Byla I-3278-484/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su A. M., R. M., S. G., G. G., AB „Morena“, UAB „CEMEKA“, AB – firmos „VITI“, UAB „TECHNOTEKSAS“ skundu,

Nustatė

2A. M., R. M., S. G., G. G., AB „Morena“, UAB „CEMEKA“, AB – firmos „VITI“, UAB „TECHNOTEKSAS“ (toliau – pareiškėjai) padavė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-08-12 įsakymą Nr. 30-1410 „Dėl sklype ( - ) esantiems pastatams eksploatuoti reikalingų dalių nustatymo“.

3Pareiškėjų skundą atsisakytina priimti.

4Pareiškėjai kelia ginčą dėl atsakovo akto, priimto Vyriausybės 1999-03-09 nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ pagrindu.

5Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti savo nutartyse yra ne kartą nurodžiusi, kad ginčai, susiję su naudojamų valstybinės žemės sklypų dalių nustatymu Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260, pagrindu, yra civilinio teisinio pobūdžio ir nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2008-10-09 nutartį byloje T-XX-72-08).

6Skundo reikalavimas yra iš esmės grindžiamas sutartiniais, taigi civilinio teisinio pobūdžio santykiais, o tokie ginčai, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 22 str., Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 str. 1 d., nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme.

7Todėl pareiškėjų skundą atsisakytina priimti, kaip nepriskirtiną administraciniam teismui. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 10 str., pareiškėjams išaiškintina teisė kreiptis su ieškiniu į bendrosios kompetencijos teismą.

8Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu,

Nutarė

9atsisakyti priimti A. M., R. M., S. G., G. G., AB „Morena“, UAB „CEMEKA“, AB – firmos „VITI“, UAB „TECHNOTEKSAS“ skundą, kaip nepriskirtiną administraciniam teismui.

10Išaiškinti, kad pareiškėjai gali kreiptis su ieškiniu į bendrosios kompetencijos teismą.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2009-12-11 sumokėtą 100 litų žyminį mokestį grąžinti pareiškėjai AB – firmai „VITI“.

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai