Byla 2-385-178/2017
Dėl viešo intereso pripažinimo ir žalos atlyginimo, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ir advokatė T. B

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo H. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 5 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą, civilinėje byloje pagal ieškovo H. D. ieškinį atsakovei Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai dėl viešo intereso pripažinimo ir žalos atlyginimo, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ir advokatė T. B..

2Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Byloje sprendžiamas atskirojo skundo priėmimo klausimas.
 2. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo H. D. ieškinį (patikslintą) atsakovei Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai (toliau –VGTPT), kuriuo prašoma pripažinti nagrinėjamoje byloje viešą interesą, priteisti iš atsakovės 84 330,97 Eur žalą ir atkurti registracijos, buto, turto, darbo stažo ir nuolatinės gyvenamosios vietos teises.
 3. Ieškovas pateikė teismui prašymą stabdyti bylos nagrinėjimą iki galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-181-647/2016 (Nr. 2A-2146-232/2016) priėmimo, kurioje Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 26 d. sprendimu įpareigojo atsakovę surašyti ieškinį. Ieškovas nurodo, kad dėl kvalifikacijos stokos atsakovės advokatė T. B. neteisėtai atsisakė surašyti ieškinį byloje dėl nuolatinės gyvenamosios vietos atkūrimo, o nagrinėjama byla yra minėtos civilinės bylos pasekmė.
 4. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 28 d. nutartimi ieškovo prašymo dėl bylos sustabdymo netenkino. Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje atsakovei keliamas reikalavimas dėl žalos atlyginimo nėra tiesiogiai susijęs su ieškovo nurodoma civiline byla iki kurios išnagrinėjimo prašoma bylą stabdyti.
 5. Ieškovas 2016 m. gruodžio 1 d. padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 28 d. nutarties panaikinimo ir klausimo išsprendimo iš esmės – sustabdyti civilinę bylą iki galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-181-647/2016 (Nr. 2A-2146-232/2016) dėl nuolatinės gyvenamosios vietos atkūrimo priėmimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 5 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 28 d. nutarties.
 2. Teismas nurodė, kad nutarties, kuria atsisakoma stabdyti bylą, apskundimas CPK 165 straipsnyje nenumatytas. Teismo nutartis nestabdyti bylos neužkerta galimybės jos nagrinėjimui. Todėl ieškovo atskirąjį skundą teismas atsisakė priimti.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai

8

 1. Ieškovas (toliau – apeliantas) atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 28 d. nutartį ir 2016 m. gruodžio 5 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą tenkinti ir civilinę bylą sustabdyti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 5 d. nutartis naikintina 2016 m. gruodžio 1 d. atskirajame skunde nurodytais teisiniais argumentais, aplinkybėmis ir įrodymais.
  2. CPK 165 straipsnyje įstatymo leidėjas numatė, kad dėl teismo nutarčių dėl bylos sustabdymo ar nesustabdymo gali būti duodamas atskirasis skundas. Todėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 28 d. nutartis yra skundžiama.
  3. Nesustabdžius bylos, iškiltų grėsmė bylos esmės neatskleidimui, taip pat rungimosi principo pažeidimui. Dėl neteisėto laisvės atėmimo, kilęs ginčas dėl nuolatinės gyvenamosios vietos atkūrimo ir su tuo susijusios žalos atlyginimo. Dėl advokatės T. B. kaltės civilinėje byloje Nr. 2-181-647/2015 (Nr. 2A-2146-232/2016) neteisėtai nesurašytas ieškinys, o civilinėje byloje Nr. 2-4261-258/2016 – kasacinis skundas.
  4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 26 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-5397-208/2015 panaikino VGTPT advokatės T. B. išvadas ir VGTPT sprendimą dėl neteisėto atsisakymo surašyti ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-181-647/2016 (Nr. 2A-2146-232/2016) dėl nuolatinės gyvenamosios vietos atkūrimo. Tai yra advokatų kvalifikacijos stoka, neteisėtų veiksmų, kaltės ir priežastinio ryšio dėl padarytos žalos įrodymas bei tiesioginis ryšys tarp nagrinėjamos bylos ir civilinės bylos Nr. 2-181-647/2016 (Nr. 2A-2146-232/2016).
 2. Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime teigiama, kad tarp apelianto nurodomų bylų nėra prejudicinio ryšio. Bylose keliami visiškai skirtingi reikalavimai, skirtingi atsakovai, bylos nesusijusios. Civilinėje byloje Nr. 2-181-647/2016 (Nr. 2A-2146-232/2016) priimtas galutinis sprendimas neturės įtakos nagrinėjamai bylai.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

10

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.). Absoliučių skundžiamų nutarčių negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti apelianto atskirąjį skundą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

11Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. CPK 334 straipsnio 1 dalis nustato sąlygas, kurioms ar bent vienai iš jų esant pirmosios instancijos teismo nutartis gali būti apskundžiama apeliacine tvarka atskirai nuo teismo sprendimo: 1) kai CPK numato tokį atvejį, t. y. kai CPK normos tiesiogiai nurodo apie nutarties tam tikru klausimu apskundimą; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.). Todėl būtent minėtų sąlygų nustatymas lemia išvadas ir apie skundžiamos nutarties (ne)pagrįstumą.
 2. Kaip minėta, apeliantas atskiruoju skundu, kurį skundžiama 2016 m. gruodžio 5 d. nutartimi atsisakyta priimti, skundė 2016 m. lapkričio 28 d. nutartį, kuria teismas nesustabdė bylos, nes nenustatė prejudicinio ryšio tarp kitos (apelianto nurodomos) bylos ir nagrinėjamos bylos. Šio apeliacinio nagrinėjimo dalyką sudaro tik 2016 m. gruodžio 5 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas, t. y. ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti apelianto atskirąjį skundą, o ne Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 28 d. nutarties (ne)pagrįstumas. Šiame kontekste apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad dėl to nepasisakytina dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su 2016 m. lapkričio 28 d. nutarties nepagrįstumu, jie galės būti išdėstyti bylą išnagrinėjus iš esmės apeliaciniame skunde ir įvertinti apeliaciniame procese (jei bus priimtas nepalankus apeliantui teismo sprendimas ir apeliacinis skundas bus teikiamas).
 3. CPK 165 straipsnis nustato, kad dėl teismo nutarties sustabdyti (o ne atsisakyti sustabdyti -teismo past.) bylą, išskyrus nutartį sustabdyti bylą dėl kreipimosi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją, Konstitucinį Teismą ar administracinį teismą, gali būti duodamas atskirasis skundas. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodo, kad CPK 165 straipsnyje nenumatyta apskundimo galimybė nutarties, kuria atsisakoma stabdyti bylą. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad negali būti skundžiama apeliacine tvarka nutartis, kuria atsisakyta stabdyti bylą, atskirai nuo teismo sprendimo (CPK 334 str. 1 d. 1 p.).
 4. Konstatavus, kad CPK neįtvirtina dalyvaujančių byloje asmenų teisės paduoti atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria atsisakoma stabdyti bylą, vertintinas antros iš CPK 334 straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų (ne)egzistavimas – ar 2016 m. lapkričio 28 d. nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.
 5. Nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai tuo atveju, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo tolesnis procesas nebegalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1758/2010). Nagrinėjamu atveju 2016 m. lapkričio 28 d. nutartimi, kuria atsisakyta stabdyti bylą, neužkertama galimybė tolesniam jos nagrinėjimui (beje, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teisme byla faktiškai ir yra toliau nagrinėjama).
 6. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 28 d. nutartis negali būti apeliacinio apskundimo objektu, nes neatitinka nė vienos iš CPK 334 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos, dėl kurios ji galėtų būti skundžiama atskirai nuo teismo sprendimo. Todėl pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti apelianto atskirąjį skundą, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, ji paliktina nepakeista (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 337 str. 1 d. 1 p.).

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338 straipsniais,

Nutarė

13Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai