Byla 2S-524-881/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir bylos medžiagos pripažinimo nevieša

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Zaina Pharma International“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-7690-595/2015 pagal ieškovo UAB „Zaina Pharma International“ ieškinį atsakovei R. M. dėl žalos atlyginimo ir neteisėtų veiksmų uždraudimo, kuria atmesti ieškovo prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir bylos medžiagos pripažinimo nevieša.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Zaina Pharma International“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės R. M. 9 016 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, uždrausti atsakovei naudoti ieškovo komercinę paslaptį sudarančią konfidencialią informaciją be išankstinio raštiško ieškovo sutikimo bei įpareigoti atsakovę sunaikinti turimą ieškovo konfidencialią informaciją.

5Dublike ieškovas pareiškė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei atlikti bet kokius veiksmus su ieškovo komercinę paslaptį sudarančia konfidencialia informacija be išankstinio raštiško ieškovo sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus imperatyvius reikalavimus.

6Taip pat ieškovas prašė pripažinti bylos medžiagą nevieša.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartimi ieškovo prašymus atmetė.

9Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

10Teismas pažymėjo, kad analogiškas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jau buvo išspręstas 2015 m. kovo 23 d. teismo nutartimi, prašymas atmestas. Ieškovas, pakartotinai reikšdamas tokį prašymą, nepateikė įrodymų, patvirtinančių pasikeitusias aplinkybes, kuriomis remiantis būtų pagrindas taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Kaip buvo teismo nurodyta ir 2015 m. kovo 23 d. nutartyje, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės dalykas – uždrausti atsakovei atlikti bet kokius veiksmus su ieškovo komercinę paslaptį sudarančia konfidencialia informacija be išankstinio raštiško ieškovo sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus imperatyvius reikalavimus, savo esme yra tapatus ieškovo pareikšto ieškinio vienam iš reikalavimų – uždrausti atsakovei naudoti ieškovo komercinę paslaptį sudarančią konfidencialią informaciją be išankstinio raštiško ieškovo sutikimo. Anot teismo, patenkinus ieškovo prašymą dėl laikinosios apsaugos priemonės šiuo atveju iš esmės būtų patenkintas ieškovo reikalavimas, nors byla nėra išnagrinėta iš esmės. Be to, ieškovas nepateikė teismui įrodymų, pagrindžiančių, jog nesiėmus prašomos laikinosios apsaugos priemonės atsakovės atžvilgiu, būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar apskritai taptų neįmanomas. Ieškovas nurodydamas, kad atsakovė toliau naudoja ieškovo komercinę paslaptį sudarančią konfidencialią informaciją, kad tokiais veiksmais yra daroma ieškovui žala, šioms aplinkybėms pagrįsti nepateikė įrodymų, t. y. nėra duomenų, kokia konkrečiai žala daroma, koks žalos dydis, pan. Pateikta prie dubliko susirašinėjimo medžiaga, teismo vertinimu, neįrodo nurodomų aplinkybių.

11Dėl bylos medžiagos pripažinimo nevieša

12Teismas sprendė, kad ieškovo pareikštas prašymas pripažinti visą civilinės bylos medžiagą nevieša, uždraudžiant atsakovei ją perduoti tretiesiems asmenims, dar tebevykstant nagrinėjimo procesui, yra nepagrįstas, prieštaraujantis CPK 9 straipsnio 1 dalies nuostatai. Remiantis įstatyminiu reglamentavimu, civilinės bylos medžiaga ar jos dalis gali būti pripažįstama nevieša esant įstatyme nurodytiems pagrindams priėmus viešame teismo posėdyje procesą užbaigiantį teismo procesinį sprendimą (CPK 10 str. 2 d.). Vykstant teisminiam nagrinėjimui galimas įstatymo numatytas kitoks teisių gynimo būdas.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Ieškovas UAB „Zaina Pharma International“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymus tenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

151. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nei teisės aktai, nei teismų praktika nenumato, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės dalinė sutaptis per se būtų priežastis ir/ ar pagrindas teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Žala teisine prasme suprantama ne tik kaip materialinė, atsirandanti pažeidus turtines vertybes, bet ir pažeidus neturtines vertybes, kurios laikomos pažeistomis, jeigu įrodoma, kad pasikeitė asmens savybių elgesio, veiklos, rezultatų vertinimas ar požiūris į jį, kad teigiamas vertinimas sumažėjo ar tapo neigiamas. Šių aplinkybių egzistavimą ieškovas pagrindė ieškinyje ir dublike. Be to, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, negali būti keliama nuostolių atsiradimo akivaizdumo sąlyga. Teismo nurodyta aplinkybė, kad analogiškas ieškovo prašymas jau yra išspręstas 2015 m. kovo 23 d. nutartimi, taip pat nesudaro pagrindo netenkinti ieškovo prašymo, kadangi atsirado papildomų aplinkybių. Teismas netyrė ir nevertino fakto, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas atsakovės atžvilgiu neapribotų ir/ ar nepažeistų jos teisių, nesukeltų jokių nuostolių, priešingai nei ieškovui, jei laikinosios apsaugos priemonės nebus pritaikytos.

162. Dėl bylos medžiagos pripažinimo nevieša. Vien tas faktas, kad šiuo metu vyksta bylos nagrinėjimo procesas, savaime nereiškia, kad bylos medžiaga ir/ ar jos dalis negali būti pripažinta nevieša (CPK 10 str. 4 d.). Be to, teismas turėjo ir galėjo spręsti dėl ieškovo prašymo patenkinimo iš dalies, t. y. dalies bylos medžiagos pripažinimo nevieša.

17Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovė R. M. ginčija atskirojo skundo pagrįstumą ir prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad tarp atsakovės ir su ieškovu susijusių asmenų (taip pat užsienio šalių JAV, Kanados rezidentų) kilo ginčai, kurie sprendžiami Kvebeko, Šveicarijos jurisdikcijose. Šie užsienio šalių rezidentai valdo Lietuvoje registruotą įmonę Zaina Pharma International, t. y. ieškovą. Tuose užsienio šalyse vykstančiuose ginčuose šalys pateikia įrodymus, kurie gali būti ginčijami leistinumo požiūriu. Taigi siekdami atsakovės teikiamus įrodymus pripažinti neteisėtais, ieškovą valdantys asmenys inicijavo Lietuvoje nagrinėjamą civilinę bylą. Pažymi, kad elektroninis laiškas, kurį neva paviešino atsakovė, yra ne ieškovo, o ieškovą valdančių asmenų, be to, jame rašoma ne apie ieškovo komercinius reikalus, o apie JAV registruotos įmonės Zaina Pharma Inc. reikalus, taip pat kartu su šiuo laišku nebuvo pridėta jokia distribucijos sutartis, o Zaina Pharma Inc. pažymėjimo įsteigimo pakeitimas ir Zaina Pharma Inc. direktorių valdybos specialaus susitikimo protokolas. Remiantis CPK 10 straipsnio 2 dalimi, prašymas pripažinti bylos medžiagą nevieša gali būti sprendžiamas tik pasibaigus bylos nagrinėjimui. Ieškovo tikslas yra ne apsaugoti konfidencialią informaciją, bet šiuo pagrindu įgyvendinti kitus ieškovo interesus, tą pagrindžia ir paties ieškovo veiksmai, nes į šią bylą jis pats teikia konfidencialią informaciją iš kitų teisminių procesų. Ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė nėra niekaip susijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimu, be to, pakartotinis prašymas, grindžiamas neoriginaliomis, tinkamai nepatvirtintomis dokumentų kopijomis, taikyti tą pačią laikinąją apsaugos priemonę negali būti tenkinamas. Be to, vadovaujantis CPK 787 straipsnyje įtvirtintais principais, ši byla nenagrinėtina Lietuvos teisme, todėl ir ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra žinybingas Lietuvos Respublikos teismams.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas atmetamas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

21Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmesti ieškovo prašymai taikyti laikinąsias apsaugos priemones – draudimą atsakovei atlikti veiksmus su ieškovo nurodyta informacija – bei pripažinti bylos medžiagą nevieša.

22Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

23CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje suformuluoto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo matyti, kad teismas, taikydamas tokias priemones, pirmiausia turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Jei preliminariai (lot. prima facie) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010).

24Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimu apelianto ieškinį atmetė. Nors šis sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, tačiau jis patvirtina, kad nėra pagrindo manyti, jog ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus, kaip tai nustato CPK 144 straipsnio 1 dalis. Ieškinio atmetimas yra savarankiškas pagrindas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti, o jeigu tokį prašymą buvo atmetęs pirmosios instancijos teismas, tokią pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012).

25Dėl išdėstytų motyvų skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria apelianto prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas, paliekama nepakeista.

26Dėl bylos medžiagos pripažinimo nevieša

27Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo prašymą pripažinti bylos medžiagą nevieša, motyvuodamas tuo, kad iki galutinio procesinio sprendimo byloje priėmimo toks prašymas, remiantis CPK 10 straipsnio 2 dalimi, negali būti tenkinamas. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad CPK 10 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą teismas aiškino tinkamai.

28Nors apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį, atskirajame skunde remiasi CPK 10 straipsnio 4 dalimi, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad pirmosios instancijos teismui pateiktame prašyme apeliantas prašė pripažinti bylos medžiagą nevieša būtent CPK 10 straipsnio 2 dalies pagrindu, t. y. pats apibrėžė būtent tokias pareikšto prašymo nagrinėjimo ribas. Įvertinęs tai, pirmosios instancijos teismas, be kita ko, apeliantui išaiškino, kad vykstant teisminiam nagrinėjimui yra galimas kitoks įstatymo numatytas teisių gynimo būdas, o būtent, numatytas CPK 10 straipsnio 4 dalyje, tačiau tam, kad jis galėtų būti taikomas, asmuo turi pareikšti atitinkamą prašymą.

29Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo. CPK 329 straipsnio 2 dalyje išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų teismas taip pat nenustatė.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

31Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Zaina Pharma International“ ieškiniu kreipėsi į teismą,... 5. Dublike ieškovas pareiškė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 6. Taip pat ieškovas prašė pripažinti bylos medžiagą nevieša.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartimi ieškovo... 9. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 10. Teismas pažymėjo, kad analogiškas ieškovo prašymas dėl laikinųjų... 11. Dėl bylos medžiagos pripažinimo nevieša... 12. Teismas sprendė, kad ieškovo pareikštas prašymas pripažinti visą... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Ieškovas UAB „Zaina Pharma International“ atskiruoju skundu prašo... 15. 1. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nei teisės aktai, nei teismų... 16. 2. Dėl bylos medžiagos pripažinimo nevieša. Vien tas faktas, kad šiuo metu... 17. Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovė R. M. ginčija atskirojo... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. Atskirasis skundas atmetamas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta... 22. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 23. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 24. Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų,... 25. Dėl išdėstytų motyvų skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties... 26. Dėl bylos medžiagos pripažinimo nevieša... 27. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo prašymą... 28. Nors apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį, atskirajame... 29. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 31. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartį palikti...