Byla 2S-596-56/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Petro Jaržemskio,

2kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės, Henricho Jaglinskio,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal Daugiabučio namo (duomenys nesklebtini) savininkų bendrijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutarties, kuria atsakovo Daugiabučio namo (duomenys nesklebtini) savininkų bendrijos atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. spalio 20 d. nutarties patenkintas iš dalies, ieškovai A. G., L. S., tretieji asmenys, Daugiabučio namo (duomenys nesklebtini), savininkų bendrija, VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, A. Š., B. R., E. R., V. G., V. J., D. K., V. D., V. K., E. K., B. P., N. L., J. L., V. R., V. S., D. P., C. G., I. S., N. K., G. M., E. K., S. A., R. R., A. S., I. K., L. M., O. T., N. V., V. K., G. R. Š., N. K., L. S., I. L., D. M. C., I. J., A. P., G. S., G. P., L. K., J. G., V. G., P. P., A. G., L. P., M. V., L. V., G. A., J. B., E. S., K. S., R. K., A. K., J. I., V. Š., V. O., J. P., I. T., J. V., D. D., Vilniaus miesto savivaldybė, L. Š., A. B., L. G., R. M., J. M., L. K., R. K., J. J., Z. Ž., J. Ž., B. G., J. K., D. D., N. Z., L. Z., A. O., D. A., H. A. N., D. F., V. F., L. B., L. T., A. B., E. P., A. J., R. P., A. J., G. J., T. J., D. U., V. B., P. B., M. B., D. K., Č. K., G. Ž., V. Š., V. K., A. A. R., I. I., V. G., O. B., V. P., V. S., N. S., S. P., V. U., J. S., S. G., J. K.,L. P., D. M., V. D., E. M. M., M. T., V. T., R. M., R. M., E. Z., V. G..

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I.Ginčo esmė

6Ieškovai A. G., L. S. su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti 2007-03-09 daugiabučio namo, esančio (duomenys nesklebtini), Vilniuje, savininkų nutarimą dėl daugiabučio namo ( - ), savininkų steigimo ir bendrijos įstatų registraciją negaliojančiais; taikyti laikinąsias apsaugos priemones, uždrausti bendrijos pirmininkui A. Š. šaukti bendrijos susirinkimus, bei sustabdyti jo, kaip bendrijos pirmininko įgaliojimus iki bylos išnagrinėjimo iš esmės; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodė, kad A. Š. suklastojo daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo 2007-03-09 protokolą bei šį dokumentą panaudojo pateikdamas VĮ Registrų centro, Vilniaus filialo Juridinių asmenų registrui. Tuo pagrindu įregistruota daugiabučio namo, esančio (duomenys nesklebtini), Vilniuje savininkų bendrija, o 2007-05-09 įregistruoti bendrijos įstatai. Dėl neteisėtų bendrijos pirmininko veiksmų buvo kreiptąsi į policiją, jo veiksmai pripažinti neteisėtais vadovaujantis BK 300 straipsnio 1 dalies nuostatomis, tuo pagrindu išduotas baudžiamasis įsakymas. Didžioji namo gyventojų ir patalpų savininkų dalis steigiamajame susirinkime nedalyvavo ir protokolo priede nepasirašinėjo, be to, nebuvo atliktos kitos būtinos procedūros numatytos LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 12 straipsnyje, taip pat buvo pažeistos Civilinio kodekso 2.93 straipsnio nuostatos, suteikiančios balsavimo teisę steigiamajame susirinkime, todėl bendrija įsteigta neteisėtai. Namo savininkų žiniaraštyje nurodyta, kad susirinkime dalyvavo tik 47 asmenys, tuo tarpu viso patalpų savininkų yra 101. Bendrijos steigiamojo susirinkimo potokolas, nutartimai, įstatų registravimas prieštaravo imperatyviosioms įstatymo normoms bei namo bendrasavininkių valiai, pažeidė jų teises bei pareigas, neatitiko interesų bendro turto valdymo, naudojimosi ir eksploatavimo srityje, todėl prašė steigiamojo susirinkimo protokolą bei bendrijos įregistravimą pripažinti negaliojančiais (CK 1.80 str.).

8Atsižvelgę į tai, kad A. Š. kreipimosi į teismą metu pirmininkavo, šaukė susirinkimus įvairias klausimais, ieškovų nuomone, tai galėjo apsunkinti teismo sprendimo vykdymą ir tokie veiksmai galėjo įtakoti butų savininkus perbalsuoti ginčijamus sprendimus A. Š. naudinga linkme, todėl prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, draudimą šaukti susirinkimus, bei sustabdyti jo įgaliojimus.

9Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. spalio 20 d. nutartimi ieškovų prašymas patenkintas ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės, draudimas Daugiabučio namo (duomenys nesklebtini), savininkų bendrijos pirmininkui A. Š. šaukti bendrijos susirinkimus, bei sustabdyti jo, kaip bendrijos pirmininko įgaliojimai iki bylos išnagrinėjimo iš esmės.

10A. D. namo (duomenys nesklebtini), savininkų bendrija 2009-11-10 pareiškė atskirąjį skundą dėl teismo 2009 m. spalio 20 d. nutarties, kurią prašė panaikinti, nes teismas nepagrįstai apribojo atsakovo bendrijos ir jos pirmininko teises ir dėl to bendrija negalėjo atsiskaityti su valstybės biudžetu, SODRA, ligonių kasomis, mokėti algas, nedarbingumo pašalpas ir kitokias išmokas darbuotojams, atsiskaityti su paslaugų tiekėjais ir kitais asmenimis, tvarkyti kitų namo reikalų, kurie patikėti tik bendrijos pirmininkui. Be to, buvo apribota bendrijos teisė gintis teisme. Tuo teismas pažeidė CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatas bei dispozityvumo principą. Teismas nepagrįstai apribojo bendrijos pirmininko teisę šaukti bendrijos susirinkimus, nes toks ribojamas nesiejamas su ginčijamo nutarimo ir perbalsavimo bei atsakovo kaip bendrijos pirmininko, įgaliojimų ir būsimo teismo sprendimo dėl 2007-03-09 savininkų nutarimo ir įstatų registracijos pripažinimo negaliojančiais vykdymo pasunkėjimu.

11II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartimi, atsakovo 2009-11-10 atskirasis skundas patenkintas iš dalies. Panaikinta Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. spalio 20 d. nutartis, kuria uždrausta Daugiabučio namo (duomenys nesklebtini) savininkų bendrijos pirmininkui A. Š. šaukti bendrijos susirinkimus, bei sustabdyti jo, kaip bendrijos pirmininko įgaliojimus iki bylos išsprendimo iš esmės. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės – draudimas Daugiabučio namo (duomenys nesklebtini) savininkų bendrijos pirmininkui A. Š. šaukti bendrijos susirinkimus. Teismas pažymėjo, kad teismas sutikdamas su atskiruoju skundu, pats panaikina skundžiamą nutartį (CPK 334 str. 2 d. 1 p.) bei pripažino, jog remdamasis Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 1 dalies 6 punktu, nepagrįstai visiškai apribojo bendrijos veiklą, tuo pačiu apribodamas atsakovo teises, tame tarpe ir gintis nuo pareikšto ieškinio bei pareikšti atsiliepimą. Teismas padarė išvadą, jog neribotai apribojus atsakovo veiklą, atsiliepimo negalėtų pareikšti ir aukščiausiasis bendrijos valdymo organas-bendrijos narių susirinkimas, nes bendrijos narių susirinkimai yra šaukiami bendrijos valdybos (pirmininko). Įvertinęs nurodytas aplinkybes teismas sprendė, kad privalu užtikrinti vieną pagrindinių proceso principų-dispozytivumo ir sudaryti šalims sąlygas tinkamai įgyvendinti joms priklausančias procsines teises (CPK 13 str.), todėl panaikino 2009 m. spalio 20 d. nutartimi taikytą draudimą bendrijos pirmininkui A. Š. šaukti bendrijos susirinkimus, bei stabdyti jo įgaliojimus iki bylos išnagrinėjimo iš esmės. Teismas akcentuodamas laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį civiliniame procese, įvertinęs tai, kad bendrijos pirmininkas šaukia bendrijos susirinkimus tame tarpe ir dėl namo renovacijos, konstatavo, kad siekiant užtikrinti ieškovų turtinius interesus, tuo pačiu užkertant kelią žalai atsirasti, taikė laikinąją apsaugos priemonę-draudimą bendrijos pirmininkui šaukti bendrijos narių susirinkimus.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

13Atskiruoju skundu atsakovas daugiaukščio namo ( - ) namo savininkų bendrija prašo teismo nutartį pakeisti, panaikinti teismo nutarties dalį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės–daudimas atsakovo pirmininkui šaukti bendrijos susirinkimus; kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

14Nurodo, kad teismas nutarties rezoliucinėje dalyje nepagrįstai nurodė, jog nutartis yra neskundžiama, nes Civilino proceso kodekso 151 straipsnio 1 dalies nuostatos suteikia teisę skųsti pirmos instancijos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Priimant skundžiamą nutartį buvo pažeistos Civilinio proceso kodekso 334 straipsnio 2 dalies nuostatos, nes įstatymas nenumato teismo teisės iš dalies sutikti su atskiruoju skundu, panaikinant dalį nutarties. Teismas nesutikdamas su atsakovo argumentais, turėjo perduoti atskirąjį skundą nagrinėti apeliacinės instancijos teismui, o ne pats spręsti dėl atskirojo skundo tenkinimo iš dalies. Be to, teismo priimta nutartis prieštaringa. Sutikdamas su atskiruoju skundu, teismas panaikino 2009 m. spalio 20 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, o nutarties rezoliucinėje dalyje nurodė, kad vėl taiko ką tik panaikintą laikinąją apsaugos priemonę, draudimą atsakovo pirmininkui šaukti bendrijos susirinkmus. Teismui pritaikius nurodytą laikinąją apsaugos priemonę, neribotai apribota atsakovo kolegialaus organo veikla, todėl bendrijos nariai susirinkime negalės įgyvendinti savo teisių (DNSB įstatymo 20 str., 28 straipsnio 1 d. 1 p., 7 p.), todėl teismo taikyta laikinoji apsaugos priemonė pažeidžia proporcingumo principą bei viešąjį interesą. Teismas nepagrįstai uždrausdamas bendrijos pirmininkui šaukti bendrijos susirinkimus rėmėsi ieškovų turtinių interesų užtikrinimo būtinumu, bei jau padarytų nuostolių sumažinimu, nors nenurodė, kokie nuostoliai padaryti. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nepagrįstai rėmėsi argumentu, jog bendrijos pirmininkas šaukia susirinkimus dėl namo renovacijos. Tokiu būdu, teismas namo renovaciją pripažino žala ir kenkimu ieškovų-bendrasavininkių turtiniams interesams. Teismo taikyta laikinoji apsaugos priemonė nepagrįsta ir todėl, kad ji nesiejama su bendrijos registracijos pripažinimu negaliojančiu (CK 2.114 str. 3 d.).

15Ieškovai A. G. ir L. S. atsiliepime į atskirąjį skundą, prašo teismo nutartį palikti nepakeistą.

16Nurodo, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones motyvuotas ir pagrįstas. Bendrijos pirmininkas A. Š. teistas už bendrijos 2007-03-09 steigiamojo susirinkimo protokolo suklastojimą ir jo panaudojimą VĮ Registrų centro Vilniaus filiale registruojant bendriją. Tokiu būdu, teismui netaikant draudimo šaukti bendrijos susirinkimus, būtų nepaneigta pirmininko galimybė vėl klastoti dokumentus bei inicijuoti atitinkamus bendrijos sprendimus, todėl teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Atskirojo skundo argumentai apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslų, neturi esminės reikšmės nagrinėjant bylą. Be to, pripažinus negaliojančiais įstatus, nebus galima vadovautis ir įstatų 42 punktu, nustatančiu bendrijos pirmininko teisę, šaukti susirinkimus. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus konstatuoja, kad pirmos instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta ir aikinti jos atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 263 str.). Civilinio proceso kodekso 6 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar ginčijama subjektinė teisė bus apginta tik tada, kai teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškinys, bus pilnai įvykdytas. Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu. Civilinio proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra nustatyta, kad jos taikomos kai yra pagrindas manyti, jog jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas. Tikimybė, jog sprendimą ateityje įvykdyti bus sunku, gali atsirasti tiek dėl objektyvių, tiek dėl subjektyvių priežasčių, kurias teismui yra būtina įvertinti.

17Byloje nustatyta, kad ieškovai į teismą kreipėsi su ieškiniu prašydami pripažinti Daugiabučio namo (duomenys nesklebtini) savininkų bendrijos steigimojo susirinkimo nutarimą negaliojančiu ir panaikinti bendrijos registraciją. Atsižvelgę į tai, kad bendrijos pirmininkas šaukia bendrijos susirinkimus dėl namo renovacijos ir kitais klausimais, prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes pirmininkas galėjo įtakoti perbalsuoti ginčijamus sprendimus sau naudinga linkme. Pirmos instancijos teismas 2009-10-20 nutartimi ieškovų prašymą patenkino, tačiau visiškai apribojo bendrijos pirmininko teises, ko pasekoje jam buvo uždrausta atlikti bet kokius veiksmus susijusius su bendrijos veikla. Nesutikdamas su teismo nutartimi atsakovas teismui pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti taikytus ribojimus. Pirmos instancijos teismas 2009-11-11 nutartimi atskirąjį skundą patenkino iš dalies, pakeisdamas taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausdamas bendrijos pirmininkui šaukti bendrijos susirinkimus.

18Atskirajame skunde nurodoma, kad pirmos instancijos teismas rezoliucinėje nutarties dalyje nepagrįstai nurodė, kad nutartis yra neskundžiama, todėl buvo pažeistos Civilinio proceso kodekso 151 straispnio bei 334 straipsnio 2 dalies nuostatos.

19Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui (nutarčiai) panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla.

20Kaip matyti iš civilinės bylos medžiagos pirmos instancijos teismas iš dalies tenkindamas atsakovo atskirąjį skundą leido atsakovo pirmininkui atlikti būtinus veiksmus susijusius su bendrijos veikla, tik įvertinus ieškinyje keliamo reikalavimo pobūdį, buvo nustatytas draudimas pirmininkui šaukti bendrijos susirinkimus, todėl pagrindo konstatuoti, jog pirmos instancijos teismas neteisingai išsprendė bylą nėra pagrindo.

21Atsakovas atskirajame skunde remiasi aplinkybe, kad teismui pritaikius laikinąją apsaugos priemonę, draudimą atsakovo pirmininkui šaukti bendrijos susirinkimus, neribotai apribota atsakovo kolegialaus organo veikla, todėl bendrijos nariai susirinkime negalės įgyvendinti savo teisių (DNSB įstatymo 20 str., 28 straipsnio 1 d. 1 p., 7 p.), todėl teismo taikyta laikinoji apsaugos priemonė pažeidžia proporcingumo principą bei viešąjį interesą. Teismas nepagrįstai uždrausdamas bendrijos pirmininkui šaukti bendrijos susirinkimus rėmėsi ieškovų turtinių interesų užtikrinimo būtinumu, bei jau padarytų nuostolių sumažinimu, nors nenurodė, kokie nuostoliai padaryti.

22Civilinio proceso įstatyme nėra įtvirtintas galutinis atveju, kada galima taikyti laikinąsias apsaugos priemones sąrašas, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai yra pagrindas manyti, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu. Šiuo atveju teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti ar pateiktų (nurodytų) aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Teisėjų kolegija pažymi, kad taikydamas Civilinio proceso kodekso 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, teismas neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Ieškovai kreipėsi į teismą su reikalavimu pripažinti Daugiabučio namo (duomenys nesklabrini) savininkų bendrijos steigimojo susirinkimo nutarimą negaliojančiu ir panaikinti bendrijos registraciją. Teisėjų kolegijos vertinimu, esant tokiam ieškinio reikalavimui ir bendrijos pirmininkui neuždraudus šaukti bendrijos susirinkimų, jis nevaržomai galėtų bendrijos nariams sukurti teises ir pareigas, o tai įvertinus ginčo pobūdį gali turėti įtakos bendrijos narių teisėms ir pareigoms, todėl nurodyti atskirojo skundo argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Be to, pirmos instancijos teismas iš dalies tenkindamas atsakovo atskirąjį skundą leido jam atlikti bendrijai būtinus veiksmus, todėl pripažinti pirmos instancijos teismo neteisėta ir nepagrįsta nėra pagrindo. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl priimtos nutarties panaikinti ar pakeisti nėra pagrindo.

23Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nereikšmingi ir neįtakoja pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

24Nurodytais argumentais atskirasis skundas atmestinas.

25Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu iš atsakovo Daugiabučio namo (duomenys nesklebtini) savininkų bendrijos, valstybės naudai priteistinos 11,40 Lt bylinėjimosi (pašto) išlaidos.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

27Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-16946-67/2009 palikti nepakeistą, o atsakovo Daugiabučio namo (duomenys nesklebtini) savininkų bendrijos atskirąjį skundą atmesti.

28Priteisti iš Daugiabučio namo (duomenys nesklelbtini) savininkų bendrijos juridinio asmens kodas 300784434 valstybės naudai 11,40 Lt bylinėjimosi (pašto) išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės, Henricho Jaglinskio,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I.Ginčo esmė... 6. Ieškovai A. G., L. S. su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti... 7. Nurodė, kad A. Š. suklastojo daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos... 8. Atsižvelgę į tai, kad A. Š. kreipimosi į teismą metu pirmininkavo,... 9. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. spalio 20 d. nutartimi ieškovų... 10. A. D. namo (duomenys nesklebtini), savininkų bendrija 2009-11-10 pareiškė... 11. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė Vilniaus miesto 2... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 13. Atskiruoju skundu atsakovas daugiaukščio namo ( - ) namo savininkų bendrija... 14. Nurodo, kad teismas nutarties rezoliucinėje dalyje nepagrįstai nurodė, jog... 15. Ieškovai A. G. ir L. S. atsiliepime į atskirąjį skundą, prašo teismo... 16. Nurodo, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones motyvuotas ir... 17. Byloje nustatyta, kad ieškovai į teismą kreipėsi su ieškiniu prašydami... 18. Atskirajame skunde nurodoma, kad pirmos instancijos teismas rezoliucinėje... 19. Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad procesinės... 20. Kaip matyti iš civilinės bylos medžiagos pirmos instancijos teismas iš... 21. Atsakovas atskirajame skunde remiasi aplinkybe, kad teismui pritaikius... 22. Civilinio proceso įstatyme nėra įtvirtintas galutinis atveju, kada galima... 23. Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nereikšmingi ir neįtakoja pirmos... 24. Nurodytais argumentais atskirasis skundas atmestinas.... 25. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu iš... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija... 27. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartį... 28. Priteisti iš Daugiabučio namo (duomenys nesklelbtini) savininkų bendrijos...