Byla 2-806/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Dalios Vasarienės ir Viganto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus apygardos prokuroro, ginančio viešąjį interesą, atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutarties, kuria sustabdytas bylos nagrinėjimas ir byla perduota bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, civilinėje byloje pagal ieškovo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, akcinei bendrovei „Grigiškės“, uždarajai akcinei bendrovei „Remada“, bankrutuojančiai akcinei bendrovei bankas „Snoras“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo, trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Prokuroras, gindamas viešąjį interesą, prašo pripažinti negaliojančia 2003-03-14 valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties Nr. P01/2003-26497 dalį, pagal kurią Vilniaus apskrities viršininkas pardavė AB „Grigiškės“ žemės sklypo dalį, kurioje buvo valstybinės reikšmės miško plotas. Taip pat prašo pripažinti negaliojančiomis 2003-10-15 Nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutarties ir 2003-10-15 priėmimo – perdavimo akto dalis, pagal kurias AB „Grigiškės“ pardavė UAB „Remada“ įsigytą žemės sklypo dalį, kurioje buvo valstybinės reikšmės miško plotas. Išreikalauti iš neteisėto UAB „Remada“ valdymo žemės sklypo dalis, kuriose yra valstybinės reikšmės miško ir grąžinti jas valstybės nuosavybėn, taikyti dvišalę restituciją bei pripažinti negaliojančiomis hipotekos sandorio, kuriuo UAB „Remada“ įkeitė ginčo žemės sklypus kreditoriui AB bankui „Snoras“, dalis.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 24 d. nutartimi minėtos civilinės bylos nagrinėjimą sustabdė ir bylą perdavė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Teismas nurodė, jog Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 163 straipsni 1 dalies 5 punktas numato privalomąjį bylos sustabdymą tuo atveju, kai iki nutarties skirti nagrinėti bylą, kurioje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai, teismo posėdyje priėmimo paaiškėja, kad jam iškelta bankroto byla. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 17 d. nutartimi iškėlė atsakovui AB bankui „Snoras“ bankroto bylą. Kadangi atsakovui byloje pareikšti turtiniai reikalavimai ir jam yra iškelta bankroto byla, teismas sprendė, jog yra pagrindas civilinę bylą stabdyti ir perduoti ją bankroto bylą iškėlusiam teismui (CPK 166 str. 2 d.).

  1. Atskirojo skundo argumentai

6Ieškovas – prokuroras, ginantis viešąjį interesą, atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24d. nutartį panaikinti. Nurodo, kad teismo nutartis sustabdyti civilinę bylą yra nepagrįsta ir neteisėta. CPK 163 straipsnio 1 dalies 5 punkto paskirtis yra sustabdyti bylą, kai bankrutuojančiai įmonei yra pareikšti turtiniai reikalavimai, t. y. bankrutuojanti įmonę yra skolininkas iš kurio ieškovas siekia prisiteisti tam tikrą pinigų sumą ar kitą civilinių teisinių santykių objektą. Nagrinėjamoje byloje yra reiškiamas reikalavimas dėl hipotekos sandorio dalies pripažinimo negaliojančiu. Pagal šį sandorį AB bankas „Snoras“ yra ne skolininkas, o kreditorius. Tuo tarpu į bankroto bylą turi būti perkeliami dar neišnagrinėti turtiniai kreditorių reikalavimai. Reikalavimas pripažinti hipotekos sandorio dalį negaliojančia, negali būti prilyginamas turtiniam kreditoriaus reikalavimui CPK 163 straipsnio 1 dalies 5 punkto prasme. Tokio reikalavimo perkėlimas nepagrįstai apsunkintų tiek bankroto bylos nagrinėjimą, tiek užvilkintų viešojo intereso gynimo procedūrą.

7Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pritaria ieškovo atskirojo skundo argumentams, prašo tenkinti ieškovo atskirąjį skundą bei panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24d. nutartį.

8Atsakovas RUAB „Remada“ nesutinka su atskiruoju skundu. Prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į jį nurodo, kad ieškovas pareiškė turtinį reikalavimą atsakovui AB bankui „Snoras“. Hipoteka yra ne tik daiktinės teisės institutas, bet ir vienas iš kreditoriaus prievolių užtikrinimo būdų. UAB „Remada“ prievolė kreditoriui buvo užtikrinta hipoteka. Kadangi pagrindinė prievolė yra turtinė, tai jos užtikinimo prievolė taip pat yra turinė.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria CPK 163 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu sustabdytas civilinės bylos nagrinėjimas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

11Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos.

12Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 straipsnis). Vienas iš privalomų bylos sustabdymo pagrindų yra numatytas CPK 163 straipsnio 1 dalies 5 punkte. Jame nurodyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai iki nutarties skirti nagrinėti bylą, kurioje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai, teismo posėdyje priėmimo paaiškėja, kad jam iškelta bankroto byla.

13Ginčo atveju, teismas, sustabdydamas bylos nagrinėjimą, vadovavosi aukščiau nurodytu privalomuoju bylos sustabdymo pagrindu.

14Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad CPK 163 straipsnio 5 punkte numatytu pagrindu sustabdyta byla turi būti perduota bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, kuris turi spręsti bankrutuojančiai įmonei pareikšto ieškinio dėl turtinio reikalavimo pagrįstumą bei priimti šiuo klausimu nutartį. Tokiu bylos sustabdymu siekiama apginti kreditorių turtinius interesus ir užtikrinti, kad kreditorių reikalavimai būtų tenkinami laikantis įstatymuose nustatyto proporcingumo ir eilės tvarkos.

15Nagrinėjamu atveju pagrindinis byloje kilęs ginčas yra dėl valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sandorių pripažinimo negaliojančiais, o reikalavimai dėl restitucijos taikymo, hipotekos sandorių ginčijamo yra išvestiniai, todėl aplinkybė, kad atsakovui AB banko „Snoras“ yra iškelta bankroto byla, negali sąlygoti šios bylos sustabdymo.

16Be to, AB bankui „Snoras“ šioje byloje nėra pareikštas turtinis reikalavimas. Bankas įtrauktas į bylą atsakovu, kadangi ginčijamas hipotekos sandoris, kuriuo užtikrintas banko reikalavimas atsakovui UAB „Remada“. Bankas šioje byloje yra kreditorius, kurio reikalavimų įvykdymui užtikrinti buvo sudarytas hipotekos sandoris. Net pripažinus hipotekos sandorį negaliojančiu, bankui reikalavimo teisė įvykdyti pagrindę prievolę išlieka, todėl teisėjų kolegija pritaria ieškovo argumentui, jog šiuo atveju atsakovas neatitinka CPK 163 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytų reikalavimų, t. y. bankui šioje byloje nėra pareikšti turtiniai reikalavimai CPK 163 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta prasme. Nagrinėjamoje byloje nėra jokio tikslo perduoti bylą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo argumentu, kad toks bylos perdavimas apsunkintų tiek bankroto bylos nagrinėjimą, tiek užvilkintų viešojo intereso gynimo procedūrą.

17Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bylos sustabdymo klausimą, netinkamai nustatė ir įvertino šiam klausimui išspręsti svarbias faktines bylos aplinkybes ir netinkamai pritaikė proceso teisės normas, todėl nepagrįstai sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą CPK 163 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu, kas sudaro pagrindą naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį.

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutartį panaikinti.

Proceso dalyviai