Byla B2-1094-368/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei individualiai įmonei (toliau – IĮ) „Avetis“

1Šiaulių apygardos teismo teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Mažeikių skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei individualiai įmonei (toliau – IĮ) „Avetis“,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovės VSDFV Mažeikių skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei IĮ „Avetis“. Ieškovė nurodė, kad atsakovės skola biudžetui turimais 2016 m. lapkričio 15 d. apskaitos duomenimis sudarė 1 580,66 Eur.

3Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo IĮ „Avetis“ tenkintinas.

4Dėl atsakovės nemokumo kaip pagrindo iškelti bankroto bylą

5Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnį 7 dalies 1 punktą bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, o minėto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

6ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas, ištyrus jos finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės balansas ir pradelsti įsipareigojimai, kurių santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės-komercinės veiklos rezultatai, atspindi įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams.

7Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gruodžio 9 d. nutartimi įpareigojo atsakovės IĮ „Avetis“ vadovą per 5 dienas nuo šios nutarties gavimo dienos pateikti teismui įmonės finansinius dokumentus. Iki šios nutarties priėmimo atsakovės vadovas nutarties įpareigojimų neįvykdė ir nepateikė teismui duomenų, kurie yra svarbūs nustatant įmonės turtinę padėtį ir vertinant įmonės mokumą / nemokumą.

8Teismas sprendžia, kad šių dokumentų nepateikimas yra vertintinas kaip sąmoningas atsakovės blogos turtinės padėties ir nemokumo slėpimas, siekiant išvengti bankroto bylos iškėlimo. Tokią teismo poziciją patvirtina ir Lietuvos apeliacinio teismo praktika (2011 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-479/2011).

9Ieškovė VSDFV Mažeikių skyrius nurodė, jog IĮ „Avetis“ įmokų mokėjimo tvarką pradėjo pažeidinėti nuo 2015 m. liepos mėnesio. Ieškovė, siekdama išieškoti nesumokėtas įmokas, taikė priverstinio poveikio priemones: siuntė raginimus dėl skolos sumokėjimo geruoju, kredito įstaigoms teikė debeto mokėjimo nurodymus, tačiau įsiskolinimas nebuvo padengtas. Ieškovė nurodė, jog atsakovė 2016 m. lapkričio 15 dienai VSDFV biudžetui yra skolinga 1 580,66 Eur, pradelsto įsiskolinimo suma siekia 1 480,72 Eur (b. l. 3).

10Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2013).

11Iš ieškovės pateiktų dokumentų matyti, jog Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis 2016 m. rugsėjo 19 d. atsakovė IĮ „Avetis“ įsiskolinimo neturėjo, tačiau Metinės pelno mokesčių deklaracijos nepateiktos nei už 2014-01-01 – 2014-12-31 laikotarpį, nei už 2015-01-01 – 2015-12-31 laikotarpį (b. l. 14). Remiantis ieškovės pateikta pažyma iš turto registrų matyti, kad atsakovė kilnojamojo ar nekilnojamojo turto neturi (b. l. 15).

12Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, jog atsakovė IĮ „Avetis“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

13Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa atrinko administratorę UAB „Atveika“, taigi IĮ „Avetis“ administratore skirtina UAB „Atveika“.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4, 9 ir 10 straipsniais, teismas

Nutarė

15Iškelti bankroto bylą IĮ „Avetis“ (įmonės kodas 303337029, buveinės adresas: ( - )).

16Bankrutuojančios IĮ „Avetis“ administratore paskirti UAB „Atveika“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA007).

17Pavesti įmonės administratorei pateikti nutarties kopiją dėl UAB „Avetis“ turto arešto vykdymo pasirinktam antstoliui.

18Uždrausti IĮ „Avetis“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti įmonės turtą.

19Nustatyti terminą UAB „Avetis“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

20Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 4 p., 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

21Įpareigoti IĮ „Avetis“ valdymo organus per 15 dienas po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

22Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

23Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos IĮ „Avetis“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

24Apie iškeltą IĮ „Avetis“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinių asmenų registrui, paskirtam bankroto administratoriui.

25Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso... 2. Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovės VSDFV Mažeikių skyriaus... 3. Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo IĮ „Avetis“ tenkintinas.... 4. Dėl atsakovės nemokumo kaip pagrindo iškelti bankroto bylą... 5. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 6. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – įmonės... 7. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gruodžio 9 d. nutartimi įpareigojo... 8. Teismas sprendžia, kad šių dokumentų nepateikimas yra vertintinas kaip... 9. Ieškovė VSDFV Mažeikių skyrius nurodė, jog IĮ „Avetis“ įmokų... 10. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės... 11. Iš ieškovės pateiktų dokumentų matyti, jog Telšių apskrities... 12. Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, jog atsakovė IĮ „Avetis“... 13. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa atrinko... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 15. Iškelti bankroto bylą IĮ „Avetis“ (įmonės kodas 303337029, buveinės... 16. Bankrutuojančios IĮ „Avetis“ administratore paskirti UAB „Atveika“... 17. Pavesti įmonės administratorei pateikti nutarties kopiją dėl UAB... 18. Uždrausti IĮ „Avetis“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas... 19. Nustatyti terminą UAB „Avetis“ kreditorių finansiniams reikalavimams... 20. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 21. Įpareigoti IĮ „Avetis“ valdymo organus per 15 dienas po šios nutarties... 22. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą... 23. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos IĮ „Avetis“ įgyja... 24. Apie iškeltą IĮ „Avetis“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos,... 25. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...