Byla 2A-232-538/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Irmos Čuchraj, Rimvidos Zubernienės,

2sekretoriaujant Renatai Girdvainytei,

3dalyvaujant ieškovės A. R. M. atstovui advokatui Vidmantui Žylei, atsakovės R. R. atstovei advokatei Vidai Šeikienei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės A. R. M. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės A. R. M. ieškinį atsakovei R. R., tretiesiems asmenims S. O. N., Klaipėdos miesto 5-ajam notarų biurui, dėl testamento pripažinimo negaliojančiu.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka,

Nustatė

6ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama 2007-07-19 V. J. D. pasirašytą testamentą Klaipėdos miesto penktajame notarų biure, notarinio registro Nr. 8928, pripažinti negaliojančiu. Nurodė, kad V. J. D., būdama gyva žadėjo visą savo turimą turtą testamentu palikti savo krikšto dukrai I. R.-D. ir atsakovės R. R. dukrai J. R.-J. arba padalyti lygiomis dalimis trims savo dukroms - A. R. M., S. O. N. ir R. R.. 2009 m. spalio 20 d. V. J. D. mirė. Seserims, A. R. M. ir S. O. N. ėmus domėtis, joms, kaip įstatyminėms paveldėtojoms turinčiu priklausyti mirusios sesers V. J. D. palikimo priėmimu, trečioji įstatyminė paveldėtoja R. R. su kitomis seserimis sukonfliktavo, nes ji pati viena sau pasiliko ir niekam nedavė motinos mirties liudijimo, kaip dokumento, būtino paveldėjimo reikalų tvarkymui. Be to, vėliau išaiškėjo, kad 2007-07-19 Klaipėdos miesto 5-ojo notarų biuro notarė R. K. patvirtino V. J. D. pasirašytą testamentą, notarinio registro Nr. 8928. Šiuo testamentu V. J. D. savo seseriai R. R. paliko butą, esantį ( - ), ir visą kitą savo turtą, kuris testatorei priklausys jos mirties dieną, kur jis bebūtų ir iš ko jis besusidėtų. Po V. J. D. mirties, 2009 m. lapkričio 24 d. Klaipėdos m. 15-ame notaro biure užvesta paveldėjimo byla, kurioje paveldėti mirusiosios turtą pagal testamentą kreipėsi R. R.. Klaipėdos miesto 5-ajme notarų biure paveldėjimo teisės liudijimas kol kas nėra išduotas. Prieš mirtį V. J. D. sirgo, nes 2002 m. pradžioje ji patyrusi akių insultą. Todėl atsakovė, pasinaudodama sesers liga ir šalia reikalingų artimų žmonių kasdieniu nebuvimu, savo seserį įtakojo parašyti testamentą, kuriuo visą savo turtą paliktų tik jai. Ji testamentą pasirašė sirgdama, ji teksto savarankiškai perskaityti negalėjo, nes prieš šešis metus ji buvo patyrusi akių insultą, labai blogai matė, sirgo akių liga, reguliariai kreipdavosi į akių ligų gydytoją poliklinikoje. Atitinkamai, ginčijamo testamento teksto ji nebegalėjo pasitikrinti, patikėdama atsakovės R. R. išsakytu turiniu, nepaminėjus tikrųjų testamentinių įpėdinių pavardžių. Abejotina, kad visą gyvenimą tvirtinusi, kad savo turėtą turtą paliks aukščiau nurodytoms įpėdinėms, V. J. D. netikėtai pasirašytų savo valiai prieštaraujantį testamentą, bet negalėdama pati savarankiškai įvertinti jo turinio, paprasčiausiai buvo apgauta LR CK 1.91 str. 1d., ir ši apgaulė turi esminės reikšmės testatorės tikrosios valios pakeitimui. Aplinkybių visuma akivaizdžiai rodo, kad testatorei sudarant testamentą, nebuvo laikomasi testamento sudarymo laisva valia ir be prievartos principų, t.y. principų, numatytų LR CK 5.18 str. 1d., kaip privalomų testamento sudarymo sąlygų.

7V.J. D., objektyviai - dėl silpno regėjimo, negalėdama perskaityti ir pasitikslinti sudaryto testamento, jį pasirašė, būdama tokios būsenos, kad pilnai negalėjo įvertinti visų savo atliekamų veiksmų esmės LR CK 1.89 str. Negalioja testamentas, kurį pasirašydamas ribotai veiksnus testatorius, objektyviai, t.y. dėl ligos negali suprasti jo turinio (LR CK 5.16 str. l d. l p.). Be to, dėl akių ligos, susilpnėjusios sveikatos bei slaugos ir artimo žmogaus dėmesio poreikio, V. J. D. buvo savo dukters R. R. priverstinai įtakota ir pasirašė testamentą, esant apgaulei ir piktavališkam atsakovės susitarimui su jau objektyviai paskirta įpėdine J. R. (LR CK 1.91 str.).

8Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-07-23 sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, kad byloje surinktų įrodymų pagrindu nenustatyta, kad palikėja V. J. D. būtų turėjusi fizinę ar psichinę negalią arba tokio pobūdžio trūkumų, kurie būtų sutrukdę palikėjai asmeniškai kreiptis į notarą dėl oficialiojo testamento sudarymo.

9Apeliaciniu skundu ieškovė A. R. M. prašo skundžiamą teismo sprendimą panaikinti visą ir priimti naują sprendimą – A. R. M. ieškinį dėl testamento pripažinimo negaliojančiu patenkinti visa apimtimi. Nurodo, kad testatorė V. J. D., būdama gyva, sirgo akių liga glaukoma. VĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo V. G. 2010-06-03 pateiktame išraše iš medicininių dokumentų Nr. S3-323, glaukoma išskirta kaip pagrindinė V. J. D. liga. VĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro tyrimų duomenimis V. J. D. dešinės akies regėjimas buvęs 0,02, t. y. išskirtinai blogas. Todėl darytina išvada, kad ji buvo priskirtina prie asmenų, kurie dėl fizinių trūkumų ar kitokių priežasčių negali pati pasirašyti testamento. Tik kompetentingos medikų komisijos ekspertizė gali patvirtinti ar paneigti tą faktą, ar V. J. D. ginčijamo testamento metu pati fiziologiškai galėjo perskaityti testamento tekstą, tačiau eksperto išvados byloje nėra. Todėl pagrįstai manytina, kad dėl ribotų V. J. D. fizinių regėjimo galimybių testamento pasirašymo metu, ji testamentą pasirašė savo veiksmų reikšmės negalinčio suprasti asmens būsenoje (CK 1.89 str. l d.). Pats faktas, kad notarės ir testatorės susikalbėjimui buvo reikalingas ilgas laiko tarpas ir vienuma, taip pat, kad notarė turėjo testamento tekstą, turinį ir pasekmes testatorei išaiškinti kelis kartus, rodo, kad testamento pasirašymo metu, pati notarė rimtai suabejojo, ar V. J. D. supranta savo veiksmų reikšmę ir ar sugeba savo veiksmus valdyti. Be to, pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą nekreipė dėmesio į priešingą vėlyviesiems gyvenimo metams testatorės pasirinkimą – savo turtą palikti testamentu ne vienam asmeniui.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė R. R. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-07-23 sprendimą palikti nepakeistą, ieškovės apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad neįrodyta, jog testatorė būtų turėjusi tokių sveikatos sutrikimų, dėl kurių ji nebūtų galėjusi savo valia sudaryti testamento ir suprasti jo turinio.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

13Byloje nustatyta, kad 2007-07-19 Klaipėdos miesto 5-ojo notarų biuro notarė R. K. patvirtino V. J. D. pasirašytą testamentą, notarinio registro Nr. 8928. Šiuo testamentu V. J. D. seseriai dukrai R. R. paliko butą, esantį ( - ), ir visą kitą savo turtą, kuris testatorei priklausys jos mirties dieną, kur jis bebūtų ir iš ko jis besusidėtų. 2009 m. spalio 20 d. V. J. D. mirė.

14Ieškinio reikalavimą dėl V. J. D. 2007-07-19 sudaryto testamento pripažinimo negaliojančiu ieškovė A. R. M. pareiškė, teigdama, kad šis testamentas buvo sudarytas susiklosčius sunkioms aplinkybėms, testatorės sveikata tuo metu buvo sunki, ekspertizė nebuvo atlikta. Ieškinį dėl V. J. D. sudaryto testamento pripažinimo negaliojančiu ieškovė, be kita ko, grindė CK 1.89 straipsniu. Pagal CK 1.89 straipsnio nuostatą, fizinio asmens, kuris nors ir būdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal šio fizinio asmens ieškinį. Pasisakydamas dėl CK 1.89 straipsnio aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir į sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kita). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (LAT 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-3-421/2009, 2009 m. birželio 29 d. nutartis civ. b. b. Nr. 3K-3-278/2009 ir kt.). Taigi, sprendžiant klausimą, galėjo ar negalėjo asmuo, sudarydamas sandorį, suvokti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti, būtina atsižvelgti į asmens būseną (jo sveikatą, psichikos būklę ir kitas svarbias aplinkybes) ir į sudaryto sandorio turinį (jo naudingumą, pagrįstumą, protingumą ir kita).

15Pirmosios instancijos teismas ieškinio reikalavimą dėl oficialaus testamento pripažinimo negaliojančiu atmetė, padaręs išvadą, kad į bylą nėra pateikta jokių patikimesnių įrodymų, kad

16V. J. D., sudarydama ginčijamus sandorius - įgaliojimą, testamentą, buvo tokios būsenos, kad būtų negalėjusi suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis. Pagal byloje esančius medicinos įstaigų dokumentus – jog testatorė sirgo glaukoma ir dešinės akies regėjimas buvęs 0,02, pagal liudytojų parodymus teigti, kad V. J. D. testamento sudarymo metu dėl savo psichinės ar fizinės būklės negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, pagrindo nėra.

17Atsižvelgiant į tai, kad vienašaliu sandoriu – testamentu – buvo paliktas turtas kitam asmeniui, seseriai, kuri, kaip nustatyta bylos duomenimis, rūpinosi V. J. D., nėra pagrindo teigti, kad sandoris būtų V. J. D. neprotingas, nepalankus ir/ar jo sąlygos jam labai nenaudingos. Be to, pirmosios instancijos teismas, apklausęs notarę R. K., pagrįstai nustatė, kad V. J. D., nors ir būdama garbingo amžiaus, nebuvo tokios būsenos, kuri leistų manyti, jog ji nesuvokia savo veiksmų. Notarė paaiškino, kad sudarant ir pasirašant testamentą V. J. D. naudojosi padidinamuoju stiklu, ji pati nurodė paveldėtojos duomenis, jokių pašalinių asmenų sudarant ir pasirašant testamentą nebuvo, o atsižvelgiant į testatorės amžių, testamento tekstas, jo sudarymo turinys ir pasekmės

18V. J. D. buvo perskaityti ir išaiškinti kelis kartus. Atmestinas apeliantės nurodymas, kad testamento perkaitymas ir išaiškinimas kelis kartus parodo, kad notarė rimtai suabejojo, ar V. J. D. supranta savo veiksmų reikšmę ir ar sugeba savo veiksmus valdyti. Pažymėtina, kad notarė taip elgdamasi tik įsitikino, kad nėra jokių abejonių dėl testatorės valios ir testamento sudarymo.

19Pagal CK 1.91 straipsnio 1 dalies nuostatą dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo arba dėl vienos šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi sudarytas sandoris, taip pat sandoris, kurį asmuo dėl susidėjusių aplinkybių buvo priverstas sudaryti labai nenaudingomis sąlygomis, gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal nukentėjusiojo ieškinį. Taigi, vienas iš CK 1.91 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų pagrindų sandoriui pripažinti negaliojančiu yra fakto, kad asmuo dėl susidėjusių sunkių aplinkybių sandorį buvo priverstas sudaryti labai nenaudingomis sąlygomis, pripažinimas. Tačiau ne kiekvienas sandoris, sudarytas susiklosčius sunkioms aplinkybėms, gali būti pripažintas negaliojančiu. Pripažintinas negaliojančiu sandoris, kuris sudarytas susiklosčius sunkioms aplinkybėms ir aiškiai nenaudingomis sandorį sudariusiam asmeniui sąlygomis, kai kita sandorio šalis, žinodama apie tokias aplinkybes, savanaudiškai jomis pasinaudojo. Dėl susidėjusių sunkių aplinkybių gali būti pripažintas negaliojančiu tik tas sandoris, kuris sudarytas, kai susidėjusios šaliai sunkios aplinkybės buvo tokio pobūdžio, jog nesant kitos išeities, ji buvo priversta sudaryti sau nenaudingą sandorį, ir sąlygos šaliai buvo labai sunkios, o ne šiaip nenaudingos (LAT 2001 m. spalio 24 d. nutartis, civ. b. Nr. 3K-3-1008/2001). Nors apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas neįsigilino į tai, jog V. J. D. norėjo turtą palikti ne vienam asmeniui, tačiau šios aplinkybės byloje neįrodytos. Tai, kad atsakovė darė įtaką testatorės valiai ar jai grasino, nenustatyta. Be to, palikėjas testamentą po jo sudarymo gali pakeisti, papildyti ar panaikinti, sudarydamas naują testamentą ar jo nesudarydamas (CK 5.35 str.). Tad nors V. J. D. sveikata testamento sudarymo metu nebuvo gera, byloje esančiais duomenimis nėra pagrindo spręsti apie jo valios trūkumą, sudarant testamentą, dėl ko būtų pagrindas testamentą panaikinti CK 1.91 straipsnyje nurodytu sandorio negaliojimo pagrindu.

20Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino materialinės bei procesinės teisės normas, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 23 d.sprendimo apeliacinio skundo motyvais keisti ar naikinti nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

21Atmetus ieškovės apeliacinį skundą, atsakovei R. R. priteistina iš ieškovės A. R. M. 500 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d.). Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies

221 punktu,

Nutarė

23Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Iš ieškovės A. R. M. priteisti 500 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atsakovei R. R..

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Renatai Girdvainytei,... 3. dalyvaujant ieškovės A. R. M. atstovui advokatui Vidmantui Žylei, atsakovės... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės A.... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka,... 6. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama 2007-07-19 V. J. D.... 7. V.J. D., objektyviai - dėl silpno regėjimo, negalėdama perskaityti ir... 8. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-07-23 sprendimu ieškinį atmetė.... 9. Apeliaciniu skundu ieškovė A. R. M. prašo skundžiamą teismo sprendimą... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė R. R. prašo Klaipėdos miesto... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Byloje nustatyta, kad 2007-07-19 Klaipėdos miesto 5-ojo notarų biuro notarė... 14. Ieškinio reikalavimą dėl V. J. D. 2007-07-19 sudaryto testamento... 15. Pirmosios instancijos teismas ieškinio reikalavimą dėl oficialaus testamento... 16. V. J. D., sudarydama ginčijamus sandorius - įgaliojimą, testamentą, buvo... 17. Atsižvelgiant į tai, kad vienašaliu sandoriu – testamentu – buvo... 18. V. J. D. buvo perskaityti ir išaiškinti kelis kartus. Atmestinas apeliantės... 19. Pagal CK 1.91 straipsnio 1 dalies nuostatą dėl apgaulės, smurto, ekonominio... 20. Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 21. Atmetus ieškovės apeliacinį skundą, atsakovei R. R. priteistina iš... 22. 1 punktu,... 23. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 23 d. sprendimą palikti... 24. Iš ieškovės A. R. M. priteisti 500 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės...