Byla 2S-1502-577/2014
Dėl antstolio R. V. veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „Instra“, antstolis R. V

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo L. V. A. atskiruoju skundu dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo L. V. A. skundą dėl antstolio R. V. veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „Instra“, antstolis R. V..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4pareiškėjas L. V. A. 2012 m. gruodžio 2 d. pateikė antstoliui R. V. skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė: 1) palikti areštą turtui ½ gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), 364/729 žemės sklypo (unikalus ( - )), priklausančių L. V. A., šio turto bendrą vertę pakeičiant iš 262 700 Lt į 355 000 Lt; 2) palikti areštą turtui – butui (unikalus Nr. ( - )), esančiam adresu ( - ), priklausančiam A. P. ir jo sutuoktinei, kurio laisvos nuo apribojimų ½ dalies rinkos vertė siekia 75 258,64 Lt; 3) panaikinti 2013-11-11 turto aprašą vykdomojoje byloje Nr. 0179/13/01058 bei 2013-05-02 turto aprašą vykdomojoje byloje Nr. 0179/13/00387 ir neviršijant vykdomajame dokumente nurodytų sumų, sudaryti naujus areštuoto skolininko turto aprašus: a) areštuoti skolininkui A. P. priklausantį butą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), kurio laisvos nuo arešto dalies rinkos vertė 223 521 Lt; b) areštuoti ½ skolininkui L. V. A. ir jo sutuoktinei priklausančio Mandatum Life investicinio draudimo sukaupto kapitalo dalį, kurios išperkamoji suma 294 981,16 Lt; c) trūkstamai sumai areštuoti skolininkui L. V. A. priklausančias turtines teises į ½ dalį jam ir jo sutuoktinei priklausančių vertybinių popierių, apskaitomų Danske bank A/S Lietuvos filiale, kurių ½ dalies rinkos vertė 285 006,11 Lt; 4) atsisakius tenkinti antrąjį prašymą visoje apimtyje, panaikinti 2013-11-11 turto aprašą vykdomojoje byloje Nr. 0179/13/011058 dalyje dėl UAB „Stabilita“ akcijų, priimant antstolio patvarkymą, įpareigojantį UAB „Elgama - Elektronika“ pagal 2013-10-03 akcijų pirkimo- pardavimo sutartį Nr. LT13-087 L. V. A. skirtas lėšas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Pareiškėjas nurodė, kad antstolis vykdydamas 2013-10-31 Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-3982-232/2013, be pagrindo užvedė naują vykdomąją bylą Nr. 0179/13/01058, ši vykdomoji byla bei antstolio veiksmai joje vertintini, kaip antstolio vykdomojoje byloje Nr. 0179/13/00387 atliktų veiksmų tęsinys. Pareiškėjas pabrėžė, kad antstolis nepagrįstai vykdomojoje byloje Nr.0179/13/00387 areštuoto skolininkui L. V. A. priklausančio ½ gyvenamojo namo ir 346/729 žemės sklypo, esančių ( - ), rinkos vertės sumos, nėra pakeitęs pagal aktualų turimą šio turto vertinimą. Anstoliui R. V. buvo pateikta L. V. A. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ir gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ), rinkos vertės nustatymo ataskaita iš kurios matyti, jog šio turto bendra rinkos vertė, nustatyta 2013-10-07 dienai, yra 710 000 Lt, kas reiškia, jog skolininkui L. V. A. priklausančios ½ šio nekilnojamojo turto dalies vertė yra ne 262 700 Lt, kaip nustatė antstolis, o 355 000 Lt. Pareiškėjo nuomone, antstolis R. V. vykdydamas minėtą 2013-10-31 nutartį skundžiamu turto aprašu akivaizdžiai neteisėtai vykdomojoje byloje Nr. 0179/13/01058 aprašė ir areštavo skolininkui L. V. A. priklausančius 170 vnt. UAB „Elgamos grupė“ akcijų ir 456 vnt. UAB „Stabilita“ akcijų, kadangi šių akcijų rinkos vertė ženkliai viršija likusio pagal 2013-10-31 nutartį (vykdomąjį dokumentą) atsakovų areštuotino turto vertę. Pareiškėjas teigė, kad antstolis turėdamas duomenis apie 1 vnt. UAB „Elgamos grupė“ akcijos rinkos vertę (9 300 Lt), taip pat esant areštuotiems L. V. A. priklausantiems 40 vnt. UAB „Elgamos grupė“ akcijų, kurių antstolio nurodyta vertė 372 000 Lt, skundžiamu turto aprašu vis tiek areštavo visus 170 vnt. skolininkui L. V. A. priklausančių UAB „Elgamos grupė“ akcijų, tokiu būdu vien iš vertybinių popierių areštu ženkliai viršydamas arešto mastą ir nepagrįstai nurodydamas, jog turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas. Nurodė, kad 456 vnt. UAB „Stablita“ akcijų rinkos vertė šiai dienai yra 53 850 Lt. Be to, pareiškėjas nurodė, kad antstolis toje pačioje vykdomojoje byloje Nr. 0179/13/01058 yra areštavęs ir skolininko A. P. ir jos sutuoktinei priklausantį butą, kurio rinkos vertė šiai dienai yra 360 000 Lt. Taigi, pasak pareiškėjo, antstolis R. V., viršydamas savo kompetencijos ribas, skundžiamu turto areštu aprašė ir areštavo skolininko L. V. A. turtą, kurio rinkos vertė siekia net 1 634 850 Lt ( neatsižvelgiant į tai, kad antstolis vykdomojoje byloje Nr. 0179/13/00387 taip pat yra areštavęs L. V. A. nekilnojamąjį turtą, kurio ½ dalies rinkos vertė 355 000 Lt), kai tuo tarpu vykdomuoju dokumentu teismas leido areštuoti atsakovų turimą turtą tik 1 173 372,50 Lt apimtyje.

5Antstolis R. V. 2013-11-25 patvarkymu su skolininko skunde išdėstytais argumentais sutiko iš dalies ir pakeitė 2013-11-11 turto aprašą t.y. panaikino areštą 456 vienetams UAB „Stabilita“ akcijų. Nurodė, kad išieškotojas UAB „Instra“ pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą kartu pateikė ir pranešimą dėl akcijų vertės, kuriuo nurodė, jog areštuotinų UAB „Elgamos grupė“ akcijų vertė pakito, šiuo metu vienos akcijos vertė yra 1 927,50 Lt ir prašė remtis šia verte priimant sprendimą dėl akcijų vertės. Pati įmonė UAB „Elgamos grupė“, kurios akcijos yra areštuotos, taip pat yra pateikusi atsakymą, kad įmonės akcijų vertė yra 1 927,50 Lt. Kadangi nė viena šalis nepateikė kitokią akcijų vertę pagrindžiančių kvalifikuoto vertintojo surašytų dokumentų, pasak antstolio, jis neturi pagrindo nustatyti kitokią akcijų rinkos kainą. Taip pat antstolis pažymėjo, kad skolininkui L. V. A. bendrojoje jungtinėje nuosavybėje priklausanti turto dalis nėra nustatyta, todėl, remiantis CPK 145 str. 5 d., areštuojamos visos skolininkui priklausančios akcijos atsižvelgiant į vykdomojoje byloje turimą informaciją apie jų vertę. Antstolis nurodė, kad L. V. A. išreiškė norą UAB „Stabilita“ akcijas parduoti ir yra sudaręs sutartį bei iš pateiktos informacijos apie skolininko turtą matyti, kad skolininkas turi kitų vertybinių popierių, kuriais galima pakeisti šių akcijų vertę, areštas UAB „Stabilita“ akcijoms gali būti panaikintas, vietoj šio turto areštuojant kitus vertybinius popierius. Taip pat antstolis nurodė, kad skolininkas L .V. A. jam priklausančio areštuoto turto įvertinimo ir aprašo dalies panaikinimo Nr. 0179/13/00387 neskundė ir prašymo pervertinti šį turtą kita konkrečia verte antstoliui neteikė, todėl skundui pateikti yra suėję įstatyme numatytas naikinamasis 90 dienų terminas. Skolininko pateikta nekilnojamojo turto vertės ataskaita nėra aktuali nustatant skolininkui priklausančios turto dalies vertę, ši ataskaita neatspindi skolininkui priklausančios realios turto vertės, todėl turto perkainuoti didesne verte nėra pagrindo. Antstolio vertinimu, tokių investicijų, kaip Madatum Life investiciniame draudime kaupiamas kapitalas grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali ne tik didėti, tačiau ir mažėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje, tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinę investiciją. Antstolio nuomone, sukauptas investicinio draudimo kapitalas negali užtikrinti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Be to, antstolis nurodė, kad jeigu skolininkui kyla būtinybė atlikti kokius nors veiksmus, susijusius su areštuotu turtu, jis turi teisę kreiptis į teismą dėl disponavimo šiam turtui apribojimo pakeitimo prašydamas teismo leisti atlikti tam tikrus veiksmus.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Instra“ atsiliepimu į skundą prašė atmesti pareiškėjų L. V. A. ir A. P. skundą dėl antstolio veiksmų, nurodė, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja Antstolių informacinėje sistemoje, parengia patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir užveda vykdomąją bylą, todėl nagrinėjamu atveju pagrįstai buvo užvesta nauja vykdomoji byla. Pažymi, kad pareiškėjai turto aprašo vykdomojoje byloje Nr. 0179/13/00387 įstatymo nustatytu terminu neapskundė, taip pat nei skolininkai, nei jų sutuoktinės nesikreipė į teismą dėl skolininkų dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo. Nurodė, kad jeigu pareiškėjai yra įsitikinę kitokia turto rinkos verte, jie gali CPK 704 straipsnyje nustatyta tvarka patys pasiūlyti iš varžytinių parduodamo turto pirkėją. Taip pat išieškotojas pažymėjo, kad skolininkai nepateikė antstoliui nepriklausomo turto vertinimo išvados apie UAB „Elgamos grupė“ akcijų rinkos kainą, todėl antstolis pagrįstai atsižvelgė į UAB „Elgamos grupė“ aktualią padėtį. Išieškotojas nesutiko, kad būtų pakeisti turto aprašai.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 23 d. nutartimi nutarė skundą atmesti ir priteisti iš pareiškėjų L. V. A. ir A. P., lygiomis dalimis į valstybės biudžetą 16 Lt bylinėjimosi išlaidų. Pirmos instancijos teismo nuomone, antstolis gavęs 2013-10-31 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pagrįstai užvedė naują vykdomąją bylą, nes Vilnius apygardos teismo 2013-10-31 nutartis Nr. 2-3982-232/2013 priimta teismui pasisakant dėl 1 173 372,50 Lt arešto masto, o ankstesnė nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo priimta dėl 634 200 Lt turto arešto. Pirmos instancijos teismas pažymėjo, kad tai yra du skirtingi atskiri vykdytini dokumentai. Taip pat pirmos instancijos teismas nurodė, kad išieškotojas UAB „Instra“ sutiko, jog UAB „Elgiamos grupė“ vienos akcijos vertė yra 1 927,50 Lt, tą patvirtinto ir pati bendrovė, todėl skolininkui nesutinkant su verte turėjo būti prašoma skirti ekspertizę akcijų vertei nustatyti ir ją apmokėti. Teismo vertinimu, antstoliui skirti ekspertizę akcijų vertei nustatyti nebuvo pagrindo, nes pati bendrovė – UAB „Elgamos grupė“ pateikė įrodymus, kokia yra vienos akcijos vertė (1 927,50 Lt). Teismas, pažymėjęs, kad skolininkas L.V. A. ekspertizės skirti neprašė, o jo pateikta 2013-07-26 akcijų supirkimo sutartis tik patvirtina aplinkybę, už kokią kainą buvo supirktos akcininko A. P. turėtos 139 vnt. akcijos, bet nepatvirtina skolininkui L.V. A. priklausančių UAB „Elgamos grupė“ akcijų vertės, pareiškėjų argumentus dėl netinkamo akcijų įvertinimo atmetė. Analogiški argumentai buvo nurodyti ir pasisakant dėl pareiškėjų skundo argumentų dėl nekilnojamojo turto ( - ), ir ( - ), verčių, atkreipiant dėmesį į tai, kad iš pareiškėjų pateiktų turto vertinimo ataskaitų santraukų matyti, kad turtas vertintas visas, neatsižvelgiant į tai, kad turtas priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Teismo vertinimu, skolininkai neįrodė, kad antstolis, aprašydamas turtą, viršijo teismo nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą ir aprašė turto daugiau nei būtina reikalavimo užtikrinimui. Be to, teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog teismui nėra pateikta duomenų apie pagrįstus ketinimus perleisti akcijas ir įvertinant Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis apie eilę iškeltų civilinių bylų, keisti turto apraše nurodyto turto kitu nėra teisinio pagrindo. Taigi, įvertinęs antstolio veiksmus, pirmos instancijos teismas pripažino, kad antstolis tinkamai taikė vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas, preliminariai įvertindamas skolininkų siūlomo kito turto – Mandatum Life investicinio draudimo sukaupto kapitalo dalies bei vertybinių popierių, apskaitomų Danske bank A/S Lietuvos filiale, likvidumą.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Pareiškėjas L. V. A. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutartį ir skolininkų skundą, toje dalyje, kuris nebuvo patenkintas antstolio tenkinti visiškai, įpareigoti antstolį vykdomojoje byloje Nr. 0179/13/00387 perkainuoti 2013-04-12 Turto aprašu areštuotą L. V. A. priklausantį turtą – ½ gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) 365/729 žemės sklypo ( unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), bendrą šio turto vertę pakeičiant iš 262 700 Lt į 355 000 Lt taip pat, panaikinti antstolio R. V. 2013-11-11 turto aprašą vykdomojoje byloje Nr. 0179/13/01058 bei 2013-05-02 turto aprašą vykdomojoje byloje Nr. 0179/13/00387 ir įpareigoti antstolį R. V. neviršijant vykdomajame dokumente nurodytų sumų, sudaryti naujus areštuotino L. V. A. turto aprašus: areštuoti ½ skolininkui L. V. A. ir jo sutuoktinei A. V. A. priklausančio Mandatum Life investicinio draudimo sukaupto kapitalo dalį, kurios išperkamoji suma tenkanti L. V. A. yra 294 981,16 Lt, trūkstamai sumai areštuoti skolininkui L. V. A. priklausančias turtines teises į ½ dalį jam ir jo sutuoktinei A. V. A. priklausančių vertybinių popierių, apskaitomų Danske bank A/S Lietuvos filiale, kurių ½ dalies rinkos vertė 285 006,11 Lt. Apeliantas nurodo, kad skundžiamojoje nutartyje teismas nepagrįstai vertino 1 vnt. UAB „Elgamos grupė“ akcijos rinkos kainą bei vertę, tuo pažeidė įrodinėjimą reglamentuojančias CPK nuostatas, dėl ko nepagrįstai nenustatė, kad antstolio aprašytas turtas viršija laikinųjų apsaugos priemonių mastą, be to, teismas pažeidė CPK 681 str. 1 d. Taip pat apeliantas atkreipia dėmesį, kad skundžiamoje nutartyje nebuvo pasisakyta dėl to, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 4 d. nutartimi laikinųjų apsaugos priemonių mastas buvo sumažintas nuo 1 173 372,50 Lt iki 995 779,70 Lt. Apelianto nuomone, ta aplinkybė, kad nebuvo teikti prieštaravimai dėl akcijų įkainojimo taip pat nesudaro pagrindo atmesti pareiškėjo skundą, nes teikti prieštaravimus yra pareiškėjų teisė, bet ne pareiga, pareiškėjai teikė ne prieštaravimus dėl turto vertės, o, nesutikdami su turto aprašu, pateikė antstoliui skundą dėl paties 2013-11-11 turto aprašo. Be to, apeliantas tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad antstolis pagrįstai atsisakė UAB „Elgamos grupė“ akcijų areštą pakeisti kito L. V. A. siūlomo turto areštu. Pasak pareiškėjo, teismas nepagrįstai rėmėsi CPK 662 str., kuris reglamentuoja išieškojimo iš skolininko pajamų ar turto eilės tvarką priverstinio išieškojimo atveju. Tvirtina, kad iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų akivaizdu, kad 170 vnt. UAB „Elgamos grupė“ akcijų areštas ypatingai varžo jo interesus, pažeidžia ekonomiškumo, proporcingumo, šalių interesų pusiausvyros principus. Pareiškėjo vertinimu, nagrinėjamu atveju jo siūlomas turtas, t.y. Mandatum Life investicinio draudimo sukauptas kapitalas ir vertybiniai popieriai, apskaitomi Danske bank A/S Lietuvos filiale, dėl savo likvidumo ir vertės pastovumo, jei būtų aprašyti vietoj UAB „Elgamos grupė“ akcijų, visiškai užtikrintų UAB „Instra“ naudai galimai priteistos sumos išieškojimą, o argumentai dėl šio turto nelikvidumo yra niekuo nepagrįsti. Taip pat pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino, kad antstolis pagrįstai atsisakė iš naujo įvertinti gyvenamojo namo su žemės sklypu, esančių ( - ), vertę iš 262 700 Lt į 355 000 Lt, tuo pažeisdamas CPK 681 str. 2 d. Apelianto nuomone, antstolis nepagrįstai nesirėmė pateikta realią turto rinkos kainą patvirtinančia vertinimo ataskaita ir buvo neobjektyvus, nes A. P. su sutuoktine bendrąja nuosavybe priklausantį butą adresu ( - ), sutiko pervertinti pagal pateiktą įvertinimą.

9Antstolis R. V. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutartį nepakeistą. Nurodo, kad išieškotojas UAB „Instra“ pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą vykdyti kartu pateikė ir pranešimą dėl akcijų vertės, kuriuo nurodė, jog areštuotinų UAB „Elgamos grupė“ akcijų vertė yra 1 927,50 Lt ir prašė remtis šia verte priimant sprendimą dėl akcijų vertės. Skolininkas neprašė skirti ekspertizės akcijų vertei nustatyti bei nepasinaudojo teise pateikti oficialaus turto vertintojo atilikto akcijų vertinimo, todėl apelianto argumentai, kad antstolio veiksmai, įkainojant turtą, yra neteisėti, yra nepagrįsti. Be to, skolininkas nėra pateikęs duomenų, kad UAB „Elgamos grupė“ akcijų areštas kaip nors labiau apsunkina skolininko interesus nei kitų vertybinių popierių areštas. Antstolis teigia, kad jeigu skolininkui kyla būtinybė atlikti kokius nors veiksmus, susijusius su areštuotu turtu, jis turi teisę kreiptis į teismą dėl disponavimo šiam turtui apribojimo pakeitimo prašydamas teismo leisti atlikti tam tikrus veiksmus. Taip pat, antstolio nuomone, nėra pagrindo perkainuoti 2013-04-12 Turto aprašu areštuotą L. V. A. priklausantį turtą – ½ gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) 365/729 žemės sklypo ( unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), bendrą šio turto vertę pakeičiant iš 262 700 Lt į 355 000 Lt. Antstolis tvirtina, kad šio nekilnojamojo turto vertė buvo nustatyta vykdomojoje byloje Nr. 0179/13/00387 remiantis VĮ Registrų centro teikiamomis 2013 m. nekilnojamojo turto vertėmis. Skolininkas jam priklausančio turto vertės, kuri buvo nustatyta 2013-05-02 patvarkymu neskundė ir prašymo pervertinti turtą kita konkrečia verte antstoliui neteikė, todėl skundui pateikti yra suėjęs naikinamasis 90 dienų terminas. Antstolis pastebi, kad iš pareiškėjo pateiktos nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos ištraukos kopijos matyti, kad tiek žemės sklypas, tiek gyvenamasis namas buvo vertintas kaip vienas turtinis vienetas, nebuvo atsižvelgta į tai, kad turtas yra padalintas ir skolininkui priklauso mažesnė dalis, o naudojimosi turtu tvarka nėra nustatyta.

10Suinteresuotas asmuo UAB „Instra“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti pareiškėjo L. V. A. atskirąjį skundą ir palikti skundžiamą nutartį nepakeistą, priteisti UAB „Instra“ bylinėjimosi išlaidas. Suinteresuotas asmuo nesutinka su pareiškėjo argumentais ir nurodo, kad pareiškėjas teisiškai neatskiria antstolio veiksmų, kuriuos jis turi atlikti taikydamas turto areštą, kaip laikinąją apsaugos priemonę, ir veiksmų, kuriuos jis turi atlikti vykdydamas galutinį teismo sprendimą, kuriuo ginčas išspręstas iš esmės. Suinteresuotas asmuo tvirtina, kad pareiškėjas per CPK 681 str. 3 d. nustatytą terminą nesikreipė į antstolį dėl ekspertizės skyrimo UAB „Elgamos grupė“ akcijų vertei nustatyti, o tai suponuoja, kad šiuo atveju pats antstolis turėjo teisę nuspręsti dėl ekspertizės reikalingumo. Nagrinėjamu atveju prieštaravimų dėl turto įkainojimo į bylą pateikta nebuvo, UAB „Elgamos grupė“ akcijos nebuvo įvertintos nepriklausomų turto vertintojų, todėl antstolis neturėjo jokio pagrindo abejoti dėl išieškotojo ir pačios UAB „Elgamos grupė“ nurodytos akcijų vertės, todėl antstolis, neskirdamas turto vertei nustatyti ekspertizės savo diskrecijos teise naudojosi tinkamai. Taip pat suinteresuotas asmuo pažymi, jog teismas tinkamai vadovavosi CPK 662 str. 1 d., kad išieškotojas gali raštu nurodyti, iš kokio turto ar pajamų turi būti išieškoma pirmiausia ir 2 d. nuostata, kad jeigu išieškotojas nurodė iš kokio turto išieškoti, šis nurodymas antstoliui yra privalomas. Teismas pagrįstai nurodė, kad keisti turto apraše nurodytą turtą kitu turtu, išieškotojui prieštaraujant, galima tik pripažįstant, kad toks klausimas negali būti sprendžiamas išimtinai skolininko interesais. Nagrinėjamu atveju, pasak suinteresuoto asmens, nėra duomenų, kuriais remiantis būtų galima konstatuoti, kad skolininko siūlomas turto pakeitimas turėtų ekonominių pranašumų pagal objektyviai egzistuojančius kriterijus. Be to, suinteresuotas asmuo tvirtina, kad antstolis pagrįstai atsisakė ir pervertinti skolininkui priklausantį nekilnojamąjį turtą dėl to, kad skolininkas turto aprašo vykdomojoje byloje Nr. 0179/13/00387 įstatymo nustatytu terminu neapskundė, prašymo antstoliui pervertinti šį turtą nepateikė ir tam yra suėjęs įstatymo nustatytas naikinamasis 90 dienų terminas, dėl skolininko dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo į teismą nesikreipė.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

13Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3982-232/2013 ieškovo UAB “Instra” reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – 1 173 372,50 Lt sumai areštavo atsakovams UAB “The7”, V.L. A., A. P. priklausantį turtą (v/b.l. 2-4). A. R. V. 2013-11-11 patvarkymu priėmė vykdyti išieškotojo UAB “Instra” pateiktą jam vykdyti Vilniaus apygardos teismo išduotą nutartį dėl L.V. A. ir A. P. turto arešto išieškotojo UAB “Instra” naudai taikymo ir užvedė vykdomąją bylą Nr. 0179/13/01058 (v/b.l. 7). 2013-11-11 turto aprašu Nr. 0179/13/01058 buvo areštuotas skolininkui A.L. A. priklausantis turtas: 170 vnt. UAB „Elgamos grupė“ vardinių paprastųjų akcijų, 456 vnt. UAB „Stabilita“ vardinių paprastųjų akcijų, 2013-05-03 turto aprašu buvo areštuota 40 vnt UAB „Elgamos grupė“ vardinių paprastųjų akcijų. 2013-11-11 turto aprašu Nt. 0179/13/01058-2 buvo areštuotas A. P. priklausantis bustas su rūsiu, esantis ( - ). 2013-12-06 turto arešto aktu areštuotas butas, esantis ( - ).

142013-11-11 Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašų duomenimis buto, esančio ( - ), ir bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio A. P. ir jo sutuoktinei F. P., vidutinė rinkos vertė 2004-06-11 buvo 146 000 Lt (v/b/ 9, 18), buto, esančio ( - ), nuosavybės teise priklausančio A. P. 2001-02-09 vidutinė rinkos vertė buvo 245 244 Lt (v/b 19), žemės sklypo su statiniais, esančio ( - ), nuosavybės teise priklausančio 365/729 dalis A.V. A. ir 364/729 dalis L.V. A., 2002-02-21 vidutinė rinkos vertė buvo 588 622 Lt (v/b 31-32). A. V. A. yra pareiškėjo L. V. A. sutuoktinė (v/b 36). Iš UAB “Instra” 2013-11-05 pranešimo apie akcijų vertę matyti, kad remiantis nekonsoliduotu UAB “Elgamos Grupė” balansu, UAB “Elgamos Grupė” vienos akcijos vertė 2012-12-31 sudarė 1 927,50 Lt (v/b 37). VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo 2013-11-11 duomenimis UAB “Elgamos grupė” vardinės paprastosios akcijos nominalioji vertė 240 Lt (v/b 38-41), UAB “Stabilita” vardinės paprastosios akcijos nominalioji vertė 100 Lt (v/b 44-46). L.V. A. nuosavybės teise priklauso 170 vnt. UAB “Elgamos grupė” akcijų (v/b 42-43) ir 456 vnt. UAB “Stabilita” akcijų (v/b/ 49-50).

15Kaip matyti iš 2013-12-02 užregistruoto pareiškėjų skundo bei 2013-12-09 priimto antstolio patvarkymo dėl šio skundo, pareiškėjų skundą antstolis iš dalies tenkino – pakeitė 2013-11-11 turto aprašą panaikindamas areštą 456 vnt. UAB „Stabilita“, į.k. 300127673, akcijoms, o kitoje dalyje su skundu nesutiko ir persiuntė skundą nagrinėti apylinkės teismui.

16Taigi, nagrinėjamu atveju yra kvestionuojama pirmos instancijos teismo nutartis, kuria buvo atmestas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų.

17Pažymėtina, kad vykdymo veiksmų ribas nustato vykdomasis dokumentas. Nagrinėjamu atveju tai Vilniaus apygardos teismo 2013-10-31 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-3982-232/2013 (šių metų Nr. 2-1365-232/2014) dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovo UAB „Instra“ reikalavimui dėl 1 173 372,50 Lt sumos priteisimo užtikrinti atsakovų UAB „The7“, L. V. A. ir A. P. atžvilgiu (v/b.l. 4-2, CPK 584 str.). Antstolis, vykdydamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, privalo griežtai laikytis joje nustatytų ribų, tuo pačiu ir joje nustatytos turto arešto eiliškumo tvarkos, neviršijant savo kompetencijos.

18Dėl UAB „Elgamos grupė“ akcijų vertės

19CPK 681 straipsnyje nurodyta, kad areštuodamas skolininko turtą antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Tuo atveju, jei skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui, o taip pat tais atvejais, kai antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 str. 1 d.). Pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kaina. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007).

20Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad išieškotojas UAB „Instra“, UAB „Elgamos grupė“ akcininkas, kuriam priklauso 360 vnt. akcijų, tiek 2013-11-05, tiek 2013-12-05 pranešimais antstoliui nurodė, kad UAB „Elgamos grupė“ vienos akcijos vertė yra 1 927,50 Lt (v/b.l. 124, 37). Pastebėtina, kad tokią akcijų vertę nurodė ir pati UAB „Elgamos grupė“ (v/b.l. 123). Viešai prieinama ir registruose įregistruota UAB „Elgamos grupė“ akcijų nominali vertė yra 240 Lt. Skolininkas L.V. A., nesutikdamas su tokia akcijų verte, pateikė 2013-07-26 akcijų supirkimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Elgamos grupė“ ir akcininko A. P., kurios 2.1. punkte nurodyta, kad vienos akcijos kaina yra 10 000 Lt (v/b.l. 114-113). Taigi, nors šalys nagrinėjamu atveju ir turi skirtingą nuomonę dėl UAB „Elgamos grupė“ akcijų vertės, tačiau į bylą nebuvo pateiktas kvalifikuoto specialisto vertinimas. Pritartina pirmos instancijos teismo išvadai, kad, akcijų supirkimo sutartys, kuriomis remiasi pareiškėjas, tik patvirtina aplinkybę, už kokią kainą buvo supirktos ar kokia kaina buvo siūloma už UAB „Elgamos grupė“ akcijas konkretaus sandorio metu, bet nepatvirtina skolininkui L.V. A. priklausančių UAB „Elgamos grupė“ akcijų vertės. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad kilus ginčui dėl minėtų akcijų vertės, skolininkas neteikė ir prieštaravimų CPK 681 str. 3 d. nustatyta tvarka, neprašė skirti ekspertizės. Esant nurodytoms aplinkybėms bei nesant kitų objektyvių įrodymų, patvirtinančių kitokią akcijų vertę, antstolis, įvertinęs šalių pozicijas, sprendė, kad maksimali akcijų vertė, dėl kurios šalys neprieštarauja yra 1 927,50 Lt. Įvertinęs bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad būtent apeliantas, nepateikdamas prieštaravimų dėl antstolio nustatytos UAB „Elgamos grupė“ akcijų vertės, nekeldamas klausimo dėl ekspertizės paskyrimo, nevykdė bendradarbiavimo su antstoliu pareigos. Akivaizdu, jog esant tokiai situacijai, kai UAB „Elgamos grupė“ akcijos nebuvo įvertintos nepriklausomų turto vertintojų, o pareiškėjas nereiškia prieštaravimų dėl turto vertės įkainojimo, neprašo skirti ekspertizės, antstolis neturėjo pagrindo abejoti dėl išieškotojo ir pačios UAB „Elgamos grupė“ nurodytos akcijų vertės, juolab, kad nagrinėjamu atveju buvo vadovautasi pateiktais duomenimis apie UAB „Elgamos grupė“ 1 akcijos buhalterinę vertę. Todėl, nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo spręsti, kad antstolis, nustatydamas UAB „Elgamos grupė“ akcijų vertę, pažeidė CPK 681 str. nuostatas. Papildomai pažymėtina, kad vertybinių popierių vertė yra nepastovi ir gali kisti, kvalifikuotas akcijų vertinimas atliktas nebuvo, be to, nėra aišku, ar šis turtas yra likvidus ir kokia jo finansinė grąža ar rizikos, todėl akcijos pagrįstai buvo įvertintos 1 927,50 Lt suma, kuri grindžiama įmonės nuosavo kapitalo dydžiu.

21Dėl antstolio atsisakymo iš naujo įvertinti namo su žemės sklypu vertę.

22Apeliantas tvirtina, kad antstolis nepagrįstai atsisakė pakeisti jam priklausančio areštuoto nekilnojamojo turto rinkos vertes pagal jo pateiktą 2013-10-07 Turto vertinimo ataskaitą. Kaip ir pastebėjo pirmos instancijos teismas, iš pareiškėjo pateiktų turto vertinimo ataskaitų santraukų matyti, kad turtas buvo vertintas visas, neatsižvelgiant į tai, kad turtas priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise, todėl sutiktina, su pirmos instancijos išvada, kad pareiškėjo pateikta turto vertinimo ataskaita realiai neatspindi skolininkui priklausančios turto dalies vertės, už kurią galėtų būti parduotas turtas sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių šią dalį pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką. Apeliantui nepateikus objektyvių įrodymų, patvirtinančių jam priklausančios turto dalies vertę, nebuvo pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymo dėl turto perkainojimo.

23Dėl UAB „Elgamos grupė“ akcijų arešto pakeitimo kitu L.V. A. turtu.

24Pažymėtina, kad pagal CPK 662 str. 1 d. išieškotojas, laikydamasis šio Kodekso 664, 665 straipsniuose nustatytos eilės, iki priverstinio vykdymo pradžios gali raštu nurodyti, iš kokio skolininko turto ar pajamų išieškoma pirmiausia. Pagal to paties straipsnio 2 dalį toks išieškotojo nurodymas antstoliui yra privalomas. Nagrinėjamu atveju UAB „Elgamos grupė“ akcijos buvo areštuotos išieškotojo prašymu kaip realiausiai išieškotojo reikalavimus užtikrinantis turtas. Išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyros užtikrinimas vykdymo procese suponuoja, kad turto apraše nurodyto turto pakeitimas galimas tik siekiant naudingiausio turto realizavimo tiek ekonominiu, tiek skolininko ir išieškotojo interesų gerinimo aspektu. Nagrinėjamu atveju apeliantas prašo panaikinti antstolio R. V. 2013-11-11 turto aprašą vykdomojoje byloje Nr. 0179/13/01058 bei 2013-05-02 turto aprašą vykdomojoje byloje Nr. 0179/13/00387 ir įpareigoti antstolį, neviršijant vykdomajame dokumente nurodytų sumų, sudaryti naujus areštuotino L. V. A. turto aprašus: areštuoti ½ skolininkui L. V. A. ir jo sutuoktinei A. V. A. priklausančio Mandatum Life investicinio draudimo sukaupto kapitalo dalį, o trūkstamai sumai areštuoti skolininkui L. V. A. priklausančias turtines teises į ½ dalį jam ir jo sutuoktinei A. V. A. priklausančių vertybinių popierių, apskaitomų Danske bank A/S Lietuvos filiale. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartyje c.b. Nr. 2-2217/2013 jau buvo nurodęs, kad Mandatum Life Investicinio draudimo kapitalo investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali ne tik didėti, tačiau ir mažėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Taigi, pritartina pirmos instancijos teismo pozicijai, kad objektyviai vertinant sukauptas investicinio draudimo kapitalas negali užtikrinti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina ir į tą aplinkybę, kad išieškotojas taip pat yra ir UAB „Elgamos grupė“ akcininkas, o tai suponuoja galimybę, reikalui esant, išieškotojui perduoti UAB „Elgamos grupė“ akcijas natūra, kas atitiktų naudingiausio turto realizavimo tiek ekonominiu, tiek visų teisėtų išieškotojo ir skolininko interesų derinimo aspektu. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsisakymas tenkinti skolininko prašymą dėl areštuoto turto pakeitimo užtikrino tinkamą skolininko ir išieškotojo interesų pusiausvyrą.

25Antstolis, vykdydamas teismo nutartį dėl turto arešto, turi siekti, kad aprašytas turtas realiai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atitinkamo turto suradimas, jo įvertinimas bei nustatymas ar jį areštavus bus tinkamai užtikrintas būsimo sprendimo įvykdymas, priklauso antstolio kompetencijai, kurios, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju antstolis neperžengė.

26Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

27Taigi, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią atskirojo skundo argumentais naikinti arba keisti nėra jokio nei faktinio, nei teisinio pagrindo, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 str. 1 d.).

28Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str., teismas

Nutarė

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. pareiškėjas L. V. A. 2012 m. gruodžio 2 d. pateikė antstoliui R. V. skundą... 5. Antstolis R. V. 2013-11-25 patvarkymu su skolininko skunde išdėstytais... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Instra“ atsiliepimu į skundą prašė atmesti... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 23 d. nutartimi nutarė... 8. Pareiškėjas L. V. A. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 9. Antstolis R. V. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas... 10. Suinteresuotas asmuo UAB „Instra“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m.... 14. 2013-11-11 Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašų duomenimis... 15. Kaip matyti iš 2013-12-02 užregistruoto pareiškėjų skundo bei 2013-12-09... 16. Taigi, nagrinėjamu atveju yra kvestionuojama pirmos instancijos teismo... 17. Pažymėtina, kad vykdymo veiksmų ribas nustato vykdomasis dokumentas.... 18. Dėl UAB „Elgamos grupė“ akcijų vertės... 19. CPK 681 straipsnyje nurodyta, kad areštuodamas skolininko turtą antstolis jį... 20. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad išieškotojas UAB „Instra“,... 21. Dėl antstolio atsisakymo iš naujo įvertinti namo su žemės sklypu vertę.... 22. Apeliantas tvirtina, kad antstolis nepagrįstai atsisakė pakeisti jam... 23. Dėl UAB „Elgamos grupė“ akcijų arešto pakeitimo kitu L.V. A. turtu.... 24. Pažymėtina, kad pagal CPK 662 str. 1 d. išieškotojas, laikydamasis šio... 25. Antstolis, vykdydamas teismo nutartį dėl turto arešto, turi siekti, kad... 26. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo... 27. Taigi, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos... 28. Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str., teismas... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutartį palikti...