Byla 2-1635-1/2010
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 7 d. nutarties, kuria atsisakyta patvirtinti kreditoriaus finansinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Big City LT“ bankroto byloje Nr. B2-297-159/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Property entrust“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 7 d. nutarties, kuria atsisakyta patvirtinti kreditoriaus finansinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Big City LT“ bankroto byloje Nr. B2-297-159/2010.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. balandžio 10 d. nutartimi atsakovui UAB „Big City LT“ iškėlė bankroto bylą, o bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Pajūrio administratorių agentūra“.

5Teismas 2009 m. lapkričio 16 d. nutartimi patvirtinto BUAB „Big City LT“ administratoriaus neginčijamų kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus.

6Pareiškėjas UAB „Property entrust“ 2010-04-21 pateikė teismui prašymą atnaujinti praleistą terminą kreditoriniam reikalavimui BUAB „Big City LT“ pateikti ir patvirtinti 3 628 472,18 Lt dydžio reikalavimą, o taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti BUAB „Big City LT“ kreditorių susirinkimui svarstyti ir priimti sprendimus dėl įmonės likvidavimo, turto pardavimo tvarkos iki šio prašymo išnagrinėjimo.

7Pareiškėjas UAB „Property entrust“ nurodė, kad 2009-01-05 UAB „Genra“, UAB „City LT“ ir UAB „Big City LT“ sudarė skolos perkėlimo sutartį Nr. 3, pagal kurią UAB „Big City LT“ skola kreditorei UAB „Genra“ buvo perkelta skolos perėmėjai UAB „City LT“. UAB „City LT“, atstovaujama direktoriaus D. M., ir UAB „Big City LT“, taip pat atstovaujama direktoriaus D. M., 2009-01-05 sudarė susitarimą, kuriuo UAB „Big City LT“ įsipareigojo UAB „City LT“ už skolos perėmimą sumokėti 3 628 472,18 Lt. UAB „City LT“ ir UAB „Property entrust“ 2009-03-16 sudarė reikalavimo teisės perleidimo sutartį, pagal kurią reikalavimo perleidėjas UAB „City LT“ perleido reikalavimo įgijėjui UAB „Property entrust“ iš viso 7 488 560 64 Lt dydžio piniginius reikalavimus skolininkams UAB „Seaside City LT“, UAB „Pajūrio miestelis“, iš jų – 3 628 472,18 Lt dydžio piniginį reikalavimą skolininkui UAB „Big City LT“. Šalys šios sutarties 4.1 ir 4.2 punktais susitarė, kad UAB „Property entrust“ atlyginimą už perleistas reikalavimo teises UAB „City LT“ turi sumokėti ne vėliau kaip per 20 d. nuo tos dienos, kai skolininkai UAB „Pajūrio miestelis“, UAB „Seaside City LT“ ir atsakovas BUAB „Big City LT“ sumoka ar iš jų išieškoma bent 12 procentų nuo visos reikalavimus sudarančios pinigų sumos. Pareiškėjas nurodė, jog visiems skolininkams yra iškeltos bankroto bylos ir nė dalies savo skolų nėra sumokėjusios.

8Teismas 2010 m. balandžio 26 d. nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o 2010 m. birželio 7 d. nutartimi atsisakė patvirtinti kreditorinį reikalavimą. Teismas nurodė, kad UAB „Genra“, o taip pat skolininkams UAB „Seaside City LT“, UAB „Big City LT“ ir UAB „Pajūrio miestelis“ yra iškeltos bankroto bylos, jog reikalavimų perleidimo sutarčių sudarymo metu šios įmonės jau buvo nemokios. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendė, jog 2009-03-16 Reikalavimo teisės perleidimo sutarties 4.1 ir 4.2 punktuose nustatytas susitarimas dėl atlyginimo sumokėjimo už perleistus reikalavimus negalės būti įvykdytas dėl įmonėms iškeltų bankroto bylų, todėl konstatavo, kad 2009-03-16 Reikalavimo teisės perleidimo sutartimi UAB „City LT“ pareiškėjui UAB „Property entrust“ perleido reikalavimą, dėl kurio išieškojimas negalimas pagal CK 6.102 straipsnio 1 dalį. Teismas nurodė, kad BUAB „Big City LT“ kreditorinių reikalavimų dydis yra net 31 058 133, 77 Lt, įmonės turtas įkeistas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui, kurio kreditorinis reikalavimas sudaro daugiau kaip pusę visų reikalavimų – 25 175 888,25 Lt. Todėl teismas pareiškėjo prašomą patvirtinti kreditorinį reikalavimą, grindžiamą minėta Reikalavimų perleidimo sutartimi, laikė nepagrįstu.

9Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Property entrust“ prašo panaikinti šią teismo nutartį ir prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

101. Teismas neteisingai aiškino ir taikė CK 6.102 straipsnio 1 dalies normą, nes bankroto bylos iškėlimas skolininkui savaime nereiškia, kad skolos išieškojimas tampa neįmanomas. Prieš sudarydamas Reikalavimo perleidimo sutartį, pareiškėjas turėjo informaciją apie skolininkų finansinę padėtį, o taip pat preliminariai buvo įvertinęs ir galimybę skolas išieškoti, be to, neturi pretenzijų skolos perleidėjui UAB „City LT“. Teismas neatsižvelgė į tai, kad pareiškėjo kreditoriniai reikalavimai skolininkams BUAB „Seaside City LT“ ir BUAB „Pajūrio miestelis“ yra patvirtinti šių įmonių bankroto bylose.

112. Teismas nepagrįstai sprendė, kad pareiškėjas įgijo reikalavimą, kurio atžvilgiu išieškojimas negalimas, nes nevertino esminės aplinkybės – skolininkų UAB „Seaside City LT“, UAB „Big City LT“ ir UAB „Pajūrio miestelis“ turimo turto vertės, iš kurio galėtų būti patenkintas kreditorinis reikalavimas.

123. Teismas nepagrįstai reikalavimų teisių perėjimo momentą siejo su atlyginimu už perleidžiamas teises sumokėjimu, nes pagal CK normas, o taip pat ir sutarties 3.2 punktą kreditoriniai reikalavimai laikomi perleistais nuo sutarties sudarymo dienos.

134. Teismas peržengė pareiškėjo prašymo nagrinėjimo ribas, nurodęs, kad Reikalavimo perleidimo sutartis yra negaliojanti, nes ši sutartis nei kreditorių, nei bankroto administratoriaus nėra nuginčyta ir jokių ginčų dėl jos teisėtumo nėra.

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas atsisakė tvirtinti apelianto UAB „Property entrust“ 3 628 472,18 Lt dydžio finansinį reikalavimą BUAB „Big City LT“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo. Iš skundžiamos teismo nutarties turinio matyti, jog teismas atsisakymą tvirtinti minėtą reikalavimą grindė nurodydamas, kad UAB „City LT“ perleido UAB „Property entrust“ reikalavimą, kurio atžvilgiu negalimas išieškojimas.

16Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad apeliantas teisingai nurodo, jog teismas nepilnai įvertino byloje esančius duomenis, neištyrė visų nagrinėjamam ginčui svarbių aplinkybių bei peržengė pareiškėjo prašymo nagrinėjimo ribas, todėl, atmesdamas pareiškėjo prašymą įtraukti į BUAB „Big City LT“ kreditorių sąrašą, galimai neteisingai išnagrinėjo kilusį ginčą (CPK 329 str. 1 d.).

17Kaip minėta, 2009-03-16 sudaryta reikalavimo teisės perleidimo sutartimi kreditorius UAB „City LT“ perleido reikalavimo įgijėjui UAB „Property entrust“ reikalavimo teisę ne vien tik į šios bylos atsakovo skolininko UAB „Big City LT“ 3 628 472,18 Lt skolą, bet ir kitų skolininkų, tai yra UAB „Seaside City LT“ (414 811,13 Lt) ir UAB „Pajūrio miestelis“ (3 445 307,33 Lt) skolas. Teismas, vadovaudamasis tuo, kad tiek pradiniam kreditoriui UAB „Genra“, tiek skolininkams UAB „Seaside City LT“, UAB „Big City LT“ ir UAB „Pajūrio miestelis“ bei reikalavimo perleidėjui UAB „City LT“ yra iškeltos bankroto bylos, sprendė, kad 2009-01-05, 2009-03-16 reikalavimų perleidimo sutarčių, o taip pat 2009-01-05 UAB „Big City LT“ ir UAB „City LT“ Susitarimo ,,Dėl tarpusavio finansinių pareigų nustatymo“ sudarymo metu šios įmonės jau buvo nemokios ir konstatavo, jog visa 2009-03-16 sudaryta Reikalavimo teisės perleidimo sutartis buvo sudaryta dėl reikalavimų, kurių atžvilgiu išieškojimas negalimas (CK 6.102 str.). Todėl teismas, skundžiamoje nutartyje pasisakydamas ir dėl reikalavimų į UAB „Seaside City LT“ ir UAB „Pajūrio miestelis“ skolas, peržengė šios bylos nagrinėjimo ribas (CPK 265 str. 2 d., 185 str.).

18Kaip teisingai nurodo apeliantas, vien ta aplinkybė, kad skolininkui, kurio skola perleidžiama kitam asmeniui, yra iškelta bankroto byla, neduoda pagrindo spręsti, jog perleistas reikalavimas negali būti išieškotas. Teismas, konstatavęs, kad reikalavimai iš skolininkų UAB „Seaside City LT“ ir UAB „Pajūrio miestelis“ negali būti patenkinti, neatsižvelgė į tai, kad Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. balandžio 21 d. nutartimi patvirtino pareiškėjo UAB „Property entrust“ 3 445 307,33 Lt dydžio finansinį reikalavimą BUAB „Pajūrio miestelis“ bankroto byloje, o Kauno apygardos teismas – 2009 m. birželio 18 d. 414 811,13 Lt dydžio finansinį reikalavimą BUAB „Seaside City LT“ bankroto byloje (t. 4, b. l. 13-14, 19).

19Kaip žinoma, bylą nagrinėjantis teismas nepriklausomai nuo dalyvaujančių byloje asmenų reiškiamų reikalavimų privalo ex officio (savo iniciatyva) konstatuoti sandorio niekinį pobūdį ir taikyti dėl to kylančius teisinius padarinius (CK 1.78 str. 5 d.). Tačiau nagrinėjamu teismas konstatavęs, jog reikalavimai negali būti patenkinami, neaiškino bei netaikė CK nuostatų, reglamentuojančių sandorių negaliojimą.

20Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog siekiant teisingai išnagrinėti ginčą, kilusį dėl pareiškėjo UAB „Property entrust“ reikalavimo patvirtinimo, turi būti kruopščiai ištirti įrodymai, nustatytos ginčo aplinkybės ir tik tuomet, vadovaujantis materialiosios teisės normomis, sprendžiama dėl ginčo esmės. To nepadarius, finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimas gali būti išspręstas neteisingai (CPK 329 str. 1 d.,185, 338 str.).

21Esant tokioms aplinkybėms, pareiškėjo UAB „Property entrust“ atskirasis skundas tenkinamas, skundžiama teismo nutartis naikinama, o klausimas dėl šio kreditoriaus finansinio reikalavimo patvirtinimo perduodamas tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 1 d., 314 str.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

23Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Property entrust“ reikalavimo patvirtinimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. balandžio 10 d. nutartimi atsakovui UAB... 5. Teismas 2009 m. lapkričio 16 d. nutartimi patvirtinto BUAB „Big City LT“... 6. Pareiškėjas UAB „Property entrust“ 2010-04-21 pateikė teismui prašymą... 7. Pareiškėjas UAB „Property entrust“ nurodė, kad 2009-01-05 UAB... 8. Teismas 2010 m. balandžio 26 d. nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą dėl... 9. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Property entrust“ prašo panaikinti... 10. 1. Teismas neteisingai aiškino ir taikė CK 6.102 straipsnio 1 dalies normą,... 11. 2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad pareiškėjas įgijo reikalavimą, kurio... 12. 3. Teismas nepagrįstai reikalavimų teisių perėjimo momentą siejo su... 13. 4. Teismas peržengė pareiškėjo prašymo nagrinėjimo ribas, nurodęs, kad... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 16. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad apeliantas... 17. Kaip minėta, 2009-03-16 sudaryta reikalavimo teisės perleidimo sutartimi... 18. Kaip teisingai nurodo apeliantas, vien ta aplinkybė, kad skolininkui, kurio... 19. Kaip žinoma, bylą nagrinėjantis teismas nepriklausomai nuo dalyvaujančių... 20. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 21. Esant tokioms aplinkybėms, pareiškėjo UAB „Property entrust“ atskirasis... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3... 23. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartį panaikinti ir...