Byla e2-688-188/2015
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Ramyna Šidlauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui S. B. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo S. B. 168,53 Eur įsiskolinimą, kurį sudaro 98,47 Eur paskola, 70,06 Eur delspinigiai, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur žyminį mokestį. Nurodė, kad 2009-12-28 tarp ieškovo ir atsakovo pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 144,81 Eur (500,00 Lt), 30 dienų terminui. Atsakovas dalį paskolos grąžino ir liko skolingas 98,47 Eur (340,00 Lt). Paskolos grąžinimo terminą atsakovas prasitęsė iki 2011-12-11. Nustatytu terminu atsakovas paskolos negrąžino, todėl atsakovui, vadovaujantis paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 10.2. punktu, paskaičiavo 1 proc. dydžio nuo uždelstų dienų delspinigiai. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2015-03-31, viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto puslapyje, per nustatytą 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo dienos terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų: Vartojimo kredito sutarties Nr. 8324302 SMScerdit.lt bendrųjų ir specialiųjų sąlygų, ieškovo sąskaitos išrašo bei ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, kad 2009-12-28 ieškovas UAB „4finance“ ir atsakovas S. B. sudarė paskolos sutartį, remiantis kuria ieškovas atsakovui suteikė 144,81 Eur (500,00 Lt) paskolą, paskolos sumą pervedant į atsakovo atsiskaitomąją sąskaitą. Suteiktą paskolą atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2011-12-11. Ieškovo teigimu, atsakovas grąžino tik dalį paskolos ir liko skolingas 98,47 Eur (340,00 Lt). Už įsiskolinimą atsakovui ieškovas paskaičiavo 70,06 Eur delspinigių. Įrodymų, patvirtinančių tinkamą sutartinių prievolių įvykdymą, atsakovas nepateikė, skolos dydis neginčijamas.

6Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą už akių. Ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti įsiskolinimą. Ieškinys dalyje dėl paskolos pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – ieškovui UAB „4finance“iš atsakovo S. B. priteistina 98,47 Eur paskolos.

7Atsakovui nevykdant reikalavimų, numatytų sutarties 10.2. p., už kiekvieną uždelstą dieną šalys sutarė skaičiuoti 1 proc. delspinigius nuo visų uždelstų mokėjimų sumos, kas atsižvelgus į ieškovo paskaičiavimus, paskaičiavus sutartinius delspinigius nuo 98,47 Eur (340,00 Lt) sumos už pradelstas dienas, sudaro 70,06 Eur (241,90 Lt).

8Įstatymas suteikia teisę teismui netesybas sumažinti, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d.). CK 6.73 str. 1 d. nuostata dėl netesybų įskaitymo neatima teisės į protingo dydžio sutartines netesybas, joms viršijant byloje įrodytus kreditoriaus nuostolius. Priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 str. 1 d., 6.156 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis byloje Nr. 3K-7-367/2006, publikuota: „Teismų praktika“ Nr. 26, 2007 m. 1.4 Dėl įskaitinių netesybų, 2007-10-12 nutartis byloje Nr. 3K-7-304/2007, publikuota: „Teismų praktika“ Nr. 28, 2008 m. 1.3. Dėl sutartinių netesybų).

9Byloje ginčas yra kilęs iš vartojimo sutarties, todėl teismas turi pareigą būti aktyvus ir ex officio įvertinti pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, taip pat pagal CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nuostatas kontroliuoti delspinigių dydį. Įstatyme nėra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais netesybos yra aiškiai per didelės, todėl kiekvienu atveju šiuos kriterijus nustato teismas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Įvertinęs aplinkybes, kad paskolos sutarties bendrosiose sąlygose nustatyti delspinigiai prilygsta net 365 % metinių palūkanų, konstatuotina, kad byloje nagrinėjamu atveju nustatytos netesybos yra aiškiai per didelės ir pažeidžia teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus. Teismas, spręsdamas dėl priteistinų delspinigių dydžio, atsižvelgia į anksčiau išdėstytus motyvus, bei į tai, kad ieškovo veiklos pobūdis yra finansinio pobūdžio paslaugų teikimas, į paskolos sumą, taip pat į laikotarpį už kurį prašomi priteisti delspinigiai. Atsižvelgus į išdėstytą, prašomas priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,5 % už kiekvieną pradelstą mokėti dieną, kas sudaro 35,03 Eur. Teismas sprendžia, kad toks delspinigių dydis konkrečioje situacijoje geriausiai atitinka netesybų paskirtį ir šalių interesų pusiausvyrą (CK 6.71 str. 1 d., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

10Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, jog skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tenkintinas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos- 2015-02-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Šioje byloje ieškovas turėjo bylinėjimosi išlaidų - sumokėjo 15,00 Eur žyminio mokesčio. Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sumokėtas žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, ieškovui iš atsakovo priteistinas visas sumokėtas 15,00 Eur žyminis mokestis.

12Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo S. B., a. k. ( - ), 98,47 (devyniasdešimt aštuonių eurų 47 ct) negražintą paskolą, 35,03 Eur (trisdešimt penkių eurų 03 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2015-02-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį ieškovui UAB „4finance”, įmonės kodas 301881644.

15Likusią ieškinio dalį atmesti.

16Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai