Byla 2S-816-538/2007
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 25 d. nutarties civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Neringos miesto savivaldybei, G. Š., A. S

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Broniaus Valiaus, Rimvidos Zubernienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovų UAB „Hansa lizingas“, A. S. ir Neringos savivaldybės atskiruosius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 25 d. nutarties civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Neringos miesto savivaldybei, G. Š., A. S.,

2UAB „Geotransa“, UAB „Hansa lizingas“, A. Č. dėl administracinių teisės aktų bei sandorių pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys (ieškovo pusėje) - Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, tretieji asmenys (atsakovo pusėje) - Klaipėdos apskrities viršininko administracija, Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, UAB SINE MODUM (ankstesnis pavadinimas – UAB „Baltic property“), A. Č., I. Č., AB „Sampo“ bankas,

3AB bankas „Hansabankas“.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5ieškovas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, pareiškė ieškinį, prašydamas pripažinti negaliojančiais Neringos savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 27 d. sprendimą Nr. T1-292, Neringos savivaldybės administracijos 2005 m. rugpjūčio 23 d. projektavimo

6sąvadą Nr. 32, išduotą poilsio pastato, esančio ( - ), rekonstrukcijai, Neringos savivaldybės 2004 m. gruodžio 27 d. sutartis „Dėl infrastruktūros plėtojimo“, sudarytas su atsakovais G. Š. (Nr. 42), su UAB „Hansa lizingas“, lizingo gavėju UAB „Geotransa“ ir A. Č. (Nr. 43), su

7UAB „Hansa lizingas“ ir lizingo gavėju UAB „Geotransa“ (Nr. 44). Kol byla bus išnagrinėta, ieškovas prašė uždrausti atsakovei Neringos savivaldybei išduoti projektavimo sąlygų sąvadą bei statybos leidimą pastatų, esančių ( - ), rekonstrukcijai bei uždrausti atsakovei Neringos savivaldybei išduoti statybos leidimą pastato, esančio ( - ), rekonstrukcijai ir pagalbinio statinio statybai.

8Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. spalio 23 d. nutartimi ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo patenkintas. Minėta pirmosios instancijos teismo nutartis, išnagrinėjus atsakovės Neringos savivaldybės atskirąjį skundą, Klaipėdos apygardos teismo

92007 m. vasario 14 d. nutartimi buvo palikta nepakeista.

10Paskyrus bylą nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje 2007 m. liepos 16 d. buvo gautas atsakovės A. S. prašymas pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. spalio 23 d. nutarties dalį, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės pastatui, esančiam ( - ). Nurodė, kad minėti statiniai yra susidėvėję, todėl jiems reikalingas skubus remontas ir rekonstrukcija, kuriai neprieštarauja Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.

11Analogišką prašymą pirmosios instancijos teismui pateikė ir atsakovas UAB „Hansa lizingas“, nurodydamas, jog UAB „Hansa lizingas“ priklausantys pastatai, esantys ( - ), pagal šioje byloje ginčijamą detalųjį planą, patvirtintą Neringos savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-292, yra suformuotame žemės sklype Nr. ( - ),, kurio paskirtis lieka tokia pati, kaip ir buvo iki detaliojo plano patvirtinimo. Dėl nurodytų priežasčių, atsakovo manymu, taikyti laikinųjų apsaugos priemonių jo atžvilgiu nėra pagrindo.

12Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 25 d. nutartimi atsakovų A. S. ir

13UAB „Hansa lizingas“ prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. spalio 23 d. nutartimi, dalies pastatams, esantiems ( - ), panaikinimo, t. y. dėl draudimo išduoti projektavimo sąlygų sąvadą ir statybos leidimą, buvo atmesti. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovų pateikti prašymai yra neteisėti ir nepagrįsti įrodymais, todėl negali būti patenkinti. Atsakovai prašymus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones galėjo įgyvendinti paduodami atskiruosius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. spalio 23 d. nutarties, kuria buvo patenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau turima procesine teise nepasinaudojo. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo ir tai, kad byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo kitomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis pagrindų, numatytų CPK 146 straipsnyje, nenustatyta.

14Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Hansa lizingas“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 25 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti atsakovo prašymą dėl dalies laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė patenkinti atsakovo prašymą. Atskirajame skunde pažymima, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra be motyvų, nes teismas nepasisakė nei dėl vieno iš atsakovo teisinių argumentų, o tai vertintina kaip absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas. Laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti panaikintos, nes ginčijamu detaliuoju planu nėra keičiama žemės sklypo, kuriame stovi atsakovui priklausantys statiniai, paskirtis, be to, po rekonstrukcijos nesikeis pastatų aukštingumas, todėl tokie detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja Kuršių Nerijos nacionalinio parko generalinio plano nuostatoms. Atskirajame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas nenurodė pagrindų, numatytų CPK 144 straipsnio 1 dalyje, dėl kurių būtina toliau taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo UAB „Hansa lizingas“ turtui.

15Atsakovės A. S. pateiktame atskirajame skunde prašoma panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 25 d. nutarties dalį ir pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. spalio 23 d. nutarties dalį panaikinant šia nutartimi nustatytus apribojimus pastatui, esančiam ( - ). Toks prašymas grindžiamas būtinybe rekonstruoti pastatą dėl jo avarinės būklės ir išvengti nuolat didėjančių nuostolių.

16Atsakovo Neringos savivaldybės atskirajame skunde prašoma panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 25 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino Neringos savivaldybės paaiškinimus ir neišsprendė Neringos savivaldybės administracijos prašymo dėl galimo laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimo. Atskirajame skunde pabrėžiama, kad pakeitus pirmosios instancijos teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos pasiūlytu būdu, ši teismo nutartis taptų neįvykdoma, nes Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija projektavimo sąlygų sąvadą bei statybos leidimą siūlo išduoti apeinant detaliojo plano sprendinius.

17Ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pateiktame atsiliepime į atsakovų atskiruosius skundus teigiama, kad atsakovų atskirųjų skundų tenkinti nėra teisinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

18Atsakovo Neringos savivaldybės pateiktame atsiliepime į atsakovų A. S. Ir UAB „Hansa lizingas“ atskiruosius skundus nurodoma, jog apeliantų atskirieji skundai turėtų būti patenkinti.

19Trečiojo asmens SINE MODUM pateiktame atsiliepime į atsakovų atskiruosius skundus teigiama, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl turėtų būti panaikinta.

20Atskirieji skundai atmestini.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

22Nors atsakovo UAB „Hansa lizingas“ pateiktame atskirajame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, be kita ko, turėtų būti panaikinta ir dėl to, kad ji yra be motyvų, su tokia apelianto nuomone sutikti negalima. Iš Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 25 d. nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas iš tiesų glaustai motyvavo priimtą sprendimą atmesti atsakovų A. S. ir UAB „Hansa lizingas“ prašymus dėl dalies laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. spalio 23 d. nutartimi, panaikinimo, tačiau ši aplinkybė nesudaro pagrindo pripažinti, jog pirmosios instancijos teismo priimta nutartis yra be motyvų.

23Atsakovų pateiktų atskirųjų skundų dėl dalies laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų nagrinėjamoje byloje, panaikinimo motyvai iš esmės siejami su procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių institutą, taikymu ir aiškinimu. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atsakovų atsiruosiuose skunduose išdėstyti argumentai yra nepagrįsti. Laikinųjų apsaugos priemonių, kaip laikino ginčo objekto apsaugos mechanizmo bei galimo būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, taikymo pagrindų įstatyminiam reglamentavimui skirta CPK 144 straipsnio 1 dalis, kurioje nurodoma, jog laikinosios apsaugos priemonės taikomos tuomet, jei jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Šio procesinės teisės instituto tikslas – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo išvengti įvairių priežasčių, dėl kurių gali būti nebeįmanoma arba sunku realiai įvykdyti priimtą teismo sprendimą, t. y. išlaikyti esamą padėtį, iki bus priimtas teismo sprendimas.

24Vertinant byloje kilusio ginčo pobūdį matyti, kad ieškovas, gindamas viešąjį interesą, pareiškė ieškinį, prašydamas pripažinti negaliojančiais administracinius teisės aktus ir atsakovų sudarytus sandorius, kaip prieštaraujančius imperatyvioms įstatymų normoms. Pareikšto ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos uždrausti atsakovei Neringos savivaldybei išduoti projektavimo sąlygų sąvadą bei statybos leidimą pastatų, esančių ( - ), rekonstrukcijai ir statybos leidimą pastato, esančio ( - ), rekonstrukcijai ir pagalbinio statinio statybai. Šis ieškovo prašymas buvo patenkintas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. spalio 23 d. nutartimi, kuri Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 14 d. nutartimi buvo palikta nepakeista.

25Pirmosios instancijos teismui pateiktas atsakovo UAB „Hansa lizingas“ prašymas dėl byloje taikytų dalies laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir šio atsakovo atskirasis skundas dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 25 d. nutarties, kuria minėtas atsakovo prašymas buvo atmestas, iš esmės grindžiamas tomis aplinkybėmis, kad ginčijamu detaliuoju planu nėra keičiama žemės sklypo, kuriame stovi atsakovui UAB „Hansa lizingas“ priklausantys statiniai, paskirtis, be to, po rekonstrukcijos nesikeis pastatų aukštingumas, todėl, atsakovo UAB „Hansa lizingas“ manymu, tokie detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja Kuršių Nerijos nacionalinio parko generalinio plano nuostatoms. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, išsamiai neištyrus ir neįvertinus byloje surinktų įrodymų viseto bei neišsprendus byloje kilusio ginčo iš esmės, negalima vertinti atsakovo teiginių pagrįstumo, nes šie argumentai yra tiesiogiai susiję su bylos sprendimu iš esmės. Sprendžiant klausimus, susijusius su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, byloje kilęs ginčas iš esmės nesprendžiamas, nes, kaip jau buvo minėta, taikant laikinąsias apsaugos priemones siekiama užtikrinti pareikšto reikalavimo įvykdymą. Kadangi pareikštame ieškinyje prašoma užkirsti kelią detaliojo plano sprendinių įgyvendinimui, darytina išvada, jog nesiėmus draudimų, kurių pagrindu iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos buvo apribotos atsakovų ir trečiųjų asmenų teisės vykdyti statybos ir rekonstrukcijos darbus pagal detalųjį planą, ieškinio patenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas gali iš esmės pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, nes pradėti statybos ir rekonstrukcijos darbai apsunkintų ginčo žemės sklypų ir juose esančių statinių grąžinimą į pradinę padėtį.

26Atsakovės A. S. atskirasis skundas dėl dalies taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo grindžiamas būtinybe atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti, tokių veiksmų atlikimo būtinybę motyvuojant itin prasta jai nuosavybės teise priklausančio statinio būkle. Atsakovės teigimu, nedelsiant nesiėmus pastato inžinerinių-statybinių remonto ir rekonstrukcijos darbų, pastatas taps netinkamu gyventi. Šioje byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių dalies, susijusių su atsakovei Neringos savivaldybei nustatytais apribojimais atsakovei A. S. nuosavybės teise priklausančio pastato atžvilgiu, naikinti ar keisti atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo. Neišsprendus bylos iš esmės, negalima pasisakyti dėl bylos šalių materialinių teisinių santykių iš esmės, įvertinti pareikštų reikalavimų pagrįstumo ir pripažinti, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovės A. S. teisės ir teisėti interesai jos pateiktame atskirajame skunde išdėstytais motyvais būtų buvę pažeisti. Būtina pažymėti ir tai, kad byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovei A. S. neužkerta kelio imtis būtinų priemonių jai nuosavybės teise priklausančio pastato priežiūrai, laikantis Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. spalio 23 d. nutartyje nustatytų draudimų ir apribojimų.

27Dėl nurodytų priežasčių pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas atsakovų UAB „Hansa lizingas“ ir A. S. prašymus dėl dalies laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, procesinės teisės normų reikalavimų nepažeidė.

28Atsakovės Neringos savivaldybės atskirajame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas neišsprendė atsakovės 2007 m. liepos 20 d. pateikto prašymo dėl atsakomybės už galimą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. spalio 23 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą. Šis argumentas nesudaro pagrindo naikinti ar keisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 25 d. nutarties, nes iš bylos medžiagos matyti, kad atsakomybės už galimą laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą klausimas buvo išspręstas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi (t. 2, b. l. 145-146), kurią byloje dalyvaujantys asmenys gali skųsti įstatymų nustatyta tvarka.

29Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta anksčiau, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė bei aiškino teisės normas, priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį (CPK 328 str., 338 str.), kurios atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti nėra teisinio pagrindo (LR CPK 337 str.

301 d.).

31Vadovaudamasi CPK 290-291 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

32Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 25 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskiruosius skundus atmesti.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. UAB „Geotransa“, UAB „Hansa lizingas“, A. Č. dėl administracinių... 3. AB bankas „Hansabankas“.... 4. Teisėjų kolegija... 5. ieškovas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį... 6. sąvadą Nr. 32, išduotą poilsio pastato, esančio ( - ),... 7. UAB „Hansa lizingas“ ir lizingo gavėju UAB „Geotransa“ (Nr. 44). Kol... 8. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. spalio 23 d. nutartimi ieškovo... 9. 2007 m. vasario 14 d. nutartimi buvo palikta nepakeista.... 10. Paskyrus bylą nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje 2007 m. liepos 16 d.... 11. Analogišką prašymą pirmosios instancijos teismui pateikė ir atsakovas UAB... 12. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 25 d. nutartimi atsakovų A.... 13. UAB „Hansa lizingas“ prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių,... 14. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Hansa lizingas“ prašo panaikinti... 15. Atsakovės A. S. pateiktame atskirajame skunde prašoma panaikinti Klaipėdos... 16. Atsakovo Neringos savivaldybės atskirajame skunde prašoma panaikinti... 17. Ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pateiktame atsiliepime į... 18. Atsakovo Neringos savivaldybės pateiktame atsiliepime į atsakovų A. S. Ir... 19. Trečiojo asmens SINE MODUM pateiktame atsiliepime į atsakovų atskiruosius... 20. Atskirieji skundai atmestini.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai... 22. Nors atsakovo UAB „Hansa lizingas“ pateiktame atskirajame skunde nurodoma,... 23. Atsakovų pateiktų atskirųjų skundų dėl dalies laikinųjų apsaugos... 24. Vertinant byloje kilusio ginčo pobūdį matyti, kad ieškovas, gindamas... 25. Pirmosios instancijos teismui pateiktas atsakovo UAB „Hansa lizingas“... 26. Atsakovės A. S. atskirasis skundas dėl dalies taikytų laikinųjų apsaugos... 27. Dėl nurodytų priežasčių pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas,... 28. Atsakovės Neringos savivaldybės atskirajame skunde teigiama, kad pirmosios... 29. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta anksčiau, darytina išvada, kad pirmosios... 30. 1 d.).... 31. Vadovaudamasi CPK 290-291 straipsniais, teisėjų kolegija... 32. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 25 d. nutartį palikti...