Byla 2S-305-56/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Petro Jaržemskio,

2kolegijos teisėjų Almos Urbanavičienės, Tatjanos Žukauskienės,

3rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininko Vilniaus miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3-o apylinkės teismo 2008 m. vasario 7 d. nutarties, kuria iš skolininko Vilniaus miesto savivaldybės antstoliui Dariui Bliznikui priteista 662 Lt vykdymo išlaidų.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I.Ginčo esmė

6Antstolis D. Bliznikas kreipėsi į teismą su pareiškimu ir prašė priteisti iš skolininko Vilniaus miesto savivaldybės 728 Lt vykdymo išlaidų, susijusių su vykdomojo dokumento Nr. 3-643-14 vykdymu, ir 500 Lt advokato pagalbai apmokėti.

7Nurodė, kad jis vykdo vykdomąjį dokumentą Nr. 3-643-14, išduotą 2003-12-01 Vilniaus miesto 3-o apylinkės teismo dėl 4548,60 Lt išieškojimo iš skolininko Vilniaus miesto savivaldybės išieškotojo Vilniaus AVMI naudai.

82003-12-22 skolininkui buvo įteiktas raginimas sumokėti skolą per dešimt dienų nuo jo gavimo dienos.

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-12-31 nutartimi Nr. 3P-5222/2003 vykdomoji byla Nr. 0035/03/04429 buvo sustabdyta iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka.

10Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2004-03-10 išnagrinėjus bylą kasacine tvarka, vykdomoji byla Nr. 0035/03/04429 nuo 2004-03-10 savaime laikoma atnaujinta. Atnaujinus vykdomąją bylą Nr. 0035/03/04429, raginime nurodytas terminas, per kurį skolininkas privalo geruoju sumokėti skolą, taip pat yra atnaujinamas.

11Iki 2003-12-31 kai byla buvo sustabdyta, skolininkas turėjo 8 dienas sumokėti raginime nurodytą skolą. 2004-03-10 atnaujinus vykdomąją bylą, skolininkui dar buvo likę 2 dienos, per kurias skolininkas galėjo sumokėti skolą geruoju.

12Skolininkas skolą sumokėjo 2006-05-18, taigi skola sumokėta praleidus raginime nurodytą terminą. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. IR-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 52 p. numatyta, jog skolininkui įvykdžius sprendimą, pasibaigus raginime nustatytam terminui, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos bei atlyginimas antstoliui.

132006-06-08 skolininkui Vilniaus miesto savivaldybei buvo įteiktas siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas, tačiau skolininkas jų nesumokėjo.

14II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

15Vilniaus miesto 3-o apylinkės teismo 2008 m. vasario 7 d. nutartimi pareiškimas patenkintas iš dalies ir iš skolininko Vilniaus miesto savivaldybės antstoliui Dariui Bliznikui priteista 662 Lt vykdymo išlaidų.

16Teismas pažymėjo, kad pagal 2005-10-27 LR Teisingumo ministro įsakymą Nr. 1R-352, byloms, kurios yra priimtos vykdyti iki šio įsakymo įsigaliojimo, taikoma 2002 m. gruodžio 31 d. LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 432 patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija. Šios instrukcijos 89 p. numato, kad kai skolininkas įvykdo sprendimą pasibaigus raginime nustatytam terminui, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos, kurias, sutinkamai su Instrukcijos 67 p., sudaro bylos administravimo išlaidos, vykdymo išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu ir atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą. Kadangi raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui įteiktas 2003-12-22, jame numatytas 10 dienų terminas sprendimui įvykdyti turėjo baigtis 2004-01-01, tačiau 2003-12-31 nutartimi LAT sustabdžius šio sprendimo vykdymą iki bylos išnagrinėjimo kasacine tvarka, raginime numatytas terminas taip pat buvo sustabdytas ir tęsėsi iki 2004-03-10, kuomet LAT išnagrinėjo bylą. Pagal CPK 76 str., terminų sustabdymas prasideda nuo to laiko, kada atsiranda aplinkybės, sudariusios pagrindą bylai sustabdyti. Taigi, raginime numatytas 10 dienų terminas, kuris prasidėjo 2003-12-22, laikytinas sustabdytu nuo kasacinio skundo pateikimo LAT dienos, t.y. nuo 2003-12-23, atnaujintas 2004-03-10 išnagrinėjus bylą kasacine tvarka ir tęsėsi iki 2003-03-19. Sprendimas sustabdomas iki tol, kol byla bus išnagrinėta kasacine tvarka (CPK 363 str.). Teismas pažymėjo, kad tokiais atvejais sprendimo vykdymas sustabdomas ne antstolio patvarkymu, bet Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi. Nuo bylos išnagrinėjimo dienos procesiniai terminai eina toliau. Teismas konstatavo, kad skolininkui buvo žinomas bylos sustabdymo laikotarpis, tačiau priteistas sumas jis sumokėjo tik 2006-05-18, t.y. praleidęs raginime numatytą terminą.

17Teismas pažymėjo, kad Vilniaus m. savivaldybė, nors ir pranešė antstoliui apie tai, kad sprendimo vykdymas sustabdytas, tačiau bylą išnagrinėjus kasacine tvarka ir sprendimą palikus galioti, per raginime nustatytą terminą nesumokėjo sprendimu priteistų sumų, su antstoliu nebendradarbiavo. Tai, kad ji pateikė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo, nėra pagrindas nevykdyti sprendimo, nes CPK 626 str., nenumato tokio pagrindo bylai sustabdyti kaip pareiškimo dėl bylos atnaujinimo nagrinėjimas. Joks antstolio patvarkymas vykdomojoje byloje dėl vykdymo veiksmų sustabdymo nebuvo priimtas, apie tai skolininkas turėjo žinoti, nes CPK 644 str. 4 p. įtvirtina skolininko pareigą domėtis vykdymo proceso eiga.

18Teismas atsižvelgęs į tai, kad skolininkas sumokėjo įsiskolinimą gera valia, nors ir praleidęs raginime nustatytą terminą, antstoliui neįvykdžius jokių išieškojimo veiksmų, vykdomajai bylai esant užbaigtai, neišieškotos sumos nelikus, antstoliui priteisiamą atlyginimą sumažino iki Instrukcijoje nustatytos minimalios -680 Lt sumos. Teismas šią sumą dar sumažino 18 Lt, nes skolininkas yra antstoliui sumokėjęs 100 Lt administravimo išlaidų ir PVM, tačiau PVM priteisiant vykdymo išlaidas, neskaičiuojamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-5/2007, 2005-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-377/2005).

19Teismas atmetė antstolio prašymą priteisti 500 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti, nes kreiptis į teismą su pareiškimu dėl vykdymo išlaidų priteisimo, nurodant priskaičiuotas išieškotinas sumas, yra LR CPK 611 str. numatyta tiesioginė antstolio funkcija ir vykdymo proceso sudedamoji dalis. Šios funkcijos, kaip ir kitų valstybės antstoliui pavestų vykdymo veiksmų atlikimo, antstolis neturi teisės už atlyginimą perduoti vykdyti kitam asmeniui, šiuo atveju - advokatui.

20III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

21Skolininkas Vilniaus miesto savivaldybė atskiruoju skundu prašė panaikinti nutarties dalį, kuria patenkintas antstolio D. Blizniko pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo ir išspręsti klausimą iš esmės- šioje dalyje antstolio D. Blizniko pareiškimą atmesti.

22Nurodė, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog bylą nagrinėjant kasacine tvarka sprendimo vykdymas sustabdomas ne antstolio patvarkymu, bet Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi, nuo bylos išnagrinėjimo dienos procesiniai terminai eina toliau. Tokia teismo išvada prieštarauja CPK 76 str., 329 str. 1 d., 613 str. 1, 3 d., 625 str., 628 str. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. spalio 16 d. konsultacijoje Nr. A3-92 yra nurodyta, kad kasacine tvarka skundžiamo teismo sprendimo ar nutarties vykdymo sustabdymas iš esmės reiškia vykdymo veiksmų pagal vykdomąjį raštą, išduotą to sprendimo ar nutarties pagrindu, sustabdymą, todėl LR civilinio proceso kodekso 363 str. nurodytam subjektui priėmus dėl to nutartį, antstolis savo patvarkymu privalo sustabdyti vykdomąją bylą. Tokį patvarkymą antstolis turi priimti nedelsiant po to, kai sužinojo apie kasacine tvarka skundžiamo teismo sprendimo ar nutarties vykdymo sustabdymą (CPK 625 str. 1 d.).

23Vilniaus miesto savivaldybė 2004 m. sausio 12 d. informavo antstolį Darių Blizniką apie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gruodžio 31 d. nutartį, kuria buvo sustabdytas Vilniaus m. 3 apylinkės teismo sprendimo vykdymas iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka. Duomenų apie antstolio Dariaus Blizniko priimtą patvarkymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo skolininkas Vilniaus m. savivaldybė negavo, tačiau atsižvelgdamas į tai, kad jokių vykdymo veiksmų nei iki Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. kovo 10 d. nutarties priėmimo, nei po to antstolis nesiėmė, skolininkas Vilniaus m. savivaldybė turėjo pagrindą manyti, kad antstolis Darius Bliznikas tokį patvarkymą priėmė.

24CPK 628 str. 2 d. numato, kad vykdomoji byla atnaujinama išieškotojo ar skolininko pareiškimu arba antstolio iniciatyva. Skolininkas Vilniaus miesto savivaldybė nesikreipė į antstolį dėl vykdomosios bylos atnaujinimo, nes 2004 m. birželio 10 d. kreipėsi į Vilniaus m. 3 apylinkės teismą su prašymu atnaujinti civilinės bylos Nr. 2-643-14/03 nagrinėjimą. Šis Vilniaus m. savivaldybės prašymas buvo baigtas nagrinėti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. vasario 28 d. nutartimi. Duomenų, kad antstolis atnaujino šią vykdomąją bylą savo iniciatyva ar išieškotojo prašymu iki Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. vasario 28 d. nutarties priėmimo ar po to, skolininkas Vilniaus m. savivaldybė negavo. CPK yra nurodyta, kad dėl sustabdytos vykdomosios bylos atnaujinimo antstolis privalo priimti patvarkymą ir apie priimtą patvarkymą informuoti skolininką (CPK 625 str. 2, 3 d., 628 str. 2, 3 d.).

25Patvarkymo dėl bylos atnaujinimo priėmimo faktas yra esminis (CPK 178 str., 185 str., 265 str. 1 d., 329 str. 1 d.), nes pagal LR civilinio proceso kodekso 16 str. procesiniai terminai toliau eina nuo bylos atnaujinimo dienos, tačiau teismas į tai neatsižvelgė.

26Teismas nepagrįstai konstatavo, kad skolininkas 4548,60 Lt antstoliui pervedė praleidęs raginime nurodytą terminą, nes teismas neatsižvelgė į tai, jog skolininkas minėtą sumą pervedė savo iniciatyva, negavęs antstolio patvarkymo dėl vykdomosios bylos atnaujinimo.

27Teismas taip pat neįvertino tai, kad po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gruodžio 31 d. nutarties priėmimo, kuria buvo sustabdytas Vilniaus m. 3 apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-643-14/03 vykdymas iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka, nei antstolis Darius Bliznikas, nei išieškotojas nesidomėjo šio sprendimo vykdymu apskritai.

28Antstolis D. Bliznikas atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti, nutartį palikti nepakeistą, priteisti iš skolininko 500 Lt advokato pagalbai apmokėti.

29Nurodė, kad atskiras antstolio patvarkymas dėl vykdomosios bylos sustabdymo nėra privalomas, nes pagal CPK 363 str. kasacine tvarka skundžiamo sprendimo vykdymą turi teisę sustabdyti kasacinės instancijos teismas. Sprendimo vykdymas yra stabdomas iki tol, kol bus išnagrinėta byla kasacine tvarka. Kadangi nuo bylos išnagrinėjimo kasacine tvarka dienos procesiniai terminai eina toliau, šiuo atveju raginime nustatytas terminas atnaujintas 2004-03-10 ir tęsėsi iki 2004-03-19.

30Teisėjų kolegija

konstatuoja:

31Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

32Atskirasis skundas tenkintinas.

33Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. spalio 16 d. konsultacijoje Nr. A3-92 yra nurodyta, kad CPK 363 str. nurodytam subjektui priėmus nutartį dėl bylos sustabdymo, antstolis savo patvarkymu privalo sustabdyti vykdomąją bylą. Tokį patvarkymą antstolis turi priimti nedelsiant po to, kai sužinojo apie kasacine tvarka skundžiamo teismo sprendimo ar nutarties vykdymo sustabdymą (CPK 625 str. 1 d.).

34Remdamasi CPK 363 str. bei minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konsultacija, teisėjų konstatuoja, kad Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2003-12-31 priėmus nutartį dėl Vilniaus miesto 3-o apylinkės teismo 2003-06-04 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-643-14/03 vykdymo sustabdymo ir skolininkui Vilniaus miesto savivaldybei apie tai informavus antstolį D. Blizniką (vykdomosios bylos b.l. 12), antstolis D. Bliznikas šiuo pagrindu privalėjo priimti patvarkymą sustabdyti vykdomąją bylą (CPK 625 str. 1 d.), o Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2004-03-10 išnagrinėjus bylą kasacine tvarka, antstolis turėjo priimti patvarkymą atnaujinti vykdomąją bylą (CPK 628 str. 2 d.). Iš vykdomosios bylos matyti, kad antstolis D. Bliznikas tokių patvarkymų nepriėmė. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad skolininkas Vilniaus miesto savivaldybė 4548,60 Lt antstoliui pervedė negavęs antstolio patvarkymo dėl vykdomosios bylos atnaujinimo, todėl laikytina, jog skolininkas pinigines lėšas antstoliui perdavė nepraleidęs antstolio raginime nustatyto termino. Atsižvelgus į išvardintas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai iš skolininko Vilniaus miesto savivaldybės antstoliui D. Bliznikui priteisė 662 Lt atlyginimo (2002 m. gruodžio 31 d. LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 432 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 88 p.).

35Dėl šios priežasties Vilniaus miesto 3-o apylinkės teismo 2008 m. vasario 7 d. nutarties dalis, kuria iš dalies tenkintas antstolio D. Blizniko pareiškimas ir iš skolininko Vilniaus miesto savivaldybės antstoliui D. Bliznikui buvo priteista 662 Lt atlyginimo, naikintina, o antstolio D. Blizniko pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko Vilniaus miesto savivaldybės atmestinas, kita nutarties dalis paliktina nepakeista.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 2 p., kolegija

Nutarė

38panaikinti Vilniaus miesto 3-o apylinkės teismo 2008 m. vasario 7 d. nutarties dalį, kuria iš dalies tenkintas antstolio D. Blizniko pareiškimas ir iš skolininko Vilniaus miesto savivaldybės antstoliui D. Bliznikui priteista 662 Lt atlyginimo; atmesti antstolio D. Blizniko pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko Vilniaus miesto savivaldybės; kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos teisėjų Almos Urbanavičienės, Tatjanos Žukauskienės,... 3. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininko... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I.Ginčo esmė... 6. Antstolis D. Bliznikas kreipėsi į teismą su pareiškimu ir prašė priteisti... 7. Nurodė, kad jis vykdo vykdomąjį dokumentą Nr. 3-643-14, išduotą... 8. 2003-12-22 skolininkui buvo įteiktas raginimas sumokėti skolą per dešimt... 9. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-12-31 nutartimi Nr. 3P-5222/2003 vykdomoji... 10. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2004-03-10 išnagrinėjus bylą kasacine... 11. Iki 2003-12-31 kai byla buvo sustabdyta, skolininkas turėjo 8 dienas sumokėti... 12. Skolininkas skolą sumokėjo 2006-05-18, taigi skola sumokėta praleidus... 13. 2006-06-08 skolininkui Vilniaus miesto savivaldybei buvo įteiktas siūlymas... 14. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 15. Vilniaus miesto 3-o apylinkės teismo 2008 m. vasario 7 d. nutartimi... 16. Teismas pažymėjo, kad pagal 2005-10-27 LR Teisingumo ministro įsakymą Nr.... 17. Teismas pažymėjo, kad Vilniaus m. savivaldybė, nors ir pranešė antstoliui... 18. Teismas atsižvelgęs į tai, kad skolininkas sumokėjo įsiskolinimą gera... 19. Teismas atmetė antstolio prašymą priteisti 500 Lt išlaidas advokato... 20. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 21. Skolininkas Vilniaus miesto savivaldybė atskiruoju skundu prašė panaikinti... 22. Nurodė, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog bylą nagrinėjant... 23. Vilniaus miesto savivaldybė 2004 m. sausio 12 d. informavo antstolį Darių... 24. CPK 628 str. 2 d. numato, kad vykdomoji byla atnaujinama išieškotojo ar... 25. Patvarkymo dėl bylos atnaujinimo priėmimo faktas yra esminis (CPK 178 str.,... 26. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad skolininkas 4548,60 Lt antstoliui pervedė... 27. Teismas taip pat neįvertino tai, kad po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003... 28. Antstolis D. Bliznikas atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti,... 29. Nurodė, kad atskiras antstolio patvarkymas dėl vykdomosios bylos sustabdymo... 30. Teisėjų kolegija... 31. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios... 32. Atskirasis skundas tenkintinas.... 33. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. spalio 16 d. konsultacijoje Nr. A3-92... 34. Remdamasi CPK 363 str. bei minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 35. Dėl šios priežasties Vilniaus miesto 3-o apylinkės teismo 2008 m. vasario 7... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 2 p., kolegija... 38. panaikinti Vilniaus miesto 3-o apylinkės teismo 2008 m. vasario 7 d. nutarties...