Byla 2A-202-123/2013
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už priverstinės pravaikštos laiką, išeitinės pašalpos ir neturtinės žalos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Virginija Nijolė Griškevičienė, kolegijos teisėjai Rimvida Zubernienė, Danguolė Martinavičienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. V. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. V. ieškinį atsakovei UAB „Devynioliktas amžius“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už priverstinės pravaikštos laiką, išeitinės pašalpos ir neturtinės žalos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas R. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Devynioliktas amžius“, kuriuo prašė: 1) pripažinti atsakovės 2012-01-23 priimtą įsakymą Nr. 12/01234 „Dėl drausminės nuobaudos“ neteisėtu ir jį panaikinti; 2) nustatyti, kad darbo sutartis tarp atsakovės ir ieškovo nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos (CPK 297 str. 4 d.); 3) priteisti iš atsakovės 1 500 Lt darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2012-01-03 iki 2011-01-23 įskaitytinai; 4) priteisti iš atsakovės darbo užmokestį nuo 2011-01-24 iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos, skaičiuojant po 6 darbo dienas savaitėje ir po 100 Lt už vieną darbo dieną, teismo sprendimo dalį dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio išmokėjimo nukreipti vykdyti skubiai; 5) priteisti iš atsakovės DK 140 str. 1 d. 1 p. numatytą vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, lygią 2 166,67 Lt; 6) priteisti iš atsakovės 20 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo; 7) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovė nepagrįstai skyrė ieškovui drausminę nuobaudą, nesilaikydama drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos. Mano, kad atsakovė nepagrįstai kaltina ieškovą pasisavinus 30 patiekalų technologines korteles. Paruoštų, išbaigtų, patvirtintų, naudojamų buvusių ir esamų kortelių ieškovas niekada neturėjo, neturi ir iš UAB „Devynioliktas amžius“ patalpų neišsinešė. Paaiškino, kad 2011-12-29 atsakovė neprileido ieškovo prie darbo, neįleido į darbo vietą, liepė atiduoti darbinius rūbus bei raktus nuo tarnybinių patalpų, išeiti iš restorano. Paveiktas atsakovės direktoriaus arogantiško elgesio, patyčių, paniekos ir įžeidinėjimų, ieškovas susirgo ir iki 2012-01-02 turėjo nedarbingumo pažymėjimą. 2012 m. sausio 3 ir 4 d. rytais ieškovui atėjus į darbą, atsakovės vadovas be jokių paaiškinimų ir teisėto pagrindo neprileido ieškovo prie darbo, išvarė iš restorano „Devynioliktas amžius“ patalpų. Nenorėdamas toliau būti įžeidinėjamas, niekinamas matant kitiems darbuotojams, ieškovas nusprendė daugiau restorane nesirodyti. Rašytinių pasiaiškinimų atsakovei nepateikė, nes pasiaiškinimo pateikimo terminai buvo praėję. Iki pat atleidimo iš darbo dienos atsakovė ieškovo nekvietė ir neragino atvykti į darbą. Paaiškino, kad dėl atsakovės direktoriaus V. G. kaltės ieškovas patyrė neturtinę žalą dėl fizinio ir dvasinio skausmo, emocinės depresijos, pažeminimo, reputacijos pablogėjimo.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-09-24 sprendimu ieškinį atmetė, priteisė atsakovei UAB „Devynioliktas amžius“ iš ieškovo R. V. 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad vyr. virėjas R. V. 2011-12-28, išeidamas iš darbo, išsinešė iš virtuvės gaminamų patiekalų technologines korteles, kurios yra UAB „Devynioliktas amžius“ nuosavybė, ir turi būti saugomos virtuvėje, ir nuo 2012-01-03 iki atleidimo iš darbo dienos neatvyko į darbą, savo neatvykimo į darbą priežasčių nepranešė. Konstatavo, kad ieškovo neatvykimas į darbą nuo 2012-01-03 iki atleidimo dienos laikytinas šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu. Pirmosios instancijos teismo manymu, byloje esantys įrodymai, liudytojų parodymai leidžia daryti tikėtiną išvadą, jog ieškovas 2011-12-28, išeidamas iš darbo, išsinešė iš virtuvės UAB „Devynioliktas amžius“ gaminamų patiekalų technologines korteles. Atsakovas, paskirdamas drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, laikėsi drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos (DK 240 str.), pareikalavo ieškovą raštu pateikti paaiškinimą dėl darbo drausmės pažeidimo. Atsakovei nepažeidus atleidimo iš darbo, kaip drausminės nuobaudos taikymo procedūrų, ir teismui nustačius aplinkybes, kad ieškovas išsinešė iš virtuvės UAB „Devynioliktas amžius“ gaminamų patiekalų technologines korteles bei nuo 2012-01-03 iki atleidimo iš darbo dienos neatvyko į darbą ir nepranešė savo neatvykimo į darbą priežasčių, teismas konstatavo, kad atsakovės atliktas ieškovo atleidimas iš darbo yra teisėtas. Netenkinus pagrindinio reikalavimo dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, teismas netenkino kitų iš šio reikalavimo kylančių išvestinių reikalavimų.

5Apeliaciniu skundu ieškovas R. V. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-09-24 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Teismo sprendime nepagrįstai konstatuota, kad 2011-12-28 ieškovui buvo pareikštos pretenzijos dėl darbo ir pareikalauta pasiaiškinti dėl darbo režimo nesilaikymo ir pareigų nevykdymo. Mano, kad atsakovės nurodyti 2011-11-23 Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos planinio patikrinimo metu neva nustatyti pažeidimai neegzistuoja, ir pretenzijų pagal šį patikrinimą ieškovui nebuvo pareikšta. Mano, kad liudytojų parodymai nepatvirtina, jog ieškovas išsinešė iš virtuvės UAB „Devynioliktas amžius“ gaminamų patiekalų technologines korteles. UAB „Devynioliktas amžius“ gamyboje naudojamas patiekalų kalkuliacines-technologines korteles yra surašęs pats ieškovas, kortelės buvo skaitmeninėse laikmenose, todėl buvo laisvai pasiekiamos tiek ieškovui, tiek atsakovei. Byloje nėra objektyvių duomenų, kad technologinės kortelės, kurios buvo patvirtintos bendrovės, dingo dėl ieškovo kaltės. Teismas nenustatė žalos atsiradimo, priežastinio ryšio tarp neteisėtos veikos ir žalos faktų. Nurodo, kad buvo atvykęs į darbą 2011-12-29, 2012-01-03, 2012-01-04, po to ieškovo ėjimas į darbą tapo beprasmis dėl atsakovės siekio atleisti ieškovą. Iki atleidimo iš darbo dienos atsakovė neieškojo ir nė karto nekvietė ieškovo ir neragino atvykti į darbą. Mano, kad išvados dėl ieškovo neatvykimo į darbą be pateisinamos priežasties nepagrįstos. Nurodo, kad nebuvo laikytasi drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos. Paaiškino, kad paaiškinimų atsakovei neteikė, nes jie buvo įteikti pasibaigus pasiaiškinimų pateikimo terminui, todėl apeliantas laukė Valstybinės darbo inspekcijos išvadų. Teismas nekreipė dėmesio į byloje esančius duomenis apie ieškovo bandymą ginčą spręsti taikiai. Atsakovė nevykdė DK 141 straipsnio 4 dalies reikalavimo – ieškovui paprašius vilkino pažymos apie pajamas išdavimą. Mano, kad ginčas šioje byloje kilo dėl neteisėtų atsakovės reikalavimų ieškovui nemokamai dirbti viršvalandžius.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Devynioliktas amžius“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-09-24 sprendimą palikti nepakeistą. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad

72011-12-28 ieškovui nebuvo pareikštos pretenzijos dėl darbo ir pareikalauta pasiaiškinti dėl darbo režimo nesilaikymo ir pareigų nevykdymo. Teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas išeidamas iš darbo išsinešė atsakovės gaminamų patiekalų technologines korteles. Patiekalų kalkuliacinės-technologinės kortelės yra atsakovės intelektualinis turtas, jų pasisavinimas laikomas šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad 2012-01-03 ir 2012-01-04 buvo atvykęs į darbą. Ieškovui pagal 2012-01-20 įsakymą buvo paskirta drausminė nuobauda – pastaba, kurios ieškovas neskundžia, todėl yra pagrindas atleisti ieškovą iš darbo ne tik DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkto pagrindu, bet ir pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punktą. Ieškovas turėjo pakankamai laiko pateikti paaiškinimus, tačiau jų nepateikė. Ieškovas nesikreipė į atsakovę dėl pažymų apie darbo užmokestį gavimo, pagal 2012-02-20 ieškovo prašymą jam 2012-02-27 buvo išsiųstos pažymos apie gautas pajamas.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Byloje kilo ginčas dėl teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo ieškinys dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už priverstinės pravaikštos laiką, išeitinės pašalpos ir neturtinės žalos priteisimo, teisėtumo ir pagrįstumo.

10Byloje nustatyta, kad ieškovas R. V. nuo 2011-08-05 pagal sudarytą darbo sutartį Nr. 4 dirbo UAB „Devynioliktas amžius“ vyr. virėju (t. 1, b. l. 13, 14). 2011-12-28 ieškovui buvo skirtas papeikimas dėl darbuotojo pareiginių nuostatų ir darbo drausmės laikymosi. Nurodoma, kad

11R. V. nesilaiko įmonėje patvirtinto darbo grafiko, įmonės technologinės kortelės nėra išbaigtos, produktai naudojami ir užsakomi neracionaliai, trūkumai pagal 2011-11-23 įspėjimą nepašalinti (t. 1, b. l. 19). 2011-12-29 atsakovė parengė reikalavimą ieškovui pasiaiškinti dėl darbuotojo šiurkščių darbo drausmės pažeidimų bei pareiginių nuostatų nesilaikymo (t. 1, b. l. 18). 2012-01-09 įsakymu Nr. 12/0109 2011-12-28 įsakymas dėl drausminės nuobaudos skyrimo pripažintas negaliojančiu ir panaikintas, drausminę nuobaudą skiriant DK nustatyta tvarka (t. 1, b. l. 27). 2012-01-11 reikalavimais dėl pasiaiškinimo pateikimo atsakovė ieškovo pareikalavo iki 2012-01-17 pasiaiškinti dėl įmonės turto – technologinių kortelių pasisavinimo, neatvykimo į darbą nuo 2012-01-03, direktoriaus reikalavimo nevykdymo dėl Geros higienos praktikos normų pažeidimo (t. 1, b. l. 21, 23, 25). 2012-01-20 įsakymu Nr. 12/0120 dėl drausminės nuobaudos skyrimo už direktoriaus reikalavimo nevykdymą ir pareigų netinkamą vykdymą R. V. skirta drausminė nuobauda – pastaba (t. 1, b. l. 30). Iš darbo R. V. buvo atleistas pagal UAB „Devynioliktas amžius“ direktoriaus 2012-01-23 įsakymą Nr. 12/0123-4 pagal DK 136 str. 3 d. 2 p., jam padarius šiuos pažeidimus: 1) vyr. virėjas R. V. 2011-12-28, išeidamas iš darbo, išsinešė iš virtuvės gaminamų patiekalų technologines korteles, kurios yra UAB „Devynioliktas amžius“ nuosavybė, ir turi būti saugomos virtuvėje. Patikrinimo metu 2011-12-29 buvo nustatyta, kad iš virtuvės dingo 30 patiekalų technologinių kortelių; 2) R. V. nuo 2012-01-03 iki atleidimo iš darbo dienos neatvyko į darbą ir nepranešė savo neatvykimo į darbą priežasčių (t. 1, b. l. 10).

12Dėl darbuotojo neatvykimo į darbą

13Pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą darbo sutartis gali būti nutraukta, kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas. Nutraukti darbo sutartį remiantis DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu galima tik esant darbo drausmės pažeidimui, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai (DK 235 str. 1 d.). Pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punktą šiurkštus darbo pareigų pažeidimas yra darbuotojo neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą). Taigi tam, kad būtų konstatuotas DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punkte nustatytas šiurkštus darbo pareigų pažeidimas, turi būti nustatytas šių teisiškai reikšmingų faktų visetas: 1) darbuotojo neatvykimo į darbą per visą darbo dieną (pamainą) faktas; 2) neatvykimo į darbą be svarbių priežasčių faktas. DK nepateiktas priežasčių, kurios laikytinos svarbiomis neatvykimo į darbą priežastimis, sąrašas, todėl priežasčių svarbos vertinimo klausimas priskirtinas teismo diskrecijai, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, esant ginčui teisme, pareiga įrodyti, kad darbuotojas neatvyko į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą), tenka darbdaviui (atsakovui), o pareiga įrodyti neatvykimo į darbą priežastis ir jų svarbą – darbuotojui (ieškovui) (Lietuvos Aukščiausiojo 2005-12-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-657/2005; 2009-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-601/2009). Įrodinėjimo procesas yra skirtas išsiaiškinti konkrečiai civilinei bylai reikšmingų aplinkybių buvimą ar nebuvimą. Įrodinėjimo našta – tai būtinybė šaliai įrodyti aplinkybes, kurių neįrodžius jai gali atsirasti neigiamų padarinių.

14Nagrinėjamu atveju darbdavys UAB „Devynioliktas amžius“ įrodė, kad darbuotojas neatvyko į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą) nuo 2012-01-03, ieškovas R. V. neįrodė, kad į darbą nuo 2012-01-03 neatvyko dėl svarbių priežasčių (CPK 178 str.). Iš byloje esančių aplinkybių matyti, kad 2011-12-29 atsakovė parengė reikalavimą ieškovui pasiaiškinti dėl darbuotojo šiurkščių darbo drausmės pažeidimų bei pareiginių nuostatų nesilaikymo, tai įrodo tarp šalių kilusią konfliktinę situaciją, tačiau byloje nėra duomenų, kad R. V. 2012-01-03 ir 2012-01-04 buvo atvykęs į darbą, ir atsakovė būtų neleidusi ieškovui dirbti, priešingai, pirmosios instancijos teisme apklausti liudytojai paliudijo, kad ieškovas nuo 2011-12-29 darbe daugiau nebesirodė. Apelianto nurodyta aplinkybė, kad iki atleidimo iš darbo dienos atsakovė neieškojo ir nė karto nekvietė ieškovo, neragino atvykti į darbą, negali būti laikoma svarbia neatvykimo į darbą priežastimi, nes darbdavys neturi pareigos raginti darbuotoją atvykti į darbą. Pagal byloje esančias aplinkybes konstatuotina, kad apeliantas pažeidė DK 228 straipsnyje nustatytas darbuotojo pareigas dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir administracijos nurodymus, darbo normas, laikytis technologinės drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, tausoti darbdavio turtą.

15Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, darbdavys turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei per darbdavio arba administracijos nustatytą terminą be svarbių priežasčių darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo (DK 240 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo dėl DK 240 straipsnio 1 dalies nurodyta, jog darbuotojo rašytinis pasiaiškinimas dėl darbo drausmės pažeidimo yra svarbi drausminės nuobaudos skyrimo teisėtumo garantija. Šios garantijos nepaisymas trukdo tinkamai ištirti darbo drausmės pažeidimą, drausminės nuobaudos skyrimo sąlygas ir parinkti drausminę nuobaudą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-59/2006; 2009-03-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-79/2009). DK 240 straipsnio 1 dalyje nustatyto teisinio reglamentavimo tikslas – ne tik užtikrinti darbuotojo teisę pasiaiškinti darbdaviui dėl darbo drausmės pažeidimo, kurį, darbdavio nuomone, darbuotojas yra padaręs, bet ir maksimaliai užtikrinti, kad darbdavys, prieš skirdamas drausminę nuobaudą, žinotų visas aplinkybes drausminei atsakomybei taikyti ir drausminei nuobaudai parinkti. Iš byloje esančių aplinkybių matyti, kad reikalavimai pateikti paaiškinimus ieškovui buvo išsiųsti 2012-01-11 registruotais laiškais ir įteikti jam asmeniškai 2012-01-18, tačiau atsakovas jokių pasiaiškinimų nepateikė. Ieškovui reikalavimai pasiaiškinti buvo įteikti pasibaigus pasiaiškinimų pateikimo laikui (iki 2012-01-17), tačiau ši aplinkybė nepaneigia ieškovo teisės pateikti pasiaiškinimą darbdaviui, ieškovas jokių pasiaiškinimų darbdaviui nepateikė, taigi iš esmės atsisakė jam DK 240 straipsnio 1 dalyje nustatytos teisės.

16Konstatuotina, jog R. V. pasiaiškinimo nepateikė be svarbių priežasčių. Įvertinus byloje esančias aplinkybes darytina išvada, kad ieškovo neatvykimas į darbą nuo 2013-01-03 laikytinas šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu (DK 235 str. 2 d. 9 p.), lėmusiu atsakovės priimtą įsakymą dėl ieškovo atleidimo už darbo.

17Dėl patiekalų technologinių kortelių pasisavinimo

18Veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto atlyginimo paėmimo požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir nebuvo traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, priskiriamos prie šiurkščių darbo drausmės pažeidimų (DK 235 str. 2 d. 7 p).

19Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str.).

20Nagrinėjamu atveju ieškovas R. V. nepripažįsta, kad išeidamas išsinešė maisto technologines-kalkuliacines korteles, tačiau liudytojų parodymai pirmosios instancijos teisme ir įrodymų visuma leidžia labiau tikėti, kad nurodytas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Įmonės intelektualinio turto pasisavinimas yra pakankamas pagrindas ieškovui taikyti drausminę nuobaudą, numatytą DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkte ir 237 straipsnio 1 dalies 3 punkte (atleidimą iš darbo).

21Įvertinus nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad nagrinėjamu atveju drausminės nuobaudos taikymo procedūros pažeistos nebuvo ir ieškovo R. V. atleidimą iš darbo UAB „Devynioliktas amžius“ laikė teisėtu. Nustačius nurodytas aplinkybes dėl kitų apeliacinio skundo motyvų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

22Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, priėmė teisėtą sprendimą, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti šį teismo sprendimą. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimo apeliacinio skundo motyvais keisti ar naikinti nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

23Atmetus ieškovo apeliacinį skundą atsakovei iš ieškovo priteistina 1 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str. 1, 3 d.).

24Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

25Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

26Priteisti iš ieškovo R. V. atsakovei UAB „Devynioliktas amžius“ 1 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovas R. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-09-24 sprendimu ieškinį atmetė,... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas R. V. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Devynioliktas amžius“... 7. 2011-12-28 ieškovui nebuvo pareikštos pretenzijos dėl darbo ir pareikalauta... 8. Apeliacinis skundas atmestinas.... 9. Byloje kilo ginčas dėl teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo ieškinys... 10. Byloje nustatyta, kad ieškovas R. V. nuo 2011-08-05 pagal sudarytą darbo... 11. R. V. nesilaiko įmonėje patvirtinto darbo grafiko, įmonės technologinės... 12. Dėl darbuotojo neatvykimo į darbą... 13. Pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą darbo sutartis gali būti nutraukta,... 14. Nagrinėjamu atveju darbdavys UAB „Devynioliktas amžius“ įrodė, kad... 15. Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, darbdavys turi raštu pareikalauti, kad... 16. Konstatuotina, jog R. V. pasiaiškinimo nepateikė be svarbių priežasčių.... 17. Dėl patiekalų technologinių kortelių pasisavinimo... 18. Veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba... 19. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo... 20. Nagrinėjamu atveju ieškovas R. V. nepripažįsta, kad išeidamas išsinešė... 21. Įvertinus nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 22. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, konstatuoja, kad pirmosios... 23. Atmetus ieškovo apeliacinį skundą atsakovei iš ieškovo priteistina 1 000... 24. Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija... 25. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimą palikti... 26. Priteisti iš ieškovo R. V. atsakovei UAB „Devynioliktas amžius“ 1 000 Lt...