Byla 2-5258-883/2011
Dėl vaiko atskyrimo nuo motinos, nuolatinės globos bei gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, sekretoriaujant O. B., dalyvaujant Šiaulių miesto apylinkės prokurorui V. R., atsakovei A. Z., tretiesiems asmenims G. L. ir S. L., Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui A. B., Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų atstovei V. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros, ginant nepilnamečio A. Z. interesus, ieškinį atsakovei A. Z., tretiesiems asmenims G. L., S. L., Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namams dėl vaiko atskyrimo nuo motinos, nuolatinės globos bei gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir

Nustatė

2Šiaulių miesto apylinkės prokuroras, gindamas nepilnamečio A. Z., gim. ( - ), interesus, kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei A. Z., prašydamas atskirti A. Z. nuo jo motinos A. Z.; nustatyti A. Z. nuolatinę globą, jo nuolatiniais globėjais paskirti G. L. ir S. L., nustatyti A. Z. nuolatinę gyvenamąją vietą pas globėjus G. L. ir S. L., priteisti iš atsakovės A. Z. išlaikymą sūnui A. Z. periodinėmis išmokomis po 130 litų kas mėnesį iki jo pilnametystės; paskirti G. L. ir S. L. nepilnamečio A. Z. turto administratoriais iki jo pilnametystės ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Posėdžio metu prokuroras ieškinį palaikė ir nurodė, kad nepilnamečio A. Z. tėvai yra sutuoktiniai A. Z. ir M. Z.. 2008 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1254 A. Z. nuo 2008 m. rugpjūčio 21 d. nustatyta laikinoji globa Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, nes vaiko motinai A. Z. dėl pablogėjusios psichinės sveikatos teko gydytis VšĮ Šiaulių apskrities psichiatrijos ligoninėje. Šiuo metu A. Z. gyvena Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Vaiko motina atsakovė A. Z. sūnaus pasiimti iš Šiaulių miesto savivaldybės Sutrikusio vystymosi kūdikių namų negali, nes neturi nuosavo būsto, neturi pakankamų pajamų, jai yra paskirtas medikamentinis gydymas po to, kai buvo gydoma psichiatrijos ligoninėje. Nuo 2011 m. balandžio 26 d. atsakovė įsidarbino UAB „Šiaulių skalbykla" operatore, gauna minimalų atlyginimą. Nuolat vartoja išrašytus vaistus. Nuolat lanko sūnų, stengiasi kuo dažniau jį aplankyti, tačiau šiuo metu neturi galimybės atsiimti sūnų. Apie vaiko tėvą M. Z. jokių žinių surinkti nepavyko, M. Z. vengia atlikti savo pareigą auklėti vaiką, nesirūpina vaiku, žinodamas apie sūnų juo nesidomi, net nėra jo matęs. Atsižvelgiant į atsakovei A. Z. susiklosčiusias objektyvias aplinkybes, tai yra, į jos sveikatos būklę ir į tai, kad neturi galimybės auginti savo vaiko ir tinkamai juo pasirūpinti, reikia atskirti A. Z. nuo jo motinos A. Z.. Siekiant užtikrinti jam normalias gyvenimo sąlygas, jo priežiūrą, auklėjimą bei kitus svarbius interesus, atskyrus vaiką nuo motinos, būtina nustatyti nuolatinę globą. G. L. ir S. L. yra nepilnamečio A. Z. giminaičiai ir tinkamiausi tapti A. Z. nuolatiniais globėjais. Vaiko motina A. Z. taip pat sutinka, kad G. L. ir S. L. būtų jos vaiko A. Z. globėjais. Atskyrus vaiką nuo motinos, išlieka pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, todėl iš A. Z. priteistinas išlaikymas nepilnamečiam vaikui periodinėmis išmokomis kas mėnesį mokant po 130 litų iki jo pilnametystės, o globėjai skirtini turto administratoriais, kad jie galėtų disponuoti vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis ir tik vaiko interesais.

4Atsakovė A. Z. ieškinį pripažino ir paaiškino, kad dėl pablogėjusios sveikatos negali pasirūpinti savo sūnumi Aleksandru. Dėl psichinės ligos turėjo gydytis Šiaulių apskrities psichiatrijos ligoninėje ir vaikas nuo 2008-09-22 buvo apgyvendintas Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Paskutinį kartą Psichiatrijos ligoninės stacionare gydėsi 2009 metais lapkričio mėnesį, šiuo metu gydymas yra tęsiamas, reguliariai lankosi pas gydytojus, vartoja vaistus. Dirba skalbykloje, darbas trimis pamainomis, todėl vaiko nuvesti ir pasiimti iš darželio nebūtų galimybės. Nurodė, kad savo gyvenamo būsto neturi, šiuo metu gyvena pas dėdę vieno kambario bute. Apie sūnaus A. tėvą nieko nežino, santuoka sudaryta Anglijoje, sūnaus tėvas visiškai nesirūpina vaiku, neteikė ir neteikia jokios paramos. Sutiko, kad sūnus Aleksandras būtų atskirtas nuo jos ir globėjais paskirti giminaičiai L.. Vaiką lanko pagal turimas galimybes, sūnus ją atpažįsta. Sutinka, kad būtų priteistas išlaikymas, pažymi, kad jeigu netektų darbo, neturėtų ir lėšų išlaikymui.

5Tretieji asmenys G. L. ir S. L. su ieškiniu sutiko ir nurodė, kad sutinka būti A. Z. globėjais iki pagerės jo mamos A. Z. sveikata. Gyvena trijų kambarių bute, namuose sąlygos yra geros, berniukui jau nupirko lovą, pastatė stalą, įrengė kambarį. Dažnai vaiką aplanko Kūdikių namuose, savaitgaliais pasiima ir būna visi kartu.

6Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų atstovė su ieškiniu sutiko ir nurodė, kad A. Z. nuo šešių mėnesių auga Kūdikių namuose. Vaikas vystosi gerai, yra guvus, bendraujantis, turi logopedinių sutrikimų, jam yra taikoma logoterapija dėl kalbos sutrikimų. Vaikui specialių poreikių nėra nustatyta. Vaiko ir mamos, globėjų ryšys gana stiprus, dažnai lanko, bendrauja, žaidžia su vaiku, pritaria, kad vaikas augtų šeimoje. Sutinka, kad vaikui būtų nustatyta nuolatinė globa ir globėjais paskirti Genė ir S. L..

7Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas nurodė, kad atsakovė dėl savo sveikatos būklės, dėl galimybių pačiai auginti ir tinkamai rūpintis savo sūnumi stokos šiuo metu neaugina ir neturi galimybių auginti sūnaus, todėl tikslinga atskirti A. Z. nuo jo motinos, nustatyti nuolatinę globą šeimoje ir nuolatiniais globėjais paskirti G. L. ir S. L., nustatyti vaiko gyvenamąją vietą pas globėjus ir juos paskirti vaiko turto administratoriais bei priteisti iš atsakovės išlaikymą vaikui periodinėmis kas mėnesį mokamomis išmokomis po 130 Lt.

8Ieškinys tenkintinas.

9A. Z., kurio interesus ginant yra pareikštas ieškinys, yra gimęs ( - ). A. Z. gimimo įraše Nr. 1060 (pakeitimo įrašas Nr. 667) ir gimimo liudijime vaiko motina nurodyta A. Z., tėvu – M. Z. (b. l. 11-13). Nepilnamečio vaiko A. Z. tėvų santuoka sudaryta ( - )Newham apygardos Newham Londono r. CMS ir 2001 m. rugpjūčio 2 d. įregistruota Šiaulių rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 93 (b. l. 95). Vaiko tėvas M. Z. (gim. ( - ), Izraelio pilietis) gyvena ne Lietuvoje, jo buvimo vieta nėra žinoma. M. Z. sūnaus nėra matęs, juo nesirūpina. Esant tokioms aplinkybėms teismas svarsto vaiko atskyrimo klausimą tik vaiko motinos A. Z. atžvilgiu.

10Byloje surinktais rašytiniais įrodymais ir dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais nustatyta, kad atsakovei A. Z., nepilnamečio A. Z., gim. ( - ), motinai, diagnozuota liga - paranoidinė šizofrenija (b. l. 23) Atsakovė A. Z. Šiaulių ligoninės filialo Psichiatrijos ligoninėje buvo gydoma nuo 2006 m. gegužės 23 d., vėliau jai nustatytos ir įstaigoje gydytos kitokio pobūdžio psichinės ligos (b. l. 22). Nuo 2009 m. lapkričio 20 d. A. Z. reguliariai lankosi ir gydosi ambulatoriškai, vartoja skiriamus medikamentus (b. l. 24 ). Nuo 2011 m. balandžio 26 d. atsakovė pagal terminuotą darbo sutartį įsidarbino UAB „Šiaulių skalbykla" operatore, gauna minimalų atlyginimą. Atsakovė nuosavo gyvenamojo būsto neturi, įtraukta į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Šiaulių mieste (b. l. 41), šiuo metu gyvena pas savo dėdę A. K. vieno kambario bute, esančiame ( - ). Šiame bute vaikui gyventi sąlygos nėra numatytos (b. l. 37-38).

11Nepilnamečiui atsakovės sūnui A. Z. 2008 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1254 nuo 2008 m. rugpjūčio 21 d. nustatyta laikinoji globa Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (b. l. 14-15), kur berniukas gyvena ir šiuo metu. Berniukas pagal savo būklę gali gyventi šeimoje, nuolatinė sveikatos specialistų priežiūra jam nėra reikalinga (b. l. 31 ).

12LR CK 3. 165 str. numato, jog tėvai privalo vykdyti savo pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Vaiko atskyrimas nuo tėvų - laikina vaiko teisių ir interesų apsaugos priemonė, kuri taikoma, nesant tėvų kaltės, kai tėvai (tėvas ar motina) negyvena kartu su vaiku dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių (dėl ligos ir pan.) ir reikia nuspręsti, kur turi gyventi vaikas (CK 3. 179 str.). Tai, kad vaikas atskiriamas nuo motinos, nereiškia motinystės teisių atėmimo. Atskyrus vaiką nuo motinos, ji netenka teisės kartu gyventi su vaiku, o kitomis teisėmis motina gali naudotis tiek, kiek tai įmanoma negyvenant kartu su vaiku.

13Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, jog atsakovė dėl susiklosčiusių objektyvių priežasčių, t. y. diagnozuotos ligos (paranoidinė šizofrenija), neturėdama tinkamos vaikui augti ir tinkamai vystytis aplinkos, negali vykdyti savo pareigų, numatytų CK 3. 165 str.: pasirūpinti savo nepilnamečiu sūnumi, jo auklėjimu, priežiūra, sveikata. Atsakovė serga ir dėl to ji nesugeba tinkamai rūpintis nepilnamečiu vaiku, užtikrinti jo deramą auklėjimą. Atsakovė pripažįsta, jog turi sveikatos problemų, vartoja vaistus. Atsakovės kaltės čia nėra. Todėl, vadovaujantis LR CK 3.179 straipsniu, nepilnametis A. Z. atskirtinas nuo savo motinos A. Z..

14LR CK 3.256 str. nustato, jog nuolatinė globa nustatoma be tėvų likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai. LR CK 3. 257 str. 1d. 1p. ir 3 p. nustato, jog vaiko nuolatinė globa nustatoma, kai vaikas įstatymų nustatyta tvarka atskirtas nuo tėvų. Kadangi nepilnametis A. Z. teismo sprendimu atskirtas nuo motinos, o vaiko tėvas (užsienio pilietis) niekada vaiku nesidomėjo ir juo nesirūpina, jo buvimo vieta nėra žinoma ir byloje nėra duomenų, kad tokia padėtis gali pasikeisti, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju tikslinga nepilnamečiui A. Z. nustatyti nuolatinę globą (LR CK 1. 5, 3.251 str.) .

15Globėjai skiriami atsižvelgiant į jų moralines ir kitokias savybes, galimybę įgyvendinti priskiriamas funkcijas, santykius su globotiniu ir kitas reikšmingas aplinkybes. Tretieji asmenys G. L. ir S. L. yra nepilnamečio A. Z. giminaičiai, lanko jį kūdikių namuose, sutinka būti paskirti A. Z. globėjais. Pagal savo sveikatos būklę jie gali globoti bei rūpintis vaiku, yra neteisti, teigiamai charakterizuojami gyvenamojoje vietoje, turintys pakankamas pajamas. Nuosavybės teise G. L. priklauso butas, esantis ( - )(b. l. 56). 2011 m. gegužės 24 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius surašė buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą Nr.39, kuriame nurodyta, kad apsilankymo metu, ( - ) Šiauliuose, gyvenimo ir buities sąlygos auginti vaikui yra tinkamos (b. l. 39-40). Kitų asmenų, norinčių būti nepilnamečio vaiko globėju, nenustatyta. G. L. ir S. L. atitinka vaiko globėjams teisės aktuose numatytus reikalavimus, todėl skirtini A. Z. globėjais ( CK. 3.264. 3.268 str.).

16Pažymėtina, kad atskirtam nuo tėvų vaikui išsaugomos visos asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos, pagrįstos giminyste (CK 3. 179 str. 2 d.). Tai reiškia, kad vaiko atskyrimas nuo motinos iš esmės atsižvelgiant į susiklosčiusią padėtį neriboja vaiko teisių ir pareigų, susijusių su tėvais, t. y. jos lieka be ribojimų tokios, kokios nustatytos įstatyme. Globėjai turi sudaryti sąlygas nepilnamečiui A. Z. bendrauti su artimaisiais giminaičiais, jeigu tai atitinka vaiko interesus (CK 3.172 str.). Ši vaikų teisės išimtis gali būti nustatyta tuo atveju, kai bendravimas su konkrečiu ar keliais giminaičiais neatitiks vaiko interesų. Įstatyme nedetalizuojama, kokia padėtis ar veiksmai laikytini priešingais vaiko interesams, todėl kiekvienu konkrečiu atveju tai turėtų būti sprendžiama individualiai.

17Atskyrus vaiką ir tėvus, tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka (CK 3.195 straipsnis). Teismas, įvertinęs atsakovės finansines galimybes (nekilnojamojo turto neturi, gauna minimalų mėnesinį atlyginimą, socialinių išmokų negauna), priteisia nepilnamečiam vaikui iš atsakovės minimalų bazinės socialinės išmokos dydžio išlaikymą po 130 Lt kas mėnesį iki jo pilnametystės. Kadangi atsakovės sūnui nustatyta nuolatinė globa, globėjai skirtini vaiko turto administratoriais.

18Vadovaujantis LR CPK 96 straipsniu, iš atsakovės į valstybės biudžetą turėtų būti išieškotas žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą, žyminis mokestis už išlaikymo priteisimą ir teismo turėtos pašto išlaidos. Tačiau, kaip nustatyta, atsakovės kaltės šioje byloje nėra. Dėl objektyvių priežasčių ji negali atlikti pareigų, kurias numato įstatymas, todėl, atsižvelgiant į tai, atsakovė atleistina nuo žyminio mokesčio ir teismo turėtų išlaidų sumokėjimo (CPK 96 str. 5 d.).

19Pagal CPK 10 straipsnio nuostatas bet kuris asmuo turi teisę susipažinti su išnagrinėtos civilinės bylos medžiaga, tačiau pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos 8 straipsnio 1 dalį kiekvienas turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir šeimos gyvenimas, būsto neliečiamybė ir susirašinėjimo slaptumas. Pagal šios Konvencijos 8 straipsnio 2 dalį valstybės institucijos neturi teisės apriboti naudojimosi šiomis teisėmis, išskyrus įstatymo numatytus atvejus. Saugotinų asmens duomenų atskleidimas arba paskelbimas be išankstinio duomenų subjekto sutikimo traktuojamas kaip jo teisių pažeidimas pagal Konvencijos 8 straipsnį, išskyrus, kai duomenis atskleisti arba paskelbti leidžia įstatymas. Byloje esančių duomenų apie atsakovės sveikatą atskleidimas, teismo nuomone, pažeistų atsakovės teises. Todėl, siekiant apsaugoti atsakovės A. Z. asmeninius duomenis, teismas sprendžia, kad tikslinga nustatyti, jog byloje pateikti duomenys apie atsakovės A. Z. sveikatos būklę yra nevieša bylos medžiagos dalis (CPK 10 str. 2 d.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263-270 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

21Ieškinį tenkinti.

22Atskirti A. Z., a. k. ( - ) nuo jo motinos A. Z., a. k. ( - ) dėl motinos ligos.

23Nustatyti A. Z., nuolatinę globą.

24Paskirti G. L., a. k. ( - ) ir S. L., a.k. ( - ) gyvenančius ( - ), A. Z., gim. ( - ), globėjais.

25Nustatyti A. Z., ( - ), gyvenamąją vietą pas globėjus G. L. ir S. L..

26Priteisti iš atsakovės A. Z., a.k. ( - ) išlaikymą sūnui A. Z., gim. ( - ), kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 130 Lt (vieną šimtą trisdešimt litų) nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki vaiko pilnametystės.

27Paskirti G. L. ir S. L. A. Z., gim. ( - ), turto administratoriais iki jo pilnametystės.

28Nustatyti, jog byloje esantys duomenys apie atsakovės A. Z. sveikatos būklę yra nevieša bylos medžiagos dalis.

29Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

30Sprendimo patvirtintą kopiją per 3 darbo dienas nuo įsiteisėjimo išsiųsti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė,... 2. Šiaulių miesto apylinkės prokuroras, gindamas nepilnamečio 3. Posėdžio metu prokuroras ieškinį palaikė ir nurodė, kad nepilnamečio 4. Atsakovė A. Z. ieškinį pripažino ir paaiškino, kad... 5. Tretieji asmenys G. L. ir S. L. su... 6. Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų atstovė su... 7. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. A. Z., kurio interesus ginant yra pareikštas ieškinys,... 10. Byloje surinktais rašytiniais įrodymais ir dalyvaujančių byloje asmenų... 11. Nepilnamečiui atsakovės sūnui A. Z. 2008 m. rugsėjo 22... 12. LR CK 3. 165 str. numato, jog tėvai privalo vykdyti savo pareigą auklėti... 13. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, jog atsakovė... 14. LR CK 3.256 str. nustato, jog nuolatinė globa nustatoma be tėvų likusiems... 15. Globėjai skiriami atsižvelgiant į jų moralines ir kitokias savybes,... 16. Pažymėtina, kad atskirtam nuo tėvų vaikui išsaugomos visos asmeninės ir... 17. Atskyrus vaiką ir tėvus, tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus... 18. Vadovaujantis LR CPK 96 straipsniu, iš atsakovės į valstybės biudžetą... 19. Pagal CPK 10 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 21. Ieškinį tenkinti.... 22. Atskirti A. Z., a. k. ( - ) nuo jo... 23. Nustatyti A. Z., nuolatinę globą.... 24. Paskirti G. L., a. k. ( - ) ir 25. Nustatyti A. Z., ( - ), gyvenamąją vietą pas globėjus... 26. Priteisti iš atsakovės A. Z., a.k. 27. Paskirti G. L. ir 28. Nustatyti, jog byloje esantys duomenys apie atsakovės A.... 29. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių... 30. Sprendimo patvirtintą kopiją per 3 darbo dienas nuo įsiteisėjimo išsiųsti...