Byla 2S-426-513/2014
Dėl įpareigojimo sumokėti draudimo išmoką

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų D. S. ir G. B. (apeliantai) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-12-09 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų D. S., G. B. ieškinį atsakovams ADB „Ergo Lietuva“, „If P & C Insurance AS“ filialui dėl įpareigojimo sumokėti draudimo išmoką,

Nustatė

2ieškovai prašė iš atsakovų solidariai priteisti 26 333 Lt draudimo išmokos ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovai – „If P & C Insurance AS“, veikiantis per If P & C Insurance AS“ filialą ir ERGO Insurance SE Lietuvos filialas atsiliepimais į pareikštą ieškinį su reikalavimu nesutiko. Nurodė, kad ieškinys nepagrįstai pateiktas Klaipėdos miesto apylinkės teismui, kadangi tarp draudiko ir ieškovų yra susiklostę sutartiniai draudimo teisiniai santykiai, kylantys iš Kelionių draudimo sutarties, kurioje išdėstytos visos kelionių draudimo sutarties sąlygos. Ieškovai pagal Kelionių draudimo sutarties sąlygas įgijo apdraustųjų ir naudos gavėjų statusus, kelionių draudimo sutartyje nėra numatyta susitarimų, keičiančių įstatymo pagrindu nustatytą teismingumą, draudikas savo valios dėl tokio susitarimo sudarymo jokiame kitame dokumente neišreiškė, todėl visi ginčai, kylantys iš sutartinių draudimo teisinių santykių, tarp draudiko ir ieškovų turėtų būti sprendžiami pagal draudiko buveinės, nurodytos juridinių asmenų registre, vietą. Kadangi draudiko, kaip filialo, buveinė registruota Vilniuje, prašo bylą perduoti nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-12-09 nutartimi civilinę bylą pagal ieškovų D. S. ir G. B. ieškinį atsakovams ADB „Ergo Lietuva“, „If P & C Insurance AS“ filialui dėl įpareigojimo sumokėti draudimo išmoką, nutarė perduoti nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Teismas motyvavo, kad ieškinys pateikiamas teismui pagal atsakovo gyvenamąją vietą. Juridiniam asmeniui ieškinys pareiškiamas pagal juridinio asmens buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre (CPK 29 str.). Ieškinys, susijęs su juridinio asmens filialo veikla, gali būti pareiškiamas taip pat pagal filialo buveinę (CPK 30 str. 3 d.). Teismas nutartimi perduoda bylą nagrinėti kitam teismui, jeigu iškėlus bylą tame teisme, paaiškėja, kad ji buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles (CPK 34 str. 2 d. 4 p.). Nustatė, kad iškėlus bylą teisme paaiškėjo, kad ji priimta pažeidžiant teismingumo taisykles. Nurodė, kad vadovaujantis Kelionių draudimo sutarties Nr. KD 002720/2006 sąlygų aprašo nuostatomis, kurios taikomos Danske Bank A/S Lietuvos filialo išduotų VISA GOLD kortelių turėtojams, taip pat Kelionių draudimo sutarties Nr. 941-1095 nuostatomis, kurios taikomos AB DNB banko mokėjimo kortelių turėtojams, ieškovai įgijo apdraustųjų ir naudos gavėjų statusą. Draudimo sutartyse nėra numatyta susitarimų, keičiančių bendrąjį teismingumą. Nustatęs, kad atsakovų – ERGO Insurance SE Lietuvos filialo buveinė yra Geležinio Vilko g. 6A, Vilniuje, o „If P & C Insurance AS“, veikiančio per If P & C Insurance AS“ filialą, buveinė yra Žalgirio g. 88, Vilniuje, ir nėra kitų duomenų bei įrodymų, jog atsakovų buveinė yra / buvo Klaipėdoje, sprendė, kad ginčas nagrinėtinas Klaipėdos miesto apylinkės teisme ir civilinė byla perduotina pagal teismingumą Vilniaus miesto apylinkės teismui (CPK 29, 34 str.).

5Apeliantai atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-12-09 nutartį ir perduoti bylą toliau nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Teigia, kad atsakovai Kelionių draudimo sutartimi įsipareigojo atlyginti būtinąsias medicinos išlaidas, atsiradusias dėl žalos asmens sveikatai, tačiau šios prievolės apeliantų atžvilgiu neįvykdė. Tvirtina, kad CPK nustatytų teismingumo taisyklių nepažeidė, ieškinį padavė laikydamiesi CPK 30 str. 5 d. nuostatos. Ieškiniu reiškia reikalavimą susijusį būtent su išlaidų, turėtų sužalojus D. S. sveikatą, atlyginimu, taigi ieškinys galėjo būti pareikštas ne tik Vilniaus miesto apylinkės teismui, bet ir, ieškovų pasirinkimu, – Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Be to, sutartys sudarytos Klaipėdoje, atsakovų buveinėse (filialuose).

6Atsakovai atsiliepimais su atskiruoju skundu nesutinka ir juose pateikia iš esmės vienodą poziciją pagrindžiančias aplinkybes ir motyvus. Teigia, kad teismas teisingai išsprendė ieškinio teismingumo klausimą, nes tarp draudiko – „If P & C Insurance AS“ ir ieškovų yra susiklostę sutartiniai draudimo teisiniai santykiai (prašoma priteisti ne žalą, o draudimo išmoką, kilusią dėl atsiradusios žalos (slidinėjimo metu Austrijos kalnuose trečiojo asmens veiksmais buvo sužalota D. S. ), kylantys iš kelionių draudimo sutarties Nr. KD 002720/2006 sąlygų aprašo, todėl ginčas turi būti nagrinėjamas laikantis CPK 30 str. 3 d. nuostatos, t. y. pagal draudiko, kaip filialo, buveinės, nurodytos Juridinių asmenų registre, vietą. ERGO Insurance SE Lietuvos filialas mano, kad apeliantų pateiktas neteisingas faktinių aplinkybių vertinimas neturėtų būti pagrindu spręsti dėl alternatyvaus bylos teismingumo galimybės. Žalos draudikas ieškovams nepadarė, nes D. S. buvo sužalota trečiojo asmens Lenkijos pilietės R. C.. Reikalavimas kildinamas iš draudimo, o ne iš deliktinės civilinės atsakomybės, teisinių santykių.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

9Ieškovai ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti draudimo išmoką. Pagal CK 6.987 str. 1 d. draudimo sutartimi draudikas įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką sumokėti draudėjui arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudžiamasis įvykis. Šalys neginčija, kad draudiminio įvykis buvo, tačiau ieškovai nesutinka, jog byla teisminga Vilniaus miesto apylinkės teismui ir teigia, kad iš esmės galimas alternatyvusis teismingumas.

10Įvertinusi atskirojo skundo argumentus pastebėtina, kad Lietuvos civilinio proceso teisėje įtvirtinta bendrojo teritorinio teismingumo taisyklė remiasi forum domicile principu, pagal kurį ieškinys turi būti paduodamas pagal atsakovo gyvenamąja vietą (fizinio asmens) arba buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre (juridinio asmens, CPK 29 str.). Tam tikrais proceso įstatyme numatytais atvejais ieškovui suteikiama teisė pasirinkti, į kurį teismą kreiptis su ieškiniu, t. y. įtvirtintas alternatyvusis teismingumas (CPK 30 str.). Pažymėtina, kad alternatyvusis teismingumas paprastai nustatomas bylose, kuriose ypač reikšmingos ieškovo teisės bei interesai. Tokiu būdu ieškovui patogiau įgyvendinti teisę į teisminę gynybą. Tačiau, kaip minėta, teisę pasirinkti vieną iš kelių teismų, kuriems byla teisminga, ieškovas gali įgyvendinti tik tuomet, jeigu konkreti proceso įstatymo norma įtvirtina ieškovui tokią galimybę (CPK 30 str. 12 d.).

11Ieškovai siekia draudimo išmokos pagal sutartį priteisimo solidariai iš atsakovų, o ne reiškia ieškinį dėl žalos atlyginimo. Atkreiptinas apeliantų dėmesys į tai, kad civilinėje byloje dėl draudimo išmokų priteisimo ieškinio dalykas yra reikalavimas vykdyti draudimo sutartį, o ne atlyginti žalą iš delikto, todėl bylos teismingumui nustatyti CPK 30 str. 5 d. netaikoma. Nors ieškovai su atsakovais nėra tiesiogiai sudarę draudimo sutarties, tačiau prašoma priteisti išmoka kildinama iš sutartinių santykių, t. y. minėtų Kelionių draudimo sutarties Nr. KD 002720/2006 sąlygų aprašo ir Kelionių draudimo sutarties Nr. 941-1095. Įvertinus tai, kad abiejų atsakovų filialų buveinės, remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis, yra Vilniaus mieste (ADB „Ergo Lietuva“ filialo Klaipėdoje neturi, o tik klientų aptarnavimo padalinius; „If P & C Insurance AS“ Klaipėdos mieste filialo taip pat neturi, o yra tik jos atstovybę), ginčo pobūdį, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė CPK 34 str. 2 d. 4 p. ir civilinę bylą perdavė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

12Apeliantai jokiais rašytiniais duomenimis nepagrindė argumento, jog sutartis (mokėjimo kortelių) jie sudarė atsakovų filialų buveinėse Klaipėdos mieste. Pažymėtina, kad Kelionių draudimo liudijimo Nr. 941-1095 9.1 p. nustatyta, kad visi draudikui (UADB „Ergo Lietuva“) skirti pranešimai ir pareiškimai turi būti išdėstyti raštu ir siunčiami į draudiko centrinę būstinę arba draudimo liudijime nurodytu adresu (t. 2, b. l. 4). AB DNB banko mokėjimo kortelių kelionių draudimo taisyklių 8.1 p. taip pat nurodyta, kad visi draudikui skirti pranešimai ir pareiškimai turi būti išdėstyti raštu ir siunčiami į draudiko centrinę būstinę adresu: UADB „Ergo Lietuva“, Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507, Vilnius (t. 2, b. l. 13). Ant AB DNB banko Kelionių draudimo kortelės taip pat nurodytas minėtas UADB „Ergo Lietuva“ adresas bei telefono numeriai susisiekimui su bendrove įvykus draudžiamajam įvykiui (t. 2, b. l. 43). Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad ieškovai dar iki ginčo įvykio žinojo ir / ar turėjo žinoti, kad įvykus draudžiamajam įvykiui jie turės susisiekti bei visus klausimus dėl draudimo išmokos (ne) išmokėjimo spręsti su kompanijomis, turinčiomis registruotas buveines / filialus Vilniaus mieste.

13Išdėstytų ir įvertintų aplinkybių pagrindu atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

14Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 str.,

Nutarė

15Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai