Byla 2-399-297/2012
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavus skundą dėl antstolio veiksmų

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Danguolė Urbanavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo skolininko P. M. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavus skundą dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjas P. M. pateikė skundą antstolei J. J. dėl antstolės veiksmų, parduodant iš varžytynių pareiškėjui priklausantį 51,08 kv. m. bendro ploto dviejų kambarių butą su rūsiu, esantį Merkinės g. 11-36, Druskininkuose. Pareiškėjas prašo pripažinti neteisėtais antstolės veiksmus, parduodant iš varžytynių jam priklausantį butą už 72 000 Lt, panaikinti antstolės 2011-10-24 patvarkymą dėl ekspertizės turto vertei nustatyti, 2012-01-09 patvarkymą dėl areštuoto turto įvertinimo ir 2012-02-21 patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo.

3Skundą pateikęs P. M. pageidavo, kad nagrinėjant skundą būtų taikytos laikinosios apsaugos priemonės, todėl vieną skundo egzempliorių pateikė Druskininkų miesto apylinkės teismui. Reikalavimo įvykdymui užtikrinti pareiškėjas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. ( - ) bei varžytynių, paskelbtų 2012-03-27 10 val., vykdymą. Nurodo, kad antstolės J. J. kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ) dėl 58725,32 Lt išieškojimo iš P. M. BAB bankas „Snoras“ naudai. Šioje vykdomojoje byloje 2009-01-19 turto arešto aktu areštuotas pareiškėjui priklausantis dviejų kambarių butas su rūsiu, esantis ( - ), butas įkainotas 180000 Lt. 2012-03-08 pareiškėjas sužinojo, kad 2012-03-27 10 val. įvyks varžytynės, kuriose minėtas butas bus parduodamas už 72 000 Lt. Antstolės 2012-02-21 patvarkymas, kuriuo paskelbtas buto pardavimas iš varžytynių už pradinę 72000 Lt kainą, taip pat 2011-10-24 antstolės patvarkymas, kuriuo paskirta ekspertizė buto vidutinei rinkos kainai nustatyti, ir 2012-01-09 patvarkymas dėl areštuoto turto įvertinimo, kuriuo areštuotas butas įvertintas 90000 Lt, yra nepagrįsti ir naikintini, nes pareiškėjui priklausantis turtas įvertintas pažeidžiant turto vertinimo principus ir nekilnojamasis turtas varžytynėse bus parduodamas už mažesnę kainą nei reali tokio turto vertė.

4Prašymas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos CPK 144 str. 1 d. nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje (CPK 144 str. 3 d.). Šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių institutas glaudžiai susijęs su vykdymo procesu. Pažymėtina, jog teismo sprendimo vykdymo stadijoje įgyvendinamos sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Dėl to antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams apginti, tačiau kartu turi nepažeisti ir kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Šie proporcingumo ir interesų derinimo principai taikytini, atliekant visus vykdymo veiksmus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-05-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/07, 2008-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008, 2009-04-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009). Proporcingumo ir interesų derinimo principų laikymąsi turto vertės nustatymo stadijoje užtikrina ir galimybė išieškotojui bei skolininkui išsakyti savo nuomonę dėl įkainojamo turto vertės bei antstolio pareiga į ją atsižvelgti. Be to, skolininkui ir išieškotojui suteikta teisė prieštarauti antstolio atliktam įkainojimui. Dėl išdėstytų motyvų ir atsižvelgiant į tai, kad įvykus skolininkui P. M. priklausančio 51,08 kv. m. bendro ploto dviejų kambarių buto su rūsiu, esančio ( - ), varžytynėms paskelbtomis sąlygomis, pareiškėjo skundo reikalavimo nagrinėjimas taptų beprasmiškas, o pareiškėjo reikalavimo patenkinimo atveju priimtas procesinis sprendimas negalėtų būti įvykdytas be papildomų teisminių ginčų dėl turto pardavimo iš varžytynių akto nuginčijimo inicijavimo, pareiškėjo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkintinas, sustabdant vykdomojoje byloje Nr. ( - ) minėto nekilnojamojo turto pardavimą iš varžytynių (CPK 145 str. 1 d. 10 p., 510 str. 3 d.).

6Nutartis vykdytina skubiai (CPK 152 str. 1 d.).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 144 str., 145 str. 1 d. 13 p., 148 str., 151 str., 290 str., 510 str. 3 d.,

Nutarė

8pareiškėjo P. M. prašymą tenkinti.

9Taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareiškėjo skolininko P. M., asmens kodas ( - ), gyvenančio ( - ), reikalavimo įvykdymui užtikrinti: sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. ( - ) ir sustabdyti antstolės J. J. paskelbtas ir 2012-03-27 10.00 val. turinčias įvykti P. M. priklausančio 51,08 kv. m. bendro ploto dviejų kambarių buto su rūsiu, esančio Merkinės g. 11-36, Druskininkuose, varžytynes.

10Nutartį vykdyti skubiai.

11Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įsigalioja nuo jos priėmimo momento, tačiau per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai