Byla 2S-1860-538/2010
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas teisėjas Almantas Padvelskis, kolegijos teisėjai Irma Čuchraj, Rimvida Zubernienė, kolegijos posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo Armanto Jokūbaičio atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo N. B. F. P. ieškinį atsakovui Armantui Jokūbaičiui dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-05-12 sprendimu už akių ieškinį patenkino. Iš atsakovo Armanto Jokūbaičio priteisė 6813,40 Lt skolos, 839,62 Lt palūkanų, 11,90 Lt skolos išieškojimo sąnaudų, 24 procentų dydžio metines palūkanas už negrąžintą 6813,40 Lt kreditą nuo bylos iškėlimo teisme, 2009-03-02, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 230,00 Lt žyminio mokesčio, 199,65 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu atsakovui viešo paskelbimo būdu, ieškovui N. B. F. P. (AB).

32010-07-01 Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas atsakovo Armanto Jokūbaičio prašymas peržiūrėti 2009-05-12 priimtąjį sprendimą už akių. Nurodė, kad atsakovas negalėjo pateikti atsiliepimo į ieškinį, nes procesiniai dokumentai nebuvo tinkamai įteikti ir jis nežinojo apie ieškovo jam reiškiama pretenziją. Taip pat atsakovas nebuvo informuotas apie numatomą 2009-05-12 teismo posėdį, todėl negalėjo jame dalyvauti.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-07-07 nutartimi nustatė atsakovui Armantui Jokūbaičiui terminą per 14 dienų nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos pašalinti nutartyje nurodytus pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir prašymo dėl praleisto termino atnaujinimo. Nurodė, kad atsakovas turėtų pateikti motyvuotą prašymą atnaujinti terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikti, pridėdamas tinkamus įrodymus, pagrindžiančius praleisto termino atnaujinimo būtinumą. Taip pat pažymėjo, kad atsakovas, pateikdamas pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, nepateikė duomenų apie žyminio mokesčio sumokėjimą bei nenurodė jokių aplinkybių, dėl kurių būtina peržiūrėti teismo priimtą sprendimą už akių ir dėl kokių priežasčių jis yra neteisėtas, apskritai nepateikė jokių duomenų, ar ieškovo prašoma priteisti skola yra pagrįsta ir ar jis su ja sutinka ir pan.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-10-08 nutartimi atsakovo Armanto Jokūbaičio pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo bei prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo nutarė laikyti nepaduotu ir grąžinti pareiškėjui. Nurodo, kad atsakovui buvo skirta pakankamai laiko ištaisyti 2010-07-07 teismo nutartyje numatytus trūkumus, arba kreiptis į praktikuojantį advokatą teisinės pagalbos, tačiau tokia teise atsakovas nepasinaudojo, neatsižvelgė į teismo 2010-07-07 nutartyje nurodytus trūkumus ir pakartotinai pateikė procesinį dokumentą nepašalinęs trūkumų. Tokie atsakovo veiksmai vertintini, kaip piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, noru užvilkinti procesą, o tai prieštarauja proceso ekonomiškumo bei koncentruotumo principams.

6Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-10-08 nutartį ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad 2010-09-29 pateikė patikslintą pareiškimą, kuriame buvo pašalinti visi nutartyje nurodyti trūkumai. Teismas neobjektyviai vertino atsakovo pateiktas aplinkybes ir nepagrįstai nurodytas priežastis pripažino nesvarbiomis. Atsakovas pažymėjo, kas procesinėmis teisėmis nepiktnaudžiavo, nes įstatymas nereikalauja civilinėse bylose dalyvauti tik su advokatu.Be to, teismas 2010-10-08 nutartyje nenurodė kokie trūkumai nėra pašalinti.

7I. N. Bank F. P. (AB) atsiliepimu prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad atsakovas A. Jokūbaitis praleido terminą paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Banko nuomone, išvykimas iš Lietuvos nėra laikytina svarbia priežastimi, kadangi tai neužkerta kelio tinkamai naudotis procesinėmis teisėmis. Atsakovas kreipėsi į dėl spendimo už akių peržiūrėjimo tik tada, kai antstolis A. Selezniovas pradėjo priverstinio išieškojimo veiksmus.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

10Iš bylos medžiagos matyti, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-10-08 nutartimi nusprendė atsakovo Armanto Jokūbaičio pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo bei prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo laikyti nepaduotu ir grąžinti pareiškėjui, nes atsakovas per teismo nustatytą perminą nepašalino 2010-07-07 nutartyje nurodytų trūkumų.

11Atsakovas Armantas Jokūbaitis atskirajame skunde nurodo, kad visus trūkumus nurodytus 2010-07-07 nutartyje pašalino.

12Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovas A. Jokūbaitis 2010-09-29 Klaipėdos miesto apylinkės teismui pateikė patikslintą pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, iš kurio matyti, kad atsakovas nepašalino visų Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-07-07 nutartyje nurodytų trūkumų. Tačiau teisėjų kolegija konstatuoja, kad nors atsakovas procesinio dokumento neįvardijo tinkamai, nenurodė byloje dalyvaujančių asmenų, bet aiškiai suformulavo procesinio dokumento dalyką, t. y. reikalavimus ir išdėstė motyvus dėl priimto sprendimo nepagrįstumo, taip pat nurodė priežastis, dėl kurių nepateikė atsiliepimo į ieškinį bei praleido terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikti, todėl procesiniame dokumente esantys aiškūs netikslumai nėra kliūtis atlikti procesinius veiksmus, kurių yra prašoma pateiktame pareiškime (CPK 115 str. 4 d.). Pažymėtina, kad įrodymų nepateikimas ar jų nepakankamumas nesudaro pagrindo atsisakyti priimti pareiškimą ir pareiškimo pagrįstumo klausimas gali būti sprendžiamas tik jį išnagrinėjus iš esmės (CPK 185 str. 1d., 288 str. 2 d.,3 d., 4 d.). Esant šioms aplinkybės konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas vien dėl šių trūkumų neturėjo pagrindo atsakovo A. Jokūbaičio pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo bei prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo laikyti nepaduotu ir grąžinti jį atsakovui.

13Be to, atsakovas A. Jokūbaitis 2010-09-29 pareiškime prašė iki sprendimo priėmimo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nors atsakovas šio prašymo nemotyvavo ir nepateikė jokių įrodymų, įrodančių žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą t. y. nepateikė įrodymų apie savo sunkią turtinę padėtį, tačiau pirmosios instancijos teismas privalėjo šį prašymą išnagrinėti ir spręsti klausimą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo įstatymo nustatyta tvarka.

14Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, netinkamai taikė procesinės teisės normas atsisakydamas priimti atsakovo Armanto Jokūbaičio pareiškimą, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-10-08 nutartis naikintina ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui atsakovo Armano Jokūbaičio pareiškimo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 2 p.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336-339 str.,

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 8 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui atsakovo Armano Jokūbaičio pareiškimo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai