Byla 2S-270-278/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Valiulienės (pranešėja),

2kolegijos teisėjų: Ramunės Čeknienės, Birutės Jonaitienės,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos (toliau LR Aplinkos ministerija) atskirąjį skundą dėl Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjo 2010 m. sausio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-7-783/2010 pagal ieškovų Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą ir VĮ Kupiškio miškų urėdijos ieškinį atsakovams Panevėžio apskrities viršininko administracijai, A. M. (M.), R. M., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų LR Aplinkos ministerijai dėl dalies Panevėžio apskrities viršininko 2004-12-15 įsakymo Nr. Ž-4670 bei 2005-09-28 sprendimo Nr. 16-101782-14893 ir žemės sklypo dovanojimo sutarties Nr. AG-1606 pripažinimo negaliojančiomis ir panaikinimo.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos B.Valiulienės pranešimą apie bylą,

Nustatė

5ieškovai prašė teismą pripažinti negaliojančiais ir panaikinti dalį Panevėžio apskrities viršininko 2004-12-15 įsakymu Nr. Ž-4670 patvirtinto sąrašo Nr. 1, 2005-09-28 sprendimą Nr. 16-101782-14893 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje pilietei R. M.“ bei 2007-04-27 žemės sklypo dovanojimo sutartį, kuria R. M. padovanojo A. M. 0,70 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0705-8420, esantį Stračnių k., Kupiškio r..

62010-01-13 teismui pateiktas šalių prašymas patvirtinti taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.

7Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas 2010 m. sausio 21 d. nutartimi šalių prašymą tenkino, patvirtino taikos sutartį ir bylą nutraukė.

8Atskiruoju skundu tretysis asmuo LR Aplinkos ministerija prašo Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjo 2010 m. sausio 21 d. nutartį panaikinti. Nurodo, kad teismas nepagrįstai patvirtino šalių susitarimo 5 punktą, kuriuo sutarties dalyviai susitarė, kad taikos sutartyje neaptartos, bet kiekvieno proceso dalyvio turėtos bylinėjimosi, teismo išlaidos bei išlaidos advokatų pagalbai apmokėti lieka atitinkamas išlaidas turėjusiai šaliai ir kiti proceso dalyviai jų nekompensuoja. Teigia, kad patvirtintos taikos sutarties 5 punktas apriboja ir pažeidžia jų teises, nes patvirtinus šalių susitarimą dėl bylinėjimosi išlaidų yra susitarta ne tik dėl sutarties šalių, bet ir dėl kitų proceso dalyvių patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Nurodo, kad patvirtinus taikos sutartį, kurios sudaryme tretieji asmenys nedalyvauja, buvo neišspręstos LR Aplinkos ministerijos patirtos bylinėjimosi išlaidas, kurių atlyginimo buvo prašoma priteisti 2009-11-03 vykusio teismo posėdžio metu. Nurodo, kad CK 6.189 straipsnio 1 dalis nustato, jog teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią. Sutartis yra šalių tarpusavio teisių ir pareigų atsiradimo šaltinis. Tretysis asmuo mano, kad teismas, tvirtindamas taikos sutartį, neįvertino minėtos nuostatos ir neatsižvelgė į tai, kad skirtingai negu įstatymas, kuris nustato privalomas elgesio taisykles neapibrėžtam asmenų ratui, sutartis yra suderintos šalių valios išraiška, kai nustatomos tik šalims privalomos elgesio taisyklės, todėl šalys sutartyje negali nustatyti trečiųjų asmenų teisių ir pareigų.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovės R. M. ir A. M. prašo atskirąjį skundą atmesti. Teigia, kad skunde nurodytu pagrindu skundžiamos nutarties naikinti nėra pagrindo, nes trečiojo asmens turėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo ar nepriteisimo klausimas gali būti išspręstas priimant papildomą sprendimą (CPK 277 str. 1 d. 3 p.). Prašymą dėl papildomo sprendimo, tretysis asmuo gali pateikti per 20 dienų nuo teismo sprendimo (ar nutarties) priėmimo, tačiau LR Aplinkos ministerija šia teise nepasinaudojo. Atsakovės nurodo, kad taikos sutarties šalys nesusitarė dėl trečiojo asmens teisės į bylinėjimosi išlaidas, kaip teigia tretysis asmuo, o susitarė dėl savo turėtų išlaidų, todėl teiginys, kad nutartis prieštarauja imperatyvioms teisės normoms yra nepagrįstas.

10Ieškovė VĮ Kupiškio miškų urėdija atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais naikinti pagrįstą nutartį nėra pagrindo.

11Atsakovas Panevėžio apskrities viršininko administracija atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti ir 2010-01-21 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad patvirtinta ieškovų ir atsakovų taikos sutartis neprieštarauja įstatymams ir nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

12Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras nurodo, kad trečiojo asmens atskirasis skundas prieštarauja LR Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo principams ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad civilinėje byloje teismas patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį, kuria visi ieškovų materialiniai reikalavimai patenkinti, viešasis interesas apgintas. Analogiškose bylose dėl valstybinės reikšmės miškų, kai bylos baigiamos teismo sprendimu, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš viešojo administravimo subjekto, priėmusio neteisėtus, aukštesnės galios teisės aktams prieštaraujančius administracinius aktus, todėl LR Aplinkos ministerijai bylinėjimosi išlaidas turėtų atlyginti atsakovas - Panevėžio apskrities viršininko administracija. Teigia, kad tiek LR Aplinkos ministerija, tiek Panevėžio apskrities viršininko administracija yra finansuojamos iš valstybės biudžeto, todėl yra neteisinga, neprotinga, nelogiška ir neracionalu LR Aplinkos ministerijai reikalauti bylinėjimosi išlaidų. Be to, mano, kad atskirasis skundas nepagrįstas įvertinant ir trečiojo asmens procesinį elgesį, nes 2010-01-13 teismo posėdyje tretysis asmuo nedalyvavo dėl to, kad nebuvo įteiktas teismo šaukimas, tačiau apie paskirtą posėdžio dieną LR Aplinkos ministerijos atstovė žinojo, nes buvo informuota ieškovų. Be to, rengiant, derinant ir pateikiant teismui tvirtinti taikos sutartį, tretysis asmuo elgėsi nepakankamai atidžiai ir rūpestingai.

13Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

14Teismas bylą išnagrinėjo neperžengdamas atskirojo skundo ribų ir nenustatęs absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų dėl neapskųstos nutarties dalies nepasisako (CPK 320 str.).

15Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad šalys esant bet kuriai proceso stadijai gali bylą baigti taikos sutartimi. Teismui patvirtinus taikos sutartį, bylinėjimosi išlaidos atlyginamos laikantis taikos sutarties sąlygų, tačiau jeigu šalys, sudarydamos taikos sutartį, nenumatė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, neatsižvelgdamas į šalių prašymą teismas šį klausimą išsprendžia nutartyje dėl taikos sutarties patvirtinimo pagal CPK taisykles, tai yra, taip kaip šis klausimas būtų sprendžiamas teismui priėmus sprendimą, atitinkantį taikos sutarties sąlygas (CPK 94 str. 2 d.). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjo 2010 m. sausio 21 d. nutartimi buvo patvirtinta šalių, t.y., ieškovų Panevėžio apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, Valstybės įmonės Kupiškio miškų urėdijos ir atsakovų Panevėžio apskrities viršininko administracijos, A. M. (M.) ir R. M. 2010-01-13 pasirašyta taikos sutartis (2 t., 66-68). Taikos sutarties 5 punkte šalys numatė, jog sutarties dalyviai susitaria, kad taikos sutartyje neaptartos, bet kiekvieno proceso dalyvio turėtos bylinėjimosi, teismo išlaidos bei išlaidos advokatų pagalbai apmokėti lieka atitinkamas išlaidas turėjusiai šaliai ir kiti proceso dalyviai jų nekompensuoja. Iš taikos sutarties projekto matyti, kad tretysis asmuo, sudarant taikos sutartį nedalyvavo, jos nepasirašė, o šios sutarties šalys yra ieškovai ir atsakovai, kurie susitarė dėl savo, bet ne dėl trečiojo asmens LR Aplinkos ministerijos patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, todėl apelianto teiginys, kad taikos sutarties punktas prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, yra nepagrįstas. Tačiau iš byloje esančių duomenų matyti, kad nagrinėjant bylą tretysis asmuo turėjo išlaidų ir 2009-11-03 pateikė teismui prašymą priteisti 183,15 Lt bei išlaidų dydį pagrindė rašytiniais dokumentais (b.l 13-19, 33). Kadangi taikos sutartimi nebuvo išspręstas LR Aplinkos ministerijos bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimas, teismas privalėjo savo iniciatyva išspręsti trečiojo asmens prašymą (CPK 93, 94 str. 2 d.). Iš patvirtintos šalių taikos sutarties turinio matyti, kad sutartimi buvo patenkinti visi ieškinio reikalavimai, todėl įvertinus, kad aktus, kurių pagrindu atsakovei R. M. neteisėtai buvo atkurtos nuosavybės teisės į dalį žemės sklypo, priėmė Panevėžio apskrities viršininko administracija, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, bylinėjimosi išlaidas privalo atlyginti atsakovas Panevėžio apskrities viršininko administracija (CK 1.5 str.). Aplinkybė, kad visos šalies institucijos yra finansuojamos iš valstybės biudžeto, nesudaro pagrindo atmesti pagrįstą trečiojo asmens prašymą. Dėl paminėto, nutartis tikslintina.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

17Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjo 2010 m. sausio 21 d. nutartį iš esmės palikti nepakeistą, o nutarties rezoliucinę dalį papildyti sekančiai:

18Priteisti iš atsakovo Panevėžio apskrities viršininko administracijos (kodas 1886 07727 183,15 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt tris Lt 15 ct) bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos naudai (kodas 1886 02370).

Proceso dalyviai