Byla 2-3512-901/2018
Dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura Spalvienė, sekretoriaujant Kristinai Mečinskienei ir Agnei Baranauskaitei, ieškovės D. B. atstovei advokatei Galinai Korabliovai, atsakovams antstolei Vidai Daugirdienei ir P. B., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, T. Ž.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. B. ieškinį atsakovams antstolei Vidai Daugirdienei ir P. B. bei tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, T. Ž. ir I. Ž., dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

3Teismas

Nustatė

42018 m. vasario 7 d. teisme priimtas nagrinėjimui ieškovės D. B. ieškinys atsakovams P. B. ir antstolei Vidai Daugirdienei bei tretiesiems asmenims I. Ž. ir T. Ž., kuriuo ieškovė, patikslinusi ieškinio reikalavimus, prašo teismo pripažinti negaliojančiu antstolės Vidos Daugirdienės 2017 m. balandžio 4 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. S-17-4-8607 ir taikyti restituciją – įpareigoti atsakovus grąžinti D. B. ir I. Ž. garažą, u/n ( - ), esantį ( - ), bei priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Ieškovės atstovė teigia, kad iš varžytynių antstolė neteisėtai pardavė ne skolininkei T. Ž. priklausantį garažą, esantį ( - ). Apie elektronines varžytynes nebuvo informuota nei skolininkė T. Ž. nei faktinės šio garažo bendrasavininkės I. Ž. ir D. B. Ieškinyje nurodyta, kad antstolė privalėjo pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 667 straipsniu pasiūlyti išieškotojui ar bendrosios nuosavybės dalyviams kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Ieškinyje taip pat nurodyta, kad D. B. nepasinaudojo teise reikalauti atidalinti savo dalį pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 4.80 straipsnį, kadangi atidalyti minėto garažo natūra, nepadarant neproporcingos žalos daikto paskirčiai, yra techniškai neįmanoma, tačiau kompensacijos už garažo, kurį ieškovė pagerino, dalį, ji nesutinka gauti ir reikalauja natūra grąžinti garažą tiek ieškovei tiek I. Ž., kuri nuo pat įgijimo iki šiol yra šio daikto tikroji savininkė ir valdytoja.

5Atsakovė antstolė Vida Daugirdienė prašo teismo ieškinį atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Nurodė, kad nėra nė vieno CPK 602 straipsnyje nurodyto pagrindo, kuris galėtų būti taikomas 2017 m. balandžio 4 d. turto pardavimo iš varžytynių aktui pripažinti negaliojančiu. Asmens, siekiančio nuginčyti turto pardavimo iš varžytynių aktą, pareiga įrodyti reikšmingas aplinkybes, kurias įvertinus, teismas nuspręstų, ar pažeistos esminės suinteresuotų asmenų teisės. Antstolė pažymi, kad skolininkė T. Ž. buvo tinkamai informuota apie vyksiančias varžytynes, be to ji aktyviai dalyvavo vykdymo procese nuo 2011 m. teikdama prašymus ir rašydama skundus. Ieškovė D. B. nėra ir nebuvo vykdymo proceso šalis vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/00977, kurioje buvo parduotas iš varžytynių garažas, esantis ( - ), todėl antstolei nebuvo pareigos ją informuoti apie areštuoto garažo priverstinio realizavimo veiksmus. T. Ž. antstolės nebuvo informavusi apie tai, jog garažas gali būti bendroji nuosavybė su kitais asmenimis. T. Ž. santuoką su sutuoktiniu yra nutraukusi nuo 2007 m. birželio 22 d., todėl areštavus ir realizuojant ginčo turtą 2017 metais nekilo ir negalėjo kilti antstolei abejonių, kad šis turtas galėtų būti su kuo nors kitu nuosavybe. Antstolė neturėjo pareigos pagal CPK 667 straipsnį siūlyti nustatyti skolininkės turto dalį į garažą. Antstolė pažymi, kad išieškojimas pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros antrojo skyriaus prokurorės 2011 m. vasario 28 d. išduotą nutarimą Nr. 33-1-00905-10/2011 dėl 1300 Lt (376,51 Eur) baudos ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš T. Ž. Valstybės naudai į skolininkės garažą nukreiptas negalint išieškoti skolos ir vykdymo išlaidų iš skolininkės pajamų. Prie išieškojimo iš skolininkės areštuoto garažo, adresu ( - ), prisijungė kiti antstoliai su vykdomaisiais dokumentais dėl skolų apie 10 442 Eur ir vykdymo išlaidų apie 3571 Eur sumai išieškojimo iš T. Ž. kitų išieškotojų naudai. 2017 m. balandžio 4 d. surašytas turto pardavimo iš varžytynių aktas, nes areštuotas turtas realizuotas varžytynėse ir parduotas pirkėjui P. B., pasiūliusiam didžiausią kainą t.y. 6620 Eur.

6Atsakovas P. B. prašo teismo ieškinį atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Nurodo, kad nuo 2017 m. vasario 9 d. iki 2017 m. kovo 13 d. vykusiose elektroninėse varžytynėse buvo iš varžytynių parduodamas garažas, esantis ( - ), kurio savininke buvo nurodyta skolininkė T. Ž.. Laimėjęs varžytynes visą reikiamą sumą sumokėjo 2017 m. balandžio 3 d. Iki šiol negali naudotis įsigytu garažu dėl ieškovės ir trečiųjų asmenų veiksmų, iki šiol neturi raktų nuo įsigyto turto, nors jį pirko su tikslu laikyti garaže automobilį ir motociklą, kadangi gyvena daugiabučiame name, esančiame šalia įsigyto garažo. Pažymi, kad Nekilnojamo turto registre skolininkė buvo įrašyta savininke nuo 1996 m. balandžio 2 d. Pažymi, kad ieškovė ir I. Ž. nepateikė jokių įrodymų, jog iki garažo pardavimo buvo garažo savininkės ar bendrasavininkės.

7Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, T. Ž. su ieškiniu sutinka, prašo jį tenkinti. Pažymi, kad antstolė neinformavo nei jos nei tikrųjų garažo, esančio ( - ), savininkių apie vykusias varžytynes, garažas parduotas neteisėtai. Garažas nebuvo įvertintas tinkamai, nebuvo iškviestas turto vertintojas. Nurodo, kad ginčo garažą faktiškai įgijo ir pinigus už jį pardavėjai sumokėjo T. Ž. motina I. Ž., tačiau kadangi motina tuo metu labai sirgo tik formaliais pagrindais pagal motinos prašymą garažą T. Ž. užrašė savo vardu. Tretysis asmuo teigia, kad antstolės vykdomoje byloje bauda išieškota net tris kartus – baudą vykdymo metu sumokėjo skolininkės motina I. Ž. 2013 m. atvykusi susipažinti su byla, taip pat du kartus ta pati suma nurašyta iš skolininkės iš Lukiškių kalėjime gautų darbinių pajamų. T. Ž. teigimu antstolė tuo metu išdavė pakvitavimą I. Ž., be nepervedė šių lėšų išieškotojui ir iki šiol išieškotojas T. Ž. laiko skolininke. Teigia, kad 2013 m. pas antstolę atvykusi I. Ž. nurodė, kad garažas yra jos ir prašė neparduoti garažo. T. Ž. pažymi, kad antstolė neturėjo teisės nukreipti išieškojimo į garažą, kadangi T. Ž. naudai yra išieškoma didelė suma skolų iš buvusių jos darbdavių, kurie bankrutavo, taip pat kitų skolininkų, todėl pirmiausia turėjo būti išieškomos skolos T. Ž. naudai ir tik jeigu nepakaktų lėšų skoloms ir vykdymo išlaidoms, taip pat skolininkės pajamų, tik tada antstolė galėtų nukreipti išieškojimą į skolininkės turtą. T. Ž. teigimu antstolei pardavus iš varžytynių garažą šiuo turtu nei ji nei jos motina, kuri turi raktus, ar duktė faktiškai negali naudotis, negali išsivežti daiktų, nes tam trukdo varžytynes laimėjęs P. B., kuris garažo duris yra užstatęs automobiliu, be to kuris prie garažo yra įtaisęs filmavimo kameras.

8Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, I. Ž. į bylos nagrinėjimą neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą informuota tinkamai.

9Teismas

konstatuoja:

10Ieškovė D. B. ieškiniu prašo teismo pripažinti negaliojančiu antstolės 2017 m. balandžio 4 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą ir taikyti restituciją – įpareigoti atsakovus grąžinti D. B. ir I. Ž. garažą, esantį ( - ).

11CPK 602 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinti pagrindai, kada turto pardavimo iš varžytynių aktas suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiu:1) jeigu buvo realizuotas skolininkui nepriklausantis turtas; 2) jeigu turtas parduotas asmenims, kurie neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse; 3) jeigu kuris nors asmuo buvo neteisėtai pašalintas iš varžytynių; 4) jeigu buvo neteisėtai atmesta kurio nors asmens pasiūlyta aukštesnė kaina; 5) jeigu turtas buvo parduotas anksčiau, negu skelbimuose nurodytas pardavimo laikas; 6) jeigu turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta šio Kodekso 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka; 7) jeigu turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Turto pardavimas iš varžytynių negali būti pripažįstamas negaliojančiu tik dėl formalių trūkumų, kurie negalėjo turėti įtakos šių veiksmų teisėtumui. Turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus pripažinus negaliojančiais, gali būti taikoma restitucija CK nustatyta tvarka (CPK 602 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas savo jurisprudencijoje išaiškino, kad CPK 602 straipsnio normos santykis su CK normomis, įtvirtinančiomis sandorių pripažinimo negaliojančiais bendruosius pagrindus, vertintinas kaip specialiosios teisės normos santykis su bendrosiomis. Pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu civilinio proceso teisėje yra tik imperatyviųjų teisės normų esminiai pažeidimai, varžantys asmenų teises bei teisėtus interesus. Todėl turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas negaliojančiu tik specialiojoje teisės normoje – CPK 602 straipsnyje – įtvirtintais pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009).

12Ieškovės atstovė ir tretysis asmuo T. Ž. teigia, kad antstolė iš varžytynių pardavė skolininkei nepriklausantį turtą – garažą, esantį ( - ), kuris faktiškai priklausė ieškovei ir I. Ž.. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad I. Ž. 1996 m. balandžio 2 d. įsigijo nurodytą garažą sau ir už savo asmeninius pinigus. Kadangi I. Ž. tuo metu labai sirgo ir negalėjo atlikti pirkimo - pardavimo sutarties formalumų pas notarę bei VĮ Registrų centre, be to reikėjo pasidaryti garažo naują projektą ir planą, o tam reikėjo daug sveikatos, laiko ir pastangų, todėl T. Ž. tik formaliais pagrindais pagal sunkiai sergančios motinos prašymą, patikėjimo teisės pagrindais nurodytą objektą užrašė savo vardu. Nurodo, kad šį garažą I. Ž. nori padovanoti anūkei D. B.. Pažymi, kad VĮ Registrų centras atlieka tik teises išviešinančią funkciją, bet nesukuria nuosavybės teisių. Be to kadangi D. B. daug investavo į garažą, esantį ( - ), mokėjo už garažą mokesčius, ji taip pat pretenduoja į šio garažo dalį teismui taikant restituciją šioje byloje. T. Ž. nurodo, kad nuo pat įgijimo šį garažą naudojo tiek ji, tiek I. Ž., tiek vėliau T. Ž. duktė D. B., gim. 1997 m. Mokesčius už garažą mokėjo tiek T. Ž., tiek I. Ž., tiek vėliau ir D. B., kuri šį garažą kapitališkai suremontavo, investuodama apie 3000 Eur, taip viršijant jo pradinę kainą.

13Atsakovai nesutinka, kad iš varžytynių buvo parduotas ne skolininkei priklausantis garažas. Pažymi, kad šis garažas nuosavybės teise priklausė skolininkei T. Ž. nuo 1996 m. balandžio 2 d., kurį ji įgijo pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu ir kurį ji įregistravo savo vardu Nekilnojamo turto registre. Kaip bendra nuosavybė garažas nebuvo registruotas. Atsakovas P. B. nurodo, kad ieškovė nepateikė jokių logiškų priežasčių ir įrodymų, kodėl 2017 m. balandžio 4 d. turto pardavimo iš varžytinių aktas turėtų būti pripažintas negaliojančiu. Apie tai, kad garažas galėtų priklausyti ne T. Ž. jam nebuvo žinoma. Taip pat nurodo, kad ieškovės, skolininkės ir jos motinos šeimyniniai santykiai, susitarimai, ligos (dėl kurių garažą pirko T. Ž., bet norėjo pirkti I. Ž.) nėra tinkami argumentai, pagrindžiantys, kodėl iš P. B. turi būti atimtas sąžiningai nupirktas turtas. P. B. be to atkreipia teismo dėmesį, kad dar vienoje Klaipėdos apylinkės teisme užvestoje byloje, kurioje siekiama pripažinti negaliojančia 1996 m. balandžio 2 d. garažo pirkimo-pardavimo sutartį, garažą siekia atgauti tik I. Ž., prašydama nustatyti, kad ji, o ne T. Ž. nusipirko minėtą garažą.

14Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė Vida Daugirdienė vykdo vykdomąją bylą Nr. 0004/11/00977 pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros antrojo skyriaus prokurorės 2011 m. vasario 28 d. išduotą nutarimą Nr. 33-1-00905-10/2011 dėl 1300 Lt (376,51 Eur) baudos išieškojimo Valstybės naudai, taip pat dėl likusių vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininkės T. Ž.. Skolininkei nutarime nustatytu laiku nesumokėjus baudos, antstolei pradėjus priverstinio išieškojimo veiksmus, užklausti duomenys apie skolininkės darbovietę, gaunamas pajamas, turimą turtą, apie skolininkės sąskaitas ir jose esančias lėšas. Iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, kad pradėjus skolos išieškojimą skolininkė nedirbo, nuosavybės teise turėjo butą, adresu ( - ), ir garažą, esantį ( - ), skolininkės sąskaitose lėšų nerasta. Paaiškėjus, kad skolininkė nedirba, negauna pajamų ir kad skolininkės sąskaitose nėra jokių lėšų, 2011 m. birželio 28 d. antstolė surašė turto arešto aktą, kuriuo areštuotas skolininkės vardu registruotas minėtas garažas (I t. 12 v.b.l.). Dar 2013 m. vasario 22 d. antstolė priėmė patvarkymą dėl garažo pardavimo iš varžytynių, apie tai informuodama skolininkę (dokumentai jai įteikti 2013 m. liepos 11 d. Šiaulių tardymo izoliatoriuje) ir išieškotoją. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad prie išieškojimo iš areštuoto garažo prisijungė kiti antstoliai, vykdę skolų išieškojimą iš skolininkės T. Ž. pagal kitus vykdomuosius dokumentus kitų išieškotojų naudai. Pirmosios varžytynės neįvyko, kadangi jose nedalyvavo nei vienas dalyvis. 2013 m. liepos 5 d. patvarkymu paskelbtos antrosios pirmose varžytynėse neparduotam iš išieškotojų neperimtam areštuotam garažui, apie tai informuojant skolininkę ir išieškotojus (I t. 49-51 v.b.l.). Šios varžytynės 2013 m. rugpjūčio 2 d. ir 2013 m. rugpjūčio 5 d. antstolės patvarkymais atšauktos dėl gautų skolininkės skundų.

15Iš vykdomosios bylos nustatyta, kad skolininkė 2013 m. liepos 23 d. prašymu kreipėsi į antstolę, prašydama išdėstyti baudos mokėjimą ir nurodyti antstolės depozitinės sąskaitos numerį (I t. 75 v.b.l.). 2013 m. rugpjūčio 8 d. už T. Ž. į antstolės depozitinę sąskaitą ( - ), esančią Danske Bank A/S Lietuvos filiale, sumokėta 1300 Lt (376,51 Eur) suma (mokėjimo paskirtis G. D. už T. Ž.). Iš T. Ž. paaiškinimų ir vykdomojoje byloje esančios antstolio kvito kopijos (II t. 114 v.b.l.) matyti, kad 2013 m. rugpjūčio 8 d. iš I. Ž. antstolė priėmė 1300 Lt (376,51 Eur) grynais už T. Ž., ši suma antstolės 2013 m. rugpjūčio 22 d. pervesta į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą (mokėjimo paskirtis bauda iš T. Ž., v.b. Nr. 0004/11/00977, v.d. Nr. 33-1-00905-10/2011) (I t. 89 v.b.l.). Kad antstolė būtų priėmusi patvarkymą areštuoti skolininkės sąskaitą įkalinimo įstaigoje ir išieškoti iš skolininkės įkalinimo įstaigoje gaunamų darbinių ar kitų lėšų, taip pat kad būtų iš skolininkės išieškota dar 1300 Lt (376,51 Eur) vykdomosios bylos duomenimis nenustatyta.

162013 m. rugpjūčio 22 d. antstolė priėmė patvarkymą vykdomąjį dokumentą grąžinti jį priėmusiai ir pateikusiai vykdymui institucijai Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrai ir tęsė likusių neišieškotų vykdymo išlaidų išieškojimą (I t. 90 v.b.l.). Apie tai, kokias vykdomąsias bylas vykdant išieškojimą iš T. Ž. vykdo antstolė ir kiti prie išieškojimo prisijungę antstoliai ir apie tai, kad šioje vykdomojoje byloje liko nesumokėtos vykdymo išlaidos T. Ž. informuota 2013 m. rugpjūčio 22 d. raštu, išsiunčiant jai raštą į Lukiškių laisvės atėmimo vietų ligoninę (I t. 126 v.b.l.). 2016 m. liepos 25 d. prašymu T. Ž. pateikė antstolei prašymą atleisti ją nuo visų vykdymo išlaidų antstolės vykdomose bylose, pridėdama 2016 m. liepos 1 d. pranešimą dėl socialinės pašalpos skolininkei skyrimo (po 81,60 Eur mėnesiui) (I t. 147-148 v.b.l.).

17Antstolė vykdomoje byloje Nr. 0004/11/00977 remiantis Sprendimų vykdymo instrukcija 2016 m. gruodžio 21 d. paskaičiavo viso 416,36 Eur vykdymo išlaidų, paskaičiavimą išsiųsdama skolininkei jos deklaruotu gyvenamosios vietos adresu ( - ) (I t. 154 v.b.l.). Kad vykdymo išlaidos būtų apmokėtos nenustatyta. 2017 m. sausio 13 d. antstolė priėmė patvarkymą, kuriuo, tęsdama priverstinį išieškojimą iš skolininkės turto ir pajamų, nustatė areštuoto garažo vertę 2500 Eur, informuodama apie tai skolininkę, išieškotojus ir prie išieškojimo prisijungusius antstolius, nurodant, kad vadovaujantis CPK 681 straipsniu išieškotojas, turto savininkas ir skolininkas dėl turto įkainojimo per tris darbo dienas gali pareikšti prieštaravimus, o prieštaravimų nepareiškus dėl turto kainos, bus skelbiamos pirmosios garažo varžytynės už 80 procentų nustatytos turto kainos, t.y. 2000 Eur. Šis patvarkymas išsiųstas ir įteiktas skolininkei T. Ž. 2017 m. sausio 13 d. jos deklaruotu gyvenamosios vietos adresu ( - ) (I t. 156-158 v.b.l.). 2017 m. vasario 9 d. antstolė priėmė patvarkymą dėl garažo, esančio Sportininkų g. 17A-5, Klaipėdoje, pardavimo iš varžytynių už 2000 Eur. Šis antstolės patvarkymas išsiųstas ir įteiktas T. Ž. 2017 m. vasario 10 d. kitu jos gyvenamosios vietos adresu ( - ), kurį skolininkė buvo nurodžiusi kaip adresą procesiniams dokumentams gauti (I t. 147, 160-164 v.b.l.).

18Nuo 2017 m. vasario 9 d. iki 2017 m. kovo 13 d. vykusias elektronines varžytynes Nr. 133585 laimėjo daugiausiai už varžytynėse parduodamą skolininkės T. Ž. vardu registruotą garažą pasiūlęs atsakovas P. B. (6620 Eur), sumokėjęs varžytynių dalyvių mokestį ir 2017 m. balandžio 3 d. sumokėjęs likusią sumą už įgytą turtą (6420 Eur). 2017 m. balandžio 4 d. antstolė surašė šio turto pardavimo iš varžytynių aktą (I t. 174 v.b.l.). 2017 m. balandžio 10 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu, piniginės lėšos, gautos už parduotą areštuotą turtą, paskirstytos proporcingai skolų dydžiui tarp visų išieškotojų (27 vykdomieji dokumentai) bei padengtos antstoliams būtinosios ir papildomos vykdymo išlaidos (II t. 45-46 v.b.l.). 2017 m. balandžio 6 d. raštu per antstolę varžytynes laimėjęs P. B. pateikė prašymą skolininkei atiduoti garažo raktus, iškraustyti iš garažo likusius daiktus per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos, kuris įteiktas T. Ž. 2017 m. balandžio 24 d. (II t. 66-67 v.b.l.). Nėra duomenų, kad garažas būtų atlaisvintas ir kad garažo raktai būtų perduoti P. B., to neneigia ir ieškovė.

19Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad iki pat varžytynių pabaigos nei skolininkė nei jos motina nei ieškovė nepateikė antstolei jokių prieštaravimų dėl areštuoto garažo įvertinimo, taip pat nereiškė jokių pretenzijų, kad areštuotas ir parduodamas ne skolininkei priklausantis garažas.

20Nepaisant to, kad VĮ Registrų centras atlieka išviešinančią funkciją, tačiau nuosavybės teisė gali būti įgyjama tik CK 4.47 straipsnyje nustatytais pagrindais: 1) pagal sandorius; 2) paveldėjimu; 3) pasisavinant vaisius ir pajamas; 4) pagaminant naują daiktą; 5) pasisavinant bešeimininkį daiktą; 6) pasisavinant laukinius gyvūnus, laukines ir namines bites; 7) pasisavinant bepriežiūrius ir priklydusius naminius gyvūnus; 8) pasisavinant radinį, lobį; 9) atlygintinai paimant netinkamai laikomas kultūros vertybes ir kitus daiktus (turtą) visuomenės poreikiams; 10) konfiskuojant ar kitu būdu už pažeidimus paimant pagal įstatymą daiktus (turtą); 11) įgyjamąja senatimi; 12) kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Vienas tokių galėtų būti įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo būtų priteista ar grąžinta savininkui natūra neteisėtai prarasta nuosavybė.

21Pažymėtina, kad nei ieškovė nei T. Ž., nei I. Ž. nepateikė teismui jokių įrodymų, kad D. B. ar I. Ž. būtų įgijusios garažą ar jo dalį iki garažo pardavimo iš varžytynių kuriuo nors iš įstatymų nustatytu pagrindu ir kad garažas priklausytų ne skolininkei T. Ž., o ieškovei ar I. Ž.. Nėra nei atitinkamų notaro patvirtintų sutarčių, kuriomis T. Ž. iki minėto garažo arešto ir pardavimo varžytynėse šį turtą ar jo dalį būtų padovanojusi savo motinai ar dukrai, taip pat nėra ir įsiteisėjusio atitinkamo teismo sprendimo, kuriuo būtų konstatuota, kad iki minėto garažo pardavimo varžytynėse šio turto ar jo dalies savininkė buvo ne T. Ž., o I. Ž. ar D. B.. Į bylą pateiktos 1996 m. kovo 20 d. I. Ž. vienašališkos sutarties, kuria ji duoda dukrai T. Ž. pinigus nupirkti garažą, esantį ( - ), I. Ž. vardu, jos ir sutuoktinio nuosavybėn, kuriame T. Ž. patvirtina, kad pinigus (9000 JAV dolerių) gavo, negalima vertinti kaip I. Ž. ir jos sutuoktiniui nuosavybę sukuriančio sandorio. 1996 m. balandžio 2 d. garažo pirkimo – pardavimo sutartyje nenurodyta, kad T. Ž. veikia kaip I. Ž. įgaliota atstovė, o yra patvirtinta, kad garažo pirkėja yra pati T. Ž. ir kad būtent ji už 5000 litų (ne už 9000 JAV dolerių) nupirko garažą. Nėra duomenų, kad I. Ž., jos sutuoktinis V. Ž. ar kiti asmenys iki pat ieškovės ieškinio dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo teismui pateikimo dienos teismine tvarka būtų ginčiję šį sandorį, kad būtų teisme pareiškę T. Ž. ieškininius reikalavimus dėl 1996 m. kovo 20 d. perduotų pinigų grąžinimo. Pažymėtina, kad nuo minėtų sandorių sudarymo praėjo daugiau kaip 20 metų.

221996 m. balandžio 2 d. notarės Linos Peštenienės patvirtinta garažo, esančio Sportininkų g. 17A-5, Klaipėdoje, pirkimo – pardavimo sutartis Nr. LP-850, kuriuo T. Ž. nupirko iš P. B. už 5000 litų šį turtą yra galiojanti ir nenuginčyta. Šios sutarties pagrindu T. Ž. įregistravo nuosavybės teises Nekilnojamo turto registre nuo 1996 m. balandžio 2 d. Įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka (CK 4.262 straipsnis). Teismų duomenų bazės LITEKO duomenimis šiuo metu Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų tik nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-780-838/2018, kurioje ieškovė I. Ž. prašo pripažinti iš dalies negaliojančia minėtą 1996 m. balandžio 2 d. turto pirkimo-pardavimo sutartį, nustatant, kad ji, o ne T. Ž., nusipirko iš pardavėjos P. B. garažą, adresu ( - ); kuriuo taip pat prašoma pripažinti negaliojančiu antstolės Vidos Daugirdienės 2017 m. balandžio 4 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. S-17-4-8607 ir taikyti byloje restituciją – įpareigoti atsakovę grąžinti jai nekilnojamąjį turtą – garažą, adresu ( - ). Teismas neturi duomenų, kad D. B. būtų pareiškusi ieškininius reikalavimus T. Ž., kuriuo pretenduotų į garažą ar jo dalį, ar kuriuo prašytų priteisti iš T. Ž. piniginę kompensaciją už garažo pagerinimus. Pastebėtina, kad 1996 m. balandžio 2 d. sandorio sudarymo metu D. B. dar nebuvo gimusi (gimimo data 1997 m. sausio 17 d.). Teismo sprendimo ar sandorio, kur jai būtų priteista ar perleista garažo dalis nepateikė.

23Visa tai įvertinęs teismas pripažįsta, kad ieškovė neįrodė, kad antstolė iš varžytynių pardavė ne skolininkei T. Ž. priklausiusį turtą (garažą) (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

24CPK 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Jei skolininkas ir turto savininkas reiškia prieštaravimus, taip pat jei antstolė suabejoja Nekilnojamo turto registre nustatyta vidutine skolininko turto verte, ginčytinais atvejais turto vertei nustatyti gali būti skiriama šio turto ekspertizė (CPK 682 str. 1 d.) ir turto kainą, remdamasis eksperto išvada, nustatyto antstolis.

25Pažymėtina, kad skolininkė įstatymų nustatyta tvarka ir terminais nereiškė prieštaravimų antstolės nustatytai parduodamo garažo kainai, neteikė jokių įrodymų, kad garažo vertė yra iš esmės didesnė nei antstolė nustatė (2500 Eur), ar kuri yra nurodyta Nekilnojamo turto registre (2276 Eur). Be to reikia pažymėti, kad iš varžytynių parduodamą garažą varžytynes laimėjęs P. B. garažą nupirko už daugiau kaip dvigubai didesnę sumą nei antstolė nustatė ar kuri yra nurodyta Nekilnojamo turto registre (6620 Eur), kas atitinka tiek skolininkės tiek išieškotojų interesus, taip sudarant galimybes ne tik padengti vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/00977 ir ją užbaigti, tačiau pilnai ar iš dalies padengti T. Ž. skolas kitiems išieškotojams ir padengti vykdymo išlaidas kitiems antstoliams, prisijungusiems prie išieškojimo išieškant iš areštuoto skolininkės garažo (CPK 753 straipsnis, 759 straipsnis). Dėl turto vertės skolininkė ir ieškovė suabejojo jau tik po ginčo turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo. Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punkto taikymui.

26CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatyta, kad turto pardavimo iš varžytinių aktas gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu turto pardavimas iš varžytinių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Kokie pažeidimai yra laikomi esminiais CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punkte nėra detalizuota, todėl ar buvo pažeistos esminės suinteresuotų asmenų teisės kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiama įvertinus visas reikšmingas bylos aplinkybes.

27Šiuo atveju ieškovė ir T. Ž. teigia, jog jų teisės vykdymo procese buvo pažeistos, kadangi joms nebuvo tinkamai pranešta apie priverstinį turto realizavimą. Su tokia pozicija sutikti negalima. Vykdomosios bylos duomenimis matyti, kad antstolė maksimaliai siekė, jog skolininkė būtų informuota apie vykdymo procesą bei atliekamus vykdymo veiksmus. Bylos ir vykdomosios bylos medžiaga rodo, kad skolininkė buvo informuota apie vykdymo procesą. Pareigos informuoti ieškovę D. B. ir I. Ž., kurios nėra vykdymo proceso dalyvės, antstolė neturėjo pareigos. Reikia pastebėti, kad 2017 m. vasario 9 d. antstolės patvarkymas dėl garažo, esančio ( - ), pardavimo iš varžytynių skolininkei įteiktas adresu ( - ), kurį skolininkė buvo nurodžiusi kaip adresą procesiniams dokumentams gauti ir kuriame kaip teikdama paaiškinimus nurodė pati T. Ž. gyvena jos motina I. Ž.. Iš to galima daryti išvadą, kad apie būsimas garažo varžytynes buvo informuota ir I. Ž..

28Be to, T. Ž. teigia, kad 2017 m. balandžio 4 d. turto pardavimo iš varžytynių aktu buvo pažeistos jos ir garažo bendrasavininkių teisės, kadangi iki parduodant garažą skolininkės naudai yra išieškoma didelė suma skolų iš buvusių jos darbdavių, kurie bankrutavo, taip pat kitų skolininkų, todėl pirmiausia turėjo būti išieškomos skolos T. Ž. naudai ir tik jeigu nepakaktų lėšų skoloms ir vykdymo išlaidoms, taip pat skolininkės pajamų, tik tada antstolė galėtų nukreipti išieškojimą į skolininkės turtą. Su tokiais T. Ž. teiginiais nesutiktina, kadangi nei CPK nei Sprendimų vykdymo instrukcija nenumato tokios pareigos antstolei, kuri įstatymų nustatyta tvarka vykdo išieškojimą iš skolininkės pajamų, skolininkės sąskaitose esančių lėšų, į kurias pervedamos skolininkės naudai išieškotos lėšos, taip pat iš skolininkės turto CPK nustatyta tvarka.

29Teismas nenustatė, kad antstolė būtų nepagrįstai nepasiūliusi nustatyti skolininkės turto dalį, kadangi iš varžytynių buvo parduodamas skolininkei asmeninės nuosavybės teise priklausantis turtas. Tuo metu skolininkė su O. B. buvo išsituokusi (2007-06-22). Todėl antstolė neturėjo pareigos prieš parduodant garažą iš varžytynių pasiūlyti skolininkei ir turto savininkei per dvidešimt dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos pateikti antstolei Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininkės ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka, kaip to reikalauja CPK 667 straipsnis.

30Nesutiktina su T. Ž. teiginiais, kad antstolė, išieškojusi pagrindinę skolą (baudą), neturėjo teisės toliau tęsti išieškojimo iš skolininkės garažo, kadangi iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad už skolininkę sumokėjus baudą, liko neišieškotos vykdymo išlaidos, kurios remiantis 2011 m. gegužės 17 d. pradiniu antstolės siūlymu skolininkei geranoriškai susimokėti baudą ir vykdymo išlaidas buvo 303 Lt (87,75 Eur), o remiantis 2016 m. gruodžio 21 d. detaliu antstolės vykdymo išlaidų paskaičiavimu buvo 416,36 Eur. Reikia pažymėti, kad CPK nenumato galimybės atleisti skolininkės nuo vykdymo išlaidų mokėjimo (Sprendimų vykdymo instrukcijos 32 punktas).

31Skolininkė, sužinojusi apie būsimas varžytynes, nepasinaudojo CPK 704 straipsnyje nustatyta teise iki varžytynių paskelbimo surasti areštuoto turto pirkėją ir apie jį pranešti antstolei.

32Taip pat reikia pažymėti, kad vykdydama skolos išieškojimą iš T. Ž. antstolė Vida Daugirdienė 2011 m. birželio 28 d. turto arešto aktu pirmoji areštavo skolininkės vardu registruotą ginčo garažą. Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 11 punktą jeigu turtą areštavo keli antstoliai, areštuotą turtą realizuoja tas antstolis, kuris šį turtą areštavo vykdydamas pirmesnės eilės išieškotojų reikalavimus, o tais atvejais, kai turtą areštavo keli antstoliai pagal tos pačios eilės išieškotojų reikalavimus, - tas antstolis, kuris šį turtą areštavo pirmas.

33Teismas neturi duomenų, kad parduodant skolininkės garažą iš varžytynių ir surašant ginčijamą aktą antstolės vykdymo veiksmai būtų sustabdyti ar kad būtų kitų apribojimų išieškant iš skolininkės turto, skolininkės skundai dėl antstolės veiksmų atmesti, nutartys įsiteisėjusios.

34Aukščiau išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu nėra pagrindo ginčijamo akto panaikinimui ir remiantis CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu. Taip pat nenustatyta kitų pagrindų, dėl kurių turto pardavimo iš varžytynių aktą teismas turėtų pripažinti negaliojančiu ir panaikinti, todėl ieškovės ieškinio reikalavimas 2017 m. balandžio 4 d. antstolės turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinti negaliojančiu yra netenkintinas kaip nepagrįstas (CPK 185 straipsnis).

35Ieškovė ieškiniu taip pat teismo prašė, pripažinus varžytynių aktą negaliojančiu, taikyti restituciją – įpareigoti atsakovus grąžinti D. B. ir I. Ž. garažą, esantį Sportininkų g. 17A-5, Klaipėdoje.

36Restitucija yra prievolių teisėje nustatytas civilinių teisių gynybos būdas. Restitucijos taikymo bendrieji pagrindai nustatyti CK 6.145 straipsnyje, t.y. restitucija taikoma tada, kai asmuo privalo grąžinti kitam asmeniui turtą, kurį jis gavo neteisėtai arba per klaidą, arba dėl to, kad sandoris, pagal kurį jis gavo turtą, pripažintas negaliojančiu ab initio arba dėl to, kad prievolės negalima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos (CK 6.145 straipsnio 1 dalis). Kadangi teismas nenustatė pagrindų, dėl kurių 2017 m. balandžio 4 d. skolininkės T. Ž. garažo pardavimo iš varžytynių aktas turėtų būti pripažintas negaliojančiu ir panaikintas, taip pat kadangi P. B. garažą, esantį Sportininkų g. 17A-5, Klaipėdoje, įgijo teisėtai įstatymų nustatyta pagrindu ir numatyta tvarka, nesant kitų pagrindų taikyti restituciją, taip nesant pagrindo ieškovei ir / ar I. Ž. pripažinti nuosavybės teisių į šį turtą ar jo dalį, atmestinas kaip nepagrįstas ieškovės reikalavimas dėl restitucijos taikymo (CPK 178, 182, 185, 602, 724 straipsniai).

37Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovę pagal 2017 m. rugsėjo 12 d. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus sprendimą Nr. 2.3.(NTP-2)-17-T-1831-17455 šioje byloje atstovavo advokatė Galina Korabliova, teikianti 100 procentų valstybės apmokamą antrinę teisinę pagalbą. Pažymos dėl antrinės teisinės pagalbos apmokėjimo iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos teismui nepateikė.

38Ieškovės ieškinį atmetus, žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo atleista, taip pat antrinės teisinės pagalbos išlaidos paliekamos valstybei (CPK 96 straipsnis).

39Atsakovai iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė teismui jų bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių dokumentų, todėl jų priteisimo klausimas nespręstinas (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

40Ieškovės ieškinį atmetus, iš ieškovės valstybei priteistina 39,71 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 92 straipsnis, 93 straipsnis).

41Ieškovės ieškinį atmetus, ieškinio užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

42Dėl atskirosios nutarties šioje byloje priėmimo. Tretysis asmuo T. Ž. paskutinio teismo posėdžio metu pateikė teismui prašymą priimti atskirąją nutartį dėl 2018 m. birželio 14 d. vykusio teismo posėdžio metu antstolės Vidos Daugirdienės išsakyto šmeižto, kad T. Ž. tariamai suklastojo D. B. parašą, už ją pasirašant šioje byloje pateiktą jos ieškinį.

43CPK 300 straipsnio nuostatos numato, jog jeigu bet kurioje civilinio proceso stadijoje paaiškėja, kad byloje dalyvaujančio asmens arba kito asmens veiksmai turi nusikalstamos veikos požymių, teismas apie tai praneša prokurorui. Nagrinėjamoje byloje antstolė teikdama paaiškinimus iš tiesų nurodė, kad “nėra tikimybės, kad ieškinį pasirašė pati D. B., galimai T. Ž. pasirašė ieškinį“ (garso įrašo 37.19 min.). Reikia pažymėti, kad šioje byloje nebuvo keliamas klausimas dėl ieškovės parašo ieškinyje ar jo patikslinime klastojimo, šia aplinkybe proceso dalyviai nesirėmė grįsdami savo reikalavimus ir atsikirtimus, taip pat ir teismui nekilo abejonių dėl ieškovės parašo tikrumo tiek 2017 m. rugpjūčio 31 d. ieškinyje tiek 2017 m. rugsėjo 20 d. ieškovės patikslintame ieškinyje. Teismas neįžvelgia antstolės piktybiško neteisėto veikimo ir noro pakenkti T. Ž. siekiant ją apšmeižti ar pažeminti šioje byloje, todėl pagrindo kreiptis į prokurorą dėl antstolės teismo posėdžio metu išreikštų abejonių dėl ieškovės parašo teismas neturi pagrindo. Atsižvelgiant į tai teismas netenkina T. Ž. prašymo dėl atskirosios nutarties priėmimo.

44Vadovaudamasis CPK 259, 260, 265 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

45ieškinį atmesti.

46Priteisti iš ieškovės D. B., a.k. ( - ) valstybės naudai 39,71 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (turi būti sumokėta į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660).

47Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. vasario 7 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

48Atmesti trečiojo asmens T. Ž. prašymą dėl atskirosios nutarties priėmimo.

49Grąžinti vykdomąją bylą Nr. 0004/11/00977 (2 tomai) į civilinę bylą Nr. 2-780-838/2018.

50Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 2018 m. vasario 7 d. teisme priimtas nagrinėjimui ieškovės D. B. ieškinys... 5. Atsakovė antstolė Vida Daugirdienė prašo teismo ieškinį atmesti kaip... 6. Atsakovas P. B. prašo teismo ieškinį atmesti kaip neteisėtą ir... 7. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, T. Ž. su... 8. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, I. Ž. į bylos... 9. Teismas... 10. Ieškovė D. B. ieškiniu prašo teismo pripažinti negaliojančiu antstolės... 11. CPK 602 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinti pagrindai, kada turto pardavimo iš... 12. Ieškovės atstovė ir tretysis asmuo T. Ž. teigia, kad antstolė iš... 13. Atsakovai nesutinka, kad iš varžytynių buvo parduotas ne skolininkei... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė Vida Daugirdienė vykdo vykdomąją... 15. Iš vykdomosios bylos nustatyta, kad skolininkė 2013 m. liepos 23 d. prašymu... 16. 2013 m. rugpjūčio 22 d. antstolė priėmė patvarkymą vykdomąjį dokumentą... 17. Antstolė vykdomoje byloje Nr. 0004/11/00977 remiantis Sprendimų vykdymo... 18. Nuo 2017 m. vasario 9 d. iki 2017 m. kovo 13 d. vykusias elektronines... 19. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad iki pat varžytynių pabaigos nei... 20. Nepaisant to, kad VĮ Registrų centras atlieka išviešinančią funkciją,... 21. Pažymėtina, kad nei ieškovė nei T. Ž., nei I. Ž. nepateikė teismui... 22. 1996 m. balandžio 2 d. notarės Linos Peštenienės patvirtinta garažo,... 23. Visa tai įvertinęs teismas pripažįsta, kad ieškovė neįrodė, kad... 24. CPK 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo... 25. Pažymėtina, kad skolininkė įstatymų nustatyta tvarka ir terminais... 26. CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatyta, kad turto pardavimo iš... 27. Šiuo atveju ieškovė ir T. Ž. teigia, jog jų teisės vykdymo procese buvo... 28. Be to, T. Ž. teigia, kad 2017 m. balandžio 4 d. turto pardavimo iš... 29. Teismas nenustatė, kad antstolė būtų nepagrįstai nepasiūliusi nustatyti... 30. Nesutiktina su T. Ž. teiginiais, kad antstolė, išieškojusi pagrindinę... 31. Skolininkė, sužinojusi apie būsimas varžytynes, nepasinaudojo CPK 704... 32. Taip pat reikia pažymėti, kad vykdydama skolos išieškojimą iš T. Ž.... 33. Teismas neturi duomenų, kad parduodant skolininkės garažą iš varžytynių... 34. Aukščiau išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu nėra pagrindo... 35. Ieškovė ieškiniu taip pat teismo prašė, pripažinus varžytynių aktą... 36. Restitucija yra prievolių teisėje nustatytas civilinių teisių gynybos... 37. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 38. Ieškovės ieškinį atmetus, žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė... 39. Atsakovai iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė teismui jų... 40. Ieškovės ieškinį atmetus, iš ieškovės valstybei priteistina 39,71 Eur... 41. Ieškovės ieškinį atmetus, ieškinio užtikrinimui taikytos laikinosios... 42. Dėl atskirosios nutarties šioje byloje priėmimo. Tretysis asmuo T. Ž.... 43. CPK 300 straipsnio nuostatos numato, jog jeigu bet kurioje civilinio proceso... 44. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 265 - 270 straipsniais, teismas... 45. ieškinį atmesti.... 46. Priteisti iš ieškovės D. B., a.k. ( - ) valstybės naudai 39,71 Eur... 47. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. vasario 7 d.... 48. Atmesti trečiojo asmens T. Ž. prašymą dėl atskirosios nutarties priėmimo.... 49. Grąžinti vykdomąją bylą Nr. 0004/11/00977 (2 tomai) į civilinę bylą Nr.... 50. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...