Byla 2-13886-775/2014
Dėl baudos paskyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą, suinteresuoti asmenys – A. Ž., UAB „Simobila“, Valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio R. V. pareiškimą dėl baudos paskyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą, suinteresuoti asmenys – A. Ž., UAB „Simobila“, Valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ir

Nustatė

22014-05-27 teisme gautas antstolio pareiškimas dėl antstolio reikalavimų nevykdymo, kuriuo prašoma paskirti UAB „Simobila“ vadovui A. Ž. baudą. Pareiškime nurodyta, kad antstolio R. V. kontoroje vykdomas išieškojimas iš A. Ž. pagal Kauno miesto VPK VP EPT išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 060118 ir kt. (vykd. bylos Nr. 0147/08/01900), buvo nustatyta, jog skolininkas gauna atlyginimą iš darbovietės. Antstolis 2013-01-30 registruotu laišku siuntė UAB „Simobila“ patvarkymą dėl skolos išieškojimo (įteiktas 2013-02-05), kuriuo pareikalavo bendrovę daryti atitinkamas periodines išskaitas iš darbuotojo A. Ž. darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų, informavo darbdavį apie atsakomybę už antstolio reikalavimo nevykdymą. Bendrovė patvarkymo nevykdė, antstolis kreipėsi į teismą, 2013-06-11 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-12161-877/2013 teismas skyrė UAB „Simobila“ vadovui 100 Lt baudą. Po to telefonu buvo susisiekta su skolininku - UAB „Simobila“ vadovu - A. Ž., tačiau į raginimus atlikti išskaitas įmonė nereaguoja. Antstolis nurodė, jog vykdomojoje byloje buvo nustatyta, jog nuo tada, kai įmonė gavo antstolio patvarkymą, skolininkui buvo paskaičiuotas ir išmokėtas atlyginimas. UAB „Simobila“ reikalavimo pervesti areštuotas lėšas į antstolio sąskaitą neskundė, šie antstolio veiksmai nėra sustabdyti, todėl darytina išvada, jog UAB „Simobila“ nevykdė antstolio reikalavimų, tuo pažeidė įstatymo nuostatas ir už tai suinteresuoto asmens vadovui turi būti paskirta bauda.

3Prašymas dėl baudos skyrimo tenkintinas.

4Įsiteisėjęs sprendimas turi būti įvykdytas per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau (CPK 7 str.). Antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, turi imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas (Antstolių įstatymo 3 str. 2 d., CPK 634 str. 2 d.). CPK 585 str. imperatyviai nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Šis civilinio proceso principas išlygų nenumato, todėl jokiomis aplinkybėmis negali būti pateisinamas įsiteisėjusio ir įmanomo įvykdyti sprendimo nevykdymas. CPK 734 str. 1 d., 2 d. numato, kad įmonės, įstaigos, organizacijos, kiti darbdaviai privalo antstolio reikalavimu ir per jo nustatytą terminą pateikti duomenis apie tai, ar skolininkas pas juos dirba ir koks jo mėnesinis darbo užmokestis. Tokia pat tvarka antstolis išreikalauja duomenis apie skolininkui priklausantį atlyginimą. Už šiame straipsnyje nurodytų antstolio reikalavimų nevykdymą kaltam asmeniui teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą (CPK 734 str. 3 d.).

5Iš byloje esančių duomenų matyti, kad antstolio R. V. kontoroje yra vykdomas išieškojimas pagal Kauno miesto VPK VP EPT išduotus vykdomuosius dokumentus Nr. 30N-2001120-12, Nr. 161606, Nr. 252296, Nr. 729540, Nr. 824575, Nr. 659903, Nr. 541837, Nr. 060118 dėl skolos išieškojimo iš skolininko A. Ž., a.k. ( - ) dirbančio UAB „Simobila“, išieškotojai Valstybei, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. 2013 m. sausio 30 d. antstolis priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo Nr. SD-842, kuriuo įpareigojo UAB „Simobila“ iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį reguliariai daryti nustatytas išskaitas į antstolio depozitinę sąskaitą iki visos išieškotinos sumos išieškojimo arba antstolio nurodymo. AB „Lietuvos paštas“ registruotos siuntos Nr. RN600879118LT įteikimo pranešimas patvirtina, kad 2013-01-30 patvarkymą UAB „Simobila“ gavo 2013-02-05. 2013-06-11 Kauno apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-12161-877/2013 UAB „Simobila“ vadovui A. Ž. buvo paskirta 100 Lt bauda už antstolio reikalavimų nevykdymą. 2013-03-25 antstoliui užklausus LR apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro asmens duomenų paaiškėjo, jog skolininkas A. Ž. laikotarpiu nuo 2012-10-01 iki 2014-02-01 gavo darbo užmokestį (vykd. b. Nr. 0147/08/01900 l. 92-93). Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad patvarkymas buvo pradėtas vykdyti, iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų pradėtos reguliarios kasmėnesinės išskaitos į antstolio depozitinę sąskaitą. Juridinių asmenų registro išrašas patvirtina, kad UAB „Simobila“ vadovas yra A. Ž..

6Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad antstolio 2013-01-30 patvarkymas yra susijęs su išieškojimu iš skolininko A. Ž. darbo užmokesčio UAB „Simobila“, o šios įmonės vadovas A. Ž. antstolio reikalaujamų duomenų apie skolininko gaunamas pajamas neteikė, nevykdė išskaitų iš jo atlyginimo ir neatliko kitų įstatyme darbdaviui priskirtų pareigų, susijusių su vykdymo išieškojimo užtikrinimu, nenurodė antstolio reikalavimo neįvykdymo priežasčių, šiais veiksmais pažeidė imperatyvią proceso teisės normą, įsakmiai įpareigojančią darbdavį vykdyti antstolio reikalavimus, susijusius su sprendimų vykdymu. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, UAB „Simobila“ vadovui A. Ž., vadovaujantis CPK 734 str. 3 d., skirtina bauda. Pažymėtina, jog baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes. Įvertinant šios nuobaudos sukeliamas pasekmes, ši priemonė turi būti taikoma atsakingai, tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą. A. Ž. anksčiau jau buvo baustas už antstolio reikalavimų nevykdymą, tačiau ir toliau ignoravo antstolio nurodymą, nenurodė patvarkymo nevykdymo priežasčių, todėl A. Ž. skirtina 300 Lt bauda (CPK 734 str. 3 d.).

7Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 585 str., 593 str., 616 str.,

Nutarė

8prašymą dėl baudos skyrimo tenkinti.

9Paskirti UAB „Simobila“ vadovui A. Ž., a. k. ( - ) 300 Lt (trijų šimtų litų) baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą

10Nutartis per 7 dienas nuo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai