Byla 2-1190/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Artūro Driuko ir Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. balandžio 27 d. nutarties, kuria byla perduota pagal teismingumą kitam teismui, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-862-368/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Palink“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nekilnojamojo turto valdymas“ dėl preliminarios sutarties galiojimo termino nustatymo ir be pagrindo įgytos sumos grąžinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Palink“ 2010 m. vasario 12 d. Šiaulių m. apylinkės teismui paduotu ieškiniu prašė pripažinti, kad pagal 2007 m. gegužės 29 d. sudarytą preliminariąją negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį pagrindinės sutarties sudarymo terminas yra vieneri metai, kad jis baigėsi 2008 m. gegužės 29 d., todėl preliminari sutartis nebegalioja (b. l. 1-9).

4Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atsiliepimu į ieškinį (b. l. 107-110) ieškinį laikė nepagrįstu ir prašė jį atmesti.

5Ieškovas UAB „Palink“ 2010 m. balandžio 9 d. pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė nustatyti protingą terminą (27,6 mėn.) sudaryti pagrindinę sutartį ir pripažinti, kad terminas 2009 m. rugsėjo 2 d. baigėsi, todėl preliminari sutartis pasibaigė ir priteisti ieškovui iš atsakovo 117 612 Lt (b. l. 116-124).

6Šiaulių m. apylinkės teismas 2010 m. balandžio 12 d. nutartimi (b. l. 132) perdavė civilinę bylą nagrinėti Šiaulių apygardos teismui (CPK 27 str. 1 p.).

7Šiaulių apygardos teismas 2010 m. balandžio 27 d. nutartimi (b. l. 138) perdavė civilinę bylą nagrinėti Vilniaus apygardos teismui (CPK 32 str., 34 str. 2 d. 1 p.). Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad bylos šalys preliminariosios sutarties 10.9 punktu susitarė kilusius ginčus spręsti teisme pagal būsimo negyvenamųjų patalpų nuomotojo, t. y. atsakovo, buveinės vietą, kuri yra Vilniuje. Be to, Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjamas pareiškimas iškelti atsakovui bankroto bylą.

8Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. balandžio 27 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinėti Šiaulių apygardos teismui (b. l. 141). Atskirąjį skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo netaikė išimtinio teismingumo taisyklės (imperatyvios normos), nurodytos CPK 31 straipsnio 1 dalyje, kurios šalys tarpusavio susitarimu negali pakeisti. Pagal CPK 31 straipsnio 1 dalį ieškiniai dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą, dėl naudojimosi juo [...] teismingi nekilnojamojo daikto ar pagrindinės jo dalies buvimo vietos teismui. Taikyti CPK 34 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir/ar ĮBĮ nėra pagrindo, nes dauguma su byla susijusių įrodymų yra Šiaulių m., o bankroto byla atsakovui kol kas neiškelta.

9Ieškovas UAB „Palink“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 144-147) skundo nepripažįsta ir prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m. balandžio 27 d. nutartį palikti nepakeistą; tuo atveju, jeigu skundas bus patenkintas – prašo nušalinti visus Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjus ir perduoti bylą nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Pasak ieškovo, aptariamu atveju CPK 31 straipsnio 1 dalis netaikytina. Ieškinys yra susijęs ne su nekilnojamojo daikto naudojimusi, o su preliminarios sutarties dėl nekilnojamojo daikto nuomos galiojimo termino nustatymu. Ieškovas iki šiol nepradėjo naudotis naujai sukurtu nekilnojamuoju daiktu – prekybos ir pramogų centru, nes atsakovas jo nepastatė. Todėl turi būti taikomas sutartinis teismingumas, apibrėžiamas pagal būsimo nuomotojo buveinės vietą (Vilniuje). Nagrinėti ginčą dėl preliminarios sutarties galiojimo termino nustatymo nekilnojamojo daikto, kurio nėra, buvimo vietos teisme (Šiauliuose) būtų nelogiška.

10Jeigu apeliacinės instancijos teismas nuspręstų taikyti išimtinio teismingumo taisyklę ir bylą perduoti nagrinėti Šiaulių apygardos teismui, ieškovas reiškia nušalinimą visiems Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjams dėl jų sąsajų su atsakovui atstovaujančiu advokatu P. R. B.. Atsakovo advokatas P. R. B. nuo 2003 m. birželio 26 d. iki 2009 m. gegužės 5 d. dirbo Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininku (b. l. 148), nuo 2009 m. rugsėjo 21 d. pradėjo verstis privačia advokato praktika. Nors ieškovas neturi duomenų, kiek laiko P. R. B. dirbo eiliniu Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėju, kol tapo skyriaus pirmininku, vis dėlto pirmininkavimo Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriui trukmė (6 m.) ir nuo pirmininkavimo pabaigos praėjęs laikas (1 m.) sudaro pakankamą pagrindą abejoti Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų nešališkumu, nagrinėjant bylą, kurioje atsakovui atstovauja neseniai buvęs jų kolega ir tiesioginis viršininkas adv. P. R. B.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies, analizuodamas atskirajame skunde, jei priimtas, atsiliepime į jį nurodytus motyvus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

13Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

14Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų, kurios reglamentuoja bylų teismingumo nustatymą, todėl priėmė teisėtą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti nėra pagrindo.

15Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas, kurią - išimtinio ar sutartinio – bylos teismingumo taisyklę reikia taikyti preliminarios sutarties dėl nekilnojamojo daikto nuomos atveju.

16CPK 31 straipsnio 1 dalis numato, kad ieškiniai dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą, dėl naudojimosi nekilnojamu [...] teismingi nekilnojamojo daikto ar pagrindinės jo dalies buvimo vietos teismui (išimtinis teismingumas). Pagal CPK 32 straipsnį šalys gali raštu susitarti pakeisti teritorinį bylos teismingumą (sutartinis teismingumas). Tačiau išimtinis, rūšinis teismingumas šalių tarpusavio susitarimu negali būti keičiamas.

17Bylos šalys 2007 m. gegužės 29 d. sudarė preliminarią sutartį Nr. 07/05/29, kuria atsakovas įsipareigojo Šiauliuose pastatyti prekybos ir paslaugų centrą bei jo patalpas išnuomoti ieškovui, o ieškovas – perimti suteikiamas patalpas ir mokėti atsakovui už naudojimąsi jomis nuomos mokestį (b. l. 12-18). Preliminarios sutarties 10.9 punktu bylos šalys susitarė, kad ginčai dėl šios sutarties bus sprendžiami pagal nuomotojo (atsakovo) buveinės vietą. Skundžiama nutartimi byla perduota nagrinėti pagal atsakovo buveinės vietą Vilniaus apygardos teismui.

18Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo argumentu, kad preliminari sutartis pagal prigimtį yra organizacinė sutartis, kas reiškia, jog pagal ją nė viena iš šalių neįgyja turtinės naudos, o atsiranda tik prievolė ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Preliminarios sutarties pagrindu ieškovas neįgijo daiktinių (nuomos) teisių į nekilnojamąjį objektą, o ir pats nekilnojamasis daiktas, dėl kurio būsimos nuomos sulygo šalys, nebuvo pastatytas. Patikslintas ieškinys susijęs su tuo, kad atsakovas per protingą terminą neįvykdė pareigos pastatyti prekybos ir pramogų centrą, todėl preliminari sutartis laikoma pasibaigusia ir atsakovas turi grąžinti užtikrinant preliminarios sutarties įvykdymą iš ieškovo gautą pinigų sumą. Atsižvelgiant į patikslinto ieškinio pagrindą ir dalyką, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai taikė sutartinę, o ne išimtinio bylos teismingumo taisyklę.

19Byloje nėra duomenų apie tai, kokie įrodymai, susiję su preliminarios sutarties galiojimo termino nustatymu ar perduotų pinigų sumomis, yra Šiaulių m. Todėl apeliantas neįrodė būtinybės remtis CPK 34 straipsnio 2 dalies 1 punktu (CPK 178 str.), o esant sutartiniam teismingumui nėra ir galimybės.

20Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu apelianto argumentą, kad civilinės bylos dėl bankroto bylos iškėlimas per se nesudaro pagrindo perduoti civilinę bylą dėl preliminarios sutarties galiojimo termino nustatymo ir pinigų grąžinimo nagrinėti tam teismui, kuris iškėlė atsakovui bankroto bylą, kol bankroto byla neiškelta. Todėl iš skundžiamos nutarties motyvuojamosios dalies šalintini su tuo susiję pirmosios instancijos teismo motyvai.

21Kadangi byla perduotina nagrinėti Vilniaus apygardos teismui, teisėjų kolegija nepasisako plačiau dėl Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų nušalinimo.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

23Šiaulių apygardos teismo 2010 m. balandžio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. ieškovas UAB „Palink“ 2010 m. vasario 12 d. Šiaulių m. apylinkės... 4. Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atsiliepimu į ieškinį (b.... 5. Ieškovas UAB „Palink“ 2010 m. balandžio 9 d. pateikė patikslintą... 6. Šiaulių m. apylinkės teismas 2010 m. balandžio 12 d. nutartimi (b. l. 132)... 7. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. balandžio 27 d. nutartimi (b. l. 138)... 8. Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskiruoju skundu prašo... 9. Ieškovas UAB „Palink“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 144-147)... 10. Jeigu apeliacinės instancijos teismas nuspręstų taikyti išimtinio... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 13. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 14. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi... 15. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas, kurią - išimtinio ar... 16. CPK 31 straipsnio 1 dalis numato, kad ieškiniai dėl daiktinių teisių į... 17. Bylos šalys 2007 m. gegužės 29 d. sudarė preliminarią sutartį Nr.... 18. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo argumentu, kad preliminari sutartis... 19. Byloje nėra duomenų apie tai, kokie įrodymai, susiję su preliminarios... 20. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu apelianto argumentą, kad civilinės... 21. Kadangi byla perduotina nagrinėti Vilniaus apygardos teismui, teisėjų... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 23. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. balandžio 27 d. nutartį palikti...