Byla 2S-1712-302/2013
Dėl darbo sutarčių pripažinimo niekinėmis ir negaliojančiomis ab initio, restitucijos taikymo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų G. S. ir V. L. atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 12 d. nutarties, civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „Baltijas aviacijas sistemas“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“ ieškinį atsakovams G. S. ir V. L. dėl darbo sutarčių pripažinimo niekinėmis ir negaliojančiomis ab initio, restitucijos taikymo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas BUAB „Baltijas aviacijos sistemas“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“ kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento 2011-01-25 tarp UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ ir atsakovo G. S. sudarytą darbo sutartį, 2011-01-25 tarp UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ ir atsakovo V. L. sudarytą darbo sutartį; taikyti restituciją ir iš atsakovo G. S. ieškovo naudai priteisti 58 299,14 Lt, iš atsakovo V. L. ieškovo naudai priteisti 67 489,37 Lt; iš atsakovų ieškovui priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, priklausantį atsakovams bei esantį pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, taip pat turtines teises, o šio turto nesant ar esant nepakankamai, areštuoti pinigines lėšas, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus, kredito įstaigose ar pas kitus trečiuosius asmenis (leidžiant iš areštuoto turto atsiskaityti su ieškovu), taip pat uždrausti kitiems asmenims perduoti atsakovams pinigines lėšas ar kitą turtą ieškinio reikalavimų sumai. Pavesti turtą surasti ir aprašyti ieškovo pasirinktam antstoliui. Laikinąsias apsaugos priemones prašė taikyti atsakovams nepranešus. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2013-01-30 nutartimi iškėlė UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ bankroto bylą. Iš ieškovo JAR išrašo, viešo akcininkų pranešimo spaudoje matyti, kad ieškovas buvo įsteigtas siekiant teikti oro skrydžių paslaugas. Įmonėje per visą laikotarpį nuo įsteigimo iki 2013-03-18 iš viso dirbo 3 darbuotojai- direktorius ir atsakovai. Atsakovas G. S. buvo priimtas į darbą kokybės vadovo pareigoms; sutartimi nustatytas 11 335 Lt per mėnesį, neatskaičius mokesčių, atlyginimas. Nustatyta, kad ieškovas atsakovui G. S. nuo 2011-03-10 iki 2011-10-10, atskaičius mokesčius, iš viso pervedė 58 299,14 Lt darbo užmokesčio. Įmonės administratorius taip pat nustatė, kad ieškovas atsakovui V. L. nuo 2011-03-10 iki 2011-10-10 iš viso pervedė 67 489,37 Lt darbo užmokesčio. Ieškovas taip pat nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas, t.y. restitucijos taikymas ir iš atsakovų priteistų sumų išieškojimas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes ieškinio reikalavimo suma atsakovams, kaip fiziniams asmenims, laikytina itin didele. Atsižvelgiant į ieškinyje nurodomas aplinkybes dėl atsakovų nesąžiningumo, atsakovai gali elgtis nesąžiningai, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių-turto arešto, atsakovai gali perleisti savo turtą tretiesiems asmenims arba imtis kitų veiksmų, dėl kurių ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar būti neįvykdomas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. liepos 12 d. nutartimi ieškovo UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ prašymą patenkino ir ieškovo bankrutuojančios UAB „Baltijas aviacijas sistemas“ reikalavimų įvykdymui užtikrinti areštavo G. S. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą esanti pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o jo nesant ar esant nepakankamai turtines teises ir pinigines lėšas, iš esmės neviršijant reikalavimo sumos – 58 299,14 Lt; V. L. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą esanti pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o jo nesant ar esant nepakankamai turtines teises ir pinigines lėšas, iš esmės neviršijant reikalavimo sumos – 67 489,37 Lt. Teismas sutiko su ieškovo argumentu, kad iš atsakovų prašomos priteisti piniginių reikalavimų sumos yra didelės, nepaisant atsakovų gaunamo darbo užmokesčio ar turimo nekilnojamojo ar kilnojamo turto, dėl to sprendė, kad dėl didelės ieškinio sumos gali kilti grėsmė teismo sprendimo įvykdymui, t.y. tikėtinas atsakovų žymaus dydžio prievolės nevykdymas. Be to, teismas tenkindamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, taip pat atsižvelgė ir į ieškovo keliamo teisinio ginčo esmę, t.y. kad šiuo ieškiniu yra ginamas ir viešasis interesas, kadangi ginčijami atsakovų sudaryti sandoriai galėjo turėti įtakos įmonės bankrotui, todėl sprendė, jog ieškovo pateikti duomenys apie ginčijamų sandorių sudarymo aplinkybes, teismui leidžia manyti, kad galimai palankaus teismo sprendimo atveju atsakovų elgesys gali būti nesąžiningas ir atsakovai gali imtis veiksmų, siekiant apsunkinti teismo sprendimo vykdymą.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atsakovas V. L. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 12 d. nutarties ir prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių; nepanaikinus skundžiamos nutarties, nurodyti ieškovui pateikti atsakovo V. L. nuostolių atlyginimo užtikrinimą, įmokant į teismo depozitinę sąskaitą 9 637,48 Lt arba pateikiant banko garantiją 67 489,37 Lt sumai atsakovo V. L. naudai. Nurodo, kad nagrinėjamu atveju, skundžiama nutartis buvo priimta neatlikus prima facie ieškinyje pateikiamų reikalavimų pagrįstumo. Dėl šios priežasties teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad atsakovo V. L. atžvilgiu negali būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, todėl byloje nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas V. L. šiuo metu dirba dviejuose įmonėse, kuriuose gauna maždaug 10 500 Lt dydžio atlyginimą, atskaičius mokesčius, be to Vilniaus mieste turi nekilnojamojo turto, t.y. du butus ir žemės sklypą. Dėl to, akivaizdu, kad negali būti daroma išvada, jog 67 489,37 Lt dydžio suma yra tokio dydžio, kad keltų abejonių dėl atsakovo sugebėjimo ją sumokėti. Atsakovas laiko visiškai nepagrįstu teismo motyvą, kad galimai palankaus teismo sprendimo atveju atsakovo V. L. elgesys gali būti nesąžiningas, kadangi, kaip nurodo ieškovas, atsakovas realiai jokio darbo nedirbo. Aplinkybė, kad asmuo, prieš kurį yra pareikštas ieškinys, ginčija ieškovo reikalavimus, nesuteikia pagrindo teigti, kad nepalankaus teismo sprendimo atveju, toks asmuo nesilaikys teismo sprendimo privalomumo, sąžiningumo ir teisingumo principų. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neadekvačios ir neproporcingos siekiamam tikslui. Atsakovas taip pat nurodo, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių jis patirs nuostolių, kurių ieškovas negalės atlyginti. Jeigu būtų nuspręsta palikti atsakovo turtui pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, yra būtina, kad atsakovo ir ieškovo teisių ir teisėtų interesų balanso užtikrinimui ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl minėtų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui, atlyginimo užtikrinimo. Prašymą dėl atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo motyvuoja tuo, kad atsakovas gyvena kartu su sutuoktine, todėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės gali suvaržyti ir sutrikdyti gyvenimą, prie kurio yra pripratusi atsakovo šeima, o prireikus nenumatytų piniginių lėšų šeimos poreikiams patenkinti, dėl laikinosiomis apsaugos priemonėmis suvaržyto turto, kuriuo atsakovas negali laisvai disponuoti, atsakovui beliks tik skolintis iš kredito įstaigų imant vartojamąsias paskolas. Šiuo metu bankai yra nustatę vidutinę 14,28 proc. metinę fiksuotą palūkanų normą, o skolinimasis tokiomis palūkanomis atsakovui per vienerius metus sudarytų mažiausiai 9 637,48 Lt.

8Atsakovas G. S. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 12 d. nutarties ir prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių; nepanaikinus skundžiamos nutarties, nurodyti ieškovui pateikti atsakovo G. S. nuostolių atlyginimo užtikrinimą, įmokant į teismo depozitinę sąskaitą 8 325,12 Lt arba pateikiant banko garantiją 8 325,12 Lt sumai atsakovo G. S. naudai. Atsakovo įsitikinimu, net jeigu teismo sprendimu ieškinys būtų patenkintas, nėra jokios rizikos, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nurodo, kad atsakovas šiuo metu UAB „Avion Express“, kurioje užima skrydžių departamento ir mokymų vadovo pareigas, už kurias per mėnesį gauna 15 871,15 Lt dydžio darbo užmokestį, taip pat atsakovas turi nekilnojamojo turto, todėl akivaizdu, kad negali būti daroma išvada, jog 58 299,14 Lt dydžio suma yra tokio dydžio, kad atsakovas nesugebėtų jos sumokėti. Atsakovas laiko visiškai nepagrįstu teismo motyvą, kad galimai palankaus teismo sprendimo atveju atsakovo G. S. elgesys gali būti nesąžiningas, kadangi, kaip nurodo ieškovas, atsakovas realiai jokio darbo nedirbo. Aplinkybė, kad asmuo, prieš kurį yra pareikštas ieškinys, ginčija ieškovo reikalavimus, nesuteikia pagrindo teigti, kad nepalankaus teismo sprendimo atveju, toks asmuo nesilaikys teismo sprendimo privalomumo, sąžiningumo ir teisingumo principų. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neadekvačios ir neproporcingos siekiamam tikslui. Atsakovas taip pat nurodo, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių jis patirs nuostolių, kurių ieškovas negalės atlyginti. Jeigu būtų nuspręsta palikti atsakovo turtui pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, yra būtina, kad atsakovo ir ieškovo teisių ir teisėtų interesų balanso užtikrinimui ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl minėtų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui, atlyginimo užtikrinimo. Prašymą dėl atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo motyvuoja tuo, kad atsakovas gyvena kartu su sutuoktine ir dviem mažamečiais vaikais, todėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės gali suvaržyti ir sutrikdyti gyvenimą, prie kurio yra pripratusi atsakovo šeima, o prireikus nenumatytų piniginių lėšų šeimos poreikiams patenkinti, dėl laikinosiomis apsaugos priemonėmis suvaržyto turto, kuriuo atsakovas negali laisvai disponuoti, atsakovui beliks tik skolintis iš kredito įstaigų imant vartojamąsias paskolas. Šiuo metu bankai yra nustatę vidutinę 14,28 proc. metinę fiksuotą palūkanų normą, o skolinimasis tokiomis palūkanomis atsakovui per vienerius metus sudarytų mažiausiai 8 325,12 Lt.

9Ieškovas UAB „Baltijas aviacijas sistemas“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“ atsiliepime į atsakovų V. L. ir G. S. atskiruosius skundus prašo juos atmesti pilna apimtimi ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 12 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovų teiginiai, jog net ir priėmus ieškovo atžvilgiu palankų sprendimą, nėra grėsmės dėl ieškinio reikalavimų patenkinimo, kadangi jų finansinė padėties gera, o patys atsakovai-sąžiningi. Ieškovas su tokia atsakovų pozicija nesutinka ir mano, kad jų pateikti duomenys neįrodo grėsmės dėl ieškinio reikalavimų patenkinimo nebuvimo. Ieškovas taip pat nurodo, kad atsakovai atskiruosiuose skunduose nurodė, jog jie dirba ir gauna pakankamas pajamas, tačiau šiems jų teiginiams pagrįsti atsakovai nepateikė įrodymų. Ieškovo manymu, atsakovai nepateikė duomenų apie atskirojo skundo parengimo metu realiai gaunamas pajamas, nenurodė jiems priklausančio nekilnojamojo, kito turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas vykdant ieškovui palankų teismo sprendimą, vertės. Atsakovas G. S. apskritai nenurodė jokio konkretaus savo turto, dėl to neaišku ar atsakovų turimo turto vertė yra pakankamai didelė, leidžia konstatuoti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje yra būtinas. Be to, yra pagrindo teigti, kad ieškovo reikalavimai atsakovams yra dideli, o laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas sukeltų objektyvią teismo sprendimo neįvykdymo riziką ar sprendimo įvykdymą apsunkintų.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirieji skundai tenkintini.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

13Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminarus bylos duomenų vertinimas leidžia manyti, jog ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

14Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, jis taip pat neturi prejudicinės galios, nes ieškinio pagrįstumas bus įvertintas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme stadijos pabaigoje, priimant sprendimą dėl ginčo esmės.

15Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „Baltijos aviacijos sistemas“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“ pateiktu ieškiniu siekia pripažinti niekinėmis ir negaliojančiomis ab initio darbo sutartis sudarytas tarp ieškovo ir atsakovo V. L. bei ieškovo ir atsakovo G. S., taip pat prašo taikyti restituciją ir iš atsakovo G. S. ieškovo naudai priteisti 58 299,14 Lt, o iš atsakovo V. L. ieškovo naudai priteisti 67 489,37 Lt (b. l. 1-7). Ieškinio reikalavimams užtikrinti, ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones- areštuoti nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, priklausantį atsakovams bei esantį pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, taip pat turtines teises, o šio turto nesant ar esant nepakankamai, areštuoti pinigines lėšas, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus, kredito įstaigose ar pas kitus trečiuosius asmenis (leidžiant iš areštuoto turto atsiskaityti su ieškovu), taip pat uždrausti kitiems asmenims perduoti atsakovams pinigines lėšas ar kitą turtą ieškinio reikalavimų sumai. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. liepos 12 d. nutartimi ieškovo prašymą patenkino ir areštavo G. S. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą esanti pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o jo nesant ar esant nepakankamai turtines teises ir pinigines lėšas, iš esmės neviršijant reikalavimo sumos – 58 299,14 Lt; V. L. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą esanti pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o jo nesant ar esant nepakankamai turtines teises ir pinigines lėšas, iš esmės neviršijant reikalavimo sumos – 67 489,37 Lt ( b. l. 8-9).

16Apeliantų manymu, ginčo atveju nėra nė vieno iš privalomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nustatytų pagrindų, t. y. ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas, taip pat nėra būsimo teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės.

17Ieškovas prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemone, prašymą motyvuoja tuo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje, teismo sprendimo įvykdymas, t.y. restitucijos taikymas ir iš atsakovų priteistų sumų išieškojimas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes ieškinio reikalavimo suma atsakovams, kaip fiziniams asmenims, laikytina itin didele. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje nurodoma, kad darbo teisėje restitucija negalima (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2004 m. kovo 26 d. nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Rokiškio rajono skyrius v. A. M., bylos Nr. 3K-3-225/2004; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2009).Dėl to, atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką bei į nagrinėjamos bylos ginčo pobūdį, ieškovo argumentas, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje, teismo sprendimo įvykdymas, t.y. restitucijos taikymas, gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, atmestinas, kaip negalimas dėl aukščiau išdėstytų aplinkybių.

18Darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė bei aiškino procesinės teisės normas, todėl klausimą išsprendė neteisingai, o tai yra pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės- ieškovo BUAB „Baltijas aviacijas sistemas“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atmesti.

19Apeliacinės instancijos teismas dėl apeliantų prašymų dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, nepasisako ir jų nesvarsto, kadangi šio klausimo nagrinėjimas, priskirtinas pirmosios instancijos teismo kompetencijai.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 2 punktu, teismas

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 12 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės- ieškovo BUAB „Baltijas aviacijas sistemas“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas BUAB „Baltijas aviacijos sistemas“, atstovaujamas bankroto... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. liepos 12 d. nutartimi ieškovo UAB... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atsakovas V. L. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės... 8. Atsakovas G. S. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės... 9. Ieškovas UAB „Baltijas aviacijas sistemas“, atstovaujamas bankroto... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirieji skundai tenkintini.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar... 14. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad preliminarus ieškovo pareikšto... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „Baltijos aviacijos... 16. Apeliantų manymu, ginčo atveju nėra nė vieno iš privalomų laikinųjų... 17. Ieškovas prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemone, prašymą... 18. Darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė bei... 19. Apeliacinės instancijos teismas dėl apeliantų prašymų dėl nuostolių,... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 12 d. nutartį panaikinti ir...