Byla e2-293-729/2015
Dėl skolos priteisimo ir atsakovo UAB „Agrovet“ priešieškinį ieškovui Icewave Trade OÜ, trečiasis asmuo UAB „Utenos mėsa“ dėl sutarčių nutraukimo ir nuostolių priteisimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Grigonienė,

2sekretoriaujant Janinai Skuodienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui D.Cvetkovui,

4atsakovo atstovui advokatui R.Girevičiui ir atstovams pagal įgaliojimus J.Gudžiūnaitei ir A. R.,

5trečiojo asmens UAB „Utenos mėsa“ atstovui advokatui S.Virkečiui ir atstovams pagal įgaliojimus P. B., E. K., V. E.,

6trečiojo asmens UAB „Grimeda“ atstovui direktoriui A. V. ir atstovei pagal įgaliojimą D. V.,

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Icewave Trade OÜ ieškinį atsakovui UAB „Agrovet“, tretieji asmenys UAB „Utenos mėsa“ ir UAB „Grimeda“ dėl skolos priteisimo ir atsakovo UAB „Agrovet“ priešieškinį ieškovui Icewave Trade OÜ, trečiasis asmuo UAB „Utenos mėsa“ dėl sutarčių nutraukimo ir nuostolių priteisimo, ir

Nustatė

8ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 15 675 EUR skolos, 8,30 proc. metinių palūkanų ir visas bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad ieškovas su atsakovu 2014-02-04 ir 2014-02-05 sudarė du šaldytos mėsos pardavimo patvirtinimus (sutartis) Nr. 2014/02/04-0204 ir 2014/02/05-0205. Pagal 2014-02-04 sutartį ieškovas įsipareigojo 2014-02-05 (sekančią dieną) pateikti pirkėjui 3000 kg šaldytos jautienos išorinio kumpio (angl. beef silverside), o pagal 2014-02-05 sutartį pardavėjas įsipareigojo 2014-02-07 (po 2 dienų) pateikti pirkėjui 400 kg šaldytos jautienos kumpio riešutėlių (angl. beef knuckle). Ieškovas pateikė pirkėjui prekes. Atsakovas gavęs prekes pagal 2014-02-04 sutartį (šaldytos jautienos išorinio kumpio 3000 kg), 2014-02-05 atsiuntė ieškovui el. laišką, kuriame nurodė, jog kai kurios atsiųstos prekės yra senesnės negu 3 mėn. nuo pagaminimo dienos, tačiau, ieškovui pasiūlius pakeisti tas prekes, į šį pasiūlymą nereagavo, priėmė visas prekes pagal abu pardavimo patvirtinimus. Jokių pretenzijų, prašymų ar pastabų atsakovui nebuvo pateikta, todėl ieškovas atsakovui išrašė ir pateikė sąskaitą faktūrą 2014-02-05 Nr. 20140137 - 13 964,37 EUR (48 216,18 Lt) sumai ir 2014-02-06 sąskaitą faktūrą Nr. 20140150 - 1 710,63 EUR (5 906,46 Lt) suma. Atsiskaityta turėjo būti iki 2014-03-07 ir 2014-03-08, tačiau nebuvo. 2014-03-18 atsakovas el. laišku informavo ieškovą, jog iškilo neįvardintų problemų su jautienos išorine kumpine, kurią pirko iš ieškovo. 2014-03-24 atsakovas atsiuntė UAB „Grimeda“ paruošto karštai rūkyto kumpio iš jautienos išorinės kumpinės fotonuotraukas, nurodė, kad produkcija neturi prekinės išvaizdos, trupa, yra šlapia ir netinkama pardavimui. 2014-03-28 atsakovas atsiuntė ieškovui papildomas fotonuotraukas ir 2014-03-18 UAB „Grimeda“ neatitikties kortelę iš kurios matyti, kad UAB „Grimeda“ pirko iš atsakovo UAB „Agrovet“ šaldytos jautienos išorinio kumpio. Ieškovas 2014-03-28 el. laišku paprašė atsiųsti jam vis dar užšaldytą ir nepanaudotą mėsą, kad pats galėtų įvertinti jos kokybę. Į šį laišką atsakovas nereagavo, tik 2014-04-02 atsiuntė ieškovui el. laišką ir pridėjo UAB „Agrovet“ neatitikties korteles Nr. 2014/03/31-01 ir 2014/04/01-01. EI. laiške nurodė, kad ieškovas pažeidė 2014-02-04 ir 2014-02-05 sutarties sąlygas, kuriose nurodyta, kad produkcija turi būti be injekcijų, ir pareikalavo padengti 17 295,12 Eur nuostolius, o prekių likučius – 630,16 kg šaldytos kumpinės ir 402,5 kg šaldytų jautienos kumpio riešutėlių įsipareigojo grąžinti apmokėjus nuostolius. 2014-04-23 atsakovas ieškovui atsiuntė 2014-04-23 UAB „Agrovet“ aktą dėl prekių kokybės bei 2014-04-01 Kauno technologijos universiteto Maisto instituto Maisto tyrimų centro tyrimo ataskaitą Nr. 42 344. 2014-05-06 ieškovas atsakovui išsiuntė el. laišką, kuriame išdėstė savo nuomonę dėl susidariusios situacijos, o 2014-08-07 atsakovo užsakymu Vokietijoje buvo atlikti šaldytos mėsos tyrimai. Nė vienas tyrimas neįrodo, kad prekės buvo blogos kokybės ar buvo paveiktos kokios nors medžiagos, taip pat pateiktos tyrimo ataskaitos neįrodo, kad ištirta mėsa buvo ta pati, kurią UAB “Utenos mėsa“ pardavė ieškovui. Atsakovas neprašė pakeisti jam netinkamas prekes, 41 dieną (iki 2014-03-18) ieškovui jokių pretenzijų dėl jų kokybės nereiškė, atsiskaitymo už jas terminas buvo 30 dienų, todėl per šį laikotarpį turėjo ir galėjo išnagrinėti gautų prekių kokybę ir informuoti apie tai pardavėją. Atsakovas gi neatsiskaitęs su ieškovu pardavė didžiąją dalį prekių trečiajai šaliai - UAB „Grimeda“, o pretenzijas ieškovui ėmė reikšti tik po to, kai gavo iš jos skundų (2014-03-18), praėjus 11 dienų po termino sąskaitai faktūrai apmokėti (I t. 3-8 b.l.).

9Atsakovas UAB „Agrovet“ per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, nes ieškovės parduota produkcija neatitiko sutarčių 1.1., 3, 4 dalyse bei teisės aktuose ir standartuose šiai produkcijai nustatytų kokybinių reikalavimų. Pateikė priešieškinį (I t.180-189 b.l.), kuriuo pareiškė reikalavimą nutraukti tarp atsakovės UAB „Agrovet“ ir ieškovės Icewave Trade OÜ sudarytą 2014-02-04 Pardavimo patvirtinimą Nr. 2014/02/04-0204 ir 2014-02-05 sudarytą Pardavimo patvirtinimą Nr. 2014/02/05-0205 ir priteisti atsakovei UAB „Agrovet“ iš ieškovės Icewave Trade OÜ 22 964,28 Eur sumą, 6 procentų metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad ieškovas pardavė atsakovui ieškinyje nurodytą mėsą pagal Pardavimo patvirtinimo reikalavimus ( šaldyta jautienos išorinė kumpinė yra PAD, su gerai pašalintais riebalais, be injekcijų, be mechaninių teršalų, be oksidacijos skonio, be salmonelių ir e-coli bakterijų, be arklių mėsos, be antiobiotikų; senesnė mėsa, nei 3 mėnesių, nepriimtina). Atsiskaitymui pateikė ieškinyje nurodytas sąskaitas faktūras. 2014-02-05 ieškovas el. laišku buvo informuotas apie mėsos neatitikimą reikalavimams dėl senumo. 2014-03-18 ieškovas elektroniniu paštu buvo informuotas apie tai, kad jautienos kumpinė neatitinka kokybės reikalavimų, 2014-03-24 išsiųstos nuotraukos, nurodant, kad mėsa neturi prekinės išvaizdos, trupa, yra šlapia ir netinkama pardavimui, 2014-03-28 ieškovui išsiųsta neatitikties kortelė, gautą iš UAB „Grimeda“ ir 2014-04-01 Kauno technologijos universiteto Maisto instituto Maisto tyrimų centro Tyrimo ataskaita Nr. 42 344, kurioje nurodyta, kad ieškovo patiektoje šaldytoje jautienos išorinėje kumpinėje nustatytas drėgmės kiekis 73,4±0,8 proc., fosforo kiekis – 0,33 proc., fosforo, išreikšto pentoksidu, kiekis – 0,76 proc., citrinų rūgšties (bevandenės) kiekis – 1105 mg/kg. Atsakovas 2014-04-02 ieškovui išsiuntė UAB „Agrovet“ neatitikties kortelę, nurodant Sutarčių pažeidimą, o 2014-04-30 el. laišku įspėjo ieškovę, kad, jai nesiimant priemonių problemai spręsti, bus išrašyta sąskaita, remiantis Sutartyse numatytomis baudomis. Ieškovei nesiimant jokių problemų sprendimų, 2014-05-28 atsakovas ieškovui išsiuntė sąskaitą pagal prekių neatitikties kortelę ir kokybinį aktą 17 295,12 eurų sumai ir 2014-05-30 pateikė kreditinę sąskaitą grąžintinoms prekėms 4451,85 eurų sumai bei pateikė pranešimą apie vienašalį piniginių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą. Atsakovo iniciatyva 2014-08-07 Vokietijos Eurofins Institut Dr. Appelt Thüringen GmbH&Co. KG buvo atliktas tyrimas, tyrimo ataskaitoje Nr. AR-14-LJ-003940-01 nurodė, kad šaldytoje jautienos išorinėje kumpinėje nustatytas citrinų rūgšties kiekis – <0,1 g/100 g, vandens kiekis – 77,5 g/100 g, bendras fosforo kiekis – 0,44 g/100 g, taip pat rasta ortofosfato. 2014-08-07 Vokietijos Eurofins Institut Dr. Appelt Thüringen GmbH&Co. KG tyrimo ataskaitoje Nr. AR-14-LJ-003941-01 nurodė, kad šaldyto jautienos kumpio riešutėliuose nustatytas citrinų rūgšties kiekis – <0,1 g/100 g, vandens kiekis – 72,8 g/100 g, bendras fosforo kiekis – 0,43 g/100 g, taip pat rasta ortofosfato. Įprastas mėsos drėgmės kiekis yra 59 %. Nurodė, kad natūraliai žalioje jautienos mėsoje nėra ir negali būti randama citrinų rūgšties ar fosforo kiekių. Ieškovo pateikta mėsa neatitiko Sutartyse nustatytų kokybės reikalavimų, todėl atsakovas pasinaudojo jam CK 6.334 str. 1 d. 4 p. numatyta teise nemokėti ieškovui sutartos kainos, nes ieškovo patiektos mėsos trūkumai buvo nustatyti nepriklausomais objektyviais tyrimais. Be to, apžiūros metu antstolė konstatavo, kad mėsoje matomos simetriškos skylutės (adatų žymės), liudijančios, kad mėsa buvo injekuota ir chemiškai paveikta. Be to, 2014-06-17 Faktinių aplinkybių konstatavimo metu ant kai kurių pakuočių identifikuoti dvigubo ženklinimo požymiai. Atsakovas apie produkcijos trūkumus ieškovą informavo per protingą terminą, kai tik apie juos sužinojo. Pagal Pardavimo patvirtinimų sąlygas pretenzijos dėl kokybės turėjo būti reiškiamos produkto galiojimo laikotarpiu, t.y., per 365 dienas. Dalis iš ieškovės pagal Sutartis gautos produkcijos – 2885,04 kg, buvo patiekta trečiajam asmeniui UAB „Grimeda“, kuri pretenzijas dėl mėsos kokybės ir grąžino atsakovui 305 kg nesunaudotos mėsos. Pagal UAB „Grimeda“ pretenzijas dėl nuostolių atlyginimo atsakovas atlygino jai 59 716,60 Lt (17 295,12 Eur) nuostolius ir savo sąskaita atsiėmė nekokybiškas prekes. Nurodyta suma laikytina atsakovo dėl ieškovės Sutarčių pažeidimo patirtais nuostoliais, todėl šiuos nuostolius atsakovui turi atlyginti ieškovas, taip pat iš jo prašoma priteisti 3414,03 Lt (988,77 Eur) išlaidų dėl produkcijos laboratorinių tyrimų, pristatymo į laboratoriją kaštų, prekių sandėliavimo, krovos.

10Trečiasis asmuo UAB „Utenos mėsa“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (I t., 172-175 b.l.), kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka ir prašo jį tenkinti. Nurodė, kad jis pagal ieškovo užsakymus 2014 m. vasario mėn., aptartą kiekį mėsos skerdienos ieškovui pateikė, o ieškovas ją priėmė ir už ją atsiskaitė, dėl pateiktos produkcijos ieškovas nėra pateikęs jokių pretenzijų. Produkcija ieškovui buvo vežta laikantis nustatytų reikalavimų (palaikant pastovią -18 C temperatūrą) ir plombuotoje sunkvežimio priekaboje, jiems nebuvo pateikta jokių pastabų dėl produkcijos kokybės, pakavimo ir vežimo sąlygų. Nurodė, kad šalys ginčijasi dėl produkcijos galiojimo laiko, tačiau ieškovui pateiktoje su kroviniu lydimoje dokumentacijoje yra nurodyta, kad kumpinės pagaminimo data yra 2013-05-12, jos galiojimo laikas 12 mėn., (iki 2014-05-12), o riešutėlių pagaminimo data yra 2013 m. gegužės mėn., jų galiojimo laikas 18 mėn. iki 2014 m. lapkričio mėn.), todėl ieškovui produkcija buvo pateikta tinkama vartoti ir gaminti iš jos gaminius. Tarp ieškovo ir trečiojo asmens sudarytoje sutartyje jokių laiko apribojimų, išskyrus mėsos galiojimo termino pabaigos, nebuvo, o šie terminai buvo nurodyti ir ieškovo išrašytose sąskaitose atsakovui. Prašė nesiremti mėsos gaminių tyrimų rezultatais, nes jie buvo atlikti nepakvietus nei ieškovo, nei trečiojo asmens ir neįrodo, kad trečiojo asmens pateikta mėsa ieškovui buvo nekokybiška.

11Ieškovas pateikė atsiliepimą į priešieškinį (II t.,146-151 b.l.), kuriame nurodė, kad su pareikštu atsakovo priešieškiniu nesutinka. Atsakovas priešieškinyje nepagrįstai remiasi CK 6.338 str. 3 ir 4 dalies nuostatomis, kadangi maisto produktams nustatomi ne garantiniai, o tinkamumo naudoti terminai. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad tinkamumo naudoti terminas, per kurį pirkėjas gali pareikšti pardavėjui reikalavimus dėl daikto trūkumų, buvo nustatytas šalių 2014-02-04 ir 2014-02-05 pardavimo patvirtinimų 6 punkte, todėl pardavimo patvirtinimų 6 punkte nurodytas parduotos mėsos produkcijos tinkamumo naudoti terminas, skaičiuojamas nuo produkcijos pagaminimo dienos, o ne nuo pardavimo patvirtinimų pasirašymo. Tai akivaizdu ir iš ieškovo atsakovui pateiktų apmokėti 2014-02-05 ir 2014-02-06 sąskaitų faktūrų, kuriose aiškiai nurodyta, kad „Produkcija pagaminta 2013 m. gegužės mėn. / Galioja iki 2014 m. gegužės mėn.“. Tinkamumo naudoti termino pabaiga – iki 2014 m. gegužės mėn., iki kurios atsakovas turėjo teisę pareikšti ieškovui reikalavimus dėl parduotų daiktų trūkumų (CK 6.338 str. 4 d.) buvo aiškiai nurodyta ant mėsos pakuočių, tai atitinka teisės aktų reikalavimus, todėl šalys (pirkėjas ir pardavėjas) negali sutartimi nustatyti/pratęsti jau pagaminto maisto produkto tinkamumo naudoti terminų. Produkcijos pagaminimo ir tinkamumo naudoti terminus atsakovo darbuotojai jau produkcijos pateikimo dieną nustatė iš ant pakuočių esančių etikečių, taigi tada atsakovas turėjo galimybę nustatyti ir suvokė jos tinkamumo naudoti termino pabaigą. Nurodė, kad įstatymas nustato sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.), jis yra pasibaigęs vėliausiai 2014 m. lapkričio mėn. pakutinę dieną ir prašo jį taikyti, kadangi atsakovas priešieškinį pareiškė tik 2015 m. sausio mėn. Nurodė, kad byloje nagrinėjamu atveju tenkinant atsakovo reikalavimą dėl sutarties atsisakymo, iš jo ieškovui turėtų būti priteista parduotos produkcijos vertės kompensacija už tą produkcijos dalį, kurios atsakovas negali grąžinti. Pažymėjo, kad atsakovas didžiąją dalį iš ieškovo nusipirktos produkcijos 2014-03-07 pirkimo-pardavimo sutartimi pardavė UAB „Grimeda“ už 59 716,59 Lt (2014-03-10 PVM sąskaita faktūra Nr. AGR14-000248), tačiau jis nutyli, ar ši suma jam buvo sumokėta, tokiomis aplinkybėmis siekdamas nepagrįstai praturtėti. Atsakovui padarius išvadą, kad produkcija neatitinka kokybės reikalavimų, jis privalėjo nedelsiant ieškovui grąžinti produkciją ir atsisakyti sutarties, kol dar nepasibaigė šios tinkamumo naudoti terminas arba savo teises ginti kitais įstatyme nustatytais būdais – reikalauti pakeisti daiktus arba sumažinti pirkimo-pardavimo kainą. Todėl atsakovas privalo arba sumokėti pirkimo-pardavimo kainą arba, atsisakius sutarties ir taikant restituciją – kompensuoti jos vertę, kas pinigine išraiška yra tas pats. Nurodė, kad ieškovas nesutinka atsakovui mokėti nuostolius, nes nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad aptariamas trūkumas (senesni nei 3 mėn.) atsakovui buvo akivaizdus, tačiau atsakovas po ieškovo siūlymo pakeisti produkciją į ieškovą nebesikreipė ir pardavė produkciją UAB „Grimeda“ . tai rodo, kad atsakovui šis trūkumas nebuvo esminis ir jis su juo sutiko. Atsakovas turėjo teisę patikrinti mėsos produkcijos kokybę, tačiau KTU Maisto instituto Maisto tyrimų centro 2014-04-01 ataskaita nelaikytina pakankamu kokybės trūkumus pagrindžiančiu įrodymu, kadangi tyrimas organizuotas ir atliktas atsakovui nevykdant pareigos bendradarbiauti, neinformavus suinteresuotų asmenų, t. y. ieškovo ir trečiojo asmens. Atsakovas neįrodė ir žalos dydžio. Aplinkybė, kad jis sumokėjo tiek, kiek pareikalavo UAB „Grimeda“, kuris yra atsakovo dukterinė įmonė, nepagrindžia, kad UAB „Grimeda“ patyrė būtent tiek žalos, kad ji apskaičiuota teisingai, kad atsakovas buvo atsakingas už tą žalą ir ją atlygino pagrįstai, atitinkamai – kad būtent tiek privalo atsakovui atlyginti ir ieškovas. Atsakovas be pačios UAB „Grimeda“ neatitikties kortelėje ir fotonuotraukose nurodytų duomenų nepateikia jokių šiuos duomenis patvirtinančių įrodymų.

12Trečiasis asmuo UAB „Utenos mėsa“ per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į priešieškinį (II t., 152-159 b.l.), kuriame nurodė, kad parduota mėsa atitiko visus reikalavimus ir tarp šalių kyla ginčas tik dėl tariamo injektavimo bei mėsos pagaminimo datos. Atsakovo vienašališkai atlikta ekspertizė nenustatė jokių neleistinų cheminių, fizinių ar kitokių teršalų mėsoje ar neleistinų maisto priedų. Pagal abiejų ekspertizių išvadas mėsoje rasta fosforo, fosforo pentoksido, ortofostato ir vandens, tačiau ir pats atsakovas mini, kad tai yra leistini maisto priedai. Ekspertizių išvadose be pirmiau paminėtų elementų yra nurodyta ir citrinų rūgštis., tačiau jų žiniomis prie citrinų rūgšties nurodytas skaičius atskleidžia tik tyrimo aparato jautrumą, t.y. galimą nustatyti mažiausią citrinos kiekį, o aparatas mažiausiai randamo kiekio nenustatė, todėl citrinos rūgšties tiriamoje mėsoje nėra. Nurodė, kad nei viena iš rastų medžiagų jokia forma nėra draudžiama jokiuose produktuose ir gali atsirasti maisto produktuose natūraliai arba dedant į produkto sudėtį sąmoningai. Nurodė, kad I rūšies jautienos kumpyje natūraliai gali būti iki 135,00 mg/100g fosforo (perskaičiuojant į fosforo pentoksidą - 3091,5 mg/kg arba 0,309g/100g).Vokietijos Eurofmslnstitut Dr. AppletThūringenGmbH&Co. KG tyrimo ataskaitoje nustatyti šios medžiagos kiekiai ginčo mėsoje šios ribos neviršijo. Rastas vandens kiekis mėsoje yra visiškai natūralus, abu atsakovų atlikti tyrimai rodo, kad mėsoje yra įprastinis jautienai vandens kiekis. Nurodė, kad citrinos rūgšties koncentracija maisto produktuose nėra ribojama, nes tai yra natūrali medžiaga, o jos mėsoje ir nerasta, todėl visų rastų medžiagų kiekiai mėsoje nesiskiria nuo įprastai mėsoje esančių kiekių, todėl neįrodyta, kad ieškovas ir trečiasis asmuo injektavo mėsą siekiant apgauti atsakovą padidinant produkcijos kiekį ir siekiant gauti didesnį atlygį už mėsą. Nurodė, kad UAB „Grimeda“ yra su atsakovu susijusi įmonė ir jų atliktas tarpusavio užskaitymo aktas bei suderinti nuostoliai yra kritiškai vertintini. Visi tariami mėsos trūkumai yra konstatuoti dviejų susijusių juridinių asmenų savo vidiniuose dokumentuose, tyrimai atlikti išimtinai jų pačių užsakymu, patiems ėmus mėginius, nežinia kaip paveikus mėsą, turint pilnas galimybes ir įrengimus išpakuoti mėsą ir vėl ją supakuoti. Nurodė, kad 2014 m. birželio 17 d. antstolės atliktame faktinių aplinkybių konstatavimo protokole yra nurodoma, kad dvigubose etiketėse skiriasi tik mėsos užšaldymo data, tačiau užšaldymo data yra nurodyta pirminiuose dokumentuose pateiktuose ieškovo ir trečiojo asmens, atliekant mėsos pardavimą. Trečiasis asmuo nebuvo kviestas apžiūrėti mėsos ar spręsti dėl jos kokybės patikrinimo priemonių, o tik siūlant taikiai spręsti ginčą. Ieškovas ir trečiasis asmuo buvo suinteresuoti užbaigti derybas ir susigrąžinti mėsą, kuri turi galiojimo datą, kad galėtų perparduoti kitiems klientams, tačiau jiems to nepavyko padaryti dėl atsakovo kaltės, todėl šiuo metu mėsos galiojimo terminai jau yra pasibaigę.

13Trečiasis asmuo UAB „Grimeda“ pateikė atsiliepimą (IV t., 8-11 b.l.) į ieškinį ir priešieškinį, kuriame nurodė, kad nesutinka su ieškovo ir jo pusėje esančio trečiojo asmens pozicija, o sutinka su atsakovės pozicija dėl šaldytos jautienos plokščiosios kumpinės netinkamos kokybės. Nurodė, kad iš šios mėsos pagaminto mėsos gaminio kvapas ir skonis buvo normalus ir gaminys tinkamas žmonių maistui, tačiau dėl neatitikimo aukščiausios rūšies gaminio standartams iš jo buvo pagamintas žemesnės rūšies gaminys; tai leido išvengti visiško produkcijos žuvimo ir nedidele dalimi sumažino nuostolius. Kokybės trukumai buvo paslėpti, jie išaiškėjo tik po gamybos proceso, tai ir lėmė nuostolių susidarymą. Tada nustatyta, kad gaminys neatitinka aukščiausios rūšies gaminiui keliamų reikalavimų - gauta mažesnė išeiga 102 (normatyvinė 122) - nuostolis 20 %; produktas buvo netinkamas realizavimui, kadangi neturėjo prekinės išvaizdos, pjaustant griežinėliais trupėjo. Ieškant priežasčių, buvo nuosekliai išanalizuota visa gamybos grandinė. Tada, atlikus atlaidintos jautienos žaliavos apžiūrą, buvo nustatyti mėsos struktūros pokyčiai - tiek paviršiuje, tiek įpjovus buvo matomos periodiškai išsidėsčiusios skylės, padarytos aštriu daiktu. Iškilus abejonių dėl cheminių medžiagų įšvirkštimo, buvo paimti mėginiai laboratoriniams tyrimams. Dėl įtartinos žaliavos UAB „Grimeda“ kartu su UAB „Agrovet“ atstovu apžiūrėjo nekokybiškus produktus ir užfiksavo trūkumus. Ieškovas, nespręsdamas nuostolių atlyginimo klausimo, pasiūlė tiktai pasiimti atgal neperdirbtą mėsą. Tinkamumo naudoti terminas, siejamas su teisės į kokybišką daiktą įgyvendinimo laikotarpiu, reiškia vėliausią momentą, kada gali prasidėti ieškinio senaties termino eiga. Pretenzijos buvo pareikštos ne vėliau kaip paskutinę tinkamumo termino dieną, o tai, kad ieškovas ir UAB „Utenos mėsa“ su jomis nesutinka, paaiškėjo žymiai vėliau. UAB „Utenos mėsa“ ir ieškovas neigia, kad šaldyta jautienos mėsa prišvirkšta nežinomų medžiagų, o vizualiai matomas skylutes aiškina specialaus įrenginys naudojimu neva siekiant minimizuoti taršą produkto pakavimo proceso metu, tačiau toks įrenginys trečiajam asmeniui nežinomas. Iš ginčo žaliavos buvo gaminamos dvi gamybos partijos, abi vienodai nekokybiškos, todėl UAB „Grimeda“ nesutinka, kad pati galėjo pažeisti techologinius reikalavimus ir taip nulemti gatavo gaminio neatitiktį. Nurodė, kad UAB „Grimeda“ niekada nebuvo ir nėra atsakovės dukterinė įmonė, o tai, kad jos turi bendrų akcininkų, jokios įtakos bylai neturi.

14Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti, o priešieškinį prašė atmesti ieškinyje ir atsiliepime nurodytais pagrindais. Papildomai paaiškino, kad ieškovas mėsą atsakovui pateikė laiku, dėl jautienos kumpio riešutėlių pretenzijų išvis nebuvo gauta, jų pirkėjas net nesunaudojo, informavo ieškovą, kad tikrins kokybę, bet jokios informacijos, kad ši mėsa būtų netinkama, nepateikė, o mėsą buvo priėmę. Pateikus prekes, atsakovui buvo pateiktos ir sąskaitos-faktūros, kuriose nurodytas 30 dienų apmokėjimo terminas, kuris baigėsi 2014-03-07 ir 2014-03-08. Sąskaitos-faktūros apmokėtos nebuvo, tik praėjus dar 10 dienų po apmokėjimo termino pabaigos 2014-03-18 atsakovas informavo juos, kad iškilo problema dėl mėsos kokybės, tačiau pretenzija nebuvo pateikta. Kovo 24 d. atsakovas atsiuntė fotografijas iš UAB „Grimeda“ ir informavo, kad mėsa netiko gamybai. Mėsos galiojimo terminas dar nebuvo pasibaigęs, todėl ieškovas prašė grąžinti nepanaudotą mėsą kokybės įvertinimui ir galimam pardavimui kitam klientui, tačiau atsakovas į prašymą nereagavo. Po 5 dienų UAB „Agrovet“ jiems atsiuntė neatitikties korteles, kuriose konkretizuoja padarytus pažeidimus, sutartinius įsipareigojimus, nurodo, kad pažeistos sutarties sąlygos, užsiminė apie tai, kad produkcija prišvirkšta nežinomų medžiagų ir pareikalavo atlyginti nuostolius, didesnius nei mėsos vertė ir nurodė, kad mėsą galės atsiimti po kokybės ištyrimo. Vėliau atsakovai jiems atsiuntė Kauno universiteto tyrimo ataskaitą ir Vokietijos tyrimų ataskaitą, tačiau iš teismui pateikto Nacionalinio tyrimo instituto atsakymo matyti, kad mėsa atitinka visus jai keliamus reikalavimus, todėl atsakovas neturi pagrindo už ją neatsiskaityti, o jos kokybę galėjo patikrinti per tą patį protingą 30 dienų terminą. Senaties termino skaičiavimo eiga prasidėjo nuo pareikštų pretenzijų. Atsakovas, būdamas sąžiningas, turėjo jam netinkančią produkciją grąžinti ieškovui nedelsiant, ne vėliau kaip iki galiojimo termino pabaigos, be vietoj to pardavė mėsą UAB „Grimeda“ ir gavo už ją pinigus. UAB „Grimedos“ pretenzijos UAB „Agrovet“ yra nepakankamos konstatuoti žalos faktą ir dydį, kadangi nustatyta, jog mėsa vis dėl to buvo sunaudota spirgučių gamybai, o detalių apskaičiavimų, kiek dėl to sumažėjo atsakovo patirti nuostoliai, nėra. Mėsa neturi būti prišvirkšta nežinomų medžiagų, tačiau tyrimų ataskaitos to ir nepatvirtina. Tai, kad UAB „Utenos mėsa“ gamyboje naudojo atsakovui neįprastus įrankius – smaigus, neįrodo, kad jais mėsa būtų netinkamai paveikta, o skyles joje nustatė antstolis, kuris neturi specialių žinių. Pretenzijų dėl pasibaigusio mėsos galiojimo laiko nebuvo pareikšta. Atsakovas, perpardavęs mėsą nepatikrinęs jos kokybės, veikė ir savo rizika.

15Atsakovo atstovai su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, o priešieškinį – tenkinti atsiliepime ir priešieškinyje nurodytais pagrindais. Papildomai paaiškino, kad atsakovas neskubėjo apmokėti už mėsą, kadangi pradėjus ją naudoti nustatė, kad prekė pateikta su trūkumais. Kadangi ginčo objektas yra šaldyta mėsa, jos trūkumai laikytini paslėptais, ir kai tik jie paaiškėjo, ieškovui buvo pranešta. Mėsa neatitiko sutarties sąlygų, nes dalis jos buvo pagaminta seniau nei prieš 3 mėn. Be to, tik pradėjus gaminti produkciją nustatyta, kad mėsa yra prišvirkšta nežinomų medžiagų. Iškart po to ieškovui buvo pranešta apie kliūtis vykdant sutartį. Produkcijos galiojimo laikas buvo nurodytas iki 2014-05-03, gavęs pretenziją ieškovas neorganizavo jos atsiėmimo ir negali pateikti duomenų, kad atsakovas atsisakė grąžinti produkciją. Priešieškinys paduotas vėliau todėl, kad iki 2014-09-24 šalys derėjosi taikiai, tuo tarpu pretenzijos ieškovui buvo pateiktos pagrįstai ir per galiojimo terminą. Tai, kad UAB „Utenos mėsa“ nepateikė smaigų teismo rodo, kad tokių įrankių naudojimas yra fikcija, siekiant pagrįsti savo versiją. UAB „Grimeda“ neapmokėjo UAB „Agrovet“ sąskaitos už mėsą, o pateikė savo sąskaitą nuostolių atlyginimui, tos pretenzijos yra apmokėtos, atliktas užskaitymas 17 000 Eur. Nuostolių suma yra sumažinta pagamintų ir realizuotų spirgučių kaina, tai nurodyta neatitikties kortelėje. Senesnės nei 3 mėn. mėsos pristatymas neturėjo reikšmės jos kokybei, tik rodo sutarties nesilaikymą. Tyrimo išvados nepaneigė, kad mėsa buvo prišvirkšta nežinomų medžiagų, o jų turėjo išvis jokių nebūti. Ieškovas nevažiavo pas atsakovą tikrinti mėsos kokybės, kaip buvo įsipareigojęs pagal sutartį, nors el. laiškais buvo raginamas atvykti balandžio 2 d., gegužės 21 d., rugpjūčio 21, 26 d., apie problemas ir galimą jų sprendimą jam buvo siųsti pranešimai 2014-06-03, 2014-06-10, 2014-08-26, 2014-09-09 ir 2014-09-24, taigi informacijos dar prekei galiojant netrūko. Atsakovas su UAB „Grimeda“ suderino mėsą perdirbti į spirgus, siekdami sumažinti nuostolius, dėl to kreipėsi ir į ieškovą, tačiau šis neatsiliepė.

16Atsakovo atstovas A. P. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis UAB „Agrovet“ dirba veterinaru, vadovauja mėsos išpjaustymui. Šie darbai atliekami rankiniu būdu, būtų sudėtinga mėsos perkėlimui naudoti smaigus, kurie patys savaime mėsos cheminės sudėties neįtakoja, tačiau sukelia abejonių dėl nežinomų medžiagų prišvirkštimo į mėsą.

17Trečiojo asmens UAB „Utenos mėsa“ atstovas ieškinį palaikė, o priešieškinį prašė atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad produkcija buvo atvežta pagal visus reikalavimus, o tai, kad ji senesnė nei 3 mėn. nesutrukdė ją priimti ir perduoti gamybai. Šiuo metu nėra galimybės įsitikinti kaip UAB „Agrovet“ priėmė ir perdavė mėsą, ar tą pačią mėsą perdavė UAB „Grimeda“. Abejodamas dėl mėsos kokybės, ieškovas turėjo pirma pats ja įsitikinti, paskui parduoti. Pati UAB „Grimeda“ nusistatė savo vidaus reikalavimus išeigai ir kokybei, o įrodymų, kad išties patyrė tokius nuostolius, nepateikė. Ryšys tarp šių įmonių yra neakivaizdus, įmonės susijusios per akcininkus. Mėsos užšaldymo data yra nurodyta ne tik etiketėse, bet ir perdavimo dokumentuose. Nurodė, kad 2013 metais UAB „Utenos mėsa“ mėsos pakavimo linijose naudojo įmonės našumui ir kokybei užtikrinti pasigamintą įrankį - smaigą, juo perkeltos į pakuotes mėsos jie išpardavė 11 tonų, problemų dėl to su kitais pirkėjais nekilo. UAB „Utenos mėsa“ buvo adresuoti du raštai rugpjūčio mėn., tačiau ji su pretenzijomis nesutiko, derėtis reikalo nematė, todėl ir nevažiavo į UAB „Agrovet“. Paaiškino, kad ieškovas prašė iš UAB „Utenos mėsa“ pirkti šviežią mėsą (šaldytą, bet be jokių priedų), tokia mėsa ir buvo jiems parduota, žalą padarė pati UAB „Grimeda“, paleisdama į gamybą didžiulį kiekį netinkamos mėsos.

18Trečiojo asmens UAB „Utenos mėsa“ atstovė, maisto technologė V. E. teismo posėdžio metu paaiškino, kad UAB „Grimeda“ nustatytą mėsos gaminių porėtumą, skysčių bėgimą ir strijas, išeigos trūkumą paaiškina mikroorganizmų vystymasis per ilgai laikant iki rūkymo, netaisyklingai atliekant masažavimo procesą; be to, objektyvūs išeigos nuostoliai yra 15-18 proc. Smaigus mėsai perkelti jų įmonė eksperimento tvarka naudojo, siekiant kuo mažiau liesti mėsą rankomis, tuo saugant ne tik mėsą nuo užteršimo, bet ir darbuotojas nuo rankų peršalimo. Cheminės sudėties tie smaigai nekeičia, o dėl anatominės sudėties jie informuoja klientą, kad tos dūrių žymės gali matytis. Paaiškino, kad jie metus naudojo tuos smaigus dviejose pakavimo linijose.

19Panašiai paaiškino ir trečiojo asmens UAB „Utenos mėsa“ atstovė veterinarijos gydytoja, maisto saugos specialistė E. K., nurodžiusi, kad smaigai buvo pašalinti iš gamybos, kai buvo gauta UAB Agrovet“ pretenzija. Pagal Europos Reglamentą, priimant šaldytą mėsą, būtina atrankiniu principu atšildyti ir detaliai apžiūrėti bent 1 kg mėsos, nustatyti jos anatomines ir chemines savybes, o tik tada tiekti ją į gamybą ar pardavimui, todėl atsakovas savo pretenzijas turėjo pareikšti iškart po mėsos priėmimo, taip būtų buvę išvengta visų bylos šalių nuostolių.

20Trečiojo asmens UAB „Grimeda“ atstovas direktorius, maisto pramonės technologas A. V. teismo posėdžio metu paaiškino, kad smaigai jokioje mėsos įmonėje nėra naudojami. UAB „Agrovet“ ir UAB „Grimeda“ nėra tarpusavyje susijusios įmonės. Neatšildžius mėsos trūkumų nėra galimybės pamatyti. Išankstinio patikrinimo tai mėsai nedarė, nes buvo per maža partija. Nuostoliai susidarė iš to, kad perdirbimo, pridedamų medžiagų, įrengimų eksploatavimo kaina yra didelė.

21Trečiojo asmens UAB „Grimeda“ atstovė, technologė D. V. teismo posėdžio metu paaiškino, kad šios partijos atžvilgiu abejonių jie neturėjo, todėl iš anksto neatsišildė ir netikrino mėsos kokybės. Produkcijos gamyba vyko dvi dienas, todėl nebuvo pastebėta iki pat pabaigos, kad rezultatas blogas. Jau pagaminus pirmąją partiją pamatė, kad rezultatas yra blogas, matėsi porėtumas, o antroji partija jau buvo gamybos procese, todėl gamyba nebuvo nutraukta. Mėsa nebuvo sugedusi, todėl, siekiant išvengti dar didesnių nuostolių, buvo atiduota spirgų gamybai. Spirgų kainą – 3 Lt/kg nustatė jų įmonė.

22Liudytoja S. D. teismo posėdžio metu parodė, kad ji pirko UAB „Agrovet“ plokščią jautienos kumpinę ir 400 kg jautienos kumpio riešutėlių, kurių kokybė buvo netinkama. Gavus mėsą iš karto buvo nustatyta, kad dalis jos yra senesnė nei 3 mėn. Vienas gabaliukas buvo išardytas ir apžiūrėtas, injekcijų žymių nesimatė, todėl detaliau tiriama nebuvo. Po pretenzijų iš UAB „Grimeda“ gavimo ji iškart informavo tiekėją ir perdavė visą informaciją, tačiau tiekėjas neatvyko net apžiūrėti žaliavos. Buvo paruošta pretenzija tiekėjui, bet į ją sureaguota nebuvo. Mėsą pirko su tikslu parduoti UAB „Grimeda“, kuri yra pastovus UAB „Agrovet“ klientas. Kad mėsa buvo prišvirkšta nežinomų medžiagų, pastebėjo jau po pretenzijų gavimo, nors pagal vidaus tvarką tai reikėjo patikrinti iškarto.

23Iš 2014-02-04 pardavimo patvirtinimo Nr. 2014/02/04-0204 nustatyta, kad ieškovas „Icewave Trade OŪ“ (pardavėjas) ir atsakovas UAB „Agrovet“ (pirkėjas) sudarė sutartį dėl 3000 kg šaldytos jautienos išorinė kumpinė (angl. silverside) pirkimo ir pagal 2014-02-05 pardavimo patvirtinimą Nr. 2014/02/05-0205 sudarė dėl 400 kg šaldytos jautienos kumpio riešutėlių (angl. beef knuckle) pirkimo. Sutartyse nurodyta, kad mėsa turi būti su gerai pašalintais riebalais, be injekcijų, be mechaninių teršalų, be oksidacijos skonio, be salmonelių ir e-coli bakterijų, be arklių mėsos, be antibiotikų, ne senesnė nei 3 mėn., kilmės šalis EE, galiojimo data 365 dienos, apmokėjimo sąlygos-30 dienų po prekių pristatymo (I t., 14-17 b.l.). 2014-02-05 ieškovas atsakovai išrašė sąskaitą-faktūrą Nr.20140137 – 13964,37 Eur apmokėjimui už šaldytą jautienos išorinę kumpinę PAD ir 2014-02-06 sąskaitą-faktūrą Nr. 20140150 - 1710,63 Eur sumai, apmokėjimui už šaldytos jautienos kumpio riešutėlius (I t., 18-21 b.l.). Iš tarptautinio krovinių transportavimo važtaraščių Nr.DD2014000478 ir DD2014000456 nustatyta, kad ieškovas pristatė atsakovui pagal sutartis mėsą, gavėjas krovinių važtaraštyje DD2014000456 atžymėjo, kad kai kurios dėžės šaldytos jautienos išorinės kumpinės yra senesnės nei 3 mėn., nebuvo plombos, kai kurios dėžės sulūžusios (I t.,22-25 b.l.). Nustatyta, kad 2014-09-15 UAB „Utenos mėsa“ raštu Nr. LTRAU-36 informavo ieškovą, kad ji yra įsitikinusi, kad 3210,20 kg šaldytos jautienos išorinės kumpinės (angl. silverside) ir 402 kg šaldytos jautienos kumpio riešutėlių (angl. knuckle), kurie 2014 m. vasario mėn. buvo parduoti ieškovui, buvo geros kokybės, ir nesutinka su jokiomis pretenzijomis, kurias dėl Prekių kokybės yra pareiškusi UAB „Agrovet“. Jų nuomone, nė vienas tyrimas / nė viena tyrimo ataskaita, kurią pateikė UAB „Agrovet“, neįrodo, kad prekės buvo blogos kokybės ar buvo paveiktos kokios nors medžiagos. Jie mano, kad nė vienas tyrimas / nė viena tyrimo ataskaita, kurią pateikė UAB „Agrovet“, neįrodo, kad ištirta mėsa buvo ta pati, kurią UAB „UTENOS MĖSA“ pardavė bendrovei „Icewave Trade OU“ (I t., 29 -31 b.l.). Iš pateiktų elektroninių laiškų nustatyta, kad atsakovas el. laišku 2014-03-18 informavo ieškovą, kad iškilo neįvardintų problemų su produkcija, būtent su jautienos išorine kumpine, kad kai kurios dėžės yra senesnės nei 3 mėn. 2014-03-28 atsakovas atsiuntė ieškovui fotonuotraukas ir 2014-03-18 UAB „Grimeda“ neatitikties kortelę, kurioje buvo nurodyta, kad UAB „Grimeda“ iš UAB „Agrovet“ pirko šaldyto jautienos išorinio kumpio, nurodė, kad gaminiai iš mėsos neuri prekinės išvaizdos, trupa, yra šlapia ir netinka pardavimui (I t., 32-75 b.l.). Nustatyta, kad 2014-04-02 atsakovo atstovė S. D. išsiuntė ieškovams el. laišką, kuriame nurodė, kad prideda šaldytos jautienos išorinės kumpinės (angl.. beef silverside PAD) ir šaldytos jautienos kumpio riešutėlių (angl. beef knuckle PAD) neatitikties kortelės dokumentus ir nurodė, kad buvo pažeistos 2014-02-04 pardavimo patvirtinimo Nr. 2014/02/04-0204 ir 2014-02-05 pardavimo patvirtinimo Nr. 2014/02/05-0205 sąlygos, kuriose nurodyta, kad produkcija turi būti be injekcijų. Dėl šios didelės žalos jie prašė padengti nuostolius sumoje 17 295,12 EUR. Atsakovas kvietė ieškovą atvykti į jų bendrovę ir patikrinti savo parduotų produktų kokybę. Taip pat nurodė, kad išsiuntė bandinius laboratorijai. Nurodė, kad kai problema bus išspręsta, prašo atsiimti iš jų šaldymo sandėlių likusį produkcijos kiekį: šaldytą jautienos išorinę kumpinę - 630,16 kg ir šaldytos jautienos kumpio riešutėlius - 402,5 kg,( I t., 78-79 b.l.). Iš UAB „Agrovet“ neatitikties kortelės Nr. 2014/03/31-1 nustatyta, kad šaldytos jautienos išorinės kumpinės mėsos anatominė struktūra yra pažeista, yra matomos strijų žymės, daug mėsos sulčių, pagaminimo data senesnė nei 3 mėn. (I t., 80-83 b.l.). Iš UAB „Agrovet“ neatitikties kortelės Nr. 2014/04/01-01 nustatyta, kad šaldytos jautienos kumpio riešutėlių mėsos anatominė struktūra yra pažeista, matomos strijų žymės, pagaminimo data senesnė nei 3 mėn. (I t., 84-85 b.l.). 2014-04-23 UAB „Agrovet“ aktu dėl prekių kokybės nustatė, kad 2014-03-18 buvo užregistruoti klientų skundai dėl šaldytos jautienos išorinės kumpinės, kurios kokybė neatitinka specifikacijos. Nustatyti, ar mėsos anatominė struktūra pažeista Kauno technologijos universiteto Maisto institutui laboratoriniam ištyrimui buvo perduotas šios šaldytos produkcijos bandinys. Kauno technologijos universiteto Maisto instituto tyrimo ataskaitoje Nr. 42 44 nustatyta, kad yra padidintas drėgmės kiekis (73,4±0,8). Taip pat buvo rastas citrinų rūgšties kiekis - 1105 mg/kg, fosforo kiekis - 0,33% ir fosforo, išreikšto pentoksidu, kiekis - 0,76%. Vadovaujantis Lietuvos reglamentu Nr. 1129/2011-11-11, žalioje jautienos mėsoje negali būti randama citrinų rūgšties ir fosforo kiekių, todėl atsakovas priėmė sprendimą, kuriuo ieškovas (pardavėjas) ICEWAVE TRADE OŪ turi padengti visus nuostolius - 17 295,12 EUR ir savo sąskaita atsiimti likusį prastos kokybės prekių kiekį iš UAB „Agrovet“ šaldymo sandėlių (I t., 91-93 b.l.). Iš 2014-05-07 ieškovo rašyto el. laiško atsakovo atstovei S. D. nustatyta, kad ieškovas pageidavo, kad atsakovas grąžintų likusią jautienos išorinę kumpinę, kad galėtų atlikti laboratorinius tyrimus Estijos sveikatos valdybos Centrinėje laboratorijoje, kuri yra akredituota Europos Sąjungos (I t., 96 b.,). Iš Vokietijos nepriklausomos akredituotos laboratorijos tyrimo ataskaitos nustatyta, kad buvo atliktas šaldytos jautienos išorinės kumpinės mėsos tyrimas, mėsoje rasta: g100g ? 0,1 citrinos rūgšties; g100g -77,5 vandens ir g100g 0,44 bendro fosfato kiekio (I t., 100-101 b.l.), o šaldytos jautienos kumpio riešutėlių mėsoje: g100g ? 0,1 citrinos rūgšties; g100g -72,8 vandens ir g100g 0,43 bendro fosfato kiekio (I t., 104-105 b.l.). Iš antstolės V. Vėliuvienės faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo nustatyta, kad buvo konstatuotos faktinės aplinkybės, kaip yra paimama mėsos žaliava tyrimams iš UAB „Agrovet“ šaldytuvų 2014-06-09, 2014-06-10, 2014-07-08 (I t., 124-125 b.l., II t., 8-9 b.l.). Iš el. laiškų nustatyta, kad tarp šalių vyko derybos, tačiau taikiai išspręsti kilusį ginčą šalims nepavyko (I t., 126-137 b.l.). Iš tarp ieškovo atstovės ir atsakovo atstovės susirašinėjimo el. laiškais nustatyta, kad šalys derėjosi dėl mėsos pirkimo, derino pristatymo datas, mėsos kilmės šalį, 2014-02-07 atsakovo atstovė informavo ieškovo atstovę apie tai, kad mėsos pagaminimas yra senesnis nei 3 mėn. (II t.18-28 b.l.). Nustatyta, kad 2014-05-14 atsakovo atstovė S. D. kreipėsi el. laišku į ieškovo atstovę, kuriuo siūlė ieškovams iki 2014-06-01 atvykti pas atsakovą ir taikiai išspręsti problemą (II t., 47 b.l.). 2014-08-21 atsakovas kreipėsi į ieškovą ir trečiąjį asmenį UAB „Utenos mėsa“ dėl pardavėjo neįvykdytų sutartinių pardavimo patvirtinimo įsipareigojimų (II t.,56-58 b.l.). Iš 2014-03-31 tarpusavio skolų užskaitymo akto nustatyta, kad UAB „Agrovet“ ir UAB „Grimeda“ užskaitė 5 322 206,24 Lt tarpusavio skolas, po užskaitymo UAB „Agrovet“ 2014-03-31 įmonei UAB „Grimeda“ skolos nebeturi, o UAB „Grimeda“ 2014-03-31 įmonei UAB „Agrovet“ skolinga 2 931 400,71 Lt (II t., 70 b.l). Byloje esantis 2014-03-07 pirkimo patvirtinimas įrodo, kad UAB „Agrovet“ pardavė UAB „Grimeda“ šaldytą jautienos plokščiąją kumpinę 2900 kg, kilmės šalis LT, prekių galiojimo terminas 365 dienos, 15,17 Lt/kg plius PVM, apmokėjimo terminas 60 dienų po prekių pristatymo, išrašyta 2014-03-10 PVM sąskaita-faktūra 15337,38 Eur sumai (II t., 74-75 b.l.). Nustatyta, kad 2014-03-18 trečiasis asmuo UAB „Grimeda“ kreipėsi į atsakovą UAB „Agrovet“ su pretenzija Nr.2014/03/18-115 dėl šaldytos jautienos plokščiosios išorinės kumpinės mėsos. Nurodyta, kad po pagaminto termiškai apdoroto galutinio produkto nustatyta, jog šaldyta mėsa neatitinka reikalavimų, nurodytų pirkimo patvirtinime- atlaidinus mėsa išskyrė labai daug mėsos sulčių, pažeista jos anatominė mėsos struktūra ir yra matomos ryškios dūrių žymės, todėl dėl šių priežasčių UAB „Grimeda“ patyrė nuostolius, atsiuntė PVM sąskaitą faktūra GRA14-000233-17295,12 Eur nuostolių padengimui (II t., 76-77 b.l.). Pateiktose fotonuotraukose užfiksuotas mėsos gaminių vaizdas (III t.94-100 b.l.). Iš Nacionalinės maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2015-02-05 rašyto rašto UAB „Utenos mėsa“ nustatyta, kad jie teikia informaciją apie Eurofins Institut Dr. Applelt Thuringm GmbH&Co.KG laboratorijoje atliktų jautienos išorinio kumpio ir jautienos kumpio riešutėlių mėsos tyrimų rezultatus (tyrimų protokolų Nr. AR-14-LJ-003940-01 ir AR-14-LJ-003941-01) ir nurodė, kad tirtuose mėginiuose citrinos rūgšties kiekis yra mažesnis nei galima aptikti arba kiekybiškai nustatyti duotuoju metodu LJ0S7 pagal R-Riophann fermentinį metodą citrinos rūgščiai nustatyti; jautienos išorinio kumpio mėsoje vidutiniškai drėgmės gali būti 73 g/ 100 g, o jautienos kumpio riešutėlių mėsoje - 74,6 g 100 g. Tačiau vandens kiekis gali svyruoti priklausomai nuo gyvulių šėrimo būdo, pašarų sudėties, mėsos žaliavos rūšies, skerdienos kategorijos, morfologinės gaminio sudėties; dėl fosforo nurodyta, kad žaliavoje yra aptinkami natūralios kilmės fosforo kiekiai, kurie vidutiniškai gali būti apie 185 mg/ 100 g, o ortofosfatas gali būti natūraliai sutinkamas kiekviename audinyje, kuriame yra nukleininių rūgščių arba ATP (adenozintrifosfato). Šių medžiagų sudėtyje yra daug ortofosfato pakaitų, ir natūralu, kad joms skylant susidaro laisvas ortofosfatas, Pažymėjo, kad ortofosfatas dalyvauja pagrindiniame gyvo organizmo energijos/kaupimo pernešimo mechanizme. Fosfatai natūraliai aptinkami daugumoje gyvųjų organizmų, įskaitant ir mikroorganizmus. įvairiomis fonnomis - nuo ortofosfatų iki poli fosfatų (III t., 185-186 b.l.). Iš tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščių nustatyta, kad siuntėjas UAB „Utenos mėsa“ siuntė ieškovui 402,5 kg jautienos kumpio riešutėlių, transportavimo temperatūra -18 C, ir 3454,7 kg jautienos išorinio kumpio, transportavimo temperatūra -18 C ( III t.,193-198 b.l.). Iš UAB “Grimeda” pateikto maisto saugos sistemos karštai rūkytiems gaminiams nustatyta, kokie reikalavimai keliami gamybai šioje įmonėje ir kaip turi būti valdomos konkrečios rizikos (IV t., 12-27 b.l.). Iš 2014-04-01 Maisto tyrimų centro Kauno technologijos universiteto Maisto instituto analizės ataskaitos Nr.42 344 nustatyta, kad pagal užsakovo UAB „Agrovet“ užsakymą buvo atlikta šaldytos jautienos šlauninės PAD (be plėvių ir sausgyslių) tyrimo analizė ir nustatyta, kad tinkamumo suvartoti terminas mėsos yra iki 2015-07-08, mėsoje rastas drėgmės kiekis proc. 73,4+0,8, fosforo kiekis proc. 0,33, fosforo, išreikšto fosforo pentoksidu P2O5, kiekis proc. 0,76 ir bevandenės citrinų rūgšties kiekis, mg/kg 1105 (IV t., 41-42 b.l.).

24Ieškinys tenkinamas visiškai, priešieškinys atmetamas.

25Įvertinęs byloje dalyvaujančių asmenų pozicijas, pateiktus argumentus ir prieštaravimus, ištirtus dokumentus ir liudytojų parodymus, teismas sprendžia, vadovaudamasis visų pirma Lietuvos Respublikos CPK 178 str. įtvirtinta taisykle, kad kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Šioje byloje šalys ir tretieji asmenys yra pateikę didelį kiekį duomenų, kuriais grindžia savo pozicijas, papildomus įrodymus rinkti ir teikti atsisakė, todėl teismas savo išvadas grindžia tuo, kas pateikta ir ištirta nagrinėjant bylą.

26Dėl priešieškinio senaties taikymo.

27Ieškovas prašė taikyti atsakovo reikalavimui dėl nuostolių atlyginimo ieškinio senaties terminą, pripažinti, kad jis jau yra pasibaigęs ir tuo pagrindu šių reikalavimų netenkinti. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ( toliau – CK) 1.131 str. 1d. numatyta, kad ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra savarankiškas pagrindas atmesti ieškinį, todėl šį klausimą būtina išspręsti, prieš imantis analizuoti pareikštų reikalavimų pagrįstumą. CK 1.125 str. 5d.2 p. nustatytas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų. Kaip numatyta CK 1.127 str. 1d., ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos – dienos, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės sutarties įvykdymo momento.

28Šioje byloje nustatyta, kad savo reikalavimus kompensuoti nuostolius, patirtus dėl parduotos mėsos trūkumų, atsakovas pareiškė 2015-01-19. Šių nuostolių atsiradimą jis sieja su būtinybe atlyginti nuostolius UAB „Grimeda“, kuriai buvo parduota dalis iš ieškovo nupirktos jautienos kumpinės. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2014-03-31 skolų suderinimo aktu atsakovas atsiskaitė su šiuo trečiuoju asmeniu dėl jam padarytų nuostolių, patiekus netinkamos kokybės mėsą. Teismas konstatuoja, kad pripažindamas savo prievolę atsiskaityti ir atlikdamas šį veiksmą, atsakovas jau tikrai žinojo apie ieškovo jam parduotos mėsos kokybės trūkumus ir buvo įgijęs teisę į ieškinį dėl parduotos mėsos trūkumų bei regresinės prievolės pagrindu. Ieškinio senaties terminas šiems reikalavimams pareikšti pasibaigė 2014-09-31. Svarbių priežasčių, dėl kurių terminas pareikšti ieškinį buvo praleistas, nenustatyta – atsakovas turėjo pakankamai teisinių žinių ir galimybių ginti savo teises pagal įstatymų reikalavimus, nes yra finansiškai pajėgus juridinis asmuo, dažnai besinaudojantis teisminiu ginčų sprendimo būdu, turintis tam nuolatinių teisiškai išprususių atstovų. Tai, kad tarp šalių ilgą laiką vyko derybos dėl galimos taikos sutarties sudarymo, nėra patvirtinta visuma byloje surinktų įrodymų, be to, tai ir ne priežastis teisiškai išprususiems asmenims neribotą laiką nesikreipti į teismą, žinant sutrumpintą reikalavimų pareiškimo terminą. Pažymėtina, kad jokių veiksmų, liudijančių prievolės pripažinimą, ieškovas atsakovui nėra atlikęs. Tai, kad mėsos galiojimo terminas pasibaigė po nustatyto ieškinio senaties termino pasibaigimo dienos, neturi reikšmės šio termino taikymui. Jam esminę reikšmę turi trūkumų, su kuriais atsakovas sieja savo pretenzijas, nustatymo momentas, o jis buvo prieš 2014-03-31. Su jokiais naujais trūkumais, pastebėtais jau po atsiskaitymo su UAB „Grimeda“ dėl nekokybiškos mėsos pateikimo, atsakovas savo reikalavimų nesieja, todėl ir neturi teisės remtis tokiomis aplinkybėmis. Tolimesni atsakovo veiksmai – mėsos kokybės tyrimas Vokietijoje, neatitikties kortelės, pretenzijų ir sąskaitų pateikimas ieškovui, antstolio kvietimasis faktinėms aplinkybėms konstatuoti – nenukelia ieškovo teisės į ieškinį atsiradimo momento, o vertintini kaip įrodymų rinkimas ir bandymas sureguliuoti ginčą taikiai, o tai ieškinio senaties termino nepratęsia. Dėl šių priežasčių teismas konstatuoja, kad atsakovas reikalavimui dėl nuostolių atlyginimo pareikšti yra praleidęs ieškinio senaties terminą, ieškovas prašo jį taikyti ir jis taikytinas, netenkinant atsakovo reikalavimų šiuo pagrindu.

29Dėl sutarčių nutraukimo

30Atsakovas priešieškiniu taip pat yra pareiškęs reikalavimą nutraukti tarp jo ir ieškovo sudarytas mėsos pirkimo-pardavimo sutartis, kurių esminiu pažeidimu įvardija netinkamos kokybės mėsos pardavimą. Dėl tokio pagrindo šis reikalavimas taip pat laikytinas ieškiniu dėl parduotų daiktų trūkumų ir atmestinas, atsakovui praleidus sutrumpintą ieškinio senaties terminą jam pareikšti. Nepaisyti šio termino ir pagal CK 6.334 str. 4d. spręsti šį atsakovo reikalavimą nebūtų nei pagrįsta, nei protinga ir sąžininga, kadangi ne visos mėsos atžvilgiu atsakovo buvo įrodinėjami trūkumai, tačiau nei jokia dalis jos nebuvo grąžinta ieškovui prašant nepanaudota dar šio maisto produkto galiojimo laikotarpiu, priešingai – dalis jos yra sunaudota maisto produktų gamybai ir realizuota, o likusi dalis – saugoma pas atsakovą ir nebepanaudojama pasibaigus galiojimo terminams ar galimai panaudota. Dėl šių priežasčių atsakovo prašomas sutarties nutraukimo variantas yra ne tik neįrodytas, bet ir nebeįgyvendinamas dėl praleisto termino, todėl ir ši priešieškinio reikalavimų dalis atmetama.

31Dėl skolos priteisimo ir nuostolių atlyginimo

32Ieškovas prašė priteisti jam iš atsakovo pinigus, kuriuos šis turėjo sumokėti pagal dvi sutartis už patiektą mėsą, ir nuo šios sumos priskaičiuotas palūkanas. Savo reikalavimus jis yra pagrindęs byloje surinktų įrodymų visuma. Dalies jų neginčija ir atsakovas – kad tarp šalių buvo sudarytos dvi mėsos pirkimo-pardavimo sutartys, pagal jas ieškovas patiekė visą sutartyse nurodytą mėsą nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje, atsakovas ją priėmė, pretenzijų dėl kokybės ar kt. daugiau kaip mėnesį nepareiškė, priėmė ieškovo jam pateiktas PVM sąskaitas-faktūras, tačiau per jose numatytą 30 dienų laikotarpį neatsiskaitė. Šalys nesutarė dėl to, ar atsakovas turėjo teisę ir pagrindą nemokėti ieškovui už patiektą mėsą, ar neteisėtai išvengė šios prievolės ir todėl privalo atsiskaityti. Ieškovas įrodinėjo, kad atsakovas jokių aiškių, konkrečių ir laiku pareikštų pretenzijų jam nėra pateikęs, kadangi iškart po priėmimo pranešęs, kad dalis mėsos, priešingai sutarčiai, yra pagaminta seniau nei prieš 3 mėn., ieškovo pasiūlyto mėsos pakeitimo nebereikalavo ir pakeistinos mėsos negrąžino, o pretenzijos dėl per didelio mėsos drėgnumo, cheminių medžiagų prišvirkštimo ir dūrių žymių buvo pradėtos reikšti jau po termino atsiskaityti pabaigos ir liko byloje neįrodytos. Atsakovas gi įrodinėjo, kad patiekta mėsa buvo nekokybiška, dėl to jis turėjo didelių nuostolių, kompensuodamas trečiajam asmeniui padarytą žalą, ieškovas atsisakė juos atlyginti, todėl ieškovas nevykdė savo pareigos atsiskaityti, o įskaitė savo išmokėtą UAB „Grimeda“ sumą į mokėtiną ieškovui sumą. Byloje nustatyta, kad atsakovas 2014-05-28 pareiškė pretenzijas atsakovui dėl mėsos kokybės ir 2014-05-30 pateikė jai pranešimą apie vienašalį priepriešinių piniginių reikalavimų įskaitymą. Tokiu būdu atsakovas vadovavosi CK 6.46 str. 2d., leidžiančia skolininkui sustabdyti prievolės vykdymą, kai kreditorius nevykdo savo priešpriešinės pareigos, jeigu jų priešpriešinės pareigos susijusios taip, kad galima pateisinti prievolės vykdymo sustabdymą, ir atliko priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą. Pažymėtina, kad atsakovo pozicija nėra nuosekli – byloje jis nesiremia vienarūšių reikalavimų įskaitymu kaip prievolės pasibaigimo pagrindu, ir prašo jam priteisti patirtų nuostolių sumą iš naujo, prie jos pridėdamas grąžintinų prekių vertę, tyrimų išlaidas ir palūkanas. Kad ieškovas šio įskaitymo nepripažįsta, akivaizdu iš jo pareikšto ieškinio reikalavimų ir pozicijos byloje.

33Vienarūšių reikalavimų įskaitymo atlikimas, laikantis CK 6 knygos 130-140 str. nuostatų, galėtų būti dalies atsakovo reikalavimų patenkinimo pagrindas. Teismų praktikoje nuosekliai pabrėžiama, kad įskaitymui atlikti turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat; ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-01-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010; 2014 -01- 30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-142/2014 ir kt.). Būtent tai šioje byloje ieškovas ir ginčija, tvirtindamas, kad atsakovas neįrodė, kad jam buvo patiekta netinkamos kokybės mėsa, ir be realaus pagrindo ir įtikinančių apskaičiavimų atlygino trečiojo asmens deklaruotą žalą, todėl prieš įskaitymą jo reikalavimas nebuvo nei galiojantis, nei vykdytinas. Šiai ieškovo pozicijai patvirtinti ar paneigti būtina paanalizuoti byloje surinktus įrodymus dėl ginčo mėsos netinkamos kokybės ir atsiskaitymo už nuostolius su trečiuoju asmeniu pagrįstumo.

34Atsakovas ieškovo jam pateiktos mėsos nekokybiškumą įrodinėjo 2014-08-07 Vokietijos Eurofins Institut Dr. Appelt Thüringen GmbH&Co. KG atlikto tyrimo rezultatais. Šio tyrimo ataskaitoje Nr. AR-14-LJ-003940-01 nurodyta, kad šaldytoje jautienos išorinėje kumpinėje nustatytas citrinų rūgšties kiekis – <0,1 g/100 g, vandens kiekis – 77,5 g/100 g, bendras fosforo kiekis – 0,44 g/100 g, taip pat rasta ortofosfato. Įprastas mėsos drėgmės kiekis yra 59 %. Tyrimo ataskaitoje Nr. AR-14-LJ-003941-01 nurodyta, kad šaldyto jautienos kumpio riešutėliuose nustatytas citrinų rūgšties kiekis – <0,1 g/100 g, vandens kiekis – 72,8 g/100 g, bendras fosforo kiekis – 0,43 g/100 g, taip pat rasta ortofosfato. Įprastas mėsos drėgmės kiekis yra 59 %.

35Tuo tarpu Nacionalinės maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2015-02-05 rašte nurodyta, kad pagal Eurofins Institut Dr. Applelt Thuringm GmbH&Co.KG laboratorijoje atliktų jautienos išorinio kumpio ir jautienos kumpio riešutėlių mėsos tyrimų rezultatus (tyrimų protokolų Nr. AR-14-LJ-003940-01 ir AR-14-LJ-003941-01) tirtuose mėginiuose citrinos rūgšties kiekis yra mažesnis nei galima aptikti arba kiekybiškai nustatyti duotuoju metodu LJ0S7 pagal R-Riophann fermentinį metodą citrinos rūgščiai nustatyti; jautienos išorinio kumpio mėsoje vidutiniškai drėgmės gali būti 73 g/ 100 g., o jautienos kumpio riešutėlių mėsoje - 74,6 g 100 g., vandens kiekis gali svyruoti priklausomai nuo gyvulių šėrimo būdo, pašarų sudėties, mėsos žaliavos rūšies, skerdienos kategorijos, morfologinės gaminio sudėties; dėl fosforo nurodyta, kad žaliavoje yra aptinkami natūralios kilmės fosforo kiekiai, kurie vidutiniškai gali būti apie 185 mg/ 100 g, o ortofosfatas gali būti natūraliai sutinkamas kiekviename audinyje, kuriame yra nukleininių rūgščių arba ATP (adenozintrifosfato). Šioms medžiagoms skylant, susidaro laisvasis ortofosfatas, natūraliai aptinkamas daugumoje gyvųjų organizmų.

36Daugiau įrodymų mėsos kokybei patikrinti šalys byloje nepateikė ir surinkti neprašė, ekspertizė dėl šių priežasčių bei mėsos galiojimo termino pasibaigimo nebuvo atliekama. Ieškovas laikėsi pozicijos, kad tokie skirtingi dviejų ekspertinių įstaigų vertinimai neleidžia daryti išvados, jog ginčo mėsoje buvo neleistinų medžiagų ir mėsa dėl to laikytina nekokybiška. Be to, ieškovo tvirtinimu, byloje nenustatyta, kad tirta būtent iš ieškovo įsigyta mėsa ir kad galimų jos pokyčių nesąlygojo atsakovo ar trečiojo asmens veiksmai pervežant, saugant ir naudojant mėsą, juolab kad atsakovo darbuotojai išsamiai nepatikrino pristatytos mėsos ir nepareiškė ieškovui pretenzijų dėl jos kokybės iškart po pristatymo ar per minimalų tam reikalingą terminą, o tik po termino atsiskaityti pabaigos. Trečiojo asmens UAB „Utenos mėsa“ atstovų paaiškinimais, galimus rūkyto mėsos gaminio formos, skonio ir kt. trūkumus sąlygojo mikroorganizmų vystymasis gamybos procese. Įvertinus visa tai, teismas turi konstatuoti, kad atsakovas nėra įrodęs savo pozicijos byloje dėl jam patiektos mėsos kokybės trūkumų: pateiktieji duomenys yra prieštaringi, o prieštaravimų pašalinimas šiuo metu, pasibaigus ginčo mėsos galiojimo terminui, nebeįmanomas.

37Atsakovas taip pat grindė jam patiektos mėsos nekokybiškumą tuo, kad mėsos gabalai buvo subadyti ir siejo tai su cheminių medžiagų švirkštimo į mėsą aparato naudojimu. Ieškovas ir trečiasis asmuo jo pusėje UAB „Utenos mėsa“ įrodinėjo, kad šias žymes paliko trečiojo asmens pakavimo linijose naudojamas technologinis įrenginys – smaigas, skirtas mėsai paimti ir perkelti į pakuotes. Kadangi byloje nebuvo patvirtintas papildomų cheminių medžiagų prišvirkštimo į ginčo mėsą faktas, nėra pagrindo konstatuoti, kad trečiasis asmuo nenaudojo tokio įrengimo vien tik mėsos pakavimo tikslais. Kad mėsos kokybė būtų nukentėjusi nuo paties susmaigstymo, byloje taip pat nebuvo įrodinėjama, toks galimas jos vertės sumažinimas nėra įrodytas jokiais paskaičiavimais ar specialistų paaiškinimais, o trečiojo asmens ieškovo pusėje atstovės įrodinėjo netgi priešingai, kad tai mėsos vertės nesumažina, klientai dėl to pretenzijų nėra reiškę. Svarbu pažymėti ir tą byloje nustatytą aplinkybę, kad iškart po mėsos patiekimo išsami jos apžiūra ir įvertinimas atsakovo darbuotojų nebuvo atlikti, pretenzijos dėl plika akimi atlaidintoje mėsoje matomų dūrių žymių iškart ar per objektyviai tokiam patikrinimui būtiną laiką nebuvo pareikštos, todėl negali būti imamos pagrindu po to, kai pasibaigė reikalavimams dėl parduotos mėsos kokybės pareikšti nustatytas senaties terminas.

38Byloje atsakovo liko tinkamai neįrodytas ir nuostolių, kuriuos jis reikalauja atlyginti, dydžio pagrindimas. Nors atsakovas ir trečiasis asmuo tvirtina šį klausimą išsprendę objektyviai ir apskaičiavę patirtus nuostolius, įvertindami ir likutinę pagaminto gaminio vertę, ir gamybos kaštus bei naudotas joje medžiagas, byloje tokių įrodymų net ir ieškovui bei jo pusėje esančiam trečiajam asmeniui prašant nebuvo pateikta. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, atsakovas ir UAB „Grimeda“ yra ilgamečiai verslo partneriai, vykdantys didelių apimčių tarpusavio atsiskaitymus, todėl nesant detalių patirtus nuostolius pagrindžiančių duomenų ir paskaičiavimų, nėra pagrindo besąlygiškai pasitikėti jų tarpusavyje suderinta nuostolių suma, juolab kad ji kelia abejonių ir dėl savo dydžio, kelis kartus viršijančio panaudotos gamybai mėsos, kurios vertė į juos nebegali būti įskaičiuojama, kainą.

39Nors atsakovas tarp savo reikalavimų ieškovui yra nurodęs ir 4 451,85 Eur sumą kaip grąžintinų prekių vertę, byloje liko nenustatyta ir neįrodyta, kad jis turėtų teisę to reikalauti. Tokios išmokos atsakovas galėtų reikalauti iš ieškovo tik tuo atveju, jei būtų sumokėjęs ieškovui už visą jo patiektą mėsą ir grąžinęs jam nepanaudotą gamyboje mėsą, laiku reikšdamas reikalavimą CK 6.334 str. pagrindu. Šiuo atveju byloje nustatyta, kad atsakovas nėra sumokėjęs nei dalies kainos, o taip pat iki mėsos galiojimo termino pabaigos nėra grąžinęs ieškovui jokios dalies pirkinio, todėl ši reikalavimo dalis yra visiškai nepagrįsta ir netenkintina.

40Dėl procesinių palūkanų

41Ieškovas taip pat prašo jo naudai iš atsakovo priteisti 8,3 procento dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. nuostatomis, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas prašo priteisti šias palūkanas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą. Atsakovui pareiga mokėti procesines palūkanas atsiranda nuo bylos iškėlimo teisme dienos. Ieškovo ieškinys teisme gautas 2014-11-25, o priimtas 2014-11-26, t.y. ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (LR CPK 137 str. 1 d.), todėl atsakovo pareiga mokėti procesines palūkanas atsiranda nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2015-11-26. Ieškinio teismui pateikimo dieną (2014-11-24) galiojo vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma, kuri buvo 0,30 procento. Palūkanų normą padidinus 8 procentiniais punktais, atsakovui skaičiuotinos 8,3 procento metinės palūkanos (Įstatymo 2 str. 3 d., 3 str. 4 d.). Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas išieškoti iš atsakovo ieškovo naudai 8,3 procento dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2014-11-26 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (Lietuvos Respublikos CPK 176 str. – 179 str.).

42Dėl bylinėjimosi išlaidų

43Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d.).

44Ieškovas „Icewave Trade OU“ teismui pateikė rašytinius įrodymus, kad paduodant ieškinį sumokėjo 1 281,00 Lt (375,00 Eur)(9 b.l., I t.) žyminį mokestį, 1 500,00 Eur už advokato teisinę pagalbą ir 810,93 Lt (234,86 Eur) už vertimus. Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovo ieškovui šios išlaidos priteistinos visiškai, t.y. 1 734,86 Eur.

45Trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje UAB „Utenos mėsa“ teismui pateikė rašytinius įrodymus, kad už advokato teisinę pagalbą sumokėjo 4 063,76 Eur (178-179 b.l.I t.). Atsižvelgiant į atstovo darbo ir laiko sąnaudas, šios išlaidos vadovaujantis protingumo principu mažintinos iki 1 500 Eur, ir priteistinos iš atsakovo UAB „Agrovet“ trečiojo asmens UAB „Utenos mėsa“ naudai.

46Visiškai atmetus priešieškinį, atsakovui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

47Trečiasis asmuo UAB „Grimeda“ rašytinių įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė.

48Atsakovei UAB “Agrovet” prašymu 2014-11-27 nutartimi buvo pritaikytos įrodymų užtikrinimo priemonės, dalinai pakeistos 2014-12-17 nutartimi, įpareigant atsakovę UAB “Agrovet” iki teismo sprendimo įsiteisėjimo saugoti atsakovės tebeturimą iš ieškovės įsigytą šaldytą jautienos išorinės kumpinę (angl.beef silverside) -630,16 kg; šaldytos jautienos kumpio riešutėlius (angl.beef knuckle)-402,5 kg. Sprendimui įsiteisėjus šios įrodymų užtikrinimo priemonės naikintinos (Lietuvos Respublikos CPK 150 str.).

49Remiantis tuo, kas išdėstyta ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, teismas

Nutarė

50ieškinį patenkinti visiškai, o priešieškinį atmesti.

51Priteisti ieškovei Icewave Trade OÜ, juridinio asmens kodas 11070512, iš atsakovo UAB „Agrovet“, juridinio asmens kodas 163185392, 15 675 Eur (penkiolika tūkstančių šešis šimtus septyniasdešimt penkis Eur) skolą, 8,30 procentų metinių palūkanų nuo priteistos 15 675 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2014-11-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2109,86 Eur (du tūkstančius vieną šimtą devynis Eur 86 ct) bylinėjimosi išlaidų.

52Priteisti trečiajam asmeniui, nepareiškusiam savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje UAB „Utenos mėsa“ , juridinio asmens kodas 284268020, iš atsakovo UAB „Agrovet“ 1 500 Eur ( vieną tūkstantį penkis šimtus Eur) bylinėjimosi (advokato pagalbos) išlaidų.

53Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2014-11-27 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas ir 2014-12-17 nutartimi pakeistas (su 2014-12-18 pataisomis) įrodymų užtikrinimo priemones.

54Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Grigonienė,... 2. sekretoriaujant Janinai Skuodienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui D.Cvetkovui,... 4. atsakovo atstovui advokatui R.Girevičiui ir atstovams pagal įgaliojimus... 5. trečiojo asmens UAB „Utenos mėsa“ atstovui advokatui S.Virkečiui ir... 6. trečiojo asmens UAB „Grimeda“ atstovui direktoriui A. V. ir atstovei pagal... 7. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Icewave... 8. ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 15 675 EUR... 9. Atsakovas UAB „Agrovet“ per teismo nustatytą terminą pateikė... 10. Trečiasis asmuo UAB „Utenos mėsa“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (I... 11. Ieškovas pateikė atsiliepimą į priešieškinį (II t.,146-151 b.l.),... 12. Trečiasis asmuo UAB „Utenos mėsa“ per teismo nustatytą terminą pateikė... 13. Trečiasis asmuo UAB „Grimeda“ pateikė atsiliepimą (IV t., 8-11 b.l.) į... 14. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį... 15. Atsakovo atstovai su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, o... 16. Atsakovo atstovas A. P. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis UAB... 17. Trečiojo asmens UAB „Utenos mėsa“ atstovas ieškinį palaikė, o... 18. Trečiojo asmens UAB „Utenos mėsa“ atstovė, maisto technologė V. E.... 19. Panašiai paaiškino ir trečiojo asmens UAB „Utenos mėsa“ atstovė... 20. Trečiojo asmens UAB „Grimeda“ atstovas direktorius, maisto pramonės... 21. Trečiojo asmens UAB „Grimeda“ atstovė, technologė D. V. teismo... 22. Liudytoja S. D. teismo posėdžio metu parodė, kad ji pirko UAB „Agrovet“... 23. Iš 2014-02-04 pardavimo patvirtinimo Nr. 2014/02/04-0204 nustatyta, kad... 24. Ieškinys tenkinamas visiškai, priešieškinys atmetamas.... 25. Įvertinęs byloje dalyvaujančių asmenų pozicijas, pateiktus argumentus ir... 26. Dėl priešieškinio senaties taikymo.... 27. Ieškovas prašė taikyti atsakovo reikalavimui dėl nuostolių atlyginimo... 28. Šioje byloje nustatyta, kad savo reikalavimus kompensuoti nuostolius, patirtus... 29. Dėl sutarčių nutraukimo... 30. Atsakovas priešieškiniu taip pat yra pareiškęs reikalavimą nutraukti tarp... 31. Dėl skolos priteisimo ir nuostolių atlyginimo... 32. Ieškovas prašė priteisti jam iš atsakovo pinigus, kuriuos šis turėjo... 33. Vienarūšių reikalavimų įskaitymo atlikimas, laikantis CK 6 knygos 130-140... 34. Atsakovas ieškovo jam pateiktos mėsos nekokybiškumą įrodinėjo 2014-08-07... 35. Tuo tarpu Nacionalinės maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto... 36. Daugiau įrodymų mėsos kokybei patikrinti šalys byloje nepateikė ir... 37. Atsakovas taip pat grindė jam patiektos mėsos nekokybiškumą tuo, kad mėsos... 38. Byloje atsakovo liko tinkamai neįrodytas ir nuostolių, kuriuos jis reikalauja... 39. Nors atsakovas tarp savo reikalavimų ieškovui yra nurodęs ir 4 451,85 Eur... 40. Dėl procesinių palūkanų... 41. Ieškovas taip pat prašo jo naudai iš atsakovo priteisti 8,3 procento dydžio... 42. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 43. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi... 44. Ieškovas „Icewave Trade OU“ teismui pateikė rašytinius įrodymus, kad... 45. Trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje... 46. Visiškai atmetus priešieškinį, atsakovui jo patirtos bylinėjimosi... 47. Trečiasis asmuo UAB „Grimeda“ rašytinių įrodymų apie patirtas... 48. Atsakovei UAB “Agrovet” prašymu 2014-11-27 nutartimi buvo pritaikytos... 49. Remiantis tuo, kas išdėstyta ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK... 50. ieškinį patenkinti visiškai, o priešieškinį atmesti.... 51. Priteisti ieškovei Icewave Trade OÜ, juridinio asmens kodas 11070512, iš... 52. Priteisti trečiajam asmeniui, nepareiškusiam savarankiškų reikalavimų,... 53. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2014-11-27 Klaipėdos rajono apylinkės... 54. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...