Byla 2-1468/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Giloja“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 4 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti terminą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti, civilinėje byloje Nr. 2-50074-585/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamo turto vystymo grupė“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Giloja“ dėl sutarties neįvykdymo teisinių pasekmių nustatymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimu už akių ieškinį patenkino iš dalies, priteisė iš UAB ,,Giloja“ 5 000 Lt avanso dalį, 1 200 Lt delspinigių ir šešių procentų metines palūkanas už priteisiamą avanso ir delspinigių sumą nuo 2010 m. kovo 31 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo BUAB „Nekilnojamo turto vystymo grupė“ naudai bei 220 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei, likusią ieškinio dalį atmetė.

5Atsakovas UAB ,,Giloja“ pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo bei prašymą atnaujinti terminą prašymui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti. Nurodė, kad praleido terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti, nes sprendimą už akių gavo tik 2010 m. gruodžio 27 d. Be to, atsakovas nebuvo informuotas apie teismo posėdį, kuriame priimtas sprendimas už akių ir neturėjo objektyvios galimybės pasėdyje dalyvauti, kadangi bendrovės direktorius 2010 m. spalio 31 d. buvo išvykęs į Vokietiją, o ten dėl nesėkmingai susiklosčiusių aplinkybių pakliuvo į kalėjimą ir į Lietuvą grįžo tik 2010 m. lapkričio 28 d.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 4 d. nutartimi atsisakė atnaujinti terminą atsakovo pareiškimui dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti. Teismas nurodė, kad atsakovui buvo pateiktas ieškinys, į kurį atsakovas pateikė atsiliepimą. Atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodytu adresu buvo siunčiamas šaukimas į parengiamąjį teismo posėdį, bet jis grįžo neįteiktas, atsakovo neradus jo paties nurodytu adresu. Tokiu atveju teismas laikė, kad šaukimas įteiktas pagal CPK 121 straipsnio 2 dalies taisyklę. Todėl teismo teigimu, atsakovas apie bylos nagrinėjimą buvo informuotas tinkamai, o būdamas informuotas turėjo pareigą domėtis bylos eiga. Atsakovas yra juridinis asmuo ir nėra bei negali būti tapatinamas su jo vienasmeniu valdymo organu – direktoriumi. Atsakovo vadovui fiziniam asmeniui susirgus ar išvykus, turi būti paskirtas kitas asmuo ir nurodoma kita vieta procesiniams dokumentams įteikti. Negalėdamas dėl svarbių priežasčių vykdyti savo procesinių pareigų, atsakovo vadovas privalo apie tai informuoti teismą. Turėdamas realią galimybę bei įvykdomą procesinę pareigą žinoti apie paskirto parengiamojo posėdžio datą ir priimtą sprendimą už akių, atsakovas negali reikalauti teismo pripažinti, kad pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo per įstatyme nustatytą 20 dienų terminą atsakovas nepateikė dėl svarbių priežasčių. Teismas konstatavo, kad atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių buvus svarbiomis priežastimis, dėl kurių atsakovas nuo 2010 m. lapkričio 22 d. iki 2010 m. gruodžio 11 d. nesikreipė su prašymu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, prašymas netenkintinas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovas UAB ,,Gijola“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 4 d. nutartį panaikinti ir atnaujinti terminą atsakovo pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas teisingai nurodė, kad atsakovas yra juridinis asmuo ir nėra bei negali būti tapatinamas su jo vienasmeniu valdymo organu – direktoriumi. Tačiau šiuo atveju atkreiptinas dėmesys, kad visi kiti atsakovo įmonės darbuotojai yra tolimųjų reisų vairuotojai, todėl jie faktiškai neturi galimybės būti įmonės buveinėje. Todėl teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas apie bylos nagrinėjimą buvo informuotas tinkamai. Atsakovo direktoriaus išvykimas į Vokietiją nebuvo suplanuotas ilgam laikui, tačiau tik dėl nelaimingai susiklosčiusių aplinkybių, tapo ilgalaikiu, kuris ir tapo šaukimo atsakovui neįteikimo priežastimi.

112. Nors Vilniaus apygardos teismo sprendimas už akių buvo priimtas 2010 m. lapkričio 22 d., tačiau atsakovui išsiųstas tik 2010 m. gruodžio 23 d., t. y. jau praėjus 31 dienai po šio sprendimo priėmimo. Dėl to buvo pažeistos atsakovo procesinės teisės ir yra pagrindas panaikinti skundžiamą teismo nutartį.

123. Neteisingas teismo argumentas, kad atsakovas nesirūpino proceso eiga. Atsiliepimą į ieškinį atsakovas pateikė 2010 m. gegužės mėnesį. Po šio atsiliepimo pateikimo atsakovo direktorius du kartus telefonu domėjosi bylos eiga, tačiau teismo darbuotojai jokios informacijos nesuteikė. Kadangi įmonės direktorius nėra teisininkas, jam nebuvo žinoma, kad pateikus atsiliepimą į ieškinį, tik po pusės metų reikia tikėtis posėdžio.

13Ieškovas UAB „Nekilnojamo turto vystymo grupė“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 4 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad teismo skundžiama nutartis yra pagrįsta ir teisėta todėl turi būti palikta galioti.

14IV. Apeliacinio teismo argumentai

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Pagal CPK 287 straipsnio 1 dalies nuostatas, neatvykusi į teismo posėdį šalis sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Vadovaujantis CPK 75 straipsnio pirmąja dalimi, teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam terminui. Taigi praleidus įstatymo numatytą terminą, teisė paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo išnyksta, tačiau pagal CPK 78 straipsnio pirmąją dalį asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Pagrindinė procesinio termino atnaujinimo sąlyga, nurodyta CPK 78 straipsnyje, yra svarbios priežastys, dėl kurių dalyvaujantis byloje asmuo šį terminą praleido. Dėl to, nagrinėjant procesinio termino atnaujinimo klausimą, privalu aiškintis besikreipiančio dėl termino atnaujinimo suinteresuoto asmens nurodytas aplinkybes (priežastis), dėl kurių terminas buvo praleistas, jų visetą ir svarbą. Įstatyme nenustatyta, kokios termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis. Kadangi įstatymo sąvoka ,,svarbios priežastys“ yra vertinamoji, teismas turi šį klausimą spręsti, atsižvelgdamas į procesinių terminų instituto paskirtį, ginčo esmę, bylos reikšmę procesinio dokumento pateikėjui, jo asmenines savybes, jo veiksmus po ginčo išnagrinėjimo bei kitas faktines aplinkybes. Taigi termino atnaujinimo klausimas kiekvienu atveju turi būti sprendžiamas individualiai, atsižvelgiant į ginčo pobūdį, besiskundžiančios šalies elgesį procese, į jos sąžiningumą naudojantis suteiktomis procesinėmis teisėmis (CPK 42 str. 5 d.). Svarbiomis šio procesinio termino praleidimo priežastimis gali būti laikomos tik tos aplinkybės, kurios kiekvienu individualiu atveju asmeniui sutrukdė arba atėmė galimybę įgyvendinti procesinę teisę per įstatyme nustatytą terminą ir kurios galėtų pateisinti termino praleidimo laikotarpį. Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu terminas praleistas daug, o šalies nurodomos priežastys negali pateisinti tokio ilgo praleidimo laikotarpio, pagrindo atnaujinti terminą nėra, nes termino atnaujinimas tokiomis aplinkybėmis prieštarautų įstatymų leidėjo ketinimui ir normų, reglamentuojančių procesinius terminus, tikslams.

17Nagrinėjamoje byloje teismo sprendimas už akių buvo priimtas 2010 m. lapkričio 22 d. Atsakovas UAB „Giloja“ pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo 2011 m. sausio 10 d., t. y. praėjus beveik 2 mėnesiams nuo teismo sprendimo už akių priėmimo dienos. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 12 d. nutartimi grąžinus minėtą pareiškimą jį padavusiam asmeniui kaip paduotą praleidus įstatymo nustatytą terminą, atsakovas UAB „Giloja“ 2011 m. sausio 28 d. pateikė prašymą dėl termino pareiškimui dėl sprendimo už akių paduoti atnaujinimo. Atsakovas UAB „Giloja“ prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo grindė tuo, kad sprendimą už akių gavo tik 2010 m. gruodžio 27 d., be to, atsakovas nebuvo informuotas apie teismo posėdį, kuriame priimtas sprendimas už akių ir neturėjo objektyvios galimybės pasėdyje dalyvauti, kadangi bendrovės direktorius nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2010 m. spalio 29 d. sirgo, o nuo 2010 m. spalio 31 d. buvo išvykęs į Vokietiją ir į Lietuvą grįžo tik 2010 m. lapkričio 28 d.

18Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad jis nebuvo informuotas apie teismo posėdį, kuriame buvo priimtas sprendimas už akių bei apie teismo priimtą sprendimą už akių. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad teismo šaukimas į 2010 m. lapkričio 22 d. paskirtą teismo posėdį atsakovui buvo išsiųstas 2010 m. birželio 17 d. atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodytų adresu (duomenys neskelbtini). Minėtas šaukimas atsakovui nebuvo įteiktas, Lietuvos pašto darbuotojui nurodžius, kad adresatas jo neatsiėmė (b. l. 41). Teismas 2010 m. rugsėjo 29 d. pakartotinai išsiuntė atsakovui teismo šaukimą tuo pačiu adresu, tačiau ir šis šaukimas buvo grąžintas neįteiktas (b. l. 40). 2010 m. lapkričio 6 d. teismas išsiuntė teismo šaukimą atsakovo UAB ,,Giloja“ juridinių asmenų registre nurodytu bendrovės buveinės adresu (duomenys neskelbtini), tačiau šaukimas taip pat nebuvo įteiktas atsakovui, Lietuvos pašto atžymoje nurodyta, kad adresatas siunčiamo šaukimo neatsiėmė (b. l. 42). Teismas 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimo už akių nuorašą atsakovui išsiuntė 2010 m. lapkričio 24 d. atsakovo UAB ,,Giloja“ buveinės adresu ir atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodytu adresu (b. l. 51-52), tačiau 2010 m. gruodžio 2 d. šie procesiniai dokumentai teismui buvo grąžinti neįteikti nurodant, kad adresatas siųstų dokumentų neatsiėmė. Teismas 2010 m. gruodžio 23 d. pakartotinai išsiuntė 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimo už akių nuorašą atsakovui tais pačiais dviem adresais (b. l. 53-54).

19Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 122 straipsnio 2 dalis numato, jog juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą adresą. Pagal CK 2.49 straipsnio 3 dalį visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu laikomas tinkamu, kai jis vyksta juridinio asmens buveinės adresu, taip pat atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, jeigu juridinis asmuo aiškiai nenurodė kitaip. CPK 121 straipsnis įtvirtina dalyvaujančio byloje asmens pareigą informuoti apie procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą. Dalyvaujantys byloje asmenys turi pareigą rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, taip pat privalo nedelsdami informuoti teismą apie kiekvieną procesinių dokumentų, taigi ir teismo pranešimų, įteikimo vietos pasikeitimą (CPK 7 str. 2 d., 121 str. 1 d., CK 2.17 str. 3 d.). Asmenims, nevykdantiems šios informavimo pareigos, procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir yra laikomi įteiktais (CPK 121 str. 2 d., CK 2.17 str. 3 d.).

20Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovui UAB ,,Giloja“ teismo šaukimai buvo siunčiami tiek atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodytu adresu, tiek atsakovo buveinės adresu. Iš pašto atžymų matyti, kad šie teismo siųsti procesiniai dokumentai nebuvo įteikti pasibaigus saugojimo laikui, atsakovui jų neatsiėmus. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui buvo žinoma apie prasidėjusį bylos nagrinėjimo procesą – atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį bei nurodė savo adresą, kuriuo turėtų būti siunčiami teismo procesiniai dokumentai, ir atsakovas, kaip ir bet kuris kitas byloje dalyvaujantis asmuo, privalo rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, taigi ir domėtis bylos eiga, daroma išvada, kad atsakovas savo šių procesinių pareigų tinkamai nevykdė, nesilaikė pareigos informuoti teismą apie procesinių dokumentų įteikimo vietą, kur atsakovui siųsti procesiniai dokumentai būtų įteikti. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovas apie bylos nagrinėjimą bei priimtą teismo sprendimą už akių buvo informuotas tinkamai.

21Atsakovo nurodyta aplinkybė, kad bendrovės direktorius nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2010 m. spalio 29 d. sirgo, o nuo 2010 m. spalio 31 d. buvo išvykęs į Vokietiją ir į Lietuvą grįžo tik 2010 m. lapkričio 28 d., nėra pagrindas pripažinti svarbiomis priežastimis, dėl kurių atsakovas praleido terminą paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nedarbingumo ar komandiruotės laikotarpiu bendrovės vadovas vietoj savęs privalo paskirti kitą darbuotoją, kuris jį pavaduotų nedarbingumo laikotarpiu, taigi ir turėtų teisę atstovauti bendrovei išoriniuose santykiuose, antraip atsakovui tenka prisiimti su tuo susijusią neigiamų padarinių atsiradimo riziką. Be to, kaip minėta, bylos duomenys patvirtina, kad teismo šaukimas į 2010 m. lapkričio 22 d. paskirtą posėdį atsakovui buvo išsiųstas 2010 m. birželio 17 d., taigi UAB ,,Giloja“ direktoriui einant savo pareigas. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų pagrindžiančių argumentą, kad po atsiliepimo į ieškinį pateikimo du kartus telefonu domėjosi bylos eiga, tačiau teismo darbuotojai jokios informacijos nesuteikė.

22Teismo 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimo už akių nuorašas atsakovui buvo išsiųstas 2010 m. lapkričio 24 d. ir pašte saugomas iki 2010 m. gruodžio 2 d. Kaip nurodo apeliantas, UAB ,,Giloja“ direktorius į Lietuvą grįžo 2010 m. lapkričio 28 d., taigi darytina išvada, kad atsakovas turėjo visas galimybes pasidomėti vykstančia bylos eiga ir laiku paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į atsakovo nurodytas aplinkybes dėl termino pareiškimui dėl sprendimo už akių paduoti praleidimo svarbą bei byloje nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė atnaujinti terminą pareiškimui dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti, dėl to apelianto atskirtasis skundas atmestinas, o skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimu už akių... 5. Atsakovas UAB ,,Giloja“ pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 4 d. nutartimi atsisakė atnaujinti... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovas UAB ,,Gijola“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo... 10. 1. Teismas teisingai nurodė, kad atsakovas yra juridinis asmuo ir nėra bei... 11. 2. Nors Vilniaus apygardos teismo sprendimas už akių buvo priimtas 2010 m.... 12. 3. Neteisingas teismo argumentas, kad atsakovas nesirūpino proceso eiga.... 13. Ieškovas UAB „Nekilnojamo turto vystymo grupė“ atsiliepimu į atskirąjį... 14. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Pagal CPK 287 straipsnio 1 dalies nuostatas, neatvykusi į teismo posėdį... 17. Nagrinėjamoje byloje teismo sprendimas už akių buvo priimtas 2010 m.... 18. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad jis nebuvo informuotas... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 122 straipsnio 2 dalis numato, jog... 20. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovui UAB ,,Giloja“ teismo šaukimai buvo... 21. Atsakovo nurodyta aplinkybė, kad bendrovės direktorius nuo 2010 m. liepos 1... 22. Teismo 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimo už akių nuorašas atsakovui buvo... 23. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į atsakovo nurodytas aplinkybes dėl... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 25. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 4 d. nutartį palikti nepakeistą....