Byla e2-567-589/2019
Dėl skolos, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį atsakovei R. P

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Rita Dambrauskaitė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį atsakovei R. P..

2Teismas

Nustatė

3ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 57,92 Eur negrąžintą kreditą, 13,03 Eur paskolos mokestį, 60,28 Eur netesybas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 15,00 Eur žyminį mokestį. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovė pranešimu buvo įpareigota per 20 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo atsakovei įteiktas 2018 m. gruodžio 10 d. viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 130 straipsnis). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą, šiam pasibaigus, nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovė išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovė pateikė prašymą priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. CPK nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovės prašymu, jeigu atsakovė be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Atlikus formalų procesinį dokumentą pateikusios šalies civilinėje byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad vartojimo kredito davėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Halex“ (buvusi UAB „Ferratum“) ir atsakovė sudarė Vartojimo kredito sutartį (toliau – ir Sutartis), kuria atsakovei 2010 m. kovo 27 d. buvo suteiktas 57,92 Eur (200,00 Lt) vartojimo kreditas iki 2010 m. balandžio 26 d., kurį atsakovė įsipareigojo grąžinti ir sumokėti 13,03 Eur (45,00 Lt) paskolos mokestį Sutarties sąlygose nustatyta tvarka bei terminais. Byloje duomenų, kad atsakovė tinkamai vykdė Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus nėra.

92013 m. lapkričio 5 d. pradinė kreditorė kartu su UAB „Deneira“ pasirašė Gautinų sumų pirkimo sutartį, kurios pagrindu pradinė kreditorė perdavė UAB „Deneira“ reikalavimo teisę į atsakovės skolą. 2015 m. gruodžio 1 d. UAB „Deneira“ kartu su akcine bendrove (toliau – ir AB)„Debt Capital Management“ sudarė skolų pirkimo ir pardavimo sutartį, kurios pagrindu įgijo reikalavimo teisę į atsakovės skolą. 2018 m. rugpjūčio 23 d. tarp AB „Debt Capital Management“ ir ieškovės buvo sudaryta Paskolų portfelio pardavimo sutartis, kuria AB „Debt Capital Management“ perleido ieškovei reikalavimo teises į atsakovės įsiskolinimą. Ieškovė apie reikalavimo perleidimą atsakovei pranešė 2018 m. rugpjūčio 31 d. (ietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.109 straipsnis).

10Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 straipsniai). Pagal CK 6.886 straipsnio 1 dalį vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Sutarties bendrųjų sąlygų 5.1.-5.2. papunkčiais pradinė kreditorė ir atsakovė susitarė, kad už naudojimąsi vartojimo kredito suma atsakovė privalo mokėti paskolos mokestį, kaip atlyginimą už naudojimąsi paskolos suma. Atsakovė liko skolinga 57,92 Eur negrąžinto kredito bei 13,03 Eur paskolos mokesčio, todėl ieškovės reikalavimas priteisti šias sumas iš atsakovės tenkintinas.

11Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės ir 60,28 Eur netesybas, kurias sudaro 25,54 Eur delspinigiai, apskaičiuoti taikant 0,2 procento už pradelstas atsiskaityti 180 kalendorinių dienų, ir 34,74 Eur nuostolių suma, patirta ikiteisminiame skolos išieškojimo procese (už 3 raginimų rengimą ir siuntimą (3 × 11,58 Eur)). Pradinės kreditorės ir atsakovės sudarytos Sutarties 8.2. papunkčiu šalys susitarė, kad kredito gavėjui pažeidus prievolę vykdyti mokėjimus pagal Sutartį laiku, kredito davėja turi teisę taikyti 0,5 proc. dydžio netesybas nuo visos pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovei) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiasis Teismo CBS teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovė yra vartotoja, kuri sutartį su pradine kreditore sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, bei įvertinus tai, kad ieškovė tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl vadovaujantis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, jie mažintini iki 6,39 Eur sumos (70,95 Eur × 0,05 proc. ÷ 100 × 180 d.), kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai ieškovės patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.71 straipsniu, 6.256 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 1 dalimi, Sutarties 8.2. papunkčiu, ieškovei iš atsakovės priteistini 6,39 Eur delspinigiai. Kadangi ieškovė nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių, kad išlaidos ikiteisminiame skolos išieškojimo procese buvo faktiškai patirtos, todėl ieškovės reikalavimas dėl 34,74 Eur nuostolių priteisimo atmestinas, kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 straipsnis).

12Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškovės reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu, todėl tenkintinas.

13Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovės priteistinos ieškovės patirtos ir rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Pagal ieškovės ieškinį yra patenkinti 59 procentai reikalavimų, todėl iš atsakovės ieškovei priteistinas 9,00 Eur (15,00 Eur x 59 proc. = 9,00 Eur) žyminis mokestis (CPK 79, 80, 88, 93, 98 straipsniai).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos, kadangi neviršija nustatyto minimalaus 3,00 Eur dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (nuo 2015 m. sausio 1 d. galiojanti akto redakcija), CPK 96 straipsnio 6 dalis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės R. P., asmens kodas 471071208933, 57,92 Eur (penkiasdešimt septynių eurų ir devyniasdešimt dviejų centų) negrąžintą kreditą, 13,03 Eur (trylikos eurų ir trijų centų) paskolos mokestį, 6,39 Eur (šešių eurų ir trisdešimt devynių centų) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 77,34 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. lapkričio 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 9,00 Eur (devynių eurų) žyminį mokestį ieškovės – uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“, juridinio asmens kodas 302528679, naudai.

18Kitą ieškinio dalį atmesti.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai