vykdomąjį dokumentą, valymo įrenginius ir nuomojamo žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), nuomos teisę varžytynėse realizuoti kartu.

4Pareiškėjas nurodė, kad 2008 m. vasario 22 d. kreditavimo sutartimi Nr. KSV-08/09 ir vėlesniais jos pakeitimais AB Parex bankas (toliau – ir Bankas) S. L., kuriam priklausė 75 proc. UAB „Žirmuva“ akcijų, suteikė 289 620 EUR kreditą. Šios prievolės įvykdymo užtikrinimui kreditoriaus naudai įkeista 675 vnt. UAB „Žirmuva“ paprastųjų vardinių akcijų (75 proc. įstatinio kapitalo), UAB „Žirmuva“ nuomos teisė į valstybinį žemės sklypą, esantį ( - ). Valymo įrenginiai, esantys ant valstybinės žemės sklypo, kreditoriaus naudai nebuvo įkeisti. S. L. nevykdant sutartinių įsipareigojimų, 2009 m. rugsėjo 23 d. kreditavimo sutartis buvo vienašališkai nutraukta ir Bankas ėmėsi priverstinių veiksmų skolai iš įkeisto turto išieškoti. 2010 m. liepos 31 d. AB Parex bankas visas reikalavimo teises pagal kreditavimo sutartį Nr. KSV-08/09 perleido Latvijos įmonei AS Parex banka, kuris 2012 m. gegužės 10 d. pakeitė pavadinimą į AS Reverta. Pasikeitus valymo įrengimų savininkui, UAB „Žirmuva“ neteko daugiau nei 2 000 000 Lt vertės nuomos teisės į valstybinį žemės sklypą, dėl ko ne tik jos akcijos tapo visiškai menkavertėmis, tačiau ir pareiškėjas AS Reverta apskritai prarado įkeitimo objektą – jo naudai įkeistą valstybinio žemės sklypo nuomos teisę. UAB „Žirmuva“ nuosavybės teise priklauso ne tik valymo įrengimai, bet ir kitas turtas – statiniai (kiemo aikštelė), unikalus Nr. ( - ), kurio rinkos vertė yra net 57 200 Lt, tačiau antstolis išieškojimo į šį turtą nenukreipė. Pareiškėjas pažymėjo, jog antstolis privalėjo jam pasiūlyti prisijungti prie išieškojimo proceso, ir tokiu būdu siekti turtą realizuoti tik kompleksiškai su įkeista žemės sklypo nuomos teise. Įkeista žemės sklypo nuomos teisė negali būti realizuojama atskirai nuo valymo įrenginių. Skolininkui priklausantis turtas buvo įvertintas paviršutiniškai, grubiai pažeidžiant pareiškėjo interesus, todėl pareiškėjas prašė įpareigoti antstolį paskirti ekspertizę areštuoto turto rinkos vertei nustatyti.

5Antstolis I. G. 2013 m. kovo 20 d. patvarkymu pareiškėjo skundą atsisakė tenkinti. Patvarkyme nurodė, kad areštuoti valymo įrenginiai suformuoti ir įregistruoti kaip nekilnojamojo turto objektas. UAB „Žirmuva“ vardu registruoti ir kiti kiemo statiniai – kiemo aikštelė, tačiau ji išsidėsto per abu sklypus. Paaiškino, kad išieškotojas pasirinko, iš kokio turto pirmiausiai turi būti vykdomas išieškojimas, ir šis nurodymas antstoliui buvo privalomas. Areštuojant valymo įrengimus, 2013 m. vasario 11 d. turto arešto aktu jie įkainoti 21 325 Lt suma. Įkainojant turtą buvo atsižvelgta į išieškotojo ir skolininko nuomones dėl areštuoto turto vertės, VĮ Registrų centro pateikiamas vidutines turto rinkos vertes, areštuoto turto būklę. Antstolis nurodė, kad jam nebuvo pateikta kredito sutarties kopija ar išrašas iš sutarties, patvirtinantys, kad valymo įrengimai yra įkeisti. 2013 m. vasario 28 d. patvarkymu buvo paskelbtos valymo įrengimų pirmosios varžytynės, kurios turėjo vykti 2013 m. balandžio 8 d. – 2013 m. balandžio 15 d. Apie paskelbtas varžytynes buvo informuotos proceso šalys bei suinteresuoti asmenys. Antstolis, gavęs skolininko prašymą parduoti valymo įrengimus jo siūlomam pirkėjui už 24 800 Lt sumą, 2013 m. vasario 28 d. patvarkymu varžytynes atšaukė. Antstolio teigimu, jis nepažeidė norminių teisės aktų reikalavimų bei skolininko teisių, neviršijo įstatymų nustatytos kompetencijos ribų.

6Skolininkas UAB „Žirmuva“ atsiliepimu į skundą nurodė, kad sutinka su antstolio 2013 m. kovo 20 d. patvarkyme išdėstytais motyvais, prašė pareiškėjo skundą atmesti. Paaiškino, kad UAB „Žirmuva“ niekada nebuvo įkeitusi pareiškėjo naudai valymo įrenginių, todėl antstolis turėjo teisę vykdyti išieškojimą iš neapsunkinto jokiais apribojimais daikto. Pažymėjo, kad už valymo įrenginius jau yra atsiskaityta, daikto pirkėjas UAB „MSBB“ sumokėjo už juos visą kainą. Nurodė, kad AS Reverta nėra ir niekada nebuvo UAB „Žirmuva“ kreditoriumi, todėl AS Reverta neturi subjektinės tesės skųsti antstolio veiksmų kito kreditoriaus - UAB „Deforta“, skolos išieškojimo procese.

7Išieškotojas UAB „Deforta“ atsiliepimu į skundą nurodė, kad valymo įrenginiai arešto pateikimo ir pardavimo dienai nebuvo įkeisti ir/ar kitaip apribotas disponavimas šiuo turtu, todėl nebuvo kliūties, dėl kurios nebūtų galima vykdyti išieškojimo iš minėto turto. Įkainojant turtą buvo atsižvelgta į išieškotojo ir skolininko nuomones dėl areštuoto turto vertės, VĮ Registrų centro pateikiamas vidutines turto rinkos vertes, areštuoto turto būklę. Išieškotojas iki priverstinio vykdymo pradžios gali raštu nurodyti, iš kokio skolininko turto ar pajamų turi būti išieškoma pirmiausia. Jeigu išieškotojas nurodė, iš kokio turto išieškoti, šis nurodymas antstoliui yra privalomas. Sutartinės hipotekos atveju šalys savo valia sprendžia ir susitaria dėl ant įkeičiamo žemės sklypo esančio nekilnojamojo turto likimo – įkeisti jį kaip žemės sklypo priklausinį ar ne, tačiau kiekvienu atveju tokio nekilnojamojo daikto padėtis turi būti teisiškai apibrėžta ir užfiksuota hipotekos ir nekilnojamojo turto registre. Konkretus ir tikslus sutartinės hipotekos santykių išviešinimas hipotekos registruose taip pat užtikrina trečiųjų asmenų interesų prieš skolininką (įkeisto turto savininką) apsaugą. Nurodė, jog pareiškėjo teiginys, kad įkeitus žemės sklypą, yra įkeičiamas visas ant jo esantis turtas, yra neteisingas, nes pažeidžia skolininko ir kitų kreditorių interesus. Atkreipė dėmesį, kad AB Parex bankas, 2008 m. vasario 2 d. sudarydamas kreditavimo sutartį, prievolių pagal sutartį įvykdymo užtikrinimui, turto įkeitimu (hipoteka) įregistravo ir kitą turtą: butą, garažą, žemės sklypą, gyvenamąjį namą, kurių vertė – 1 660 706 Lt. Bankas manė, kad yra pakankamai įkeisto turto prievolių užtikrinimui, todėl ir išmokėjo pinigines lėšas pagal kreditavimo sutartį. Išieškotojas atkreipė dėmesį į tai, kad UAB „Žirmuva“ atstovas nėra pasirašęs kreditavimo sutarties, todėl, anot išieškotojo, UAB „Žirmuva“ nebuvo supažindintas su sutarties S. L. neturėjo jokių įgalinimų sudaryti su Banku kredito sutarties ir pasirašyti jos nei kaip UAB „Žirmuva“ atstovas, nei kaip I. L. įgaliotinis, nes tokių įgalinimų šiam asmeniui niekas niekada nebuvo suteikęs. 2008 m. kovo 20 d. UAB „Žirmuva“ akcininkų susirinkimo sprendimu, nutarta užtikrinant S. L. ir I. L. 289 620 EUR paskolos grąžinimą įkeisti AB Parex bankui UAB „Žirmuva“ priklausančią žemės sklypo nuomos teisę. Šiuo akcininkų sprendimu nebuvo nutarta įkeisti valymo įrenginius bei kiemo statinius. Hipotekos lakštu nei valymo įrenginiai, nei kiemo statiniai bankui nebuvo įkeisti. Žemės sklypas ir valymo įrenginiai yra du atskiri nekilnojamojo turto objektai, valymo įrenginiai neužima viso žemės sklypo, yra išskirti ir individualizuoti valymo įrenginių užimamo viso žemės sklypo dalies ribos ir plotas, valymo įrenginiai nėra ir nebuvo suvaržyti pareiškėjo naudai. Nėra nei faktinių, nei teisinių priežasčių ir pareigos antstoliui realizuoti šiuos du nekilnojamojo turto objektus kompleksiškai kartu, kadangi sutartinės hipotekos atveju šalys savo valia sprendžia ir susitaria dėl ant žemės sklypo esančio nekilnojamojo turto likimo – įkeisti jį kaip žemės sklypo priklausinį ar ne. UAB „Žirmuva“ jokios paskolos už įkeistą turtą iš Banko niekada negavo ir jokių paskolinių santykių su Banku neturėjo. Valstybei priklausantis turtas negali būti naudojamas tenkinti atskirų subjektų poreikius, ar spręsti jų finansines problemas, nes tokiu atveju būtų pažeisti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo įstatymo 81 straipsnyje įtvirtinti visuomenės naudos ir efektyvumo principai.

8Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į skundą prašė pareiškėjo skundą nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodė, kad, pardavus valymo įrengimus, valstybinės žemės nuomos teisė pereina valymo įrengimų pirkėjui, o įkeistos valstybinės žemės nuomos teisės teisinis pagrindas išnyksta.

9Suinteresuotas asmuo UAB „MSBB“ atsiliepime į skundą nurodė, kad yra visiškai atsiskaitęs už valymo įrenginius, tačiau neturi galimybės naudotis įsigytu daiktu, vykdyti su juo suplanuotos veiklos, dėl ko patiria nuostolius, sutinka su antstolio 2013 m. kovo 20 d. patvarkymu ir prašo skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.

10Suinteresuotas asmuo S. L. atsiliepimu į skundą nurodė, kad sutinka su skunde išdėstytais argumentais ir prašė jį tenkinti. Pažymėjo, jog kad B. V. neteisėtais ir galimai nusikalstamais veiksmais nusprendė užvaldyti įmonę, be akcininkų pritarimo sudarė įmonei nenaudingus sandorius, todėl šiuo metu yra pateiktas ieškinys Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl neteisėto direktoriaus S. L. atleidimo, taip pat analizuojama situacija ir ruošiamas procesinis dokumentas dėl akcininkų susirinkimų sprendimų, kuriuose nedalyvavo I. J., pripažinimo negaliojančiais, taip pat ruošiamas kreipimasis į Vilniaus apygardos prokuratūrą dėl B. V. ir jam talkinančių asmenų galimai nusikalstamų veiksmų ištyrimo. Dėl išvardintų aplinkybių visi antstolio veiksmai vykdomojoje byloje turi būti stabdomi, o priimti sprendimai naikinami.

112014 m. gegužės 14 d. teisme gautas pareiškėjo pareiškimas dėl dalies skundo reikalavimų atsisakymo. 2014 m. gegužės 14 d. nutartimi pareiškėjo prašymas buvo tenkintas ir civilinė byla nutraukta dalyje dėl skundo reikalavimų: 1) panaikinti areštą valymo įrengimams (unikalus Nr. ( - )), esantiems ant valstybinės žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) (Registro Nr. 44/1304001), adresu ( - ), kurio nuomos teisė yra įkeista AS Reverta ir išieškojimą nukreipti į kitą skolininkės turtą; 2) nepanaikinus arešto valymo įrengimams, įpareigoti antstolį I. G. pasiūlyti AS Reverta prisijungti prie išieškojimo vykdomojoje byloje, o AS Reverta antstoliui I. G. pateikus vykdomąjį dokumentą, valymo įrengimus ir nuomojamo žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) (Registro Nr. 44/1304001), esančio ( - ), nuomos teisę varžytynėse realizuoti kartu. Atsižvelgiant į tai, teismas nagrinėjo pareiškėjo AS Reverta skundą dalyje dėl šių reikalavimų: 1) panaikinti 2013 m. vasario 11 d. antstolio patvarkymą Nr. 38 8 2013 02 20 5/13-1 dėl turto arešto ir jo įkainojimo; 2) panaikinti 2013 m. vasario 28 d. antstolio patvarkymą Nr. 50 8 2013 02 28 5/13-1 dėl varžytynių paskelbimo; 3) panaikinti 2013 m. vasario 28 d. antstolio patvarkymą Nr. 50 8 2013 02 28 5/13-1 dėl varžytynių atšaukimo; 4) grąžinti skolininko UAB „Žirmuva“ pasiūlytam pirkėjui UAB „MSBB“ sumokėtus 24 800 Lt.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartimi tenkino pareiškėjo AS Reverta skundą dėl antstolio I. G. veiksmų – panaikino antstolio I. G. 2013 m. vasario 11 d. patvarkymą Nr. 38 8 2013 02 20 5/13-1 dėl turto arešto ir jo įkainojimo, 2013 m. vasario 28 d. patvarkymą Nr. 50 8 2013 02 28 5/13-1 dėl varžytynių paskelbimo ir 2013 m. vasario 28 d. patvarkymą Nr. 50 8 2013 02 28 5/13-1 dėl varžytynių atšaukimo.

13Teismas nurodė, kad, nors įkeitimo lakšte ir nenumatyta, kad kartu su žemės nuomos teise įkeitimo objektu yra ir valymo įrengimai, antstolis, prieš priimdamas sprendimą realizuoti skolininko nurodytą konkretų turtą, turėjo įsitikinti tokio turto realizavimo galimybe, įvertinęs viešame registre esančius duomenis apie esamus turto suvaržymus, atitinkamai išreikalaujant duomenis iš šalių ar institucijų apie ketinamų realizuoti valymo įrengimų neatsiejamumą nuo valstybinės žemės nuomos sutarties. Teismas konstatavo, jog antstolis nepagrįstai netyrė ginčo nekilnojamojo turto objektų pardavimo aplinkybių ir sąlygų, netikrino jų atitikties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.394 ir 6.396 straipsnių reikalavimams, taip pat neatsižvelgė į tai, kad skolininkui priklauso ir kito turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas. Antstolis neįvertino aplinkybės, kad, pardavus valymo įrengimus, valstybinės žemės nuomos teisė pereina įrengimų pirkėjui, o įkeistos valstybinės žemės nuomos teisinis pagrindas išnyksta, todėl sprendė, jog antstolis neturėjo teisinio pagrindo priimti 2013 m. vasario 11 d. patvarkymo dėl turto arešto ir jo įkainojimo, 2013 m. vasario 28 d. patvarkymo dėl varžytynių paskelbimo ir 2013 m. vasario 28 d. patvarkymo dėl varžytynių atšaukimo. Teismo nuomone, antstolis, vykdydamas 2012 m. lapkričio 26 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo išduotą teismo įsakymą, veikė nesilaikydamas įstatymų, reglamentuojančių vykdymo veiksmų atlikimo tvarką, reikalavimų.

  1. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

14Atskiruoju skundu antstolis I. G. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – AS Reverta skundą dėl antstolio veiksmų atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151) Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis numato, kad nekilnojamojo turto registre esantys duomenys laikomi teisingais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, todėl antstolis pagrįstai nukreipė išieškojimą į skolininko UAB „Žirmuva“ nuosavybės teise priklausančius valymo įrenginius, kuriems jokie apribojimai (tame tarpe ir hipoteka) nebuvo taikomi. AS Reverta skundą nagrinėjęs teismas nepasisakė šiuo klausimu, todėl nutartis nepagrįsta.

162) Nusprendęs realizuoti skolininko turtą iš varžytynių, antstolis nepažeidė imperatyvių teisės aktų reikalavimų, kadangi skolininkui nuosavybės teise priklausantys valymo įrengimai, esantys Lietuvos Respublikai priklausančiame žemės sklype, nebuvo įkeisti, ką patvirtina tiek hipotekos registro, tiek nekilnojamojo turto registro duomenys. Skundžiama teismo nutartis nepagrįsta, kadangi registro duomenys AS Reverta įstatymų nustatyta tvarka nebuvo nuginčyti, todėl nebuvo pagrindo tiesiogiai vadovautis kredito sutarties sąlygomis, kadangi šie duomenys negalėjo būti panaudoti prieš trečiuosius asmenis.

173) Antstolis, vykdydamas jam pateiktą vykdomąjį dokumentą, įsitikino turto priklausomybe skolininkui ir galimybe realizuoti šį turtą, atsižvelgdamas į viešuosiuose registruose esamus duomenis, vadovaudamasis išieškotojo prašymu, kuris antstoliui yra privalomas, nukreipė išieškojimą į skolininko turtą. Antstolis institucija, privalanti atlikti tyrimą siekiant nustatyti tai, ko nėra viešame registre, bet galbūt turi būti jame įregistruota. AS Reverta savo teises į atitinkamo juridinio fakto (hipotekos) buvimą privalo įrodinėti išskirtinai ieškininio ginčo tvarka, bet ne ypatingosios teisenos tvarka, ypač per antstolio veiksmų apskundimo institutą, kuris nėra skirtas spręsti materialiosios teisės taikymo klausimų. Tai patvirtina ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnis, kuris aiškiai nustato, kad šia tvarka sprendžiami klausimai dėl antstolio procesinių veiksmų, bet ne materialiosios teisės klausimai, kas iš esmės buvo atlikta patenkinus skundą dėl antstolio veiksmų, nors antstolio veiksmai atlikti pagrįstai, nepažeidžiant įstatymų reikalavimų.

184) Teismas nepagrįstai nevertino viešojo registro svarbos ir juridinių faktų įregistravimo būtinumo, pasekmių trečiųjų asmenų atžvilgiu. Teismo nutartis nepagrįsta, be pagrindo pirmenybę suteikianti vienoms įstatymo nuostatoms, nevertinant kitų. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad antstolis, vykdydamas 2012 m. lapkričio 26 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo išduotą teismo įsakymą, veikė nesilaikydamas įstatymų, reglamentuojant vykdymo veiksmų atlikimo tvarką, reikalavimų, tačiau nenurodė, kokias civilinio proceso nuostatas, reglamentuojančias vykdymo tvarką, antstolis pažeidė.

195) CPK 690 straipsnyje nustatyta, kad, jeigu išieškojimas nukreipiamas į nekilnojamąjį bei kitą nustatyta tvarka registruojamą turtą antstolis nustato, ar visas šis turtas priklauso skolininkui, kokia yra tikroji to turto vertė, taip pat, ar turtas neįkeistas hipotekos įstaigoje, ar neareštuotas ir kokie yra jam nustatyti apribojimai. Prieš pradedant realizuoti nurodytą turtą vykdomojoje byloje iš atitinkami registro įstaigos turi būti gauti rašytiniai duomenys apie realizuojamo turto priklausymą skolininkui ir tam turtui uždėtus apribojimus. Taigi CPK aiškiai nurodo, kokiu būdu antstolis nustato turto priklausomybę taikomus apribojimus šiam turtui, kas ir buvo padaryta, todėl pagrindo naikinti antstolio dokumentą dėl turto arešto nebuvo pagrindo.

206) Net ir padarius prielaidą, kad antstolio areštuotas turtas buvo įkeistas, negalima teigti, kad šio turto negalima areštuoti, įkainoti, kas ir buvo padaryta. CPK numato tik veiksmus, kuriuos turi atlikti antstolis areštavęs įkeistą turtą – pranešti apie areštą įkaito turėtojui, o išieškojimas iš šio turto galima gavus įkaito turėtojo sutikimą. Jei įkaito turėtojas neprisijungia prie išieškojimo, išieškojimas iš įkeisto turto nevykdomas. Šiuo atveju areštuotas turtas nebuvo įkeistas, todėl nebuvo pagrindo stabdyti išieškojimą iš šio turto, nebuvo pareigos gauti žemės sklypo nuomos įkaito turėtojo sutikimo, realizuojant šį turtą. Įkaito turėtojas buvo informuotas tik apie vykstančią procedūrą.

21Suinteresuotas asmuo UAB „Deforta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 12 nutartį ir klausimą išspręsti iš ėmės – pareiškėjo AS Reverta skundą dėl antstolio veiksmų atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

221) Antstolis, gavęs skolininko prašymą dėl siūlomo pirkėjo, priimdamas patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo, ar parduodamas skolininko pasiūlytam pirkėjui areštuotą turtą, atsižvelgdamas į CK 6.551 straipsnio 2 dalies bei 6.394 straipsnio 3 dalies nuostatas, neturėjo gauti pareiškėjo, t.y. AS Reverta sutikimo, kadangi pareiškėjas AS Reverta nėra valstybinės žemės sklypo, išnuomoto UAB „Žirmuva“ savininkas, o tik valstybinės žemės nuomos teisės kaip įkaito turėtojas, o tai nėra tas pats. CK 6.394 straipsnio 3 dalis reglamentuoja situaciją, kai yra parduodami ant žemės sklypo esantys statiniai, o statinių savininkas nėra žemės po jais savininku. Tokiu atveju yra reikalaujama gauti tokio žemės savininko sutikimą. Nagrinėjamu atveju žemės sklypo savininku yra valstybė, o ne AS Reverta, todėl nėra jokio pagrindo CK 6.394 straipsnio 3 dalies nuostatų taikyti AS Reverta atžvilgiu.

232) Teismas, spręsdamas, kad antstolis veikė nesilaikydamas įstatymų, reglamentuojančių vykdymo veiksmų atlikimo tvarką, reikalavimų, ir naikindamas ginčo patvarkymus nenurodė, kokius įstatymų, reglamentuojančių vykdymo veiksmų atlikimo tvarką, reikalavimus pažeidė antstolis. CK 6.394 ir 6.396 straipsnis nėra įstatymo normos, reglamentuojančios vykdymo veiksmų atlikimo tvarką, šių materialinės teisės nuostatų antstolis nepažeidė. Teismo nutartis dėl antstolio patvarkymų naikinimo yra visiškai be motyvų, kadangi teismas nenurodė, o pareiškėjas neįrodė jokio vykdymo veiksmų atlikimo tvarkos pažeidimo, dėl ko galėtų būti naikinami ginčo patvarkymai.

24Pareiškėjas AS Reverta atsiliepimais į antstolio I. G. ir suinteresuoto asmens UAB „Deforta“ atskiruosius skundus prašo atskiruosius skundus atmesti. Atsiliepimai į atskiruosius skundus grindžiami šiais argumentais:

251) Šiuo metu vykdomasis dokumentas, kurio pagrindu vykdomas išieškojimas ir priimti skundžiami patvarkymai, jau yra panaikintas ir negaliojantis, todėl vien ši aplinkybė patvirtina antstolio priimtų patvarkymų negaliojimą.

262) Nacionalinė žemės tarnyba, kuriai pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (toliau – ŽĮ) 9 straipsnio 1 dalies 4 punktą suteikta teisė priimti sprendimą išnuomoti valstybinės žemės sklypą ir sudaryti valstybinio žemės sklypo nuomos sutartį, nagrinėjamoje byloje yra pažymėjusi, kad, pardavus valymo įrengimus, valstybinės žemės nuomos teisė pereina įrenginių pirkėjui, o įkeistos valstybinės žemės nuomos teisinis pagrindas išnyksta. Akivaizdu, kad apelianto išvada dėl valstybinio žemės sklypo nuomos teisės išsaugojimo yra klaidinga.

273) Vilniaus apygardos teismas nutartimis civilinėse bylose Nr. 2SA-276-345/2013 ir 2S-521-781/2014 yra išaiškinęs antstolio neįvykdytą pareigą išreikalauti duomenis apie ketinamų realizuoti valymo įrengimų neatsiejamumą nuo valstybinės žemės nuomos sutarties. Minėtose apeliacinės instancijos nutartyse nustatyta, kad antstolis, prieš priimdamas sprendimą realizuoti skolininko nurodytą konkretų turtą, turėjo įsitikinti tokio turto realizavimo galimybe, įvertinęs viešame registre esančius duomenis apie esančius turto suvaržymus, atitinkamai išreikalaujant duomenis iš šalių ar institucijų. Pirmosios instancijos teismas, tinkamai ir išsamiai ištyręs ginčo nekilnojamojo turto objekto pardavimo aplinkybes ir sąlygas, įvertino suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos išvadą, kad, pardavus valymo įrengimus, valstybinės žemės nuomos teisė pereina įrengimų pirkėjui, o įkeistos valstybinės žemės nuomos teisinis pagrindas išnyksta, ir pagrįstai nustatė antstolio veiksmų neatitikimą CK 6.394 ir 6.396 straipsnių reikalavimams, dėl ko ginčo patvarkymai ir buvo panaikinti.

284) Antstolis, prieš pradėdamas skundžiamus išieškojimo veiksmus, 2013 m. vasario 19 d. jau žinojo, kad skolininko turtui buvo atliktas vykdomasis įrašas, tačiau 2013 m. vasario 20 d. priėmė patvarkymą, kuriuo nutarė skolininkui priklausantį nekilnojamąjį turtą realizuoti, parduodant jį iš varžytynių, o skolininkui 2013 m. vasario 25 d. pasiūlius pirkėją, 2013 m. vasario 28 d. patvarkymu paskelbė skolininkui priklausančio turto – valymo įrengimų, varžytynes ir tos pačios dienos kitu patvarkymu jas atšaukė. Tik formalus antstolio pareigų vykdymas, nevertinant kitų išieškojimo procese svarbių aplinkybių negali būti pateisinamas ir laikomas tinkamu. Šiuo atveju svarbus yra neleistinumo piktnaudžiauti teise principas, draudžiantis įgyvendinti civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus ar darytų žalos kitiems asmenims arba prieštarautų subjektinės teisės paskirčiai. Atsakingai ir rūpestingai įstatymo suteiktas funkcijas vykdantis antstolis, privalėjo veikti žinomų aplinkybių kontekste, t.y. numatyti, kad mažos vertės statinių pardavimas nulems itin vertingos ilgalaikės valstybinio žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimą bei sunaikins patį įkeitimo objektą, tačiau į šias aplinkybes neatsižvelgė ir tokiu būdu pažeidė CPK 651 straipsnio 2 dalies 7 punkto, CPK 690 straipsnio 1 dalies, CK 6.394 straipsnio bei 6.396 straipsnio nuostatas.

29Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į antstolio I. G. atskirąjį skundą prašo priimti sprendimą atsižvelgiant į atsiliepime išdėstytas aplinkybes bei vadovaujantis taikytinais teisės aktais. Nurodo, kad žemės sklypai, užstatyti fizinių ar juridinių asmenų nuomojamais statiniais ar įrenginiais, išnuomojami tik šių statinių ar įrenginių nuomos terminui. Žemės sklypai išnuomojami teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatyto dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Atsižvelgiant į išdėstytą reguliavimą darytina išvada, kad, pardavus valymo įrenginius, esančius išnuomotame valstybinės žemės sklype, valstybinės žemės sklypo nuomos teisė dėl žemės sklypo dalies, būtinos perleistiems statiniams eksploatuoti, turėtų pereiti naujam valymo įrenginių savininkui, o taip pat kartu išnyktų ir šios valstybinės žemės sklypo dalies nuomos teisės įkeitimo teisinis pagrindas.

30Suinteresuotas asmuo UAB „Deforta“ atsiliepimu į antstolio I. G. atskirąjį skundą nurodo, kad visa apimtimi sutinka su antstolio I. G. atskiruoju skundu dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. nutarties, kadangi ji yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl naikintina.

31Antstolis I. G. atsiliepimu į suinteresuoto asmens UAB „Deforta“ atskirąjį skundą su pateiktu atskiruoju skundu sutiko ir prašė jį tenkinti.

32Suinteresuotas asmuo BUAB „Žirmuva“ atsiliepimais į atskiruosius skundus prašė atskiruosius skundus atmesti kaip nepagrįstus.

  1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

33Pagal CPK 320 ir 338 straipsnius, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat patikrina, ar nėra absoliučių ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

34Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. Antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams apginti, tačiau kartu turi nepažeisti ir kitų vykdymo proceso dalyvių, taip pat kitų suinteresuotų asmenų, teisių bei teisėtų interesų. Šie proporcingumo ir interesų derinimo principai taikytini atliekant visus vykdymo veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. kovo mėn. 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2010).

35Iš pateiktos vykdomosios bylos Nr. 8/13/00005 medžiagos matyti, kad antstolis I. G. 2013 m. sausio 7 d. patvarkymu priėmė vykdyti išieškotojo UAB „Deforta“ pateiktą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 26 d. išduotą teismo įsakymą Nr. L2-20387-790/2012 dėl 21 485 Lt skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB „Žirmuva“ išieškotojo UAB „Deforta“ naudai (v. b. l. 4). 2013 m. sausio 10 d. prašymu dėl išieškojimo iš konkretaus skolininko UAB „Žirmuva“ turto išieškotojas UAB „Deforta“ prašė išieškojimą vykdyti iš skolininko UAB „Žirmuva“ nekilnojamojo turto – valymo įrenginių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), kurie antstolio turto apraše yra įkainoti 21 325 Lt verte, nurodydamas, kad su minėta turto verte sutinka (v. b. l. 13). Skolininkas UAB „Žirmuva“ taip pat pateikė antstoliui prašymą išieškojimą vykdyti iš skolininko UAB „Žirmuva“ nekilnojamojo turto –valymo įrenginių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ). 2013 m. vasario 11 d. turto arešto aktu antstolis I. G. areštavo valymo įrenginius, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), bei turto arešto akte nurodė, kad žemės sklypas, kuriame yra valymo įrenginiai, priklauso Lietuvos Respublikai, yra sudaryta nuomos sutartis bei įkeista turtinė teisė (v. b. l. 25-26). 2013 m. vasario 20 d. patvarkymu antstolis I. G. nutarė areštuotą turtą – valymo įrenginius, unikalus Nr. ( - ), realizuoti priverstine tvarka, parduodant jį iš varžytynių (v. b. l. 37). 2013 m. vasario 25 d. pareiškimu skolininkas UAB „Žirmuva“ pasiūlė valymo įrenginių pirkėją UAB „MSBB“ (v. b. l. 46). 2013 m. vasario 28 d. patvarkymu antstolis paskelbė skolininkui UAB „Žirmuva“ priklausančio turto – valymo įrenginių, unikalus Nr. ( - ), varžytynes (v. b. l. 47). Antstolis I. G. 2013 m. vasario 28 d. patvarkymu, atsižvelgdamas į skolininko prašymą parduoti turtą jo siūlomam pirkėjui, atšaukė paskelbtas UAB „Žirmuva“ priklausančio turto – valymo įrenginių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), varžytynes. Minėtame patvarkyme antstolis I. G. nurodė, kad pirkėjas UAB „MSBB“ už perkamą turtą 2013 m. vasario 28 d. įmokėjo 24 800 Lt (v. b. l. 54).

36Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis, teismo įsakymas civilinėje byloje Nr. L2-20387-790/2012 dėl 21 485 Lt skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB „Žirmuva“ išieškotojo UAB „Deforta“ naudai šiuo metu yra panaikintas, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėta aplinkybė neturi įtakos, sprendžiant klausimą dėl antstolio veiksmų bei jo priimtų patvarkymų teisėtumo nagrinėjamoje byloje. Vykdomojo dokumento panaikinimas savaime nelemia visų antstolio veiksmų, atliktų iki tokio panaikinimo, neteisėtumo. Jeigu panaikinamas jau įvykdytas sprendimas ir iš naujo išnagrinėjus bylą priimamas sprendimas atmesti ieškinį arba priimama nutartis nutraukti bylą ar palikti ieškinį nenagrinėtą, tai yra pagrindas nustatyta tvarka kreiptis dėl teismo sprendimo įvykdymo atgręžimo (CPK 760 straipsnis).

37Bylos duomenys patvirtina, kad AB Parex bankas 2008 m. vasario 22 d. kreditavimo sutartimi su vėlesniais jos pakeitimais S. L. suteikė 289 620 EUR kreditą veiklai. Šios prievolės įvykdymo užtikrinimui kreditoriaus naudai buvo įkeista 675 vnt. UAB „Žirmuva“ paprastųjų vardinių akcijų, UAB „Žirmuva“ nuomos teisė į 0,2466 ha valstybinės žemės sklypą, esantį ( - ). S. L. nevykdant sutartinių įsipareigojimų, kreditavimo sutartis buvo vienašališkai nutraukta ir Bankas ėmėsi priverstinių veiksmų skolai iš įkeisto turto išieškoti – 2012 m. spalio 23 d. pareiškėjas kreipėsi į notarą su prašymu išduoti vykdomąjį įrašą dėl skolos išieškojimo iš įkeisto turto. Vilniaus rajono 6-ojo notarų biuro E. N. vykdomasis įrašas išduotas 2012 m. gruodžio 4 d. Nekilnojamojo turto registre apie atliktą vykdomąjį įrašą nurodyta, jog jis galioja nuo 2013 m. sausio 8 d. Nagrinėjamu atveju antstolis, prieš pradėdamas išieškojimo veiksmus, 2013 m. vasario 19 d. jau žinojo, kad skolininko turtui buvo atliktas vykdomasis įrašas, tačiau, kaip minėta, 2013 m. vasario 20 d. priėmė patvarkymą, kuriuo nutarė skolininkui priklausantį nekilnojamąjį turtą realizuoti, parduodant jį iš varžytynių, o skolininkui 2013 m. vasario 25 d. pasiūlius pirkėją, 2013 m. vasario 28 d. patvarkymu paskelbė skolininkui priklausančio turto – valymo įrengimų varžytynes ir tos pačios dienos kitu patvarkymu jas atšaukė.

38Kreditavimo sutarties Nr. KSV/-08/09, sudarytos tarp AB PAREX banko ir S. L., specialiosios dalies 4.1 punkte numatyta, jog kartu su valstybinės žemės nuomos teise yra įkeičiami ir priklausiniai – valymo įrengimai ir kiemo statiniai (t. I b. l. 72). Sutiktina, kad šiai aplinkybei nesant išviešintai viešuosiuose registruose, prieš trečiuosius asmenis negalėjo būti panaudotas valymo įrenginių įkeitimo faktas, tačiau faktas apie žemės sklypo nuomos teisės įkeitimą viešuosiuose registruose buvo išviešintas tinkamai. Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2SA-276-345/2013, analizuodamas antstolio I. G. veiksmų teisėtumą vykdomojoje byloje Nr. 8/13/00005, 2013 m. rugpjūčio 20 d. nutartyje jau konstatavo, jog, nors įkeitimo lakšte ir nenumatyta, kad kartu su žemės nuomos teise įkeitimo objektu yra ir valymo įrengimai, antstolis, prieš priimdamas sprendimą realizuoti skolininko nurodytą konkretų turtą, turėjo įsitikinti tokio turto realizavimo galimybe, įvertinęs viešame registre esančius duomenis apie esančius turto suvaržymus, atitinkamai išreikalaujant duomenis iš šalių ar institucijų apie ketinamų realizuoti valymo įrengimų neatsiejamumą nuo valstybinės žemės nuomos sutarties. Nagrinėjamoje byloje duomenų apie tokių antstolio veiksmų atlikimą nėra. Taigi antstolis, priimdamas skundžiamus patvarkymus, netinkamai taikė CPK 690 straipsnio 1 dalį, kuri numato, kad, jeigu išieškojimas nukreipiamas į nekilnojamąjį bei kitą nustatyta tvarka registruojamą turtą, antstolis nustato, ar visas šis turtas priklauso skolininkui, kokia yra tikroji to turto vertė, taip pat ar turtas neįkeistas hipotekos įstaigoje, ar neareštuotas ir kokie yra jam nustatyti apribojimai. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pareiškėjo AS Reverta atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytu argumentu, kad antstolis, vykdydamas savo funkcijas, turėjo numatyti, jog mažos vertės statinių pardavimas nulems itin vertingos ilgalaikės valstybinio žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimą bei sunaikins patį įkeitimo objektą, tačiau, atlikdamas ginčijamus vykdymo veiksmus, į šias aplinkybes neatsižvelgė. Taigi antstolis, priimdamas sginčijamus patvarkymus, neatliko visų veiksmų, susijusių su tinkamu skolininko turto realizavimu, tuo pažeisdamas pareiškėjo AS Reverta teises bei teisėtus interesus.

39Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskiruosiuose skunduose nurodytais argumentais nėra pagrindo.

40Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 339 straipsniu, teismas

Nutarė

41Antstolio I. G. ir suinteresuoto asmens UAB „Deforta“ atskiruosius skundus atmesti.

42Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, apeliacine... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Pareiškėjas AS Reverta pateikė skundą dėl 2013 m. vasario 11 d. antstolio... 4. Pareiškėjas nurodė, kad 2008 m. vasario 22 d. kreditavimo sutartimi Nr.... 5. Antstolis I. G. 2013 m. kovo 20 d. patvarkymu pareiškėjo skundą atsisakė... 6. Skolininkas UAB „Žirmuva“ atsiliepimu į skundą nurodė, kad sutinka su... 7. Išieškotojas UAB „Deforta“ atsiliepimu į skundą nurodė, kad valymo... 8. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 9. Suinteresuotas asmuo UAB „MSBB“ atsiliepime į skundą nurodė, kad yra... 10. Suinteresuotas asmuo S. L. atsiliepimu į skundą nurodė, kad sutinka su... 11. 2014 m. gegužės 14 d. teisme gautas pareiškėjo pareiškimas dėl dalies... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartimi tenkino... 13. Teismas nurodė, kad, nors įkeitimo lakšte ir nenumatyta, kad kartu su... 14. Atskiruoju skundu antstolis I. G. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 15. 1) Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis numato, kad... 16. 2) Nusprendęs realizuoti skolininko turtą iš varžytynių, antstolis... 17. 3) Antstolis, vykdydamas jam pateiktą vykdomąjį dokumentą, įsitikino turto... 18. 4) Teismas nepagrįstai nevertino viešojo registro svarbos ir juridinių... 19. 5) CPK 690 straipsnyje nustatyta, kad, jeigu išieškojimas nukreipiamas į... 20. 6) Net ir padarius prielaidą, kad antstolio areštuotas turtas buvo įkeistas,... 21. Suinteresuotas asmuo UAB „Deforta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 22. 1) Antstolis, gavęs skolininko prašymą dėl siūlomo pirkėjo, priimdamas... 23. 2) Teismas, spręsdamas, kad antstolis veikė nesilaikydamas įstatymų,... 24. Pareiškėjas AS Reverta atsiliepimais į antstolio I. G. ir suinteresuoto... 25. 1) Šiuo metu vykdomasis dokumentas, kurio pagrindu vykdomas išieškojimas ir... 26. 2) Nacionalinė žemės tarnyba, kuriai pagal Lietuvos Respublikos žemės... 27. 3) Vilniaus apygardos teismas nutartimis civilinėse bylose Nr.... 28. 4) Antstolis, prieš pradėdamas skundžiamus išieškojimo veiksmus, 2013 m.... 29. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 30. Suinteresuotas asmuo UAB „Deforta“ atsiliepimu į antstolio I. G.... 31. Antstolis I. G. atsiliepimu į suinteresuoto asmens UAB „Deforta“... 32. Suinteresuotas asmuo BUAB „Žirmuva“ atsiliepimais į atskiruosius skundus... 33. Pagal CPK 320 ir 338 straipsnius, apeliacinės instancijos teismas,... 34. Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia tai, kad jis... 35. Iš pateiktos vykdomosios bylos Nr. 8/13/00005 medžiagos matyti, kad antstolis... 36. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis, teismo... 37. Bylos duomenys patvirtina, kad AB Parex bankas 2008 m. vasario 22 d.... 38. Kreditavimo sutarties Nr. KSV/-08/09, sudarytos tarp AB PAREX banko ir S. L.,... 39. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas... 40. Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 339... 41. Antstolio I. G. ir suinteresuoto asmens UAB „Deforta“ atskiruosius skundus... 42. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartį palikti...