Byla 2-3288-450/2011
Dėl nuostoliu atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Asta Radzeviciene, sekretoriaujant Eglei Berželionytei, dalyvaujant ieškovo AB „Kauno dujotiekio statyba“ atstovei Jurgitai Beniušienei, atsakovo UAB „Jumasta“ direktoriui Juliui Grinskiui, adv. Linui Jakui, treciojo asmens UAB „AS Development“ atstovui Ricardui Vilhelmui Gabrilaviciui,

2viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo AB „Kauno dujotiekio statyba“ ieškini atsakovams: UAB „Jumasta“, UAB „Getanitas“, tretieji asmenys: UAB „AS Development“, UAB „Projektuojanciu architektu ratas ypatingu žemišku ideju universaliems sprendimams“ del nuostoliu atlyginimo,

3Teismas, išnagrinejes byla,

4 n u s t a t e:

5Ieškovas nurode, kad pagal 2006-04-10 Subrangos sutarti Nr. 06/36 subrangovas UAB „Jumasta“ isipareigojo rangovui AB „Kauno dujotiekio statyba“ atlikti daugiabuciu gyvenamuju namu kvartale Žvalgu g. 9, dabartinis adresas Trinapolio 11 A, Vilniuje, III etapo: K-6 korpuso, cementiniu grindu irengimo butuose, balkonuose, holuose ir terasose irengimo darbus. Pagal 2006 06 12 Subrangos sutarti Nr. 06/81, bei papildomus susitarimus Nr. 3, Nr. 4, Nr. 8, Nr. 10 Subrangovas UAB „Getanitas“ isipareigojo Rangovui AB „Kauno dujotiekio statyba“ atlikti daugiabuciu gyvenamuju namu kvartale Žvalgu g. 9, Vilniuje, III etapo 6 korpuso, dabartinis adresas Trinapolio 11 A, Vilniuje, plyteliu klijavimo darbus. Objektas priduotas i eksploatacija 2009-03-16, garantinis terminas nepasibaiges. Atsakovai UAB „Jumasta“ ir UAB „Getanitas“ pažeide Subrangos sutarciu nuostatas, darbai pagal sutartis buvo atlikti nekokybiškai, per atsakovu irengtus balkonus pratekedavo vanduo lyjant lietui, ir tai padare žalos pastato Trinapolio g. HA, Vilniuje balkonams - grindims, sienoms ir luboms, kurios buvo apgadintos begant lietaus vandeniui per nekokybiškai irengtas grindis. Apie šias aplinkybes atsakovams UAB „Jumasta“ ir UAB „Getanitas“ buvo rašytos pretenzijos, jie raginti geranoriškai pašalinti trukumus, taciau i jas atsakovai reaguoja tik neigdami savo atsakomybe. Visi balkonai buvo apžiureti, atliktiniems darbams buvo surašyti defektiniai aktai, kurie yra priedai prie Statybos rangos trukumams šalinti sutarciu, taip pat visi balkonai prieš remontuojant buvo nufotografuoti. Ieškovas buvo priverstas imtis Subrangos sutartyse nustatytu veiksmu dar ir siekdamas sumažinti vis didejancia žala. Subrangos sutarciu 9.9 punktas nustato, kad „Jei Subrangovas nepašalina Objekto statybos darbu trukumu Rangovo nustatytais protingais techniškai imanomais terminais, Rangovas gali savo saskaita pašalinti trukumus arba pasamdyti asmenis tiems trukumams pašalinti, o Subrangovas privalo kompensuoti šalinant Subrangovo atliktu darbu rezultato trukumus mokejimo dokumentais pagristas išlaidas patyrusiai šaliai del Sutartyje numatytu Subrangovo isipareigojimu nevykdymo ar netinkamo vykdymo paties mokejimo dokumentais pagristas išlaidas bei sumoketi 10 % tokiu išlaidu dydžio bauda“. AB „Kauno dujotiekio statyba“ pasamde kita imone, t. y. UAB „KDS statyba“, su kuria pasiraše Statybos rangos sutartis, pagal kurias ši imone atliko balkonu hidroizoliacijos remonto darbus bei balkono lubu dažymo darbus, pagal šias sutartis buvo pašalinti trukumai Trinapolio g. 11 A, dalyje balkonu. Ieškovas už atitinkamai Atsakovu šiame objekte atliktus darbus iš dalies buvo neatsiskaites, t. y. UAB „Jumasta“ buvo skolingas 47 656,58 Lt. UAB „Getanitas“ skola už šiuos darbus buvo 27 533,07 Lt. 2009 10 05 raštais Nr. GSK-531 bei GSK-532 Ieškovas AB „Kauno dujotiekio statyba“ abiems Atsakovams išsiunte pranešimus apie iskaityma. Šiuose raštuose Ieškovas Atsakovus informavo, kad jau pašalino dalyje balkonu Trinapolio g. HA, trukumus, ir atitinkamai iskaite sumas, kurias buvo skolingas Atsakovams. Toliau trukumus Ieškovas šalino iš savo lešu, nuo skolu iskaitymo momento Ieškovas igijo reikalavimo teise i likusiu nuostoliu atlyginima pagal Subrangos sutartis. Šiuo metu jau yra atlikti darbai šiuose balkonuose: 1. Atliktu darbu lentele:

StatybosTrinapolio   g.AtliktuUAB   „KDSPVM10 proc.
rangos11 A, Vilniuje,darbu aktai,statybafakturos,baudos
Sutartisbuto Nr.pažymospateiktosišrašytosapskaiciavimas
  apie  atliktusaskaitosUAB 
  darbu vertefakturos„Jumasta" ir 
    UAB 
    „Getanitas" 
2009 m.47, 59, 63, 64,AtliktuSAN Nr.KDS Nr. 
liepos  13  d.72darbu    aktai000918102604 
Statybos butas Nr.47(Ieškinio36085,21 Lt 
rangos 3933,79 Ltpriedas    Nr.(Ieškinio 
Sutartis   Nr. 850, 37 Lt15)priedas 
09/107 Nr.59 Nr. 20) 
(Ieškinio 5330,06 Lt   
priedas 1162 Lt   
Nr. 9) Nr.63   
  5330,06 Lt   
  1162 Lt   
  Nr. 64   
  5330,06 Lt  ______________
  1162 Lt   
  Nr.72   
  3932,27 Lt   
  850,37 Lt   
  Pažyma apie   
  atliktu darbu   
  verte   
  29042,98 Lt   
2009 m.60,61,65,66,70,AtliktuSAN Nr.KDS Nr.4749,50 Lt
liepos  13  d.75darbu    aktai000918102603 
Statybos butas (Ieškinio 
rangos Nr. 60Viso          užpriedas 
Sutartis   Nr. 3840,90 LtbalkonusNr. 21) 
09/108 818,67pagal sutartis  
(Ieškinio Butas Nr. 6109/107        ir  
priedas    Nr. 3637,21 Lt09/108  
10) 781,72 LtBe PVM  
  Butas Nr. 6547495,09 Lt  
  3840,90 LtSu PVM  
  818,67 Lt56519,16 Lt  
  Butas Nr. 66   
  3637,21 Lt   
  781,72 Lt   
  Butas Nr. 70   
  3840,90 Lt   
  818,67 Lt   
  Butas Nr. 75   
  3840,90 Lt   
  818,67 Lt   
  Pažyma apie   
  atliktu darbu   
  ir išlaidu   
  verte   
  27 476,14 Lt   
2009 m.56,51,45AtliktuSAN Nr.KDS Nr.1134,23 Lt
rugsejo 1 d. darbu   aktas000924102603 
Statybos butas Nr. 51Be PVM53743,52 Lt 
rangos 3698,34 Lt11342,39 Lt(Ieškinio 
Sutartis   Nr. 794,86 LtSu PVMpriedas 
09/114 Atliktu13724,29 LtNr. 21) 
(Ieškinio darbu   aktas(Ieškinio  
priedas    Nr. butas Nr. 45priedas    Nr.  
11) 3905,46 Lt16)  
  832,43 Lt   
  Atliktu   
  darbu aktai   
  butas Nr. 56   
  3698,34 Lt   
  794,86 Lt   
  Pažyma apie   
  atliktu darbu   
  ir išlaidu   
  verte   
  13 724,29 Lt   
2009 m.78AtliktuSAN Nr.PVM faktura463,90 Lt
rugsejo 7 d. darbu   aktas000926KDS Nr. 
Statybos už  2009  m.Be PVM102676 
rangos rugsejo men.4639,04 Lt(Ieškinio 
Sutartis Nr. 5613,24 LtSu PVMPriedas Nr. 
09/127 Pažyma apie5613,24 Lt22) 
(Ieškinio atliktu darbu(Ieškinio  
priedas Nr. ir išlaiduPriedas Nr.  
12) verte17)  
  5613,24 Lt   
2009 m.78-1AtliktuSAN Nr.PVM faktura402,21 Lt
rugsejo 7 d. darbu   aktas000925KDS Nr. 
Statybos už 2009 m.Be PVM102676 
rangos rugsejo men.4022,14 Lt11 528,03 Lt 
Sutartis Nr. 4866,79 LtSu PVM  
09/128 Pažyma   Nr.4866,79Lt  
(Ieškinio 30 apie(Ieškinio  
priedas Nr. atliktu darbuPriedas Nr.  
13) ir išlaidu18)  
  verte   
  4866,79 Lt   
2009 m.67, 74, 55AtliktuSAN Nr.PVM faktura1060,38 Lt
spalio 2 d. darbu aktai000933KDS Nr. 
Statybos už 2009 m.Be PVM102677 
rangos spalio   men.10603,82 Lt14113,68 Lt 
sutartis Nr. 4866.79 Lt;Su PVM(Ieškinio 
09/126 3905,46 Lt;12830,62 Ltpriedas Nr. 
(Ieškinio 4058,38 Lt;(Ieškinio23) 
Priedas Nr. Pažyma Nr.priedas Nr.  
14) 31 apie19)  
  atliktu darbu   
  verte:   
  12763,55 Lt   
Viso:   115 470,44 
    Lt 
2. Atliktinu darbu lentele:
 Trinapolio g.LokalinesIšrašytinosIšrašytinos10 proc.
 HA,samatosFakturosfakturosbaudos
 Vilniuje, UAB „KDSAB „Kaunopaskaiciavimas
 buto Nr. Statyba“dujotiekio 
    Statyba“ 
 50  (IeškinioBe PVMBe PVM4228,23 Lt322,77 Lt
 priedas Nr.3227,65 Lt3227,65 Lt  
 24)Su PVMSu PVM  
  3905,46 Lt3905,46 Lt  
 27,   32,    37,Be PVMBe PVM30301,5 Lt2313,09 Lt
 ! 42, 57, 62, 7723130,92 Lt23130,92 Lt  
 (IeškinioSu PVMSu PVM  
 priedas Nr.27988,41 Lt27988,41 Lt  
 24)    
 26, 31, 41,Be PVMBe PVM20522,13 Lt1566,57 Lt
 46,7115665,75 Lt15665,75 Lt  
 (IeškinioSu PVMSu PVM  
 priedas  Nr.18955,56 Lt18955,56 Lt  
 24    
 14, 19, 24,Be PVMBe PVM36882,84 Lt2815,48 Lt
 29, 39, 44, 5428154,84 Lt28154,84 Lt  
 (IeškinioSu PVMSu PVM  
 priedas Nr.34067,36 Lt34067,36 Lt  
 24)        
 13, 18, 23,Be PVMBe PVM60771,06 Lt4639,01 Lt
 28, 33, 38,46390,12 Lt46390,12 Lt  
 43, 48, 58, 68Su PVMSu PVM  
 (Ieškinio56132,05 Lt56132,05 Lt  
 priedas Nr.    
 24)    
 50, 55, 60,Be PVMBe PVM3837,51 Lt292,94 Lt
 65, 702929,40 Lt2929,40 Lt  
 (IeškinioSu PVMSu PVM  
 priedas Nr.3544,57 Lt3544,57 Lt  
 24)         
 27, 32, 37,Be PVMBe PVM7326,1 Lt559,24 Lt
 42, 57, 62,5592,45 Lt5592,45 Lt  
 67, 72, 77Su PVMSu PVM  
 (Ieškinio6766,86 Lt6766,86 Lt  
 priedas Nr.    
 24)                 
 26, 36, 41, 46,    51, 56, 61,71 (Ieškinio priedas Nr. 24)       Be PVM 5439,77 Lt Su         PVM 6582,12 LtBe PVM 5439,77 Lt Su         PVM 6582,12 Lt7126,09 Lt543,97 Lt
 9, 14, 19, 24, 29, 39, 44, 54 (Ieškinio priedas Nr. 24 Be PVM7332,34 Lt Su PVM 8872,13 LtBe PVM 7332,34 Lt Su PVM 8872,13 Lt9605,36 Lt733,23 Lt
 8, 13, 18, 23, 33, 38, 48, 53, 58, 68 (Ieškinio priedas Nr. 24)       Be  PVM 10652,29 Lt Su PVM 12889,27 LtBe PVM 10652,29 Lt Su PVM 12889,27 Lt13954,49 Lt1065,22 Lt
Viso:   194555,31 Lt 

6Nurode, kad LR CK 6.280 str. nustato, kad atlygines kito asmens padaryta žala asmuo turi i padariusi žala asmeni regreso (atgrežtinio reikalavimo) teise tokio dydžio, kiek sumokejo žalos atlyginimo, jeigu istatymai nenustato kitokio dydžio. Šio straipsnio 2 dalis nustato, kad atlygines keliu asmenu bendrai padaryta žala asmuo turi teise iš kiekvieno reikalauti ju išmoketo žalos atlyginimo dalies, proporcingos ju kaltei. Kai neimanoma nustatyti kiekvieno iš žala padariusiu asmenu kaltes dydžio, laikoma, kad jie žala turi atlyginti lygiomis dalimis. Šiuo atveju, kadangi abieju atsakovu darbai yra atlikti su trukumais, blogai irengti balkonu pagrindai bei nekokybiškai atlikti hidroizoliacijos darbai, nustatyti kiekvieno iš ju kaltes procenta yra neimanoma. Todel tiek jau atlygintos žalos dydi, tiek LR CK 6.61 straipsnio 1 dalies pagrindu avansu prašomos priteisti žalos dydi reikia dalinti lygiomis dalimis pagal pateikiama paskaiciavima: 115 470,44 Lt + 194555,31 Lt = 310 025,75 Lt/2 = 155 012,88 Lt. Prašo priteisti iš UAB „Jumasta“: 155 012, 88 Lt - 47 656,58 Lt = 107 356,3 Lt. Iš ju 65 271,55 Lt Ieškovas AB „Kauno dujotiekio statyba“ jau yra atlygines. 42084,75 Lt priteistini avansu tolesniu darbu atlikimui. UAB „Getanitas“: 155 012,88 Lt - 27 533,07 Lt = 127 479,81 Lt. Iš ju 50 198,89 Lt Ieškovas AB „Kauno dujotiekio statyba“ jau yra atlygines. 77 280,92 Lt priteistini avansu tolesniu darbu atlikimui. Prašo priteisti iš Atsakovu UAB „Jumasta“ ir UAB „Getanitas“ Ieškovo AB „Kauno dujotiekio statyba“ naudai 6 proc. metines palukanas nuo teismo priteistu sumu nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

7Atsakovas UAB „Jumasta“ su ieškiniu nesutiko ir paaiškino, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susije su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulemusiais skolininko civiline atsakomybe tokiu budu, kad nuostoliai pagal ju ir civilines atsakomybes prigimti gali buti laikomi skolininko veiksmu rezultatu. UAB „Jumasta“ atlikti darbai nesalygojo jokios žalos (nuostoliu) ieškovui atsiradimo: ieškovo keliamos pretenzijos del garantiniu laikotarpiu atsiradusiu defektu nesusijusios su UAB „Jumasta“ atliktais darbais. 2006-04-10 subrangos sutartimi Nr.06/36 ieškovas ir UAB „Jumasta“ susitare del cementiniu grindu irengimo gyvenamuju namu kvartale Žvalgu g. 9, Vilniuje, III etapo, K-6 ir K-8 korpusu (pripažinus pastatus tinkamais naudoti šiu pastatu adresas pakeistas i Trinapolio g. 11) butuose, holuose, balkonuose ir terasose. Subrangos sutarties priede Nr. 1 buvo numatyta, kad UAB „Jumasta“ irengia cementines grindis ir balkonuose (iš viso 1 918,61 m2). Atlikus rangos darbus pagal anksciau nurodyta subrangos darbu sutarti buvo pasirašyti atliktu darbu aktai. Juose ivardijami atsakovo atlikti darbai bei ju apimtys, t.y.: pagrindo lyginimas (niveliavimas) smeliu ir grindu (iskaitant ir balkonu) betonavimas. Atsakovo UAB „Jumasta“ darbai, kiek tai susije su grindu irengimu balkonuose, apsiriboja tik cementinio pagrindo (be jokios hidroizoliacijos), t.y. išlyginamojo grindu sluoksnio, irengimu. Kadangi grindu irengimas nepasibaigia vien tik išlyginamojo sluoksnio irengimu (cementinio pagrindo išbetonavimu), ieškovui atlikus darbus dalyje iš subrangos sutartyje numatytu balkonu, 2006 m. birželio 12 d. subrangos sutartimi ieškovas ir UAB „Getanitas“ sudare subrangos sutarti Nr. 06/81. Šios sutarties pagrindu UAB „Getanitas“ isipareigojo atlikti likusius grindu irengimo (plyteliu klijavimo, hidroizoliacijos bei termosiuliu irengimo) balkonuose darbus. UAB „Getanitas“ isipareigojo atlikti grindu balkonuose plyteliu klijavimo ir hidroizoliacijos darbus, t.y., irengti balkonuose danga (viršutini grindu sluoksni, kuris tiesiogiai veikiamas naudojimo metu atsirandanciu poveikiu) bei hidroizoliacijos sluoksni, kuris neleidžia prasisunkti grindimis pratekanciam vandeniui ir kitiems skysciams, taip pat patekti i grindis gruntiniam vandeniui. Pretenzijose (2008 m. gegužes 8 d., 2008 m. liepos 30 d., 2008 m. rugpjucio 22 d., 2009 m. spalio 30 d., 2009 m. spalio 5 d.) atsakovams bei defektiniuose aktuose ieškovas nurodo, kad grindu hidroizoliacijos darbai yra atlikti nekokybiškai, su defektais. Ieškovas patvirtino, kad buvo nekokybiškai atlikti ne cementinio grindu pagrindo (išlyginamojo sluoksnio), o grindu hidroizoliacinio sluoksnio irengimo darbai, šiuos darbus atliko UAB „Getanitas“. Tikroji vandens pratekejimo per grindis priežastis - UAB „Getanitas“ netinkamai irengtas grindu hidroizoliacijos sluoksnis: neužsandarintas suklijuotu plyteliu deformaciniu siuliu specialiai tam skirtomis mastikomis, palikti plyšiai tarp vertikalios hidroizoliacijos ir vitrinos remo, kas leido skverbtis ir kauptis statybinei dregmei per cementini skiedini balkonuose. Tuo tarpu cementinis skiedinys nera skirtas apsaugoti grindis nuo išorinio skysciu (iskaitant ir vandens) poveikio, kadangi viena iš cementinio skiedinio savybiu, skysciu, vandens igeriamumas. Laikui begant del tinkamos hidroizoliacijos nebuvimo UAB „Jumasta“ irengtas cementinis skiedinys igere nemaža kieki statybines dregmes. Šiltuoju metu i cementini skiedini patekusi dregme, atejus šaltajam (žiemos sezonui), virto ledu. Kadangi ledo tankis didesnis nei vandens (visuotinai žinoma), tai ši sukaupta dregme žiema virsdama ledu (kietu ir tvirtu kunu) išsiplecia ir taip suardo cementinio skiedinio struktura. Del šios priežasties cementinis skiedinys praranda tvirtumo savybes ir tampa birus. Cementinis skiedinys (išlyginamasis grindu sluoksnis) nera hidroizoliuojanti medžiaga, skirta apsaugoti kitus paviršius nuo gamtos dregmes prasiskverbimo ir jos virtimo i leda poveikio. Išlyginamasis sluoksnis yra skirtas apatiniam grindu sluoksniui ar perdangos paviršiui išlyginti, perdangos ar grindu nuolydžiui irengti, uždengti ivairius vamzdynus, paskirstyti šilumos ir garso izoliacijos sluoksnio, taip pat ant perdangos irengtu sluoksniu apkrovas. UAB „Getanintas“ netinkamai irengus hidroizoliacija, vanduo prasiskverbe i UAB „Jumasta“ išbetonuota sluoksni, o virtes ledu pakeite cementinio skiedinio struktura. UAB „Jumasta“ atlikti darbai visiškai nesusije priežastiniu ryšiu su bet kokia žala, kuria galejo patirti ieškovas del vandens pratekejimo per balkonu grindis. UAB „Jumasta“ darbus atliko kokybiškai. Rangovo atliktu darbu perdavimas iforminamas aktu, kuri pasirašo abi šalys. Užsakovas turi teise atsisakyti priimti darbu rezultata, jeigu nustatomi trukumai, del kuriu jo neimanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatyta paskirti. Nenustate jokiu defektu, AB „Kauno dujotiekio statyba“ atsakovo UAB „Jumasta“ atliktus darbus prieme, o atliktu darbu aktus pasiraše tiek Rimantas Racinskas (statinio statybos techninis prižiuretojas), tiek ir Povilas Mažolis (statybos darbu vadovas). Nei vienas iš šiu ieškovo interesus atstovaujanciu asmenu nepateike jokiu pastabu ar pretenziju del to, kad cementinis skiedinys butu nepakankamai tvirtas, per plonas, butu naudotos nekokybiškos medžiagos ir juolab, kad darbai butu atlikti ne pagal projekta ar darbo brežinius. Nors ieškovas nurodo, kad atsakovas UAB „Jumasta“ blogai atliko cementinio pagrindo balkonuose irengimo darbus, taciau ka patvirtina ieškovo ir UAB „KDS statyba“ sudarytos sutartys, samatos ir atliktu darbu aktai, balkonai iš naujo betonuojami nebuvo. Defektiniais aktais iš esmes pats ieškovas „nustate“, kad atsakovas UAB „Jumasta“ darbus atliko su trukumais. Ieškovas yra pareiškes pretenzijas UAB „Jumasta“ tik del dvieju butu balkonu: buto, esancio Trinapolio g. 11, Nr. 47 balkono (2008 m. rugpjucio 28 d. pretenzija) ir del buto Nr. 78 balkono (2009 m. sausio 16 d.). Taciau ieškini ieškovas reiškia net del 52 butu balkonuose atliktu darbu. Kartu su ieškiniu pateiktas defektinis aktas butui Nr. 74 ieškovo buvo surašytas 2009 m. spalio 9 d., o sutartis šiame defektiniame akte numatytiems darbams atlikti yra pasirašyta dar iki to - t.y., 2009 m. spalio 2 d. 2009 m. rugsejo 18 d. rašte ieškovas nurode, kad jis, UAB „Jumasta“ iki 2009 m. rugsejo 24 d. nepašalinus buto Nr. 78 trukumu, bus priverstas samdyti kita organizacija darbams atlikti. Jau 2009 m. rugsejo 7 d. buvo sudaryta sutartis su UAB „KDS statyba“ del statybos rangos darbu atlikimo. Kitos statybos rangos sutartys su UAB „KDS statyba“ buvo sudarytos taip pat dar iki 2009 m. rugsejo 18 d. pretenzijos: 2009 m. liepos 13 d., 2009 m. rugsejo 1 d. Pažymejo, kad atsakovu atžvilgiu galetu buti taikoma išimtinai tik sutartine civiline atsakomybe, del ko šiems tarp šaliu esantiems teisiniams santykiams negali buti taikomi LR CK 6.280 straipsnyje nustatyti žalos atlyginimo principai. Didžiaja dali ieškovo kartu su ieškiniu pateiktu kasos išlaidu orderiu pasiraše gamybos direktorius Algimantas Kabišaitis. Kaip žinia, ieškovo vadovas yra Henrikas Bartusevicius, tad jis ir turejo pasirašyti minetus dokumentus. Tad mokejimo dokumentai, pasirašyti ieškovo gamybos direktoriaus, o ne bendroves vadovo, neturi jokios irodomosios galios. Du kasos išlaidu orderiai (2009 m. spalio 15 d. Nr. 629 ir 2009 m. lapkricio 6 d. Nr. 641) iš vis nera pasirašyti nei vadovo, nei gamybos direktoriaus Algimanto Kabišaicio, nors jo parašas, kaip jau mineta anksciau, taip pat neturi jokios teisines galios. Be to, orderyje Nr. 622 yra taisymai. Atsižvelgiant i šias aplinkybes, nera pagrindo vadovautis pateiktais mokejimo dokumentais, pagrindžianciais tariama sumu išmokejima. Nors ieškovas pateike 2009 m. lapkricio 16 d. mokejimo nurodyma Nr. 4901, pagal kuri ieškovas UAB „KDS statyba“ esa pervede 13 310,65 Lt, taciau šio dokumento taip pat negalima laikyti irodymu, pagrindžianciu patirta žala ar nuostolius. Visu pirma, šis dokumentas nepatvirtina, kad mokejimas yra iš tikruju ivykdytas, jame nera visu butinu rekvizitu (banko darbuotojo parašo ir pan.). Antra, toks mokejimo nurodymas, vykdomas internetu gali buti ta pacia diena atšauktas ir pinigai nebus faktiškai pervesti. Trecia, nera aišku, už kokius darbus ir kokiu pagrindu buvo atliktas mokejimas (mokejimo paskirtis yra „už darbus“). Jokiu budu negalima laikyti ieškovo patirtais nuostoliais tu sumu, kurios nurodytos ieškovo išrašytose PVM saskaitose - fakturose atsakovams neva už defektu taisyma, kadangi šiose saskaitose tik vienašališkai ieškovo irašytos sumos, kurias neva turi sumoketi atsakovai. Be to, šiose saskaitose be pagrindo priskaiciuojamas ir 21 proc. PVM, nors akivaizdu, kad pagal LR Pridetines vertes mokescio istatyma žalos (nuostoliu) atlyginimas nera PVM objektas ir šis mokestis neskaiciuojamas. Savo išlaidas, patirtas šalinant tariamus defektus, ieškovas grindžia su UAB „KDS statyba“ sudarytomis sutartimis, samatomis, atliktu darbu aktais. Taciau tiek samatos, tiek ir atliktu darbu aktai yra sudaryti pagal 2009 m. kovo menesio kainas, nors sutartys su UAB „KDS statyba“ buvo sudarytos 2009 m. liepos 13 d., 2009 m. rugsejo 1 d., 2009 m. rugsejo 7 d., 2009 m. spalio 2 d. Visuotinai žinoma, kad per laikotarpi nuo 2009 m. kovo iki 2009 m. liepos, rugsejo, spalio menesiu krito statybos darbu kainos, todel butent pagal tuo metu galiojusias kainas, o ne pagal 2009 m. kovo menesio kainas, samatos ir turejo buti sudaromos vykdant normalia ukine veikla ir siekiant paciam ieškovui naudingiausio ekonominio sprendimo. Todel darytina pagrista išvada, kad net konstatavus, kad ieškovas patyre kokias nors išlaidas, šios išlaidos yra nepagristai dideles ir neatitinka realiu rinkos salygu. Ieškovo avansu reikalaujami priteisti nuostoliai (194 555,31 Lt) taip pat negali buti laikomi nuostoliais LR CK 6.249 straipsnio prasme tol, kol jie nebus patirti ir nepasireikš išlaidu forma. Kaip matyti iš ieškinio ir pateiktu priedu, ieškovas su UAB „KDS statyba“ atsiskaite grynaisiais pinigais. Taciau atsiskaitymas su klientais grynaisiais pinigais nera iprasta ieškovo praktika. UAB „Jumasta“ visada atsiskaitydavo mokejimo pavedimu per banka. Todel akivaizdu, kad ukine operacija, kai ieškovas atsiskaito grynaisiais pinigais, ypac tarp susijusiu imoniu (abi šios imones yra KDS verslo grupes imones] yra itartina operacija.

8Atsakovas UAB „Getanitas“, vykdydamas sutarti 2006 m. birželio men., liepos men., rugpjucio men., rugsejo men., lapkricio men., 2007 m. sausio men., balandžio men., gegužes men. ir birželio men. atliktu darbu aktu bei pažymu apie atliktus statybos rangos darbus pagrindu perdave atsakovui rezultata. Keliamas atsakovo atsakomybes už tariamai nekokybiškai atliktus darbus klausimas yra kildinamas iš statybos subrangos teisiniu santykiu, susiklosciusiu tarp statinio generalinio rangovo ir generalinio rangovo pasitelkto subrangovo. Faktine aplinkybe, kad atsakovas atliko darbus kokybiškai ir ju rezultatas yra tinkamas naudoti pagal paskirti, patvirtina 2009 m. kovo men. 16 d. daugiabuciu gyvenamuju namu kvartalo (sekcijos K-6, K-7, K-8) Tirnapolio g. HA, 11B, 11C Vilniuje pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr.101/211.4-527, kuriuo statiniu pripažinimo tinkamais naudoti komisija, pripažino statinius bei ju statybos metu atliktus statybos ir montavimo darbus, iskaitant ir atsakovo atliktus, tenkinanciais projekto ir normatyviniu statybos dokumentu reikalavimus. Atsakovas savo iniciatyva 2007 m. rugpjucio men. - rugsejo men. neatlygintinai perdaže dali balkonu. 2008 m. gegužes men. pareiškus raštiška pretenzija del tariamai nekokybiškai atliktu darbu, iskaitant atsakovo 2007 m. rugpjucio men. - rugsejo men. atliktus darbus, jis savo iniciatyva išarde, apžiurejo vieno iš atsitiktinai pasirinktu balkonu, kurio grindu hidroizoliacijos irengimui buvo naudoti darbai, grindis. To pasekoje buvo pastebeta, kad: (i) tarpas tarp plyteles ir lango apatinio profilio, kuri irenginejo tretieji asmenys, de facto gerokai didesnis nei nurodyta projektineje dokumentacijoje, ko pasekoje prilydoma danga neprieina iki lango apatinio profilio, betono išlyginamasis sluoksnis, kuri galimai irenginejo UAB „Jumasta“ ant kurio atsakovas Sutarties pagrindu klijavo grindu hidroizoliacini sluoksni bei plyteles, 1 cm gylyje yra koretas, labai silpnas, todel trukinedamas sugadina atsakovo irengta grindu hidroizoliacijos danga, ant polistkolo guli armuojantis tinklas, kuris turetu buti imontuotas i betona, todel grindu betono sluoksnis yra gerokai silpnesnis, trukineja, montuojant pertvaras balkonuose, irengtose grindyse buvo išgrežtos skyles, po montavimo nebuvo užtaisytos sandarinimo medžiagomis, dalis irengtu grindu plyteliu suskaldyta. Atidengus sluoksni, pastebeta, kad atsakovo po irengto grindu hidroizoliacijos sluoksniu esanti betono mase nesukietejusi, t.y. butent UAB „Jumasta“ galimai netinkamai atliko betoninio grindu pagrindo irengimo darbus. UAB „KDS statyba“ surašytuose atliktu darbu aktuose ir lokalinese samatose nurodytos atliktiems darbams naudotos (naudotinos) medžiagos, kuriu atsakovas nenaudojo ir nereikalavo už jas apmokejimo iš ieškovo, taip pat defektiniuose aktuose nurodyti atliktino darbo kiekiai yra mažesni nei atliktu darbu aktuose nurodyti tariamai atliktu darbu kiekiai. Darant prielaida, kad butent kito atsakovo netinkamai irengta grindu hidroizoliacija salygojo tariamu defektu atsiradima, visiškai nesuprantama, kokiu tikslu buvo butina iškapoti 10,5 m ilgio prie sienos vitrinu cementinio skiedinio. Visiškai nesuprantama, kokiu tikslu tariamai remontuojant balkono grindu danga yra butina dažyti tokio pacio ploto lubas. Juolab, kad buto Nr. 47 defektiniame akte nurodyta, jog tariamai butina glaistyti 2 kv.m. ploto lubas, o atliktu darbu akte nurodoma, kad tariamai glaistoma ir dažoma buvo net 16,1 kv. m. ploto lubu. Visiškai analogiški darbai ir ju kiekiai bei kainos yra nurodomi ir kituose tariamai UAB „KDS statyba“ atliktu remonto darbu aktuose bei parengtose lokalines samatose.

9Trecias asmuo UAB „AS Development“, [buves pavadinimas UAB „SIV“] paaiškino, kad 2006-01-23 tarp UAB „Busto industrijos grupe“ ir treciojo asmens, kaip Techninio prižiuretojo, buvo pasirašyta technines priežiuros sutartis Nr. 06-01-02, pagal kuria tretysis asmuo isipareigojo atlikti objekto, t.y. gyvenamuju namu komplekso (1-9 sekcijos) su vaiku darželiu, sporto klubu ir pradine mokykla, esancio adresu: Vilnius, Žvalgu g. 9, technine priežiura. Ieškinys pareikštas del žalos, kuri atsirado taisant defektus, padarytus atliekant taip vadinamus pasleptus darbus. Taciau fakta, kad Tretysis asmuo savo isipareigojimus pagal LR teises aktus bei Sutarti, dalyje del atsakovu UAB „Jumasta“ bei UAB „Getanitas“ atliekamu subrangoviniu darbu Objekte atliko tinkamai, patvirtinta projektines dokumentacijos išrašai, statybos darbu žurnalu išrašai, pasleptu darbu patikrinimo aktai, panaudotu statybiniu medžiagu atitikties deklaracijos, bandymo protokolo nuorašai. Tretysis asmuo savalaikiai atlikdavo abieju atsakovu padarytu pasleptu darbu patikrinimus. Jokiu pretenziju del negalimumo atlikti jiems skirtas pareigas kokybiškai minetame Objekte priduodant pasleptus darbus, atsakovai nereiške. Atsižvelgiant i tai, kad buvo perduodami specifiniai, t.y. paslepti darbai, tretysis asmuo per savo atstovus patikrinimus atlikdavo itin kruopšciai, taciau neužfiksavus vizualiai matomu pasleptu darbu trukumu, statybos darbu žurnaluose jokie irašai apie padarytus defektus nebuvo daromi. Visos atsakovu pateiktos panaudotu statybiniu medžiagu atitikties deklaracijos atitiko istatymu keliamus reikalavimus ir jokiu abejoniu nekele. Atkreipe demesi, kad pagal Sutarti apribojus treciojo asmens lankymosi intensyvuma Objekte (Sutarties papildomo susitarimo Nr. 2 3.3.1.12. p.), tiek ieškovo, tiek atsakovu atstovai nerode iniciatyvos bendradarbiauti su treciojo asmens atstovais, ir nekviete pastaruju atliekant veiksmus, susijusius su defektu konstatavimu bei ju šalinimu. Todel, esant nurodytoms aplinkybems, del ieškovui padarytos žalos treciajam asmeniui nekyla jokia atsakomybe. Del šios priežasties praše byla ieškinio reikalavimu dalyje spresti teismo nuožiura.

10Ieškininis pareiškimas tenkintinas iš dalies.

11Bylos medžiaga nustatyta, kad AB „Kauno dujotiekio statyba“ 2006-04-10 pasiraše su UAB „Jumasta“ Subrangos sutarti Nr. 06/36, kuria subrangovas isipareigojo rangovui atlikti daugiabuciu gyvenamuju namu kvartale Žvalgu g. 9, dabartinis adresas Trinapolio 11 A, Vilniuje, III etapo: K-6 korpuso, cementiniu grindu irengimo butuose, balkonuose, holuose ir terasose irengimo darbus [b.l. 11-19, t.1]. 2006 06 12 Subrangos sutartimi Nr. 06/81, bei papildomais susitarimais Nr. 3, Nr. 4, Nr. 8, Nr. 10 Subrangovas UAB „Getanitas“ isipareigojo Rangovui AB „Kauno dujotiekio statyba“ atlikti daugiabuciu gyvenamuju namu kvartale Žvalgu g. 9, Vilniuje, III etapo 6 korpuso, dabartinis adresas Trinapolio 11 A, Vilniuje, plyteliu klijavimo darbus [b.l. 19-35, 37, 38, t.1]. 2008-08-28 Pretenzija atsakovui UAB „Jumasta“ [b.l. 43, t. 1] nurodo, kad pagal gyventoju skundus del vandens praleidimo per balkonines plokštes, ieškovas kviete tike hidroizoliacija, tiek plyteliu klijavimo darbus atlikusia UAB „Getanitas“, kuri išarde plyteles ir nustate, kad cementinis pasluoksnio irengimas balkonuose nekokybiškas. Tai patvirtina byloje pateiktas Aktas [b.l. 44, t.1 ]. Atsakydama i pretenzija UAB „Jumasta“ nurode, kad vandens laidumui per balkonines plokštes itakos neturi UAB „Jumasta“ atlikti darbai: polistireninio putplascio klojimas ir betonavimas, itaka galejo tureti hidroizoliacijos irengimas prieš plyteliu klojima. AB „Kauno dujotiekio statyba“ atsakydama i UAB „Jumasta“ rašta nurode, kad hidroizoliacija atitinka technines salygas, taciau apžiurint cementinio skiedinio sluoksni balkone, pastarasisi 1-2 cm. gylyje sunkiai panašus i sukietejusi skiedini, o yra tiesiog žvyras [b.l. 46, t.1]. Ieškovas išsiunte pretenzija ir UAB „Getanitas“ su prašymu atsiusti savo atstova defektui pašalinti [b.l. 52-54, t.1]. Tarp šaliu vyko ivairus susirašinejimas, tame tarpe del darbu ištaisymo, bei preliminaraus trukumu šalinimo kainu. AB „Kauno dujotiekio statyba“ Pranešimu del iskaitymo [b.l. 59, t. 1] praneše atsakovui UAB „Jumasta“, jog už atliktus darbus nera atsiskaiciusi 47 656,58 Lt., kadangi del atliktu darbu yra išryškeje defektai, apie kuriuos buvo ne karta informuoti, bei patiems ju nepašalinus, ieškovas pasamde kita imone UAB „KDS statyba“, kuri pašalino defektus už 48 380,51 Lt suma, bei nuo šios sumos skaiciavo 10 procentu bauda, t.y. 4838 Lt, viso 53 743,52 Lt, ieškovas pareiške, kad iskaito priešpriešini vienaruši reikalavima, todel lieka isiskolinimas 6086,94 Lt [b.l. 59-60, t. 1]. Ieškovas Pranešimu del iskaitymo [b.l. 63-64, t.1] praneše UAB „Getanitas“, kad už atliktus darbus ieškovas skolingas 27 533,46 Lt, išryškejus trukumams ir kitai imonei pašalinus juos, viso pašalinti defektai už 32 342,93 Lt, bei 10 procentu bauda, tai sudaro 3234,30 Lt, todel ieškovas iskaite priešpriešini vienaruši reikalavima ir UAB „Getanitas“ skola liko 8551,75 Lt. Kaip matyti iš 2009-07-13 Statybos rangos sutarties Nr. 09/107 su UAB „KDS statyba“, šalys susitare, kad rangovas atliks pastato, Trinapolio g. 11A, Vilniuje balkonu remonto darbus butams Nr. 47,59,63,72: balkonu hidroizliacijos darbus ir balkonu lubu dažymo darbus, viso už 29042,98 Lt. Byloje pateikti Trinapolio g. 11A-47,59,63,64,72 defektiniai aktai, lokalines saskaitos [b.l. 71-92, t. 1]. Pažyma Nr. 30 [b.l. 93, t. 1] patvirtina, kad už balkono remonto darbus nurodytuose butuose atlika darbu už 29 042,98 Lt. Statybos rangos sutartis Nr. 09/108 [b.l. 109-110, t.1] pasirašyta tarp ieškovo ir UAB „KDS statyba“ del balkonu remonto darbu butuose Nr. 60,61,65,66,70,75 atlikimo už 27 476,14 Lt. Tokiu darbu butinuma patvirtina defektiniai aktai, lokalines samatos [b.l. 114-141, t.1]. Pažyma Nr. 30 patvirtina, kad atlikta darbu už 27 476,14 Lt [b.l. 142, t.1]. Statybos rangos sutartis Nr. 09/114 [b.l. 161-162, t.1] patvirtina del balkonu remonto darbu butuose Nr. 56,51,45 už 13 724,29 Lt. Šiu darbu butinuma patvirtina defektiniai aktai, lokalines samatos [b.l. 166-177, t.1]. Pažyma Nr. 30 patvirtina, kad atlikta darbu už 13 724,29 Lt [b.l. 178, t.1]. Statybos rangos sutartimi Nr. 09/128 sutarta del balkono remonto darbu bute Nr. 78-1 už 4866,79 Lt [b.l. 188-189, t.1], šiu darbu reikalinguma patvirtina Defektinis aktas, atliktu darbu aktas, pažyma [b.l.192-195, t.1]. Statybos rangos sutartimi Nr. 09/127 sutarta del bute Nr. 78 balkono remonto darbu atlikimo [b.l. 196-197, t.1]. Šiu darbu reikalinguma patvirtina Defektinis aktas, atliktu darbu aktas, pažyma [b.l. 200-203, t.1]. Statybos rangos sutartimi Nr. 09/126 sutarta del butuose Nr. 67,74,55 balkono hidroizoliacijos remonto darbu atlikimo [b.l. 204-205, t.1]. Šiu darbu reikalinguma patvirtina Defektinis aktas, atliktu darbu aktas, lokaline samata, pažyma [b.l. 206-217, t.1]. UAB „KDS statyba“ atlikus remonto darbus pateike ieškovui PVM saskaitas-fakturas [b.l. 224, t. 1] - 56 519,16 Lt sumai, 13 724,29 Lt [b.l. 225], 5613,24 Lt [b.l. 226],4866,79 Lt [b.l. 227],12 830,62 Lt [b.l. 228]. Byloje pateikti duomenys apie butus, kuriems numatoma plyteliu klojimo ir lubu dažymo darbai [b.l. 233,t.1], bei Lokalines samatos [b.l.234-249, t.1]. Ieškovas yra apmokejes UAB „KDS statyba“ už atliktus remonto darbus [b.l. 256-272, t.1]. Byloje atlikta statybos technine ekspertize, kuri nustate, kad vandens pratekejimo priežastys yra sekancios: netolygiai padengta hidroizoliacija; sueižejes cementinis skiedinys; itrukes išlyginamasis sluoksnis; silpnas cementinio skiedinio išlyginamasis sluoksnis; ipjauta hidroizoliacija ir išlyginamasis sluoksnis; pertvaru montavimui išgrežtos skyles; neužhermetintos deformacines siules [b.l.2-95, t.4].

12LR CK 6.662 str. 4 d. numato, jog užsakovas, nustates darbu trukumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties salygu po darbu priemimo, jei tie trukumai ar nukrypimai negalejo buti nustatyti normaliai priimant darba, taip pat jei jie buvo rangovo tycia paslepti privalo apie juos pranešti rangovui per protinga termina po ju nustatymo. Kaip matyti iš byloje esanciu rašytiniu irodymu, ieškovas 2008-08-28 UAB „Jumasta“[b.l.43, t.1] ir 2008-07-30, 2008-08-22 atsakovui UAB „Getanitas“ [b.l.53,54, t.1] pateike pretenzijas. Kaip matyti iš Subrangos sutarciu cementiniu grindu irengimas pagal sutarti buvo numatytas iki 2006-05-31, velesniu susitarimu iki 2006-06-20 [b.l.17, t.1], dar velesniu iki 2006-07-05 [b.l. 18,t.1]. Atitinkamai plyteliu klijavimo ir kiti darbai iki 2006-07-12, iki 2006-07-16 [b.l. 27,t.1], iki 2006-08-12 [b.l.30,t.1], iki 2006-08-30 [b.l. 33, t.1], iki 2006-11-23 [b.l.35, t.1]. Tuo tarpu daugiabuciu namu kvartalas, Trinapolio g. 11A, 11B, 11 C pripažintas tinkamu naudoti tik 2009-03-16 [b.l. 39-42, t.1]. Atsakovai UAB „Jumasta“ ir UAB „Getanitas“ i aukšciau nurodytas ieškovo pretenzijas, bei velesnius daugkartinius raštus iš esmes neregavo, išskyrus tai, kad UAB „Jumasta“ bute Nr. 78 iš dalies ištaise savo defektus. Kaip matyti iš byloje esanciu Aktu: 2009-09-14, 2008-09-01, 2009-07-10 apžiuros metu buvo konstatuoti aukšciau cituotu butu balkonu defektai. Nors ir veliau tokie defektai buvo nustatinejami ir abu atsakovai žinojo apie šia problema, taciau tinkamai tiek i pretenzijas, tiek ir ivairu kita susirašinejima neregavo, nors garantinis terminas tokiems darbams taisyti nebuvo praejes. Pažymetina ir tai, kad atsakovai, kaip balkonuose aukšciau nurodytus darbus atlikusios imones, bet kokiu atveju sutarties vykdymo metu, bei jos garantiniu periodu, privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga), o jeigu kyla kliuciu, atsiranda defektai, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visu nuo jos priklausanciu protingu priemoniu tokiems defektams pašalinti. Ivertinus konkrecios situacijos aplinkybes teismas sprendžia, jog atsakovai, atsižvelgiant i protingumo ir ekonomiškumo reikalavimus, ne tik privalejo tiksliai vykdyti Sutartimi prisiimtus isipareigojimus, bet ir turejo pareiga užtikrinti tinkama viso proceso eiga, iskaitant ir garantini perioda. Tuo tarpu, kaip pripažino teismo posedyje dalyvaves atsakovo UAB „Jumasta“ direktorius, šis atsakovas formaliai suregavo tik gaves pradine pretenzija, tuo tarpu direktoriaus paaiškinimas, jog veliau telefonu susisiekus su ieškovo imones vienu iš darbuotoju, ir jam žodžiu konstatavus, jos del atsiradusiu trukumu nera UAB „Jumasta“ kaltes, todel atsakovas nesidomejo tolimesne defektu šalinimo eiga, bei priežastimis, kodel tokie defektai atsirado, visiškai nesuprantamas ir nepateisinamas gyventoju, kurie isigijo butus ar patalpas atžvilgiu. Kasacinis teismas yra išaiškines, kad reikalavimus statybos rangos sutarties dalykui ir rangovo pareigu apimti lemia ne tik užsakovo poreikiai ir šaliu susitarimo salygos, bet ir imperatyvieji statybos santykius reglamentuojanciu viešosios teises aktu reikalavimai (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilineje byloje BUAB „Atnava“ v. Vilniaus miesto savivaldybe, bylos Nr. 3K-3-235/2005; 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimat civilineje byloje AB If P&C Insurance AS v. UAB ,,Irengimas“, bylos Nr. 3K-3-516/2009).

13LR CK 6.665 str. 3 d. numato, kad jeigu rangovas sutarties pažeidimu ar kitokiu trukumu per protinga termina nepašalina arba trukumai yra esminiai ir nepašalinami, užsakovas turi teise nutraukti sutarti ir reikalauti atlyginti nuostolius. Esant aukšciau nurodytai situacijai, ieškovas teisetai, vadovaudamasis Subrangos sutarciu 9.9 p., kuris nurodo, kad jei subrangovas nepašalina objekto statybos darbu trukumu Rangovo nustatytais protingais terminais, Rangovas gali savo saskaita pašalinti trukumus ar pasamdyti asmenis tiems trukumams pašalinti, o Subrangovas privalo kompensuoti šalinant Subrangovo atliktu darbu rezultato trukumus mokejimo dokumentais pagristas išlaidas patyrusiai šaliai del sutartyje numatytu Subrangovo isipareigojimu nevykdymo ar netinkamo vykdymo mokejimo dokumentais pagristas išlaidas bei sumoketi 10 procentu tokiu išlaidu dydžio bauda. Tuo pagrindu ieškovas pasamde UAB „KDS statyba“, su kuria sutare del balkonu remonto darbu atlikimo aukšciau išvardintuose butuose. Kaip matyti iš su šia imone sudarytu sutarciu - lokaliniu samatu bei Atliktu darbu aktu, UAB „KDS statyba” atlikto butent balkonu remontu darbus objekte Trinapolio g. 11A, Vilniuje, sutartyse nurodytuose butuose, identiškus darbams, kuriuos pagal 2006-04-10 Subrangos sutarti su UAB „Jumasta“ ir 2006-06-12 Subrangos sutarti su UAB „Getanitas“ buvo isipareigoje atlikti ieškovui atsakovai.

14Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad UAB „KDS statyba“ ivairius balkonu remonto darbus atliko sutartyse ir Lokalinese samatose susitartais ikainiais ir pateike ieškovui PVM saskaitas-fakturas apmokejimui [b.l. 224-228, t.1]. Kaip matyti iš pateiktu Kasos išlaidu orderiu, Mokejimo nurodymo Nr. 4901, ieškovas tokias saskaitas apmokejo, viso 93 554,10 Lt ir UAB „KDS statyba“ pinigus gavo [b.l. 256-272, t.1].

15Abu atsakovai nurodo, kad darbus pagal Ieškinyje nurodytas Subrangos sutartis atliko kokybiškai, o vandens pratekejima, nuostolius sukele ne ju, o atitinkamai kito Subangovo atlikti darbai. Prie ieškinio pateikti irodymai, lokalines darbu samatos, defektiniai aktai bei nuotraukos, taip pat ir susirašinejimas tarp Ieškovo ir Atsakovu patvirtina, kad nekokybiškai buvo atlikti abieju atsakovu, tiek UAB „Jumasta“, tiek ir UAB „Getanitas“ darbai. Atsakovo UAB „Jumasta“ irengtas grindu cementinis sluoksnis nelygus, sueižejes ir birus, UAB „Getanitas“ irengtas hidroizoliacijos sluoksnis taip pat irengtas nekokybiškai, netolygiai, todel butent šiu priežasciu visuma nuleme defektu atsiradima, ir šiuo atveju darbus atlike Subrangovai yra vienodai atsakingi už tai, kad laikui begant balkonuose eme prateketi vanduo, kuris sugadino balkonu grindis, sienas ir lubas. Tokias aplinkybes iš esmes patvirtino ir byloje atlikta ekspertize. Ekspertizes akte nurodyta, kad kad vandens pratekejimo balkonuose priežastys yra sekancios: netolygiai padengta hidroizoliacija; sueižejes cementinis skiedinys aplink vitrinas; itrukes išlyginamasis sluoksnis, šie itrukiai suskaldo hidroizoliacija; silpnas cementinio skiedinio išlyginamasis sluoksnis, kai kuriose vietose cementinis skiedinys yra nesukietejes; ipjauta hidroizoliacija ir išlyginamasis sluoksnis; pertvaru montavimui išgrežtos skyles, jos neužtaisytos sandarinimo medžiagomis, neužhermetintos deformacines siules. Ekspertas nurode, kad bet kuri iš išvardintu priežasiu yra pakankama, kad atsirastu vandens pratekejimas. Antruoju ekspertizes klausimu ekspertas padare išvada, kad balkonu irengimo darbai nebuvo atlikti kokybiškai. Defekta del netolygiai padengtos hidroizoliacijos buvo galima nustatyti surašant pasleptu darbu patikrinimo akta. Tokiu budu ekspertas konstatavo priežastis, del ko atsirado balkonuose atliktu darbu defektai. Atsakovo UAB „Jumasta“ keliami eksperto išvadu netinkamumo pagrindai - eksperto kompetencijos stoka, paciu balkonu neapžiurejimas, skiedinio bandymu neatlikimas [b.l.108-111, t.4] niekuo neparemti, ir neduoda pagrindo nevertinti eksperto išvadu. Atsakovo nurodyti ekspertizes paneigimo argumentai negali pakeisti išvados, jog išvardintos priežastys leme vandens pratekejima balkonuose, kad balkonu irengimo darbai nebuvo atlikti kokybiškai. Atsakovas UAB „Jumasta“ nepateike jokiu irodymu, kurie leistu suabejoti eksperto išvadomis, byloje pateikti Mindaugo Lašo raštas [b.l., 123-124, t.4], Vytauto B. Elenbergo Specialisto išvada [b.l.136-141, t.4] negali paneigti pateiktos Ekspertizes išvados, pažymetina, kad civilinis procesas iš viso nenumato „specialisto išvados“ pateikimo galimybes. Teismas, vertindamas teismo nutartimi paskirtos ekspertizes akta, neturi pagrindo abejoti ja atlikusio eksperto kvalifikacija, padarytu išvadu tikrumu. Pažymetina, kad ekspertizes akte padarytos išvados išsamios, paremtos argumentais, istatymais, STR ir kt., ekspertas išvadas padare ivertines visa civilines bylos medžiaga, balkonai buvo apžiureti, tai patvirtina byloje esantys Aktai, kuriuos ekspertas ir vertino atliekant ekspertize. Tuo tarpu kitu asmenu pateikti irodymai, kuriais bandoma paneigti Ekspertizes akte nustatytas išvadas, visiškai neparemti civilines bylos medžiaga ir procesiniuose dokumentuose nustatytomis aplinkybemis, kadangi tokie asmenys neturejo teises ir galimybes susipažinti su bylos medžiaga, ju pateikti aiškinimai niekuo neparemti ir negali prilygti teismo nutartimi paskirtos ekspertizes išvadoms ir jas paneigti.

16Kaip matyti iš Ekspertizes akto, ekspertas nustate, kad vanduo prateka butu balkonuose tiek del hidroizoliacijos, tiek ir del cementinio sluoksnio ir skiedinio nekokybiškumo, o šiuos darbus pagal Subrangos sutartis ir atliko atsakovai. Ekspertas taip pat nustate, kad cementinio gindu skuoksnio struktura vietomis yra biri del statybos technologijos pažeidimu. Labiausiai tiketinos priežastys yra netinkamai parinktas vandens ir cemento santykis [panaudota per mažai vandens], netinkamai išmaišytas ar sutankintas skiedinys. Vandens patekimas i cementini sluoksni ir jo sušalimas negalejo buti šio sluoksnio strukturos pasikeitimo priežastimi. Tokiu budu ekspertas išsake labiausiai tiketina priežasti del irengto cementinio grindu sluoksnio strukturos pasikeitimo, todel atmestinas atsakovo UAB „Jumasta“ argumentas, jog ekspertas nedare specialiu skiedinio bandymu. Atsakovai neužtikrino galutines geros atliekamu darbu kokybes, tuo pažeisdami ne tik sutartinius isipareigojimus, bet ir bendro pobudžio LR CK 6.246 str. 1 d. nustatyta pareiga elgtis atidžiai ir rupestingai. LR CK 6.256 str. 3 d. nustato principa, kad, jeigu sutarties vykdymas vienai iš šaliu tuo paciu yra ir profesine veikla, ši šalis privalo vykdyti sutarti ir pagal tai profesinei veiklai taikomus reikalavimus. Butent šiuo atveju ne kas kitas, o Atsakovai buvo specialios srities specialistai, geriausiai išmanantys specifinius atitinkamai grindu cementinio sluoksnio, taip pat hidroizoliacijos irengimo niuansus. LR CK 6.256 straipsnio 4 d. nustato, kad kai sutartines prievoles neivykdo ar netinkamai ja ivykdo imone (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neirodo, kad prievoles neivykde ar netinkamai ja ivykde del nenugalimos jegos, jeigu istatymai ar sutartis nenumato ko kita. Nors byloje UAB „Getanitas“ yra pateikes Remonto darbu atlikimo aktus [b.l. 67-77, t.2] iš kuriu galima spresti, kad 2007-08-31 ir 2007 metu rugsejo menesi atsakovas atlikto remonto darbus Trinapolio g. 11A, butuose Nr. 36,5,16,39,57,59,1,42,41,64, taciau iš šiu Aktu neaišku, kokius remonto darbus atsakovas atliko, be to, kaip matyti iš pateiktu Sutarciu su UAB „KDS statyba“, sutartys del balkonuose atsiradusiu defektu ištaisymo sudarytos del kitu butu balkonu defektu taisymo, todel atsakovo UAB „Getanitas“ pateikti irodymai neatleidžia jo nuo pareigos atlyginti nuostolius, atsiradusius ištaisius defektus. Atsižvelgiant i šias aukšciau nurodytas aplinkybes bei šaliu paaiškinimus ir byloje esancius rašytinius irodymus, darytina išvada, jog atsakovai neištaise visu defektiniuose aktuose nurodytu balkonuose darbu, kokius jie privalejo tinkamai atlikti pagal pradines sutartis, garantinis terminas nebuvo praejes, o atlikti darbai buvo netinkamos kokybes, del ko atsirado defektai: vandens pratekejimas balkonuose, del ko ieškovas buvo priverstas kreiptis i atsakovus su pretenzijomis, sudaryti rangos sutarti su kitu rangovu tiems patiems rangos darbams pataisyti, kuriuos tinkamai buvo isipareigoje atlikti atsakovai. Darytina išvada, kad atsakovai netinkamai vykde savo, kaip rangovu, prievoles pagal subrangos sutartis, todel per garantini termina atsiradus defektams, bei juos taisant atsiradus nuostoliams, atlyginimas už šiuos netinkamai atliktus darbus priteistinas iš atsakovu. Teismas laiko pagristu ieškovo atlikta priešpriešiniu reikalavimu iskaityma ir tokiu budu dalies isiskolinimo padengima, kadangi pagal LR CK 6.130 str. 1 d. toks iskaitymas galimas, o ieškovas laikesi CK 6.131 str. 1 d. reikalavimo, kad iskaitoma pranešant apie tai kitai prievoles šaliai [b.l. 59-60, 63-64, t.1]. Kaip matyti iš bylos duomenu [b.l. 59, t.1] ieškovas buvo neatsiskaites su UAB „Jumasta“ 47 656,58 Lt ir šiai sumai iskaite priešpriešini vienaruši reikalavima 48 380,51 Lt už pašalintus defektus, be to nuo šios sumos paskaiciavo 10 procentu bauda 4838 Lt. Ieškovas nurode, kad UAB „Jumasta“ liko skolinga 6086,94 Lt. Atitinkamai ieškovas buvo neatsiskaites su UAB „Getanitas“ ir likusi skolinga 27 533,46 Lt. Už pašalintus defektus sumokejo 32 342,93 Lt, bei nuo šios sumos pagal Sutarti paskaiciavo 10 procentu bauda 3234,30 Lt. Atlikusi priešpriešini vienarušiu reikalavimu iskaityma 27 533,46 Lt sumai, ieškovas nurode, kad UAB „Getanitas“ liko skolingas 8551,75 Lt. Kaip jau nurodyta aukšciau, bylos medžiaga: Lokalines samatos, Atliktu darbu aktai, UAB „KDS statyba“ pateiktos PVM saskaitos-fakturos, bei Kasos pajamu ir išlaidu kvitai patvirtina, kad ieškovas už pataisytus defektus viso sumokejes UAB „KDS statyba“ 93 554,10 Lt [tokiai sumai mineta bendrove ir pateike saskaitas-fakturas apmokejimui]. Tokiu budu ieškovui pateikus irodymus, kad už UAB „KDS statyba“ atliktus darbus jis sumokejo 93 554,10 Lt, atsakovams tenka pareiga lygiomis dalimis atlyginti patirtus nuostolius. Teismas sutinka su ieškovo argumentu, kad pašalinus balkone atsiradusisu defektus neimanoma tiksliai apskaiciuoti abieju atsakovu atliktu darbu defektu pašalinimo verte, todel tikslinga patirtus nuostolius dalinti lygiomis dalimis. Tokiu budu kiekvienas iš atsakovu turetu sumoketi po 46 777,05 Lt. Kadangi ieškovas yra padares aukšciu nurodytus priešpriešiniu vienarušiu reikalavimu iskaityma, t.y. iskaites su UAB “Jumasta“ likusia skola 47 656,58 Lt ir UAB „Getanitas“ 27 533,46 Lt, tokiu budu už realiai atliktus defektu šalinimo darbus atsakovas UAB „Jumasta“ pilnai atsiskaites. Ekspertizes akte nustatyta, kad ieškovas, atlikdamas balkono defektu šalinimo darbus, atitinkamai padare pagerinimus: priklijavo stiklo audinio juosteles prie vitrinu ir sudejo putu polistireno juostas prie sienu, tokius darbus ekspertas ivertino 5496,97 Lt be PVM. Tokiu budu ši suma, kaip atliktas pagerinimas turi buti išminusuojama iš bendros nuostoliu sumos, [t.y. 93 554,10 -5496,97 Lt = 88 057,13 Lt]. Ieškovo naudai priteistina iš atsakovo UAB „Getanitas“ 16 495,10 Lt nuostoliams patirtiems šalinant defektus atlyginti. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas yra paskaiciaves 10 procentu bauda atsakovui UAB „Jumasta“ 4838 Lt, atsakovui UAB „Getanitas“ 3234,30 Lt. Paskaiciuojant tokia bauda ieškovas nenurode Subrangos sutarties tikslaus punkto, taciau, kaip matyti iš Subrangos sutarciu 9.9 p., šalys susitare del 10 procentu dydžio baudos nuo nuostoliu sumos. Tokiu budu yra pagrindas tokia bauda paskaiciuoti ir priteisti iš atsakovu ieškovo naudai. Teismas nustate, kad ieškovas patyre už realiai atliktus defektu pašalinimo darbus 93 554,10 Lt nuostoliu, iš šios sumos atimama pagerinimu suma, t.y. 5496,97 Lt ir gaunama 88057,13 Lt. Atitinkamai šia suma padalinus per puse, t.y. po 44028,56 Lt nuo šios sumos skaiciuotina 10 procentu bauda, t.y. kiekvienam po 4402,80 Lt. Kadangi ieškovas padare iskaityma UAB „Jumasta“ atžvilgiu 47 656,58 Lt sumai, tuo tarpu nuostoliu suma siekia 44 028,56 Lt, todel skirtumas minusuojamas iš baudos ir priteistina ieškovo naudai iš atsakovo UAB „Jumasta“ 774,78 Lt baudos.

17Ieškovas praše priteisti ir 194 555,31 Lt nuostoliu atlyginti už atliktinus defektu šalinimo darbus kitu butu, nurodytu lenteleje, balkonuose. I mineta suma paskaiciuotas PVM, nors realiai neatlikus defektu šalinimu darbu, PVM nera sumoketas. Be to i mineta suma taip pat paskaiciuota 10 procentu dydžio bauda. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas pateike rašytinius duomenis [b.l. 233, t.1], bei b.l. 76, t.3], kad ir kitu butu balkonuose reikalinga atlikti defektu šalinimo darbus. Tokiu darbu kieki ir samatas patvirtina byloje esancios Lokalines samatos [b.l. 234-248, t.1], bei Defektu aktai [b.l. 81-95, t. 4], ieškovo pranešimai atsakovams apie atsiradusius defektus ir butinuma juos taisyti [b.l.96-109, t.4], bei duomenys, kad tokie darbai vyksta ir šiuo metu [b.l. 77-80, 111-151, t.4]. Atsižvelgiant i aukšciau išdestytas aplinkybes, kurios leidžia teigti, jog butent del abieju atsakovu nekokybiškai atliktu darbu atsirado defektai, kuriuos butina pašalinti, bei tuo paciu atsirandanciu nuostoliu, ieškovas turi teise reikalauti priteisti iš atsakovu lygiomis dalimis ateityje patirtinu nuostoliu, bei šiuo metu patiriamu už defektu šalinimo darbus [Subrangos sutarciu 9.10 p.]. Atsižvelgiant i tai, kad tokie darbai neatlikti [ar atliekami dabar] ir duomenu, kad ieškovas butu sumokejes PVM nepateikta, teismas atmeta reikalavima priteisti iš šios sumos PVM. Atmestinas ir reikalvimas priteisti 10 procentu bauda paskaiciuota nuo busimu defektu šalinimo kaštu, kadangi pagal sutarti, tokios baudos ieškovas gali reikalauti realiai patyres defektu šalinimo nuostolius.Tokiu budu ieškovo naudai priteistina iš atsakovu prašoma suma avansu už balkonu Trinapolio g. 11A, Vilniuje remonta, viso 148 515,53 Lt be PVM ir baudos, atitinkamai lygiomis dalimis iš UAB „Jumasta“ ir UAB „Getanitas“, t.y. po 74 257,76 Lt.

18Teismas atmeta atsakovo UAB „Jumasta“ argumenta, jog priemus rangovo atliktus darbus be pastabu, konstatuotina, kad darbai atlikti kokybiškai, be trukumu, kartu šiuos darbus priemusiam asmeniui pereina darbu rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika. Ši taisykle taikoma tik akivaizdiems trukumams, kuriuos priimant galima pastebeti ir ivertinti. Šiuo atveju cemetinio sluoksnio bei hidroizoliacinio sluoksnio patvarumo plika akimi ivertinti nebuvo galima, šie darbai priklauso pasleptiems elementams, kuriems pagal LR Statybos istatymo 36 str. 1 d. bei Subrangos sutartis nustatyti ilgesni garantiniai terminai - 10 metu nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos. Šios istatymo bei sutarciu nuostatos reiškia, kad Subrangovas, atlikdamas darbus užtikrina ju tokia kokybe, kad garantinio termino laikotarpiu ju rezultatu butu galima naudotis pagal paskirti. Pažymetina ir tai, kad technine priežiura atlikusi imone UAB „AS Development“ paaiškino, kad darbu priemimo-perdavimo metu trukumu pastebeti nebuvo galima, jie išryškejo tik pradejus balkonus eksploatuoti pagal paskirti, esant aplinkos poveikiui, lyjant lietui.

19Teismas pažymi ir tai, kad atsiskaitymas su UAB „KDS statyba“ vyko istatymu nustatyta tvarka, yra nedraudžiama atsiskaityti grynais pinigais, jei yra suforminami atitinkami buhalterines apskaitos dokumentai, teismui pateikti atsiskaityma ir pinigu priemima patvirtinantys irodymai. Ieškovas pateike duomenis, kad gamybos direktorius Algimantas Kabišaitis turejo teise Ieškovo AB „Kauno dujotiekio statyba“ vardu pasirašyti buhalterines apskaitos dokumentus.

20Ieškini patenkinus iš dalies, ieškovo naudai priteistinos bylinejimosi išlaidos: sumoketas žyminis mokestis patenkintu reikalavimu dalyje. Ieškovas yra sumokejes 5697 Lt žyminio mokescio. Iš atsakovo UAB „Jumasta“ viso priteistina nuostoliams atlyginti 75032,54 Lt, tokiu budu priteistina ieškovo naudai 2250,97 Lt sumoketo žyminio mokescio. Iš atsakovo UAB „Getanitas“ viso priteistina 95 155,66 Lt nuostoliams atlyginti, tokiu atveju priteistina ieškovo naudai 2854,66 Lt žyminio mokescio. Ieškovas yra sumokejes 8470 Lt ekspertizes išlaidas, bei 363 Lt už eksperto dalyvavima teismo posedyje [b.l. 207, 202, t.3; b.l. 96, 152, t.4], todel viso ekspertizes išlaidoms padengti priteistina iš atsakovu lygiomis dalimis 8833 Lt. Iš atsakovu lygiomis dalimis priteistinos bylinejimosi išlaidos valstybei už procesiniu dokumentu išsiuntima, viso 112,20 Lt [CPK 93, 88 str.].

21Vadovaudamasis LR CPK 93 str., 260 str., 268 str., 270 str., 307 str., teismas

Nutarė

22Ieškovo AB „Kauno dujotiekio statyba“, imones kodas 133276384, buveine Elektrenu g. 7, Kaune, ieškini atsakovams: UAB „Jumasta“, imones kodas 300134365, buveine Ateities g. 15, Vilniuje, UAB „Getanitas“, imones kodas 126053064, buveine Liepyno g. 9-202, Vilniuje patenkinti iš dalies.

23Priteisti ieškovui AB „Kauno dujotiekio statyba“ iš atsakovo UAB „Jumasta“ 75 032,54 Lt [septyniasdešimt penki tukstanciai trisdešimt du litai 54 centai] nuostoliams atlyginti, 6667,47 Lt [šeši tukstanciai šeši šimtai šešiasdešimt septyni litai 47 centai] bylinejimosi išlaidu.

24Priteisti ieškovui AB „Kauno dujotiekio statyba“ iš atsakovo UAB „Getanitas“ 95 155,66 Lt [devyniasdešimt penki tukstanciai vienas šimtas penkiasdešimt penki litai 66 centai] nuostoliams atlyginti, 7271,16 Lt [septynis tukstancius du šimtus septyniasdešimt viena lita 16 centu] bylinejimosi išlaidu.

25Priteisti iš atsakovu UAB „Jumasta“ ir UAB „Getanitas“ lygiomis dalimis 112,20 Lt [viena šimta dvylika litu 20 centu] bylinejimosi išlaidas valstybes biudžetui.

26Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui, skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teiseja Asta Radzeviciene, sekretoriaujant Eglei... 2. viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla... 3. Teismas, išnagrinejes byla,... 4. n u s t a t e:... 5. Ieškovas nurode, kad pagal 2006-04-10 Subrangos sutarti Nr. 06/36 subrangovas... 6. Nurode, kad LR CK 6.280 str. nustato, kad atlygines kito asmens padaryta žala... 7. Atsakovas UAB „Jumasta“ su ieškiniu nesutiko ir paaiškino, kad atlyginami... 8. Atsakovas UAB „Getanitas“, vykdydamas sutarti 2006 m. birželio men.,... 9. Trecias asmuo UAB „AS Development“, [buves pavadinimas UAB „SIV“]... 10. Ieškininis pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 11. Bylos medžiaga nustatyta, kad AB „Kauno dujotiekio statyba“ 2006-04-10... 12. LR CK 6.662 str. 4 d. numato, jog užsakovas, nustates darbu trukumus ar... 13. LR CK 6.665 str. 3 d. numato, kad jeigu rangovas sutarties pažeidimu ar... 14. Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad UAB „KDS statyba“ ivairius balkonu... 15. Abu atsakovai nurodo, kad darbus pagal Ieškinyje nurodytas Subrangos sutartis... 16. Kaip matyti iš Ekspertizes akto, ekspertas nustate, kad vanduo prateka butu... 17. Ieškovas praše priteisti ir 194 555,31 Lt nuostoliu atlyginti už atliktinus... 18. Teismas atmeta atsakovo UAB „Jumasta“ argumenta, jog priemus rangovo... 19. Teismas pažymi ir tai, kad atsiskaitymas su UAB „KDS statyba“ vyko... 20. Ieškini patenkinus iš dalies, ieškovo naudai priteistinos bylinejimosi... 21. Vadovaudamasis LR CPK 93 str., 260 str., 268 str., 270 str., 307 str., teismas... 22. Ieškovo AB „Kauno dujotiekio statyba“, imones kodas 133276384, buveine... 23. Priteisti ieškovui AB „Kauno dujotiekio statyba“ iš atsakovo UAB... 24. Priteisti ieškovui AB „Kauno dujotiekio statyba“ iš atsakovo UAB... 25. Priteisti iš atsakovu UAB „Jumasta“ ir UAB „Getanitas“ lygiomis... 26. Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui,...