Byla 2-1696-392/2013
Dėl bankrutuojančios UAB „Baldų rojus“ kreditorių komiteto 2012-12-03 priimto nutarimo panaikinimo, tretieji asmenys – AS Reverta, AS „UniCredit Bank“, VĮ Turto bankas, AB Šiaulių bankas, UAB „AGVA“, R. Z

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, išnagrinėjęs R. J. G. skundą dėl bankrutuojančios UAB „Baldų rojus“ kreditorių komiteto 2012-12-03 priimto nutarimo panaikinimo, tretieji asmenys – AS Reverta, AS „UniCredit Bank“, VĮ Turto bankas, AB Šiaulių bankas, UAB „AGVA“, R. Z.,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2009-09-03 nutartimi UAB ,,Baldų rojus“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Insolvensa“.

3Teisme gautas ieškovo R. J. G. skundas kuriuo jis prašė panaikinti 2012-12-03 BUAB „Baldų rojus“ kreditorių komiteto posėdžio nutarimą Nr. 2. parduoti reikalavimo teisę į ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-145-179/2011 (648 639,62 Lt, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2009 12 22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo) viešose varžytinėse pagal Vyriausybės nustatytą tvarką 10 % sumažinta verte nuo pagrindinės sumos dydžio, nustatyti varžytinių dalyvio mokestį - 100 Lt, kainos kėlimo intervalas - 1000Lt.

4R. J. G. skunde nurodė, kad jis yra pirmos eilės kreditorius, turintis 83 457,85 Lt finansinio reikalavimo teisę, taip pat bendrovės akcininkas bei buvęs administracijos vadovas. Priimtas nutarimas pažeidžia jo ir visų kitų kreditorių teisę į įmanomai didžiausią kreditorinių reikalavimų patenkinimą, nes priteistą sumą iš atsakovo – stambios įmonės UAB „Vilniaus Sigmos Partneris“ galima be kliūčių išieškoti įmonės kreditorių reikalavimų patenkinimui, o ne ją pardavinėti už mažesnę kainą.

5BUAB „Baldų rojus“ administratorius su skundu nesutiko ir nurodė, kad sprendimo teisė kaip pasielgti su bankrutavusios įmonės turtu priklauso kreditoriams. Pastarieji nusprendė priteistą sumą parduoti, o ne išsiieškoti patiems. Kreditorių susirinkimo nutarimas buvo vykdomas, t.y. reikalavimo teisė buvo pardavinėjama dvejose varžytinėse kreditorių nustatyta tvarka ir sąlygomis, tačiau į varžytines neatvyko nė vienas pirkėjas. Kadangi ginčijamas nutarimas yra įvykdytas, tačiau reikalavimo teisė liko neparduota, dėl jos bus sprendžiama kitame kreditorių susirinkime. Be to, kadangi pareiškėjas nuolat teikia nepagrįstus skundus, prašė jam skirti 5 000 litų baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

6Kreditorių komiteto narys VĮ Turto bankas su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ginčijamas nutarimas yra pagrįstas ir priimtas siekiant užtikrinti bankroto proceso operatyvumo principą.

7Kiti kreditorių komiteto nariai atsiliepimų į skundą nepateikė

8Skundas netenkintinas.

9Vilniaus apygardos teismo 2009-09-03 nutartimi UAB ,,Baldų rojus“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Insolvensa“.

102010-01-15 teismo nutartimi patvirtintas BUAB ,,Baldų rojus“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, tarp jų ir 83 457,85 Lt dydžio R. J. G. kreditorinis reikalavimas.

112012 m. vasario 25 d. BUAB „Baldų rojus“ kreditorių susirinkimas išrinko BUAB „Baldų rojus“ kreditorių komitetą, kurį sudaro 6 nariai – AS Reverta, AS „UniCredit Bank“, VĮ Turto bankas, AB Šiaulių bankas, UAB „AGVA“, R. Z. (darbuotojų atstovė). Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 25 d. nutartimi BUAB „Baldų rojus“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei patvirtino įmonės kreditorių sąrašą.

122012-12-03 įvyko BUAB „Baldų rojus“ kreditorių komiteto posėdis, kurio metu buvo priimtas nutarimas Nr. 2 parduoti reikalavimo teisę į ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-145-179/2011 (648 639,62 Lt, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2009 12 22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo) viešose varžytinėse pagal Vyriausybės nustatytą tvarką 10 % sumažinta verte nuo pagrindinės sumos dydžio, nustatyti varžytinių dalyvio mokestį - 100 Lt, kainos kėlimo intervalas - 1000Lt.

13Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas. Minėtas įstatymas suteikia teisę kreditoriams kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų ir apskųsti juos įstatymo nustatyta tvarka (ĮBĮ 21 str. 2 p., 24 str. 5 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33 „Dėl įstatymų taikymo įmonių bankroto bylose“ 15 punkte nurodyta, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimų būtina patikrinti, ar tie nutarimai priimti nepažeidžiant įstatymu nustatytos jų priėmimo tvarkos. Kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 str. 1 d.). 2012-12-03 kreditorių komiteto posėdžio metu priimtas nutarimas yra teisėtas, atitinkantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 25 str. 4 d. reglamentuotas nuostatas, nes susirinkime buvo kvorumas, raštu balsavo penki kreditorių komiteto nariai, nutarimas priimtas absoliučia balsų dauguma.

14Bankroto proceso paskirtis – apsaugoti nemokaus skolininko, nebegalinčio tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų ir visų kreditorių teises ir interesus, t. y. tenkinti kreditorių reikalavimus bankrutuojančios įmonės turtu, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Bankroto proceso metu itin svarbu laikytis bankroto procedūrų operatyvumo principo. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje, spręsdamas analogiškus skundus, yra pažymėjęs, kad vykdyti įmonės bankroto procedūras yra pavesta ne valdžios institucijoms, o įmonės kreditorių visumai – kreditorių susirinkimui ar kreditorių komitetui, jei toks sudaromas (LR ĮBĮ 21 str., 23 str., 25 str.). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su įmonės veikla susijusius klausimus, kaip, pavyzdžiui, tęs ar nutrauks įmonė savo ūkinę komercinę veiklą, kaip bus disponuojama įmonės turtu, įmonė bus likviduojama ar bus sudaryta taikos sutartis. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-570/2012). Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 7 dalis numato, kad jeigu per 24 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia įsiteisėjimo dienos lieka neparduoto ir kreditoriams neperduoto bankrutavusios įmonės turto ir kreditorių nepatenkintų reikalavimų, šis turtas, kaip neturintis rinkos vertės, kreditorių, kurių reikalavimams tenkinti neužteko lėšų, sprendimu turi būti nurašytas. Taigi, įstatymas numato ganėtinai trumpą įmonės likvidavimo procedūros terminą, t. y. dvejus metus, per kurį turi būti realizuojamas įmonės turtas ir tokiu būdu tenkinami įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai. Šis terminas gali būti pratęstas tik dėl svarbių priežasčių. Kaip minėta BUAB „Baldų rojus“ bankroto procesas vyksta nuo 2009 metų. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje yra ne kartą pažymėjęs, kad vienas iš bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyvesnis bankroto procedūrų vykdymas ir užbaigimas, nes to reikalauja viešasis interesas, kuris tokio pobūdžio santykiuose laikytinas prioritetiniu (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-07-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1034/2010). Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju patenkinus kreditoriaus skundą ir panaikinus ginčijamą nutarimą parduoti kreditorinį reikalavimą iš esmės būtų pristabdytas BUAB „Baldų rojus“ turto pardavimo procesas, o tai nepagrįstai suvaržytų kreditorių, kurių finansiniai reikalavimai jau yra patvirtinti BUAB „Baldų rojus“ bankroto byloje, teises į operatyvumą.

15Be to sprendžiant šį ginčą atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad skundu prašytos laikinosios apsaugos priemonės nebuvo pritaikytos, todėl 2012 m. gruodžio 3 d. kreditorių komiteto nutarimas buvo vykdomas. 2013 m. sausio 14 d. 10 val. turėjo įvykti pirmosios varžytinės, o 2013 m. sausio 25 d. 10 val. antrosios, tačiau abejos varžytinės neįvyko, kadangi nei pirmose, nei antrose varžytinėse nedalyvavo nei vienas asmuo. Reikalavimo teisė nebuvo parduota bei šiai dienai priklauso BUAB „Baldų rojus“. Remiantis tuo, kaip nurodo bankroto administratorius, sekančiame įmonės kreditorių komiteto posėdyje bus priimami nauji sprendimai dėl tolimesnio įmonės turto realizavimo.

16Todėl, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundas netenkintinas.

17Bankroto administratoriaus prašymas skirti pareiškėjui baudą taipogi netenkintinas, nes tam dar nėra pakankamo pagrindo.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., teismas

Nutarė

19R. J. G. skundo ir bankroto administratoriaus prašymo dėl baudos pareiškėjui skyrimo netenkinti.

20Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, išnagrinėjęs R.... 2. Vilniaus apygardos teismo 2009-09-03 nutartimi UAB ,,Baldų rojus“ iškelta... 3. Teisme gautas ieškovo R. J. G. skundas kuriuo jis prašė panaikinti... 4. R. J. G. skunde nurodė, kad jis yra pirmos eilės kreditorius, turintis 83... 5. BUAB „Baldų rojus“ administratorius su skundu nesutiko ir nurodė, kad... 6. Kreditorių komiteto narys VĮ Turto bankas su skundu nesutiko ir prašė jį... 7. Kiti kreditorių komiteto nariai atsiliepimų į skundą nepateikė... 8. Skundas netenkintinas.... 9. Vilniaus apygardos teismo 2009-09-03 nutartimi UAB ,,Baldų rojus“ iškelta... 10. 2010-01-15 teismo nutartimi patvirtintas BUAB ,,Baldų rojus“ kreditorių ir... 11. 2012 m. vasario 25 d. BUAB „Baldų rojus“ kreditorių susirinkimas išrinko... 12. 2012-12-03 įvyko BUAB „Baldų rojus“ kreditorių komiteto posėdis, kurio... 13. Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos įmonių... 14. Bankroto proceso paskirtis – apsaugoti nemokaus skolininko, nebegalinčio... 15. Be to sprendžiant šį ginčą atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad skundu... 16. Todėl, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundas... 17. Bankroto administratoriaus prašymas skirti pareiškėjui baudą taipogi... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., teismas... 19. R. J. G. skundo ir bankroto administratoriaus prašymo dėl baudos... 20. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali...